Iepazīšanās ar vadīklām

Visu lietotāju aizpildīto InfoPath veidlapu pamatā tiek izmantota pakārtota veidlapas veidne. Lai izveidotu un publicētu interaktīvas, lietotājiem draudzīgas veidlapu veidnes, var izmantot programmu Microsoft Office InfoPath. Veidlapas veidne nosaka galīgās veidlapas izskatu un darbību.

Lietotāji aizpilda veidlapas, rakstot informāciju tekstlodziņos, noklikšķinot uz elementiem sarakstā, atzīmējot izvēles rūtiņas un veicot citas darbības. Grafiskie lietotāja interfeisa objekti, ar kuriem lietotājs mijiedarbojas, tiek saukti par vadīklām. Tās izmantoto, lai parādītu datus vai izvēles, veiktu darbību vai padarītu veidlapas lietotāja interfeisu vieglāk lasāmu.

Papildus standarta vadīklām, piemēram, tekstlodziņiem un sarakstlodziņiem, programmā InfoPath ir iekļautas arī vairākas jaunas vadīklas, piemēram, atkārtotas tabulas, izvēles grupas un neobligātas sadaļas. Šie vadīklu tipi lietotājam ļauj izveidot elastīgu veidlapas veidni, kas tiek pielāgota lietotājiem. Piemēram, izdevumu pārskata veidlapas veidnē var izmantot atkārtotu tabulu, lai ļautu lietotājiem ievadīt tikai tik izdevumu vienumu, cik nepieciešams.

Vadīklā ievadītā informācija tiek saglabāta veidlapas datu avots. Veidojot veidlapas veidni, vadīklu ievietošanai parasti tiek izmantota uzdevumrūts Vadīklas, taču vadīklas var ievietot, velkot lauks un grupa no uzdevumrūts Datu avots uz veidlapas veidni.

Vadīklas izskatu var pielāgot, ieskaitot tās fontu, krāsu un teksta izkārtojumu vadīklā, tās noklusējuma vērtību un datu tips, kā arī citus rekvizītus, piemēram, ekrāna padoms, kas tiek parādīts, kad lietotājs novieto peles rādītāju uz vadīklas. Var pielāgot arī vadīklas darbību, piemēram, tās spēju filtrēt informāciju un atbildēt uz kārtula.

Padoms : Lai skatītu vadīklas rekvizītus, veiciet dubultklikšķi uz veidlapas veidnes vadīklas.

Šajā rakstā

Vadīklas un datu avots

Veidi, kā ievietot vadīklas veidlapas veidnē

Vadīklu tipi

Savietojamības apsvērumi

Vadīklas un datu avots

Gandrīz visas Microsoft Office InfoPath veidlapas vadīklas ir saistīšana ar veidlapas veidnes datu avotu. Lielākā daļa vadīklu, ieskaitot tekstlodziņus, izvēles rūtiņas un sarakstlodziņus, ir saistītas ar datu avota laukiem. Ja vadīkla nav saistīta ar datu avotu vai ir saistīta nepareizi, vadīklā ievadīto informāciju pakārtotās veidlapas (.xml) failā nevar pareizi saglabāt.

Veidojot InfoPath veidlapas veidni, var izvēlēties datu avota laukus izveidot automātiski ikreiz, kad tiek ievietota vadīkla, vai izveidot vadīklas un esoša lauka saistījumu manuāli.

Tālāk minētajā piemērā veidlapas veidotājs veidlapas veidnē ir ievietojis tekstlodziņu Vārds. Tekstlodziņš ir saistīts ar veidlapas veidnes datu avota lauku Vārds.

Relationship between control on form template and field in data source

Aizpildot šīs veidnes veidlapu, lietotājs ievada savu vārdu tekstlodziņā Vārds. Programma InfoPath saglabā šos datus kā Paplašināmā iezīmēšanas valoda (XML), kā redzams tālāk minētajā piemērā.

