Iepazīšanās ar satura tipiem un satura tipu publicēšanu

izmantojot satura tipus, var nodrošināt satura konsekventu kārtošanu, pārvaldību un apstrādi visās vietnēs. Definējot satura tipus noteiktiem dokumentu veidiem vai informācijas produktiem, var nodrošināt visu satura grupu konsekventu pārvaldību. Šajā rakstā ir skaidroti satura tipu pamatjēdzieni, kā arī tas, kā izmantot satura tipa publicēšanu, lai satura tipus koplietotu vietņu kolekcijās.

Šajā rakstā

Kas ir satura tips

Kā darbojas satura tipa pārmantošana

Kā pārmantošana darbojas vietnes satura tipiem

Kā pārmantošana darbojas saraksta satura tipiem

Satura tipa publicēšana

Kas ir satura tips

Veicot uzņēmējdarbību, parasta organizācija izveido daudz dažādu saturu, piemēram, juridiskus līgumus, mārketinga piedāvājumus, produktu izstrādes specifikācijas, ražošanas procesu dokumentus u.c. Kaut arī šiem dažādajiem dokumentu tipiem var būt kopīgi tikai daži rekvizīti, katram satura tipam ir unikāli atribūti, un katru tipu var izveidot, izmantot, koplietot un saglabāt dažādi. Iespējams, organizācijas vēlas uzturēt dažādus šo atšķirīgo satura tipu metadatu tipus vai šiem tipiem lietot dažādas saglabāšanas un konfidencialitātes politikas.

Organizācijas var definēt katru no šīm atšķirīgajām dokumentu kopām kā satura tipu. Satura tips ir atkārtoti lietojamu iestatījumu grupa, kas apraksta noteikta satura tipa koplietojamo darbību. Satura tipus var definēt katram vienuma tipam, tostarp dokumentiem, saraksta vienumiem, multivides failiem un mapēm.

Katram satura tipam var norādīt šādus atribūtus:

  • Kolonnas (metadatus), kas jāpiešķir šī tipa vienumiem.

  • Pielāgotās jaunās, rediģējamās un parādāmās veidlapas, kas jāizmanto šim satura tipam.

  • Šī satura tipa vienumiem pieejamās darbplūsmas.

  • Pielāgotos risinājumus vai līdzekļus, kas ir saistīti ar visiem šī satura tipa vienumiem.

  • Informācijas pārvaldības politikas, kas ir saistītas ar šī satura tipa vienumiem.

  • Dokumenta informācijas paneli, kas tiek parādīts saderīgās Microsoft Office programmās šī satura tipa vienumiem.

  • Dokumentu veidni jauniem šī tipa vienumiem (tikai dokumentu satura tipiem).

  • Dokumenta konvertēšanas, kas ir pieejamas šī satura tipa vienumiem (tikai dokumenta satura tipiem).

Satura tipi ļauj organizācijām konsekventi pārvaldīt un organizēt saturu, kas atrodas dažādās vietnēs, sarakstos un bibliotēkās; tie ļauj arī vienā sarakstā vai bibliotēkā ievietot vairāku vienumu tipus vai dokumentu tipus.

Ja bibliotēka ir iestatīta tā, lai tiktu atbalstīti vairāki satura tipi, lietotāji izvēlnē Jauns dokuments redzēs pieejamo satura tipu sarakstu, un viņi var atlasīt tipu, kas atbilst izveidojamā dokumenta tipam.

Saraksta vai bibliotēkas izvēlnē Jauns redzamie satura tipi.

Uz lapas sākumu

Kā darbojas satura tipa pārmantošana

Satura tipi tiek organizēti hierarhijā, kas ļauj vienam satura tipam mantot raksturlielumus no cita satura tipa. Tādējādi uzņēmuma dokumentu kategorijām var būt kopīgi atribūti, vienlaikus atstājot grupām iespēju pielāgot šos atribūtus konkrētām vietnēm vai sarakstiem.

Ir divu veidu satura tipi: vietnes satura tipi un saraksta satura tipi.

Vietnes satura tipi.    Satura tipi, kas ir definēti vietnes līmenī, ir vietnes satura tipi. Šie tipi tiek pārvaldīti vietnes satura tipu galerijā. Vietnes satura tipi ir pieejami lietošanai visās tās vietnes apakšvietnēs, kurai tie ir definēti. Piemēram, ja vietnes satura tipu galerijā ir definēts vietnes satura tips vietņu kolekcijas augšējā līmeņa vietnei, tad šis tips ir pieejams lietošanai visos šīs vietnes kolekcijas vietņu sarakstos un bibliotēkās. Ja ir konfigurēta satura tipu publicēšana, un šī vietņu kolekcija ir satura tipu publicēšanas centrmezgls, šos vietnes satura tipus var publicēt abonenta vietņu kolekcijās un tīmekļa lietojumprogrammās. Vietnes satura tipus var atsevišķi pievienot sarakstiem un bibliotēkām un pielāgot lietošanai šajos sarakstos un bibliotēkās.

