Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Outlook mainītu atkāpju un atstarpju opcijas

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Outlook mainītu atkāpju un atstarpju opcijas

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet Outlook ar tastatūru un rīku Diktors, iebūvēto Windows ekrāna lasītāju, lai iestatītu nepieciešamo atstarpi pirms un pēc katras rindkopas, kā arī atkāpes lielumu. Varat arī izveidot atkāpi tikai rindkopas pirmajā rindiņā, vai arī izveidot pārkari, kad atkāpe tiek lietota visām rindkopas rindiņām, izņemot pirmo rindiņu. Papildus varat mainīt rindkopas rindstarpu.

Piezīmes : 

Šajā tēmā

Rindkopu atstarpju iestatīšana

 1. Veidojot ziņojumu, atlasiet rindkopu, kurai vēlaties iestatīt atstarpi. Ja vēlaties iestatīt rindkopu atstarpes visā ziņojumā, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+A.

 2. Lai pārietu uz cilni Teksta formatēšana, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+O. Pēc tam nospiediet taustiņu P un pēc tam G. Tiek atvērts dialoglodziņš Rindkopa, kurā fokuss atrodas cilnē Atkāpes un atstarpes. Tiek atskaņots: "Paragraph window. Alignment." (Rindkopas logs. Līdzinājums) Rīkā JAWS atskan: "Paragraph dialog. Indents and Spacing page." (Dialoglodziņš Rindkopa. Lapa Atkāpes un atstarpes)

 3. Lai iestatītu atstarpi pirms rindkopas, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "Before." (Pirms) Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan nepieciešamā punktu vērtība, vai arī ierakstiet nepieciešamo punktu vērtību (piemēram, 6 vai 18). (Mazāka punktu vērtība apzīmē mazāku atstarpi.)

 4. Lai iestatītu atstarpi pēc rindkopas, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "After." (Pēc) Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan nepieciešamā punktu vērtība, vai arī ierakstiet nepieciešamo punktu vērtību (piemēram, 6 vai 18).

 5. Lai aizvērtu dialoglodziņu Rindkopa, nospiediet tabulēšanas, līdz tiek atskaņots paziņojums “OK button” (Poga Labi), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu. Fokuss atgriežas ziņojuma logā.

Rindstarpas iestatīšana

 1. Lai mainītu rindkopas rindstarpu, atlasiet rindkopu, kuru vēlaties formatēt.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+O, lai pārietu uz cilni Teksta formatēšana. Pēc tam nospiediet taustiņu P un pēc tam G. Tiek atvērts dialoglodziņš Rindkopa, kurā fokuss atrodas cilnē Atkāpes un atstarpes.

 3. Atlasiet rindu atstarpes opciju, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Line Spacing" (Rindstarpa), kam seko rindstarpas opcija.

 4. Lai atvērtu opciju sarakstu, nospiediet atstarpes taustiņu. Pēc tam izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan nepieciešamā rindstarpas opcija. Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

  Atlasot pielāgojamu opciju, piemēram, Vairākas, lai norādītu atstarpes lielumu, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Atskan "At" (Pie) un pašreizējais atstarpes lielums. Pēc tam ievadiet vērtību.

 5. Lai aizvērtu dialoglodziņu Rindkopa, nospiediet tabulēšanas, līdz tiek atskaņots paziņojums “OK button” (Poga Labi), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu. Fokuss atgriežas ziņojuma logā.

Rindkopu atkāpju iestatīšana

Rindkopas pirmās rindiņas atkāpe

 1. Kad veidojat ziņojumu, atlasiet rindkopas, kurās vēlaties izveidot rindkopas pirmās rindiņas atkāpi.

 2. Lai atvērtu cilni Teksta formatēšana, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+O. Pēc tam nospiediet taustiņu P un pēc tam G. Tiek atvērts dialoglodziņš Rindkopa, kurā fokuss atrodas cilnē Atkāpes un atstarpes. Tiek atskaņots: "Paragraph window. Alignment." (Rindkopas logs. Līdzinājums) Rīkā JAWS atskan: "Paragraph dialog. Indents and Spacing page." (Dialoglodziņš Rindkopa. Lapa Atkāpes un atstarpes)

 3. Lai atkāpi iestatītu rindkopas pirmajai rindiņai, izmantojiet opcijas grupā Atkāpe. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "Special, <indentation option>, editable combobox." (Speciāla <atkāpes opcija>, rediģējams kombinētais lodziņš) Rīkā JAWS atskan: "Special column combobox, <indentation option>." (Speciāls kolonnu kombinētais lodziņš, <atkāpes opcija>) Lai izveidotu pirmās rindiņas atkāpi, nospiediet atstarpes taustiņu un pēc tam izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan: "First line." (Pirmā rindiņa) Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai iestatītu pirmās rindiņas atkāpes lielumu, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Atskan "By" (Par) un pašreizējais atkāpes lielums. Pēc tam ievadiet vērtību collās, piemēram, 0,5.

