Izvēles grupas ievietošana

Izvēles grupa ir vadīkla, kas tiek izmantota, lai lietotājiem parādītu abpusēji ekskluzīvas izvēles. Pēc noklusējuma izvēles grupā ir divas izvēles sadaļas, no kurām viena lietotājam tiek parādīta veidlapā kā noklusētā izvēle.

Šajā rakstā

Kad izmantot izvēles grupu

Lietotāja pieredze

Savietojamības apsvērumi

Izvēles grupas ievietošana

Padomi par izkārtojumu

Kad izmantot izvēles grupu

Lietojiet izvēles grupu, ja vēlaties:

 • Sniegt lietotājiem veidlapā izvēles opciju no divām vai vairāk sadaļa.

 • Noformēt veidlapas veidni, kuras pamatā ir esoša XML shēma, kas satur elementu xsd: izvēle. Šādā gadījumā izvēles grupa ļauj šo shēmas elementu piemērot veidlapas veidnē, lai lietotāji varētu ar to strādāt.

Izvēles grupās ir divas vai vairākas izvēles sadaļas. Pēc noklusējuma viena no šīm sadaļām tiek parādīta veidlapā, un lietotāji var izvēlēties to noņemt vai aizstāt ar citu sadaļu. Piemēram, pirkšanas pieprasījuma veidlapā var būt sadaļa jauna darbvirsmas datora pieprasīšanai, kas tiek parādīta pēc noklusējuma, bet lietotājiem var atļaut šo sadaļu noņemt pilnībā vai aizstāt to ar klēpjdatora pieprasīšanas sadaļu.

Choice group on form with shortcut menu visible

Izvēles grupas izvēles sadaļas satur vadīklas, ar kurām lietotāji mijiedarbojas, aizpildot veidlapu. Izvēles sadaļas vienmēr ir ietvertas izvēles grupās. Tāpēc, ja mēģināt pievienot veidlapas veidnei izvēles sadaļu, Microsoft Office programma InfoPath automātiski izveido izvēles grupu, kurā to ietvert.

Saistītās vadīklas

InfoPath iekļauj citas vadīklas, kuras ir līdzīgas izvēles grupām, bet kalpo citiem mērķiem. Lai izlemtu, kuras no šīm vadīklām vislabāk darbojas jūsu veidlapas veidnē, izmantojiet šo sarakstu:

Sadaļa    Sadaļas ir līdzīgas izvēles sadaļām izvēles grupā, jo tās tiek izmantotas, lai lietotājiem parādītu saistīto vadīklu kopu. Tomēr sadaļas tiek izmantotas tikai organizatoriskos nolūkos — lietotāji tās nevar noņemt vai aizstāt, aizpildot veidlapu, kā to var izdarīt ar izvēles sadaļām.

Izvēles sadaļa    Pievienojot izvēles grupu veidlapas veidnei, noklusētā sadaļa vienmēr tiek parādīta, kad lietotājs pirmoreiz atver veidlapu, kuras pamatā ir veidlapas veidnes. Savukārt izvēles sadaļas pēc noklusējuma ir slēptas. Lietotāji var izvēlēties, vai izvēles sadaļu iekļaut veidlapā. Piemēram, iepriekšminētajā pirkšanas pieprasījuma veidlapā daži lietotāji, iespējams, vēlas iekļaut komentārus par datoru, kuru plāno pasūtīt. Veidlapas veidnē var ievietot izvēles sadaļu un šajā izvēles sadaļā pievienot bagātināta teksta lodziņu ar nosaukumu “Piezīmes”. Pēc tam lietotāji var pievienot piezīmju sadaļu, ja viņi to vēlas, noklikšķinot veidlapā uz instruktīvā teksta.

Atkārtota sadaļa    Līdzīgi atkārtotām izvēles grupām atkārtotas sadaļas atļauj lietotājiem atbilstoši vajadzībām pievienot veidlapai vairāk nekā vienu sadaļu. Lietojiet atkārtotu sadaļu veidlapas veidnē, ja vēlaties, lai lietotāji ievietotu, bet neaizstātu vairākus sadaļu gadījumus.

