Iepazīšanās ar datu savienojumiem

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Datu savienojums ir dinamiska saite starp Microsoft Office InfoPath veidlapu un ārēju datu avotu, kas veidlapai saglabā vai norāda datus. Datu avots ir lauku un grupu kopums, kas definēšana un saglabātu veidlapas datus. Vadīklas ir saistītas ar laukiem un grupām datu avotā un parāda datus lietotājiem.

Veidlapai var būt viens primārais datu savienojums, kas tiek dēvēts par galveno datu savienojumu, un tai var būt viens vai vairāki sekundārie datu savienojumi. Atkarībā no tā, ko vēlaties redzēt veidlapā, datu savienojums veidlapas datus var pieprasīt vai iesniegt ārējam datu avotam, piemēram, Microsoft SQL servera datu bāzei vai Web pakalpojumam.

Šajā rakstā

Pārskats par datu savienojumi

Darbs ar galveno datu savienojumu

Darbs ar sekundāro datu savienojumi

Datu saglabāšana izmantošanai bezsaistē

Apsvērumi par savienojumiem ar ārējiem datu avotiem

Datu savienojumu pārskats

Datu savienojums ir dinamiska saite starp veidlapu un datu avotu, kas veidlapai saglabā vai norāda datus. Veidlapai var būt viens primārais datu savienojums, kas tiek dēvēts par galveno datu savienojumu, un tai var būt viens vai vairāki sekundārie datu savienojumi. Galvenais datu savienojums definē veidlapas galveno datu avotu. XML shēma apraksta datu saglabāšanas veidu veidlapas galvenajā datu avotā. Veidlapai var būt tikai viens galvenais datu savienojums, un tas tiek izveidots automātiski, kad veidojat veidlapas veidni, kuras pamatā ir ārējais datu avots. Noformējot veidlapas veidni, varat izveidot tik daudz sekundāro datu savienojumu, cik vēlaties.

Atkarībā no tā, ko vēlaties redzēt veidlapā, varat izveidot galveno vai sekundāro datu savienojumu ārējam datu avotam, piemēram, Microsoft SQL servera datu bāzei vai Web pakalpojumam. Ārējais datu avots ir datu krātuve, kas veidlapai nosūta datus vai arī saņem datus no veidlapas, kuras pamatā ir veidlapas veidne. InfoPath darbojas ar šādiem ārējo datu avotiem:

 • Microsoft Office Access datu bāze

 • Microsoft SQL Server datu bāze

 • Web pakalpojums

 • Dokumentu bibliotēka vai saraksts serverī, kurā darbojas Microsoft Windows SharePoint pakalpojumi

 • XML fails

Ārējam datu avotam var izveidot trīs datu savienojuma tipus: vaicāt tikai datus, iesniegt tikai datus vai arī gan vaicāt, gan iesniegt datus. Vaicājuma datu savienojums saņem datus no datu avota un saglabā tos veidlapā. Datu iesniegšanas savienojums nosūta datus no veidlapas uz datu avotu, uz lietojumprogrammu Web serverī, uz dokumentu bibliotēku serverī, kurā darbojas Microsoft Office SharePoint pakalpojumi, vai e-pasta ziņojumā. Vaicājuma un iesniegšanas datu savienojumi gan saņem datus no datu avota, gan nosūta datus uz to. Veidojot datu savienojumu, norādiet vajadzīgo datu savienojumu tipu. Piemēram, varat izveidot datu savienojumu, kas var veikt visas šīs darbības:

 • Vaicāt datus no datu bāzes

 • Iesniegt veidlapas datus e-pasta ziņojumā

 • Iesniegt veidlapas datus lietojumprogrammai Web serverī

 • Iesniegt veidlapas datus pielāgotai lietojumprogrammai, kas izmanto vadīklu XmlFormView

 • Vaicāt vai iesniegt datus, izmantojot programmēšanas kodu, piemēram, C#, Microsoft Visual Basic .NET vai Microsoft JScript.

 • Izmantot savienojuma iestatījumus, kas saglabāti datu savienojumu bibliotēkā serverī, kurā darbojas Microsoft Office SharePoint Server 2007

 • Vaicāt vai iesniegt datus Human Workflow Services pakalpojumiem Microsoft BizTalk Server 2004 vai BizTalk Server 2006

Izmantotais savienojuma tips ir atkarīgs no tā, ko vēlaties redzēt veidlapā, un no ārējo datu avota tipa, kuram vēlaties pievienot veidlapu.

