Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint rādītu prezentācijas

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint rādītu prezentācijas

Piezīme.: Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā.

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantošana PowerPoint ar taustiņu un ekrāna lasītāju, lai sniegtu prezentāciju skatītājiem, izmantojot Prezentētāja skatu vai slaidrādes skatā. Lai maksimāli izmantotu savu prezentāciju, mēs iesakām izmantot Prezentētāja skatu. Mums ir pārbaudītas ar rīku diktors, JAWS un NVDA, bet tā varētu strādāt ar citiem ekrāna lasītāju, kamēr viņi seko bieži pieejamības standartiem un metodes.

Slaidrādes skatā prezentētāja skats tiek startēts automātiski, ja ir izveidots savienojums ar otru monitoru. Prezentētāja skatā varat strādāt ar savām piezīmēm prezentēšanas laikā, bet auditorija redz tikai slaidus.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Slaidrādes sākšana

 1. Atveriet prezentāciju, izmantojot PowerPoint.

 2. Lai sāktu slaidrādi, nospiediet taustiņu F5.

  Ja ir izveidots savienojums ar otru displeju prezentētāja skats tiek startēts automātiski. Ja strādājat ar vienu monitoru, tad, lai slaidrādes laikā atvērtu prezentētāja skatu, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10, R.

 3. Lai naviģētu pa slaidiem:

  • Lai pārvietotos uz nākamo slaidu, nospiediet taustiņu Page down.

  • Lai pārietu uz nākamo slaidu, nospiediet taustiņu Page up.

  • Lai pārietu uz noteiktu slaidu, ievadiet slaida numuru un nospiediet taustiņu Enter.

  • Lai atvērtu kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Pārvietojieties pa izvēlnes opcijām, izmantojot lejupvērsto bultiņu. Ekrāna lasītājs nosauc vienumus, kad uz tiem pārejat.

 4. Lai beigtu slaidrādi, nospiediet taustiņu Esc.

Prezentācijas demonstrēšana, izmantojot prezentētāja skatu

Atrodoties Prezentētāja skatu, varat izmantot īsinājumtaustiņus, kas var palīdzēt sniegt prezentācijas PowerPoint :

Darbība

Taustiņu kombinācija

Nākamās piezīmju rindiņas lasīšana.

Alt+A

Iepriekšējās piezīmju rindiņas lasīšana.

ALT+Z

Pagājušā laika (taimeris sāk darboties, tiklīdz startējat prezentētāja skatu) lasīšana.

Alt+W

Nākamās darbības (piemēram, nākamais slaids, nākamā animācija vai slaidrādes beigas) lasīšana.

Alt+Q

Lai aizvērtu Prezentētāja skatu, nospiediet taustiņu Esc.

Melna ekrāna rādīšana

Lai apturētu prezentāciju un parādītu tukšu melnu ekrānu, nospiediet taustiņu B. Lai atgrieztos prezentācijā un atkal rādītu slaidus, nospiediet taustiņu Esc.

Padoms.: Lai parādītu tukšu baltu ekrānu, nospiediet taustiņu W. Lai atgrieztos, vēlreiz nospiediet taustiņu W.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint lasītu vai pievienotu runātāja piezīmes un komentārus

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint drukātu prezentācijas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai sniegtu PowerPoint prezentāciju

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Ekrāna lasītāju izmantošana, lai izpētītu un pārvietoties PowerPoint

Varat izmantot PowerPoint darbam ar Android ar iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack, lai pārvietotos prezentācijas slaidos. Uzziniet, kā slaidrādi sākt, beigt un kā tajā pārvietoties, un kā izmantot melno slaidu, lai paslēptu prezentāciju.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Slaidrādes sākšana

 1. Atveriet prezentāciju, izmantojot PowerPoint.

 2. Pēc tam ar pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Present button” (Poga Prezentēt). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai sāktu slaidrādi. Tiek atskaņots: “Selected, slide 1” (Atlasīts, 1. slaids).

Virzīšanās pa slaidiem

 1. Prezentējot slaidrādi, veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pārietu pie nākamā slaida, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Next slide button” (Poga Nākamais slaids), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai atgrieztos pie iepriekšējā slaida, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Previous slide button” (Poga Iepriekšējais slaids), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Kad nostājaties uz slaida, TalkBack nosauc slaida numuru. Lai lasītu slaida virsrakstu, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots: “Title text box <title>” (Virsraksta tekstlodziņš <virsraksts>). Lai lasītu slaida pārējo saturu, ar vienu pirkstu pavelciet pa labi. Fokuss tiek pārvietots uz nākamo elementu, un Talkback atskaņo saturu. TalkBack paziņo par teksta elementu šādi: “Content placeholder <text>” (Satura vietturis <teksts>).

