Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint koprediģētu prezentācijas

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint koprediģētu prezentācijas

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet programmu PowerPoint 2016 ar tastatūru un ekrāna lasītāju, piemēram, JAWS vai iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai sadarbotos ar draugu vai kolēģi pie prezentācijas tiešsaistē. Koprediģēt var gan regulārā veidā, gan reāllaikā. Otrajā gadījumā varat skatīt citu lietotāju veiktās izmaiņas uzreiz, kad tās tiek veiktas.

Piezīmes : 

 • Office 365 abonentiem pakāpeniski tiek izlaisti jaunie Office 365 līdzekļi, tāpēc, iespējams, jūsu programmai šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunos līdzekļus, izlasiet rakstu Kad iegūšu jaunākos Office 2016 līdzekļus pakalpojumam Office 365?.

 • Informācija par īsinājumtaustiņiem pieejama rakstā Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu prezentāciju.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Darba sākšana ar līdzekli Diktors.

 • Šajā tēmā tiek pieminēta arī JAWS funkcionalitāte. Lai iegūtu papildinformāciju par JAWS darbam ar Windows, skatiet sadaļu JAWS darbam ar Windows īsā lietošanas pamācība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka esat pieteicies savā Microsoft kontā un līdz ar to jums ir pieejams pakalpojums OneDrive.

Šajā tēmā

Tiešsaistes saglabāšanas vietas pievienošana

Pakalpojums OneDrive ir pieejams, tiklīdz sākat lietot programmu PowerPoint 2016, bet, lai varētu saglabāt vidē SharePoint, iespējams, būs manuāli jāpievieno SharePoint vietne.

 1. Programmā PowerPoint 2016 nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F, lai atvērtu izvēlni Fails. Tiek atskaņots faila nosaukums un “PowerPoint window, Selected, Info tab item” (PowerPoint logs, atlasīts, cilnes Informācija elements). Lasītājā JAWS tiek atskaņots “Backstage view, File, Info tab” (Backstage skats, Fails, cilne Informācija).

 2. Lai atvērtu izvēlni Saglabāt kā , nospiediet taustiņu A. Tiek atskaņots “Selected, Save As tab item” (Atlasīts, cilnes elements Saglabāt kā). Lasītājā JAWS tiek atskaņots “Save As tab” (Cilne Saglabāt kā).

 3. Lai pievienotu saglabāšanas vietu, nospiediet taustiņu A. Tiek atskaņots “Selected, Add a Place tab item” (Atlasīts cilnes elements Pievienot vietu). Lasītājā JAWS tiek atskaņots “Saving features, Add a Place tab” (Saglabāšanas līdzekļi, cilnes Pievienot vietu).

 4. Nospiediet 1, lai pievienotu SharePoint vietni.

 5. Pēc uzaicinājuma ierakstiet e-pasta adresi, ko izmantojat, lai piekļūtu savai SharePoint vietnei, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 6. Pēc uzaicinājuma ierakstiet savu paroli un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Vietne tagad ir pieejama programmas PowerPoint 2016 dialoglodziņā Saglabāt kā.

Prezentācijas saglabāšana tiešsaistē

Lai programmā PowerPoint 2016 varētu koprediģēt prezentāciju ar kādu citu, tā ir jāsaglabā pakalpojumā OneDrive vai SharePoint Online.

Prezentācijas saglabāšana pakalpojumā OneDrive

 1. Pēc tam, kad programmā PowerPoint 2016 izveidota prezentācija, kuru vēlaties koplietot, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F, lai atvērtu izvēlni Fails. Tiek atskaņots faila nosaukums un “PowerPoint window, Selected, Info tab item” (PowerPoint logs, atlasīts, cilnes Informācija elements). Lasītājā JAWS tiek atskaņots “Backstage view, File, Info tab” (Backstage skats, Fails, cilne Informācija).

 2. Nospiediet taustiņu H, lai atvērtu izvēlni Kopīgot. Tiek atskaņots “Selected, Share tab item” (Atlasīts, cilnes elements Kopīgot) Lasītājā JAWS tiek atskaņots “Share tab” (Cilne Kopīgot).

