Ekrāna lasītāja izmantošanas sākšana programmā Word

Ekrāna lasītāja izmantošanas sākšana programmā Word

Lietojumprogramma Word 2016 darbojas kopā ar Diktoru — operētājsistēmā Windows iebūvēto ekrāna lasītāju un ar trešo personu ekrāna lasītājiem, piemēram, JAWS (Job Access with Speech).

Piezīmes : 

Šajā tēmā

Programmas Word startēšana

 1. Lai startētu, nospiediet Windows logotipa taustiņu. Tiek atskaņots “Search box, edit” (Meklēšanas lodziņš, rediģēt).

  Piezīme : Standarta Windows tastatūrā Windows logotipa taustiņš atrodas starp kreiso taustiņu Ctrl un kreiso taustiņu Alt.

 2. Ierakstiet Word. Tiek atskaņots “Desktop app” (Datora programma).

 3. Nospiediet taustiņu Enter. Lietojumprogrammai atveroties:

  • Rīkā Diktors tiek atskaņots “Word window” (Programmas Word logs). Lasītājā JAWS tiek atskaņots “Backstage view” (Backstage skats).

Piezīme : Lai uzzinātu, kā izskatās lietotāja interfeiss un kā naviģēt, izmantojot tastatūru programmā Word, skatiet rakstu Pieejamība programmā Word 2016.

Vēl plašāka iespēju izmantošana programmā Word, izmantojot ekrāna lasītāju

Lai iegūtu plašāku informāciju par pieejamības iespējām Office produktos, apmeklējiet Office pieejamības centru.

Word darbam ar Android strādā kopā ar TalkBack — iebūvēto Android ekrāna lasītāju. Šajā rakstā ir pastāstīts, kā atvērt programmu Word un pierakstīties savā kontā, izmantojot TalkBack.

Piezīmes : 

 • Office 365 abonentiem pakāpeniski tiek izlaisti jaunie Office 365 līdzekļi, tāpēc, iespējams, jūsu programmai šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunos līdzekļus, izlasiet rakstu Kad iegūšu jaunākos Office 2016 līdzekļus pakalpojumam Office 365?.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu Android tālrunī. Izmantojot Android planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

 • Ja jums vēl nav lietojumprogrammas Word darbam ar Android, lejupielādējiet un instalējiet to no Google Play veikala.

Šajā tēmā

Word darbam ar Android atvēršana

 1. Android ierīces sākuma ekrānā velciet pirkstu pa ekrāna apakšdaļu, līdz tiek atskaņots “Apps” (Lietotnes), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet uz augšu ar diviem pirkstiem, lai nonāktu alfabētiskā secībā sakārtotā lietojumprogrammu saraksta beigās, un pēc tam velciet pirkstu pa ekrānu, līdz tiek atskaņots “Word”. Lai atvērtu lietojumprogrammu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Pirmoreiz startējot programmu Word, iespējams, ir jāpierakstās ar savu Microsoft kontu. Lai uzzinātu, kā to izdarīt, skatiet rakstu Pierakstīšanās savā Microsoft kontā, izmantojot programmu Word.

Padoms : Ja Google lietojumprogrammā esat ieslēdzis balss atpazīšanas rīku “Ok Google”, varat vienkārši pateikt “Ok Google, open Word” (Ok Google, atver programmu Word).

Darbs ar ekrāna lasītāju TalkBack

Programmā Word darbam ar Android darbojas iebūvētais ekrāna lasītājs TalkBack. Ja Android TalkBack ir ieslēgts, tiek atskaņots jebkura vienuma, kam pieskaraties, ko atlasāt vai aktivizējat ierīcē, mutvārdu apraksts. Tās var būt komandas, atrašanās vietas, alternatīvais teksts un Word ekrānu, izvēļņu un uznirstošo logu saturs.

TalkBack ieslēgšana

Lai ieslēgtu TalkBack, iespējams, ka noderēs redzīgas personas palīdzība.

 1. Android ierīces sākuma ekrānā pieskarieties pie Lietotnes > Iestatījumi > Pieejamība > TalkBack.

 2. Pieskarieties pārslēgam pozīcijā Ieslēgta un pieskarieties pie Labi.

 3. Lai atgrieztos sākuma ekrānā, pavelciet uz augšu un pa kreisi.

Navigācija ar TalkBack, izmantojot žestus

Kad TalkBack ir ieslēgta, varat vilkt pirkstu pa ekrānu, lai atrastu komandas, atrašanās vietas un saturu. TalkBack nosauc ikonas, pogas un citus vienumus, kad velkat pirkstu pār tiem. Varat arī pavilkt pa labi vai pa kreisi, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo vienumu ekrānā. Lai atlasītu vai aktivizētu pašreizējo komandu vai citu ekrāna elementu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Lai ritinātu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, izmantojiet divus pirkstus, pavelkot attiecīgajā virzienā.

