Jaunumi programmā Microsoft Office Excel 2007

Jaunumu reklāmkarogs Excel 12 tēmai

Jaunā, uz rezultātiem orientētā interfeisā Microsoft Office Excel 2007 nodrošina jaudīgus rīkus un līdzekļus, kurus ērti var lietot datu analīzei, koplietošanai un pārvaldībai.

Šajā rakstā

Uz rezultātiem orientēts lietotāja interfeiss

Vairāk rindu un kolonnu, un citas jaunas robežas

Office dizaini un Excel stili

Bagātīgs nosacījumformatējums

Viegla formulu rakstīšana

Jaunas OLAP formulas un kubu funkcijas

Uzlabota kārtošana un filtrēšana

Excel tabulu uzlabojumi

Jauns diagrammu izskats

Kopēja diagrammu veidošana

Viegli lietojamas rakurstabulas

Ātri savienojumi ar ārējiem datiem

Jauni failu formāti

Uzlabota drukāšana

Jauni darba kopīgošanas veidi

Ātra pieeja lielākam veidņu skaitam

Uz rezultātiem orientēts lietotāja interfeiss

Jaunais, uz rezultātiem orientētais lietotāja interfeiss atvieglo darbu ar Microsoft Office Excel. Komandas un līdzekļi, kuri bieži bija noslēpti sarežģītās izvēlnēs un rīkjoslās, tagad ir vieglāk atrodami uzdevumorientētās cilnēs, kurās komandas un izvēlnes atrodas loģiskās grupās. Daudzi dialoglodziņi ir aizvietoti ar nolaižamajām galerijām, kuras parāda pieejamās opcijas, un aprakstoši rīku padomi vai paraugu priekšskatījumi palīdz izvēlēties pareizo opciju.

Neatkarīgi no tā, kāda darbība tiek veikta jaunajā lietotāja interfeisā — vai tā būtu formatēšana vai datu analīze — Excel parāda rīkus, kuri ir vispiemērotākie uzdevuma sekmīgai izpildīšanai.

Uz lapas sākumu

Vairāk rindu un kolonnu, un citas jaunas robežas

Lai darblapās varētu pārlūkot ievērojamus datu apjomus, Office Excel 2007 atbalsta līdz 1 miljonam rindu un 16 tūkstošus kolonnu katrā darblapā. Precīzāk, Office Excel 2007 režģis ir 1 048 576 rindas reiz 16 384 kolonnas, kas nodrošina par 1500% vairāk rindu un par 6300% vairāk kolonnu nekā bija pieejams programmā Microsoft Office Excel 2003. Informācija ziņkārīgajiem: kolonnu apzīmējumi tagad beidzas ar XFD, nevis IV.

Četrtūkstoš formatējuma tipu vietā vienā darbgrāmatā tagad var lietot neierobežotu to skaitu, un šūnu atsauču skaits katrai šūnai ir palielināts no 8 tūkstošiem līdz skaitam, ko ierobežo pieejamā atmiņa.

Lai uzlabotu Excel veiktspēju, pārvaldāmā atmiņa ir palielināta no 1 GB atmiņas programmā Microsoft Office Excel 2003 līdz 2 GB programmā Office Excel 2007.

Redzams arī, ka lielās, ar formulām piesātinātās darblapās aprēķini notiek ātrāk, jo Office Excel 2007 atbalsta vairākus procesorus un vairākpavedienu mikroshēmas.

Office Excel 2007 atbalsta arī līdz 16 miljoniem krāsu.

Uz lapas sākumu

Office dizaini un Excel stili

Programmā Office Excel 2007 var ātri formatēt datus darblapā, izvēloties dizainu un lietojot noteiktu stilu. Dizainus var kopīgot ar citām Office 2007. gada laidiens programmām, piemēram, ar Microsoft Office Word un Microsoft Office PowerPoint, bet stili ir paredzēti Excel raksturīgo vienumu, piemēram, Excel tabulas, diagrammas, rakurstabulas, formas vai shēmas, formāta maiņai.

