Ekrāna lasītāja izmantošanas sākšana programmā OneDrive darbam ar Windows 10

Izmantojot ekrāna lasītāju un īsinājumtaustiņus, varat izmantot programmu OneDrive darbam ar Windows 10, lai saglabātu un koplietotu savus failus visās ierīcēs. Programma OneDrive ir iebūvēta sistēmā Windows 10 un automātiski parādās failu pārlūkā kā atrašanās vieta, kur saglabāt failus. Faili, kas tiek saglabāti pakalpojumā OneDrive, ir pieejami tiešsaistē vietnē OneDrive.com un bezsaistē jūsu datorā, lai tos varētu izmantot jebkurā laikā — pat tad, kad nav izveidots savienojums ar internetu. Kad atkārtoti izveidojat savienojumu, OneDrive sinhronizē tiešsaistes failus ar failiem jūsu datorā vai ierīcē.

Piezīme : Šajā tēmā tiek pieņemts, ka JAWS lietotāji ir izslēguši līdzekli Virtual Ribbon Menu.

Šajā tēmā

Darba sākšana

Sistēmā Windows 10 varat atvērt programmu OneDrive, izmantojot Cortana vai failu pārlūku.

Programmas atvēršana no Cortana meklēšanas joslas

 1. Lai atlasītu Cortana meklēšanas joslu, nospiediet Windows logotipa taustiņu.

 2. Kad tiek atskaņots “Search box edit type and text” (Meklēšanas lodziņš, rediģēšana, rakstīšana un teksts), ierakstiet OneDrive. (Rīkā Diktors tiek atskaņots “Cortana window, Search box” (Cortana logs, meklēšanas lodziņš).)

 3. Kad tiek atskaņots “Microsoft OneDrive desktop app” (Microsoft OneDrive datora programma), nospiediet taustiņu Enter. Programma OneDrive tiek atvērta ar fokusu vienumu skatā. Lai pārietu uz nepieciešamo mapi vai failu, izmantojiet augšupvērsto bultiņu vai lejupvērsto bultiņu.

Programmas OneDrive atvēršana no failu pārlūka

 1. Lai atvērtu failu pārlūku, nospiediet taustiņu kombināciju Windows logotipa taustiņš+E. Failu pārlūks tiek atvērts ar fokusu vienumu skatā bieži lietoto mapju sarakstā.

 2. Izmantojiet bulttaustiņus, līdz atskan “OneDrive”, pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Lai pārietu uz nepieciešamo mapi vai failu, izmantojiet bulttaustiņus.

Padoms : Ja jūsu OneDrive mape nav norādīta vienumu skatā bieži lietoto mapju sarakstā, pārejiet uz navigācijas rūti. Nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F6, nospiediet lejupvērsto bultiņu, līdz atskan "OneDrive", un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Vienuma atvēršana

Atlasiet vienumu, kuru vēlaties atvērt, un nospiediet taustiņu Enter.

Mapes vai faila augšupielāde (pievienošana)

Mapes vai faila augšupielāde no failu pārlūka

 1. Lai atvērtu failu pārlūku, nospiediet taustiņu kombināciju Windows logotipa taustiņš+E.

 2. Atlasiet mapi vai failu, kuru vēlaties augšupielādēt pakalpojumā OneDrive, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Tiks atvērta kontekstizvēlne, un jūs dzirdēsit “Context menu” (Kontekstizvēlne).

 3. Nospiediet taustiņu N, Enter. Tiek atvērta nosūtīšanas apakšizvēlne, un atskan “Send to submenu, Bluetooth device” (Apakšizvēlne Nosūtīt, Bluetooth ierīce). (Rīkā Diktors atskan “Bluetooth device, Menu item” (Bluetooth ierīce, izvēlnes vienums).)

 4. Spiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots “OneDrive”, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Fails tiek augšupielādēts pakalpojumā OneDrive.

Faila augšupielāde, kad fails ir atvērts

 1. Atveriet failu, kuru vēlaties augšupielādēt, un nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F. Tiek atvērts Backstage skats, un atskan “Backstage View, Info tab” (Backstage skats, cilne Informācija). (Rīkā Diktors atskan “Selected, Info tab” (Atlasīts, cilne Informācija).)