Atkārtota izvēles grupa    Atkārtotas izvēles grupas ir līdzīgas izvēles grupām, izņemot to, ka lietotāji veidlapā var ievietot vairāk nekā vienu no tām. Piemēram, iepriekšminētajā pirkšanas pieprasījuma veidlapā lietotāji var izvēlēties pieprasīt darbvirsmas datoru vai klēpjdatoru. Tomēr dažos gadījumos lietotājs, iespējams, vēlēsies pieprasīt abus datoru veidus vai vairākus katra veida datorus. Ja veidlapā tiek izmantota atkārtotā izvēles grupa, lietotājs var izvēlēties aizpildīt sadaļu, kurā ir darbvirsmas pieprasījuma informācija. Pēc tam lietotājs var ievietot izvēles grupas otru gadījumu, lai aizpildītu sadaļu, kurā ir klēpjdatora pieprasījuma informācija.

Uz lapas sākumu

Lietotāja pieredze

Pēc izskata un darbības izvēles grupas atgādina sadaļas un citas ar izkārtojumu saistītās vadīklas. Galvenās atšķirības ir tās, ka lietotāji var aizstāt izvēles grupas iekšējo noklusēto sadaļu ar alternatīvu sadaļu vai pilnīgi dzēst izvēles grupu.

Ja lietotāji pārvieto kursoru pār noklusētās izvēles sadaļu, tās augšējā kreisajā stūrī tiek parādīta neliela purpursarkana poga. Ja lietotāji uz šīs pogas noklikšķina, īsinājumizvēlnē tiek parādītas komandas noklusētās sadaļas noņemšanai vai aizstāšanai.

Shortcut menu for choice group

Padoms : Izmantojot izvēles grupu, lietotāji var noņemt vai aizstāt noklusēto sadaļu, bet nevar ievietot veidlapā vairākus sadaļas piemērus. Ja vēlaties, lai lietotāji varētu veidlapā ievietot papildu sadaļas, jāizmanto nevis izvēles grupa, bet atkārtota izvēles grupa. No lietotāja perspektīvas pieredze ir līdzīga. Tomēr papildus īsinājumizvēlnes komandām, kuras izmanto noklusētās sadaļas noņemšanai vai aizstāšanai, lietotājs redz arī komandas vairāku izvēles grupas gadījumu ievietošanai.

Uz lapas sākumu

Savietojamības apsvērumi

Noformējot veidlapas veidni programmā InfoPath, var izvēlēties noformēt ar pārlūkprogrammu saderīgu veidlapu veidne. Noformējot ar pārlūkprogrammu saderīgu veidlapas veidni, izvēles grupas un izvēles sadaļas uzdevumrūtī Vadīklas nav pieejamas, jo tās nevar parādīt Web pārlūkprogrammā.

Uz lapas sākumu

Izvēles grupas ievietošana

Izvēles grupas ievietošana veidlapas veidnē nedaudz atšķiras atkarībā no tā, vai noformējat jaunu, tukšu veidlapas veidni vai arī balstāties uz veidlapas veidnes noformējumu datu bāzē vai citā ārējā datu avotā.

Šī ilustrācija rāda, kā izskatās izvēles grupa, ja tā atlasīta noformējuma režīms.

A choice group selected in design mode

Vadīklas var būt saistītas vai nesaistītas. Ja vadīkla ir saistīta, tā ir savienota ar lauku vai grupu datu avotā, tā, ka vadīklā ievadītie dati tiek saglabāti pamatā esošajā formas (.xml) failā. Ja vadīkla ir nesaistīta, tā nav savienota ar lauku vai grupu, un vadīklā ievadītie dati netiek saglabāti. Kad atlasiet vadīklu vai novietojat virs tās peles norādi, vadīklas augšējā labajā stūrī parādās teksts un saistīšanas ikona. Teksts norāda grupu vai lauku datu avotā, ar kuru ir saistīta vadīkla. Ikona norāda, vai vadīkla ir pareizi saistīta ar šo grupu vai lauku. Ja saistīšana ir notikusi pareizi, ir redzama zaļa ikona. Ja ar saistīšanu ir kādas problēmas, tās vietā būs redzama zila vai sarkana ikona.

