Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmas Word dokumentā reģistrētu un pārskatītu izmaiņas

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmas Word dokumentā reģistrētu un pārskatītu izmaiņas

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet Word 2016 ar tastatūru un iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai skatītu, kurš ir veicis izmaiņas dokumentā, pārvaldītu reģistrētās izmaiņas un dzēstu komentārus Word 2016 dokumentā.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Izmaiņu reģistrēšanas ieslēgšana

Kad ieslēdzat izmaiņu reģistrēšanu, programma Word atzīmē un rāda visas izmaiņas, kuras kāds veic dokumentā. Šo līdzekli varat ieslēgt, izmantojot atbilstošos īsinājumtaustiņus vai lenti.

Lai ieslēgtu izmaiņu reģistrēšanu, veiciet kādu no šīm darbībām:

 1. Lai izmantotu atbilstošos īsinājumtaustiņus, tastatūrā nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+E.

 2. Lai izmantotu lenti, tastatūrā nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, G. Tiek atskaņots “Track Changes, unchecked menu item” (Reģistrēt izmaiņas, neatzīmēts izvēlnes elements). Pēc tam nospiediet taustiņu G.

Izmaiņu (labojumu) parādīšana dokumentā

Varat izvēlēties, kā dokumentā jārāda reģistrētās izmaiņas.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, TD. Tiek atskaņots “<pašlaik atlasīto atzīmju nosaukums>”.

  Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots “Lower ribbon, tracking group box, <the name of the markup currently selected>” (Apakšējā lente, reģistrēšanas grupas lodziņš, <pašlaik atlasīto atzīmju nosaukums>).

  Tiek atvērts saraksts ar šādām četrām skata opcijām:

  • Vienkāršas atzīmes ir noklusējuma opcija. Veiktās izmaiņas tā norāda ar sarkanu līniju dokumenta piemalē.

   Piezīme.: Komentāri tiek rādīti piemalē kā komentāru burbuļi. Lai izvērstu burbuli, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, K.

  • Bez atzīmēm paslēpj atzīmes, lai parādītu, kā izskatīsies ieviestās izmaiņas. Izvēloties šo opciju, veiktās izmaiņas netiek izdzēstas.

   Piezīme.: Lai vēlreiz skatītu atzīmes, izvēlieties Vienkāršas atzīmes vai Visas atzīmes.

  • Visas atzīmes rāda visus rediģējumus, tekstu un svītras attēlojot dažādās krāsās. Šī opcija ir ieteicamais atzīmju skats, un ekrāna lasītāji tam nodrošina vislabāko atbalstu.

  • Sākotnējais rāda dokumentu tā sākotnējā formā.

 2. Sarakstā nospiediet bulttaustiņus, līdz tiek atskaņots vajadzīgās opcijas nosaukums. Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 3. Lai izvēlētos, kāda veida atzīmes jārāda, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R,TM. Tiek atskaņots “Comments” (Komentāri). Šī ir pirmā opcija sarakstā.

  Lasītājā JAWS tiek atskaņots “Menu, Comments” (Izvēlne, komentāri). Šī ir pirmā opcija sarakstā.

  Tiek atvērts saraksts ar šādām opcijām:

  • Komentāri

  • Rokraksts

  • Ievietojumi un dzēsumi

  • Formatēšana

  • Baloni

  • Noteiktas personas

 4. Sarakstā nospiediet bulttaustiņus, līdz tiek atskaņots vajadzīgās opcijas nosaukums. Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Atkārtojiet šo darbību visiem atzīmju veidiem, ko vēlaties atlasīt.

Navigācija uz reģistrētajām izmaiņām vai komentāriem

Kad izmaiņu reģistrēšana ir ieslēgta, Word 2016 veic atzīmes dokumenta pamattekstā. Svītra pāri tekstam un krāsa tiek izmantota izdzēstajam, bet pasvītrojums un krāsa — ievietotajam. Lasot tekstu, ekrāna lasītājs atskaņo izmaiņas un izmaiņu veidu. Tiek atskaņots, piemēram, “Insertion change” (Ievietošanas izmaiņas). Lasītājā JAWS tiek atskaņots, piemēram, “Revision, inserted” (Labojums, ievietots).

Ja ir mainīts formatējums, ekrāna lasītājs atskaņo, ka ir veiktas izmaiņas. Lai uzzinātu detalizētu informāciju par mainīto formatējumu, ir jāpāriet uz dokumenta piemali.