 2. Lai atlasītu cilni Saglabāt kā , nospiediet taustiņu A, A.

 3. Kad tiek atskaņots “Save As features, Add a Place tab” (Saglabāt kā līdzekļi, cilne Pievienot vietu), nospiediet taustiņu K vai izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto taustiņu, līdz tiek atskaņots “OneDrivedash Personal (OneDrivedefise individuālai lietošanai) un nospiediet taustiņu Enter. (Rīkā Diktors tiek atskaņots “Add a Place” (Pievienot vietu).)

 4. Jūsu OneDrive mapju sarakstā, lai atlasītu mapi, kurā vēlaties saglabāt failu, izmantojiet augšupvērsto bultiņu un lejupvērsto bultiņu. Tiek atvērts dialoglodziņš Saglabāt kā ar fokusu uz faila nosaukuma lodziņu.

 5. Ierakstiet faila nosaukumu vai, lai atlasītu nosaukumu, izmantojiet lejupvērsto bultiņu.

 6. Lai saglabātu failu, pārejiet uz pogu Saglabāt, spiežot tabulēšanas taustiņu, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter vai taustiņu kombināciju Alt+S.

Failu lejupielāde no OneDrive jūsu ierīcē

Pēc noklusējuma visas mapes jūsu OneDrive mapē ir pieejamas tiešsaistē un bezsaistē jūsu ierīcē. Ja izmantojat OneDrive programmu savā ierīcē un vēlaties lejupielādēt vienumu no OneDrive savā ierīcē, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+C, lai pārietu uz mapi vietā, kur vēlaties to lejupielādēt, un ielīmējiet to (nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+V).

Vienumu koplietošana, izmantojot kontekstizvēlni

Izvēlieties kādu no šiem scenārijiem, lai iegūtu papildinformāciju:

Vienuma kopīgošana un atļauju piešķiršana citiem, lai varētu tikai skatīt šo vienumu

 1. Atlasiet mapi vai failu, kuru vēlaties kopīgot, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10.

 2. Tiks atvērta kontekstizvēlne, un jūs dzirdēsit “Context menu, Open” (Kontekstizvēlne, atvērt).

 3. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots “Share a OneDrive link” (Kopīgot OneDrive saiti), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts rīka padoms, un tiek atskaņots “Your link is ready to paste” (Jūsu saite ir gatava ielīmēšanai) vai skaņa, kas informē par rīka padomu uznirstošajā logā. Saite uz failu tiek ielīmēta starpliktuvē.

 4. Kopējiet saiti no starpliktuves. (Lai pārietu uz starpliktuvi, failā, kuru vēlaties kopīgot, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, F+O).

Katrs, kuram nosūtāt šo saiti, varēs atvērt un skatīt failu.

Saites kopīgošana uz vienumu

 1. Atlasiet mapi vai failu, kuru vēlaties kopīgot, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10.

 2. Tiks atvērta kontekstizvēlne, un jūs dzirdēsit “Context menu, Open” (Kontekstizvēlne, atvērt).

 3. Nospiediet taustiņu M vai nospiediet augšupvērsto bultiņu vai lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots "More OneDrive sharing options" (Citas OneDrive koplietošanas opcijas), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts pakalpojums OneDrive tīmeklī ar fokusu logā Kopīgošana, un tiek atskaņots “Share” (Kopīgošana) un faila nosaukums.

 4. Lai iegūtu saiti uz failu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan “Get a link” (Iegūt saiti), pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz pogu Kopēt, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Katrs, kuram nosūtāt šo saiti, varēs atvērt, lasīt un rediģēt failu.

Saites kopīgošana uz vienumu un atļauju līmeņa iestatīšana

 1. Atlasiet mapi vai failu, kuru vēlaties kopīgot, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10.

 2. Tiks atvērta kontekstizvēlne, un jūs dzirdēsit “Context menu, Open” (Kontekstizvēlne, atvērt).

 3. Nospiediet taustiņu M vai nospiediet augšupvērsto bultiņu vai lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots "More OneDrive sharing options" (Citas OneDrive koplietošanas opcijas), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts pakalpojums OneDrive tīmeklī ar fokusu logā Kopīgošana, un tiek atskaņots “Share” (Kopīgošana) un faila nosaukums.

 4. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Email link” (E-pasta saite), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 5. Kad tiek atskaņots “Enter a name or email address” (Ievadiet nosaukumu vai e-pasta adresi), ierakstiet nosaukumu vai e-pasta adresi. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz lodziņu Izvēlieties atļauju līmeni. Noklusējuma iestatījums lodziņā Izvēlieties atļauju līmeni ir Var rediģēt. Lai atlasītu opciju Var skatīt, nospiediet lejupvērsto bultiņu.

