Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word izveidotu sarakstus ar aizzīmēm vai numurētus sarakstus

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word izveidotu sarakstus ar aizzīmēm vai numurētus sarakstus

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izveidojiet sarakstus ar aizzīmēm vai numurētus sarakstus, izmantojot Word 2016 kopā ar tastatūru un iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Varat arī pārvērst esošā teksta rindiņas par sarakstu, mainīt aizzīmju stilu un izveidot ligzdotus sarakstus.

Ekrāna lasītājiem ir dažāda līmeņa iespējas aprakstīt aizzīmju vai numurēto sarakstu stilu. Iespējams, ka ir jāpielāgo ekrāna lasītāja runas apjoma iestatījumi. Piemēram, JAWS var identificēt desmit visbiežāk lietoto veidu aizzīmes.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Kā rakstīt sarakstu ar aizzīmēm vai numurētu sarakstu

Sarakstu ar aizzīmēm vai numurētu sarakstu var rakstīt vairākos veidos.

Rakstiet sarakstu ar aizzīmēm vai numurētu sarakstu

 1. Izmantojot šo metodi, vispirms uzrakstāt teksta rindiņas un pēc tam tās pārveidojat par sarakstu.

 2. Ierakstiet sarakstam paredzētās teksta rindiņas.

 3. Atlasiet sarakstam paredzētos vienumus.

 4. Lai izveidotu sarakstu ar aizzīmēm, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H un pēc tam taustiņu U. Lai izveidotu numurētu sarakstu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H un pēc tam taustiņu N.

  Diktors atskaņo atlasītā aizzīmju vai numerācijas stila aprakstu.

 5. Lai pārtrauktu saraksta izveidi, nospiediet lejupvērsto bultiņu, pārejot uz nākamo teksta apgabalu.

Saraksta izveide, lentē izvēloties aizzīmju vai numerācijas stilu

 1. Izmantojot šo metodi, vispirms piemērojat aizzīmju vai numerācijas stilu, bet pēc tam ierakstāt saraksta vienumus.

 2. Lai rakstītu sarakstu ar aizzīmēm, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H un pēc tam taustiņu U, atverot aizzīmju stilu bibliotēku. Lai rakstītu numurētu sarakstu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H un pēc tam taustiņu N, atverot numerācijas stilu bibliotēku.

 3. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārskatītu pieejamos stilus un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu izvēlēto.

 4. Rakstiet pirmo saraksta vienumu. Lai turpinātu sarakstu, nospiediet taustiņu Enter.

 5. Lai pārtrauktu saraksta izveidi, nospiediet lejupvērsto bultiņu, pārejot uz nākamo teksta apgabalu.

Ligzdota saraksta izveide sarakstā

Varat izveidot sarakstu sarakstā, piemēram, apakšaizzīmes sarakstā ar aizzīmēm vai strukturējuma stila numerāciju numurētā sarakstā.

Lai izveidotu ligzdotu sarakstu

 1. Esošā sarakstā izvēlieties vienumu, kurš atradīsies pirms ligzdotā saraksta, un nospiediet taustiņu Enter, lai izveidotu jaunu saraksta vienumu.

 2. Dodieties uz vietu sarakstā, kur jāsākas jaunajam sarakstam.

  Kursoram atrodoties jaunā vienuma rindas sākumā, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Word 2016 automātiski palielina attiecīgā vienuma atkāpi un padara to par daļu no ligzdota saraksta vai sarakstu apkārtējā sarakstā.

  Jaunā saraksta vienuma aizzīmju vai numerācijas stila pamatā ir vecāksaraksta stils. Šo stilu varat mainīt uz jebkuru pieejamo aizzīmju vai numerācijas stilu. Kā to paveikt, skatiet rakstā Aizzīmju vai numerācijas stila maiņa.