Dizaina lietošana.     Dizains ir iepriekš definēta krāsu, fontu, līniju un aizpildījuma efektu kopa, kuru var lietot visai darbgrāmatai vai konkrētiem vienumiem, piemēram, diagrammām vai tabulām. Dizaini palīdz izveidot profesionāla izskata dokumentus. Jūsu uzņēmums var nodrošināt savu dizainu jūsu lietošanai vai arī var izvēlēties no iepriekš definētajiem dizainiem, kas ir pieejami programmā Excel. Vienota, profesionāla izskata sasniegšanai var viegli izveidot arī savu dizainu, kuru var lietot visām savām Excel darbgrāmatām un citiem Office 2007. gada laidiens dokumentiem. Izveidojot dizainu, var atsevišķi mainīt krāsu, fontu un aizpildījuma efektus, lai mainītu atsevišķu opciju vai visas opcijas.

Stilu lietošana.     Stils ir iepriekš definēts, uz dizainu balstīts formāts, kuru var lietot, lai izmainītu Excel tabulu, diagrammu, rakurstabulu, formu vai shēmu izskatu. Ja iebūvētie stili neatbilst jūsu vajadzībām, stilu var pielāgot. Diagrammām var izvēlēties vienu no daudzajiem iepriekš definētajiem stiliem, bet savus diagrammu stilus nav iespējams izveidot.

Tāpat kā programmā Excel 2003, šūnu stilus lieto atsevišķu šūnu formatēšanai, bet tagad var ātri pielietot iepriekš definētu šūnas stilu. Vairākums šūnu stilu nav balstīti uz dizainu, kas lietots darbgrāmatai, un var vienkārši izveidot savu stilu.

Uz lapas sākumu

Bagātīgs nosacījumformatējums

Office 2007. gada laidiens programmās var lietot nosacījumformatēšanu, lai vizuāli anotētu datus gan analītiskiem, gan prezentācijas nolūkiem. Lai viegli atrastu izņēmumus un saskatītu datos svarīgas tendences, var ieviest un pārvaldīt vairākas nosacījumformatēšanas kārtulas, kuras kārtulām atbilstošajiem datiem lieto bagātīgu vizuālu formatējumu gradienta krāsu, datu joslu un ikonu kopu veidā. Nosacījumformatēšanu ir viegli lietot—ar tikai dažiem klikšķiem var ieraudzīt datos sakarības, kuras ir noderīgas analīzei.

Uz lapas sākumu

Viegla formulu rakstīšana

Office Excel 2007 uzlabojumi ievērojami atvieglo formulu rakstīšanu.

Maināma lieluma formulu josla.     Formulu josla automātiski maina lielumu, lai tajā ietilptu garas, sarežģītas formulas. Tas novērš citu darblapas datu aizklāšanu ar formulām. Salīdzinājumā ar iepriekšējām Excel versijām, var rakstīt garākas formulas ar lielāku ligzdošanas līmeņu skaitu.

Funkciju automātiskā pabeigšana.     Izmantojot funkciju automātisko pabeigšanu, var ātri uzrakstīt pareizo formulas sintaksi. Sākot ar vieglu nepieciešamās funkcijas atrašanu un beidzot ar palīdzību formulas argumentu aizpildīšanā, formulu izmantošana veiksies gan pirmajā reizē, gan arī turpmāk.

Strukturētas atsauces.     Papildus šūnu atsaucēm, piemēram, A1 un R1C1, Office Excel 2007 nodrošina strukturētas atsauces, kas formulā norāda uz nosauktiem diapazoniem un tabulām.

Viegla piekļuve nosauktiem apgabaliem.     Lietojot Office Excel 2007 nosaukumu pārvaldnieku, var organizēt, jaunināt un pārvaldīt vairākus nosauktus apgabalus centrālā vietā. Tas palīdz katram, kam nepieciešams strādāt ar jūsu darblapu, saprast tās formulas un datus.

Uz lapas sākumu

Jaunas OLAP formulas un kubu funkcijas

Strādājot ar daudzdimensiju datu bāzēm (piemēram, SQL Server Analysis Services) programmā Office Excel 2007, var lietot OLAP formulas sarežģītu, OLAP datiem piesaistītu brīvas formas atskaišu veidošanai. Jaunās kubu funkcijas izmanto OLAP datu (kopu un funkciju) izvilkšanai no Analysis Services un attēlošanai šūnā. OLAP formulas var tikt ģenerētas, konvertējot rakurstabulu formulas par šūnu formulām vai formulu rakstīšanas laikā lietojot AutoComplete kubu funkciju argumentiem.

