Ievads par tabulām

Piezīme.:  Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā .

Ja izmantojat datu bāzi, jūs datus saglabājat tabulās — no tēmas atkarīgos saraktos, kas satur ierakstos sakārtotus datus. Piemēram, varat izveidot tabulu Kontaktpersonas, lai saglabātu vārdu, e-pasta adrešu un tālruņu numuru sarakstu.

Šajā rakstā ir sniegts kopsavilkums par tabulām programmā Microsoft Access 2010, kā arī ir aprakstīti jaunie vai noņemti tabulu līdzekļi. Šajā rakstā ir paskaidrots, kā izveidot tabulu, kā tabulai pievienot laukus, kā iestatīt tabulas primārā atslēga un kā iestatīt lauku un tabulas rekvizītus.

Datu bāzes noformēšanu ir ieteicams sākt, plānojot visas tās tabulas un izlemjot, kā tās savā starpā būs saistītas. Pirms veidojat tabulas, rūpīgi apsveriet jūsu prasības un nosakiet visas jums nepieciešamās tabulas. Lai iepazītos ar datu bāzes plānošanu un noformēšanu, skatiet rakstu Pamatinformācija par datu bāzu noformēšanu un pēc tam saites sadaļā Skatiet arī.

Piezīme.: Noformējuma skats nav pieejams tīmekļa tabulām. Varat izmantot noformējuma līdzekļus, kas tagad ir iekļauti datu lapas skatā. Lai iegūtu papildinformāciju par tīmekļa datu bāzes noformēšanu, skatiet rakstu Datu bāzes izveide kopīgošanai tīmeklī.

Šajā rakstā

Pārskats

Tabulu specifikācijas

Jaunumi

Jaunas tabulas izveide

Tabulas primārās atslēgas iestatīšana

Tabulas rekvizītu iestatīšana

Lauka pievienošana tabulai

Aprēķināta lauka izveide

Lauka rekvizītu iestatīšana

Pārskats

Tabula ir datu bāzes objekts, ko izmantojat, lai saglabātu datus par konkrētu tēmu, piemēram, darbiniekiem vai produktiem. Tabula sastāv no ierakstiem un laukiem.

Katrā ierakstā ir dati par vienu tabulas tēmas instanci, piemēram, konkrētu darbinieku. Ieraksts bieži vien tiek dēvēts arī par rindu vai instanci.

Katrā laukā ir dati par kādu tabulas tēmas aspektu, piemēram, vārds vai e-pasta adrese. Lauks bieži vien tiek dēvēts par kolonnu vai atribūtu.

Ieraksts sastāv no lauku vērtībām, piemēram, Contoso, Ltd. vai persona@example.com. Lauka vērtība bieži vien tiek dēvēta arī par faktu.

Klientu tabula programmā Access, kurā tiek rādīts ierakstu un lauku izkārtojums

1. Ieraksts

2. Lauks

3. Lauka vērtība

Datu bāzē var būt daudz tabulu, no kurām katrā var tikt saglabāta informācija par citu tēmu. Katrā tabulā var būt daudz lauku ar dažādiem datu tipiem, piemēram, teksts, skaitļi, datumi un hipersaites.

Ārējie dati

Var izveidot saiti ar daudziem un dažādiem ārējo datu avotiem, piemēram, citām datu bāzēm, teksta failiem un Excel darbgrāmatām. Veidojot saiti uz ārējiem datiem, programma Access var izmantot saiti kā tabulu. Atkarībā no ārējo datu avota un veida, kādā saite izveidota, var rediģēt saistītajā tabulā esošos datus un izveidot relācijas ar saistīto tabulu. Taču ārējo datu noformējumu nevar mainīt, izmantojot saiti.

Tabulu un lauku rekvizīti

Tabulām un laukiem ir rekvizīti, ko varat iestatīt, lai kontrolētu to pazīmes vai rīcību.

tabulu un lauku rekvizītu lapas
Noformējuma skatā atvērta tabula.

1. Tabulas rekvizīti

2. Lauka rekvizīti

Access datu bāzē tabulas rekvizīti ir tabulas atribūti, kas ietekmē visas tabulas izskatu vai darbību. Tabulas rekvizīti tiek iestatīti tabulas rekvizītu lapā noformējuma skatā. Piemēram, varat iestatīt tabulas rekvizītu Noklusējuma skats, lai norādītu, kā tabula tiek attēlota pēc noklusējuma.

Lauka rekvizīts attiecas uz noteiktu tabulas lauku un definē kādu no lauka raksturlielumiem vai lauku darbības aspektu. Dažus lauku rekvizītus varat iestatīt programmā Datu lapas skats. Jebkuru lauka rekvizītu varat iestatīt arī noformējuma skatā, izmantojot rūti Lauka rekvizīti.

Datu tipi

Katram laukam ir datu tips. Lauka datu tips norāda, kādi dati laukā ir saglabāti, piemēram, lieli teksta apjomi vai pievienotie faili.

Datu tipa iestatījums

Datu tips ir lauka rekvizīts, bet tas no citiem lauku rekvizītiem atšķiras šādi:

 • Lauka datu tips tiek iestatīts tabulas noformējuma režģī, nevis rūtī Lauka rekvizīti.

 • Lauka datu tips nosaka, kādi vēl laukam ir rekvizīti.

 • Veidojot lauku, ir jāiestata lauka datu tips.

  Piezīme.: Jūs varat izveidot jaunu lauku programmā Access, datu lapas skatā ievadot datus jaunā kolonnā. Ja lauks tiek izveidots, datu lapas skatā ievadot datus, programma Access automātiski piešķir laukam datu tipu, pamatojoties uz ievadīto vērtību. Ja jūsu ievadītā vērtība neliecina par citu datu tipu, Access iestata datu tipam vērtību Teksts. Ja nepieciešams, jūs varat mainīt datu tipu, izmantojot lenti, kas ir daļa no jaunās programmas Microsoft Office Fluent lietotāja interfeiss.

Automātiskā datu tipa noteikšanas piemēri

Šī tabula rāda, kā automātiskā datu noteikšana darbojas datu lapas skatā.

Ja ievadāt:

Office Access 2007 izveido lauku ar šādu datu tipu:

Jānis

Text

http://www.contoso.com

Var izmantot jebkuru derīgu interneta protokola prefiksu. Piemēram, derīgi prefiksi ir http://, https:// un mailto:.

Hyperlink

1

Number, Long Integer

50 000

Number, Long Integer

50 000,99

Number, Double

50 000,389

Number, Double

12/67

Atpazīti tiek jūsu lietotajā lokalizācijā izmantotie datuma un laika formāti.

Datums/laiks

2006. gada 31. decembrī

Datums/laiks

10:50:23

Datums/laiks

10:50

Datums/laiks

17:50

Date/Time

EUR 12,50

Atpazīts tiek jūsu lietotāja lokalizācijā izmantotais valūtas simbols.

Valūta

21,75

Number, Double

123,00%

Number, Double

3.46E+03

Number, Double

Tabulu relācijas

Lai gan katrā tabulā tiek saglabāti dati par citu tēmu, datu bāzes tabulās parasti tiek saglabāti dati par tēmām, kas ir savā starpā saistītas. Piemēram, datu bāzē var būt:

 • Klientu tabula, kurā uzskaitīti uzņēmuma klienti un to adreses.