Aizzīmju vai numerācijas stila maiņa

Ja vēlaties mainīt esošo aizzīmju vai numerācijas stilu, varat izvēlēties jebkuru stilu no aizzīmju vai numerācijas bibliotēkas.

 1. Atlasiet visu sarakstu.

 2. Izpildiet vienu no šīm darbībām:

  • Lai atlasītu pogu Aizzīmes un atvērtu bibliotēku, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, U.

  • Lai atlasītu pogu Numerācija un atvērtu bibliotēku, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, N.

 3. Nospiediet bulttaustiņu, lai izskatītu pieejamās opcijas, kas var atšķirties atkarībā no tā, ko nesen esat izmantojis. Lai izvēlētos stilu, nospiediet taustiņu Enter.

Saraksta līdzinājuma maiņa

Lai mainītu saraksta līdzinājumu attiecībā pret piemali, izmantojiet pogu Samazināt atkāpi un Palielināt atkāpi.

 1. Atlasiet visu sarakstu.

 2. Lai samazinātu atkāpi vai sarakstu pārvietotu tuvāk pie piemales, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H un pēc tam taustiņus A, O.

 3. Lai palielinātu atkāpi vai sarakstu pārvietotu tālāk no piemales, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, A, I.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word 2016 pievienotu vai rediģētu dokumenta tekstu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word 2016 līdzinātu tekstu un rindkopas

Īsinājumtaustiņi programmā Microsoft Word 2016 darbam ar Windows

Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā Word veicot pamatuzdevumus

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Kā naviģēt programmā Word, izmantojot pieejamības līdzekļus

Varat izmantot iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai tālruņa programmā Word Mobile izveidotu sarakstus ar aizzīmēm vai numurētus sarakstus. Programmā Word Mobile esošās teksta rindiņas varat pārvērst par sarakstu, mainīt aizzīmju stilu un izveidot ligzdotus sarakstus. Šo visu tipu sarakstus var turpināt automātiski, rindiņas beigās vienkārši pieskaroties pie Enter.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Kā rakstīt sarakstu ar aizzīmēm vai numurētu sarakstu

Pastāv vairākas iespējas, kā dokumentā pievienot sarakstu ar aizzīmēm vai numurētu sarakstu.

Ierakstiet sarakstu ar aizzīmēm

 1. Ierakstiet saraksta pirmo teksta rindiņu.

 2. Word Mobile dokumentā pārliecinieties, vai atrodaties rakstīšanas apgabalā. Velciet ar pirkstu, līdz tiek atskaņots “Editable text, double tap to edit” (Rediģējams teksts, lai rediģētu, veiciet dubultskārienu). Ar vienu pirkstu ekrānā pavelciet uz augšu vai uz leju, līdz tiek atskaņots “Lines” (Rindiņas). Pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai atrastu teksta rindiņu, kas jāpārvērš par sarakstu ar aizzīmēm. Lai atlasītu rindiņu, veiciet trīskāršu pieskārienu pie ekrāna.

 3. Dokumentā ar vienu pirkstu ekrānā pavelciet uz augšu vai uz leju, līdz tiek atskaņots “Items ” (Vienumi).

 4. Pēc tam ar vienu pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Bullets, button. Double-tap to activate” (Aizzīmes, poga. Lai aktivizētu, veiciet dubultskārienu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Pēc tam ar vienu pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “More Options button, collapsed, double-tap to expand” (Poga Papildu opcijas, sakļauta, veiciet dubultskārienu, lai izvērstu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek izvērsta izvēlne Papildu opcijas. Tiek atskaņots “Home, button collapsed” (Sākums, poga sakļauta).

 6. Izvēlnē ar vienu pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Bullets button, double-tap to activate” (Poga Aizzīmes, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 7. Pavelciet pa labi, lai izskatītu pieejamos aizzīmju stilus: aizpildīts aplis, tukšs riņķis, aizpildīts kvadrāts, 4 neliels rombs, tukša bultiņa vai atzīme. Pavilkšanas laikā tiek atskaņots aizzīmju stilu apraksts. Divreiz pieskarieties, lai to atlasītu.

