Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote koplietotu piezīmju grāmatiņas un kopīgi strādātu ar tām

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote koplietotu piezīmju grāmatiņas un kopīgi strādātu ar tām

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet OneNote 2016 kopā ar tastatūru un iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai koplietotu piezīmju grāmatiņas un sadarbotos ar kolēģiem. Varat arī kopēt konkrētas piezīmes, piemēram, atsevišķu lapu vai sadaļu no piezīmju grāmatiņas, un tās koplietot.

Piezīmes : 

Šajā tēmā

OneNote 2016 atvēršana un pierakstīšanās programmā

Ja vēlaties koplietot piezīmju grāmatiņu, tā ir jāsaglabā pakalpojumā OneDrive. Pārliecinieties, ka pierakstāties savā Microsoft kontā, kad izmantojat OneNote.

 1. Lai ātri atvērtu programmu OneNote, nospiediet taustiņu kombināciju Windows+Shift+N.

 2. Lai pierakstītos, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F. Diktors atskaņo “File menu” (Izvēlne Fails). JAWS atskaņo “Backstage view. File info” (Backstage skats. Faila informācija). Pēc tam nospiediet Y2. Diktors atskaņo “Selected Account tab item” (Atlasīts cilnes vienums Konts). JAWS atskaņo “Account” (Konts).

 3. Nospiediet taustiņu S. Diktors atskaņo “Accounts window. Type your email or phone number” (Logs Konti. Ierakstiet e-pasta adresi vai tālruņa numuru). JAWS atskaņo “Account. Sign in to Office” (Konts. Pierakstīšanās pakalpojumā Office).

 4. Ierakstiet savu e-pasta adresi vai tālruņa numuru un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Diktors atskaņo “Sign in PIN. “Password, editing text” (Pierakstīšanās PIN. Parole, teksta rediģēšana). JAWS atskaņo “Password, edit. Type in text” (Parole, rediģēt. Ierakstiet tekstu).

 5. Ierakstiet paroli un nospiediet taustiņu Enter.

  Piezīme : Ja Microsoft konta vietā izmantojat organizācijas kontu, pierakstīšanās darbības var nedaudz atšķirties. Piemēram, iespējams, ir jāizmanto PIN kods vai viedkarte.

Padoms : Ja neizrakstījāties no programmas OneNote 2016 tās pēdējā lietošanas reizē, tā tiek atvērta bez uzaicinājuma pierakstīties.

Piezīmju grāmatiņas saglabāšana pakalpojumā OneDrive

Ja vēlaties koplietot piezīmju grāmatiņu, pārliecinieties, vai tā ir saglabāta pakalpojumā OneDrive.

Jaunas piezīmju grāmatiņas saglabāšana pakalpojumā OneDrive

Veidojot jaunu piezīmju grāmatiņu, kuru vēlaties koplietot, saglabājiet to tieši pakalpojumā OneDrive.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F. Diktors atskaņo “File menu” (Izvēlne Fails). JAWS atskaņo “Backstage view. File info tab” (Backstage skats. Cilne Faila informācija).

 2. Nospiediet taustiņu N. Diktors atskaņo “Selected. “New tab item” (Cilne Jauns). JAWS atskaņo “New tab” (Cilne Jauns).

 3. Lai atlasītu saglabāšanas vietu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, pēc tam spiediet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, līdz atskan vēlamās OneDrive atrašanās vietas nosaukums.

 4. Lai piešķirtu nosaukumu jaunajai piezīmju grāmatiņai, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots “Enter a notebook name” (Ievadiet piezīmju grāmatiņas nosaukumu). Ierakstiet jauno piezīmju grāmatiņas nosaukumu.

 5. Lai izveidotu piezīmju grāmatiņu, nospiediet taustiņu Enter. Diktors atskaņo “Microsoft OneNote dialog. Invite people button” (Microsoft OneNote dialoglodziņš. Poga Uzaicināt personas). JAWS atskaņo “Your notebook has been created. Would you like to share it with other people?” (Jūsu piezīmju grāmatiņa ir izveidota. Vai vēlaties to kopīgot ar citiem?).

 6. Lai kopīgotu jauno piezīmju grāmatiņu ar citām personām, nospiediet taustiņu Enter.

Jūs tiekat novirzīts uz cilni Koplietošana, kur varat izvēlēties cilvēkus, ar kuriem vēlaties kopīgot savas piezīmes. Lai uzzinātu vairāk par piezīmju grāmatiņas koplietošanu, skatiet tēmu Piezīmju grāmatiņas koplietošana.