Data entered in the text box is saved as XML

Vadīklas tips un tai piesaistītais lauks nosaka informācijas tipu, ko lietotāji var ievadīt vadīklā, kā arī to, kā lietotāji var ievadīt informāciju. Piemēram, ja veidlapas veidnē izmantojat datuma izvēles vadīklu, kas ir saistīta ar datuma datu tips, lietotāji šajā vadīklā var ievadīt tikai datumus. Ievadot vadīklā citus datus, piemēram, vārdu vai adresi, programma InfoPath parādīs datu validācijas kļūdu.

Piezīme : Papildus veidlapas veidnes galvenajam datu avotam var izveidot arī datu savienojums ar XML dokumentiem, datu bāzēm, Web pakalpojumiem un Microsoft Windows SharePoint pakalpojumu bibliotēkām un sarakstiem. Šie datu savienojumi veido sekundārais datu avots, kurus var izmantot, lai aizpildītu sarakstlodziņus un nodrošinātu vērtības tekstlodziņiem un citām vadīklām.

Uz lapas sākumu

Veidi, kā ievietot vadīklas veidlapas veidnē

Noformējot veidlapas vadīklu, vadīklu ievietošanai var izmantot uzdevumrūti Vadīklas. Var izvēlēties iespēju, lai, ievietojot vadīklu, automātiski tiktu izveidots veidlapas veidnes datu avots, kā arī norādīt, kuros gadījumos datu avotā automātiski izveidot lauku vai grupu katrai ievietotajai vadīklai. Tāpat var izvēlēties saistīt katru vadīklu ar esošu lauku vai grupu veidlapas veidnes datu avotā. Ja izvēlaties šo opciju, ievietojot vadīklu, tiek parādīts aicinājums atlasīt datu avota lauku vai grupu.

Padoms : Lai pārslēgtos no automātiskas datu avota veidošanas uz vadīklas saistīšanu ar esošu lauku vai grupu un otrādi, izmantojiet uzdevumrūts Vadīklas izvēles rūtiņu Veidot datu avotu automātiski.

Vadīklas var ievietot arī, velkot laukus un grupas no uzdevumrūts Datu avots uz veidlapas veidni. Velkot lauku vai grupu uz veidlapas veidni, programma InfoPath iesaka laukam vai grupai atbilstošāko vadīklu. Piemēram, ja laukam ir datuma datu tips, programma InfoPath iesaka datuma izvēles vadīklu.

Uz lapas sākumu

Vadīklu tipi

Uzdevumrūtī Vadīklas ir iekļautas vairāk nekā 30 dažādas vadīklas, ko var pievienot veidlapas veidnei. Tās var sagrupēt šādās kategorijās:

 • Standarta vadīklas

 • Atkārtotās un neobligātās vadīklas

 • Failu un attēlu vadīklas

 • Papildu vadīklas

 • Pielāgotas vadīklas

Šajā tabulā ir aprakstīts katras vadīklas uzdevums.

Standarta vadīklas

Standarta vadīklas ietver vadīklas, kas saistītas ar informācijas apkopošanu un attēlošanu. Tie ir tekstlodziņi, sarakstlodziņi, izvēles rūtiņas un pogas.

Vadīkla

Ikona

Apraksts

Tekstlodziņš

Pogas attēls

Visbiežāk izmantotā veidlapas vadīkla. Tekstlodziņā var ievadīt jebkura veida neformatētu tekstu, piemēram, teikumus, vārdus, skaitļus, datumus un laikus. Tekstlodziņi nevar saturēt formatētu tekstu.

Bagātināta teksta lodziņš

Button image

Vadīkla, kas satur formatētu tekstu, ieskaitot treknraksta un slīpraksta tekstu, kā arī dažādus fontus, fonta lielumus un krāsas. Turklāt bagātinātā teksta lodziņā lietotāji var ievietot attēlus, sarakstus un tabulas.

