Jaunas funkcijas programmā Excel 2013

Svarīgi!   Windows datorā ar x86 vai x86-64 arhitektūru un Windows RT datorā ar ARM arhitektūru formulu un dažu Excel darblapas funkciju aprēķinātie rezultāti var mazliet atšķirties. Papildinformācija par atšķirībām.

Lai skatītu detalizētu palīdzību par šo funkciju, noklikšķiniet sarakstā uz jebkuras funkcijas nosaukuma.

Funkcijas nosaukums

Tips un apraksts

Funkcija ACOT

Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.   Atgriež skaitļa arktangensu

Funkcija ACOTH

Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.   Atgriež skaitļa hiperbolisko arktangensu

Funkcija ARABIC

Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.   Romiešu ciparu skaitli pārvērš par arābu ciparu skaitli

Funkcija BASE

Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.    Pārvērš skaitli par tekstuālu attēlojumu ar attiecīgo bāzi

Funkcija BINOM.DIST.RANGE

Statistiskā funkcija.    Atgriež mēģinājuma rezultāta iespējamību, izmantojot binoma sadalījumu

Funkcija BITAND

Tehnikas funkcija.   Atgriež divu skaitļu vērtību “And”

Funkcija BITLSHIFT

Tehnikas funkcija.   Atgriež vērtības skaitli, kas pārvietots pa kreisi atbilstoši pārvietošanas_apjoma bitiem

Funkcija BITOR

Tehnikas funkcija.   Atgriež 2 skaitļu divu bitu vērtību OR

Funkcija BITRSHIFT

Tehnikas funkcija.   Atgriež vērtības skaitli, kas pārvietots pa labi atbilstoši pārvietošanas_apjoma bitiem

Funkcija BITXOR

Tehnikas funkcija.   Atgriež divu skaitļu bitu vērtību “Izņemot/Vai“

Funkcija CEILING.MATH

Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.    Noapaļo skaitli uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai līdz tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma

Funkcija COMBINA

Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.   
Atgriež norādītā vienumu skaita kombināciju ar atkārtojumiem skaitu

Funkcija COT

Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.   Atgriež skaitļa hiperbolisko kosinusu

Funkcija COTH

Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.   Atgriež leņķa kotangensu

Funkcija CSC

Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.   Atgriež leņķa kosekansu

Funkcija CSCH

Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.   Atgriež leņķa hiperbolisko kosekansu

Funkcija DAYS

Datums un laiks.   Atgriež dienu skaitu starp diviem datumiem

Funkcija DECIMAL

Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.   Pārvērš skaitļa tekstuālo attēlojumu konkrētā bāzē par decimālu skaitli

Funkcija ENCODEURL

Tīmeklis.   Atgriež URL kodētu virkni

FILTERXML funkcija

Tīmeklis.   Atgriež konkrētus datus no XML satura, izmantojot norādīto argumentu XPath

Funkcija FLOOR.MATH

Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.   Noapaļo skaitli uz leju līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai līdz tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma

Funkcija FORMULATEXT

Uzmeklēšanas un atsauces funkcija.   Atgriež formulu pie konkrētās atsauces kā tekstu

Funkcija GAMMA

Statistiskā funkcija.   Atgriež gamma funkcijas vērtību

Funkcija GAUSS

Statistiskā funkcija.    Atgriež par 0,5 mazāk nekā standarta normālajam kumulatīvajam sadalījumam

Funkcija IFNA

Loģiskā funkcija.   Atgriež jūsu norādīto vērtību, ja izteiksmes atrisinājums ir #N/A; pretējā gadījumā atgriež izteiksmes rezultātu

Funkcija IMCOSH

Tehnikas funkcija.    Atgriež salikta skaitļa hiperbolisko kosinusu

Funkcija IMCOT

Tehnikas funkcija.   Atgriež salikta skaitļa kotangensu

Funkcija IMCSC

Tehnikas funkcija.   Atgriež salikta skaitļa kosekansu

Funkcija IMCSCH

Tehnikas funkcija.   Atgriež hiperboliska skaitļa kosekansu

Funkcija IMSEC

Tehnikas funkcija.   Atgriež salikta skaitļa sekanti

Funkcija IMSECH

Tehnikas funkcija.   Atgriež hiperbolisku salikta skaitļa sekanti

Funkcija IMSINH

Tehnikas funkcija.   Atgriež salikta skaitļa hiperbolisko sinusu

Funkcija IMTAN

Tehnikas funkcija.   Atgriež salikta skaitļa tangensu

Funkcija ISFORMULA

Informācijas funkcija.   Atgriež TRUE, ja ir atsauce uz šūnu, kurā ir formula

Funkcija ISOWEEKNUM

Datums un laiks.   Atgriež gada ISO nedēļas numuru konkrētam datumam

Funkcija MUNIT

Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.   Atgriež norādītās dimensijas vienības matricu

Funkcija NUMBERVALUE

Teksts.    Vietēji un neatkarīgi pārvērš tekstu par skaitli

Funkcija PDURATION

Finanšu funkcija.   Atgriež to periodu skaitu, kas nepieciešami, lai ieguldījums sasniegtu konkrētu vērtību

Funkcija PERMUTATIONA

Statistiskā funkcija.   Atgriež permutāciju skaitu konkrētajam objektu skaitam (ar atkārtojumiem), kurus var atlasīt no objektu kopsummas

Funkcija PHI

Statistiskā funkcija.   Atgriež blīvuma funkcijas vērtību standarta parastajam sadalījumam

Funkcija RRI

Finanšu funkcija.   Atgriež investīcijas pieauguma ekvivalento procentu likmi

Funkcija SEC

Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.   Atgriež leņķa sekanti.

Funkcija SECH

Matemātiskā un trigonometriskā funkcija.   Atgriež leņķa hiperbolisko sekanti

Funkcija SHEET

Informācijas funkcija.   Atgriež atsauces lapas numuru

Funkcija SHEETS

Informācijas funkcija.   Atgriež lapu skaitu atsaucē

Funkcija SKEW.P

Statistiskā funkcija.   Atgriež no populācijas atkarīgo sadalījuma asimetriju: sadalījuma asimetrijas pakāpi attiecībā pret tās vidējo

Funkcija UNICHAR

Teksts:   Atgriež unikoda rakstzīmi, uz kuru atsaucas konkrētā skaitliskā vērtība.

Funkcija UNICODE

Teksts:   Atgriež skaitli (koda punktu), kas atbilst teksta pirmajai rakstzīmei

Funkcija WEBSERVICE

Tīmeklis.   Atgriež datus no tīmekļa pakalpojuma.

Funkcija XOR

Loģiskā funkcija.   Atgriež visu argumentu loģisku ekskluzīvu OR

Uz lapas sākumu

Attiecas uz: Excel 2013Vai šī informācija bija noderīga?

Kā mēs varam to uzlabot?

255 atlikušais rakstzīmju skaits

Lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti, lūdzu, atsauksmēs neiekļaujiet savu kontaktinformāciju. Pārskatīt mūsu konfidencialitātes politika.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Atbalsta resursi

Mainīt valodu