Saraksta satura tipi.    Kad vietnes satura tipu pievieno sarakstam vai bibliotēkai, tas ir saraksta satura tips. Saraksta satura tipi ir bērnobjekti attiecībā pret tiem vietnes satura tipiem, no kuriem tie ir izveidoti.

Uz lapas sākumu

Kā pārmantošana darbojas vietnes satura tipiem

Kad vietnes satura tipu galerijā definējat jaunu pielāgotu vietnes satura tipu, kā sākuma punktu vietnes satura tipu galerijā izvēlaties esošu vecākvietnes satura tipu. Ir pieejami daudzi noklusējuma vietnes satura tipi, ko varat izmantot, lai izveidotu savus pielāgotus vietnes satura tipus. Jaunais vietnes satura tips pārmanto visus vecākvietnes satura tipa atribūtus, piemēram, dokumenta veidni, iestatījumu Tikai lasāms un kolonnas. Veidojot jaunu vietnes satura tipu, var mainīt jebkuru no šiem atribūtiem.

Kad veicat izmaiņas vietnes satura tipā, varat arī norādīt, vai vēlaties atjaunināt bērnvietni vai saraksta satura tipus, kas atribūtus pārmanto no vietnes satura tipa, ko atjaunināt. Var atjaunināt tikai tos atribūtus, ko bērnvietne vai saraksta satura tipi koplieto ar vecākvietnes tipu. Ja bērnvietnes satura tips ir pielāgots, pievienojot papildu atribūtus, kas nav vecākvietnes satura tipam (piemēram, kolonnas), atjauninot bērnvietnes satura tipu, pielāgojumi netiek pārrakstīti. Vietnes satura tipā veiktās izmaiņas neietekmē vecākvietnes satura tipu, no kura tas ir izveidots.

Tabulā ir aprakstīts, kā darbojas satura tipa pārmantošana. Šī augšējā līmeņa vietnes vietnes satura tipa galerijā ir trīs vietnes satura tipi: Dokuments, Izstrādes specifikācija un Zīmīte. Satura tips Izstrādes specifikācija un Zīmīte ir satura tipa Dokuments bērnobjekts, abos satura tipos ir kolonna Autors, jo tā tiek pārmantota no satura tipa Dokuments. Šīs vietņu kolekcijas apakšvietnē satura tips Izstrādes specifikācija ir izmantots, lai izveidotu jaunu bērnvietnes satura tipu Produkta X specifikācija, kurā ir iekļauta papildkolonna. Jaunā vietnes satura tipa Produkta X specifikācija un vietnes satura tipa Zīmīte instances ir pievienotas bibliotēkai, kur tie darbojas kā saraksta satura tipi. Bibliotēka parāda kolonnas, kas ir svarīgas abiem satura tipiem, tajā skaitā kolonnu Autors, ko koplieto abi satura tipi.

Satura tipa pārmantošanas diagramma

1. Vietnes satura tips ar kolonnām, kurās teksts ir slīprakstā.

2. Saraksta satura tips

3. Bibliotēka, kam pievienoti abi satura tipi, attēlo kolonnas, kas svarīgas abiem satura tipiem, un katra satura tipa vienumiem noteiktās kolonnās ir metadati.

Uz lapas sākumu

Kā pārmantošana darbojas saraksta satura tipiem

Ja sarakstam vai bibliotēkai ir iestatīts ļaut izmantot vairākus satura tipus, šim sarakstam vai bibliotēkai var pievienot tās satura tipus no vietņu satura tipu grupas, kas vietnei ir pieejami.

Pievienojot sarakstam vai bibliotēkai satura tipu, šim sarakstam vai bibliotēkai tiek nodrošināta iespēja ietvert šī tipa vienumus. Komanda Jauns vienums vai Jauns dokuments šajā sarakstā vai bibliotēkā lietotājiem ļauj izveidot jaunus šī tipa vienumus. Viena no galvenajām sarakstu un bibliotēku satura tipu priekšrocībām ir tāda, ka tie ļauj vienā sarakstā vai bibliotēkā ietvert vairākus vienumu tipus vai dokumentu tipus, no kuriem katram var būt unikāli metadati, politikas vai izturēšanās.

Kad vietnes satura tipu pievienojat sarakstam vai bibliotēkai, lai tas būtu pieejams lietošanai šajā atrašanās vietā, tas kļūst par saraksta satura tipu, un tas ir tās vietnes satura tipa bērnobjekts, no kura tas ir izveidots. Šis saraksta satura tips manto visus vietnes vecāksatura tipa atribūtus, piemēram, dokumenta veidni, iestatījuma Tikai lasāms vērtību, darbplūsmas un kolonnas.