 5. Lai aizvērtu dialoglodziņu Rindkopa, nospiediet tabulēšanas, līdz tiek atskaņots paziņojums “OK button” (Poga Labi), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu. Fokuss atgriežas ziņojuma logā.

Piezīme : Atkāpe tiks lietota visām turpmākajām rindkopām.

Visu rindkopas rindiņu atkāpe, izņemot pirmo rindkopu

 1. Kad veidojat ziņojumu, atlasiet rindkopas, kurās vēlaties izveidot visu rindiņu atkāpi, izņemot pirmo rindiņu (pārkare).

 2. Lai atvērtu cilni Teksta formatēšana, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+O. Pēc tam nospiediet taustiņu P un pēc tam G. Tiek atvērts dialoglodziņš Rindkopa, kurā fokuss atrodas cilnē Atkāpes un atstarpes. Tiek atskaņots: "Paragraph window. Alignment." (Rindkopas logs. Līdzinājums) Rīkā JAWS atskan: "Paragraph dialog. Indents and Spacing page." (Dialoglodziņš Rindkopa. Lapa Atkāpes un atstarpes)

 3. Lai atkāpi iestatītu visām rindkopas rindiņām, izņemot pirmo rindiņu, izmantojiet opcijas grupā Atkāpe. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "Special, <indentation option>, editable combobox." (Speciāla <atkāpes opcija>, rediģējams kombinētais lodziņš) Rīkā JAWS atskan: "Special column combobox, <indentation option>." (Speciāls kolonnu kombinētais lodziņš, <atkāpes opcija>).

  Lai izveidotu pārkari, nospiediet atstarpes taustiņu un pēc tam izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan: "Hanging." (Pārkare) Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai iestatītu atkāpes lielumu, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Atskan "By" (Par) un pašreizējais atkāpes lielums. Pēc tam ievadiet vērtību collās, piemēram, 0,5.

 5. Lai aizvērtu dialoglodziņu Rindkopa, nospiediet tabulēšanas, līdz tiek atskaņots paziņojums “OK button” (Poga Labi), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu. Fokuss atgriežas ziņojuma logā.

Visas rindkopas atkāpes palielināšana vai samazināšana

 1. Kad veidojat ziņojumu, atlasiet rindkopas, kurām vēlaties palielināt vai samazināt atkāpi pa kreisi vai pa labi.

 2. Lai atvērtu cilni Teksta formatēšana, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+O. Pēc tam nospiediet taustiņu P un pēc tam G. Tiek atvērts dialoglodziņš Rindkopa, kurā fokuss atrodas cilnē Atkāpes un atstarpes. Tiek atskaņots: "Paragraph window. Alignment." (Rindkopas logs. Līdzinājums) Rīkā JAWS atskan: "Paragraph dialog. Indents and Spacing page." (Dialoglodziņš Rindkopa. Lapa Atkāpes un atstarpes)

 3. Izmantojiet opcijas grupā Atkāpes, lai veiktu vienu no šīm darbībām:

  • Lai modificētu atkāpi no kreisās piemales, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "Left." (Pa kreisi)

  • Lai modificētu atkāpi no labās piemales, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "Right." (Pa labi)

  Lai iestatītu atkāpes lielumu, ievadiet skaitli collās. Tiek paziņots atkāpes lielums.

 4. Lai aizvērtu dialoglodziņu Rindkopa, nospiediet tabulēšanas, līdz tiek atskaņots paziņojums “OK button” (Poga Labi), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu. Fokuss atgriežas ziņojuma logā.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai līdzinātu tekstu un rindkopas programmā Outlook

Īsinājumtaustiņi programmai Outlook

Pamata uzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju ar e-pastu programmā Outlook

Pamata uzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju ar kalendāru programmā Outlook

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Kā naviģēt programmā Outlook, izmantojot pieejamības līdzekļus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×