Jaunumi Microsoft Excel 2013 pievienojumprogrammā Power Pivot

Piezīme    Šis līdzeklis nav pieejams sistēmā Office, ja izmantojat datoru ar Windows RT. Power Pivot ir pieejams Office Professional Plus un Office 365 Professional Plus izdevumos un savrupajā Excel 2013 laidienā. Skatiet tēmu Excel 2013 darbgrāmatas ar Power Pivot nedarbojas dažās Excel 2010 versijās . Vai vēlaties noskaidrot, kādu Office versiju izmantojat?

Programmā Microsoft Excel 2013 ir padziļināti integrētas Power Pivot funkcijas. Piemēram, tagad programmā Excel varat importēt un ar relācijām saistīt lielu datu apjomu no vairākiem avotiem, izmantojot jaunu iebūvētu datu modeli un pat neatverot Power Pivot logu. Pievienojumprogramma Power Pivot nodrošina padziļinātai datu modelēšanai piemērotu vidi un savienojuma izveidi ar to pašu datu modeli. Lasiet par citām darbībām, kuras var veikt pievienojumprogrammā Power Pivot.

Šajā rakstā

Tagad programmā Excel iebūvēta datu modeļa pamatfunkcionalitāte

Padziļināta datu modelēšana, izmantojot Excel pievienojumprogrammu Power Pivot in Microsoft Excel 2013

Jaunajā lauku sarakstā pieejamās funkcijas

Datu kategorizēšana un ieteikumi no pakalpojuma DataMarket

Lielāka valodu skaita atbalsts

Lielāku failu atbalsts 64 bitu programmā Excel

Jaunais noklusējuma skats — uzlabotais režīms

Tagad programmā Excel iebūvēta datu modeļa pamatfunkcionalitāte

Lai programmā Excel 2010 varētu importēt un ar relācijām saistīt lielu datu apjomu no vairākiem avotiem, bija jāinstalē Excel 2010 pievienojumprogramma Power Pivot.

Programmā Excel 2013 liela daļa šo funkciju, tostarp to atbalsta infrastruktūra, ir tieši iebūvētas Excel Datu modelis. Tagad, neinstalējot atsevišķu pievienojumprogrammu, varat:

 • importēt miljoniem rindu no vairākiem datu avotiem;

 • izveidot no dažādiem avotiem iegūtu datu, kā arī vairāku rakurstabulā iekļauto tabulu relācijas;

 • izveidot netiešos aprēķinātos laukus (iepriekš sauktus par mēriem) — aprēķinus, kas tiek automātiski izveidoti, kad lauku saraksta nomešanas apgabalam Vērtības tiek pievienots skaitlisks lauks;

 • pārvaldīt datu savienojumus.

Tā visi programmas Excel lietotāji tagad var veidot datu modeļus, kurus viņi var izmantot kā rakurstabulu, rakusrsdiagrammu Power View atskaišu pamatu. Excel automātiski ielādē datus atmiņā esošajā analīzes programmā, ko kādreiz varēja izmantot tikai ar pievienojumprogrammu Power Pivot. Datu modelim programmā Excel ir citas priekšrocības:

 • datu apstrāde notiek ātri;

 • dati tiek ļoti saspiesti, izveidojot pietiekami mazus failus, lai tos varētu ērti lietot;

 • dati tiek saglabāti Excel darbgrāmatā, līdz ar to tie ir ērti pārvietojami.

Ir pieejama arī pievienojumprogramma Power Pivot, kas pieredzējušākiem datu modelētājiem nodrošina padziļinātas modelēšanas iespējas.

Padziļināta datu modelēšana, izmantojot Excel pievienojumprogrammu Microsoft Excel 2013 pievienojumprogramma Power Pivot

Excel pievienojumprogramma Microsoft Excel 2013 pievienojumprogramma Power Pivot, kurā tiek veidots savienojums ar to pašu datu modeli, nodrošina bagātīgāku modelēšanas vidi, kas pieredzējušākiem lietotājiem sniedz iespēju uzlabot modeļus.