Komentāru ievietošanas punkti ir iezīmēti dokumenta pamattekstā režīmā Visas atzīmes. Diktors atskaņo komentārus, lasot pamattekstu. Faktiskais komentāra teksts un dati par to tiek rādīti komentāra lodziņā, kas atrodas dokumenta piemalē. JAWS, lasot pamattekstu, atskaņo komentāra tekstu un arī informāciju par komentāra autoru. Tiek atskaņots “Comment, <comment text>, by <commentator>” (Komentārs, <komentāra teksts>, <komentētājs>).

 1. Pārliecinieties, vai esat atlasījis opciju Visas atzīmes, kā norādīts iepriekšējā sadaļā Izmaiņu (labojumu) rādīšana dokumentā.

 2. Lai naviģētu no dokumenta rediģēšanas apgabala uz piemali un skatītu reģistrētās izmaiņas datus vai komentāru saturu, ļaujiet ekrāna lasītājam izlasīt pamattekstu, līdz tiek atskaņots, ka ir izmaiņas vai komentārs. Pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+Insert.

 3. Lai pārvietotos pa visām reģistrētajām izmaiņām vai komentāriem dokumentā, veiciet kādu no šīm darbībām.

  • Lai pārietu pa visiem komentāriem, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, N. Atkārtojiet šo darbību, līdz esat izskatījis visus komentārus vai atradis meklēto komentāru.

  • Lai pārietu pa visām reģistrētajām izmaiņām un komentāriem, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, H. Atkārtojiet šo darbību, līdz esat izskatījis visas izmaiņas un komentārus vai atradis meklēto izmaiņu vai komentāru.

 4. Lai noklausītos piemales saturu, izmantojiet ekrāna lasītāja vienumu navigācijas komandas. Lai uzzinātu ekrāna lasītāja Diktors komandas, skatiet rakstu Līdzekļa Diktors tastatūras komandas un skārienžesti.

  Lai uzzinātu ekrāna lasītāja JAWS komandas, skatiet rakstu JAWS taustiņsitieni.

Reģistrēto izmaiņu noņemšana

Vienīgais veids, kā dokumentā noņemt reģistrētās izmaiņas, ir to akceptēšana vai noraidīšana.

Atsevišķas reģistrētās izmaiņas akceptēšana vai noraidīšana

 1. Naviģējiet uz reģistrēto izmaiņu, ko vēlaties noņemt.

 2. Izpildiet vienu no šīm darbībām:

  • Lai akceptētu izmaiņu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, A2. Tiek atskaņots “Accept and Move to Next” (Akceptēt un pāriet pie nākamā). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Pašreizējā izmaiņa tiek akceptēta, un fokuss pārvietojas uz nākamo izmaiņu dokumentā.

  • Lai noraidītu izmaiņu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, J. Tiek atskaņots “Reject and Move to Next” (Noraidīt un pāriet pie nākamā). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Pašreizējā izmaiņa tiek noraidīta, un fokuss pārvietojas uz nākamo izmaiņu dokumentā.

Visu reģistrēto izmaiņu akceptēšana vai noraidīšana

 1. Izpildiet vienu no šīm darbībām:

  • Lai akceptētu visas reģistrētās izmaiņas, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, A2, L.

  • Lai noraidītu visas reģistrētās izmaiņas, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, J, L.

Pastāvīga izmaiņu reģistrēšana

Lai nevienam citam neļautu izslēgt izmaiņu reģistrēšanu, ieslēdziet opciju Obligāti reģistrēt izmaiņas un pievienojiet paroli. Kad izmaiņu reģistrēšana ir obligāta, dokumentu atverot, jebkurš var skatīt veiktās izmaiņas, bet nevar līdzekli izslēgt, kā arī nevar akceptēt vai noraidīt izmaiņas.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, G, L. Tiek atskaņots “Lock Tracking window. Enter password, optional” (Logs Obligātā izmaiņu reģistrēšana. Ievadiet paroli, nav obligāti). Lasītājā JAWS tiek atskaņots “Leaving menus, Lock Tracking” (Iziešana no izvēlnēm, Obligāti reģistrēt izmaiņas).

 2. Izvēlieties un ievadiet paroli un nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots “Re-enter to Confirm” (Ievadiet atkārtoti, lai apstiprinātu). Vēlreiz ierakstiet paroli un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Obligātās izmaiņu reģistrēšanas izslēgšana

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, G, L. Tiek atskaņots “Unlock Tracking window, password” (Logs Obligātās izmaiņu reģistrēšanas atcelšana, parole).