 • Pārdodamo produktu tabula, kurā ietverta katras preces cena un attēls.

 • Pasūtījumu tabula, kurā uzskaitīti klientu pasūtījumi.

Tā kā jūs datus par dažādām tēmām saglabājat atsevišķās tabulās, ir nepieciešams veids, kā datus saistīt, lai varētu vienkārši apvienot saistītos datus no šīm atsevišķajām tabulām. Lai savienotu dažādās tabulās saglabātus datus, veidojiet relācijas. Relācija ir loģisks savienojums starp divām tabulām, kas norāda laukus, kas tabulām ir kopīgi.

Atslēgas

Laukus, kas ir tabulu relācijas daļa, sauc par atslēgām. Atslēgā parasti ir viens lauks, taču tajā var būt arī vairāki lauki. Ir divu veidu atslēgas:

 • Primārā atslēga    Tabulai var būt tikai viena primārā atslēga. Primārā atslēga sastāv no viena vai vairākiem laukiem, kas unikāli identificē katru ierakstu, ko saglabājat tabulā. Bieži vien pastāv unikāls identifikācijas numurs, piemēram, ID numurs, sērijas numurs vai kods, kas kalpo kā primārā atslēga. Piemēram, jums var būt tabula Klienti, kur katram klientam ir unikāls klienta ID numurs. Klienta ID lauks ir tabulas Klienti primārā atslēga. Ja primārajā atslēga ir vairāki lauki, tā parasti ir veidota no sākotnēji pastāvošiem laukiem, kas kopā nodrošina unikālas vērtības. Piemēram, varat izmantot uzvārda, vārda un dzimšanas datuma kombināciju kā primāro atslēgu tabulai par personām.

 • Ārējā atslēga.    Tabulai var būt arī viena vai vairākas ārējās atslēgas. Ārējā atslēgā ir vērtības, kas atbilst citas tabulas primārās atslēgas vērtībām. Piemēram, tabulā Pasūtījumi katram pasūtījumam var būt klienta ID numurs, kas atbilst ierakstam tabulā Klienti. Lauks Klienta ID ir tabulas Pasūtījumi ārējā atslēga.

Atslēgas lauku vērtību savstarpējā atbilstība ir tabulu relācijas pamats. Tabulu relāciju izmanto, lai apvienotu saistītu tabulu datus. Piemēram, pieņemsim, ka ir tabula Klienti un tabula Pasūtījumi. Tabulā Klienti katrs ieraksts tiek identificēts ar primārās atslēgas lauku — ID.

Lai katru pasūtījumu saistītu ar klientu, tabulai Pasūtījumi ir jāpievieno ārējās atslēgas lauks, kas atbilst tabulas Klienti laukam ID, un pēc tam jāizveido abu atslēgu relācija. Pievienojot ierakstu tabulai Pasūtījumi, ir jāizmanto tabulā Klienti esošā klienta ID vērtība. Ikreiz, kad vēlaties skatīt informāciju par klientu, kurš veicis pasūtījumu, ir jāizmanto relācija, lai noteiktu, kuri tabulas Klienti dati atbilst tabulas Pasūtījumi ierakstiem.

Logā Relācijas parādīta Access tabulas relācija
Logā Relācijas parādīta tabulas relācija.

1. Primāro atslēgu norāda atslēgas ikona blakus lauka nosaukumam.

2. Ārējā atslēga — ievērojiet, ka tai blakus nav atslēgas ikonas.

Relāciju lietošanas priekšrocības

Atsevišķai datu glabāšanai saistītās tabulās ir šādas priekšrocības:

 • Konsekvence.    Katrs datu elements tiek reģistrēts tikai vienreiz vienā tabulā, tāpēc ir daudz mazāka iespēja, ka radīsies pārpratumi vai nekonsekvences. Piemēram, klienta nosaukums tiek glabāts tikai vienreiz — tabulā par klientiem — nevis atsevišķi arī tabulā, kurā ir pasūtījumu dati (turklāt, iespējams, nekonsekventi).

 • Efektivitāte    Dati tiek reģistrēti tikai vienā vietā, tādējādi diskā tiek patērēts mazāk vietas. Turklāt mazākas tabulas parasti nodrošina datus ātrāk nekā lielākas tabulas. Beidzot, ja neizmantojat atsevišķas tabulas atsevišķām jomām, tabulās parādīsies null vērtības (datu trūkums) vai lieka informācija, kas lieki aizņem vietu un kavē veiktspēju.

 • Saprotamība.    Datu bāzes noformējums ir vieglāk saprotams, ja informācija par dažādām jomām tiek glabāta atsevišķās tabulās.

Padoms.: Plānojiet tabulas, ņemot vērās relācijas. Varat izmantot uzmeklēšanas vedni, lai izveidotu ārējās atslēgas lauku tabulā, kas satur atbilstošo primāro atslēgu, kas jau pastāv. Uzmeklēšanas vednis izveido relāciju jūsu vietā.

Uz lapas sākumu

Tabulu specifikācijas

Programmā Access 2010 tabulai ir šādi praktiskie ierobežojumi:

Atribūts

Maksimums

Rakstzīmju skaits tabulas nosaukumā

64

Rakstzīmju skaits lauka nosaukumā

64

Lauku skaits tabulā

255

Atvēro tabulu skaits

2048; šis ierobežojums attiecas arī uz tabulām, ko programma Access atver iekšēji

Tabulas lielums

2 gigabaiti mīnus sistēmas objektiem nepieciešamā vieta

Rakstzīmju skaits Text laukā

255

Rakstzīmju skaits Memo laukā

65 535, ja dati tiek ievadīti, lietojot lietotāja interfeisu;
2 gigabaitiem atbilstošs rakstzīmju skaits, ievadot datus programmatiski

OLE Object lauka lielums

1 gigabaits

Indeksu skaits tabulā

32

Lauku skaits indeksā

10

Rakstzīmju skaits validācijas ziņojumā

255

Rakstzīmju skaits validācijas kārtulā

2048

Rakstzīmju skaits tabulas vai lauka aprakstā

255

Rakstzīmju skaits ierakstā (neskaitot Memo un OLE Object laukus), ja lauku rekvizīts UnicodeCompression ir iestatīts uz Yes

4000

Rakstzīmju skaits lauka rekvizītu iestatījumā

255

Uz lapas sākumu

Jaunumi

Atšķirības no Access 2007

Tabulas veidošana programmā Access 2010 ir ļoti līdzīga tabulas veidošanai programmā Access 2007. Tomēr programmā Access 2010 ir daži jauni līdzekļi, kas attiecas uz tabulām:

 • Datu makro    Tagad varat pievienot makro notikumiem tabulās, kas ļauj veikt darbības ikreiz, kad ieraksts tiek modificēts, ievietots vai dzēsts. Šos makro var izmantot, piemēram, lai validētu datus vai veiktu aprēķinu.

 • Aprēķinātais datu tips    Šis jaunais datu tips ļauj izveidot lauku, kura pamatā ir tajā pašā tabulā esošu citu lauku aprēķins. Piemēram, varat izveidot lauku Kopsummas rinda, kas satur produktu no lauka Daudzums un laiku Vienības cena. Pēc tam, ja atjaunināt lauku Daudzums vai Vienības cena, lauks Kopsummas rinda tiek atjaunināts automātiski.

