Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word koplietotu dokumentu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word koplietotu dokumentu

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Koplietojiet savus Word 2016 dokumentus, izmantojot tastatūru un rīku Diktors, kas ir iebūvēts Windows ekrāna lasītājs. Ja failus koplietojat no OneDrive vai SharePoint, varat uzaicināt lietotājus skatīt vai rediģēt dokumentu vai arī varat nosūtīt failu kā e-pasta pielikumu tieši no dokumenta.

Piezīmes : 

Šajā tēmā

Dokumenta saglabāšana pakalpojumā OneDrive vai koplietošanas vidē SharePoint

Lai dokumentu varētu koplietot, izmantojot OneDrive vai SharePoint, tas ir jāsaglabā kādā no šīm atrašanās vietām.

 1. Atveriet dokumentu, ko vēlaties kopīgot.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F, A, lai atvērtu Backstage skata rūti. Tiek atskaņots pirmās opcijas nosaukums: “Info tab selected” (Cilne Informācija atlasīta).

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+A, lai dotos uz opciju Saglabāt kā, un pēc tam spiediet taustiņu Tab, lai pārvietotos šajā rūtī.

 4. Lai sarakstā Saglabāt kā pārvietotos uz OneDrive vai SharePoint vietni, spiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan nepieciešamās vietnes nosaukums, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Fokuss pārvietojas uz atlasītās opcijas mapju sarakstu.

 5. Pārlūkojot atrodiet nepieciešamo mapes atrašanās vietu un nospiediet taustiņu Enter, lai atvērtu dialogu Saglabāšana kā ar fokusu laukā Faila nosaukums.

 6. Laukā Faila nosaukums ierakstiet vai rediģējiet dokumenta nosaukumu.

 7. Spiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots “Save button” (Poga Saglabāt), un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S.

Kad dokuments ir saglabāts koplietojamā atrašanās vietā, varat uzaicināt citus lietotājus strādāt ar to.

Dokumenta kopīgošana, izmantojot OneDrive vai SharePoint

Varat kopīgot dokumentu, kamēr strādājat ar to.

 1. Atveriet dokumentu, ko vēlaties kopīgot.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Y, lai atvērtu rūti Kopīgošana, un pēc tam nospiediet taustiņu F6, lai pārvietotu fokusu uz lodziņu Uzaicināt personas.

  Piezīme : Ja vēl neesat saglabājis dokumentu pakalpojumā OneDrive vai Office 365 SharePoint, tiks parādīts uzaicinājums to izdarīt tagad. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sadaļu Dokumenta saglabāšana pakalpojumā OneDrive vai koplietošanas vidē SharePoint iepriekš šajā tēmā.

 3. Rūts Kopīgošana laukā Uzaicināt personas ierakstiet tās personas e-pasta adresi, ar kuru vēlaties koplietot dokumentu. Ja jums jau ir saglabāta personas kontaktinformācija, varat vienkārši ierakstīt personas vārdu un nospiest taustiņu Enter.

  Lai kopīgotu ar vairākām personām, izmantojiet semikolus, lai atdalītu vārdus vai e-pasta adreses.

 4. Lai piešķirtu atļaujas, spiediet taustiņu Tab, līdz atskan “Can edit combo box” (Kombinētais lodziņš Var rediģēt). Spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu Var rediģēt vai Var skatīt.

 5. Lai pievienotu ziņojumu, spiediet taustiņu Tab, līdz atskan “Include a message” (Iekļaut ziņojumu), un pēc tam ierakstiet ziņojumu.

 6. Spiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots “Share button” (Poga Kopīgot), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

Piezīme : Varat izvēlēties automātiskas dokumenta izmaiņu koplietošanas opciju: nekad, vienmēr vai tikai tad, ja tiek prasīts. Noklusējuma iestatījums ir “nekad”. Rūtī Kopīgošana spiediet taustiņu Tab, lai pārietu uz kombinēto lodziņu Automātiski kopīgot izmaiņas un veiciet atlasi.