Uz lapas sākumu

Uzlabota kārtošana un filtrēšana

Programmā Office Excel 2007, lietojot paplašināto filtrēšanu un kārtošanu, var ātri sakārtot darblapas datus, lai atrastu vajadzīgās atbildes. Piemēram, tagad var kārtot datus pēc krāsas un pēc vairāk nekā 3 (līdz 64) atslēgām. Var arī filtrēt datus pēc krāsas vai pēc datuma, attēlot vairāk kā 1000 vienumus automātiskā filtra nolaižamajā sarakstā, izvēlēties filtrēšanai vairākus vienumus, kā arī filtrēt rakurstabulas datus.

Uz lapas sākumu

Excel tabulu uzlabojumi

Programmā Office Excel 2007 var izmantot jauno lietotāja interfeisu, lai ātri izveidotu, formatētu un izvērstu Excel tabulu (programmā Excel 2003 to sauca par Excel sarakstu), lai organizētu datus jūsu darblapā tā, lai ar tiem būtu daudz vieglāk strādāt. Jauna vai uzlabota funkcionalitāte tabulām ietver šādus līdzekļus.

Tabulu galveņu rindas.     Tabulu galveņu rindas var ieslēgt vai izslēgt. Kad tabulu galvenes tiek parādītas, tās aizstāj darblapas galvenes un, pārvietojoties pa garu tabulu, paliek redzamas kopā ar datiem tabulas kolonnās.

Aprēķināmas kolonnas.     Aprēķināma kolonna izmanto vienu formulu, kas tiek pielāgota katrai rindai. Kolonnai automātiski papildinoties ar jaunām rindām, šajās rindās uzreiz tiek ievietota formula. Formula ir jāieraksta tikai vienreiz — nav jālieto komandas Aizpildīt vai Kopēt.

Ieslēgts automātiskais filtrs.     Automātiskais filtrs tabulā ir ieslēgts pēc noklusējuma, lai varētu izmantot jaudīgās tabulas datu kārtošanas un filtrēšanas iespējas.

Strukturētas atsauces.     Šis atsauču tips ļauj formulās izmantot tabulas kolonnu galveņu nosaukumus šūnu atsauču (piemēram, A1 vai R1C1) vietā.

Kopsummu rindas.     Kopsummas rindā tagad var lietot pielāgotas formulas un teksta ievadnes.

Tabulu stili.     Lai ātri piešķirtu augstas kvalitātes profesionālu formatējumu tabulām, var izmantot tabulas stilu. Ja tabulai ir lietots mainīgu rindu stils, Excel uzturēs mainīgu rindu kārtulu arī to darbību gaitā, kuras parasti izjauktu šādu izkārtojumu (piemēram, filtrēšana, rindu paslēpšana vai manuāla rindu un kolonnu secības maiņa).

Uz lapas sākumu

Jauns diagrammu izskats

Lai viegli izveidotu profesionāla izskata diagrammas, kas efektīvi sniedz informāciju, programmā Office Excel 2007 var izmantot jaunus diagrammu rīkus. Atbilstoši darbgrāmatai lietotajam dizainam jaunais, mūsdienīgais diagrammu izskats ietver speciālus efektus, piemēram, telpiskumu, caurspīdīgumu un nestingras ēnas.

Lai varētu izveidot datiem piemērotu diagrammu, jaunais lietotāja interfeiss atvieglo pieejamo diagrammu tipu pārlūkošanu. Plašais iepriekš definēto diagrammu stilu un izkārtojumu klāsts ļauj ātri lietot glītu formātu un iekļaut diagrammā vajadzīgās detaļas.

Vizuāla diagrammas elementu izvēle.     Papildus ātrai izkārtošanai un ātrai formatēšanai tagad jauno lietotāja interfeisu var izmantot, lai datu labāka attēlojuma nolūkā ātri izmainītu jebkuru diagrammas elementu. Ar dažiem klikšķiem var pievienot vai noņemt virsrakstus, apzīmējumus, datu etiķetes, tendences līknes un citus diagrammu elementus.

Moderns izskats ar OfficeArt.     Tā kā diagrammas programmā Office Excel 2007 tiek zīmētas ar OfficeArt, gandrīz visu, ko var izdarīt ar OfficeArt formu, var izdarīt arī ar diagrammu un tās elementiem. Piemēram, lai izceltu elementu, var pievienot nestingru ēnu vai slīpuma efektu. Lai padarītu redzamus elementus, kuri diagrammas izkārtojumā ir daļēji aizklāti, var izmantot caurspīdīgumu. Var lietot arī reālistiskus telpiskuma efektus.

