Excel datu saskaitīšanas un skaita noteikšanas veidu apkopojums

Excel datu saskaitīšanas un skaita noteikšanas veidu apkopojums

Dialoglodziņš Sūtīšana uz Microsoft Word
Summēšana (vērtību saskaitīšana) ir neatņemama datu analīzes daļa neatkarīgi no tā, vai iegūstat pārdošanas starpsummas ziemeļrietumu reģionā vai iknedēļas kvīšu rezultātu. Programma Excel piedāvā vairākus paņēmienus, kurus var izmantot datu summēšanai.

Lai jūs varētu izvēlēties vispiemērotāko paņēmienu, šajā rakstā ir sniegts vispusīgs kopsavilkums par metodēm, kā arī atbalsta informācija, kas palīdzēs ātri izvēlēties atbilstošu metodi, un saites uz rakstiem ar papildinformāciju.

Summēšanu nedrīkst jaukt ar skaitīšanu. Lai iegūtu papildinformāciju par šūnu, kolonnu vai datu rindu skaitīšanu, skatiet rakstu Datu šūnu, rindu vai kolonnu skaitīšana.

Tēmas šajā rakstā

Vienkārša saskaitīšana un atņemšana

Varat saskaitīt un atņemt skaitļus, izmantojot vienkāršu formulu, noklikšķinot uz pogas vai izmantojot darblapas funkciju.

Vērtību saskaitīšana šūnā, izmantojot vienkāršu formulu

Ja jums ir nepieciešams tikai ātri iegūt rezultātu, varat Excel izmantot kā nelielu kalkulatoru. Lai to paveiktu, izmantojot pluszīmes (+) aritmētisko operatoru. Piemēram, ja ierakstāt formulu =5+10 šūnā, Excel kā rezultātu parāda 15.

Lai iegūtu papildinformāciju, kā izmantot aritmētiskos operatori formulā, skatiet rakstu Excel kā kalkulatora izmantošana.

Uz lapas sākumu

Vērtību atņemšana šūnā, izmantojot vienkāršu formulu

Lai to izdarītu, izmantojiet mīnus zīmes (-) aritmētisko operatoru. Piemēram, formulas =12-9 gadījumā tiek parādīts rezultāts 3.

Lai iegūtu papildinformāciju, kā izmantot aritmētiskos operatori formulā, skatiet rakstu Excel kā kalkulatora izmantošana.

Uz lapas sākumu

Vērtību saskaitīšana kolonnā vai rindā, izmantojot pogu

Automātisko summēšanu varat izmantot, lai ātri summētu skaitļu diapazonu kolonnā vai rindā. Noklikšķiniet tukšā šūnā zem skaitļu kolonnas vai pa labi no skaitļu rindas un pēc tam noklikšķiniet uz Automātiskā summēšana. Excel atlasa to, ko uzskata par ticamāko datu diapazonu. Vēlreiz noklikšķiniet uz Automātiskā summēšana, lai akceptētu Excel atlasīto diapazonu, vai atlasiet pats savu diapazonu un pēc tam noklikšķiniet uz Automātiskā summēšana.

Tabulas izmēru maiņa

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izmantot automātisko summēšanu, skatiet rakstu Excel kā kalkulatora izmantošana.

Uz lapas sākumu

Vērtību saskaitīšana diapazonā, izmantojot funkciju

Funkcija SUM ir noderīga, ja vēlaties saskaitīt vai atņemt vērtības no dažādiem diapazoniem vai apvienot skaitļu vērtības ar skaitļu diapazoniem. Izmantojiet funkciju SUM, lai pievienotu visus argumentus, ko norādāt atverošajās un aizverošajās iekavās. Katrs arguments var būt diapazons, šūnas atsauce vai pozitīva vai negatīva skaitliska vērtība.

Lai ievadītu vienkāršu formulu, šūnā ierakstiet =SUM, kam seko atverošā iekava. Pēc tam ierakstiet vienu vai vairākus skaitļus, šūnu atsauces vai šūnu diapazonus, atdalot tos ar komatu. Pēc tam ierakstiet aizverošo iekavu un nospiediet taustiņu ENTER, lai parādītu rezultātu. Lai atlasītu šūnas, kurās ir dati, ko vēlaties summēt, varat arī izmantot peli.