 • Web pakalpojuma savienojamība    Papildus ārējo datu avotu (piemēram, Excel darbgrāmatu un SharePoint sarakstu) saistīšanai tagad varat izveidot savienojumu ar datiem tīmekļa vietnēs, kas nodrošina tīmekļa pakalpojuma interfeisu. Piemēram, varat izveidot saiti ar datiem tiešsaistes tirgotāja tīmekļa vietnē un pēc tam izveidot pats savu lietojumprogrammu produktu skatīšanai vai pasūtījumu uzsākšanai.

 • Tabulu un lauku veidnes aizstāj modeļi    Programmā Access 2007 tika ieviestas tabulu veidnes un lauku veidnes. Tabulu veidnes bija tukšas tabulas, kuras varējāt izmantot, lai veidotu jaunas tabulas, kas bija saderīgas ar šiem iebūvētajiem Windows SharePoint Services sarakstiem:

  • Kontaktpersonas

  • Uzdevumi

  • Jautājumi

  • Notikumi

  • Līdzekļi

   Programmā Access 2010, ja vēlaties datu bāzei pievienot sākotnēji veidotas daļas, izmantojiet modeļus. Modeļi var ietvert tabulas, kā arī citu veidu datu bāzu objektus, piemēram, vaicājumus un formas.

   Piezīme.: Šajā tēmā nav paskaidroti modeļi. Papildinformāciju skatiet sadaļā Skatiet arī.

Atšķirības no Access 2003

 • Modeļi ir aizstājuši tabulas vedni    Access versijās, kas ir vecākas par 2007, jūs izmantojāt tabulas vedni, lai tabulu veidotu ātri, atbildot uz dažiem jautājumiem. Programmā Access 2007 tabulas vednis tika aizstāts ar tabulu un lauku veidnēm. Programmā Access 2010 modeļi aizstāj tabulu un lauku veidnes.

  Piezīme.: Šajā tēmā nav paskaidroti modeļi. Papildinformāciju skatiet sadaļā Skatiet arī.

 • Datu lapu izveide     Tagad varat veidot un modificēt tabulas un laukus, kamēr strādājat datu lapas skatā.

Uz lapas sākumu

Jaunas tabulas izveide.

Izveidojiet jaunu tabulu, ja jums ir jauns datu avots, kas neiederas nevienā jūsu esošajā tabulā.

Tabulu varat izveidot, izveidojot jaunu datu bāzi, ievietojot tabulu esošā datu bāzē vai importējot vai izveidojot saiti uz tabulu citā datu avotā — piemēram, Microsoft Office Excel darbgrāmatā, Microsoft Office Word dokumentā, teksta failā, tīmekļa pakalpojumā vai citā datu bāzē. Izveidojot jaunu, tukšu datu bāzi, tajā automātiski tiek ievietota jums nepieciešamā jaunā, tukšā tabula. Pēc tam varat jaunajā tabulā ievadīt datus, lai sāktu definēt laukus.

Iespējamās darbības

Jaunas tabulas izveide jaunā datu bāzē

Jaunas tabulas izveide esošā datu bāzē

Jaunas tabulas izveide jaunā datu bāzē

 1. Cilnē Fails noklikšķiniet uz Jauns un pēc tam uz Tukša datu bāze.

 2. Lodziņā Faila nosaukums ierakstiet jaunās datu bāzes faila nosaukumu.

 3. Lai pārietu uz citu atrašanās vietu, kur saglabāt datu bāzi, noklikšķiniet uz mapes ikonas.

 4. Noklikšķiniet uz Veidot.

  Jaunā datu bāze tiek atvērta, un datu lapas skatā tiek izveidota un atvērta jauna tabula ar nosaukumu Table1.

Jaunas tabulas izveide esošā datu bāzē

 1. Noklikšķiniet uz cilnes Fails, norādiet uz Atvērt un pēc tam veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Ja vajadzīgā datu bāze ir norādīta sadaļā Nesenās datu bāzes, noklikšķiniet uz datu bāzes šajā sarakstā.

   - vai -

  • Ja datu bāze nav norādīta sadaļā Nesenās datu bāzes, sadaļā Atvērt dokumentu noklikšķiniet uz vajadzīgās opcijas.

 2. Dialoglodziņā Atvēršana atlasiet datu bāzi, kuru vēlaties atvērt un pēc tam noklikšķiniet uz Atvērt.

 3. Cilnes Izveidot grupā Tabulas noklikšķiniet uz Tabula.

  Datu bāzē tiek ievietota jauna tabula, un tabula tiek atvērta datu lapas skatā.

Uz lapas sākumu

Importēšana vai saistīšana, lai izveidotu tabulu

Jūs varat izveidot tabulu, importējot vai izveidojot saiti uz datiem, kas tiek glabāti citur. Jūs varat importēt vai izveidot saiti uz datiem, kas atrodas Excel darblapā, Windows SharePoint Services sarakstā, XML failā, citā Access datu bāzē, Microsoft Office Outlook mapē un citur.

Importējot datus, pašreizējā datu bāzē jaunā tabulā tiek izveidota šo datu kopija. Tālākas avota datu izmaiņas neietekmēs importētos datus, un importēto datu izmaiņas neietekmēs avota datus. Pēc savienojuma izveides ar datu avotu un tā datu importēšanas importētos datus var izmantot, neizveidojot savienojumu ar avotu. Var mainīt importētas tabulas noformējumu.

Izveidojot saiti uz datiem, pašreizējā tabulā tiek izveidota saistīta tabula, kurai ir tieša saite ar citur saglabāto esošo informāciju. Veicot saistītas tabulas datu izmaiņas, tiek mainīti avota dati. Visas avota datu izmaiņas tiek rādītas saistītajā tabulā. Vienmēr, kad izmantojat saistītu tabulu, ir jābūt iespējai izveidot savienojumu ar datu avotu. Saistītas tabulas noformējumu nevar mainīt.

Piezīme.: Excel darblapā esošus datus nevar rediģēt, izmantojot saistītu tabulu. Lai apietu šo ierobežojumu, importējiet avota datus Access datu bāzē un pēc tam izveidojiet saiti uz datu bāzi programmā Excel. Papildinformāciju par saistīšanu ar Access datiem programmā Excel meklējiet programmas Excel palīdzībā vai skatiet saites sadaļā Skatiet arī.

Jaunas tabulas izveide, importējot vai piesaistot ārējus datus

 1. Cilnes Ārējie dati grupā Importēšana un saistīšana noklikšķiniet uz viena no pieejamiem datu avotiem.

 2. Izpildiet instrukcijas, kas tiek rādītas dialoglodziņos pēc katras darbības veikšanas.

  Programma Access izveido jaunu tabulu un parāda to navigācijas rūtī.

Padoms.: Varat arī importēt SharePoint sarakstu vai izveidot uz to saiti, izmantojot komandu cilnē Izveidot.

Uz lapas sākumu

SharePoint vietnes izmantošana, lai izveidotu tabulu

Jūs datu bāzē varat izveidot tabulu, kas importē vai piesaista SharePoint sarakstu. Jūs varat izveidot arī jaunu SharePoint sarakstu, izmantojot iepriekš definētu veidni. Sākotnēji definētās veidnes programmā Access 2010 ietver Kontaktpersonas, Uzdevumi, Problēmas un Notikumi.

