Excel darbgrāmatas konvertēšana par InfoPath veidlapas veidni

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Daži uzņēmumi izmanto Microsoft Office Excel darbgrāmatas kā veidlapas, lai apkopotu datus. Šajās darbgrāmatās parasti ir tukšas šūnas, kur lietotāji var ievadīt datus. Darbgrāmatu var pārvērst Microsoft Office InfoPath veidlapas veidnē, izmantojot InfoPath importēšanas vedni. Pēc darbgrāmatas konvertēšanai veidlapas veidnē, lietotāji var gūt labumu no InfoPath līdzekļi kā shēmu validācija, dinamiskas vadīklas, piemēram, atkārtotas sadaļas un biznesa loģiku, piemēram, datu validācija. Turklāt varat veikt veidlapas veidnē pieejamas plašākas auditorijas, izveidojot pārlūkprogrammai iespējotas veidlapu veidnes. Lai izveidotu pārlūkprogrammai iespējotas veidlapu veidnes, ir jāpublicē pārlūkprogrammu saderīgas veidlapu veidnes, kuros tiek darbināti InfoPath Forms Services. Veidlapas, kuru pamatā ir pārlūkprogrammai iespējotas veidlapu veidnes var aizpildīt, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu.

Konvertējot Excel darbgrāmatu par InfoPath veidlapas veidni, lietojot Importēšanas vedņa noklusējuma iestatījumus, iegūtā veidlapas veidne satur Excel darbgrāmatas izkārtojumu. Turklāt Excel darbgrāmatas šūnas, kas atbilst noteiktiem nosacījumiem, tiek automātiski pārvērstas par tekstlodziņa vadīklām, kurās lietotāji var ievadīt datus. Piemēram, ja šūna ir formatēta tā, ka tās visās malās tiek parādīta robeža, šūna tiks konvertēta par tekstlodziņa vadīklu. Ja nolemjat nelietot Importēšanas vedņa noklusējuma iestatījumus, var izvēlēties, vai, importējot Excel darbgrāmatu, iekļaut tikai izkārtojumu, vai konvertēt par vadīklām tikai noteiktus šūnu veidus.

Šajā rakstā skaidrots Excel darbgrāmatas konvertēšanas par InfoPath veidlapas veidni pamatjēdziens un procedūra, apskatot arī līdzekļus un iestatījumus, kas netiek atbalstīti konvertēšanas procesa laikā.

Šajā rakstā

Par Excel darbgrāmatas konvertēšanu par InfoPath veidlapas veidni

Līdzekļi un iestatījumi, kas nav pilnībā atbalstīti konvertēšanas laikā

Excel darbgrāmatas konvertēšana par InfoPath veidlapas veidni

Excel darbgrāmatas konvertēšana par InfoPath veidlapas veidni

Konvertējot Excel darbgrāmatu par InfoPath veidlapas veidni, darbgrāmata tiek lietota kā paraugs jaunas veidlapas veidnes izveidei. Darbgrāmatas tabulas struktūra veidlapas veidnē tiek pārveidota par izkārtojuma tabula. Ja izvēlaties iekļaut šūnas, kas tiek lietotas datu vākšanai, kad konvertējat darbgrāmatu, veidlapas veidnei tiek pievienotas tekstlodziņa vadīklas tajās izkārtojuma tabulas šūnās, kas atbilst lauku izvietojumam darbgrāmatā. Atbalstīto šūnu izmērs un atrašanās vieta, šūnu robežas un ēnojums, kā arī tas, vai šūnas tiek sapludinātas vai sadalītas, tiek saglabāts veidlapas veidnē.

Ja darbgrāmatai ir vairākas darblapas, pirmās darblapas dati un formatējums tiek pievienots jaunās veidlapas veidnes noklusējuma skats un papildu darblapas tiek konvertētas par atbilstošajiem skatiem veidlapas veidnē. Katra papildu skata virsraksti atbilst darblapu virsrakstiem.

Lai labāk saprastu sakarības starp darbgrāmatu, kas tiek konvertēta, lietojot InfoPath Importēšanas vedni, un konvertēšanas rezultātā radušos veidlapas veidni, iedomājieties, ka esat apdrošināšanas aģents ar darbgrāmatu, kurā ir divas darblapas un kuras nosaukums ir Prasības.xls. Pirmās darblapas nosaukums ir Mājas un otrās - Automašīnas. Katras darblapas kolonnu starpā ir kolonnas ar kolonnu virsrakstiem Tips, Apraksts, Aizdevuma summa un Pirkuma cena. Katras darblapas kolonnas ar virsrakstiem Aizdevuma summa un Pirkuma cena ir formatētas valūtu datu tipa lietošanai. Visi kolonnu virsraksti ir formatēti kā zils teksts treknrakstā. Darblapā ar nosaukumu Mājas ir formula amortizācijas grafika aprēķinam. Viena šūna ar robežas formatējumu visās pusēs tiek lietota, lai ievadītu klienta vārdu.