 6. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz lodziņu Iekļaut ziņojumu un, ja vēlaties, ierakstiet ziņojumu.

 7. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz kopīgošanas pogu, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Atļauju pārvaldīšana

 1. Atlasiet mapi vai failu, kuru vēlaties kopīgot, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10.

 2. Tiks atvērta kontekstizvēlne, un jūs dzirdēsit “Context menu, Open” (Kontekstizvēlne, atvērt).

 3. Nospiediet taustiņu M vai nospiediet augšupvērsto bultiņu vai lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots "More OneDrive sharing options" (Citas OneDrive koplietošanas opcijas), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts pakalpojums OneDrive tīmeklī ar fokusu logā Kopīgošana, un tiek atskaņots “Share” (Kopīgošana) un faila nosaukums.

 4. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Manage permissions” (Pārvaldīt atļaujas), un nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērta kopīgošanas rūts ar fokusu uz saiti Pievienot personas, un tiek atskaņots “Add people link” (Saite Pievienot personas). Kopīgošanas rūtī ir norādīti arī lietotāji, ar kuriem esat kopīgojis failu, saite, kuru varat kopīgot ar citiem lietotājiem, kuri varēs rediģēt failu, papildinformācija un piezīmes (ja pieejams).

 5. Lai kopīgotu ar citām personām, nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts logs Pievienot personas, un tiek atskaņots "Enter a name or email address edit" (Ievadiet vārdu vai e-pasta adresi, rediģēšana). Ievadiet vārdu vai e-pasta adresi. Ja ir vairākas atbilstības, tiek atskaņots "Suggestions are available" (Pieejami ieteikumi). Lai atlasītu pareizo adresi, izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 6. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz lodziņu Izvēlieties atļauju līmeni.

 7. Noklusējuma iestatījums lodziņā Izvēlieties atļauju līmeni ir Var rediģēt. Lai atlasītu opciju Var skatīt, nospiediet lejupvērsto bultiņu, līdz atskan “Can view” (Var skatīt).

 8. Lai iekļautu personisku ziņojumu koplietošanas uzaicinājumā, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Kad tiek atskaņots “Include a personal message to this invitation, Optional” (Iekļaut personisku ziņojumu šajā uzaicinājumā, neobligāti), ierakstiet ziņojumu.

 9. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz kopīgošanas pogu, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Personai tiek nosūtīts e-pasta ziņojums ar saiti.

Vienumu koplietošana, izmantojot OneDrive lenti

 1. Lietojumprogrammā OneDrive, kurā redzams jūsu failu saraksts, atlasiet vienumu, kuru vēlaties kopīgot.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S, W. Kad tiek atskaņots "Specific people" (Konkrētas personas), nospiediet taustiņu Enter. (Lai atlasītu opciju Konkrētas personas, iespējams, jānospiež lejupvērstā bultiņa). Tiek atvērts faila kopīgošanas dialoglodziņš, kurā fokuss atrodas rediģēšanas kombinētajā lodziņā, un tiek atskaņots “File sharing, Type a name and then click Add” (Failu kopīgošana, ierakstiet vārdu un pēc tam noklikšķiniet uz Pievienot).

 3. Atlasiet personas, ar kurām vēlaties kopīgot failu.

  • Lai kopīgotu ar konkrētām personām, ierakstiet vārdu vai pārejiet uz kontaktpersonu sarakstu, nospiediet tabulēšanas taustiņu un pēc tam izmantojiet lejupvērsto bultiņu, lai atlasītu kontaktpersonu no saraksta.

  • Lai kopīgotu ar visiem lietotājiem, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa, spiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots "Everyone" (Ikviens), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  • Lai atrastu personas, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa, spiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots "Find people" (Atrast personas), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts dialoglodziņš Atlasiet lietotāju vai grupu, kurā var norādīt, kur to meklēt.

 4. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz pogu Pievienot, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Vārds tiek pievienots sarakstā.

 5. Lai pārietu uz vārdu sarakstu un iestatītu atļaujas, nospiediet tabulēšanas taustiņu, un, lai pārietu pie vārda, izmantojiet lejupvērsto bultiņu.

 6. Noklusējuma atļauju līmenis ir Lasīšana.

 7. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz kopīgošanas pogu, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Vienuma koplietošanas pārtraukšana

 1. Atlasiet vienumu, kuru vēlaties kopīgot.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S, S+S un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×