Nolaižamais sarakstlodziņš

Button Image

Vadīkla, kas lodziņā piedāvā lietotājiem izvēļu sarakstu. Lai atlasītu saraksta elementu, lietotāji noklikšķina uz bultiņas un tiek atvērts izvēļu saraksts. Izvēles var būt manuāli izveidotā sarakstā, tās var būt veidlapas datu avota vērtības vai arī vērtības no XML dokumenta, datu bāzes, Web pakalpojuma vai Microsoft Windows SharePoint pakalpojumu bibliotēkas vai saraksta savienojuma.

Kombinētais lodziņš

Button Image

Vadīkla, kas lodziņā piedāvā lietotājiem to izvēļu sarakstu, no kurām lietotājs var atlasīt sev piemērotu elementu vai ierakstīt savu variantu. Izvēles var būt manuāli izveidotā sarakstā, tās var būt veidlapas datu avota vērtības vai arī vērtības no XML dokumenta, datu bāzes, Web pakalpojuma vai Windows SharePoint pakalpojumu bibliotēkas vai saraksta savienojuma.

Sarakstlodziņš

Pogas attēls

Vadīkla, kas lodziņā piedāvā lietotājiem to izvēļu sarakstu, no kurām lietotājs var atlasīt sev piemēroto elementu. Izvēles var būt manuāli izveidotā sarakstā, tās var būt veidlapas datu avota vērtības vai arī vērtības no XML dokumenta, datu bāzes, Web pakalpojuma vai Windows SharePoint pakalpojumu bibliotēkas vai saraksta savienojuma.

Datuma atlasītājs

Button image

Vadīkla, kas ietver lodziņu, kurā lietotāji var ierakstīt datumus, un kalendāra poga, kas lietotājiem ļauj datumu atlasīt.

Izvēles rūtiņa

Pogas attēls

Vadīkla, kas lietotājiem ļauj iestatīt vērtības yes/no vai true/false, pievienojot vai izņemot atzīmi no maza kvadrātveida lodziņa.

Opcijas poga

Pogas attēls

Vadīkla, kas lietotājiem ļauj atlasīt atbildes, kas ir viena otru izslēdzošas. Atlasot vienu grupas pogu, otra opcija automātiski tiek notīrīta. Opciju grupas pogas ir saistītas ar vienu un to pašu datu avota lauku, un katra opcijas poga saglabā citu lauka vērtību.

Poga

Button image

Vadīkla, ko var izmantot, lai iesniegtu veidlapu vai vaicājumu datu bāzei. Tāpat pogu var saistīt ar kārtulām vai pielāgotu kodu, kas tiek palaists, noklikšķinot uz pogas.

Sadaļa

Button Image

Vadīkla, kas satur citas vadīklas. Sadaļās var būt iekļauta jebkura uzdevumrūts Vadīklas vadīkla, ieskaitot vadīklas no citām sadaļām.

Atkārtotās un neobligātās vadīklas

Atkārtotās un neobligātās vadīklas ietver sarakstu vadīklas, atkārtotās tabulas, atkārtotās sadaļas un neobligātās sadaļas. Šīs vadīklas, aizpildot veidlapu, lietotājiem ļauj ievietot saraksta elementus, rindas, ierakstu kopas un papildinformāciju.

Vadīkla

Ikona

Apraksts

Neobligāta sadaļa

Button image

Vadīkla, kas var saturēt citas vadīklas un var būt noderīga, ja ir jāiekļauj papildinformācija, kas nav jāievada visiem lietotājiem. Aizpildot veidlapu, kurā ir iekļauta neobligāta sadaļa, lietotāji var izvēlēties, vai to iekļaut vai neiekļaut veidlapā.

Atkārtota sadaļa

Button Image

Vadīkla, kas var saturēt citas vadīklas un var būt noderīga ierakstu datu, piemēram, darbinieka datu bāzes ierakstu rādīšanai. Aizpildot veidlapu, kurā ir iekļauta atkārtota sadaļa, lietotāji var pievienot papildu atkārtoto sadaļu.

Atkārtota tabula

Button image

Vadīkla, kas rāda atkārtotu informāciju tabulas veidā. Atkārtotā tabulā katrs vienums tiek parādīts jaunā rindā. Aizpildot veidlapu, atkārtotā tabulā lietotāji var pievienot un dzēst rindas, ja nepieciešams. Atkārtotās tabulas var saturēt arī citas vadīklas.