Dokumenta kopijas koplietošana, izmantojot e-pastu

Varat arī nosūtīt pa e-pastu sava dokumenta kopiju vai nosūtīt to kā PDF failu.

 1. Atveriet dokumentu, ko vēlaties kopīgot.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F, lai atvērtu Backstage skatu, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, lai atvērtu rūti Kopīgošana.

 3. Spiediet taustiņu Tab, līdz atskan “Share pane” (Rūts Kopīgošana), un nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārlūkojot atrastu opciju E-pasts.

 4. Nospiediet taustiņu Enter, lai atvērtu e-pasta opciju rūti.

 5. Izmantojiet lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārietu pie opcijām, un taustiņu Enter, lai atlasītu kādu no šīm opcijām:

  • Nosūtīt kā pielikumu — pievieno Word dokumentu e-pasta ziņojumam.

  • Nosūtīt saiti — izveido hipersaiti uz dokumentu un ievieto to e-pasta ziņojuma pamattekstā.

  • Nosūtīt kā PDF — no dokumenta izveido PDF failu un pievieno to e-pasta ziņojumam.

  • Nosūtīt kā XPS — no dokumenta izveido XPS failu un pievieno to e-pasta ziņojumam.

  • Nosūtīt kā interneta faksu — ja esat reģistrējiet kāda interneta faksa pakalpojuma izmantošanai, nosūta dokumentu uz šo pakalpojumu.

 6. Ja izvēlaties kādu e-pasta opciju, Word, izmantojot jūsu noklusējuma e-pasta klientu, atver jaunu e-pasta ziņojumu ar jau pievienotu dokumenta PDF, XPS vai Word kopiju. Ziņojums tiek atvērts ar fokusu laukā Kam. Ierakstiet e-pasta adresi.

 7. Lai ierakstītu ziņojumu, spiediet taustiņu Tab, līdz atskan “Message field” (Lauks Ziņojums), un pēc tam ierakstiet savu ziņojumu.

 8. Lai nosūtītu ziņojumu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S.

Dokumenta saglabāšana PDF formātā

Saglabājiet dokumentu kā PDF failu, lai to varētu koplietot, izmantojot dažādus kanālus.

 1. Dokumentā, kuru vēlaties saglabāt, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F, A. Tiek atskaņots “Selected, Info tab” (Atlasīts, cilne Informācija). Tiek atvērta rūts Fails.

  Dialoglodziņš iesaka to pašu atrašanās vietu, kur iepriekš saglabājāt savus Word dokumentus (PC datorā vai tiešsaistes atrašanās vietā). Lai iegūtu norādījumus par to, kā mainīt atrašanās vietu, skatiet rakstu Dokumenta saglabāšana pakalpojumā OneDrive vai koplietošanas vidē SharePoint.

 2. Spiediet taustiņu Tab, līdz atskan “Message field” (Saglabāt kā tipu, Word dokuments, zvaigznīte punkts docx), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atvērts atbalstīto failu tipu saraksts.

 3. Sarakstā nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots “PDF”, un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atskaņots “Save as type, PDF” (Saglabāt kā tipu, PDF).

 4. Spiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots “Save button” (Poga Saglabāt), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word ievietotu un mainītu tekstu

Ekrāna lasītāju izmantošana dokumentu koprediģēšanai programmā Word

Īsinājumtaustiņi programmā Microsoft Word 2016 darbam ar Windows

Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā Word veicot pamatuzdevumus

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Navigācija programmā Word, izmantojot pieejamības līdzekļus

Koplietojiet savus Word darbam ar Android dokumentus, izmantojot rīku TalkBack, iebūvēto Android ekrāna lasītāju. Ja failus koplietojat no OneDrive, varat uzaicināt lietotājus skatīt vai rediģēt dokumentu vai arī varat nosūtīt failu kā e-pasta pielikumu tieši no dokumenta.

