Ekrāna lasītāja izmantošana programmā PowerPoint, lai sadarbotos mākonī

Ekrāna lasītāja izmantošana programmā PowerPoint, lai sadarbotos mākonī

Svarīgi!:  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet PowerPoint 2016 ar tastatūru un iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai koplietotu prezentācijas un sadarbotos ar citiem. Varat arī izveidot savas prezentācijas kopijas un kopīgot tās pa e-pastu dažādos formātos, piemēram, PDF faila formātā.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

PowerPoint atvēršana un pierakstīšanās programmā

Ja vēlaties kopīgot prezentāciju, jums ir jāpierakstās savā Microsoft kontā programmā PowerPoint 2016, lai failu varētu saglabāt pakalpojumā OneDrive.

 1. Lai ātri atvērtu PowerPoint 2016, nospiediet Windows logotipa taustiņu, ierakstiet “powerpoint 2016” un nospiediet taustiņu Enter.

 2. Lai sāktu jaunu prezentāciju, nospiediet taustiņu Enter. Diktors atskaņo “PowerPoint edit view” (PowerPoint rediģēšanas skats). JAWS atskaņo “Presentation 1 ready” (Prezentācija 1 gatava).

 3. Lai pierakstītos, PowerPoint rediģēšanas skatā nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F. Diktors atskaņo “File menu” (Izvēlne Fails). JAWS atskaņo “Backstage view. File”(Backstage skats. Fails). Pēc tam nospiediet taustiņu D. Diktors atskaņo “Selected. Account tab item” (Atlasīts. Cilnes Konts vienums). JAWS atskaņo “Account tab” (Cilne Konts).

  Padoms.: Izvēlnē Fails varat arī izpētīt un atrast izvēļņu Konts, Saglabāt, Koplietot vai Eksportēt komandas, izmantojot tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos pa opcijām, vai bultiņas, lai pārvietotos pa izvēlnēm. Opcijas tiek nosauktas, kad uz tām pārejat.

 4. Nospiediet taustiņu S. Diktors atskaņo “Accounts window. Type your email or phone number” (Logs Konti. Ierakstiet e-pasta adresi vai tālruņa numuru). JAWS atskaņo “Accounts. Type your email or phone number required” (Konti. Ierakstiet e-pasta adresi vai tālruņa numuru).

 5. Ierakstiet e-pasta vai tālruņa numuru, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu. Diktors atskaņo “Password, editing text” (Parole, teksta rediģēšana). JAWS atskaņo “Password, edit. Type in text” (Parole, rediģēt. Ierakstiet tekstu).

 6. Ierakstiet paroli un nospiediet taustiņu Enter.

  Piezīme.: Ja izmantojat organizācijas kontu, pierakstīšanās darbības var nedaudz atšķirties. Piemēram, iespējams, ir jāizmanto PIN kods vai viedkarte.

  Padoms.: Ja neizrakstījāties no PowerPoint 2016 pēdējā lietošanas reizē, lietojumprogramma tiek atvērta bez uzaicinājuma pierakstīties.

Prezentācijas saglabāšana un koplietošana pakalpojumā OneDrive

Saglabājiet savu PowerPoint 2016 prezentāciju pakalpojumā OneDrive, lai to varētu koplietot ar citiem. Pēc prezentāciju saglabāšanas pakalpojumā OneDrive varat tām piekļūt jebkurā ierīcē. Pakalpojumā OneDrive var saglabāt gan vecākas, gan jaunākas prezentācijas.

Kad prezentācija ir saglabāta pakalpojumā OneDrive, to var koplietot ar citiem.

Prezentācijas saglabāšana pakalpojumā OneDrive

 1. Lai saglabātu prezentāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F un pēc tam nospiediet taustiņu A. Diktors atskaņo “Selected. Save as tab item” (Atlasīts. Saglabāt kā cilnes vienumu). JAWS atskaņo “Save as tab” (Saglabāt kā cilni).

 2. Lai izvēlētos saglabāšanas vietu, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Fokuss tiek vērsts uz iespējamo saglabāšanas vietu sarakstu.

 3. Lai atlasītu mapi pakalpojumā OneDrive, nospiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots vajadzīgās mapes nosaukums.

 4. Lai mainītu faila nosaukumu pirms tā saglabāšanas pakalpojumā OneDrive, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Enter file name here” (Ievadiet faila nosaukumu šeit). Ierakstiet nosaukumu.

 5. Lai saglabātu, nospiediet taustiņu Enter. Prezentācija tiek saglabāta pakalpojumā OneDrive ar faila paplašinājumu .pptx.

Prezentācijas koplietošana pakalpojumā OneDrive

 1. Lai programmā PowerPoint koplietotu prezentāciju ar citiem, izmantojot OneDrive, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Y un pēc tam nospiediet taustiņu U. Tiek atskaņots “Enter name or email addresses” (Ievadiet vārdu vai e-pasta adreses).

 2. Ierakstiet tās personas e-pasta adresi, kuru vēlaties uzaicināt. Ja jums jau ir saglabāta personas kontaktinformācija, varat vienkārši ievadīt personas vārdu. Pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu.