Lietojot Importēšanas vedni, lai konvertētu darbgrāmatu Prasības.xls veidlapas veidnē, tiek izveidota veidlapas veidne ar nosaukumu Prasības.xsn.

excel darbgrāmata, kas atrodas pirms un pēc tās, tiek konvertēta par infopath veidlapas veidni.
Kad Excel darbgrāmata tiek konvertēta par InfoPath veidlapas veidni, izkārtojums un citi elementi tiek saglabāti.

Jaunajai veidlapas veidnei ir divi skati. Noklusējuma skatam ar nosaukumu Māja (pēc noklusējuma) ir tāds pats izkārtojums un formatējums kā darblapai Māja. Otrajam skatam ar nosaukumu Automašīnas ir tāds pats izkārtojums kā darblapai ar nosaukumu Automašīnas. Katrā skatā ir tabula ar kolonnu virsrakstiem Tips, Apraksts, Aizdevuma summa un Pirkuma cena, kas ir formatēti kā zils teksts treknrakstā tāpat kā oriģinālajā darbgrāmatā. Taču atkarībā no iestatījumiem, ko izvēlaties Importēšanas vednī, daži līdzekļi izveidotajā veidlapas veidnē var atšķirties.

 • Ja Importēšanas vednis tiek lietots, lai konvertētu Prasības.xls par veidlapas veidni, saglabājot tikai izkārtojumu.    Izveidotajai veidlapas veidnei ir izkārtojuma tabula, kas sakrīt ar tabulu Excel darbgrāmatā. Veidlapas veidne nesatur nekādas tekstlodziņa vadīklas.

 • Ja Importēšanas vednis tiek lietots, lai importētu Prasības.xls, gan saglabājot izkārtojumu, gan konvertējot šūnas par vadīklām.     Izveidotā veidlapas veidne satur atkārtotu tabulu. Šūnas, kas atbilst noteiktiem nosacījumiem, piemēram, šūna ar robežu formatējumu visās pusēs un šūnas ar atsaucēm uz formulu amortizācijas grafika aprēķināšanai, tiek pārvērstas par tekstlodziņa vadīklām.

  Piezīme : Lai gan šūnas, kas satur formulas vai atsaucas uz tām, tiek konvertētas par tekstlodziņa vadīklām, izveidotajā veidlapas veidnē formulas netiek saglabātas. Funkcionalitāte, ko nodrošinājusi formula, ir jāatjauno, lietojot atbilstošus InfoPath līdzekļus.

Uz lapas sākumu

Līdzekļi un iestatījumi, kas nav pilnībā atbalstīti konvertēšanas laikā

InfoPath neatbalsta dažus Excel darbgrāmatu iestatījumus un formatējuma veidus. Konvertējot darbgrāmatu, kas satur šādus iestatījumus, izveidotā InfoPath veidlapas veidne nesaturēs šos līdzekļus vai iestatījumus. Piemēram, ja darbgrāmatai ir galvene ar attēlu, šis attēls netiks saglabāts izveidotajā InfoPath veidlapas veidnē, jo InfoPath neatbalsta attēlus galvenēs un kājenēs.

Šis ir līdzekļu un iestatījumu saraksts, kas netiek saglabāts, konvertējot Excel darbgrāmatu par InfoPath veidlapas veidni:

 • Šūnas ar "Samazināt, lai ietilptu" formatējumu

 • Šūnu fona attēli

 • Šūnu fona raksti

 • Šūnu gradienti

 • Nosacījumformatēšana

 • Datu validācija

 • Formulas

 • Makro

 • Drukas iestatījumi (piemēram, izmēru mainīšana drukai uz A4 papīra, melnbaltā drukāšana, centrēšana lappusē, pirmās lappuses numura rādīšana, lappušu secības rādīšana, attēli, režģlīniju drukāšana, drukāšanas kvalitāte, rindiņu un kolonnu virsraksti, rindiņas un kolonnas katrā lappusē, mērogošana un drukas apgabala iestatīšana)

 • Vertikālais teksta izkārtojums

 • Rindas, kas ir šaurākas par noklusējuma fonta vērtību10pt

 • WordArt

Šajā sarakstā skaidroti līdzekļi un iestatījumi, kas tiek daļēji atbalstīti, konvertējot Excel darbgrāmatu par InfoPath veidlapas veidni:

Šūnas ar datu formatēšanu.     Stili vai krāsas, kas tiek lietotas šūnām ar datu formatēšanu, netiek konvertētas. Piemēram, ja šūna tiek formatēta negatīvo skaitļu rādīšanai ar sarkano tekstu, skaitļa vērtība tiek konvertēta, bet sarkanais teksta formatējums netiek konvertēts.

