Ievads datu aprēķinos

Piezīme.:  Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā .

Formulu un funkciju sarakstos vai bibliotēkās var izmantot, lai aprēķinātu datus dažādos veidos. Pievienojot aprēķinātās kolonnas pievienošana sarakstam vai bibliotēkai, varat izveidot formulu, kas ietver datus no citām kolonnām un izpilda funkcijas, lai aprēķinātu datumus un laikus, lai veiktu matemātiskus aprēķinus vai manipulē ar tekstu. Piemēram, uzdevumu sarakstu, varat izmantot atsevišķu kolonnu, lai aprēķinātu nepieciešams, lai pabeigtu katra uzdevuma, pamatojoties uz datiem kolonnās sākuma datums un beigu datums dienu skaitu.

Piezīme.: Šis raksts izskaidro pamata jēdzienus, kas saistīti ar formulu un funkciju izmantošanu. Īpašu informāciju par noteiktām funkcijām skatiet attiecīgajā rakstā.

Šajā rakstā

Formulu pārskats

Funkcijas pārskats

Kolonnas atsauces izmantošana formulā

Konstanšu lietošana formulā

Aprēķina operatoru lietošana formulā

Formulu pārskats

Formulas ir vienādojumi, kas sarakstā vai bibliotēkā veic vērtību aprēķinus. Formula sākas ar vienādības zīmi (=). Piemēram, šī formula reizina 2 ar 3 un pēc tam rezultātam skaita 5.

=5+2*3

Varat izmantot formulas aprēķinātajā kolonnā un lai aprēķinātu noklusējuma vērtības kolonnai. Formulā var ietvert funkcijas, kolonnu atsauces, operatori un konstantes, kā tas redzams šajā piemērā.

=PI()*[Result]^2

Elements

Apraksts

Funkcija

Funkcija PI() atgriež pī vērtību: 3,141592654.

Atsauce (vai kolonnas nosaukums)

[Rezultāts] attēlo pašreizējās rindas vērtību kolonnā Rezultāts.

Konstante

Skaitļi vai teksta vērtības, kas formulā ievadītas tieši, piemēram, skaitlis 2.

Operators

Operators * (zvaigznīte) veic reizināšanu, un operators ^ (jumtiņš) veic skaitļa kāpināšanu.

Formula var izmantot vienu vai vairākus elementus no iepriekšējās tabulas. Piedāvājam dažus formulu piemērus (sarežģītības secībā).

Vienkāršas formulas (piemēram, =128+345)

Šīs formulas ietver konstantes un operatorus.

Piemērs

Apraksts

=128+345

Saskaita 128 un 345

=5^2

Kāpina kvadrātā 5

Formulas, kas ietver kolonnu norādes (piemēram, =[Ienākumi] >[Izdevumi])

Šīs formulas attiecas uz citām kolonnām tajā pašā sarakstā vai bibliotēkā.

Piemērs

Apraksts

=[Ienākumi]

Izmanto vērtību kolonnā Ienākumi.

=[Ienākumi]*10/100

10% no vērtības kolonnā Ienākumi.

=[Ienākumi] > [Izmaksas]

Atgriež Jā, ja vērtība kolonnā Ienākumi ir lielāka par vērtību kolonnā Izmaksas.

Formulas, kas izsauc funkcijas (piemēram, =AVERAGE(1, 2, 3, 4, 5))

Šīs formulas izsauc iebūvētās funkcijas.

Piemērs

Apraksts

=AVERAGE(1, 2, 3, 4, 5)

Atgriež vērtību kopas vidējo vērtību.

=MAX([Cet1], [Cet2], [Cet3], [Cet4])

Atgriež vērtību kopas lielāko vērtību.

=IF([Izmaksas]>[Ienākumi], "Nav labi", "Labi")

Atgriež Nav labi, ja izmaksas ir lielākas par ienākumiem. Pretējā gadījumā atgriež Labi.