1

2

3

A

Dalība

4823

12335

Piemēram, izmantojot datus iepriekšējā tabulā, visās tālāk norādītajās formulās tiek izmantota funkcija SUM, lai atgrieztu to pašu vērtību (17158):

 • =SUM(4823,12335)

 • =SUM(A2,A3)

 • =SUM(A2:A3)

 • =SUM(A2,12335)

Tālāk esošajā attēlā ir parādīta formula, kurā izmantota funkcija SUM, lai pieskaitītu šūnas A2 vērtību un 12335. Zem formulas ekrānā padomā tiek sniegti norādījumi par funkcijas SUM lietošanu.

Funkcijas SUM izmantošana, lai pievienotu šūnu un vērtību

Piezīmes : 

 • Programmā Excel nav funkcijas SUBTRACT. Lai atņemtu vērtības, izmantojot funkciju, izmantojiet negatīvās vērtības ar funkciju SUM. Piemēram, formula =SUM(30,A3,-15,-B6) pieskaita 30 un vērtību šūnā A3, atņem 15 un atņem arī vērtību šūnā B6.

 • Kā argumentus funkcijā SUM varat iekļaut līdz 255 skaitliskām vērtībām vai šūnu vai diapazonu atsaucēm jebkādā kombinācijā.

Papildinformāciju skatiet rakstā Funkcija SUM.

Uz lapas sākumu

Vērtību atņemšana diapazonā, izmantojot funkciju

Izmantojiet funkciju SUM, lai atņemtu skaitļus, ievadot skaitļus, ko vēlaties atņemt, kā negatīvus skaitļus formulā.

1

2

3

A

Dalība

29072

12335

Piemēram, izmantojot datus iepriekšējā tabulā, visās tālāk norādītajās formulās tiek izmantota funkcija SUM, lai atgrieztu to pašu vērtību (16737):

 • =SUM(29072,-12335)

 • =SUM(A2,-A3)

 • =SUM(A2,-12335)

 • =SUM(A2,(-1*(A3)))

Uz lapas sākumu

Datu summēšana, grupējot un veicot rakursēšanu

Varat izmantot strukturējumu vai PivotTable atskaiti, lai grupētu un apkopotu datus.

Vērtību saskaitīšana kolonnā, izmantojot strukturējumu

Ja dati ir sakārtoti sarakstā, kuru var loģiski grupēt pēc kolonnu vērtībām, varat datus grupēt un apkopot, izveidojot strukturējumu. Strukturējuma izveide var apkopot datus, ievietojot starpsummas un gala summas. Pieņemsim, ka jums ir tālāk norādītie pārdošanas rādītāji, kas sakārtoti pēc reģiona un mēneša.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

C

Reģions

Mēnesis

Pārdošanas apjoms

Austrumi

Jan

$18 000

Austrumi

Feb

$23 000

Austrumi

Mar

19 000 EUR

Rietumi

Jan

17 000 EUR

Rietumi

Feb

27 000 EUR

Rietumi

Mar

21 000 EUR

Tālāk redzamajā attēlā ir parādīta strukturējums ar starpsummām, kas sagrupētas pēc reģiona un gala summas.

Strukturējums ar starpsummām un gala summu

Izmantojiet komandu Starpsumma (Cilne Dati, grupa Strukturējums), lai izveidotu strukturējumu, starpsummas un gala summu.

Sākotnējie dati ietvēra trīs datu rindas par austrumu reģionu un trīs datus rindas par rietumu reģionu (2.–7. rinda). Ņemiet vērā, ka starpsummas darbība ievietoja austrumu kopsummu 5. rindā starp austrumu datu pēdējo rindu un rietumu datu pirmo rindu.

Ja noklikšķināt šūnā A4 un pēc tam uz komandas Starpsumma, Excel izveido strukturējumu un ievieto rindas vērtībām Austrumu kopsumma, Rietumu kopsumma un Gala kopsumma, kā arī aizpilda šūnas kolonnā Pārdošana ar šīm kopsummām.

