Kā naviģēt programmā OneNote, izmantojot pieejamības līdzekļus

Kā naviģēt programmā OneNote, izmantojot pieejamības līdzekļus

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

OneNote 2016 ietver pieejamības līdzekļus, kas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, piemēram, ar ierobežotu kustību spēju vai vājredzīgiem cilvēkiem, palīdz strādāt ar piezīmju grāmatiņām, sadaļām un lapām. Lai iegūtu papildinformāciju par pieejamības iestatījumiem un līdzekļiem, kas ir specifiski noteiktām platformām, skatiet rakstu Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai uzzinātu īsinājumtaustiņus, dodieties uz sadaļu Īsinājumtaustiņi programmā OneNote darbam ar Windows.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieminēta arī JAWS funkcionalitāte. Lai iegūtu papildinformāciju par JAWS darbam ar Windows, skatiet sadaļu JAWS darbam ar Windows īsā lietošanas pamācība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Iepazīšanās ar OneNote izkārtojumu

Tā kā programma OneNote ir pieejama mākonī, vienu piezīmju grāmatiņu varat izmantot visās savās ierīcēs. OneNote automātiski sinhronizē saturu.

Atverot programmu OneNote, fokuss ir vērsts uz piezīmju grāmatiņas lapas nosaukuma. Piemēram, pirmo reizi atverot programmu OneNote, tiek atskaņots “Title. OneNote: One place for all your notes” (Nosaukums. OneNote: viena vieta visām jūsu piezīmēm).

OneNote 2016 darbam ar Windows piedāvā trīs skatus: Normālskats, Visas lapas skats un skats Dokot darbvirsmā. Dokot darbvirsmā ir tāds pats kā Normālskats, taču ir dokots vienā ekrāna malā. Papildinformāciju par Visas lapas skatu skatiet sadaļā Pilnekrāna režīma izmantošana.

NormālskatāOneNote 2016 darbam ar Windows ir augšējā josla, kurā atrodas lentes cilnes. Kā vairākumā Office produktu, katra lentes cilne atver saistītu komandu lenti. Īsinājumtaustiņu sarakstu, ko varat izmantot, lai atvērtu katru lentes cilni, skatiet sadaļā Navigācija, izmantojot tastatūru.

Zem augšējās joslas ir divas rūtis — lapas rūts un navigācijas rūts. Lapā ir viens vai vairāki satura bloki, kuros varat ievadīt piezīmes.

Navigācija, izmantojot tastatūru

Programmu OneNote 2016 varat izmantot, lietojot īsinājumtaustiņus. Detalizētu informāciju skatiet sadaļā Īsinājumtaustiņi programmā OneNote 2016 darbam ar Windows.

 • Lai pārvietotos starp navigācijas rūtīm, izvēlnēm un satura apgabalu, nospiediet taustiņu F6.

 • Lai pārvietotos satura apgabalā, izmantojiet bulttaustiņus.

  Piezīme.: Programmas OneNote galvenajā satura blokā navigācijai neizmantojiet tabulēšanas taustiņu. Šajā rūtī tabulēšanas taustiņa nospiešana izveido atkāpi saturam.

 • Lai pārvietotos starp pogām un izvēlnes elementiem, nospiediet tabulēšanas taustiņu, bet lai tos aktivizētu, nospiediet atstarpes taustiņu.

Programmas OneNote lentes cilnes ir šādas: Fails, Sākums, Ievietošana, Zīmēšana, Vēsture, Pārskatīšana, Skats, un Mācību rīki. Citas īpašās cilnes, piemēram, tabulām paredzētā cilne Izkārtojums tiek rādīta tikai pēc nepieciešamības.

Šajā tabulā ir norādīti īsinājumtaustiņi, kas atver katru lentes cilni:

Lai atvērtu šo cilni

Jānospiež

Sākums

Alt+H

Ievietošana

Alt+N

Zīmēšana

Alt+D

Vēsture

Alt+S

Pārskatīšana

Alt+R

Skats

Alt+W

Mācību rīki

Y2

Īpašie līdzekļi darbam ar OneNote

Pilnekrāna režīma izmantošana

Varat izmantot programmas OneNote 2016 pilnekrāna režīmu, lai būtu vieglāk skatīt lapas. Tā gan jums, gan ekrāna lasītājam ir vieglāk naviģēt lapās.