 1. Cilnes Izveidot grupā Tabulas noklikšķiniet uz SharePoint saraksti.

 2. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • SharePoint saraksta izveidošana, pamatojoties uz veidni

   1. Noklikšķiniet uz Kontaktpersonas, Uzdevumi, Jautājumi vai Notikumi.

   2. Dialoglodziņā Jauna saraksta izveidošana ierakstiet SharePoint vietnes vietrādi URL, kurā vēlaties izveidot sarakstu.

   3. Lodziņā Norādīt jaunā saraksta nosaukumu un Apraksts ievadiet jaunā saraksta nosaukumu un tā aprakstu.

   4. Lai pēc saistītās tabulas izveides to atvērtu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Atvērt sarakstu, kad tas ir pabeigts (atzīmēta pēc noklusējuma).

  • Jauna pielāgota saraksta izveide

   1. Noklikšķiniet uz Pielāgot.

   2. Dialoglodziņā Jauna saraksta izveidošana ierakstiet SharePoint vietnes vietrādi URL, kurā vēlaties izveidot sarakstu.

   3. Lodziņā Norādīt jaunā saraksta nosaukumu un Apraksts ievadiet jaunā saraksta nosaukumu un tā aprakstu.

   4. Lai pēc saistītās tabulas izveides to atvērtu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Atvērt sarakstu, kad tas ir pabeigts (atzīmēta pēc noklusējuma).

  • Datu importēšana no esoša saraksta

   1. Noklikšķiniet uz Esošais SharePoint saraksts.

   2. Dialoglodziņā Paņemt ārējus datus ierakstiet URL SharePoint vietnei, kurā ir importējamie dati.

   3. Noklikšķiniet uz Importēt avota datus pašreizējās datu bāzes jaunā tabulā un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

   4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus katram importējamam SharePoint sarakstam.

  • Saistīšana ar esošu sarakstu

   1. Noklikšķiniet uz Esošais SharePoint saraksts.

   2. Dialoglodziņā Ārējo datu paņemšana - SharePoint vietne ievadiet URL SharePoint vietnei, kurā ir saraksts, uz ko jāizveido saite.

   3. Noklikšķiniet uz Izveidot saistītu tabulu saitei ar datu avotu un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

   4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus katram SharePoint sarakstam, uz ko ir jāizveido saite.

Uz lapas sākumu

Tīmekļa pakalpojuma izmantošana, lai izveidotu tabulu

Datu bāzē var izveidot tabulu, kurai ir savienojums ar datiem tīmekļa vietnē, kas nodrošina tīmekļa pakalpojuma interfeisu.

Piezīme.: Tīmekļa pakalpojumu tabulas ir tikai lasāmas.

 1. Cilnes Ārējie dati grupā Importēšana un saistīšana noklikšķiniet uz Vēl un pēc tam uz Datu pakalpojumi.

 2. Ja nepieciešamais savienojums jau ir instalēts, pārejiet uz 5. darbību. Pretējā gadījumā pārejiet uz nākamo darbību.

 3. Noklikšķiniet uz Instalēt jaunu savienojumu.

 4. Atlasiet izmantojamo savienojuma failu un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 5. Dialoglodziņā Saites izveide uz tīmekļa pakalpojuma datiem izvērsiet izmantojamo savienojumu.

 6. Atlasiet tabulu, uz kuru vēlaties izveidot saiti.

  Access parāda laukus dialoglodziņa labajā pusē.

 7. Ja vēlaties, lodziņā Norādiet saites nosaukumu varat ievadīt saistītās tabulas nosaukumu. Programma Access izmantos šo nosaukumu saistītajai tabulai navigācijas rūtī.

 8. Noklikšķiniet uz Labi.

  Access izveido saistīto tabulu.

Uz lapas sākumu

Tabulas primārās atslēgas iestatīšana

Primārā atslēga tabulai ir jānorāda, lai izmantotu šādas priekšrocības:

 • Access automātiski izveido indeksu primārajai atslēgai, kas var palīdzēt uzlabot datu bāzes veiktspēju.

 • Access nodrošina, lai katram ierakstam būtu vērtība primārās atslēgas laukā.

 • Access nodrošina, lai katra vērtība atslēgas laukā ir unikāla. Unikālās vērtības ir kritiski svarīgas, jo pretējā gadījumā nav iespēju konkrētu ierakstu droši atšķirt no citiem ierakstiem.

Veidojot jaunu tabulu datu lapas skatā, programma Access automātiski izveido primāro atslēgu un piešķir tai ID lauka nosaukumu un datu tipu AutoNumber.

Noformējuma skatā varat mainīt vai noņemt primāro atslēgu vai iestatīt primāro atslēgu tabulai, kurās tās vēl nav.

Kā noteikt, kurus laukus izmantot kā primāro atslēgu

Dažkārt jums jau var būt dati, ko vēlaties izmantot kā primāro atslēgu. Piemēram, jums var būt darbinieku ID numuri. Ja veidojat tabulu, lai uzskaitītu darbinieku informāciju, varat izlemt izmantot esošu darbinieka ID kā tabulas primāro atslēgu. Iespējams, ka darbinieka ID ir unikāls tikai kombinācijā ar nodaļas ID, līdz ar to ir nepieciešams abus laukus izmantot kopā kā primāro atslēgu. Labai primārās atslēgas kandidatūrai ir šādas īpašības:

 • Katram ierakstam laukam vai lauku kombinācijai ir unikāla vērtība.

 • Lauks vai lauku kombinācija nekad nav tukša vai nulle — vienmēr ir vērtība.

 • Vērtības nemainās.

Ja nav piemērotu datu, ko izmantot kā primāro atslēgu, varat izveidot jaunu lauku, ko izmantot kā primāro atslēgu. Ja veidojat jaunu lauku, ko izmantot kā primāro atslēgu, iestatiet lauka datu tipu uz AutoNumber, kas palīdzēs nodrošināt, ka tas atbilst trim pazīmēm iepriekš esošajā sarakstā.

Primārās atslēgas iestatīšana vai maiņa

 1. Atlasiet tabulu, kurai vēlaties iestatīt vai mainīt primāro atslēgu.

 2. Cilnes Sākums grupā Skati noklikšķiniet uz Skatīt un pēc tam uz Noformējuma skats.

 3. Tabulas noformējuma režģī atlasiet lauku vai laukus, kurus vēlaties izmantot kā primāro atslēgu.

  Lai atlasītu vienu lauku, noklikšķiniet uz rindu atlasītājs vajadzīgajam laukam.

  Lai atlasītu vairāk nekā vienu lauku, turiet nospiestu taustiņu CTRL un pēc tam noklikšķiniet uz katra lauka rindas atlasītāja.

 4. Cilnes Noformējums grupā Rīki noklikšķiniet uz Primārā atslēga.

  Cilnes Noformējums grupa Rīki

  Pa kreisi no lauka vai laukiem, kurus norādījāt kā primārās atslēgas, tiek parādīts atslēgas indikators.