Papildinformāciju skatiet šādos rakstos:

Datu saraksta strukturēšana darblapā

Starpsummu ievietošana datu sarakstā darblapā

Uz lapas sākumu

Vērtību skaitīšana sarakstā vai Excel tabulas kolonnā, izmantojot funkciju

Kā elastīgāku alternatīvu komandai Starpsumma varat izmantot funkciju SUBTOTAL, lai aprēķinātu starpsummas un gala summas sarakstos vai Excel tabulās, kas satur paslēptas rindas vai kolonnas. Funkcijā SUBTOTAL jūs norādāt argumentu, kas ietver vai neietver paslēptas vērtības.

Piezīme : Funkcija SUBTOTAL var kontrolēt, vai rezultātos ir iekļautas paslēptas rindas, un tā vienmēr ignorē rindas, kuras ir filtrētas.

Piemēram, pieņemsim, ka vēlaties aprēķināt starpsummas un gala summu par datiem šūnās no C2 līdz C7, bet vēlaties ignorēt paslēptos datus 3. un 6. rindā. Funkcija, ko izmantojat, izskatās šādi:

= SUBTOTAL( 109,C2:C7)

Pirmais arguments (109) norāda, ka vēlaties saskaitīt vērtības diapazonā un ignorēt paslēptās vērtības. Lai iekļautu paslēptās vērtības, kā pirmo argumentu varat izmantot 9.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet rakstus Funkcija SUBTOTAL un Datu kopsummu aprēķināšana Excel tabulā.

Uz lapas sākumu

Datu summēšana un to skatīšana no citas perspektīvas

Ja darblapā ir simtiem vai pat tūkstošiem līdzīgu datu rindu, var būt grūti tajās kaut ko saprast. Varat izveidot PivotTable atskaiti programmā Excel no šiem datiem, kur tiek rādītas starpsummas, gala summas un kas var apkopot datus, pamatojoties uz jūsu norādītajām kategorijām.

Varat ātri izveidot rakurstabulu: atlasiet šūnu Excel tabulas datu diapazonā un pēc tam cilnes Ievietošana grupā Tabulas noklikšķiniet uz Rakurstabula.

Lai parādītu rakurstabulas iespējas, ievērojiet, ka šajā piemērā pārdošanas datos ir daudz rindu (kopā ir 40 datu rindas, bet grafikā ir redzama tikai daļa). Turklāt dati nav summēti, nav norādītas ne starpsummas, ne gala summa.

Neliels iestatījumu zobrats, kas tagad tiek izmantots sadaļas Vietnes iestatījumi vietā.

PivotTable atskaite, kuras pamatā ir tie paši dati: redzamas starpsummas un gala summas, atskaite acumirklī sniedz kodolīgu kopsavilkumu.

Matemātiskais simbols

Lai izveidotu rakurstabulas un strādātu ar tām, sākumā var būt jāsagatavo dati, kā arī ir jāiepazīstas ar dažām koncepcijām.

Detalizētu informāciju, kas palīdzēs sākt darbu, skatiet šajos rakstos:

Vērtību aprēķināšana PivotTable atskaitē

Starpsummas un kopsummas lauki PivotTable atskaitē

Uz lapas sākumu

Datu summēšana, pamatojoties uz vienu vai vairākiem nosacījumiem

Izmantojot darblapas funkcijas, varat lietot nosacījumus (tiek dēvēti arī par kritērijiem), lai pievienotu tikai datus, kas atbilst jūsu norādītajiem nosacījumiem.

Vērtību saskaitīšana diapazonā, pamatojoties uz vienu nosacījumu un izmantojot vienu funkciju vai funkciju kombināciju

Izmantojiet funkciju SUMIF vai ligzdojiet funkciju SUM funkcijā IF.

Varat saskaitīt skaitļus, pamatojoties uz vienu kritēriju un izmantojot funkciju SUMIF vai izmantojot funkciju SUM un IF kombināciju.

Piemēram, formula =SUMIF(A2:A6,">20") saskaita tikai skaitļus diapazonā no A2 līdz A6, kas ir lielāki par 20.