Vaicājuma datu savienojumi

Vaicājuma datu savienojums saņem datus no ārēja datu avota un saglabā laukos veidlapas galveno vai sekundāro datu avotā. Pēc tam varat saistīšana vadīklas, lai šos laukus un parādītu šos datus formā. Vaicājuma datu savienojumu varat izveidot šādos veidos:

 • Veidojiet veidlapas veidni, kuras pamatā ir datu bāze, Web pakalpojums vai iestatījumi, kas saglabāti savienojumu bibliotēkā. Ārējo datu avota struktūra pēc tam veidlapai definē galveno datu avotu.

 • Modificējiet esošu veidlapas veidni, pievienojot sekundāru datu savienojumu, kas pieprasa datu bāzi, Web pakalpojumu, SharePoint sarakstu vai bibliotēku vai XML failu.

Veidojot jaunu veidlapas veidni, kuras pamatā ir datu bāze, Web pakalpojums vai iestatījumi savienojumu bibliotēkā, jūs veidojat vaicājuma datu savienojumu, kas kļūst par galveno datu savienojumu veidlapām, kuru pamatā ir šīs veidlapas veidne. Kā galveno datu savienojumu veidlapas veidnei varat definēt tikai vienu vaicājuma datu savienojumu. Ja ir jāvaicā dati no papildu datu avotiem, varat izveidot sekundāros datu savienojumus, kas vaicā datus no šiem datu avotiem. Par sekundārajiem datu savienojumiem var uzzināt tālāk šajā rakstā.

Pievienojot sekundāro datu savienojumu, kas pieprasa datus veidlapas veidnei, var norādīt, vai InfoPath jāizmanto datu savienojums, ikreiz lietotājam atverot veidlapu, vai pēc noteiktu notikumu rašanās, lietotājam aizpildot veidlapu, piemēram, pēc pogas noklikšķināšanas, lai parādītu opciju sarakstu. Lai izmantotu datu savienojumu pēc noteiktu datu parādīšanās, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

 • Ievietojiet pogas vadīklu, kas veidlapā atsvaidzina datus.

 • Pievienojiet kārtulu, lai izmantotu datu savienojumu, kad veidlapā pastāv nosacījums.

 • Rakstiet pielāgotu kodu noteiktiem notikumiem.

Iesniegšanas datu savienojums

Kad lietotāji iesniedz veidlapu, dati no šīs veidlapas tiek nosūtīti uz ārējo datu avotu, izmantojot datu savienojumu. Šo veidlapas veidni var konfigurēt, lai ļautu lietotājiem sūtīt datus šādiem ārējo datu avotu tipiem:

 • Microsoft Office Access datu bāze

 • Microsoft SQL Server datu bāze

 • Web pakalpojums

Sekundāro datu savienojumus, kas iesniedz datus, var pievienot arī šādos veidos:

 • Iesniedziet veidlapas datus dokumentu bibliotēkā serverī, kurā darbojas Microsoft Windows SharePoint pakalpojumi.

 • Iesniedziet veidlapas datus e-pasta ziņojumā

 • Iesniedziet veidlapas datus lietojumprogrammai Web serverī

Iesniegšanas datu savienojumu izveidojiet šādi:

 • Noformējiet jaunu veidlapas veidni, kuras pamatā ir datu bāze, Web pakalpojums vai iestatījumi, kas saglabāti savienojumu bibliotēkā serverī, kurā darbojas Office SharePoint Server 2007. Ārējo datu avota struktūra pēc tam veidlapai definē galveno datu avotu.

 • Modificējiet esošu veidlapas veidni, pievienojot sekundāro datu savienojumu, un pēc tam konfigurējiet veidlapas veidni, lai lietotājiem ļautu iesniegt viņu veidlapas, izmantojot sekundāro datu savienojumu.