Piezīmju grāmatiņas pārvietošana uz pakalpojumu OneDrive

Ja jums ir piezīmju grāmatiņa, ko vēlaties koplietot, taču tā nav saglabāta pakalpojumā OneDrive, varat to pārvietot.

 1. Pārliecinieties, vai ir atvērta piezīmju grāmatiņa, kuru vēlaties pārvietot.

 2. Lai pārvietotu piezīmju grāmatiņu uz pakalpojumu OneDrive, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F, pēc tam nospiediet taustiņu H. Diktors atskaņo “Selected. Share tab item” (Atlasīts. Cilnes Koplietošana vienums). JAWS atskaņo “Share tab” (Cilne Kopīgot).

 3. Lai atlasītu atrašanās vietu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, pēc tam spiediet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, līdz atskan vēlamās OneDrive atrašanās vietas nosaukums.

 4. Ja vēlaties mainīt piezīmju grāmatiņas nosaukumu, pirms to saglabāt pakalpojumā OneDrive, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots “Enter a notebook name” (Ievadiet piezīmju grāmatiņas nosaukumu). Ievadiet jauno nosaukumu.

 5. Lai pārvietotu piezīmju grāmatiņu, nospiediet taustiņu Enter. Piezīmju grāmatiņa tiek saglabāta pakalpojumā OneDrive. Tiek atskaņota sinhronizācijas norise. Ja sinhronizācija ar pakalpojumu OneDrive ir sekmīga, Diktors atskaņo “Microsoft OneNote dialog. OK button” (Microsoft OneNote dialoglodziņš. Poga Labi), bet JAWS atskaņo “Your notebook is now syncing into the new location” (Jūsu piezīmju grāmatiņa tiek sinhronizēta ar jauno atrašanās vietu). Nospiediet taustiņu Enter.

Tagad varat izvēlēties personas, ar kurām vēlaties kopīgot savas piezīmes. Lai uzzinātu vairāk par piezīmju grāmatiņas koplietošanu, skatiet tēmu Piezīmju grāmatiņas koplietošana.

Piezīmju grāmatiņas koplietošana

Atlasiet piezīmju grāmatiņu, kuru vēlaties kopīgot, un uzaiciniet personas sadarboties.

 1. Pārliecinieties, vai ir atvērta piezīmju grāmatiņa, kuru vēlaties kopīgot.

 2. Lai kopīgotu piezīmju grāmatiņu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F, pēc tam nospiediet taustiņu H. Diktors atskaņo “Selected. Share tab item” (Atlasīts. Cilnes Koplietošana vienums). JAWS atskaņo “File. “Share tab” (Fails. Cilne Koplietošana).

 3. Lai pa e-pastu uzaicinātu citus sadarboties, nospiediet taustiņu S. Tiek atskaņots “Share with people tab” (Cilne Kopīgot ar citām personām).

 4. Lai izvēlētos, ko uzaicināt, nospiediet Y1. Tiek atskaņots “Type a contact name” (Ierakstiet kontaktpersonas vārdu). Ierakstiet to cilvēku vārdus vai e-pasta adreses, kurus vēlaties uzaicināt.

 5. Pēc noklusējuma uzaicinātie cilvēki var rediģēt jūsu piezīmju grāmatiņu. Ja vēlaties, lai viņi varētu tikai skatīt piezīmju grāmatiņu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, pēc tam nospiediet Y4 un lejupvērsto bultiņu. Tiek atskaņots “Can view” (Var skatīt). Lai to atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 6. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Share button” (Poga Kopīgot), un nospiediet taustiņu Enter, lai kopīgotu piezīmju grāmatiņu.

Piezīmju grāmatiņas saites iegūšana

Tā vietā, lai nosūtītu uzaicinājumus, varat arī nosūtīt saiti saviem kolēģiem, izmantojot e-pastu vai tūlītējo ziņojumu.

 1. Pārliecinieties, vai ir atvērta piezīmju grāmatiņa, kuru vēlaties kopīgot.

 2. Lai kopīgotu piezīmju grāmatiņu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F, pēc tam nospiediet taustiņu H. Diktors atskaņo “Selected. Share tab item” (Atlasīts. Cilnes Koplietošana vienums). JAWS atskaņo “File. “Share tab” (Fails. Cilne Koplietošana).