Padoms : Tā vietā, lai izmantotu pogu Sākums, varat pavilkt uz augšu un pa kreisi, un tā vietā, lai izmantotu pogu Atpakaļ, varat pavilkt uz leju un pa kreisi.

TalkBack preferenču iestatīšana

Iepazīstiet pilnu sarakstu ar saīšņu žestiem, ko varat izmantot, kad TalkBack ir ieslēgts, kā arī daudzas citas opcijas, ar ko varat pielāgot to, kā ierīce darbojas ar TalkBack.

 1. Ierīces sākuma ekrānā velciet pirkstu gar ekrāna apakšdaļu, līdz tiek atskaņots “Apps, double-tap to activate” (Programmas, veikt dubultskārienu, lai aktivizētu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Ar diviem pirkstiem pavelciet uz augšu, lai nonāktu alfabēta secībā sakārtotā programmu saraksta beigās, un pēc tam velciet pirkstu pa ekrānu, līdz tiek atskaņots “Settings” (Iestatījumi). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Accessibility” (Pieejamība), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Padoms : Ja Google lietojumprogrammā esat ieslēdzis balss atpazīšanas rīku “Ok Google”, varat vienkārši pateikt “Ok Google, open Accessibility settings” (Ok Google, atver pieejamības iestatījumus).

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “TalkBack, ieslēgts”. Parasti tā ir pirmā komanda izvēlnē Pieejamība. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Pavelciet pa labi, līdz atskan: “Iestatījumi”, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 6. Pavelciet uz augšu ar diviem pirkstiem, lai sarakstu ritinātu uz leju aptuveni līdz pusei. TalkBack norāda, kur atrodaties, kad pārtraucat vilkšanu. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Manage gestures” (Pārvaldīt žestus). Tas parasti ir sarakstā otrajā pusē. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 7. Pavelciet pa labi, lai izpētītu pieejamo žestu sarakstu. TalkBack nosauc katru žestu un raksturo tā darbību. Lai atgrieztos izvēlnē TalkBack iestatījumi, pavelciet uz leju un pa kreisi.

 8. Izpētiet vēl citas izvēlnē Iestatījumi pieejamās opcijas:

  • Runas skaļums

  • Izmantot skaņas skaļuma izmaiņas

  • Tastatūras atbalss

  • Pakratīt, lai sāktu vienlaidu lasīšanu

  • Izrunāt lietošanas ieteikumus

  • Vibrējoša reakcija

  • Skaņas reakcija

  • Pārlūkot pieskaroties

  • Rādīt kontekstizvēlni kā sarakstu

  • TalkBack darbības apturēšanas un atsākšanas saīsne

 9. Lai opciju ieslēgtu vai izslēgtu ar pārslēgu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. To, vai opcijai ir pārslēgs, varat zināt, ja opciju raksturojot, TalkBack atskaņo “On switch” (Ieslēgts slēdzis) vai “Off switch” (Izslēgts slēdzis).

 10. Lai iegūtu papildinformāciju par opciju, kam nav pārslēga, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Lai atgrieztos izvēlnē TalkBack iestatījumi, pavelciet uz leju un pa kreisi.

Padoms : Ja ieslēdzat TalkBack darbības apturēšanas un atsākšanas saīsni, varat nospiest un turēt skaļuma palielināšanas un skaļuma samazināšanas bultiņas, lai izslēgtu TalkBack skaņu, līdz tas atkal būs vajadzīgs. Piemēram, ja ierīci īslaicīgi izmanto redzīgs lietotājs. Kad dzirdat “Suspend TalkBackApturēt TalkBack” (Apturēt TalkBack), pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “OK button” (Poga Labi), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

TalkBack izslēgšana

 1. Lai no kāda skata vai izvēlnes atgrieztos sākuma ekrānā, pavelciet uz augšu un pa kreisi.

 2. Ierīces sākuma ekrānā velciet pirkstu gar ekrāna apakšdaļu, līdz tiek atskaņots “Apps, double-tap to activate” (Lietotnes, veikt dubultskārienu, lai aktivizētu), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Ar diviem pirkstiem pavelciet uz augšu, lai nonāktu alfabēta secībā sakārtotā programmu saraksta beigās, un pēc tam velciet pirkstu pa ekrānu, līdz tiek atskaņots “Settings” (Iestatījumi). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Accessibility” (Pieejamība), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Padoms : Ja Google lietojumprogrammā esat ieslēdzis balss atpazīšanas rīku “Ok Google”, varat vienkārši pateikt “Ok Google, open Accessibility settings” (Ok Google, atver pieejamības iestatījumus).