 1. Lai nokļūtu galvenās cilnes izvēļņu joslā, OneNote 2016 lapā nospiediet taustiņu Alt, līdz tiek atskaņots pašlaik atlasītās cilnes nosaukums.

 2. Galvenās cilnes izvēļņu joslā nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Full screen mode, button collapsed” (Pilnekrāna režīms, poga sakļauta), pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērta apakšizvēlne. Tiek atskaņots “Full screen drawing button” (Pilnekrāna zīmēšanas poga), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  Tagad jūs lietojat pilnekrāna režīmu. Fokuss ir uz galveno satura apgabalu.

 3. Lai aizvērtu pilnekrāna režīmu, nospiediet taustiņu Alt. Tiek atskaņots pirmais rīkjoslas vienums. Pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Exit full screen drawing button” (Iziet no pilnekrāna zīmēšanas poga). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

SharePoint Online vietnes atļauju lapas ekrānuzņēmums. Ziņojumu josla augšdaļā ir iezīmēta, lai parādītu, ka dažas no grupām nepārmanto atļaujas no vecākvietnes.

Nepielāgojot ekrāna izšķirtspēju, varat mainīt teksta lielumu virsrakstjoslās, izvēlnēs, ziņojumu lodziņos, paletes nosaukumos, ikonās un rīku padomos. 

 1. Jebkurā skatā nospiediet Windows logotipa taustiņu. Tiek atskaņots “Start window, Search box, editing” (Sākuma logs, meklēšanas lodziņš, rediģēšana).

 2. Meklēšanas lodziņā ierakstiet “Palielināt tekstu”. Tiek atskaņots “Make text and other items larger or smaller” (Palielināt vai samazināt tekstu un citus vienumus). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots “Settings windows, Display one, custom” (Iestatījumu logi, displejs viens, pielāgot).

 3. Logā Iestatījumi nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Advanced display settings hyperlink” (Papildu displeja iestatījumu hipersaite). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots “Advanced display settings window” (Displeja papildu iestatījumu logs).

 4. Nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots “Advanced sizing or text and other items hyperlink” (Teksta un citu vienumu papildu lieluma maiņas hipersaite). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots “Display windows, Control panel home link” (Displeja logi, vadības paneļa sākuma hipersaite).

 5. Nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots “Darbvirsmas elements, virsrakstjoslas, rediģējams kombinētais lodziņš, sakļauts). Lai izvērstu kombinētā lodziņa sarakstu, nospiediet taustiņu Alt kopā ar lejupvērsto bultiņu. Lai pārvietotos sarakstā, nospiediet lejupvērsto un augšupvērsto bultiņu. Kad tiek atskaņota opcija, kuru vēlaties modificēt, nospiediet taustiņu Enter.

 6. Nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots “Font size, <current font size>” (Fonta lielums, <pašreizējais fonta lielums>). Lai izvērstu kombinētā lodziņa sarakstu, nospiediet taustiņu Alt kopā ar lejupvērsto bultiņu. Lai pārvietotos sarakstā, nospiediet lejupvērsto un augšupvērsto bultiņu. Kad tiek atskaņota opcija, kuru vēlaties modificēt, nospiediet taustiņu Enter.

 7. Nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots “Unchecked bold checkbox” (Neatzīmēta treknraksta izvēles rūtiņa). Ja vēlaties, lai teksts būtu treknrakstā, nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atskaņots “Checked” (Atzīmēts).

 8. Nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots “Apply button” (Poga Lietot). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote koplietotu piezīmju grāmatiņas un kopīgi strādātu ar tām

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote ievietotu saturu piezīmju grāmatiņās

Īsinājumtaustiņi programmā OneNote darbam ar Windows

Ekrāna lasītāja izmantošana OneNote pamatuzdevumu veikšanai

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

OneNote piezīmju grāmatiņu pieejamības nodrošināšana

OneNote darbam ar Android ietver pieejamības līdzekļus, kas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, piemēram, ar ierobežotu kustību spēju vai vājredzīgiem cilvēkiem, palīdz strādāt ar piezīmju grāmatiņām, sadaļām un lapām. Lai iegūtu papildinformāciju par pieejamības iestatījumiem un līdzekļiem, kas ir specifiski noteiktām platformām, skatiet rakstu Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365.