Horizontāla atkārtota tabula

Button image

Vadīkla, kas rāda atkārtotu informāciju tabulas veidā. Atkārtotā tabulā katrs vienums tiek parādīts jaunā kolonnā. Aizpildot veidlapu, atkārtotā tabulā lietotāji var pievienot un dzēst kolonnas, ja nepieciešams. Horizontālās atkārtotās tabulas var saturēt arī citas vadīklas.

Pamatelements/detaļa

Button image

Vadīkla, kas faktiski ir savstarpēji tieši saistītu atkārtoto vadīklu kopa. Pamatelementa vadīkla vienmēr ir atkārtota tabula, taču detaļu vadīkla var būt gan atkārtota tabula, gan atkārtota sadaļa. Pamatelementa/detaļu vadīklas palīdz lietotājiem efektīvi strādāt ar lieliem datu apjomiem. Piemēram, ja veidlapas veidnē ir iekļauti darbinieka datu bāzes ieraksti, var norādīt, lai galvenajā vadīklā tiktu rādīta tikai katra darbinieka informācijas apakškopa. Tādējādi, atlasot ierakstu (rindu) pamatelementa vadīklā, detaļu vadīklā var tikt parādīta detalizētāka informācija par darbinieku.

Aizzīmēts saraksts

Button image

Vadīkla, kas lietotājiem veidlapā ļauj pievienot vai dzēst aizzīmētus saraksta elementus pēc nepieciešamības. Izmantojot aizzīmēta saraksta vadīklas, var iekļaut vienkāršu tekstu, kas tiek atkārtots, piemēram, darbību elementu sarakstu sapulces darba kārtības veidlapas veidnē.

Numurēts saraksts

Button image

Vadīkla, kas lietotājiem veidlapā ļauj pievienot vai dzēst numurētus saraksta elementus pēc nepieciešamības. Izmantojot numurēta saraksta vadīklas, var iekļaut vienkāršu tekstu, kas tiek atkārtots un norāda kārtību, piemēram, darba kārtības elementu sarakstu sapulces darba kārtības veidlapas veidnē.

Vienkāršs saraksts

Button image

Vadīkla, kas lietotājiem veidlapā ļauj pievienot vai dzēst saraksta elementus pēc nepieciešamības. Izmantojot vienkārša saraksta vadīklas, var iekļaut vienkāršu tekstu, kas tiek atkārtots, piemēram, dalībnieku vārdu sarakstu sapulces pieprasījuma veidlapas veidnē.

Vairākatlašu sarakstlodziņš

Button image

Vadīkla, kas lietotājam rāda izvēļu sarakstu, kas tiek parādīts kā ritināms izvēles rūtiņu saraksts. Lietotāji var atlasīt tik daudz izvēles rūtiņu, cik nepieciešams, kā arī var ievadīt pielāgotas ievadnes atkarībā no tā, kā tiek noformēta veidlapas veidne.

Failu un attēlu vadīklas

Veidlapas veidni var noformēt tā, lai, aizpildot veidlapas, lietotāji varētu ievietot attēlu. Turklāt lietotāji, kuri aizpilda InfoPath veidlapas, izmantojot planšetdatoru, var izmantot īpašo tintes attēla vadīklu, kas ļauj izveidot un saglabāt tintes zīmējumus.

Vadīkla

Ikona

Apraksts

Faila pielikums

Pogas attēls

Vadīkla, kas lietotājiem ļauj veidlapai pievienot failus. Katra faila pielikuma vadīkla ļauj pievienot vienu failu, turklāt var ierobežot faila tipu, ja nepieciešams. Ja vēlaties, lai lietotāji varētu pievienot vairākus failus, faila pielikuma vadīklu var ievietot atkārtotajā vadīklā.