Skaidras līnijas un fonti.     Līnijas diagrammās ir mazāk robotas, un lasāmības uzlabošanai tekstam tiek izmantoti ClearType fonti.

Vairāk krāsu kā jebkad.     Var viegli izvēlēties no iepriekš definētajām dizaina krāsām un izmainīt to krāsas intensitāti. Precīzākai vadībai var pievienot savas krāsas, izvēloties no 16 miljoniem krāsu dialogā Krāsas.

Diagrammas veidnes.     Jaunajā lietotāja interfeisā ir daudz vieglāk saglabāt jūsu izlases diagrammas kā diagrammas veidnes.

Uz lapas sākumu

Kopēja diagrammu veidošana

Excel diagrammu lietošana citās programmās.    Office 2007. gada laidiens diagrammu veidošana ir kopēja programmām Excel, Word un PowerPoint. Tā vietā, lai izmantotu Microsoft Graph piedāvātos līdzekļus, tagad Word un PowerPoint ir iekļauti jaudīgie Excel diagrammu veidošanas līdzekļi. Tā kā Word un PowerPoint diagrammām kā diagrammas datu lapa tiek izmantota Excel darblapa, kopēja diagrammu veidošana nodrošina bagātīgo Excel funkcionalitāti, ieskaitot formulu lietošanu, filtrēšanu, kārtošanu un iespēju iegūt aktuālu informāciju, piesaistot diagrammu ārējiem datu avotiem, piemēram, Microsoft SQL Server un Analysis Services (OLAP). Excel darblapu ar diagrammas datiem var glabāt Word dokumentā vai PowerPoint prezentācijā, vai arī, dokumentu izmēra samazināšanai, atsevišķā failā.

Diagrammu kopēšana citās programmās.    Diagrammas viegli var kopēt un ielīmēt no viena dokumenta vai programmas citā. Kopējot diagrammu no Excel uz Word vai PowerPoint, tā automātiski tiek pieskaņota Word dokumentam vai PowerPoint prezentācijai, bet var arī saglabāt Excel diagrammas formātu. Excel darblapas datus var iegult Word dokumentā vai PowerPoint prezentācijā, bet tos var arī atstāt Excel avota failā.

Animācija PowerPoint diagrammās.     Programmā PowerPoint var vienkāršāk izmantot animāciju uz Excel balstītās diagrammās. Var animēt visu diagrammu vai tikai apzīmējumus un asu etiķetes. Lai labāk izskaidrotu noteiktu jautājumu, stabiņu diagrammā var pat animēt atsevišķus stabiņus. Animācijas līdzekļi ir vieglāk atrodami un nodrošina daudz vairāk iespēju. Piemēram, var izdarīt izmaiņas atsevišķos animācijas soļos un lietot lielāku skaitu animācijas efektu.

Uz lapas sākumu

Viegli lietojamas rakurstabulas

Programmā Office Excel 2007 rakurstabulas ir daudz vieglāk izmantot nekā iepriekšējās Excel versijās. Izmantojot jauno rakurstabulu lietotāja interfeisu, nepieciešamā informācija par jūsu datiem ir tikai dažu klikšķu attālumā — nav vairs jāvelk dati uz nomešanas zonām, kas ne vienmēr ir viegls mērķis. Tā vietā var vienkārši atlasīt laukus, kurus vēlaties redzēt jaunā rakurstabulas lauku sarakstā.

Pēc rakurstabulas izveidošanas var izmantot daudzus citus jaunus vai uzlabotus līdzekļus rakurstabulas datu apkopošanai, analīzei un formatēšanai.

Komandas Atsaukt izmantošana rakurstabulā.     Tagad var atsaukt vairumu darbību, kuras tiek izdarītas rakurstabulas izveidošanai un pārkārtošanai.

Plus un mīnus detalizācijas indikatori.     Šos indikatorus izmanto, lai norādītu, vai var izvērst vai sakļaut rakurstabulas daļas, lai ieraudzītu vairāk vai mazāk informācijas.