Primārās atslēgas noņemšana

 1. Atlasiet tabulu, kurai vēlaties noņemt primāro atslēgu.

 2. Cilnes Sākums grupā Skati noklikšķiniet uz Skatīt un pēc tam uz Noformējuma skats.

 3. Noklikšķiniet uz pašreizējās primārās atslēgas rindu atlasītājs. Ja primārā atslēga sastāv no vairākiem laukiem, turiet nospiestu taustiņu CTRL un pēc tam noklikšķiniet uz katra lauka rindas atlasītāja.

 4. Cilnes Noformējums grupā Rīki noklikšķiniet uz Primārā atslēga.

  Cilnes Noformējums grupa Rīki

  Atslēgas indikators ir noņemts no lauka vai laukiem, kurus iepriekš norādījāt kā primāro atslēgu.

Piezīme.: Ja saglabājat jaunu tabulu, neiestatot primāro atslēgu, Access piedāvā izveidot jaunu lauku primārajai atslēgai. Ja noklikšķināt uz , Access izveido ID lauku, kurā tiek izmantots datu tips AutoNumber, lai katram ierakstam nodrošinātu unikālu vērtību. Ja tabulā jau ir iekļauts lauks AutoNumber, Access to izmanto kā primāro atslēgu. Ja noklikšķināt uz , Access nepievieno lauku, kā arī primārā atslēga netiek iestatīta.

Uz lapas sākumu

Tabulas rekvizītu iestatīšana

Var iestatīt rekvizītus, kas attiecas uz visu tabulu vai visiem ierakstiem.

 1. Atlasiet tabulu, kurai jāiestata rekvizīti.

 2. Cilnes Sākums grupā Skati noklikšķiniet uz Skatīt un pēc tam uz Noformējuma skats.

 3. Cilnes Noformējums grupā Rādīt/paslēpt noklikšķiniet uz Rekvizītu lapa.

  Access cilnes Noformējums grupa Rādīt/paslēpt

  Tiek parādīta tabulas rekvizītu lapa.

 4. Rekvizītu lapā noklikšķiniet uz cilnes Vispārīgi.

 5. Noklikšķiniet uz lodziņa pa kreisi no iestatāmā rekvizīta un pēc tam ievadiet rekvizīta iestatījumu.

  Pieejamie tabulas rekvizīti

  Šī tabulas rekvizīta izmantošana

  Uz

  Parādāmie skati SharePoint vietnē

  Norādiet, vai SharePoint vietnē ir jārāda skati, kuru pamatā ir šī tabula.

  Piezīme.: Šī iestatījuma rezultāti ir atkarīgi no datu bāzes rekvizīta SharePoint vietnē parādīt visus skatus iestatījuma.

  Papildinformāciju skatiet sadaļā Skatiet arī.

  Izvērsta sekundārā datu lapa

  Atverot tabulu, izvērst visas sekundārās datu lapas.

  Sekundārās datu lapas augstums

  Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Ja vēlaties izvērst sekundārās datu lapas logu tā, lai tiktu rādītas visas rindas, atstājiet šim rekvizītam iestatījumu 0".

  • Ja vēlaties kontrolēt sekundārās datu lapas augstumu, ievadiet nepieciešamo augstumu collās.

  Orientācija

  Iestatīt skata orientāciju atbilstīgi tam, vai valoda tiek lasīta no kreisās uz labo vai no labās uz kreiso pusi.

  Apraksts

  Sniedziet tabulas aprakstu. Šis apraksts tiks rādīts tabulas rīka padomos.

  Noklusējuma skats

  Iestatīt Datu lapa, Rakurstabula vai Rakursdiagramma kā noklusējuma skatu, kas tiek rādīts, atverot tabulu.

  Validācijas kārtula

  Ievadiet izteiksmi, kurai jābūt spēkā vienmēr, kad pievienojat vai maināt ierakstu.

  Validācijas teksts

  Ievadiet ziņojumu, kas tiek parādīts, ja kāds ieraksts neatbilst rekvizīta Validācijas kārtula izteiksmei.

  Filtrs

  Definēt kritērijus, lai datu lapā parādītu tikai atbilstīgās rindas.

  Kārtošana pēc

  Atlasiet vienu vai vairākus laukus, lai norādītu rindu noklusēto kārtošanas secību datu lapas skatā.

  Sekundārās datu lapas nosaukums

  Norādiet, vai sekundārā datu lapa jārāda datu lapas skatā, un, ja ir, kurai tabulai vai vaicājumam jāsniedz rindas sekundārajā datu lapas skatā.

  Bērnelementu lauku saistīšana

  Uzskaitīt tabulas vai vaicājuma laukus, kas tiek lietoti sekundārajai datu lapai un atbilst tabulai norādītā rekvizīta Saistīt galvenos laukus vērtībai.

  Galveno lauku saistīšana

  Uzskaitīt tabulas laukus, kas atbilst tabulai norādītā rekvizīta Saistīt bērnelementu laukus vērtībai.

  Filtrēšana ielādējot

  Atverot tabulu datu lapas skatā, automātiski lietot rekvizītā Filtrs iestatītos filtrēšanas kritērijus (ja iestatījums ir ).

  Kārtošana ielādējot

  Atverot tabulu datu lapas skatā, automātiski lietot rekvizītā Kārtošana pēc iestatītos kārtošanas iestatījumus (iestatot vērtību ).

  Padoms.: Lai nodrošinātu papildu vietu rekvizīta iestatījuma ievadīšanai vai rediģēšanai rekvizīta lodziņā, nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+F2, un tiks parādīts lodziņš Tālummaiņa. Ja iestatāt izteiksmei rekvizītu Validācijas kārtula un vēlaties saņemt palīdzību par tās izveidi, noklikšķiniet Poga Veidotājs blakus rekvizīta ValidationRule lodziņam, lai atvērtu izteiksmju veidotāju.

 6. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+S.

Uz lapas sākumu

Lauka pievienošana tabulai

Visi reģistrējamo datu elementi tiek glabāti laukos. Piemēram, kontaktpersonu tabulā ir jāizveido lauki Uzvārds, Vārds, Tālruņa numurs un Adrese. Produktu tabulā ir jāizveido lauki Produkta nosaukums, Produkta ID un Cena.

Pirms lauku izveides mēģiniet sadalīt datus vismazākajās izmantojamās daļās. Ir daudz vieglāk datus pēc ievadīšanas apvienot nekā sadalīt. Piemēram, neizveidojiet lauku Pilns vārds, bet gan atsevišķus laukus Uzvārds un Vārds. Pēc tam ir vienkārši meklēt vai kārtot pēc lauka Vārds, Uzvārds vai abiem. Ja plānojat par kādu datu vienumu izveidot atskaiti vai kārtot vai meklēt to, vai veikt ar to aprēķinus, ievietojiet to atsevišķā laukā. Papildinformāciju par datu bāzes noformēšanu un lauku izveidošanu skatiet sadaļā Skatiet arī esošajās saitēs.

Pēc lauka izveidošanas var arī iestatīt lauka rekvizītus, lai kontrolētu tā izskatu un darbību.

Lauka pievienošana, ievadot datus

Veidojot jaunu tabulu vai atverot esošu tabulu datu lapas skatā, tabulai var pievienot lauku, ievadot datus datu lapas kolonnā Pievienot jaunu lauku.

