Iepazīšanās ar veidlapu veidņu testēšanu

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Lai veidlapas, kuru pamatā ir jūsu veidlapas veidne, būtu viegli lietot un tajās tiktu apkopoti pareiza tipa dati, pirms publicējat veidlapas veidnes lietotājiem aizpildīšanai, jums tās ir jāpārbauda.

Šajā rakstā

Pārskats

Datu vākšanas līdzekļu testēšana

Lietotāju iesaiste testēšanā

Pārskats

Atkarībā no tā, cik lietotāju aizpildīs veidlapas, kuru pamatā ir jūsu veidlapas veidne, un atkarībā no apkopojamo datu tipa, veidlapas veidnes testēšana var iekļaut tikai veidlapas veidnes iepriekšēju apskati, ja to izmantos neliela grupa, vai arī izvērsties tik plaša un oficiāla, ka testēšanas vidē tiek pārbaudīta tādas veidlapas veidnes funkcionalitāte, kura tiek lietota visā uzņēmumā. Vienalga, vai veidlapas veidne ir paredzēta 10 vai 10 000 lietotājiem, tās testēšana ir nozīmīga noformējuma procesa daļa.

Veidlapas veidnes testēšana pirms tās publicēšanas nodrošina šādas iespējas:

  • Pārbaudot, vai veidlapas veidnes vadīklas ir konfigurētas pareizi, ļauj pārliecināties, vai veidlapas, kuru pamatā ir jūsu veidlapas veidne, apkopo pareizā tipa datus.

  • Ļauj pārliecināties, vai visi veidlapas veidnē iekļautie līdzekļi darbojas pareizi.

  • Ļauj pārbaudīt, vai lietotāji var izveidot un iesniegt jaunu veidlapu vai arī var modificēt jau esošu veidlapu, kuras pamatā ir jūsu veidlapas veidne.

  • Ļauj pārliecināties, vai visi pārvaldāmie kodi jūsu veidlapas veidnē darbojas, kā paredzēts.

  • Ļauj pārliecināties, vai ar dažādiem drošības iestatījumiem konfigurētās veidlapas darbojas, kā paredzēts.

Veidlapas veidnes testēšanas pamatā parasti ir testēšanas plāna izveide. Ja veidlapas veidne ir paredzēta mazai auditorijai, testēšanas plānu var veidot parastas savām vajadzībām rakstītas piezīmes. Ja veidlapas veidni izmantos ļoti daudzi cilvēki, testēšanas plāns var būt oficiāls dokuments, kurā aprakstīti plānotie testi, sagaidāmie rezultāti, kā arī kritēriji, pēc kuriem noteiksit, vai veidlapas veidne ir gatava publicēšanai.

Testēšanas plānu ir ieteicams izveidot jau plānošanas posmā, pirms vēl esat sācis veidlapas veidnes noformēšanu. Ja noformēšanas posmā mainās jūsu plānotais veidlapas veidnes noformējums, atbilstoši jāmaina arī testēšanas plāns. Sastādot testēšanas plānu, pārliecinieties, vai tajā ir iekļauti testi, kuros tiek ievadīta pareiza vērtība, un testi, kuros tiek ievadīta nepareiza vērtība, lai pārliecinātos, ka saglabātas un iesniegtas tiek tikai pareizas vērtības. Plānošanas fāzē, kad izlemjat, kuri lauks, vadīklas vai līdzekļi jāiekļauj veidlapas veidnē, pārdomājiet vai pierakstiet, kā paredzat testēt šo lauku, vadīklu vai līdzekli. Piemēram, ja veidlapas veidnei plānojat pievienot vadīklu, kurā var ievadīt tikai pozitīvus skaitļus no 1 līdz 31, testēšanas plānā ir jāiekļauj testi, kuros tiek ievadīta pareiza vērtība, vērtība, kas ir lielāka vai mazāka par atļautajām vērtībām, kā arī testi, kur skaitļa vietā tiek ievadīts burts.

Dažkārt var veikt līdzekļu un funkcionalitātes testēšanu veidlapas veidnes noformēšanas laikā. Piemēram, varat veikt vadīklas datu validācijas testēšanu uzreiz pēc tās ieviešanas, izmantojot priekšskatījuma logu. Tādējādi mazāk laika prasīs testēšana pēc veidlapas veidnes noformējuma pabeigšanas.

Kad veidlapas veidne ir noformēta, varat sākt tās testēšanu saskaņā ar savu testēšanas plānu. Pievērsiet uzmanību jebkurām problēmām, kas rodas veidlapas veidnes testēšanas laikā. Taču pirms novēršat problēmu, vispirms novērtējiet, vai to ir lietderīgi darīt tūlīt. Atkarībā no veidlapas veidnes izvietošanas grafika, pirms vizuālu nepilnību novēršanas (veidlapas veidnes krāsas vai vadīklu izvietojuma maiņas), iespējams, lietderīgāk ir labot ar datu pārvaldi saistītas nepilnības, piemēram, labot formulas, kuras aprēķina kļūdainus rezultātus. Pēc šo problēmu atrisināšanas testēšana jāveic vēlreiz, lai pārliecinātos, vai problēma patiešām ir atrisināta un nav radušās jaunas kļūdas.

Pēc testēšanas izlemiet, vai veidlapas veidnē ir jāievieto jauni līdzekļi vai jāveic izmaiņas. Pirms šo izmaiņu veikšanas apsveriet jauno līdzekļu ieviešanas un testēšanas izmaksas. Jāņem arī vērā, ka jaunie līdzekļi var ietekmēt esošo līdzekļu stabilitāti. Veidlapas veidnei pievienojot jaunu līdzekli, ir jāatjaunina testēšanas plāns un tajā jāiekļauj arī jauno līdzekļu testēšana. Atlieciet jauno līdzekļu ieviešanu uz vēlāku laiku, ja to ieviešanas izmaksas var novilcināt plānoto veidlapas veidnes ieviešanu.