Piezīmes : 

 • Office 365 abonentiem pakāpeniski tiek izlaisti jaunie Office 365 līdzekļi, tāpēc, iespējams, jūsu programmai šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunos līdzekļus, izlasiet rakstu Kad iegūšu jaunākos Office 2016 līdzekļus pakalpojumam Office 365?.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu Android tālrunī. Izmantojot Android planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Dokumenta saglabāšana pakalpojumā OneDrive

Lai dokumentu varētu koplietot, izmantojot OneDrive krātuvi, tas tajā ir jāsaglabā.

 1. Pēc sava jaunā dokumenta uzrakstīšanas pavelciet pa kreisi, līdz atskan “File, button” (Poga Fails), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi, līdz atskan “Save as button” (Poga Saglabāt kā), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Save as, File menu closed, Enter a file name <current file name>” (Saglabāt kā, izvēlne Fails aizvērta, ievadiet faila nosaukumu <pašreizējais faila nosaukums>).

 3. Ja vēlaties mainīt faila nosaukumu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu ekrāntastatūru. Izmantojiet tastatūru, lai vispirms izdzēstu veco nosaukumu, un pēc tam ierakstiet jaunu faila nosaukumu. Kad tas ir paveikts, pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi, lai aizvērtu tastatūru.

 4. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai pārlūkotu saglabāšanas vietu opcijas, līdz atrodat savu OneDrive kontu, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Pavelciet uz lejup un pēc tam augšup. Tiek atskaņots “Save button” (Poga Saglabāt). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai saglabātu dokumentu. Pēc saglabāšanas izvēlne Fails tiek aizvērta un fokuss tiek atgriezts dokumentā.

Padoms : Kad dokuments ir saglabāts OneDrive, krātuvē, visas turpmākās izmaiņas tiek saglabātas tajā, tiklīdz atlasāt saglabāt, ja vien dokumentu nesaglabājat citā atrašanās vietā.

Dokumenta kopīgošana, izmantojot OneDrive vai SharePoint

Varat kopīgot dokumentu, kamēr strādājat ar to. Jūsu līdzstrādnieks saņem koplietošanas saiti pa e-pastu un var izmantot to, lai šo dokumentu atvērtu programmā Word.

 1. Programmā Word darbam ar Android atveriet dokumentu, kuru vēlaties kopīgot.

 2. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Not checked, Share, switch” (Nav atzīmēts, Kopīgot, slēdzis), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Invite people to this file, edit box” (Uzaicināt personas uz šo failu, rediģēšanas lodziņš), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu tās personas e-pasta adresi, ar kuru vēlaties koplietot dokumentu.

 5. Lai aizvērtu tastatūru, pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi.

 6. Lai pievienotu ziņojumu, pavelciet pa labi, līdz atskan “Include a message (optional), edit box” (Iekļaut ziņojumu (neobligāti), rediģēšanas lodziņš), veiciet dubultskārienu pie ekrāna un pēc tam izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu savu ziņojumu.

 7. Lai piešķirtu atļaujas, pavelciet pa labi, līdz atskan “Checked, can edit, checkbox” (Atzīmēta, var rediģēt, izvēles rūtiņa). Pēc noklusējuma jūsu līdzstrādnieki var rediģēt koplietojamo dokumentu. Ja vēlaties, lai tie varētu tikai skatīt dokumentu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 8. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Share button” (Poga Kopīgot), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Dokumenta kopijas koplietošana, izmantojot e-pastu

Varat arī nosūtīt pa e-pastu sava dokumenta kopiju vai nosūtīt to kā PDF failu.

 1. Programmā Word darbam ar Android atveriet dokumentu, kuru vēlaties kopīgot.

 2. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Not checked, Share, switch” (Nav atzīmēts, Kopīgot, slēdzis), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Share as attachment button” (Poga Kopīgot kā pielikumu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Pavelciet pa labi, līdz atskan “Document button” (Poga Dokuments) vai “PDF button” (Poga PDF) atkarībā no tā, kurā failu formātā vēlaties koplietot. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu formātu.