Saraksta satura tipu var pielāgot noteiktam sarakstam vai bibliotēkai, kam tas ir pievienots. Šie pielāgojumi neietekmē vietnes vecāksatura tipu. Ja tiek atjaunināts saraksta satura tipa vietnes vecāksatura tips, saraksta satura tips pārmantos šīs izmaiņas (ja lietotājs, kas uztur vietnes satura tipu, izvēlas lietot atjauninājumus visiem bērnsatura tipiem). Ja pielāgojāt atribūtus, ko saraksta satura tips koplieto ar tā vietnes vecāksaturu, pielāgojumi tiks pārrakstīti, ja vietnes vecāksatura tipa atjauninājumi tiek lejuppārvietoti uz visiem pārmantojušiem satura tipiem. Ja saraksta satura tipu pielāgojat, pievienojot atribūtus, kas nav vecāksatura tipam (piemēram, papildu kolonnas), šie pielāgojumi netiek pārrakstīti, ja vietnes vecāksatura tipa atjauninājumi tiek lejuppārvietoti uz visiem pārmantojušiem satura tipiem.

Uz lapas sākumu

Satura tipa publicēšana

Tagad organizācijas var koplietot satura tipus savās vietņu kolekcijās, izmantojot pārvaldīto metadatu pakalpojuma lietojumprogrammu, lai iestatītu satura tipa publicēšanu. Satura tipa publicēšana palīdz uzņēmumiem savās vietnēs nodrošināt konsekventu satura un metadatu pārvaldību, jo satura tipus var izveidot un atjaunināt centrāli, kā arī atjauninājumus var publicēt vairākās abonenta vietņu kolekcijās un tīmekļa lietojumprogrammās.

Lai iestatītu satura tipa publicēšanu, fermas administratoram ir jāizveido pārvaldītu metadatu pakalpojums un tas jākonfigurē tā, lai noteikta vietņu kolekcija tiktu norādīta kā centrmezgls satura tipa publicēšanai. Kad pārvaldītu metadatu pakalpojums ir izveidots un konfigurēts, fermas administrators to publicē. Fermas administrators var izmantot šo publicēto URL, lai citām tīmekļa lietojumprogrammām izveidotu savienojumu ar šī pārvaldīto metadatu pakalpojuma lietojumprogrammu un abonētu tās satura tipus.

Organizācija var iestatīt vairākus pārvaldītu metadatu pakalpojumus, lai koplietotu satura tipus no vairākām vietņu kolekcijām. Arī atsevišķām tīmekļa lietojumprogrammām var būt izveidoti savienojumi ar vairākiem pārvaldītu metadatu pakalpojumiem, un tās var abonēt satura tipus no vairākām mezgla vietnēm.

Pārvaldīto metadatu pakalpojums jākonfigurē administratoram.

Ja satura tipa publicēšana ir konfigurēta pārvaldītu metadatu pakalpojumam administratoram, satura tipus no vietnes satura tipu galerijas mezgla vietņu kolekcijas var publicēt citās abonementa vietņu kolekcijās. Kad satura tips ir publicēts, abonenta vietnēs tās ir tikai lasāmas (kaut arī lietotāji var mainīt statusu Tikai lasāms un veikt atjaunināšanas). Abonenta vietņu īpašnieki satura tipu var izmantot tādu, kāds tas ir, pievienojot to sarakstiem vai bibliotēkām, vai arī paplašinot to, uz tā bāzes izveidojot jaunus vietnes vai saraksta satura tipus.

Kad publicētais satura tips ir atjaunināts mezgla vietnes satura tipa galerijā, atjauninājumus abonenta vietnēs var pārpublicēt. Satura tipa publicēšanu pārvalda taimera darbs, ko var konfigurēt administrators. Atkarībā no tā, cik bieži ir iestatīta taimera darba darbība, starp atjauninātā satura publicēšanu un brīdi, kad abonenta vietnes saņem atjauninājumus, var būt aizkavēšanās laiks.

Publicēto satura tipu lokālās versijas abonenta vietnēs ir tikai lasāmas (kaut arī lietotāji var mainīt statusu Tikai lasāms un veikt atjaunināšanas). Tas organizācijām palīdz izmantot satura tipa publicēšanu, lai vietnēs nodrošinātu konsekventu satura pārvaldību. Ja mezgla vietnes satura tipu galerijā izdzēšat publicētu satura tipu, abonenta vietnēs netiek izdzēsta neviena tā publicētā versija. Tiem vienkārši vairs nav statusa Tikai lasāms, un tos var rediģēt.

Uz lapas sākumu

Kopīgot Facebook Facebook Twitter Twitter E-pasts E-pasts

Vai šī informācija bija noderīga?

Lieliski! Vai ir vēl kādas atsauksmes?

Kā mēs varam to uzlabot?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×