 3. Pēc noklusējuma uzaicinātās personas var rediģēt jūsu prezentāciju. Ja vēlaties, lai prezentāciju varētu tikai skatīt, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Diktors atskaņo “Can edit” (Var rediģēt). JAWS atskaņo “Combo box. Can Edit” (Kombinētais lodziņš. Var rediģēt). Divreiz nospiediet lejupvērsto bultiņu. Tiek atskaņots “Can view” (Var skatīt). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 4. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Share button” (Poga Kopīgot), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai koplietotu prezentāciju.

PowerPoint 2016 prezentācijas koplietošana ar citiem

Izmantojot PowerPoint 2016, varat ērti nosūtīt prezentācijas kopiju pa e-pastu.

 1. Lai koplietotu prezentācijas kopiju ar citiem, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F un pēc tam nospiediet taustiņu H. Diktors atskaņo “Selected. Share tab item” (Atlasīts. Cilnes Koplietošana vienums). JAWS atskaņo “Share Tab” (Cilne Koplietošana).

 2. Lai kopīgotu prezentāciju pa e-pastu, nospiediet taustiņu E. Diktors atskaņo “Selected. Email tab item” (Atlasīts. Cilnes E-pasts vienums). JAWS atskaņo “Share. Email tab” (Kopīgot. Cilne E-pasts).

 3. Izvēlieties, kādā formātā kopīgot prezentāciju:

  • Lai kopīgotu prezentāciju kā .pptx failu, nospiediet taustiņu A.

  • Lai kopīgotu prezentāciju kā .pdf failu, nospiediet taustiņu F.

  • Lai kopīgotu prezentāciju kā .xps failu, nospiediet taustiņu X.

  Padoms.: Tā vietā, lai pa e-pastu nosūtītu prezentācijas kopiju, varat arī nosūtīt koplietošanas saiti. Šādi citi lietotāji redzēs jaunākās izmaiņas prezentācijā, un jums nebūs jāuztraucas par e-pasta pielikuma lieluma ierobežojumiem. Lai nosūtītu koplietošanas saiti, nospiediet taustiņu L.

 4. Programma PowerPoint 2016 atver jaunu ziņojumu jūsu e-pasta programmā ar pievienotu prezentāciju. Kā sūtīt e-pasta ziņojumus, izmantojot ekrāna lasītāju, skatiet rakstā Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Pasts darbam ar Windows 10 rakstītu un sūtītu jaunu e-pasta ziņojumu.

PowerPoint prezentāciju saglabāšana PDF failu formātā

Dažkārt rodas nepieciešamība koplietot prezentāciju ar personām, kuras neizmanto PowerPoint 2016, taču jūs vēlaties saglabāt saturu un formatējumu neskartu. Lai to izdarītu, varat programmā PowerPoint 2016 saglabāt prezentāciju PDF formātā.

 1. Lai eksportētu prezentāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F un pēc tam nospiediet taustiņu E. Diktors atskaņo “Selected. Export tab item” (Atlasīts. Cilnes Eksportēšana vienums). JAWS atskaņo “Export tab” (Cilne Eksportēšana).

 2. Lai prezentāciju saglabātu PDF faila formātā, nospiediet taustiņu P un pēc tam nospiediet taustiņu A. Tiek atskaņots “Publish as PDF or XPS dialog” (Dialoglodziņš Publicēšana PDF vai XPS formātā).

 3. Ierakstiet faila nosaukumu.

 4. Lai atlasītu mapi, kurā saglabāt failu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots mapes nosaukums, piemēram: “Quick access”(Ātrā piekļuve), “OneDrive” vai “This PC” (Šis dators). Nospiediet augšup vai lejup vērsto bultiņu, lai pārlūkotu mapes, un labo bultiņu, lai skatītu apakšmapes. Pārlūkošanas laikā tiek atskaņoti mapju nosaukumi.

 5. Kad esat atradis vajadzīgo atrašanās vietu, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu.

 6. Lai izvēlētos PDF faila lielumu, veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai saglabātu failu standarta lielumā un kvalitāte būtu augstāka, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz Diktors atskaņo “Selected. Standard. Publishing online and printing” (Atlasīts. Standarta. Publicēšana tiešsaistē un drukāšana) vai JAWS atskaņo “Standard” (Standarta).

  • Lai samazinātu faila lielumu un saglabātu to minimālā lielumā, pēc tam, kad Diktors atskaņo “Selected. Standard” (Atlasīts. Standarta) vai JAWS atskaņo “Standard” (Standarta), nospiediet lejupvērsto bultiņu. Diktors atskaņo “Selected. Minimum size. Publishing online” (Atlasīts. Minimāls lielums. Publicēšana tiešsaistē). JAWS atskaņo “Minimum size” (Minimāls lielums).

 7. Lai saglabātu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S. Fails tiek atvērts automātiski.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja lietošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai izveidotu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Navigācija programmā PowerPoint, izmantojot pieejamības līdzekļus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme.: Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×