 5. Pavelciet pa labi, līdz atrodat e-pasta lietojumprogrammu, kuru vēlaties izmantot koplietošanai, piemēram, Outlook vai Gmail, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 6. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu tās personas e-pasta adresi, ar kuru vēlaties koplietot dokumentu.

 7. Lai aizvērtu tastatūru, pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi.

 8. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Send” (Nosūtīt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Padoms : Šos norādījumus varat izmantot arī PDF faila kopijas nosūtīšanai uz savu e-pasta adresi vai PDF faila saglabāšanai savā Google Drive krātuvē.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana dokumentu koprediģēšanai programmā Word

Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā Word veicot pamatuzdevumus

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Navigācija programmā Word, izmantojot pieejamības līdzekļus

Programmā Word Mobile varat ērti koplietot savus dokumentus, izmantojot rīku Diktors, kas ir iebūvēts Windows ekrāna lasītājs. Saglabājiet failu OneDrive krātuvē vai koplietošanas vidē SharePoint un uzaiciniet citus lietotājus skatīt vai rediģēt dokumentu, kuru padarījāt koplietojamu. Ja tā vietā dokumentu vēlaties nosūtīt pa e-pastu, to varat paveikt tieši no programmas Word.

Piezīmes : 

 • Office 365 abonentiem pakāpeniski tiek izlaisti jaunie Office 365 līdzekļi, tāpēc, iespējams, jūsu programmai šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunos līdzekļus, izlasiet rakstu Kad iegūšu jaunākos Office 2016 līdzekļus pakalpojumam Office 365?.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Darba sākšana ar līdzekli Diktors.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu Windows tālrunī. Izmantojot planšetdatoru vai PC datoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Dokumenta saglabāšana pakalpojumā OneDrive vai koplietošanas vidē SharePoint

Lai Word dokumentu varētu koplietot, tas ir jāsaglabā pakalpojumā OneDrive vai koplietošanas vidē SharePoint.

 1. Dokumentā, kuru vēlaties saglabāt, pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots “File button” (Poga Fails). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu.

 2. Tiek atvērta rūts un atskaņots “Backstage page pane, Go back button” (Backstage lapas rūts, poga Atgriezties). Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Save button” (Poga Saglabāt). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu.

 3. Tiek atvērts dialogs Saglabāšana, kā arī tiek atskaņots pašreizējā faila nosaukums.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Save a copy of this file” (Saglabāt šī faila kopiju), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu.

 5. Pavelciet pa labi, līdz dzirdat atrašanās vietu, kurā vēlaties saglabāt, piemēram, OneDrive, un veiciet dubultskārienu, lai atlasītu.

  Ja vēl neesat pierakstījies, OneDrive vai SharePoint lūgs pierakstīties.

 6. Pavelciet pa labi, līdz atskan tās mapes vai atrašanās vietas nosaukums, kurā vēlaties saglabāt, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu.

 7. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Next app bar button” (Tālāk, programmas joslas poga). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu.

 8. Tiek atvērts dialogs IEVADIET FAILA NOSAUKUMU.

  Ja vēlaties mainīt faila nosaukumu, pavelciet pa kreisi, līdz atskan dokumenta pašreizējais nosaukums, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai sāktu rediģēšanu. Ierakstiet jauno nosaukumu, izmantojot ekrāntastatūru. Kad tas ir paveikts, pavelciet augšup, līdz atskan “Landmarks and containers” (Orientieri un konteineri), un pēc tam pavelciet pa labi, līdz atskan “App bar” (Programmas josla). Pavelciet lejup, līdz atskan “Items” (Vienumi), un vairākkārt pavelciet pa kreisi, līdz atskan “Save a copy app bar button” (Saglabāt kopiju, programmas joslas poga).

 9. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai saglabātu dokumentu.

Dokumenta kopīgošana, izmantojot OneDrive vai SharePoint

Varat uzaicināt lietotājus skatīt un rediģēt savu Word dokumentu, kas atrodas OneDrive krātuvē vai koplietošanas vidē SharePoint.