 3. Nospiediet taustiņu C, lai prezentāciju saglabātu mākonī. Tiek atskaņots “Selected, Save As tab item” (Atlasīts, cilnes elements Saglabāt kā). Lasītājā JAWS tiek atskaņots “Save As tab” (Cilne Saglabāt kā).

 4. Nospiediet taustiņu K, lai prezentāciju saglabātu pakalpojumā OneDrive. Tiek atskaņots “Selected, OneDrive tab item” (Atlasīts, cilnes elements OneDrive). Lasītājā JAWS tiek atskaņots “OneDrive tab” (Cilne OneDrive).

  • Ja vēl neesat saglabājis prezentāciju lokāli vai vēlaties mainīt faila nosaukumu, nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots “Enter file name here” (Ievadiet faila nosaukumu šeit) vai pašreizējais faila nosaukums. Ierakstiet vajadzīgo nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots “Save button” (Poga Saglabāt). Nospiediet atstarpes taustiņu, lai prezentāciju saglabātu pakalpojumā OneDrive.

  • Ja esat jau saglabājis savu prezentāciju, bet vēlaties izmantot tādu pašu faila nosaukumu pakalpojumā OneDrive, vienkārši nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots “Save button” (Poga Saglabāt), un tad nospiediet atstarpes taustiņu, lai dokumentu saglabātu pakalpojumā OneDrive.

Prezentācijas saglabāšana vidē SharePoint

 1. Pēc tam, kad programmā PowerPoint 2016 izveidota prezentācija, kuru vēlaties koplietot, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F, lai atvērtu izvēlni Fails. Tiek atskaņots faila nosaukums un “PowerPoint window, Selected, Info tab item” (PowerPoint logs, atlasīts, cilnes Informācija elements). Lasītājā JAWS tiek atskaņots “Backstage view, File, Info tab” (Backstage skats, Fails, cilne Informācija).

 2. Nospiediet taustiņu H, lai atvērtu izvēlni Kopīgot. Tiek atskaņots “Selected, Share tab item” (Atlasīts, cilnes elements Kopīgot) Lasītājā JAWS tiek atskaņots “Share tab” (Cilne Kopīgot).

 3. Nospiediet taustiņu C, lai prezentāciju saglabātu mākonī. Tiek atskaņots “Selected, Save As tab item” (Atlasīts, cilnes elements Saglabāt kā). Lasītājā JAWS tiek atskaņots “Save As tab” (Cilne Saglabāt kā).

 4. Nospiediet taustiņu S, lai prezentāciju saglabātu vidē SharePoint. Izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots “Sites” (Vietnes) un pēc tam vēlamās vietnes nosaukums.

 5. Nospiediet taustiņu Tab un pēc tam taustiņu Enter, lai atvērtu dialoglodziņu Saglabāšana. Ja fails vēl nav saglabāts, ekrāna lasītājs atskaņo pašreizējā faila nosaukumu vai dažus vārdus no teksta sākuma.

  • Ja vēl neesat saglabājis prezentāciju lokāli vai vēlaties mainīt faila nosaukumu, ierakstiet vēlamo nosaukumu, pēc tam nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots “All Locations, split button” (Visas atrašanās vietas, saliktā poga), un pēc tam nospiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņota jūsu SharePoint vietnes adrese. Nospiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots vajadzīgās bibliotēkas vai darbvietas nosaukums, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai saglabātu prezentāciju.

  • Ja jau esat saglabājis prezentāciju un vēlaties izmantot tādu pašu faila nosaukumu kā vidē SharePoint, nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots “All Locations, split button” (Visas atrašanās vietas, saliktā poga), un pēc tam nospiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņota jūsu SharePoint vietnes adrese. Nospiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots vajadzīgās bibliotēkas vai darbvietas nosaukums, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai saglabātu prezentāciju.

Prezentācijas koplietošana ar citiem lietotājiem

Pēc prezentācijas saglabāšanas tiešsaistē koplietojiet to ar līdzautoriem, izmantojot rūti Koplietot.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Y, lai atvērtu koplietošanas rūti. Fokuss tiek pārvietots uz lauku Uzaicināt personaskopīgošanas rūtī.