Piemēram, izmantojot pievienojumprogrammu Microsoft Excel 2013 pievienojumprogramma Power Pivot, varat veikt šādas darbības:

 • importēšanas laikā filtrēt datus. Datus var importēt gan programmā Excel, gan pievienojumprogrammā Power Pivot, taču, importējot datus pievienojumprogrammā Power Pivot, varat filtrējot atmest nevajadzīgos datus, lai importētu tikai noteiktu apakškopu;

 • importējot datus pievienojumprogrammā Power Pivot, varat pārdēvēt tabulas un kolonnas;

 • pārvaldīt modeli un izveidot relācijas, diagrammas skatā izmantojot vilkšanas un nomešanas metodi;

 • lietot formatējumu (lietošanai Power View un rakurstabulas atskaitēs);

 • definēt savus aprēķinātos laukus lietošanai visā darbgrāmatā;

 • definēt izpildes pamatrādītājus (KPI) lietošanai rakurstabulās;

 • izveidot lietotāja definētas hierarhijas lietošanai visā darbgrāmatā;

 • definēt perspektīvas;

 • veidot savus aprēķinus, rakstot uzlabotas formulas, kurās tiek izmantota izteiksmju valoda Data Analysis Expressions (DAX);

 • lietot citas padziļinātas datu un modelēšanas operācijas.

Šie līdzekļi nav pieejami programmā Excel. Lai izmantotu šos līdzekļus, ir jāiespējo pievienojumprogramma Microsoft Excel 2013 pievienojumprogramma Power Pivot. Pievienojumprogramma ir iekļauta Office Professional Plus un Office 365 Professional Plus laidienos un savrupajā programmas Excel 2013 laidienā. Papildinformāciju skatiet tēmā Programmas startēšanaMicrosoft Excel 2013 pievienojumprogramma Power Pivot.

Ja esat iepriekš lietojis pievienojumprogrammu Power Pivot, dažas iepriekšējos Power Pivot laidienos pieejamās funkcijas programmā Microsoft Excel 2013 pievienojumprogramma Power Pivot nav pieejamas. Papildinformāciju skatiet sadaļā Jaunajā lauku sarakstā pieejamās funkcijas iekļautajā tabulā. Ja jums jau ir Power Pivot darbgrāmatas, kuras plānojat rediģēt un izmantot programmā Excel 2013, skatiet rakstu Datu modeļu jaunināšana Power Pivotatbilstoši programmai Excel 2013.

Jaunajā lauku sarakstā pieejamās funkcijas

Tagad programmai Excel un pievienojumprogrammai Power Pivot ir viens kopējs lauku saraksts. Šajā Power Pivot versijā dažas lauku saraksta funkcijas atšķiras no iepriekšējā versijā (v.2, kas bija iekļauta SQL Server 2012 komplektācijā) pieejamajām funkcijām. Piemēram, tagad laukus var tieši vilkt uz nomešanas apgabalu Vērtības (lai izveidotu netiešos mērus) un lauku sarakstā laukus var tieši pievienot datu griezumiem. Citas funkcijas ir pārvietotas un tagad ir pieejamas citās vietās pievienojumprogrammas Power Pivot logā. Dažas funkcijas nav pieejamas programmā Excel 2013.

Funkcija

Atrašanās vieta

Aprēķināto lauku izveide vai formatēšana lauku sarakstā

Aprēķinātie lauki vairs netiek veidoti, ar labo peles pogu noklikšķinot uz tabulas lauku sarakstā. Tagad tie tiek veidoti, rediģēti un dzēsti rakurstabulā, programmas Excel Power Pivot lentē noklikšķinot uz Aprēķinātie lauki.

Aprēķinātos laukus var izveidot arī pievienojumprogrammas Power Pivot loga aprēķinu apgabalā (tāpat kā iepriekšējā versijā).