Veidlapas veidnes datu avots sastāv no laukiem un grupām, kas uzdevumrūtī Datu avots ir redzami hierarhiskā skatā. Izvēles sadaļas vienmēr ir piesaistītas grupām. Katra vadīkla izvēles sadaļā ir piesaistīta lauks, kurš ir izvēles sadaļas grupas daļa. Šajā piemērā veidlapas veidnes izvēles sadaļa Darbvirsmas dators ir piesaistīta grupai Darbvirsmas uzdevumrūtī Datu avots.

Relationship between choice section on form template and corresponding group in data source

Izvēles grupas ievietošana jaunā, tukšā veidlapas veidnē

Veidojot jaunu, tukšu formas veidni, izvēles rūtiņa Automātiski izveidot datu avotu, kura atrodas uzdevumrūtī Vadīklas, pēc noklusējuma ir atzīmēta. Šī iemesla dēļ InfoPath var automātiski izveidot datu avotā laukus un grupas, kamēr jūs pievienojat formas veidnei vadīklas. Šos laukus un grupas apzīmē mapju un failu ikonas uzdevumrūtī Datu avots.

Ievietojot izvēles grupu, InfoPath izveido grupas, kuras ir piesaistītas izvēles sadaļām šajā izvēles grupā. Turklāt InfoPath izveido īpašu grupas veidu, lai vizuāli norādītu attiecības starp izvēles grupu veidlapas veidnē un datu avotu. Šis grupas veids iekļauj vārdu (izvēle) blakus tās etiķetei datu avotā.

 1. Formas veidnē novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties ievietot vadīklu.

 2. Ja uzdevumrūts Vadīklas nav redzama, noklikšķiniet izvēlnē Ievietot uz Citas vadīklas vai nospiediet taustiņu kombināciju ALT+I, C.

 3. Sadaļā Vadīklu ievietošana noklikšķiniet uz Izvēles grupa.

  Veidlapas veidnē tiek parādīta izvēles grupa, kurā ir divas izvēles sadaļas.

 4. Lai izvēles grupā ievietotu papildu izvēles sadaļas, novietojiet kursoru veidlapas veidnes izvēles grupā un pēc tam uzdevumrūtī Vadīkla noklikšķiniet uz Izvēles sadaļa.

 5. Lai izvēles grupas izvēles sadaļām pievienotu vadīklas, veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai vadīklas pievienotu noklusētajai izvēles sadaļai, velciet vajadzīgās vadīklas no uzdevumrūts Vadīklas uz izvēles sadaļu veidlapas veidnē, kura ir atzīmēta kā Izvēles sadaļa (noklusējums).

  • Lai vadīklas pievienotu alternatīvajām izvēles sadaļām, velciet vajadzīgās vadīklas no uzdevumrūts Vadīklas uz izvēles sadaļu veidlapas veidnē, kura ir apzīmēta kā Izvēles sadaļa.