Piezīme : Tālāk sniegtā informācija ir nedaudz tehniska, bet to noteikti ir vērts apgūt.

Ja funkcija SUMIF nepastāvētu, jūs tik un tā varētu iegūt to pašu atbildi, apvienojot funkcijas IF un SUM. Funkciju apvienošana šādā veidā tiek dēvēta arī par “ligzdošanu”, jo viena funkcijā tiek izmantota citā funkcijā.

Lai izveidotu formulu, kas atdarina funkciju SUMIF, ievadiet formulu, kas diapazonu no A2 līdz A6 apstrādā kā masīvu, kas nozīmē, ka diapazons tiek uzskatīts par vienu entītiju, kas satur piecas šūnas.

Jūsu formula izskatās šādi: {=SUM(IF(A2:A6>20,A2:A6))}. Figūriekavas, kas ietver formulu, norāda, ka šī ir masīva formula. Masīva formulai ir nepieciešama īpaša apstrāde: Lai figūriekavas nerakstītu pats, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+ENTER  — Excel pēc tam ietver formulu =SUM(IF(A2:A6>20,A2:A6)) figūriekavās. Ja figūriekavas rakstāt pats, netiks izveidota masīva formula.

Izmēģiniet!    

Nokopējiet datus no tālāk esošās tabulas darblapā šūnā A1. Pēc datu ielīmēšanas ievērosit, ka šūnā A10 ir kļūda #VALUE!. Tas nozīmē, ka šūna A10 ir jākonvertē par masīva formulu. Lai to izdarītu, nospiediet taustiņu F2 un pēc tam taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+ENTER. Excel parāda rezultātu (65) šūnās A8 un A10.

Kā nokopēt piemēra darblapas datus

 • Izveidojiet tukšu darbgrāmatu vai darblapu.

 • Palīdzības tēmā atlasiet piemēru.

  Piezīme : Neatlasiet rindu un kolonnu galvenes.

  Piemēra atlasīšana no palīdzības
  Piemēra atlasīšana no palīdzības
 • Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+C.

 • Darblapā atlasiet šūnu A1 un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+V.

 • Lai pārslēgtos no rezultātu skatīšanas uz formulu, kas atgriež rezultātus, skatīšanu un pretēji, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+' (gravis akcents).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

Svarīgums

18

29

36

11

16

Funkcijas SUMIF izmantošana

=SUMIF(A2:A6,">20")

Funkciju SUM un IF izmantošana

=SUM(IF(A2:A6>20,A2:A6))

Arī zināšanu bāzes rakstā XL: kad izmantot SUM(IF()), nevis CountBlank() ir sniegti papildu norādījumi par to, kad izmantot funkciju SUMIF.

Uz lapas sākumu

Vērtību saskaitīšana diapazonā, pamatojoties uz vienu vai vairākiem nosacījumiem un izmantojot funkciju

Izmantojiet funkciju DSUM, lai saskaitītu skaitļus ierakstu lauka (saraksta) vai datu bāzes kolonnā, kas atbilst norādītajiem nosacījumiem (tiek dēvēti arī par kritērijiem).

Var arī izmantot funkciju DSUM, ja jums ir saraksta kolonna un ir ērtāk nosacījumus definēt atsevišķā šūnu diapazonā, nevis izmantot ligzdotu funkciju.

Papildinformāciju skatiet rakstā Funkcija DSUM.

Uz lapas sākumu

Vērtību saskaitīšana diapazonā, pamatojoties uz vairākiem nosacījumiem un izmantojot vedni (tikai Excel 2007)

Varat izmantot nosacījuma summas vedni (Formulas > Risinājumi > Nosacījuma summa), lai saskaitītu vērtības, kuru pamatā ir vairāki nosacījumi.

Svarīgi! : Nosacījuma summas vednis ir pieejams tikai Excel 2007 un iepriekšējās versijas. Papildinformāciju skatiet rakstā Kas noticis ar nosacījuma summas vedņa pievienojumprogrammu?

Ja šī komanda nav pieejama (grupa Risinājumi var arī nebūt redzama), instalējiet un ielādējiet analīzes rīku komplekta pievienojumprogrammu.