Jūsu ierīcē ir iebūvēti daudzi pieejamības līdzekļi, piemēram, ekrāna lasītājs TalkBack un augsta kontrasta krāsu iestatījumi. Lai uzzinātu, kā izmantot programmu OneNote, skatiet rakstu Ekrāna lasītāja izmantošana OneNote pamatuzdevumu veikšanai.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu Android tālrunī. Izmantojot Android planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

 • Pirms OneNote darbam ar Android palaišanas ieslēdziet TalkBack.

Šajā tēmā

Iepazīšanās ar lietojumprogrammas OneNote darbam ar Android izkārtojumu

Lietojumprogrammā OneNote darbam ar Android ir šādi skati:

 • Galvenais skats

 • Sadaļas skats

 • Lapu saraksts

 • Kanva

OneNote darbam ar Android galvenajā skatā ir jūsu OneNote piezīmju grāmatiņu saraksts. Šajā skatā varat arī izveidot jaunas piezīmju grāmatiņas. Galvenā skata augšdaļā, labajā augšējā stūrī, ir poga Papildu opcijas, savukārt pa kreisi no tās atrodas meklēšanas poga.Zem augšējās rindas ir saite uz jūsu kontu. Zem tās atrodas saite Nesenās piezīmes, aiz tās ir piezīmju grāmatiņu saraksts. Ekrāna lejasdaļā ir poga jaunas piezīmju grāmatiņas pievienošanai.

Lai pārietu uz piezīmju grāmatiņas lapu, vispirms ir jādodas uz piezīmju grāmatiņas galveno skatu, pēc tam uz piezīmju grāmatiņas sadaļu sarakstā Sadaļas un pēc tam uz piezīmju grāmatiņas lapu sarakstā Lapas. Kad sarakstā Lapas atverat piezīmju grāmatiņas lapu, tiek atvērta darba pamatne. Parasti darba pamatnē ir lapas nosaukums, datums un viens vai vairāki satura bloki.

Ja programmu izmantojāt iepriekš, tā tiek atvērta skatā, kurā strādājāt.

Pārvietošanās, izmantojot skārienievadi

Daži žesti, kas noder navigācijai lietojumprogrammā OneNote darbam ar Android, ja izmantojat skārienievadi:

 • Lai pārvietotos starp elementiem ekrānā — pavelciet pa labi, lai ekrānā paietu uz priekšu, vai pa kreisi, lai ekrānā paietu atpakaļ.

 • Lai atlasītu elementu vai veicamo darbību, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 • Lai pārlūkotu ekrāna saturu, novietojiet pirkstu uz ekrāna un lēnām velciet to pa ekrānu. Pieskaroties elementiem, TalkBack atskaņo to nosaukumus. Kad tiek atskaņots tāda elementa nosaukums, kuru vēlaties atlasīt, noņemiet pirkstu un veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu attiecīgo elementu.

 • Lai kopētu, pārvietotu vai izdzēstu sadaļu vai lapu, vispirms pārvietojiet fokusu uz attiecīgo vienumu un pēc tam veiciet dubultskārienu un turiet, lai atvērtu kontekstizvēlni. Pavelciet pa labi, līdz atrodat vajadzīgo opciju. Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Papildinformāciju skatiet rakstā Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote kārtotu piezīmju grāmatiņas, sadaļas un lapas.

 • Lai pārvietotos pa darba pamatni, ar vienu pirkstu pavelciet pa labi vai pa kreisi.

 • Lai atgrieztos no jebkura skata, pavelciet uz leju un pa kreisi. Tas darbojas tāpat kā nospiežot pogu Atpakaļ.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote kārtotu piezīmju grāmatiņas, sadaļas un lapas

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote ievietotu saturu piezīmju grāmatiņās

Ekrāna lasītāja izmantošana OneNote pamatuzdevumu veikšanai

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

OneNote piezīmju grāmatiņu pieejamības nodrošināšana

OneNote darbam ar Windows 10 ietver pieejamības līdzekļus, kas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, piemēram, ar ierobežotu kustību spēju vai vājredzīgiem cilvēkiem, palīdz strādāt ar piezīmju grāmatiņām, sadaļām un lapām.

Datorā vai ierīcē ir iebūvēti daudzi pieejamības līdzekļi, piemēram, ekrāna lasītājs Diktors, Lupa un augsta kontrasta krāsu iestatījumi. Lai uzzinātu, kā izmantot programmu OneNote, skatiet rakstu Ekrāna lasītāja izmantošana OneNote pamatuzdevumu veikšanai.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai uzzinātu īsinājumtaustiņus, dodieties uz sadaļu Īsinājumtaustiņi programmā OneNote darbam ar Windows 10.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Iepazīšanās ar lietojumprogrammas OneNote darbam ar Windows 10 izkārtojumu

Atverot programmu OneNote, tiek atskaņots jūsu pēdējās atvērtās piezīmju grāmatiņas nosaukums.