Datu lapa programmā Access ar jauna lauka pievienošanas kolonnu

1. Ievadiet datus kolonnā Pievienot jaunu lauku.

 1. Izveidojiet tabulu vai atveriet tabulu datu lapas skatā.

  Papildinformāciju par tabulas izveidi skatiet sadaļā Jaunas tabulas izveide.

 2. Kolonnā Jauna lauka pievienošana ievadiet tā lauka nosaukumu, ko vēlaties izveidot.

  Izmantojiet aprakstošu nosaukumu, lai lauku būtu vieglāk atpazīt.

 3. Ievadiet datus jaunajā laukā.

Uz lapas sākumu

Aprēķināta lauka izveide

Aprēķināto lauku var izveidot noformējuma skatā.

 1. Atveriet tabulu, kurā vēlaties izveidot aprēķināto lauku, noformējuma skatā.

 2. Tabulas noformējuma režģa pirmajā tukšajā rindā sadaļā Lauka nosaukumu ierakstiet aprēķinātā lauka nosaukumu.

 3. Sadaļā Datu tips izvēlieties Aprēķināts.

  Tiek atvērts izteiksmju veidotājs.

 4. Ievadiet aprēķinu, ko vēlaties veikt izteiksmju veidotājā. Piemēram, ja tabulā ir Lauks1 un Lauks2 un vēlaties izveidot aprēķināto lauku (Lauks3), kas ir vienāds ar Lauks1 vērtību, kas dalīta ar Lauks2 vērtību, izteiksmju veidotājā ievadiet [Lauks1]/[Lauks2].

  Papildinformāciju par izteiksmēm skatiet rakstā Ievads par izteiksmēm.

 5. Kad esat pabeidzis aprēķina ievadi, noklikšķiniet uz Labi.

  Padoms.: Lai pārbaudītu, vai aprēķinātais lauks darbojas, kā vēlaties, ir ieteicams pārslēgties uz datu lapas skatu.

Uz lapas sākumu

Lauka rekvizītu iestatīšana

Pēc lauka izveidošanas varat iestatīt lauka rekvizītus, lai kontrolētu tā izskatu un darbību.

Piemēram, iestatot lauku rekvizītus, var:

 • Kontrolēt datu izskatu laukā

 • Neļaut laukā ievadīt nepareizus datus

 • Norādīt laukam noklusējuma vērtības

 • Paātrināt meklēšanu laukā un lauka kārtošanu

Dažus pieejamos lauku rekvizītus var iestatīt, strādājot datu lapas skatā. Taču, lai piekļūtu pilnam lauku rekvizītu sarakstam un iestatītu šos rekvizītus, ir jāizmanto noformējuma skats.

Lauka rekvizītu iestatīšana datu lapas skatā

Strādājot datu lapas skatā, jūs varat pārdēvēt lauku, mainīt tā datu tipu, mainīt tā rekvizītu Formāts un dažus citus lauka rekvizītus.

Tabulas atvēršanas datu lapas skatā

 1. Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tabulas, ko vēlaties atvērt.

 2. Īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Datu lapas skats.

Lauka pārdēvēšana

Kad pievienojat lauku, ievadot datus datu lapas skatā, programma Access automātiski piešķir laukam vispārīgu nosaukumu. Pirmajam jaunajam laukam Access piešķir nosaukumu Lauks1, otrajam jaunajam laukam — nosaukumu Lauks2 utt. Pēc noklusējuma lauka nosaukums tiek izmantots kā tā etiķete visur, kur lauks tiek rādīts, piemēram, datu lapas kolonnas galvenē. Pārdēvējot laukus, lai piešķirtu tiem aprakstošāku nosaukumu, tos būs vienkāršāk izmantot, kad skatīsit vai rediģēsit ierakstus.

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz pārdēvējamā lauka (piemēram, Lauks1) galvenes.

 2. Īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Pārdēvēt kolonnu.

 3. Ievadiet jauno nosaukumu lauka virsrakstā.

  Lauku nosaukumos var būt 64 rakstzīmes (burti un cipari), ieskaitot atstarpes.

Lauka datu tipa mainīšana

Kad pievienojat lauku, ievadot datus datu lapas skatā, programma Access pārbauda ievadītos datus, lai noteiktu laukam atbilstošāko datu tipu. Piemēram, ja ievadīsit 1/1/2006, programma Access atpazīs, ka ievadītie dati ir datums un iestatīs lauka datu tipam vērtību Datums/laiks. Ja programma Access nevar nešaubīgi noteikt datu tipu, datu tipam pēc noklusējuma tiek iestatīta vērtība Teksts.

Lauka datu tips nosaka pārējos rekvizītus, ko var iestatīt laukam. Piemēram, laukam, kura datu tips ir Hipersaite vai Memo, var iestatīt rekvizītu Tikai pielikumu.

Dažos gadījumos, iespējams, vēlēsities manuāli mainīt lauka datu tipu. Piemēram, pieņemsim, ka ir telpu numuri, kas ir līdzīgi datumiem, piemēram, 10/2001. Ja datu lapas skatā jaunā laukā ievadīsit 10/2001, datu tipa automātiskās noteikšanas līdzeklis lauka datu tipam iestatīs vērtību Datums/laiks. Tā kā istabas numuri ir apzīmējumi, nevis datumi, to datu tipa vērtībai jābūt Teksts. Lai mainītu lauka datu tipu, izpildiet tālāk aprakstīto procedūru.

 1. Noklikšķiniet uz cilnes Datu lapa.

 2. Saraksta Datu tips grupā Datu tips un formatējums atlasiet nepieciešamo datu tipu.

  Access lentes attēls ar datu tipu un formatēšanas grupu

  Pieejamie datu tipi

  Datu tips

  Izmantot, lai glabātu

  Lielums

  Text

  Burtciparu rakstzīmes

  Izmantojiet tekstam vai skaitļiem, kas netiek izmantoti aprēķinos (piemēram, produkta ID). Skaitlisku vērtību, kas ir saglabāta kā teksts, var kārtot vai filtrēt loģiskāk, bet nevar viegli izmantot aprēķinos.

  Ne vairāk kā 255 rakstzīmes.

  Memo

  Burtciparu rakstzīmes (garākas par 255 rakstzīmēm) vai teksts, kas izmanto bagātināta teksta formatējumu.

  Izmantojiet tekstam, kas ir garāks par 255 rakstzīmēm, vai tekstam, kas izmanto bagātināta teksta formatējumu. Piezīmes, gari apraksti un rindkopas, kurās tiek izmantots teksta formatējums, piemēram, treknraksts vai slīpraksts, ir labi piemēri, kā izmantot lauku Memo.

  Ne vairāk kā 1 gigabaits rakstzīmju vai 2 gigabaiti krātuves (2 baiti rakstzīmei), no kuriem vadīklā var parādīt 65535 rakstzīmes.

  Number

  Skaitliskās vērtības (veselu skaitļu vai daļskaitļu vērtības).

  Izmantojiet tādu skaitļu saglabāšanai, kas tiek izmantoti aprēķinos, izņemot naudas vērtības (tām izmantojiet datu tipu Currency).

  1, 2, 4, 8 vai 16 baiti, ja tiek izmantots replicēšanas ID gadījumā.

  Datums/laiks

  Datumi un laiki.