Kā ielādēt analīzes rīku komplektu

Noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas pogas attēls , noklikšķiniet uz Excel opcijas un pēc tam noklikšķiniet uz kategorijas Pievienojumprogrammas.

 1. Sarakstā Pārvaldīt atlasiet Excel pievienojumprogrammas un pēc tam noklikšķiniet uz Doties uz.

 2. Sarakstā Pieejamās pievienojumprogrammas atlasiet lodziņu Analīzes rīku komplekts un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 3. Ja sarakstā Neaktīvās pievienojumprogrammas tiek parādīts vednis, atlasiet vedni un pēc tam noklikšķiniet uz Aiziet, lai to aktivizētu.

 4. Ja nepieciešams, izpildiet iestatīšanas programmas norādījumus.

Lai izmantotu nosacījuma summas vedni, atlasiet jūsu datu diapazonu un noklikšķiniet uz komandas Nosacījuma summa (grupa Risinājumi cilnē Formulas). Izpildiet 1.–4. darbību, lai vedni pabeigtu. Tālāk esošajā attēlā ir parādīta vedņa 2. darbība, kur ir viens nosacījums: summējamajām vērtībām ir jābūt lielākām par 100.

Galvenās versijas publicēšanas dialoglodziņš

Uz lapas sākumu

Vērtību saskaitīšana diapazonā, pamatojoties uz vairākiem nosacījumiem un izmantojot vienu funkciju vai funkciju kombināciju

Izmantojiet funkciju SUMIFS. Norādiet diapazonu, ko vēlaties summēt, diapazonu, kas satur nosacījumus, un nosacījumus, kas tiek lietoti nosacījumu diapazonam. Varat arī iegult funkcijas SUM un IF.

Papildinformāciju skatiet rakstā Funkcija SUMIFS.

Papildinformāciju skatiet arī šajos zināšanu bāzes rakstos:

Uz lapas sākumu

Kāpinātu un masīvu vērtību summēšana

Varat izmantot darblapas funkcijas, lai saskaitītu vērtības divās vai vairākās kolonnās, kas atbilst viena otrai. Šāda veida darbība var būt tikpat vienkārša kā vidējās svērtās vērtības noteikšana (skatiet tālāk esošo piemēru, kurā tiek aprēķināta vidējā atzīme), vai tā var būt sarežģīts statistisks vai tehnisks aprēķins.

Atbilstošo vērtību reizinājumu summēšana vienā vai vairākos masīvos

Izmantojiet funkciju SUMPRODUCT. Piemēram, varat aprēķināt studenta vidējo atzīmi, izmantojot funkciju SUMPRODUCT un dalot šo rezultātu ar kredītu skaitu, kā parādīts tālāk esošajā attēlā.

Divi dažādi prezentācijas dizaini

Formula =SUMPRODUCT(A2:A6,B2:B6)/SUM(B2:B6) katrā priekšmetā iegūto atzīmi ar tā kredītu skaitu, saskaita šos produktus (61,3), dala šo summu ar kredītu kopsummu (18) un nosaka vidējo atzīmi (3.41). Šāda veida aprēķins tiek dēvēts arī par vidējo svērto vērtību.

Funkciju SUMPRODUCT varat arī izmantot sarežģītākās matemātiskās darbībās, reizinot vairākus masīvus.

Funkciju SUMPRODUCT ir vienkārši izmantot ar masīviem, kam ir tādas pašas dimensijas, bet funkciju SUM varat izmantot arī masīva formula, ja ir nepieciešama papildu elastība.

Detalizētāku informāciju skatiet rakstā Funkcija SUMPRODUCT.

Tālāk norādītās četras funkcijas parasti tiek izmantotas tikai sarežģītās statistiskās vai kompleksās matemātiskās lietojumprogrammās, tāpēc ir sniegts tikai īss apraksts. Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz funkcijas nosaukuma, lai pārietu tieši uz tās atsauces tēmu.

 • Funkcija SUMSQ  Atgriež diapazonā esošu skaitļu vai vērtību saraksta kāpināšanas kvadrātā summu. Piemēram, SUMSQ(2;3) atgriež 13.