 8. Lai pievienotu jaunu aizzīmi, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “More options button. Expanded. Double-tap to collapse” (Poga Citas opcijas. Izvērsta. Lai sakļautu, veiciet dubultskārienu). Lai sakļautu pogu Citas opcijas, veiciet dubultpieskārienu. Pieskarieties tastatūrai un pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Enter” (Ievadīt). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 9. Lai pārtrauktu veidot sarakstu, veiciet dubultskārienu pie Enter.

Numurēta saraksta ierakstīšana

 1. Ierakstiet saraksta pirmo teksta rindiņu.

 2. Word Mobile dokumentā pārliecinieties, vai atrodaties rakstīšanas apgabalā. Velciet ar pirkstu, līdz tiek atskaņots “Editable text, double tap to edit” (Rediģējams teksts, lai rediģētu, veiciet dubultskārienu). Ar vienu pirkstu ekrānā pavelciet uz augšu vai uz leju, līdz tiek atskaņots “Lines” (Rindiņas). Pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai atrastu teksta rindiņu, kas jāpārvērš par sarakstu ar aizzīmēm. Lai atlasītu rindiņu, veiciet trīskāršu pieskārienu pie ekrāna.

 3. Dokumentā ar vienu pirkstu ekrānā pavelciet uz augšu vai uz leju, līdz tiek atskaņots “Items ” (Vienumi).

 4. Pēc tam ar vienu pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Numbering button. Double-tap to activate” (Poga Numerācija. Lai aktivizētu, veiciet dubultskārienu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Pēc tam ar vienu pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “More Options button, collapsed, double-tap to expand” (Poga Papildu opcijas, sakļauta, veiciet dubultskārienu, lai izvērstu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek izvērsta izvēlne Papildu opcijas. Tiek atskaņots “Home, button collapsed” (Sākums, poga sakļauta).

 6. Izvēlnē ar vienu pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Numbering button, double-tap to activate” (Poga Numerācija, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 7. Pavelciet pa labi, lai izskatītu pieejamos numerācijas stilus: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. vai i. ii. iii. Pavilkšanas laikā tiek atskaņots numerācijas stilu apraksts. Divreiz pieskarieties, lai to atlasītu.

 8. Lai pievienotu jaunu aizzīmi, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “More options button. Expanded. Double-tap to collapse” (Poga Citas opcijas. Izvērsta. Lai sakļautu, veiciet dubultskārienu). Lai sakļautu pogu Citas opcijas, veiciet dubultpieskārienu. Pieskarieties tastatūrai un pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Enter” (Ievadīt). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 9. Lai pārtrauktu veidot sarakstu, veiciet dubultskārienu pie Enter.

Ligzdota saraksta izveide sarakstā

Varat izveidot sarakstu sarakstā, piemēram, apakšaizzīmes sarakstā ar aizzīmēm vai strukturējuma stila numerāciju numurētā sarakstā.

 1. Ja dokumentā jau ir saraksts, pārliecinieties, vai atrodaties rakstīšanas apgabalā. Velciet ar pirkstu, līdz tiek atskaņots “Editable text, double tap to edit” (Rediģējams teksts, lai rediģētu, veiciet dubultskārienu). Ar vienu pirkstu ekrānā pavelciet uz augšu vai uz leju, līdz tiek atskaņots “Lines” (Rindiņas). Pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai atrastu saraksta vienumu, kas jāpārvērš par ligzdotu sarakstu. Lai atlasītu vienumu, veiciet trīskāršu pieskārienu pie ekrāna.

 2. Word Mobile dokumentā ar vienu pirkstu pavelciet uz augšu vai uz leju uz ekrāna, līdz tiek atskaņots “Items ” (Vienumi).