 1. Savā Word dokumentā pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz Diktors atskaņo “Off, Share button” (Izslēgts, Poga Kopīgot). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu.

 2. Tiek atvērts dialogs Kopīgošana. Diktors atskaņo “Type an email address to invite someone” (Ierakstiet e-pasta adresi, lai uzaicinātu personu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu ekrāntastatūru, un sāciet rakstīt.

 3. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu tās personas e-pasta adresi, ar kuru vēlaties koplietot dokumentu.

  Padoms : Ja jums jau ir saglabāta personas kontaktinformāciju, varat vienkārši pavilkt pa labi, lai izvēlētos personu no savām kontaktpersonām. Diktors atskaņo “Browse contacts button” (Poga Pārlūkot kontaktpersonas). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu pogu un pārietu pie savām kontaktpersonām. Vairākkārt pavelciet pa labi, lai ritinātu kontaktpersonu sarakstu, vai augšdaļā izmantojiet meklēšanu. Kad esat pie kontaktpersonas, kuru vēlaties pievienot kā adresātu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta kontaktpersonas vizītkarte. Pavelciet pa labi, līdz atskan nepieciešamā e-pasta adrese, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Ja uzaicinājumā vēlaties iekļaut personisku piezīmi, pavelciet pa labi, līdz atskan “More options” (Papildu opcijas), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pēc tam pavelciet pa kreisi, līdz atskan “Include a message, optional, editable text” (Iekļaut ziņojumu, nav obligāti, rediģējams teksts), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu piezīmes tekstu.

 5. Ja vēlaties, lai adresāts varētu skatīt dokumentu, bet nevarētu rediģēt, pavelciet pa labi, līdz atskan “More options” (papildu opcijas), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pavelciet pa kreisi, līdz atskan “"Give permissions to this document, can edit” (Piešķirt atļaujas uz šo dokumentu, var rediģēt), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts opciju saraksts, un Diktors atskaņo “Menu” (Izvēlne). Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Can view” (Var skatīt), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu.

 6. Lai nosūtītu uzaicinājumu, pavelciet pa labi, līdz atskan “Share, button” (Poga Kopīgot), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Uzaicinājums tiek nosūtīts, un jūs atgriežaties dialogā Kopīgošana.

Word dokumenta saglabāšana PDF formātā

Lai Word dokumentu saglabātu PDF formātā, programmā Word Mobile izmantojiet eksportēšanas funkcionalitāti.

 1. Savā Word dokumentā pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz Diktors atskaņo “File button” (Poga Fails). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu.

 2. Tiek atvērta rūts un atskaņots “Backstage page pane, Go back button” (Backstage lapas rūts, poga Atgriezties). Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Save button” (Poga Saglabāt), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu.

 3. Tiek atvērts dialogs Saglabāšana, kā arī tiek atskaņots “<the current file name of the document>, button” (<dokumenta pašreizējā faila nosaukums>, poga).

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Export this file” (Eksportēt šo failu), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu.

 5. Pavelciet pa labi, līdz dzirdat atrašanās vietu, kurā vēlaties saglabāt, piemēram, OneDrive, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu.

 6. Pavelciet pa labi, līdz atskan tās mapes nosaukums, kurā vēlaties saglabāt failu, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu.

 7. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Next app bar button” (Tālāk, programmas joslas poga), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu.

 8. Tiek atvērts dialogs IEVADIET FAILA NOSAUKUMU. Pavelciet pa labi, līdz atskan “File type, OpenDocument Text, Combo box” (Faila tips, OpenDocument teksts, kombinētais lodziņš). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu opciju sarakstu, un pavelciet pa labi. Diktors atskaņo “PDF, 2 of 2” (PDF, 2. no 2). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu.

 9. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Export app bar button” (Eksportēt, programmas joslas poga). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai eksportētu dokumentu.

  Ja tiek parādīts apstiprinājuma dialogs ar aicinājumu atļaut tiešsaistes failu konvertēšanu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atļautu.