 • Funkcija SUMX2PY2  Saskaita divos masīvos atbilstošo vērtību, kas kāpinātas kvadrātā, summu.

 • Funkcija SUMX2MY2  Atgriež divos masīvos atbilstošo vērtību, kas kāpinātas kvadrātā, starpības summu.

 • Funkcija SUMXMY2  Atgriež divu masīvu atbilstošo vērtību starpību kvadrātu summu.

Uz lapas sākumu

Īpašie gadījumi (rezultāts, unikālas vērtības)

Darblapas funkcijas varat izmantot, lai veidotu kopsummas, kas tiek automātiski atjauninātas, kad diapazonam vai tabulai pievienojat vairāk datu, vai lai pievienotu tikai unikālās vērtības, kuras tiek atrastas diapazonā vai tabulā.

Rezultāta izveide, izmantojot funkciju

Izmantojiet funkciju SUM. Piemēram, veidojiet kolonnu virsrakstus darblapā ar nosaukumu Depozīti, Izņemšana un Atlikums.

 1. Pirmajā šūnā kolonnā Atlikums ievadiet jūsu sākuma atlikumu.

 2. Šūnā tieši zem jūsu atlikuma (šajā gadījumā C3) ievadiet formulu, kas pievieno vērtību no kolonnas Depozīti tajā pašā rindā un atņem vērtību no kolonnas Izņemšana (=SUM(C2,A3,-B3).

 3. Velciet šo formulu uz leju uz jaunajām rindām, ko pievienojat. Šajā piemērā tā tiek vilkta uz 4. rindu.

  Piemērs būs vieglāk saprotams, ja nokopēsit to tukšā darblapā.

  Kā nokopēt piemēru

  • Izveidojiet tukšu darbgrāmatu vai darblapu.

  • Palīdzības tēmā atlasiet piemēru.

   Piezīme : Neatlasiet rindu vai kolonnu galvenes.

   Piemēra atlasīšana no palīdzības

   Piemēra atlasīšana palīdzības tekstā

  • Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+C.

  • Darblapā atlasiet šūnu A1 un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+V.

  • Lai pārslēgtos no rezultātu skatīšanas uz šo rezultātu ieguves formulu skatīšanu un pretēji, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+` (gravis akcents) vai cilnes Formulas grupā Formulu auditēšana noklikšķiniet uz pogas Parādīt formulas.

1

2

3

4

A

B

C

Depozīti

Izņemšana

Atlikums

500

1000

625

=SUM(C2,A3,-B3)

1000

740

=SUM(C3,A4,-B4)

Pašreizējo atlikumu varat izmantot tāpat kā tad, ja izmantotu čeku grāmatiņas reģistru, lai vērotu šūnās esošo vienumu vērtību palielināšanos vai samazināšanos, kad laika gaitā ievadāt jaunus vienumus un vērtības.

Papildinformāciju skatiet rakstā Pašreizējā atlikuma aprēķināšana.

Uz lapas sākumu

Unikālo vērtību saskaitīšana diapazonā, izmantojot saliktu formulu

Kolonnā ievadiet vērtību sarakstu, kas satur dublikātus un pēc tam izmantojiet funkciju SUM, IF un FREQUENCY kombināciju, lai saskaitītu tikai attiecīgajā diapazonā atrastās unikālās vērtības.

Uz lapas sākumu

Vērtību no citām darblapām vai darbgrāmatām iekļaušana formulā

Varat saskaitīt vai atņemt šūnas vai diapazonus no citu darblapu vai darbgrāmatu datiem formulā, iekļaujot atsauci uz tām. Lai atsauktos uz šūnu vai diapazonu citā darblapā vai darbgrāmatā, izmantojiet norādījumus nākamajā tabulā.

Lai atsauktos uz

Ievadiet šo

Piemēri

Šūna vai diapazons citā darblapā tajā pašā darbgrāmatā

Darblapas nosaukums, kam seko izsaukuma zīme, kam seko šūnas atsauce vai diapazona nosaukums.