  Padoms : Veidojot veidlapas veidni, kuras pamatā ir Office Access vai SQL servera datu bāze, InfoPath iesniegšanas datu savienojumu konfigurē automātiski, ja datu bāze atbilst noteiktām prasībām. Sadaļā Skatīt arī meklējiet saites uz papildinformāciju par šīm prasībām.Varat atspējot iesniegšanas līdzekli, ja vēlaties, lai lietotāji iesniegtu savas pabeigtās veidlapas, izmantojot citu iesniegšanas datu savienojuma tipu.

Lielākajā daļā gadījumu jākonfigurē vienu iesniegšanas datu savienojumu kā galveno iesniegšanas darbību savai veidlapas veidnei. Tomēr veidlapas veidni var noformēt tā, lai lietotāji varētu iesniegt aizpildītās veidlapas vairākās vietās, izmantojot kārtulas vai pielāgotu kodu. Piemēram, var konfigurēt veidlapas veidni, lai ļautu lietotājiem iesniegt savas pabeigtās veidlapas Web pakalpojumam, kā arī izmantojot e-pasta ziņojumu. Parasti var konfigurēt veidlapas veidni, lai iesniegtu visus veidlapas datus. Tomēr, ja izmantojat pielāgoto kodu, lai veidlapas datu iesniegšana vai konfigurējat veidlapas veidni, lai ļautu veidlapas datu iesniegšana Web pakalpojumā, varat iesniegt veidlapas datu daļu.

Vaicājuma un iesniegšanas datu savienojumi

Veidojot veidlapas veidni, kuras pamatā ir datu bāze vai Web serveris, var izveidot datu savienojumu, kas var iesniegt un iegūt datus no datu bāzes vai Web pakalpojuma. Ja noformējat veidlapas veidni, kuras pamatā ir datu bāze, datu savienojums datus var iegūt vai iesniegt. Tomēr, lai veidlapas, kuru pamatā ir šīs veidlapas veidne, iesniegtu datus datu bāzē, jābūt izpildītām šādām prasībām:

 • Jūs nenoformējat ar pārlūku saderīgu veidlapas veidni.

 • Visām galvenā datu savienojuma tabulām jābūt primārajai atslēgai, unikālam ierobežojumam vai unikālam indeksam.

 • Visām vaicājuma tabulām jābūt vienkāršām, hierarhiskām attiecībām.

 • Neviens galvenā datu avota veidlapas datu lauks var saglabāt plašu bināro datu tipu.

Jūs varat uzzināt vairāk par šīm prasībām šī raksta sadaļā apsvērumi par savienojumiem ar ārējiem datu avotiem .

Datu savienojums, kas var iegūt datus no Web pakalpojuma vai iesniegt tos, ir tāds pats kā vaicājuma datu savienojums un iesniegšanas datu savienojums, kas ir kombinēti vienā datu savienojumā.

Uz lapas sākumu

Darbs ar galveno datu savienojumu

Galvenais datu savienojums izveido savienojumu ar galveno veidlapas datu avotu. XML shēma apraksta struktūru datu glabāšanai veidlapas galvenajā datu avotā. Datu avotu var noformēt, izmantojot uzdevumrūti Datu avots, vai arī var ļaut InfoPath izveidot datu avotu automātiski, kad veidlapas veidnei pievienojat vadīklas. Var arī noformēt veidlapas veidni, balstoties uz ārējo datu avotu, kas definē galvenā datu avota struktūru. Veidlapas veidnei var būt tikai viens galvenais datu savienojums.

Ja galvenais datu savienojums savieno ar ārējo datu avotu, darbs ar galveno datu savienojumu ir atkarīgs no datu avota tipa, ar kuru tas tiek savienots.

Datu bāzes    Noformējot veidlapas veidni, kuras pamatā ir datu bāze, InfoPath izveido galveno datu savienojumu, kas vaicājumus un ja vēlaties iesniegt datus šai datu bāzei. Ja veidlapa ir aizpildīta, izmantojot tikai InfoPath un datu bāze atbilst prasībām, kas uzskaitītas sadaļā apsvērumi par savienojumiem ar ārējiem datu avotiem , InfoPath automātiski izveido iesniegšanas datu savienojumu un konfigurē veidlapas veidni, lai ļautu lietotājiem iesniegt veidlapas. Ja veidlapa ir aizpildīta, izmantojot pārlūkprogrammu, InfoPath neveido iesniegšanas datu savienojumu ar datu bāzi. Datu savienojumus, kas datu bāzes datu iesniegšana netiek atbalstīti ar pārlūkprogrammu saderīgas veidlapu veidnes.