Netiešo aprēķināto lauku atbalsts

Programmā Excel 2010, lai izveidotu netiešos aprēķinātos laukus (aprēķinātos laukus, kas tiek veidoti, vienkārši velkot un nometot skaitliskās kolonnas Power Pivot lauku saraksta apgabalā Vērtības), bija nepieciešama pievienojumprogramma Power Pivot.

Programmā Excel 2013 netiešos aprēķinātos laukus var izveidot pievienojumprogrammā Power Pivot vai programmā Excel izveidoto rakurstabulu lauku sarakstā.

Perspektīvu skatīšana

Tāpat kā pievienojumprogrammas Power Pivot versijā v.2, arī programmā Excel 2013 perspektīva tiek definētas cilnē Papildu.

Pievienojumprogrammas Power Pivot versijā v.2 pēc perspektīvas izveides šo modeļa perspektīvu varēja skatīt diagrammas skatā vai izmantot Power Pivot lauku saraksta filtrēšanai. Lauku saraksta filtrēšana vairs nav pieejama.

Microsoft Excel 2013 pievienojumprogrammā Microsoft Excel 2013 pievienojumprogramma Power Pivot lietojamā perspektīva tiek izvēlēta cilnē Papildu, tādējādi visa modeļa konkrēto perspektīvu var skatīt Power Pivot loga datu skata režģī un diagrammas skatā. Tādējādi lielā modelī varat efektīvāk strādāt ar tabulu apakškopu.

Izpildes pamatrādītāju (KPI) izveide

Iepriekšējā pievienojumprogrammas Microsoft Excel 2013 pievienojumprogramma Power Pivot versijā KPI varēja izveidot, tikai lauku sarakstā atlasot esošu aprēķināto lauku.

KPI izveide vairs nav saistīta ar lauku sarakstu. Tagad KPI tiek veidoti, rediģēti un dzēsti, izmantojot programmas Excel Microsoft Excel 2013 pievienojumprogramma Power Pivot lenti.

KPI var izveidot arī Power Pivot lauka datu skata režģa aprēķinu apgabalā (tāpat kā iepriekšējā versijā).

Aprakstu pievienošana

Tāpat kā Power Pivot versijā v.2 aprēķināto lauku, tabulu un kolonnu apraksti tiek pievienoti, Power Pivot logā ar peles labo pogu noklikšķinot uz attiecīgā vienuma.

Programmā Excel 2013 apraksti netiek rādīti kā rīka padomi, kad norādāt uz lauku sarakstā iekļautajiem laukiem, bet tie ir redzami Power View lapas lauku sarakstā. Kad pievienojumprogrammā Power Pivot esat pievienojis aprakstus, atsvaidziniet Power View lapu, lai apraksti būtu redzami.

Metadatu meklēšana lauku sarakstā

Lauku sarakstā nav pieejama meklēšana. Tā vietā metadatu meklēšanas opcija ir pievienota Power Pivot logā. Lai meklētu metadatus, datu vai diagrammas skatā Power Pivot loga cilnē Sākums noklikšķiniet uz Atrast.

Ņemiet vērā, ka netiek meklēti atsevišķu šūnu dati, bet tikai tabulas metadati, piemēram, lauku nosaukumi.

Datu griezumu pievienošana rakurstabulām

Lai piekļūtu datu griezumiem, varat ar peles labo pogu noklikšķināt uz jebkura lauka lauku sarakstā.

Automātisks datu griezumu izkārtojums

Izkārtojiet datu griezumus grupās horizontālā vai vertikālā virzienā, noklikšķinot uz opcijām programmas Excel Power Pivot lentes sadaļā Datu griezuma līdzināšana.

Automātiska relāciju noteikšana

Nav pieejama pievienojumprogrammā Microsoft Excel 2013 pievienojumprogramma Power Pivot.