Hipersaites ar atsaucēm uz neatbalstītajiem protokoliem.     Visas hipersaites tiek konvertētas, bet, ja hipersaite lieto protokolu, kas atšķiras no http:, https:, ftp: vai mailto:, hipersaite nedarbosies, ja lietotājs noklikšķinās uz saites.

Galvenes un kājenes līdzinājums un formatēšana.     Galvene un kājene Excel darbgrāmatā var saturēt kreiso, vidējo vai labo sekciju. Importējot uz InfoPath, tās tiek apvienotas. Piemēram, darbgrāmata ar kreiso galveni, kas satur vārdu "Laura Krastiņa", vidējo galveni, kas satur virsrakstu "Statusa ziņojums", un labo galveni, kas satur datumu "2007. gada 13. oktobris", tiks konvertētas par InfoPath veidlapas veidni, kas satur vienu galveni ar šādu tekstu: "Laura Krastiņa Statusa ziņojums 2007. gada 13. oktobris". Ja tikai viena darbgrāmatas galvenes vai kājenes sekcija satur tekstu, veidlapas veidnē iegūtais teksts tiks līdzināts attiecīgi. Piemēram, ja darbgrāmatā teksts ir tikai galvenes labajā sekcijā, atbilstošais teksts veidlapas veidnē tiks līdzināts pa labi. Citos gadījumos galvenes un kājenes teksts importējot tiek līdzināts pa kreisi. Fonta iestatījums, kas ir lietots pirmajai galvenes vai kājenes sekcijai, darbgrāmatā tiek piemērots visai galvenei vai kājenei InfoPath veidlapas veidnē, kas tiek iegūta pēc konvertēšanas.

Fonta konvertēšana.    Lai gan InfoPath, veidojot jaunu veidlapas veidni, importē fontus no darbgrāmatas, ja darbgrāmatas fonti nav pieejami datorā kurā tiek veikta importēšana, veidlapas veidnei tiks automātiski atlasīti alternatīvi fonti.

Šķietami apvienotās šūnas.     Programmā Excel, drukājot lielāku teksta daudzumu, nekā var ietilpt pašreizējā šūnā, teksts rādās virs secīgajām šūnām tā, it kā tās būtu apvienotas. InfoPath neatbalsta šo līdzekli. Ja konvertētā šūna satur lielāku teksta apjomu, nekā pieļauj šūnas platums, teksts tiks aplauzts nākošajā InfoPath rindiņā. Lai no tā izvairītos, pirms darbgrāmatas importēšanas, atlasiet šūnu un tik daudz secīgās šūnas, cik nepieciešams, lai teksts ietilptu, un apvienojiet šūnas tā, lai teksts ietilptu apvienotajā šūnā.

PivotTable atskaites.     PivotTable atskaites tiek konvertētas kā izkārtojuma tabulas.

Ļoti lielas tabulas.     InfoPath atbalsta tabulas, kas ir līdz 63 kolonnām platas un līdz 999 rindām garas. Ja Excel darbgrāmata pārsniedz šīs robežas, tiks konvertētas tikai pirmās 63 kolonnas un 999 rindas.

Piezīme : Daži Excel darbgrāmatu nevar atvērt bez paroles. Ja darbgrāmatai, izmantojot, iespējams, nevarēsit sekmīgi importēšana InfoPath. Lai novērstu šo problēmu, mēģiniet noņemt darbgrāmatas paroles pieprasījumu, pirms to importēšanas. Turklāt daži darbgrāmatas ir paredzēti, lai neļautu lietotājiem pārvietot, dzēst, paslēpt vai mainīt darblapas nosaukumu un pārveidošanu citas darbgrāmatas struktūras elementu. Ja, izmantojot darblapas, iespējams, nevarēsit sekmīgi importēšana InfoPath. Lai novērstu šo problēmu, mēģiniet noņemt strukturālo rediģēšanas ierobežojumus savai darbgrāmatai, pirms to importēšanas.

Uz lapas sākumu

Excel darbgrāmatas konvertēšana InfoPath veidlapas veidnē

 1. Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Veidlapas importēšana.

 2. Dialoglodziņā Importēšanas vednis noklikšķiniet uz Excel darbgrāmatu InfoPath importētājs un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

 3. Noklikšķiniet uz Pārlūkošana.

 4. Atrodiet konvertējamo Excel darbgrāmatu, noklikšķiniet uz tās un pēc tam noklikšķiniet uz Atvērt.

 5. Lai mainītu noklusējuma importēšanas uzvedību, noklikšķiniet uz Opcijas un atlasiet vajadzīgās opcijas.

 6. Noklikšķiniet uz Pabeigt.

  Piezīme : Atkarībā no Excel darbgrāmatas izkārtojuma un sarežģītības daži izkārtojuma elementi vai vadīklas iegūtajā InfoPath veidlapas veidnē var netikt parādīti tā, kā iecerēts. Tādēļ iespējams, ka pēc konvertēšanas jaunajā veidlapas veidnē būs jāveic pielāgojumi.

Uz lapas sākumu

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×