Padoms : Ja veidlapa ir aizpildīta, izmantojot pārlūkprogrammu un vēlaties datu bāzē iesniegt datus, varat to veikt, savienojot veidlapu ar Web pakalpojumu, kas datu bāzē iesniedz datus.

Web pakalpojums.    Noformējot veidlapas veidnes, kas balstītas uz Web pakalpojumu, var izveidot galveno datu savienojumu, kas datus gan vaicā, gan iesniedz, tikai vaicā vai tikai iesniedz datus. Ja izvēlaties datus iesniegt, InfoPath automātiski konfigurē veidlapas veidni, lai lietotājiem ļautu iesniegt viņu veidlapas. Varat norādīt, vai iesniegt tikai daļu no veidlapas datiem vai visus veidlapas datus. Ja ir iesniegta tikai daļa datu, varat norādīt, kuri lauki noteiktā grupa ietver datus, kurus vajadzētu iesniegt atkarībā no Web pakalpojuma prasībām.

Noformējot veidlapas veidni, kas balstīta uz datu bāzi vai Web pakalpojumu, InfoPath izveido galveno datu avotu ar vaicājuma laukiem, datu laukiem un grupām, kas atbilst veidam, kādā dati tiek saglabāti datu bāzē vai Web pakalpojumā. Vaicājuma lauks ietver vērtību, kas tiek izmantota vaicājumā, lai izgūtu datus no datu bāzes, izmantojot vaicājuma datu savienojumu. Vaicājuma rezultāti tiek ievietoti datu laukos, kurus var rediģēt, lietotājam atverot veidlapu. Kad lietotājs iesniedz veidlapu, datu lauku dati tiek nosūtīti, izmantojot iesniegšanas datu savienojumu. Tā iemesla dēļ, ka laukiem un grupām galvenajā datu avotā ir jāatbilst veidam, kādā dati tiek saglabāti ārējā datu avotā, šos laukus un grupas nevar modificēt. Tomēr var pievienot laukus vai grupas saknes laukam galvenajā datu avotā.

Lai lietotājiem dotu iespēju datu laukos skatīt, atlasīt, rediģēt vai iesniegt datus, veidlapas laukiem var saistīt vadīklas, piemēram, tekstlodziņus un izvēles rūtiņas. Ja vēlaties veikt vaicājumus un rādīt papildu vērtības, kuras lietotājs var atlasīt kā izvēli, pieprasījuma laukiem var piesaistīt vadīklu, piemēram, saraksta lodziņu. Ja vēlaties, lai lietotāji atlasītu vērtību no saraksta, var saistīt vadīklu, piemēram, saraksta lodziņu ar datu lauku, un pēc tam iestatīt vadīklas rekvizītus, lai rādītu vērtības no sekundārā datu avota vai no atkārtota lauka galvenajā datu avotā.

Uz lapas sākumu

Darbs ar sekundārajiem datu savienojumiem

Sekundārie datu savienojumi savieno veidlapu ar ārējo datu avotu. Sekundārie datu savienojumi ir noderīgi, ja ir jāveic vaicājums vai jāiesniedz dati ārējam datu avotam, kas atšķiras no ārējo datu avota galvenajā datu savienojumā, vai arī, kad vēlaties, lai lietotāji iesniegtu datus vairākiem ārējo datu avotiem. Varat izveidot tik daudz sekundāro datu savienojumu, cik vēlaties.

Sekundārais datu savienojums var pieprasīt vai iesniegt datus šādiem ārējo datu avota tipiem:

 • Office Access datu bāze

 • SQL Server datu bāze

 • Web pakalpojums

 • Dokumentu bibliotēka vai saraksts serverī, kurā darbojas Windows SharePoint pakalpojumi

 • XML fails

Izmantojot sekundāro datu savienojumu, lietotājiem var dot arī iespēju iesniegt datus lietojumprogrammai tīkla Web serverī, dokumentu bibliotēkai serverī, kurā darbojas Windows SharePoint pakalpojumi vai izmantojot e-pasta ziņojumu.