Testēšanas procesā var iekļaut gan veidlapas funkcionalitātes un izskata testēšanu, gan uz jūsu veidlapas veidnes pamatotas jaunas veidlapas izveides un iesniegšanas testēšanu vai esošas veidlapas modificēšanas testēšanu. Testējot veidlapas funkcionalitāti, var pārliecināties, vai veidlapā tiek apkopoti pareizi dati. Datu testēšana var iekļaut veidlapas veidnē izvietoto Microsoft Office InfoPath līdzekļu (nosacījumformatējuma, datu validācijas un kodu) testēšanu, kā arī pārbaudi, vai veidlapas veidne apkopotu pareizus datus. Ieteicams veikt arī jaunas veidlapas izveides, jaunas veidlapas iesniegšanas, kā arī esošas veidlapas modificēšanas procesu testēšanu. Testējot gan datus, gan procesu, garantējat, ka veidlapas, kuru pamatā ir jūsu veidlapas veidne, apkopo un saglabā pareizus datus.

Uz lapas sākumu

Datu vākšanas līdzekļu testēšana

Programmā InfoPath ir pieejami dažādi līdzekļi, piemēram, nosacījumformatējums, datu validācija, formulas, kārtulas un kodi, kuri palīdz nodrošināt, ka lietotāji veidlapā ievada pareizus datus. Lai pārliecinātos, vai šie līdzekļi ir konfigurēti pareizi, tos var pārbaudīt, veicot veidlapas veidnes priekšapskati. Programma InfoPath atver jaunu logu Priekšskatījums, kurā redzama veidlapa, kuras pamatā ir jūsu veidlapas veidne. Šajā veidlapā var testēt veidlapas veidnē iekļautos līdzekļus.

Ja pamanāt, ka veidlapas veidnes testēšanai vairākkārt izmantojat vienu un to pašu datu kopumu, varat saglabāt veidlapu ar datu paraugiem un pēc tam konfigurēt veidlapas veidni, lai tā lietotu šo veidlapu ikreiz, kad veicat veidlapas veidnes priekšskatīšanu. Tādējādi ikreiz, priekšskatot veidlapas veidni, no jauna nav jāievada tas pats datu kopums. Datu paraugus var izmantot, lai pārbaudītu, vai veidlapas veidnes vadīklas un lauki ir konfigurēti tā, lai pieņemtu pareizus datus. Varat arī veidlapā saglabāt nepareizus datu paraugus, lai pārbaudītu, vai veidlapas veidne atbilstoši atbild, ja ir ievadīti nepareizi dati.

Uz lapas sākumu

Lietotāju iesaiste testēšanā

Lai pārbaudītu procesu, ar kādu saskarsies lietotāji, aizpildot un iesniedzot veidlapas, kuru pamatā ir jūsu veidlapas veidne, veidlapas veidne jāpublicē testēšanas vidē. Vēlams, lai testēšanas vide būtu pēc iespējas līdzīga ražošanas videi, kurā lietotāji piekļūst un aizpilda veidlapas, kuru pamatā ir veidlapas veidne. Piemēram, ja ražošanas vide ir Microsoft Windows tīkls, kuru pārvalda vairāki serveri, kuros darbojas Microsoft Windows Server 2003 ar Microsoft SQL servera datu bāzi, testēšanas videi jābūt atsevišķam Windows tīklam, kuru pārvalda atsevišķs serveris. Testēšanu nav ieteicams veikt ražošanas vidē, jo tā var ietekmēt ražošanas vides lietotājus vai arī šajos serveros saglabātos datus.

Testēšanas vidē var testēt jaunas veidlapas izveides un iesniegšanas procesu, esošas veidlapas datu modificēšanu, kā arī pārbaudīt, vai dati tiek iesniegti pareizajos ārējos datu avotos. Testēšanas vidi var izmantot arī, lai pārbaudītu, kas notiek neparedzētās situācijās, piemēram, ja serveris pāriet bezsaistes režīmā, kad lietotājs ir izveidojis, bet vēl nav paguvis iesniegt veidlapu.

Padoms : Papildu veids, kā pārbaudīt veidlapu piekļuves, aizpildīšanas un iesniegšanas procesus, ir lūgt dažiem biežākajiem lietotājiem testēt jūsu veidlapas veidni, pirms tā kļūst pieejama visiem lietotājiem. Tas ļauj pārliecināties, vai lietotājiem nerodas sarežģījumi, aizpildot veidlapas, kuru pamatā ir jūsu veidlapas veidne, un ka viņi spēj izveidot un iesniegt jaunas veidlapas vai modificēt esošās. Šajā laikā ievāksit vērtīgas atsauksmes, kā lietotāji patiesībā lieto jūsu veidlapas veidni, un pēc tam, ņemot vērā šīs atsauksmes, varēsit veidlapas veidni atbilstoši modificēt. Piemēram, dažiem lietotājiem var rasties sarežģījumi, lietojot noteiktu vadīklu, jo šādu veidlapas veidnes izturēšanos noformēšanas laikā, iespējams, nebijāt paredzējis. Testēšanā neiesaistot potenciālos lietotājus, šo veidlapas veidnes izturēšanos atklātu tikai pēc tās izvietošanas.

Uz lapas sākumu

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×