=DAY("15-Apr-2008")

Atgriež datuma dienas daļu. Šī formula atgriež skaitli 15.

Formulas ar ligzdotām funkcijām (piemēram, =SUM(IF([A]>[B], [A]-[B], 10), [C]))

Šīs formulas norāda vienu vai vairākas funkcijas kā funkcijas argumentus.

Piemērs

Apraksts

=SUM(IF([A]>[B], [A]-[B], 10), [C])

Funkcija IF atgriež starpību starp vērtībām kolonnās A un B vai 10.

Funkcija SUM pievieno funkcijas IF atgriezto vērtību un vērtību kolonnā C.

=DEGREES(PI())

Funkcija PI atgriež skaitli 3,141592654.

Funkcija DEGREES radiānos noteiktu vērtību konvertē grādos. Šī formula atgriež vērtību 180.

=ISNUMBER(FIND("BD",[Kolonna1]))

Funkcija FIND meklē virkni BD kolonnā Kolonna1 un atgriež virknes sākuma pozīciju. Ja virkne nav atrasta, tā atgriež kļūdas vērtību.

Funkcija ISNUMBER atgriež Jā, ja funkcija FIND atgrieza skaitlisku vērtību. Pretējā gadījumā tā atgriež Nē.

Uz lapas sākumu

Funkciju pārskats

Funkcijas ir iepriekš definētas formulas, kas veic aprēķinus, izmantojot noteiktas vērtības, kas tiek dēvētas par argumentiem, noteiktā secībā vai struktūrā. Funkcijas var izmantot, lai veiktu vienkāršus vai sarežģītus aprēķinus. Piemēram, šis funkcijas ROUND gadījums kolonnas Izmaksas skaitli apaļo uz leju līdz divām decimāldaļu vietām.

=ROUND([Cost], 2)

Šī vārdnīca ir noderīga, mācoties funkcijas un formulas:

Struktūra.     Funkcijas struktūra sākās ar vienādības zīmi (=), kurai seko funkcijas nosaukums, atverošās iekavas, ar komatiem atdalīti funkcijas argumenti un pēc tam aizverošās iekavas.

Funkcijas nosaukums.     Tas ir funkcijas nosaukums, kuru atbalsta saraksti un bibliotēkas. Katra funkcija apstrādā noteiktu skaitu argumentu un atgriež vērtību.

Argumenti.     Tie var būt skaitļi, teksts, loģiskās vērtības, piemēram, Patiess vai Aplams, vai kolonnu norādes. Norādītajam argumentam ir jāizveido derīga vērtība. Argumenti var būt arī konstantes, formulas vai citas funkcijas.

Noteiktos gadījumos, iespējams, funkcija jāizmanto kā viens no citas funkcijas argumentiem. Piemēram, šī formula izmanto ligzdotu funkciju AVERAGE un rezultātu salīdzina ar divu kolonnu vērtību summu.

=AVERAGE([Cost1], SUM([Cost2]+[Discount]))

Derīgas atgriešanas.     Kad funkcija tiek izmantota kā arguments, tai jāatgriež tas pats vērtības tips, kuru izmanto arguments. Piemēram, ja arguments izmanto Jā vai Nē, tad ligzdotajai funkcijai jāatgriež Jā vai Nē. Ja tā nenotiek, sarakstā vai bibliotēkā tiek parādīta kļūdas vērtība #VALUE!.

Ligzdošanas līmeņa ierobežojumi.     Formula var ietvert līdz astoņiem ligzdoto funkciju līmeņiem. Kad funkcija B tiek izmantota kā arguments funkcijā A, funkcija B kļūst par otrā līmeņa funkciju. Iepriekš minētajā piemērā funkcija SUM ir otrā līmeņa funkcija, jo tā ir funkcijas AVERAGE arguments. Funkcija, kas ligzdota funkcijas SUM ietvaros, būtu trešā līmeņa funkcija utt.