Nospiediet taustiņu F6, lai nokļūtu augšējā joslā (tiek atskaņots “Home tab” (Cilne Sākums)). Augšējā joslā ir poga Navigācijas rūts un lentes cilnes (Sākums, Ievietošana, Zīmēšana un Skats). Tur atrodamas arī citas opcijas, kas aprakstītas nākamajā sadaļā.

Navigācija programmā OneNote darbam ar Windows 10, izmantojot tastatūru

Galvenie navigācijas taustiņi ir F6 un tabulēšanas taustiņš Tab

 • Izmantojot tastatūru, lai pārvietotos starp navigācijas rūtīm, izvēlnēm un rediģēšanas apgabalu, nospiediet taustiņu F6.

 • Lai pārvietotos starp pogām un izvēlnes elementiem, nospiediet tabulēšanas taustiņu, bet, lai tos aktivizētu, nospiediet taustiņu Enter.

  Piezīme.: Programmas OneNote galvenajā satura rūtī navigācijai neizmantojiet tabulēšanas taustiņu. Šajā rūtī tabulēšanas taustiņa nospiešana izveido atkāpi saturam.

Nospiežot taustiņu F6, apstāšanās notiek kādā no šīm vietām:

 • Lentes cilnēs: Sākums, Ievietošana, Zīmēšana un Skats. Kad dodaties uz lenti, nospiežot taustiņu F6, tiek atskaņots “Home tab, item” (Cilne Sākums, vienums).

  Katra cilne atver komandu lenti, piemēram, ar lapas rediģēšanas opcijām. Ņemiet vērā, ka tālummaiņas komandas atrodas cilnē Skats.

 • Piezīmju grāmatiņas navigācijas rūts (iespējams, tiek atskaņots “Recent Notes, button” (Nesenās piezīmes, poga) vai kādas jūsu piezīmju grāmatiņas nosaukums).

  Navigācijas rūtī ir piezīmju grāmatiņu saraksts un tiek piedāvāta iespēja atvērt vai izveidot vēl citas piezīmju grāmatiņas. Tur atradīsit arī lietojumprogrammas iestatījumus un lietotāja konta informāciju.

 • Poga Meklēt (iespējams, tiek atskaņots “Search, button” (Meklēt, poga).

  Ierakstiet tekstu, ko vēlaties meklēt, un nospiediet taustiņu Enter.

 • Navigācijas rūts Sadaļa (iespējams, tiek atskaņots kādas sadaļas nosaukums).

  Tiek parādīts sadaļu saraksts, un ir redzama poga Jauna sadaļa.

 • Navigācijas rūts Lapa (iespējams, tiek atskaņots kādas lapas nosaukums).

  Tur atrodams lapu saraksts un poga Jauna lapa.

 • Lapas darba pamatne (iespējams, tiek atskaņots “OneNote current page, content block” (OneNote pašreizējā lapa, satura bloks)) — šeit varat rediģēt lapas saturu.

Navigācija, izmantojot īsinājumtaustiņus

OneNote darbam ar Windows 10 īsinājumtaustiņu pilnu sarakstu skatiet sadaļā Īsinājumtaustiņi programmā OneNote darbam ar Windows 10.

Daži noderīgi īsinājumtaustiņi ir norādīti šajā tabulā:

Darbība

Jānospiež

Piezīmju grāmatiņas navigācijas rūts atvēršana

CTRL+G

Fokusa novietošana uz saraksta pašreizējo sadaļu.

CTRL+Shift+G

Fokusa novietošana uz saraksta pašreizējo lapu.

CTRL+Alt+G

Jaunas sadaļas izveide

CTRL+T

Jaunas lapas izveide

CTRL+N

Navigācijas rūts paslēpšana

Lai OneNote darbam ar Windows 10 skatu padarītu vienkāršāku, varat paslēpt navigācijas rūti.