Ja veidojat sekundāro datu savienojumu, kas pieprasa datus, pēc noklusējuma veidlapa izmanto šo datu savienojumu, kad tā tiek atvērta. Šo datu savienojumu var arī izmantot, konfigurējot veidlapas šādi:

 • Pievienot atsvaidzināšanas pogu veidlapas veidnei, uz kuras var noklikšķināt lietotājs, lai nosūtītu pieprasījumu.

 • Veidlapas veidnei pievienot kārtulu, lai vaicātu datu avotu, izmantojot šo datu savienojumu.

 • Pievienot pielāgotu kodu veidlapas veidnei, kas sūta vaicājumu.

Veidlapai pievienojot sekundāro datu savienojumu, InfoPath automātiski izveido sekundāro datu avotu ar datu laukiem un grupām, kas atbilst veidam, kādā dati tiek saglabāti ārējā datu avotā. Tas palīdz nodrošināt datu integritāti. Laukus un grupas nevar modificēt sekundārajā datu avotā.

Uz lapas sākumu

Datu saglabāšana izmantošanai bezsaistē

Pievienojot sekundāro datu savienojumu, kas pieprasa datus no ārējā datu avota, var konfigurēt savienojumu, lai lietotāja datorā saglabātu vaicājuma rezultātus. Tas nodrošina to, ka lietotāji var aizpildīt veidlapu arī tad, ja to datori nav izveidojuši savienojumu ar tīklu. Tas tiek dēvēts par darbu bezsaistē.

Ja sekundāro datu savienojumu konfigurējat šādā veidā, vaicājums tiek nosūtīts uz ārējo datu avotu, kamēr lietotāja dators ir izveidojis savienojumu ar tīklu. Vaicājuma rezultāti pēc tam tiek saglabāti veidlapas sekundārajā datu avotā, un tie parādās veidlapā, kad lietotājs aizpilda veidlapu. Dati, lai tie tiktu atjaunināti pēc iespējas biežāk, tiek kešoti ikreiz, kad lietotājs veic jaunu vaicājumu.

InfoPath izmanto vaicājuma parametrus, kad lemj, vai saglabātie dati ir atbilstoši dotajam vaicājumam. Veidojot datu savienojumu, var izvēlēties, vai veidlapā rādīt saglabāto datu noklusējuma kopu gadījumā, ja datu avots nav pieejams. Ieteicams apdomāt, vai vaicājuma dati ir atbilstoši visiem lietotājiem vai arī veidlapai būtu jārāda katram lietotājam noteikti dati. Piemēram, ja vaicājuma atgrieztajiem datiem pamatā ir lietotāja identitāte vai loma, vaicājuma rezultātu vietā izmantojot noklusējuma datu kopu, kas konfigurēta noformēšanas laikā, var rasties nepareizi lietotāji dati.

Uz lapas sākumu

Apsvērumi par savienojumiem ar ārējiem datu avotiem

InfoPath atbalsta datu savienojumus šādiem ārējo datu avotu tipiem:

 • Office Access datu bāze

 • SQL Server datu bāze

 • Web pakalpojums

 • Dokumentu bibliotēka vai saraksts serverī, kurā darbojas Microsoft Windows SharePoint pakalpojumi

 • XML fails

Šīs nodaļas sniedz informāciju un apsvērumus savienojumam ar katru no šiem ārējiem datu avotiem.

Microsoft Office Access vai SQL Server datu bāze

InfoPath atbalsta datu savienojumus ar Access datu bāzi un SQL Server datu bāzi. Lai izveidotu savienojumu ar cita veida datu bāzi, var izmantot Web pakalpojumu, kas darbojas ar šo datu bāzi.

Veidlapa var vaicāt datus no datu bāzes, izmantojot galveno vai sekundāro datu savienojumu, un savienojumam var atlasīt jebkuru datu bāzes tabulu skaitu. Pirmā atlasītā tabula ir primārā tabula. Jebkurā vēlāk atlasītajā tabulā jābūt laukam, kas ir saistīts ar primāro tabulu. InfoPath mēģina iestatīt šo relāciju, saskaņojot lauka nosaukumus divās tabulās. Var izvēlēties izmantot šo relāciju vai pievienot savu tabulas relāciju, veidojot datu savienojumu.