Attēls

Button image

Vadīkla, ko var ievietot veidlapas veidnē kā statisku elementu, piemēram, virsrakstu vai fonu. Tā arī ļauj lietotājiem ievietot attēlu kā veidlapas daļu. Attēla vadīklas veidlapā var saglabāt pašu attēlu vai adresi (Vienotais resursu vietrādis (URL)), kas norāda uz saglabāto attēla atrašanās vietu.

Tintes attēls

Button image

Vadīkla, kas, izmantojot planšetdatoru, lietotājiem ļauj veidlapai pievienot tintes zīmējumus fona attēlā vai kā atsevišķu vadīklu.

Papildu vadīklas

Papildu vadīklas var izmantot retāk nekā standarta vadīklas vai tikai īpašos gadījumos.

Vadīkla

Ikona

Apraksts

Hipersaite

Pogas attēls

Vadīkla, ko var izmantot kā saiti uz URL. Piemēram, veidlapas veidnē, kas rāda informāciju par produktu sarakstu, var būt iekļautas hipersaites uz produkta informācijas Web lapām. Hipersaites vadīklas var norādīt uz jebkuru Web serveri iekštīklā vai internetā.

Izteiksmes lodziņš

Button image

Tikai lasāma teksta vadīkla. Izteiksmes lodziņus var izmantot, lai parādītu tikai lasāmu tekstu, citas vadīklas vērtību vai arī izveidotu formulas, izmantojot Valoda XPath izteiksmes.

Vertikāla etiķete

Button image

Tikai lasāma teksta etiķete, kas veidlapas veidnē tiek rādīta 90 grādu leņķī. Vertikālās etiķetes tiek bieži izmantotas kā kolonnu virsraksti atkārtotajās tabulās.

Ritināšanas reģions

Button image

Vadīkla, kas satur citas vadīklas, saglabā fiksētu lielumu un satur ritjoslas, lai lietotāji var ritināt, lai varētu skatīt informāciju, kas nav redzama. Ritināšanas reģioni ir īpaši noderīgi, ja veidlapas sadaļas satur lielu datu apjomu un lietotāji nevar to redzēt visu vienlaikus.

Horizontāls reģions

Button Image

Vadīkla, kas satur citas vadīklas un ko var izmantot, lai veidlapas veidnē ievietotu citas vadīklas vienu otrai blakus.

Izvēles grupa

Button image

Vadīkla, kas satur divas vai vairākas izvēļu sadaļa, kuras satur vairākas vadīklas. Katra izvēles grupas izvēles sadaļa darbojas kā viena opcija tādu izvēļu kopā, kas ir viena otru izslēdzošas. Aizpildot veidlapu, lietotāji var aizvietot noklusējuma izvēles sekciju ar citu izvēles sadaļu. Piemēram, darba pieteikuma veidlapas veidnē var redzēt izvēļu grupu, lai ļautu lietotājiem uzziņām ievadīt tālruņa numuru mājās vai darbā.

Atkārtota izvēles grupa

Button image

Vadīkla, kas rāda divas vai vairākas izvēles sadaļas atkārtotā struktūrā. Aizpildot veidlapu, lietotāji pēc nepieciešamības var pievienot, dzēst vai aizvietot papildu atkārtotās izvēles grupas. Piemēram, darbinieka informācijas veidlapas veidnē var izmantot atkārtotu izvēles grupu, lai ļautu lietotājiem ievadīt vairākas ārkārtas kontaktpersonas. Katrai kontaktpersonai var aizvietot mājas adreses informāciju ar darba adreses informāciju.

Izvēles sadaļa

Button image

Vadīkla, kas satur citas vadīklas un kurai parasti jātiek parādītai citās izvēles grupās vai atkārtotās izvēles grupās. Izvēles sadaļas ir noderīgas, pievienojot vairākas izvēles jau esošai izvēļu grupai. Ievietojot izvēli ārpus izvēles grupas, programma InfoPath automātiski ievieto izvēles sadaļu jaunajā izvēles grupā.

Atkārtota rekursīva sadaļa

Button image

Vadīkla, kas satur citas vadīklas un ko var ievietot pašu sevī. Lai izveidotu hierarhijas saturu, piemēram, struktūru, var izmantot atkārtotas rekursīvās sadaļas.