 1. Naviģējiet uz pogu Pilnekrāna režīmi, kā norādīts sadaļāPilnekrāna režīma izmantošana, un nospiediet taustiņu Enter.

 2. Apakšizvēlnē Pilnekrāna režīmi nospiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots “Off, Hide navigation button” (Izslēgts, paslēpt navigāciju, poga). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 3. Lai atkal parādītu navigācijas rūti, pārejiet uz apakšizvēlni Pilnekrāna režīmi un nospiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots “On, Hide navigation button” (Ieslēgts, paslēpt navigāciju, poga). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Pilnekrāna režīma izmantošana

Varat izmantot programmas OneNote darbam ar Windows 10 pilnekrāna režīmu, lai būtu vieglāk skatīt lapas. Tā gan jums, gan ekrāna lasītājam ir vieglāk naviģēt lapās.

 1. Lai nokļūtu galvenās cilnes izvēļņu joslā, OneNote darbam ar Windows 10 lapā nospiediet taustiņu Alt, līdz tiek atskaņots pašlaik atlasītās cilnes nosaukums.

 2. Galvenās cilnes izvēļņu joslā nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Full screen mode, button collapsed” (Pilnekrāna režīms, poga sakļauta), pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērta apakšizvēlne. Tiek atskaņots “Full screen drawing button” (Pilnekrāna zīmēšanas poga), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  Tagad jūs lietojat pilnekrāna režīmu. Fokuss ir uz galveno satura apgabalu.

 3. Lai aizvērtu pilnekrāna režīmu, nospiediet taustiņu Alt. Tiek atskaņots pirmais rīkjoslas vienums. Pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Exit full screen drawing button” (Iziet no pilnekrāna zīmēšanas poga). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

SharePoint Online vietnes atļauju lapas ekrānuzņēmums. Ziņojumu josla augšdaļā ir iezīmēta, lai parādītu, ka dažas no grupām nepārmanto atļaujas no vecākvietnes.

Nepielāgojot ekrāna izšķirtspēju, varat mainīt teksta lielumu virsrakstjoslās, izvēlnēs, ziņojumu lodziņos, paletes nosaukumos, ikonās un rīku padomos. 

 1. Jebkurā skatā nospiediet Windows logotipa taustiņu. Tiek atskaņots “Start window, Search box, editing” (Sākuma logs, meklēšanas lodziņš, rediģēšana).

 2. Meklēšanas lodziņā ierakstiet “Palielināt tekstu”. Tiek atskaņots “Make text and other items larger or smaller” (Palielināt vai samazināt tekstu un citus vienumus). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots “Settings windows, Display one, custom” (Iestatījumu logi, displejs viens, pielāgot).

 3. Logā Iestatījumi nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Advanced display settings hyperlink” (Papildu displeja iestatījumu hipersaite). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots “Advanced display settings window” (Displeja papildu iestatījumu logs).

 4. Nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots “Advanced sizing or text and other items hyperlink” (Teksta un citu vienumu papildu lieluma maiņas hipersaite). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots “Display windows, Control panel home link” (Displeja logi, vadības paneļa sākuma hipersaite).

 5. Nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots “Darbvirsmas elements, virsrakstjoslas, rediģējams kombinētais lodziņš, sakļauts). Lai izvērstu kombinētā lodziņa sarakstu, nospiediet taustiņu Alt kopā ar lejupvērsto bultiņu. Lai pārvietotos sarakstā, nospiediet lejupvērsto un augšupvērsto bultiņu. Kad tiek atskaņota opcija, kuru vēlaties modificēt, nospiediet taustiņu Enter.

 6. Nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots “Font size, <current font size>” (Fonta lielums, <pašreizējais fonta lielums>). Lai izvērstu kombinētā lodziņa sarakstu, nospiediet taustiņu Alt kopā ar lejupvērsto bultiņu. Lai pārvietotos sarakstā, nospiediet lejupvērsto un augšupvērsto bultiņu. Kad tiek atskaņota opcija, kuru vēlaties modificēt, nospiediet taustiņu Enter.

 7. Nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots “Unchecked bold checkbox” (Neatzīmēta treknraksta izvēles rūtiņa). Ja vēlaties, lai teksts būtu treknrakstā, nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atskaņots “Checked” (Atzīmēts).