Kārtošana un filtrēšana.     Kārtošanai tagad tikai jāizvēlas vienums kolonnā, kuru vēlaties kārtot, un jāizmanto kārtošanas pogas. Var filtrēt datus, izmantojot rakurstabulas filtrus, piemēram, datuma, etiķešu, vērtību vai manuālos filtrus.

Nosacījumformatēšana.     Var lietot nosacījumformatēšanu Office Excel 2007 rakurstabulas šūnām vai šūnu šķēlumam.

Rakurstabulas stils un izkārtojums.     Tāpat kā Excel tabulām un diagrammām, iepriekš definētu vai pielāgotu stilu var ātri lietot arī rakurstabulai, un rakurstabulas izkārtojuma maiņa jaunajā lietotāja interfeisā ir daudz vienkāršāka.

Rakursdiagrammas.     Tāpat kā rakurstabulas, arī rakursdiagrammas jaunajā lietotāja interfeisā ir daudz vieglāk izveidot. Visi filtrēšanas uzlabojumi ir pieejami arī rakursdiagrammām. Izveidojot rakursdiagrammu, ir pieejami īpaši rakursdiagrammu rīki un konteksta izvēlnes, kas ļauj analizēt diagrammas datus. Tāpat kā parastai diagrammai, var mainīt arī diagrammas vai tās elementu izkārtojumu, stilu un formātu. Programmā Office Excel 2007, izdarot izmaiņas rakursdiagrammā, tiek saglabāts diagrammas formatējums, kas ir uzlabojums salīdzinājumā ar iepriekšējām Excel versijām.

Uz lapas sākumu

Ātri savienojumi ar ārējiem datiem

Programmā Office Excel 2007 vairs nav nepieciešams zināt uzņēmuma datu avotu servera vai datu bāzes nosaukumus. Tā vietā var lietot Quicklaunch, lai atlasītu no datu avotu saraksta, kuru ir sagatavojis administrators vai darbgrupas eksperts. Excel savienojumu pārvaldnieks ļauj apskatīt visus darbgrāmatas savienojumus un atvieglo savienojuma atkārtotu izmantošanu vai tā aizstāšanu ar citu.

Uz lapas sākumu

Jauni failu formāti

XML bāzēts faila formāts.     Programmā Microsoft Office 2007. gada sistēma Microsoft ievieš jaunus Word, Excel, un PowerPoint failu formātus, kas ir pazīstami kā Office Open XML formāti. Šie jaunie failu formāti atvieglo integrāciju ar ārējiem datu avotiem un arī nodrošina mazākus failu izmērus un uzlabotu datu atkopšanu. Programmas Office Excel 2007 darbgrāmatas formāts pēc noklusējuma ir Office Excel 2007 XML bāzētais faila formāts (.xlsx). Citi pieejamie XML bāzētie formāti ir Office Excel 2007 XML bāzētais formāts ar iespējotiem makro (.xlsm), Office Excel 2007 faila formāts Excel veidnei (.xltx) un Office Excel 2007 formāts Excel veidnei ar iespējotiem makro (.xltm).

Office Excel 2007 binārais faila formāts.     Papildus jaunajiem XML bāzētajiem faila formātiem Office Excel 2007 ievieš segmentētā saspiestā faila formāta bināro versiju lielām vai sarežģītām darbgrāmatām. Šis faila formāts, Office Excel 2007 binārais (jeb BIFF12) faila formāts (.xls), var tikt izmantots optimālai veiktspējai un atpakaļsaderībai.

Saderība ar iepriekšējām Excel versijām.     Var pārbaudīt Office Excel 2007 darbgrāmatu, lai noskaidrotu, vai tā satur līdzekļus vai formatējumu, kas nav saderīgs ar iepriekšējo Excel versiju, un izdarītu nepieciešamās izmaiņas atpakaļsaderības uzlabošanai. Iepriekšējās Excel versijās var instalēt jauninājumus un konvertorus, kas ļauj atvērt Office Excel 2007 darbgrāmatu, rediģēt un saglabāt to un pēc tam atkal atvērt programmā Office Excel 2007, nezaudējot Office Excel 2007 raksturīgos līdzekļus un funkcionalitāti.