Piezīmes.: 

 • Saraksti un bibliotēkas neatbalsta funkcijas RAND un NOW.

 • Funkcijas TODAY un ME netiek atbalstītas aprēķinātās kolonnās, bet tiek atbalstītas kolonnas noklusējuma vērtības iestatījumā.

Uz lapas sākumu

Kolonnu norāžu izmantošana formulā

Norāde identificē šūnu pašreizējā rindā un norāda uz sarakstu vai bibliotēku, kur meklēt vērtības vai datus, kurus vēlaties izmantot formulā. Piemēram, [Izmaksas] norāda uz vērtību pašreizējās rindas kolonnā Izmaksas. Ja kolonnā Izmaksas pašreizējai rindai ir vērtība 100, tad =[Izmaksas]*3 atgriež 300.

Ar norādēm var izmantot datus, kas iekļauti saraksta vai bibliotēkas atsevišķās kolonnās vienā vai vairākās formulās. Šādu datu tipu kolonnas var tikt norādītas formulā: teksts vienā rindiņā, skaitlis, valūta, datums un laiks, izvēle, jā/nē un aprēķināts.

Izmantojiet kolonnas parādāmo nosaukumu, lai to norādītu formulā. Ja nosaukums ietver atstarpi vai īpašu rakstzīmi, nosaukums ir jāiekļauj kvadrātiekavās ([]). Norādes nav reģistrjutīgas. Piemēram, formulā kolonnu Vienības pašizmaksa var norādīt kā [Vienības pašizmaksa] vai [vienības pašizmaksa].

Piezīmes.: 

 • Vērtību nevar norādīt nevienā citā rindā kā tikai pašreizējā.

 • Vērtību nevar norādīt citā sarakstā vai bibliotēkā.

 • Rindas ID nevar norādīt jaunai ievietotai rindai. Kad tiek veikts aprēķins, ID vēl nepastāv.

 • Formulā, kas veido noklusējuma vērtību kolonnai, nevar norādīt citu kolonnu.

Uz lapas sākumu

Konstanšu izmantošana formulā

Konstante ir vērtība, kas netiek aprēķināta. Piemēram, datums 09.10.2008., skaitlis 210 un teksts "Ceturkšņa ienākumi" visas ir konstantes. Konstantes var būt šādi datu tipi:

 • Virkne. (Piemērs: =[Uzvārds] = "Smits")

  Virknes konstantes tiek iekļautas pēdiņās un var ietvert līdz 255 rakstzīmēm.

 • Skaitlis. (Piemērs: =[Izmaksas] >= 29,99)

  Skaitliskās konstantes var ietvert decimāldaļu vietas un var būt pozitīvas vai negatīvas.

 • Datums. (Piemērs: =[Datums] > DATE(2007,7,1))

  Datuma konstantēm nepieciešams izmantot funkciju DATE (gads, mēnesis, diena).

 • Būla vērtība. (Piemērs: =IF([Izmaksas]>[Ienākumi], "Zaudējumi", "Zaudējumu nav")

  Jā un Nē ir Būla konstantes. Tās var izmantot nosacījuma izteiksmēs. Ja iepriekš redzamajā piemērā Izmaksas ir lielāka vērtība par Ienākumi, funkcija IF atgriež Jā un formula atgriež virkni "Zaudējumi". Ja Izmaksas ir vienādas vai mazākas par Ienākumi, funkcija atgriež Nē un formula atgriež virkni "Zaudējumu nav".

Uz lapas sākumu

Aprēķinu operatoru izmantošana formulā

Operatori norāda formulas elementu aprēķina tipu. Saraksti un bibliotēkas atbalsta trīs dažādus aprēķinu operatoru tipus: aritmētisko, salīdzinājuma un teksta.