 8. Nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots “Apply button” (Poga Lietot). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote koplietotu piezīmju grāmatiņas un kopīgi strādātu ar tām

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote ievietotu saturu piezīmju grāmatiņās

Īsinājumtaustiņi programmā OneNote darbam ar Windows 10

Ekrāna lasītāja izmantošana OneNote pamatuzdevumu veikšanai

OneNote piezīmju grāmatiņu pieejamības nodrošināšana

OneNote Online darbojas pārlūkprogrammā, tāpēc to varat izmantot gandrīz jebkurā ierīcē, kurā var lietot pārlūkprogrammu. Visas ierīču platformas, piemēram, Windows, Mac, iOS un citas, piedāvā iebūvētos pieejamības līdzekļus, kas atvieglo programmas OneNote lietošanu. Varat izmantot, piemēram, ekrāna lasītāju, lupu vai diktēšanas rīku. Šie norādījumi attiecas uz datoriem, kuros darbojas operētājsistēma Windows.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai uzzinātu īsinājumtaustiņus, dodieties uz sadaļu Īsinājumtaustiņi programmā OneNote Online.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

 • Ja izmantojat OneNote Online, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. OneNote Online darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis OneNote Online.

Šajā tēmā

Iepazīšanās ar OneNote Online izkārtojumu

Izvēļņu josla ar cilnēm atrodas OneNote Online loga augšdaļā. Zem cilnēm ir rīku lente ar dažādām opcijām atkarībā no pašlaik atlasītās cilnes. Zem lentes, ekrāna kreisajā pusē, ir rūts apgabals, kurā ir piezīmju grāmatiņu saraksts, sadaļu saraksts un lapu saraksts. Lapas rediģēšanas apgabals stiepjas no ekrāna vidus līdz pat labajai malai.

Programmā OneNote Online tiek izmantoti šādi orientieri:

 • Microsoft pakalpojumu saraksts

 • Izvēļņu josla

 • Piezīmju grāmatiņu saraksts

 • Rediģēšanas apgabals (darba pamatne).

Navigācija pakalpojumā OneNote Online, izmantojot tastatūru

Pa šiem orientieriem programmā OneNote Online varat pārvietoties, nospiežot taustiņu kombināciju Ctrl+F6. Nospiežot taustiņu F6, nonākat atpakaļ pie pārlūkprogrammas vadīklām. Turklāt pazīstamo īsinājumtaustiņu, piemēram, F1, lai saņemtu palīdzību, izmantošana attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis uz OneNote Online.

Pārvietojoties programmā OneNote Online un virzoties pa ekrāna elementiem, nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai dotos uz priekšu, vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, lai dotos atpakaļ. Lai atlasītu vienumu, nospiediet taustiņu Enter. Lai pārlūkotu izvēlnes vai sarakstus, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu, bet, lai veiktu atlasi, nospiediet taustiņu Enter. Lai izietu no izvēlnes vai režīma, nospiediet taustiņu Esc.

Lai pārlūkotu piezīmju grāmatiņas sadaļas un lapas, vispirms rīkā Diktors atlasiet navigācijas režīmu Items (Vienumi), atkārtoti nospiežot burtslēga taustiņu+augšupvērsto bultiņu, līdz Diktors atskaņo “Items” (Vienumi). Pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz Diktors atskaņo “Notebooks” (Piezīmju grāmatiņas). Pēc tam izmantojiet taustiņu kombināciju burtslēgs+labā bultiņa, lai virzītos pa sadaļu sarakstu un lapu sarakstu.

Priekšāteikšanas izmantošana

Lai ātri atrastu komandu, izmēģiniet priekšteikšanu. Lai uzzinātu vairāk par priekšāteikšanas līdzekli, noskatieties šo video: Izmantojiet priekšāteikšanu, lai paveiktu lietas ātrāk ar ekrāna lasītāju un tastatūru.

Lai izmantotu priekšāteikšanu komandas atrašanai, rīkojieties šādi:

 1. Atlasiet šūnu vai šūnu diapazonu, kur vēlaties veikt darbību.

 2. Pārejiet uz priekšāteikšanas rediģēšanas lauku, nospiežot taustiņu kombināciju Alt+Q.

 3. Ievadiet vajadzīgo komandu. Piemēram, ierakstiet "aizzīmes".

 4. Izmantojiet lejupvērsto bultiņu, lai pārlūkotu rezultātus, nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu vienu rezultātu.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote koplietotu piezīmju grāmatiņas un kopīgi strādātu ar tām

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote ievietotu saturu piezīmju grāmatiņās

Īsinājumtaustiņi programmā OneNote Online

Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā OneNote veicot pamatuzdevumus

OneNote piezīmju grāmatiņu pieejamības nodrošināšana

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×