  Lasītājā JAWS tiek atskaņots “Leaving menu, Unlock Tracking, password edit” (Iziešana no izvēlnes, Obligātās izmaiņu reģistrēšanas atcelšana, parole rediģēt).

 2. Ierakstiet paroli un nospiediet taustiņu Enter.

Izmaiņu reģistrēšanas izslēgšana

Izslēdzot izmaiņu reģistrēšanu, programma Word pārtrauc atzīmēt jaunas izmaiņas. Visas izmaiņas, kuras jau ir reģistrētas, dokumentā paliek atzīmētas, līdz tās noņemat. Šo līdzekli varat izslēgt, izmantojot atbilstošos īsinājumtaustiņus vai lenti.

Lai izslēgtu izmaiņu reģistrēšanu, tastatūrā nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+E.

Lai izmaiņu reģistrēšanai izmantotu lenti, tastatūrā nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, G. Tiek atskaņots “Track Changes, checked menu item” (Reģistrēt izmaiņas, atzīmēts izvēlnes elements). Pēc tam nospiediet taustiņu G.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāju izmantošana dokumentu koprediģēšanai programmā Word

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word pārbaudītu pareizrakstību un gramatiku

Microsoft Word darbam ar Windows īsinājumtaustiņi

Ekrāna lasītāja izmantošana Word pamatuzdevumu izpildei

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Navigācija programmā Word, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai skatītu, kurš ir veicis izmaiņas dokumentā, un pārvaldītu reģistrētās izmaiņas Word Mobile dokumentā.

Piezīmes.: 

 • Office 365 abonentiem pakāpeniski tiek izlaisti jaunie Office 365 līdzekļi, tāpēc, iespējams, jūsu programmai šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunos līdzekļus, izlasiet rakstu Kad iegūšu jaunākos Office 2016 līdzekļus pakalpojumam Office 365?.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Darba sākšana ar līdzekli Diktors.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu Windows tālrunī. Izmantojot planšetdatoru vai PC datoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Navigācija uz cilni Pārskatīšana

Funkcija Izmaiņu reģistrēšana un citas funkcijas, kas aprakstītas šajā tēmā, ir atrodama cilnē Pārskatīšana.

 1. Dokumentā ar vienu pirkstu ekrānā pavelciet uz augšu vai uz leju, līdz tiek atskaņots “Items ” (Vienumi).

 2. Pēc tam ar vienu pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “More Options button, collapsed, double-tap to expand” (Poga Papildu opcijas, sakļauta, veiciet dubultskārienu, lai izvērstu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek izvērsta izvēlne Papildu opcijas.

 3. Ar vienu pirkstu pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Home-button, collapsed. Double-tap to expand” (Poga Sākums, sakļauta. Veiciet dubultskārienu, lai izvērstu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Home, <number of available tabs and the place of the current tab on the menu list>, selected” (Sākums, <pieejamo ciļņu skaits un vieta pašreizējās cilnes izvēlnes sarakstā>, atlasīts). Galvenā izvēlne tiek izvērsta.

 4. Izvēlnē ar vienu pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Review, <number of available tabs and the place of the current tab on the menu list>, double-tab to select” (Pārskatīšana, <pieejamo ciļņu skaits un vieta pašreizējās cilnes izvēlnes sarakstā>, veiciet dubultskārienu, lai atlasītu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Word window” (Programmas Word logs). Tagad cilnes Pārskatīšana opcijas ir pieejamas.

Izmaiņu reģistrēšanas ieslēgšana

Kad ieslēdzat izmaiņu reģistrēšanu, Word Mobile atzīmē un rāda visas izmaiņas, kuras kāds veic dokumentā. Diktors nolasa reģistrētās izmaiņas kopā ar pamattekstu.

 1. Cilnē Pārskatīšana ar vienu pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Off, Track Changes-button. Double-tap to toggle on” (Izslēgts, poga Reģistrēt izmaiņas. Lai ieslēgtu, veiciet dubultskārienu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “On, Track Changes-button” (Ieslēgts, poga Reģistrēt izmaiņas). Izmaiņu reģistrēšana tagad ir ieslēgta, un varat sākt dokumenta rediģēšanu.

Izmaiņu (labojumu) parādīšana dokumentā

Programmā Word Mobile varat izvēlēties, kā dokumentā jārāda reģistrētās izmaiņas.

 1. Cilnē Pārskatīšana ar vienu pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Display for Review-button, double-tap to activate” (Poga Rādīt pārskatīšanai, lai aktivizētu, veiciet dubultskārienu). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Back-button” (Poga Atpakaļ).