  Dokuments tiek eksportēts un saglabāts kā PDF fails atlasītajā atrašanās vietā. Atgriežaties dialogā Saglabāšana, un fokuss ir uz faila nosaukuma.

Dokumenta kopijas koplietošana, izmantojot e-pastu

Sava dokumenta kopiju varat arī nosūtīt pa e-pastu tieši no Word.

 1. Savā Word dokumentā pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Off, Share button” (Izslēgts, Poga Kopīgot). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu.

 2. Tiek atvērts dialogs Kopīgošana. Diktors atskaņo “Type an email address to invite someone” (Ierakstiet e-pasta adresi, lai uzaicinātu personu). Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “More options, link” (Papildu opcijas, saite). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu.

 3. Diktors atskaņo “Send an attachment or get a sharing link” (Nosūtīt pielikumu vai iegūt koplietošanas saiti). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Send as attachment, button” (Nosūtīt kā pielikumu, poga). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu.

 5. Tiek atvērts logs Kopīgošana. Pavelciet pa labi, līdz tiek nosaukts jūsu e-pasta konts, piemēram, “Outlook Mail” (Outlook pasts), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 6. Tiek atvērts pasta logs. Fokuss ir uz lauka Kam. Ievadiet adresāta adresi, izmantojot ekrāntastatūru.

  Padoms : Ja jums jau ir saglabāta personas kontaktinformāciju, varat vienkārši pavilkt pa labi, lai izvēlētos personu no savām kontaktpersonām. Diktors atskaņo “Choose contacts button” (Poga Izvēlēties kontaktpersonas). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu pogu un pārietu pie savām kontaktpersonām. Vairākkārt pavelciet pa labi, lai ritinātu kontaktpersonu sarakstu, vai augšdaļā izmantojiet meklēšanu. Kad esat pie kontaktpersonas, kuru vēlaties pievienot kā adresātu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta kontaktpersonas vizītkarte. Diktors atskaņo “People window” (Logs Personas). Pavelciet pa labi, līdz atskan nepieciešamā e-pasta adrese, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 7. Lai rediģētu e-pasta ziņojuma tēmu, pavelciet pa labi un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu tēmu. Kad tas ir paveikts, pārejiet uz taustiņu Enter un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 8. Lai pievienotu ziņojumu, pavelciet pa labi, līdz atskan “Message, editable text” (Ziņojums, rediģējams teksts), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Ierakstiet savu ziņojumu, izmantojot ekrāntastatūru.

 9. Kad tas ir paveikts, pavelciet augšup, līdz tiek atskaņots “Items” (Vienumi), un pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Send button” (Poga Nosūtīt). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu pogu un nosūtītu dokumentu.

  Dokuments tiek nosūtīts, un jūs atgriežaties dialogā Kopīgošana.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmas Word dokumentā reģistrētu un pārskatītu izmaiņas

Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā Word veicot pamatuzdevumus

Navigācija programmā Word, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet tastatūru un rīku Diktors, kas ir iebūvēts Windows ekrāna lasītājs, lai ērti kopīgotu savus dokumentu, lietojot Word Online. Ja savus failus kopīgojat , lietojot OneDrive, varat uzaicināt lietotājus skatīt vai rediģēt dokumentu, kas ļauj sadarboties, vienlaikus strādājot ar dokumentu.

Piezīmes : 

 • Office 365 abonentiem pakāpeniski tiek izlaisti jaunie Office 365 līdzekļi, tāpēc, iespējams, jūsu programmai šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunos līdzekļus, izlasiet rakstu Kad iegūšu jaunākos Office 2016 līdzekļus pakalpojumam Office 365?.

 • Lai uzzinātu īsinājumtaustiņus, skatiet rakstu Īsinājumtaustiņi programmā Word Online.

 • Ja lietojat Word Online, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. Word Online darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis Word Online.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Darba sākšana ar līdzekli Diktors.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Dokumenta saglabāšana pakalpojumā OneDrive

Lai dokumentu varētu koplietot, izmantojot OneDrive, tas ir jāsaglabā tiešsaistē. Kad dokuments ir saglabāts tiešsaistē, Word Online automātiski saglabā visas tajā veiktās izmaiņas.