Veidlapa var iesniegt datus datu bāzei caur veidlapas galveno datu savienojumu, ja veidlapas veidne, kuras pamatā ir veidlapas un datu bāze ir jāatbilst šādām prasībām:

 • Veidlapas veidne nav pārlūkprogrammu saderīgai veidlapas veidnei    InfoPath neradīs galveno datu savienojumu iesniedzamo datu savienojumu, noformējot ar pārlūkprogrammu saderīgas veidlapu veidni. Lai ļautu lietotājiem iesniegt veidlapas, kuras pamatā ir ar pārlūkprogrammu savietojamu veidlapu veidne datus, izmantojiet tīmekļa pakalpojums, kas darbojas kopā ar datu bāzi.

 • Tabula pa kreisi no katra pāra saistītajās tabulās galvenajā datu avotā ir primārā atslēga    Vismaz vienam no katra saistītu tabulu pāra attiecības ir jāiekļauj kreisajā tabulas primārās atslēgas lauki.

 • Neviena datu laukos galvenajā datu avotā veidlapu krātuves plašu bināro datu tipu    InfoPath atspējot iesniegšanas datu savienojumu, ja vaicājums ir iekļauti lauki, kas var saglabāt plašu bināro datu tipu, piemēram, attēlus, attēli, OLE objekti, failu pielikumu, datu tips memo Office Access vai SQL teksta datu tipa.

Ja veidlapas veidne un datu bāze atbilst visām prasībām, InfoPath izveido iesniegšanas datu savienojumu un konfigurē veidlapas veidni, lai lietotājiem ļautu iesniegt viņu veidlapas. Var atspējot iesniegšanas datu savienojumu galvenajā datu savienojumā, ja vēlaties, lai lietotāji iesniegtu savas veidlapas, izmantojot citu datu savienojumu.

Noformējot veidlapas veidni, kuras pamatā ir datu bāze, InfoPath izveido galveno datu avotu, kas ietver vaicājuma laukus un datu laukus, kuri atbilst veidam, kādā dati tiek saglabāti datu bāzē. InfoPath veidlapas veidnes noklusējuma skatam pievieno arī pogas Izpildīt vaicājumu un Jauns ieraksts. Kad lietotājs noklikšķina uz pogas Izpildīt vaicājumu InfoPath uz datu bāzi sūta vaicājumu ar datiem vaicājuma laukā. Poga Jauns ieraksts notīra visus pašlaik veidlapā esošos datus un iestata vadīklas, kas ir saistītas ar datu laukiem, uz datu lauka noklusējuma vērtību. Kad lietotājs datu bāzei iesniedz datus, visas datu izmaiņas datu laukos maina atbilstošos ierakstus datu bāzē. Ja lietotājs dzēš datus no datu lauka, atbilstošais ieraksts tiek izdzēsts no datu bāzes. Visi datu laukiem pievienotie dati atjaunina atbilstošos laukus vai atbilstošos ierakstus pievieno datu bāzei.

Ja vēlaties savienot veidlapu ar datu bāzi un galvenais datu savienojums veidlapai jau ir izveidots, var pievienot sekundāro datu savienojumu, kas vaicā datu bāzi. Pievienojot sekundāro datu savienojumu, InfoPath izveido sekundāro datu avotu ar pieprasījuma laukiem, datu laukiem un grupām, kas atbilst laukiem datu bāzes tabulās. Var atlasīt vairākas datu bāzes tabulas un izveidot tabulu relācijas, tāpat kā jūs to darītu galvenajam datu savienojumam.

Veidojot sekundāro datu savienojumu, kas vaicā datus, var konfigurēt savienojumu, lai nosūtītu vaicājumu, lietotājam ikreiz atverot veidlapu. Lai nosūtītu vaicājumu, var veikt kādu no šīm darbībām:

 • Pievienojiet pogu, uz kuras var noklikšķināt lietotāji, lai atsvaidzinātu datus no datu savienojuma.

 • Izveidojiet kārtulu, kas nosūta vaicājumu, izmantojot datu savienojumu.

 • Uzrakstiet pielāgotu kodu, kas nosūta vaicājumu pēc tā palaišanas.