Uz lapas sākumu

Uzlabota drukāšana

Lappuses izkārtojuma skats.     Papildus skatiem Normālskats un Lappuses pārtraukumu priekšskatījums, programmā Office Excel 2007 ir pieejams skats Lappuses izkārtojums. Šo skatu var izmantot, lai, izveidojot darblapu, sekotu tās izskatam drukas formātā. Šajā skatā var tieši darblapā strādāt ar lappušu galvenēm, kājenēm un piemaļu iestatījumiem, un novietot objektus, piemēram, diagrammas un formas precīzi vēlamajā vietā. Visas lappuses iestatījumu opcijas ir viegli pieejamas arī jaunās lietotāja saskarnes cilnē Lappuses izkārtojums, kur tās, piemēram, lappuses orientāciju, var ātri norādīt. Ir viegli redzēt, kas tiks drukāts uz katras lapas. Tas palīdz novērst atkārtotus drukāšanas mēģinājumus un nogrieztus datus izdrukās.

Saglabāšana PDF un XPS formātos.    Programmā Microsoft Office 2007. gada sistēma jūs varat saglabāt failu gan PDF, gan XPS formātā, bet tikai tad, kad ir instalēta pievienojumprogramma. Plašākai informācijai skatieties Atbalsta iespējošana citiem failu formātiem, tādiem kā PDF un XPS.

Uz lapas sākumu

Jauni darba kopīgošanas veidi

Excel Services izmantošana darba kopīgošanai.     Ja ir pieejams Excel pakalpojumi, to var izmantot Office Excel 2007 darblapu datu koplietošanai ar citiem lietotājiem, piemēram, uzņēmuma vadītājiem un citām ieinteresētajām personām. Office Excel 2007 darbgrāmatu var saglabāt Excel pakalpojumi un norādīt darblapas datus, kurus vēlaties padarīt pieejamus citiem. Šos darblapas datus viņi var skatīt, analizēt, drukāt un izvilkt pārlūkprogramma, izmantojot Microsoft Office Excel Web Access. Regulāros intervālos vai pēc pieprasījuma viņi var arī izveidot datu statisku momentuzņēmumu. Office Excel Web Access atvieglo darbības ar rakurstabulām, piemēram, ritināšanu, filtrēšanu, kārtošanu, diagrammu skatīšanu un detalizēšanu. Datu parādīšanai alternatīvos veidos var arī izveidot savienojumu no Excel Web Access Web daļas uz citām Web daļām. Ja ir atbilstošas atļaujas un datorā ir instalēta programma Excel, Excel Web Access lietotāji var atvērt darbgrāmatu Office Excel 2007, lai datu analīzei un darbam ar tiem savā datorā izmantotu pilnu Excel jaudu.

Šī darba kopīgošanas metode nodrošina visiem pieeju noteiktā vietā atrodamai vienai datu versijai, kuru var uzturēt atbilstošus jaunākajai informācijai. Ja nepieciešams saņemt no citiem grupas locekļiem komentārus un atjauninātu informāciju, var būt lietderīgi kopīgot darbgrāmatu tādā pašā veidā kā iepriekšējās Excel versijās, lai apkopotu nepieciešamo informāciju pirms darbgrāmatas saglabāšanas Excel pakalpojumi.

Dokumentu pārvaldības servera lietošana.     Lai izveidotu validācijas procesu jaunām Excel atskaitēm un darbgrāmatu aprēķina darbplūsmas darbības, piemēram, uz šūnām pamatotus ziņojumus vai uz sarežģīta Excel aprēķina pamatotu darbplūsmas procesu, Excel pakalpojumi var savienot ar Dokumentu pārvaldības serveri. Var arī izmantot Dokumentu pārvaldības serveri, lai ieplānotu sarežģīta darbgrāmatas modeļa pārrēķinu naktī.

Uz lapas sākumu

Ātra pieeja lielākam veidņu skaitam

Programmā Office Excel 2007 jaunu darbgrāmatu var pamatot uz dažādām kopā ar Excel instalētām veidnēm vai arī var ātri piekļūt veidnēm Microsoft Office Online vietnē un lejupielādēt tās.

Uz lapas sākumu

Attiecas uz: Excel 2007Vai šī informācija bija noderīga?

Kā mēs varam to uzlabot?

255 atlikušais rakstzīmju skaits

Lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti, lūdzu, atsauksmēs neiekļaujiet savu kontaktinformāciju. Pārskatīt mūsu konfidencialitātes politika.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Mainīt valodu