Datu kategorizēšana un ieteikumi no pakalpojuma DataMarket

Pievienojot tabulas pievienojumprogrammai Power Pivot, Power Pivot var automātiski piešķirt kategoriju katrai kolonnai. Piemēram, pilsētu nosaukumu kolonnai pievienojumprogrammā Power Pivot tiek piešķirta kategorija Pilsēta, bet uzņēmumu nosaukumu sarakstam — kategorija Uzņēmums. Varat modificēt automātiski piešķirtās kategorijas, kategorizēt savus datus vai pilnībā izslēgt šo līdzekli.

Datu kategorizēšanai ir divas galvenās priekšrocības. Ja kolonnas ir kategorizētas:

 • Pakalpojumā Microsoft Azure Marketplace no DataMarket varat saņemt ar jūsu datiem, iespējams, saistītu datu ieteikumus. Piemēram, var tikt ieteikti statistiskie vai laika ziņu dati. Ieteikto datu avots var būt bezmaksas datu nodrošinātājs, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācija, vai uzņēmums, kas par datiem prasa maksu. Jūs varat izvēlēties, vai pieņemt ieteikumus. Iegūstiet saistīto datu ieteikumus no pakalpojuma Microsoft Azure Marketplace

 • Līdzeklī Power View var tikt nodrošinātas datiem piemērotas vizualizācijas. Piemēram, ja datos ir iekļautas URL adreses, līdzeklī Power View šīs URL adreses var tikt atveidotas kā hipersaites.

Lielāka valodu skaita atbalsts

Pievienojumprogramma Power Pivot ir lokalizēta visās 40 valodās, kurās ir lokalizēta sistēma Office. Tagad pievienojumprogrammā Power Pivot tiek atbalstītas valodas, kurās raksta no labās uz kreiso pusi, piemēram, arābu valoda un ivrits.

Lielāku failu atbalsts 64 bitu programmā Excel

Iepriekšējos laidienos darbgrāmatas lieluma ierobežojums bija 2 gigabaiti (GB) diskā un 4 GB atmiņā. Šis ierobežojums nodrošināja, ka Excel darbgrāmatas, kurās bija Power Pivot dati, vienmēr atbilda SharePoint iestatītajai maksimālajai failu augšupielādes lieluma vērtībai.

Tagad, kad datu modelis ir daļa no Excel, vairs nav maksimālā faila lieluma ierobežojuma. Ja izmantojat 64 bitu programmu Excel, darbgrāmatas lielumu ierobežo tikai diska un atmiņas resursu pieejamība datorā.

Joprojām ir spēkā citu platformu iestatītie ierobežojumi. SharePoint Server 2013 joprojām pastāv faila augšupielādes lieluma ierobežojums: ne vairāk kā 2 GB. Līdzīgi, ja kopīgojat darbgrāmatu pakalpojumā SharePoint Online vai Office Online, iespējams, saņemsit norādījumu atvērt darbgrāmatu programmā Excel — ja fails būs pārāk liels, lai to atvērtu pārlūkprogrammā. Papildinformāciju par failu lieluma ierobežojumiem skatiet rakstā Datu modeļa specifikācija un ierobežojumi.

Jaunais noklusējuma skats — uzlabotais režīms

Programmā Excel 2013, ja noklikšķināt uz Pārvaldīt, lai pārietu uz pievienojumprogrammas Power Pivot logu, tajā pēc noklusējuma ir iekļauta cilne Papildu.

 • Lai paslēptu cilni Papildu, noklikšķiniet uz pogas Fails, kas atrodas pa kreisi no cilnes Sākums, > Pāriet uz parasto režīmu.

Uz lapas sākumu

Attiecas uz: Excel 2013Vai šī informācija bija noderīga?

Kā mēs varam to uzlabot?

255 atlikušais rakstzīmju skaits

Lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti, lūdzu, atsauksmēs neiekļaujiet savu kontaktinformāciju. Pārskatīt mūsu konfidencialitātes politika.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Atbalsta resursi

Mainīt valodu