 5. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots: “TalkBack, On” (TalkBack, ieslēgta) un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 6. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “On switch” (Ieslēgts slēdzis), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Stop TalkBack?” (Vai apturēt TalkBack?)

 7. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “OK button” (Poga Labi), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Papildinformāciju skatiet rakstā Darba sākšana Android ierīcē ar TalkBack.

Darbs ar citiem pieejamības līdzekļiem

Lai darbu ar Android ierīci padarītu pieejamāku, papildus līdzekļa TalkBack ieslēgšanai varat iestatīt citus līdzekļus ekrānā Pieejamība.

 1. Ierīces sākuma ekrānā velciet pirkstu gar ekrāna apakšdaļu, līdz tiek atskaņots “Apps, double-tap to activate” (Lietotnes, veikt dubultskārienu, lai aktivizētu), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Ar diviem pirkstiem pavelciet uz augšu, lai nonāktu alfabēta secībā sakārtotā programmu saraksta beigās, un pēc tam velciet pirkstu pa ekrānu, līdz tiek atskaņots “Settings” (Iestatījumi). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Accessibility” (Pieejamība), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Padoms : Ja Google lietojumprogrammā esat ieslēdzis balss atpazīšanas rīku “Ok Google”, varat vienkārši pateikt “Ok Google, open Accessibility settings” (Ok Google, atver pieejamības iestatījumus).

 4. Izvēlnē Pieejamība pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “System, heading” (Sistēma, virsraksts). Lūk, dažas no pieejamajām opcijām:

  • Paraksti visu attēlu apakšdaļas centrā pievieno parakstus. Kad paraksti ir ieslēgti, varat mainīt teksta lielumu un parakstu stilu.

  • Palielināšanas žesti iespējo līdzekli, lai, izmantojot noteiktus žestus, jūs varētu tuvināt un tālināt skatu. Pavelciet tieši garām slēdzim, lai dzirdētu žestu skaidrojumu.

  • Fonta lieluma ļauj visu tekstu ierīcē palielināt uz lielāku punktu lielumu.

  • Parādīšanas lielums ļauj palielināt visus ekrānā rādīto vienumu lielumu.

  • Paroļu izrunāšana sniedz iespēju nosaukt paroles, nevis ievadīt.

Pierakstīšanās savā Microsoft kontā, izmantojot programmu Word

Pēc pierakstīšanās programmā Word jūsu konts ir pieejams arī citās Office programmās.

 1. Pirmo reizi atverot Word, uzgaidiet, līdz tiek atskaņots “Get things done on the go” (Paveiciet darāmo, esot ceļā). Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots: “Sign in button” (Poga Pierakstīties), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Tiek atskaņots “Allow Word to access your contacts?” (Vai atļaut programmai Word piekļūt jūsu kontaktpersonām?) Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Allow button” (Poga Atļaut) vai “Deny button” (Poga Liegt), atkarībā no tā, ko vēlaties darīt. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai apstiprinātu savu izvēli.

 3. Uzgaidiet, līdz tiek atskaņots “Type your email address or phone number” (Ierakstiet e-pasta adresi vai tālruņa numuru), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Ierakstiet savu e-pasta adresi, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Next, link” (Tālāk, saite), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots: “Microsoft account” (Microsoft konts) vai “Work account” (Darba konts), atkarībā no tā, kāda veida kontu izmantojat kopā ar programmu Word. TalkBack jums nolasa abu kontu tipu aprakstu. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai apstiprinātu savu izvēli.

 5. Uzgaidiet, līdz tiek atskaņots “Edit box, password” (Rediģēšanas lodziņš, parole). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna un pēc tam ierakstiet paroli, kuru vēlaties izmantot. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots: “Sign in button” (Poga Pierakstīties), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 6. Uzgaidiet, līdz tiek atskaņots “You’re all set” (Viss gatavs), un pēc tam pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Start using Word” (Sākt izmantot programmu Word). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai pabeigtu konta pievienošanu.

Skatiet arī

Ārējas tastatūras izmantošana programmā Word darbam ar Android ierīcēm

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Kā naviģēt programmā Word, izmantojot pieejamības līdzekļus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×