  Izmanto datuma/laika vērtību saglabāšanai. Ievērojiet, ka katra saglabātā vērtība iekļauj gan datuma, gan laika komponentu.

  8 baiti.

  Valūta

  Naudas summas.

  Izmantojiet naudas summu (valūtas) saglabāšanai.

  8 baiti.

  AutoNumber

  Unikāla skaitliskā vērtība, kuru Access ievieto automātiski, pievienojot ierakstu.

  Izmantojiet, lai ģenerētu unikālas vērtības, ko var izmantot kā primāro atslēgu. Ņemiet vērā, ka lauku AutoNumber vērtības var būt palielināt secīgi vai par noteiktu vērtību, vai piešķirt jauktā secībā.

  \

  Yes/No

  Būla vērtības (jā/nē).

  Varat izmantot kādu no trīs formātiem: Yes/No, True/False vai On/Off.

  1 bits (8 biti = 1 baits).

  OLE Object

  OLE objekti vai citi binārie dati.

  Izmantojiet, lai saglabātu OLE objektus no citām Microsoft Windows programmām.

  Ne vairāk kā 1 gigabaits.

  Attachment

  Attēli, binārie faili, Office faili.

  Šis datu tips ir ieteicams ciparattēlu un bināra tipa failu glabāšanai.

  Saspiestiem pielikumiem, 2 gigabaiti. Nesaspiestiem pielikumiem aptuveni 700 kb atkarībā no pakāpes, līdz kādai pielikumu var saspiest.

  Hyperlink

  Hipersaites.

  Izmanto hipersaišu glabāšanai, lai, vienreiz noklikšķinot, varētu piekļūt Web lapām, izmantojot URL (Uniform Resource Locator— vienotais resursu vietrādis), vai failiem, izmantojot nosaukumu UNC (Universal Naming Convention— universālā nosaukumdošanas metode) formātā. Var piesaistīt arī Access datu bāzē glabātos objektus.

  Ne vairāk kā 1 gigabaits rakstzīmju vai 2 gigabaiti krātuves (2 baiti rakstzīmei), no kuriem vadīklā var parādīt 65535 rakstzīmes.

  Uzmeklēšanas vednis

  Faktiski nav datu tips; tas startē uzmeklēšanas vedni.

  Izmantojiet, lai startētu uzmeklēšanas vedni, lai varētu izveidot lauku, kurā tiek izmantots kombinētais lodziņš, lai uzmeklētu vērtību citā tabulā, vaicājumā vai vērtību sarakstā.

  Pamatotā tabula vai vaicājums: saistītās kolonnas lielums.

  Pamatotā vērtība: Text lauka, kurš tiek izmantots vērtības uzglabāšanai, lielums.

  Piezīme.: Access datu bāzes failu maksimālais lielums ir 2 gigabaiti.

  Padomi par datu tipiem

  • Lai optimizētu veiktspēju, izmantojiet vispiemērotāko lauka lielumu, kad veidojat teksta vai skaitļa lauku. Piemēram, ja plānojat saglabāta paredzama garuma pasta indeksus, norādiet šo garumu kā lauka lielumu. Lauka lielumu varat norādīt, iestatot vērtību rekvizītu lodziņā FieldSize. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sadaļu Citu lauku rekvizītu iestatīšana.

  • Tālruņu numuru, daļu numuru un citu skaitļu, ko neplānojat izmantot matemātiskiem aprēķiniem, gadījumā ieteicams atlasīt datu tipu Text, nevis Number. Skaitlisku vērtību, kas ir saglabāta kā teksts, var kārtot vai filtrēt loģiskāk.

Lauka formāta mainīšana

Programma Access ne tikai nosaka jauno lauku datu tipu, bet atkarībā no ievadītās vērtības var arī iestatīt lauka rekvizītu Formāts. Piemēram, ja ierakstāt 10:50:00, programma Access iestata datu tipu Datums/laiks un rekvizītu Formāts uz Vidējais laika formāts. Lai manuāli mainītu lauka rekvizītu Formāts, rīkojieties šādi:

 1. Lentē noklikšķiniet uz cilnes Datu lapa.

 2. Saraksta Formāts grupā Datu tips un formatējums ievadiet nepieciešamo formātu.

  Piezīme.: Atkarībā no lauka datu tipa dažiem laukiem (piemēram, Teksts tipa laukiem) saraksts Formāts var nebūt pieejams.

Citu lauku rekvizītu iestatīšana

 1. Datu lapas skatā noklikšķiniet uz lauka, kam jāiestata rekvizīts.

 2. Cilnes Datu lapa grupā Datu tips un formatējums atlasiet nepieciešamos rekvizītus.

  Access lentes attēls ar datu tipu un formatēšanas grupu

Uz lapas sākumu

Lauka rekvizītu iestatīšana noformējuma skatā.

Jebkuru lauka rekvizītu varat iestatīt, strādājot ar tabulu noformējuma skatā. Noformējuma skatā lauka datu tips tiek iestatīts tabulas noformējuma režģī, bet pārējie rekvizīti — rūtī Lauka rekvizīti.

Tabulas atvēršana noformējuma skatā

 1. Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tabulas.

 2. Īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

Lauka datu tipa mainīšana

 1. Tabulas noformējuma režģī atrodiet lauku, kuram vēlaties iestatīt datu tipu.

 2. Kolonnā Datu tips sarakstā izvēlieties datu tipu.

  Pieejamie datu tipi

  Datu tips

  Izmantot, lai glabātu

  Lielums

  Text

  Burtciparu rakstzīmes

  Izmantojiet tekstam vai skaitļiem, kas netiek izmantoti aprēķinos (piemēram, produkta ID). Skaitlisku vērtību, kas ir saglabāta kā teksts, var kārtot vai filtrēt loģiskāk, bet nevar viegli izmantot aprēķinos.

  Ne vairāk kā 255 rakstzīmes.

  Memo

  Burtciparu rakstzīmes (garākas par 255 rakstzīmēm) vai teksts, kas izmanto bagātināta teksta formatējumu.

  Izmantojiet tekstam, kas ir garāks par 255 rakstzīmēm, vai tekstam, kas izmanto bagātināta teksta formatējumu. Piezīmes, gari apraksti un rindkopas, kurās tiek izmantots teksta formatējums, piemēram, treknraksts vai slīpraksts, ir labi piemēri, kā izmantot lauku Memo.

  Ne vairāk kā 1 gigabaits rakstzīmju vai 2 gigabaiti krātuves (2 baiti rakstzīmei), no kuriem vadīklā var parādīt 65535 rakstzīmes.

  Number

  Skaitliskās vērtības (veselu skaitļu vai daļskaitļu vērtības).

  Izmantojiet tādu skaitļu saglabāšanai, kas tiek izmantoti aprēķinos, izņemot naudas vērtības (tām izmantojiet datu tipu Currency).

  1, 2, 4, 8 vai 16 baiti, ja tiek izmantots replicēšanas ID gadījumā.

  Datums/laiks

  Datumi un laiki.

  Izmanto datuma/laika vērtību saglabāšanai. Ievērojiet, ka katra saglabātā vērtība iekļauj gan datuma, gan laika komponentu.

  8 baiti.

  Valūta

  Naudas summas.

  Izmantojiet naudas summu (valūtas) saglabāšanai.

  8 baiti.