Web pakalpojums

Veidlapa var vaicāt vai iesniegt datus Web pakalpojumam, izmantojot galveno vai sekundāro datu savienojumu. InfoPath stingri ievēro šos standartus savienojumu izveidei ar Web pakalpojumiem:

 • Vienkāršais objektpiekļuves protokols (Simple Object Access Protocol - SOAP).    SOAP ir komunikācijas protokols, kas definē XML ziņojumus, kuri tiek izmantoti sakaros ar Web pakalpojumu.

 • Web pakalpojumu apraksta valoda (Web Services Description Language - WSDL).    WSDL ir XML shēmas standarts, kas tiek izmantots, lai aprakstītu Web pakalpojuma atrašanās vietu, komunikācijas protokolus un interfeisus. InfoPath var izmantot tikai literāļa stila dokumentu Web pakalpojumus.

 • Universal Description Discovery and Integration (UDDI).    UDDI ir direktoriju pakalpojums, kas apraksta biznesa piedāvātos Web pakalpojumus.

Noformējot jaunu veidlapas veidni, kuras pamatā ir Web pakalpojums, InfoPath izveido galveno datu savienojumu un pēc tam galveno datu avotu, kas ietver vaicājuma laukus, datu laukus un grupas, kuras atbilst Web pakalpojuma XML shēmai.

Ja konfigurējat veidlapas veidni, lai izmantotu citu operāciju tajā pašā Web pakalpojumā, vai arī vēlaties izmantot pavisam citu Web pakalpojumu, veidlapas veidnei varat pievienot sekundāros datu savienojumus. Pievienojot sekundāro datu savienojumu, kas vaicā datus, InfoPath izveido sekundāro datu avotu ar laukiem un grupām, kas atbilst tīkla Web pakalpojuma shēmai. Ja pievienojat sekundāro datu savienojumu, kas iesniedz datus, varat konfigurēt savienojumus, lai nosūtītu visus veidlapas datus vai tikai to daļu atkarībā no Web pakalpojuma parametriem.

Veidojot galveno vai sekundāro datu savienojumu ar Web pakalpojumu, var norādīt, vai savienojums tikai vaicā datus, tikai iesniedz datus vai arī gan vaicā, gan iesniedz datus. Ja savienojums vaicā datus, InfoPath veidlapas veidnei pievieno pogu Izpildīt vaicājumu. Kad lietotājs noklikšķina uz pogas Izpildīt vaicājumu, InfoPath Web pakalpojumam nosūta pieprasījumu ar datiem pieprasījuma laukos. Ja savienojums iesniedz datus, InfoPath veidlapai iespējo iesniegšanas līdzekli. Konfigurējot iesniegšanas datu savienojumu, InfoPath nosaka, kādi dati ir nepieciešami Web pakalpojumam. Pamatojoties uz informāciju, var norādīt, kādiem veidlapas veidnes laukiem ir jāiesniedz to dati Web pakalpojumam.

SharePoint vietnes dokumentu bibliotēka vai saraksts

Veidlapa var vaicāt datus, izmantojot sekundāro datu savienojumu, dokumentu bibliotēkai vai sarakstam serverī, kurā darbojas Windows SharePoint pakalpojumi.Veidlapa var arī iesniegt datus dokumentu bibliotēkai, kas atrodas serverī. Ar bibliotēku vai sarakstu nevar izveidot savienojumu, izmantojot galveno datu savienojumu.

Ja veidojat sekundāro datu savienojumu, kas vaicā datus no dokumentu bibliotēkas vai saraksta, InfoPath izveido sekundāro datu avotu veidlapai, kas atbilst kolonnām dokumentu bibliotēkā vai sarakstā.

Ja veidojat sekundāro datu savienojumu, kas iesniedz datus dokumentu bibliotēkai, un vēlaties, lai šis datu savienojums būtu veidlapas veidnes galvenā iesniegšanas darbība, veidlapas veidnei jāiespējo iesniegšanas līdzeklis un tas jāsaista ar datu savienojumu, izmantojot dialoglodziņu Iesniegšanas opcijas (izvēlnes Rīki komanda Iesniegt opcijas). Pēc noklusējuma visi veidlapas dati tiek iesniegti, izmantojot iesniegšanas datu savienojumu. Lai iesniegtu tikai dažus datus, uzrakstiet veidlapas veidnei pielāgotu kodu.