Aritmētiskie operatori

Izmantojiet šos aritmētiskos operatorus, lai veiktu pamata matemātiskas operācijas, piemēram, saskaitīšanu, atņemšanu vai reizināšanu, lai kombinētu skaitļus vai iegūtu skaitliskus rezultātus.

Aritmētiskais operators

Nozīme (piemērs)

+ (pluszīme)

Saskaitīšana (3+3)

– (mīnuszīme)

Atņemšana (3–1)
Negatīva vērtība (–1)

* (zvaigznīte)

Reizināšana (3*3)

/ (uz priekšu vērstā slīpsvītra)

Dalīšana (3/3)

% (procentu zīme)

Procenti (20%)

^ (jumtiņa rakstzīme)

Kāpināšana (3^2)

Salīdzinājuma operatori

Izmantojot šos operatorus, var salīdzināt divas vērtības. Kad divas vērtības ir salīdzinātas, izmantojot šos operatorus, rezultāts ir loģiskā vērtība Jā vai Nē.

Salīdzinājuma operators

Nozīme (piemērs)

= (vienādības zīme)

Vienāds ar (A=B)

> (zīme lielāks par)

Lielāks par (A>B)

< (zīme mazāks par)

Mazāks par (A<B)

>= (zīme lielāks vai vienāds ar)

Lielāks vai vienāds ar (A>=B)

<= (zīme mazāks vai vienāds ar)

Mazāks vai vienāds ar (A<=B)

<> (zīme nav vienāds ar)

Nav vienāds ar (A<>B)

Teksta operators

Vienas vai vairāku teksta virkņu savienošanai vai konkatenācijai par vienu tekstu izmanto “and” zīmi (&).

Teksta operators

Nozīme (piemērs)

& (zīme)

Savieno vai apvieno divas vērtības, lai izveidotu vienu nepārtrauktu teksta vērtību ("Ziemeļ"&"vējš")

Secība, kādā saraksts vai bibliotēka veic operācijas formulā

Formulas aprēķina vērtības noteiktā secībā. Formula sākas ar vienādības zīmi (=). Pēc vienādības zīmes esošie elementi ir aprēķināmi (operandi), un tos atdala aprēķinu operatori. Saraksti un bibliotēkas aprēķina formulu no kreisās puses uz labo saskaņā ar katra operatora noteikto secību formulā.

Operatora prioritāte

Kombinējot vairākus operatorus vienā formulā, saraksti un bibliotēkas veic operācijas šajā tabulā norādītajā secībā. Ja formula ietver operatorus ar vienādu prioritāti — piemēram, ja formula ietver gan reizināšanas, gan dalīšanas operatoru — saraksti un bibliotēkas operatorus novērtē no kreisās puses uz labo.

Operators

Apraksts

Noliegums (kā –1)

%

Procenti

^

Kāpināšana

* un /

Reizināšana un dalīšana

+ un –

Saskaitīšana un atņemšana

&

Kāpināšana (savieno divas teksta virknes)

= < > <= >= <>

Salīdzinājums

Iekavu izmantošana

Lai mainītu novērtēšanas secību, iekavās iekļaujiet formulas daļu, kuru paredzēts aprēķināt vispirms. Piemēram, šī formula izveido skaitli 11, jo saraksts vai bibliotēka pirms saskaitīšanas veic reizināšanu. Formula reizina 2 ar 3 un pēc tam rezultātam pieskaita 5.

=5+2*3

Ja izmantojat iekavas, lai mainītu sintaksi, saraksts vai bibliotēka vispirms saskaita 5 ar 2 un pēc tam rezultātu reizina ar 3, lai iegūtu 21.

=(5+2)*3

Tālāk norādītajā piemērā iekavas, kas iekļauj formulas pirmo daļu, liek sarakstam vai bibliotēkai vispirms aprēķināt [Izmaksas]+25 un pēc tam rezultātu dalīt ar kolonnu EC1 un EC2 vērtību summu.

=([Cost]+25)/SUM([EC1]+[EC2])

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×