Izvēles grupas ievietošana veidlapas veidnē, kas ir balstīta uz esošo datu avotu

Ja, veidojot veidlapas veidni, izmantojat esošu XML (Extensible Markup Language - paplašināmās iezīmēšanas valoda) failu, datubāzi vai Web pakalpojumu, programma InfoPath laukus un grupas uzdevumu rūtī Datu avots iegūst no šī esošā datu avota. Piemēram, pieņemsim, ka veidlapas veidnes noformējuma pamats ir XML shēma un šī shēma iekļauj elementu xsd: izvēle. Šādā gadījumā izvēles grupu var ievietot, atbilstošo grupu velkot no uzdevumrūts Datu avots uz veidlapas veidni. Ja tā vietā, lai ievietotu izvēles grupu, lietojat uzdevumrūti Vadīklas, InfoPath piedāvā piesaistīt izvēles grupu esošai datu avota grupai, kā aprakstīts šajā procedūrā:

 1. Formas veidnē novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties ievietot vadīklu.

 2. Ja uzdevumrūts Vadīklas nav redzama, noklikšķiniet izvēlnē Ievietot uz Citas vadīklas vai nospiediet taustiņu kombināciju ALT+I, C.

 3. Sadaļā Ievietot vadīklas noklikšķiniet uz Izvēles grupa.

 4. Dialoglodziņā Izvēles grupas saistīšana atlasiet grupu, kuras nosaukumam blakus ir vārds (izvēle), un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 5. Pievienojiet veidlapas veidnes izvēles grupai divas vai vairākas izvēles sadaļas un pēc tam tās piesaistiet atbilstošajām datu avota grupām.

  Piezīme : Izvēlētajām grupām ir jābūt daļai no 4. darbībā atlasītās grupas (izvēle).

 6. Pievienojiet vadīklas katrai izvēles sadaļai un pēc tam šīs vadīklas piesaistiet datu avota atbilstošajiem laukiem.

  Piezīme : Laukiem ir jābūt to grupu daļai, kuras atlasījāt 5. darbībā. InfoPath izmanto šo lauku nosaukumus vadīklu etiķetēm. Ja nepieciešams, mainiet etiķešu tekstu.

Uz lapas sākumu

Padomi par izkārtojumu

Lietojiet šos padomus, lai uzlabot izvēles grupu un izvēles sadaļu izskatu, lielumu un citus aspektus:

 • Tā kā īsinājumizvēlnes poga tiek parādīta tikai tad, kad lietotāji rādītāju pārvieto pār izvēles sadaļu, jaunie lietotāji var nesaprast, kā aizstāt noklusēto izvēles sadaļu. Noformējot veidlapas veidni, apsveriet iespēju virs izvēles sadaļas pievienot īsu paskaidrojumu lietotājiem, kā vienu izvēles sadaļu aizstāt ar citu.

 • Pēc noklusējuma apmales ap izvēles sadaļām nav redzamas lietotājiem, kuri aizpilda veidlapu. Tāpēc lietotāji, atverot veidlapu, redz tikai sadaļu iekšējās vadīklas. Lai vizuāli nošķirtu izvēles sadaļu no teksta un tai apkārt esošajām vadīklām vai arī piesaistītu lietotāju uzmanību sadaļai, varat izmantot dialoglodziņu Apmales un ēnojums, izvēles grupas izvēles sadaļām pievienojot apmales vai krāsu.

 • Lai mainītu uzreiz vairāku izvēles sadaļu lielumu, atlasiet izvēles sadaļas, kuru lielumu vēlaties mainīt. Izvēlnē Formāts noklikšķiniet uz Rekvizīti un pēc tam veiciet nepieciešamos pielāgojumus cilnē Lielums.

 • Reizēm teksts izvēles sadaļā vadīklās un etiķetes, kuras atrodas pa kreisi no šīm vadīklām, var likties nedaudz nenolīdzinātas. Lai tās vēlreiz ātri nolīdzinātu, veiciet dubultklikšķi uz vadīklas, cilnē Lielums noklikšķiniet uz Līdzināt un pēc tam noklikšķiniet uz Lietot. Lai vēlreiz nolīdzinātu etiķetes un vadīklas, kuras atrodas dažādās izkārtojuma tabulas šūnās, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz šūnas, kurā ir etiķete, īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Tabulas rekvizīti un pēc tam cilnes Šūna sadaļā Vertikālais līdzinājums noklikšķiniet uz Centrēt.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×