Pielāgotas vadīklas

Lai izveidotu pielāgotas vadīklas, ieskaitot Microsoft ActiveX vadīkla un programmā InfoPath pieejamās veidņu daļas, var izmantot Pielāgotas vadīklas pievienošanas vedni. Pielāgotas vadīklas ir tādas, kas pēc noklusējuma nav iekļautas programmā InfoPath.

Vadīkla

Apraksts

Veidnes daļa

Pielāgota vadīklu kopa, kurā ir iekļauti izkārtojuma un rekvizītu iestatījumi un daži vadīklu darbības aspekti un kuru var saglabāt atkārtotai izmantošanai vairākās veidlapu veidnēs. Pēc veidlapu veidnes izveides izmantojiet Pielāgotas vadīklas pievienošanas vedni, lai importētu veidni noformējuma režīms, lai to varētu izmantot veidlapas veidnē.

ActiveX vadīkla

Vadīkla, kas nav iekļauta programmā InfoPath, taču to var pievienot uzdevumrūtij Vadīklas. Var izvēlēties jau esošas, datorā reģistrētas ActiveX vadīklas vai arī var izveidot jūsu biznesam pielāgotas vadīklas. Piemēram, veidojot veidlapas veidnes, ko izmantot finanšu vidē, var izveidot ActiveX vadīklu, kas ļauj veidlapas veidnē rādīt biržas rādītāju informāciju. Pēc ActiveX vadīklas izveides vai atrašanas izmantojiet Pielāgotas vadīklas pievienošanas vedni, lai importētu vadīklu noformējuma režīmā, lai to varētu izmantot veidlapas veidnē.

Uz lapas sākumu

Savietojamības apsvērumi

Veidojot programmā Infopath formas veidni, jūs varat izvēlēties noteiktu saderības režīmu, lai izveidotu veidlapas veidni, kas ir saderīga ar pārlūkprogrammu. Kad ar pārlūkprogrammu saderīga veidne tiek publicēta serverī, kur darbojas InfoPath Forms Services, un pēc tam iespējotas pārlūkprogrammai, veidlapas, kuru pamatā ir veidlapas veidne, var apskatīt ar Web pārlūkprogrammā. Kad veidojat pārlūkprogrammai derīgu veidlapas veidni, dažas vadīklas uzdevumrūtī Vadīklas nav pieejamas, jo tās nevar tikt parādītas Web pārlūkprogrammā. Tālāk minētās vadīklas netiek atbalstītas ar pārlūkprogrammu saderīgās veidlapu veidnēs:

 • Kombinētais lodziņš

 • Vairākatlašu sarakstlodziņi

 • Pamatelementu/detaļu vadīklas

 • Aizzīmēta, numurēta un vienkārša saraksta vadīklas

 • Attēlu un tintes attēlu vadīklas

 • Tintes attēlu vadīklas

 • Vertikālās etiķetes

 • Ritināšanas reģioni

 • Horizontālie reģioni

 • Horizontālās atkārtotās tabulas

 • Izvēļu grupas, atkārtotās izvēļu grupas un izvēļu sadaļu vadīklas

 • Atkārtotās rekursīvās sadaļas

 • ActiveX vadīklas

Var izveidot arī veidnes daļa un Microsoft Office InfoPath 2007 veidlapu veidnes, kas ir saderīgas ar programmu Office InfoPath 2003. Veidņu daļās ActiveX vadīklas netiek atbalstītas un uzdevumrūtī Vadīklas netiek rādītas. Atpakaļsaderīgās veidlapu veidnēs netiek atbalstīti kombinētie lodziņi un vairākatlases sarakstlodziņi. Kad lietotājs atver veidlapas veidni programmā InfoPath 2003, kombinētie lodziņi tiek rādīti kā nolaižamie sarakstlodziņi un vairākatlases sarakstlodziņi tiek rādīti kā aizzīmēti saraksti.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×