XML fails

Veidlapa var vaicāt datus XML failam, izmantojot sekundāro datu savienojumu. Piemēram, var saglabāt Microsoft Office Excel darblapu kā XML failu un pēc tam izmantot sekundāro datu savienojumu, lai veidlapā vaicātu un rādītu datus no šī faila. Var arī izmantot sekundāro datu savienojumu, lai vaicātu datus no XML faila un izgūtu datus no lietojumprogrammas Web serverī, kas atgriež XML, piemēram, Microsoft ASP.NET lietojumprogrammu, kopējās vārtejas interfeisa (Common Gateway Interface - CGI) skriptu vai lietojumprogrammu, kas izmanto interneta servera lietojumprogrammas interfeisu (Internet Server Application Programming Interface - ISAPI).

Web servera lietojumprogramma

Var izveidot sekundāro datu savienojumu, kas iesniedz datus lietojumprogrammai Web serverī, piemēram, programmai ASP.NET, skriptam CGI vai lietojumprogrammai, kas izmanto ISAPI. Lai Web servera lietojumprogrammai iesniegtu datus, jākonfigurē veidlapas veidne, lai lietotājiem ļautu iesniegt viņu veidlapas datus un konfigurētu iesniegšanas opcijas datu savienojumam, dialoglodziņā Iesniegšanas opcijas atlasot Web serveris (HTTP) (izvēlnes Rīki komanda Iesniegt opcijas).

Piezīme : Veidlapai var būt tikai viens datu savienojums, kas iesniedz datus lietojumprogrammai Web serverī. Veidlapas veidni nevar konfigurēt, lai ļautu veidlapām izmantot kārtulu, iesniegtu datus lietojumprogrammai tīkla Web serverī.

Savienojuma iestatījumi datu savienojumu bibliotēkā

Ja vairākas veidnes izmanto vienus un tos pašus vai līdzīgus savienojumus, apdomājiet katra datu savienojuma iestatījumu saglabāšanu datu savienojuma failā, kas atrodas datu savienojumu bibliotēkā, serverī, kurā darbojas Office SharePoint Server 2007. Datu savienojuma fails ir XML fails, kas ietver informāciju par savienojumu vienam ārējam datu avotam, un tam ir .xml vai .udcx faila nosaukuma paplašinājums. Kad lietotājs atver veidlapu, kas veido savienojumu ar datu savienojuma failu, InfoPath izmanto šī faila iestatījumus, lai izveidotu savienojumu ar ārējo datu avotu. Datu savienojuma failu izmantošanas priekšrocības ir šādas:

 • Vienu un to pašu savienojuma failu var izmantot vairākas veidlapas, tādēļ katrai veidlapai nav jāizveido viens un tas pats datu savienojums no fragmenta.

 • Ja ārējā datu avota atrašanās vieta vai savienojuma iestatījumi tiek mainīti, jāatjaunina ir tikai datu savienojuma fails, nevis katra veidlapas veidne.

 • Datu savienojuma fails var ietvert alternatīvu autentificēšanas informāciju, kuru var izmantot serveris, kad lietotājs, izmantojot pārlūkprogrammu, aizpilda veidlapu.

 • Veidlapas, kas ir aizpildītas pārlūkprogrammā bez pilnīgas uzticamības drošības līmeņa, var izveidot savienojumu ar datoru citā domēnā, ja visi veidlapas datu savienojumi izmanto datu savienojuma failus.

Lai veidlapai izveidotu savienojumu ar datu savienojuma failu, failam jābūt saglabātam datu savienojumu bibliotēkā serverī, kurā darbojas Office SharePoint Server 2007, un tam jābūt universālā datu savienojuma (Universal Data Connection - UDC) versijas 2.0 faila formātam.

Piezīme : UDC 2.0 faila formāts ir versijas 1.0 superkopa, kuru izmanto Microsoft Office FrontPage. InfoPath nevar izmantot datu savienojuma failu versijas 1.0 formātā. Meklējiet saites uz papildinformāciju par datu savienojumu bibliotēkām un datu savienojuma failiem sadaļā Skatiet arī.

Uz lapas sākumu

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×