 2. Pēc tam ar vienu pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Simple Markup, one of four” (Vienkāršās atzīmes, viena no četrām). Ir pieejams skatīšanas opciju saraksts ar šādām opcijām:

  • Vienkāršas atzīmes ir noklusējuma opcija. Veiktās izmaiņas tā norāda ar sarkanu līniju dokumenta piemalē.

  • Bez atzīmēm paslēpj atzīmes, lai parādītu, kā izskatīsies ieviestās izmaiņas. Izvēloties šo opciju, veiktās izmaiņas netiek izdzēstas.

   Piezīme.: Lai atzīmes atkal tiktu rādītas, izvēlieties Vienkāršās atzīmes vai Visas atzīmes.

  • Visas atzīmes rāda visus rediģējumus, tekstu un svītras attēlojot dažādās krāsās.

  • Oriģināls rāda dokumentu tā sākotnējā izskatā.

 3. Pavelciet pa labi ar vienu pirkstu, līdz tiek nosaukta vēlamā skata opcija. Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “<markup name>, selected” (<Atzīmju nosaukums>, atlasīts). Fokuss tiek pārvietots atpakaļ uz dokumenta rediģēšanas logu.

Reģistrēto izmaiņu noņemšana

Vienīgais veids, kā dokumentā noņemt reģistrētās izmaiņas, ir to akceptēšana vai noraidīšana.

Atsevišķas reģistrētās izmaiņas akceptēšana vai noraidīšana

 1. Cilnē Pārskatīšana ar vienu pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Changes-group” (Grupa Izmaiņas). Grupā Izmaiņas ar vienu pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Next button, double-tap to activate” (Poga Nākamā, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Fokuss tiek pārvietots uz reģistrēto izmaiņu dokumentā. Tiek atskaņots atlasītais teksts. Veiciet dubultskārienu, līdz tiek sasniegtas visas izmaiņas, ko vēlaties izdzēst.

 2. Izpildiet vienu no šīm darbībām:

  • Lai akceptētu izmaiņas, cilnē Pārskatīšana ar vienu pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Accept. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand” (Akceptēt. Sakļauts, saliktā poga, lai aktivizētu, veiciet dubultskārienu, lai izvērstu, veiciet trīskāršo pieskārienu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pašreizējā izmaiņa tiek akceptēta, un fokuss pārvietojas uz nākamo izmaiņu.

  • Lai noraidītu izmaiņu, cilnē Pārskatīšana ar vienu pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Reject. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand” (Akceptēt. Sakļauts, saliktā poga, lai aktivizētu, veiciet dubultskārienu, lai izvērstu, veiciet trīskāršo pieskārienu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pašreizējā izmaiņa tiek noraidīta, un fokuss pārvietojas uz nākamo izmaiņu.

Visu reģistrēto izmaiņu akceptēšana vai noraidīšana

 1. Izpildiet vienu no šīm darbībām:

  • Lai akceptētu visas reģistrētās izmaiņas, cilnē Pārskatīšana ar vienu pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Accept. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand” (Akceptēt. Sakļauts, saliktā poga, lai aktivizētu, veiciet dubultskārienu, lai izvērstu, veiciet trīskāršo pieskārienu). Veiciet trīskāršo pieskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Back-button” (Poga Atpakaļ). Pēc tam ar vienu pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Accept All Changes-button, double-tap to activate” (Poga Akceptēt visas izmaiņas, lai aktivizētu, veiciet dubultskārienu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai noraidītu visas reģistrētās izmaiņas, cilnē Pārskatīšana ar vienu pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Reject. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand” (Akceptēt. Sakļauts, saliktā poga, lai aktivizētu, veiciet dubultskārienu, lai izvērstu, veiciet trīskāršo pieskārienu). Veiciet trīskāršo pieskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Back-button” (Poga Atpakaļ). Pēc tam ar vienu pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Reject All Changes-button, double-tap to activate” (Poga Noraidīt visas izmaiņas, lai aktivizētu, veiciet dubultskārienu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Izmaiņu reģistrēšanas izslēgšana

Izslēdzot izmaiņu reģistrēšanu, programma Word Mobile pārtrauc atzīmēt jaunas izmaiņas. Visas izmaiņas, kuras jau ir reģistrētas, dokumentā paliek atzīmētas, līdz tās noņemat.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word ievietotu un mainītu tekstu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word pārbaudītu pareizrakstību un gramatiku

Ekrāna lasītāja izmantošana Word pamatuzdevumu izpildei

Navigācija programmā Word, izmantojot pieejamības līdzekļus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×