 3. Pēc tam ar vienu pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Increase Indent button. Double-tap to activate” (Poga Palielināt atkāpi. Lai aktivizētu, veiciet dubultskārienu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Vienums tagad ir ligzdota saraksta daļa.

 4. Lai atgrieztos augstākā saraksta līmenī, ekrānā ar vienu pirkstu pavelciet uz augšu vai uz leju, līdz tiek atskaņots “Items ” (Vienumi). Pēc tam ar vienu pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Decrease Indent button. Double-tap to activate” (Poga Samazināt atkāpi. Lai aktivizētu, veiciet dubultskārienu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Aizzīmju vai numerācijas stila maiņa

Ja vēlaties mainīt esošo aizzīmju vai numerācijas stilu, varat izvēlēties jebkuru stilu no aizzīmju vai numerācijas bibliotēkas.

 1. Dokumentā pārliecinieties, vai atrodaties rakstīšanas apgabalā. Velciet ar pirkstu, līdz tiek atskaņots “Editable text, double tap to edit” (Rediģējams teksts, lai rediģētu, veiciet dubultskārienu). Ar vienu pirkstu ekrānā pavelciet uz augšu vai uz leju, līdz tiek atskaņots “Lines” (Rindiņas). Pavelciet pa labi vai pa kreisi, lai atrastu saraksta vienumu tajā saraksta līmeni, kurā vēlaties mainīt aizzīmju vai numerācijas stilu. Lai atlasītu vienumu, veiciet trīskāršu pieskārienu pie ekrāna.

 2. Word Mobile dokumentā ar vienu pirkstu pavelciet uz augšu vai uz leju uz ekrāna, līdz tiek atskaņots “Items ” (Vienumi).

 3. Pēc tam ar vienu pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “More Options button, collapsed, double-tap to expand” (Poga Papildu opcijas, sakļauta, veiciet dubultskārienu, lai izvērstu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek izvērsta izvēlne Papildu opcijas. Tiek atskaņots “Home, button collapsed” (Sākums, poga sakļauta).

 4. Pavelciet ar vienu pirkstu pa labi, līdz Diktors paziņo, ka esat sasniedzis pogu Aizzīmes vai Numerācija. Pēc tam veiciet dubultskārienu, lai atvērtu bibliotēku, un pavelciet pa labi, lai atlasītu jauno stilu.

  Sarakstus ar aizzīmēm varat apvienot ar ligzdotiem numurētiem sarakstiem vai otrādi.

Saraksta līdzinājuma maiņa

Lai mainītu saraksta līdzinājumu attiecībā pret piemali, izmantojiet opciju Samazināt atkāpi un Palielināt atkāpi.

 1. Dokumentā pārliecinieties, vai atrodaties rakstīšanas apgabalā. Velciet ar pirkstu, līdz tiek atskaņots “Editable text, double tap to edit” (Rediģējams teksts, lai rediģētu, veiciet dubultskārienu). Ar vienu pirkstu ekrānā pavelciet uz augšu vai uz leju, līdz tiek atskaņots “Lines” (Rindiņas). Pavelciet pa labi vai pa kreisi, lai atrastu saraksta vienumu, kurā vēlaties mainīt līdzinājumu. Lai atlasītu vienumu, veiciet trīskāršu pieskārienu pie ekrāna.

 2. Word Mobile dokumentā ar vienu pirkstu pavelciet uz augšu vai uz leju uz ekrāna, līdz tiek atskaņots “Items ” (Vienumi).

 3. Pavelciet ar vienu pirkstu pa labi, līdz Diktors paziņo, ka esat sasniedzis pogu Palielināt atkāpi vai Samazināt atkāpi. Pēc tam veiciet dubultskārienu.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word ievietotu un mainītu tekstu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word koplietotu dokumentu

Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā Word veicot pamatuzdevumus

Navigācija programmā Word, izmantojot pieejamības līdzekļus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×