  AutoNumber

  Unikāla skaitliskā vērtība, kuru Access ievieto automātiski, pievienojot ierakstu.

  Izmantojiet, lai ģenerētu unikālas vērtības, ko var izmantot kā primāro atslēgu. Ņemiet vērā, ka lauku AutoNumber vērtības var būt palielināt secīgi vai par noteiktu vērtību, vai piešķirt jauktā secībā.

  \

  Yes/No

  Būla vērtības (jā/nē).

  Varat izmantot kādu no trīs formātiem: Yes/No, True/False vai On/Off.

  1 bits (8 biti = 1 baits).

  OLE Object

  OLE objekti vai citi binārie dati.

  Izmantojiet, lai saglabātu OLE objektus no citām Microsoft Windows programmām.

  Ne vairāk kā 1 gigabaits.

  Attachment

  Attēli, binārie faili, Office faili.

  Šis datu tips ir ieteicams ciparattēlu un bināra tipa failu glabāšanai.

  Saspiestiem pielikumiem, 2 gigabaiti. Nesaspiestiem pielikumiem aptuveni 700 kb atkarībā no pakāpes, līdz kādai pielikumu var saspiest.

  Hyperlink

  Hipersaites.

  Izmanto hipersaišu glabāšanai, lai, vienreiz noklikšķinot, varētu piekļūt Web lapām, izmantojot URL (Uniform Resource Locator— vienotais resursu vietrādis), vai failiem, izmantojot nosaukumu UNC (Universal Naming Convention— universālā nosaukumdošanas metode) formātā. Var piesaistīt arī Access datu bāzē glabātos objektus.

  Ne vairāk kā 1 gigabaits rakstzīmju vai 2 gigabaiti krātuves (2 baiti rakstzīmei), no kuriem vadīklā var parādīt 65535 rakstzīmes.

  Uzmeklēšanas vednis

  Faktiski nav datu tips; tas startē uzmeklēšanas vedni.

  Izmantojiet, lai startētu uzmeklēšanas vedni, lai varētu izveidot lauku, kurā tiek izmantots kombinētais lodziņš, lai uzmeklētu vērtību citā tabulā, vaicājumā vai vērtību sarakstā.

  Pamatotā tabula vai vaicājums: saistītās kolonnas lielums.

  Pamatotā vērtība: Text lauka, kurš tiek izmantots vērtības uzglabāšanai, lielums.

  Piezīme.: Access datu bāzes failu maksimālais lielums ir 2 gigabaiti.

  Padomi par datu tipiem

  • Tālruņu numuru, daļu numuru un citu skaitļu, ko neplānojat izmantot matemātiskiem aprēķiniem, gadījumā ieteicams atlasīt datu tipu Text, nevis Number. Skaitlisku vērtību, kas ir saglabāta kā teksts, var kārtot vai filtrēt loģiskāk, bet nevar viegli izmantot aprēķinos.

  • Datu tipam Text un Number var precīzāk norādīt lauka izmērus vai datu tipu, iestatot vērtību rekvizītu lodziņā FieldSize.

Citu lauku rekvizītu iestatīšana

 1. Tabulas noformējuma režģī atlasiet lauku, kuram vēlaties iestatīt rekvizītus. Access parāda šī lauka rekvizītus rūtī Lauka rekvizīti.

  Lauka datu tips nosaka, kurus rekvizītus var iestatīt.

 2. Rūtī Lauka rekvizīti ievadiet katram rekvizītam nepieciešamos iestatījumus vai nospiediet taustiņu F6 un pēc tam izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu rekvizītu.

  Kādi lauka rekvizīti ir pieejami?

  Piezīme.: Ne visi rekvizīti ir pieejami katram laukam. Lauka datu tips nosaka, kādi tam ir rekvizīti.

  Lauka rekvizīts

  Apraksts

  Lauka lielums:

  Iestatīt maksimālo lielumu datiem, kas tiek uzglabāti kā datu tips Text, Number vai AutoNumber.

  Padoms.: Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, vienmēr norādiet mazāko pietiekamo lauka lielumu.

  Formāts

  Pielāgojiet lauka izskatu pēc noklusējuma, kad tas tiek attēlots vai drukāts.

  Decimāldaļu vietas:

  Norādīt decimāldaļu vietu skaitu, kas jāizmanto, rādot skaitļus.

  Jaunas vērtības:

  Norādiet, vai lauks AutoNumber tiek palielināts vai tam tiek piešķirta nejauša vērtība, pievienojot jaunu ierakstu.

  Ievades maska

  Attēlojiet rakstzīmes, kas palīdz datu ievadē. Papildinformāciju par ievades maskas veidošanu un izmantošanu skatiet sadaļā Skatiet arī.

  Paraksts

  Iestatīt tekstu, kas pēc noklusējuma tiek rādīts formu, atskaišu un vaicājumu etiķetēs.

  Noklusējuma vērtība

  Automātiski laukam piešķirt noklusēto vērtību, ja tiek pievienoti jauni ieraksti.

  Validācijas kārtula:

  Norādīt izteiksmi, kurai jābūt patiesai vienmēr, pievienojot vai mainot vērtību šajā laukā.

  Validācijas teksts

  Ievadiet ziņojumu, kas jāparāda, ja kāda vērtība neatbilst rekvizīta Validācijas kārtula izteiksmei.

  Obligāts

  Pieprasīt, lai laukā tiktu ievadīti dati.

  Atļaut nulles garumu

  Ļauj ievadīt (iestatot rekvizīta vērtību uz Yes) nulles garuma virkni ("") Text vai Memo laukā.

  Indeksēts

  Paātrināt piekļuvi šī lauka datiem, izveidojot un izmantojot indeksu.

  Unikoda saspiešana

  Saspiediet šajā laukā saglabāto tekstu, kad tiek saglabāts neliels teksta apjoms (< 4096 rakstzīmes).

  IME režīms

  Kontrolēt rakstzīmju konvertēšanu Austrumāzijas Windows versijā.

  IME teikuma režīms

  Kontrolēt teikumu konvertēšanu Austrumāzijas Windows versijā.

  Darbības tagi

  Pievienojiet darbības tagu šajā laukā.

  Tikai pielikumu

  Reģistrējiet lauku vērtību vēsturi (iestatot rekvizīta vērtību uz Yes).

  Teksta formāts:

  Izvēlieties rekvizīta vērtību Rich Text, lai tekstu saglabātu kā HTML un atļautu bagātīgu noformējumu. Izvēlieties rekvizīta vērtību Plain Text, lai saglabātu tikai neformatētu tekstu.

  Teksta līdzināšana

  Norādīt noklusēto teksta līdzinājumu vadīklā.

 3. Lai nodrošinātu papildu vietu rekvizīta iestatījuma ievadei vai rediģēšanai rekvizīta lodziņā, nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+F2, lai tiktu parādīts lodziņš Tālummaiņa.

  Padoms.: Ja tiek ievadīta ievades maska vai validācijas izteiksme un vēlaties saņemt palīdzību tās veidošanā, noklikšķiniet uz Poga Veidotājs blakus rekvizītu lodziņam, lai atvērtu atbilstošo veidotāju.

 4. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+S.

Saites uz papildinformāciju par datu tipiem un lauku rekvizītiem ir pieejamas sadaļā Skatiet arī.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×