 1. Pēc sava jaunā dokumenta uzrakstīšanas spiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz atskan “Selected, Home tab item” (Atlasīts, cilnes Sākums vienums).

 2. Spiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+kreisais bulttaustiņš, līdz tiek atskaņots “File, button collapsed” (Fails, poga sakļauta), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 3. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan “Save As tab item” (Saglabāt kā, cilnes vienums), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 4. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan “Save As, save a copy online, menu item” (Saglabāt kā, saglabāt kopiju tiešsaistē, izvēlnes elements), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 5. Ierakstiet faila nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Dokumenta kopīgošana, izmantojot OneDrive vai SharePoint

Varat kopīgot dokumentu, kamēr strādājat ar to. Jūsu līdzstrādnieks e-pasta ziņojumā saņem koplietošanas saiti.

 1. Rediģējot dokumentu programmā Word Online, spiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz atskan “Selected, Home tab item” (Atlasīts, cilnes Sākums vienums).

 2. Spiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+kreisais bulttaustiņš, līdz tiek atskaņots “File, button collapsed” (Fails, poga sakļauta), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 3. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan “Share tab item” (Kopīgot, cilnes vienums), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 4. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan “Share with people, invite other people to edit or view this document, menu item” (Kopīgot ar personām, uzaicināt citus lietotājus rediģēt vai skatīt šo dokumentu, izvēlnes elements), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 5. Diktors norāda, kad dialogs Kopīgošana ir ielādēts. Kad tas beidz runāt, ierakstiet tās personas e-pasta adresi, ar kuru vēlaties koplietot dokumentu. Lai kopīgotu ar vairākām personām, izmantojiet semikolus e-pasta adrešu atdalīšanai.

 6. Lai piešķirtu atļaujas, spiediet taustiņu Tab, līdz atskan “Can edit” (Var rediģēt). Izmantojiet lejupvērsto vai augšupvērsto bulttaustiņu, lai atlasītu Var rediģēt vai Var skatīt.

 7. Lai pievienotu ziņojumu, spiediet taustiņu Tab, līdz atskan “Include a personal message with this invitation” (Uzaicinājumā iekļaut personisku ziņojumu), un pēc tam ierakstiet ziņojumu.

 8. Spiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots “Share button” (Poga Kopīgot), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Dokumenta saglabāšana PDF formātā

Saglabājiet dokumentu kā PDF failu, lai to varētu droši koplietot, izmantojot dažādus kanālus.

 1. Programmā Word Online atveriet dokumentu, kuru vēlaties saglabāt kā PDF failu.

 2. Spiediet taustiņu Tab, līdz atskan “More, button collapsed” (Vēl, poga sakļauta), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai atvērtu izvēlni.

 3. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan “Download as PDF, menu item” (Lejupielādēt kā PDF, izvēlnes elements), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 4. Word Online izveido PDF failu, un tas var prasīt kādu brīdi. Pēc tam, kad atskan “Click here to view the PDF of your document” (Noklikšķiniet šeit, lai skatītu sava dokumenta PDF failu), nospiediet taustiņu Enter.

 5. Spiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+labais bulttaustiņš, līdz atskan “Save button” (Poga Saglabāt), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 6. Pēc tam, kad atskan “Dismiss button” (Poga Vairs nerādīt), nospiediet taustiņu Enter, lai aizvērtu dialogu.

 7. Spiediet taustiņu Tab, līdz atskan “Dialog, Microsoft Word Online, focus on Close button” (Dialogs, Microsoft Word Online, fokuss uz pogas Aizvērt), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai atgrieztu fokusu uz dokumentu.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana dokumentu koprediģēšanai programmā Word

Īsinājumtaustiņi programmā Word Online

Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā Word veicot pamatuzdevumus

Navigācija programmā Word, izmantojot pieejamības līdzekļus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×