Lapa2!B2: B4
Lapa3!Pārdošanas_dati

Šūna vai diapazons citā darbgrāmatā, kas pašlaik ir atvērta

Darbgrāmatas faila nosaukums iekavās ([]) un darblapas nosaukums, kam seko izsaukuma zīme, kam seko šūnas atsauce vai diapazona nosaukums.

[Mana_darbgrāmata.xlsx]Lapa1!A7

Šūna vai diapazons citā darbgrāmatā, kas nav atvērta

Darbgrāmatas pilns ceļš un faila nosaukums iekavās ([]) un darblapas nosaukums, kam seko izsaukuma zīme, kam seko šūnas atsauce vai diapazona nosaukums. Ja pilnajā ceļā ir atstarpes rakstzīmes, ietveriet ceļa sākumu un darblapas nosaukuma beigas vienpēdiņās (skatiet piemēru).

['C:\Mani dokumenti\[Mana_darbgrāmata.xlsx]Lapa1'!A2:A5

Uz lapas sākumu

Datumu un laika vērtību summēšana un atņemšana

Datumu un laika funkcijas, kā arī pat vienkāršu saskaitīšanu vai atņemšanu varat izmantot, lai aprēķinātu pagājušo laiku, prognozētu projektu pabeigšanas datumus un veiktu citas darbības. Šajā tabulā ir apkopotas dažas formulas, ar kurām aprēķināt pagājušo laiku un dienas. Ņemiet vērā: ja atņemat datumu vai laiku, kas rada negatīvu vērtību, Excel šūnā, kas satur formulu, rāda rakstzīmes ###.

Piemērs būs vieglāk saprotams, ja nokopēsit to tukšā darblapā.

Kā nokopēt piemēru

 • Izveidojiet tukšu darbgrāmatu vai darblapu.

 • Palīdzības tēmā atlasiet piemēru.

  Piezīme : Neatlasiet rindu vai kolonnu galvenes.

  Piemēra atlasīšana no palīdzības

  Piemēra atlasīšana palīdzības tekstā

 • Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+C.

 • Darblapā atlasiet šūnu A1 un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+V.

 • Lai pārslēgtos no rezultātu skatīšanas uz šo rezultātu ieguves formulu skatīšanu un pretēji, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+` (gravis akcents) vai cilnes Formulas grupā Formulu auditēšana noklikšķiniet uz pogas Parādīt formulas.

1

2

3

4

5

A

B

C

Sākuma laiks

Beigu laiks

Pagājušā laika formula

Apraksts (rezultāts)

11:55:24 AM

2:48:13 PM

= B2 A2

Parāda pagājušo laiku stundās, minūtēs un sekundēs. Šajā gadījumā Excel parāda rezultātu (2:52:49 AM) “AM” formātā starpība ir mazāk nekā 12 stundas. Ja starpība būtu vismaz 12 stundas, Excel rādītu “PM” formātu.

Sākuma datums

Beigu datums

Pagājušo dienu formula

Apraksts (rezultāts)

5/28/2008

6/03/2008

=B5-A5

Parāda pagājušās dienas kā skaitli (6).

Darbs ar datumu un laika vērtībām var radīt neparedzētus rezultātus, tāpēc rīkojieties uzmanīgi.

Uz lapas sākumu

Aprēķinu rādīšana Excel statusa joslā

Lai ātri skatītu darblapā atlasīto šūnu kopējo summu, aplūkojiet Excel statusa joslu (statusa josla atrodas dokumentu loga apakšā).

Ja ir atlasīta viena vai vairākas šūnas, Excel statusa joslā tiek rādīta informācija par datiem šajās šūnās. Piemēram, ja darblapā ir atlasītas četras šūnas, kurās ir vērtības 2, 3, teksta virkne (piemēram, “mākonis”) un 4, statusa joslā vienlaikus var tikt rādītas visas šīs vērtības: Vidējais ,Skaits, Skaitliska skaitīšana, Minimums, Maksimums un Summa. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz statusa joslas, lai rādītu vai paslēptu šīs vērtības. Šīs vērtības ir redzamas tālāk esošajā attēlā.

Statusa josla, kurā rādīti atlasīto šūnu aprēķini un skaitliskie rādītāji

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×