  Padoms.: Ja netiek atskaņots nākamā slaida numurs, esat sasniedzis slaidrādes beigas, un viss saturs ir izlasīts.

 3. Lai izietu no slaidrādes, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “End show button” (Poga Beigt slaidrādi), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Prezentācijas paslēpšana

Pauzējiet prezentāciju un parādiet tukšu melnu ekrānu.

 1. Prezentējot slaidrādi, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Not checked, blank screen, switch” (Nav atzīmēts, tukšs ekrāns, slēdzis), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: “On” (Ieslēgts).

 2. Lai atkal parādītu slaidus, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: “Off” (Izslēgts).

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja lietošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint saglabātu prezentāciju

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Ekrāna lasītāju izmantošana, lai izpētītu un pārvietoties PowerPoint

Varat izmantot PowerPoint Mobile ar iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Narrator, lai pārvietotos prezentācijas slaidos. Uzziniet, kā slaidrādi sākt, beigt un kā tajā pārvietoties, un kā izmantot melno slaidu, lai paslēptu prezentāciju.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Slaidrādes sākšana

 1. Atveriet prezentāciju, izmantojot PowerPoint.

 2. Pēc tam ar pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Present button” (Poga Prezentēt). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai sāktu slaidrādi.

  Padoms.: Vienumu varat atrast, arī izpētot ekrānu. Lai pārlūkotu, novietojiet pirkstu uz ekrāna un velciet to pa ekrānu. Diktors nosauc vienumus, kad pieskaraties tiem.

Virzīšanās pa slaidiem

 1. Prezentējot slaidrādi, veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pārietu pie nākamā slaida, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Next slide button” (Poga Nākamais slaids), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai atgrieztos pie iepriekšējā slaida, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Previous slide button” (Poga Iepriekšējais slaids), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Padoms.: Kad sasniedzat pēdējo slaidu, tiek atskaņots “End of slide show” (Slaidrādes beigas). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai izietu no prezentācijas skata.

 2. Diktors atskaņo slaida numuru un virsrakstu. Lai pārvietotu fokusu uz slaida virsrakstu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots: “Title text box” (Tekstlodziņš Virsraksts). Lai lasītu slaida pārējo saturu, ar vienu pirkstu pavelciet pa labi. Fokuss tiek pārvietots uz nākamo elementu. Narrator paziņo par teksta elementu šādi: “Content placeholder” (Satura vietturis).

  Padoms.: Kad pēc pavilkšanas pa labi tiek atskaņots “Notes” (Piezīmes), vairāk satura slaidā nav.

 3. Lai jebkurā prezentācijas vietā izietu no slaidrādes, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “End show button” (Poga Slaidrādes beigas), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Prezentācijas paslēpšana

Pauzējiet prezentāciju un parādiet tukšu melnu ekrānu.

 1. Prezentējot slaidrādi, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Off, blank screen button” (Izslēgt, tukša ekrāna poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: “On, blank screen button” (Ieslēgt, tukša ekrāna poga).

 2. Lai atkal parādītu slaidus, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: “Off, blank screen button” (Izslēgt, tukša ekrāna poga).

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja lietošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint saglabātu prezentāciju

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ekrāna lasītāju izmantošana, lai izpētītu un pārvietoties PowerPoint

Izmantošana PowerPoint darbam tīmeklī ar tastatūru un ekrānu, lai sniegtu prezentāciju skatītājiem. Mums ir pārbaudītas ar rīku Diktors un JAWS, bet tā varētu strādāt ar citiem ekrāna lasītāju, kamēr viņi seko bieži pieejamības standartiem un metodes. Jūs uzzināsit, kā sākt, naviģējiet un beigt slaidrādi.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

 • Ja izmantojat PowerPoint darbam tīmeklī, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. PowerPoint darbam tīmeklī darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis PowerPoint darbam tīmeklī.

Slaidrādes sākšana

 1. Lai pārvietotos uz cilni Skats, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Windows logotipa taustiņš, W. Tiek atskaņots: “Selected, View tab item” (Atlasīts, cilne Skats).

 2. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai sāktu slaidrādi no pirmā prezentācijas slaida, nospiediet taustiņu B.

  • Lai sāktu slaidrādi no pašreizējā slaida, nospiediet taustiņu C.

 3. Tiek sākta slaidrāde. Lai pārietu pie nākamā slaida, nospiediet taustiņu N. Lai pārietu pie iepriekšējā slaida, nospiediet taustiņu P.

 4. Lai beigtu slaidrādi, nospiediet taustiņu Esc.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Īsinājumtaustiņi tīmekļa programmā PowerPoint Online

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ekrāna lasītāju izmantošana, lai izpētītu un pārvietoties PowerPoint

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×