 2. Ierakstiet līdzautora e-pasta adresi. Ja ir vairākas adreses, atdaliet tās ar komatu.

 3. Nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots “Give permissions to this document” (Piešķirt atļaujas šim dokumentam). Ja pēc tam tiek atskaņots “Can edit” (Var rediģēt), jau ir pareizās atļaujas, kas paredzētas koprediģēšanai. Pretējā gadījumā nospiediet atstarpes taustiņu un pēc tam izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu, lai pārvietotos starp opcijām, līdz tiek atskaņots “Can edit” (Var rediģēt), un nospiediet taustiņu Enter.

 4. Ja vēlaties uzrakstīt īsu ziņu līdzautoriem, nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots “Include a message (optional)” (Iekļaut ziņojumu (nav obligāti)), un pēc tam ierakstiet savu ziņu.

 5. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Share button” (Poga Kopīgot), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Līdzautoriem tiek nosūtīts e-pasta ziņojums, informējot par piekļuvi.

Koplietošanas opciju maiņa

Varat izvēlēties veiktās izmaiņas kopīgot ar līdzautoriem automātiski, vai arī ikreiz, kad tiek atvērta prezentācija, kurā kāds cits veic izmaiņas, par to tiek vaicāts.

 1. Lai atvērtu izvēlni Fails, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F. Tiek atskaņots faila nosaukums un “PowerPoint window, Selected, Info tab item” (PowerPoint logs, atlasīts, cilnes Informācija elements). Lasītājā JAWS tiek atskaņots “Backstage view, File, Info tab” (Backstage skats, Fails, cilne Informācija).

 2. Lai atvērtu Izvēlni Opcijas, nospiediet taustiņu T. Tiek atskaņots “PowerPoint Options window, General” (PowerPoint logs Opcijas, Vispārīgi). Lasītājā JAWS tiek atskaņots “PowerPoint Options” (PowerPoint opcijas). Ekrāna lasītājā JAWS fokuss var nebūt vērsts uz cilni Vispārīgi. Lai pārliecinātos, vai atrodaties pareizajā cilnē, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu un pārvietojieties starp cilnēm, līdz tiek atskaņots “General” (Vispārīgi).

 3. Nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots “When working with others, automatically save changes” (Strādājot kopā ar citiem, automātiski saglabāt izmaiņas), un pēc tam pašreizējais iestatījums. Lai mainītu šo iestatījumu, nospiediet atstarpes taustiņu, līdz tiek atskaņots “Checked” (Atzīmēta) vai “Unchecked” (Neatzīmēta), atkarībā no tā, kuru vēlaties, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai aizvērtu Izvēlni Opcijas, nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots “OK button” (Poga Labi), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Šis iestatījums ietekmē visas jūsu kopīgotās prezentācijas, ne tikai prezentāciju, ar kuru pašreiz strādājat.

Kopīgs darbs koplietotā prezentācijā

PowerPoint koprediģēšana ļauj vairākiem cilvēkiem sadarboties un kopīgi strādāt ar prezentācijām. Koprediģēšana tiek sākta automātiski, kad vairāki lietotāji atver vienu un to pašu prezentāciju, kas saglabāta pakalpojumā OneDrive vai SharePoint Online.

Jūsu līdzautori varat sekot saitei, ko esat nosūtījis, un jūsu prezentācija tiek atvērta viņu PowerPoint versijā vai programmā PowerPoint Online. Ja viņi arī izmanto programmu PowerPoint Online vai PowerPoint 2016 un ir piekrituši automātiski kopīgot izmaiņas, jūsu ekrāna lasītājs atskaņo "There are other users editing this slide" (Ir citi lietotāji, kas rediģē šo slaidu), ja līdzautori strādā slaidā, kad naviģējat uz to.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Ekrāna lasītāja izmantošana programmā PowerPoint, lai sadarbotos mākonī

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu prezentāciju

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Uzziniet, kā pārvietoties programmā PowerPoint, izmantojot pieejamības līdzekļus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×