 3. Lai iegūtu piezīmju grāmatiņas koplietošanas saiti, nospiediet taustiņu L. Tiek atskaņots “Get a sharing link tab” (Cilne Iegūt koplietošanas saiti).

 4. Izvēlieties veicamo darbību.

  • Lai iespējotu koplietošanu, nospiediet Y4. Diktors atskaņo "Disable link button" (Poga Atspējot saiti). JAWS atskaņo “Share. Get a sharing link. Create link” (Kopīgot. Iegūt koplietošanas saiti. Izveidot saiti). Lai kopētu saiti, nospiediet kreiso bultiņu un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Control+C.

  • Lai citiem atļautu tikai skatīt piezīmju grāmatiņu, nospiediet Y2. Diktors atskaņo "Disable link button" (Poga Atspējot saiti). JAWS atskaņo “Share. Get a sharing link. Create link” (Kopīgot. Iegūt koplietošanas saiti. Izveidot saiti). Lai kopētu saiti, nospiediet kreiso bultiņu un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Control+C.

Piezīmju daļas koplietošana

Dažreiz vēlaties kopīgot konkrētu piezīmju daļu, piemēram, lapu vai sadaļu. Lai to izdarītu, varat eksportēt lapu vai sadaļu, kuru vēlaties kopīgot, uz atrašanās vietu pakalpojumā OneDrive.

 1. Pārliecinieties, vai lapa vai sadaļa, kuru vēlaties kopīgot, ir aktīva. Varat eksportēt tikai piezīmju grāmatiņas pašreizējo lapu vai sadaļu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F+S. Diktors atskaņo “Selected. Export tab item” (Atlasīts. Cilnes Eksportēšana vienums). JAWS atskaņo “Backstage view. File. “Export tab” (Backstage skats. Fails. Cilne Eksportēšana).

 3. Izvēlieties, ko vēlaties eksportēt:

  • Lai eksportētu pašreizējo lapu kā OneNote failu (*.one), nospiediet taustiņu kombināciju P+O. Tiek atskaņots “Save As dialog” (Dialoglodziņš Saglabāt kā). Lai saglabātu citā formātā, nospiediet taustiņu P, pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu un izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, līdz atskan vēlamā formāta nosaukums.

  • Lai eksportētu pašreizējo sadaļu kā OneNote failu (*.one), nospiediet taustiņu kombināciju S+O. Tiek atskaņots “Save As dialog” (Dialoglodziņš Saglabāt kā). Lai saglabātu citā formātā, nospiediet taustiņu S, pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu un izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, līdz atskan vēlamā formāta nosaukums.

  Piezīme : Piezīmes varat eksportēt citos formātos: Word dokuments (*.docx vai *.doc), PDF (*.pdf), XPS (*.xps) vai tīmekļa lapa (*.mht).

 4. Ja vēlaties mainīt faila nosaukumu, ievadiet faila nosaukumu un nospiediet taustiņu Enter, lai saglabātu.

 5. Tagad varat kopīgot saglabāto dokumentu ar citiem. Lai uzzinātu, kā koplietot OneDrive failus ar citiem, skatiet sadaļu Vienumu koplietošana, izmantojot kontekstizvēlni tēmā Darba sākšana, izmantojot ekrāna lasītāju ar OneDrive darbam ar Windows 10.

Atjauninājuma autora, datuma un laika skatīšana

Jebkura koplietotas piezīmju grāmatiņas autora ieviestās izmaiņas tiek automātiski atjauninātas pakalpojumā OneDrive. Rediģējot piezīmes, varat uzzināt atjauninājuma autoru un laiku.

 1. Rediģējamā tekstā izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto taustiņu, lai pārlūkotu piezīmes. Ekrāna lasītājs nolasa elementus pārlūkošanas laikā.

 2. Lai uzzinātu, kurš lietotājs un kādā laikā veicis izmaiņas, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10, pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš. Tiek atskaņots autora vārds, kā arī atjauninājuma datums un laiks.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāju izmantošana organizēšanai piezīmju grāmatiņu, sadaļu un lapu programmā OneNote

Īsinājumtaustiņi programmā OneNote 2016 darbam ar Windows

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote veiktu pamatuzdevumus

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Kā naviģēt programmā OneNote, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet OneNote darbam ar Windows 10 kopā ar tastatūru un iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai koplietotu piezīmju grāmatiņas un sadarbotos ar kolēģiem. Varat arī kopēt konkrētas piezīmes un tās koplietot.

Piezīmes : 

Šajā tēmā

OneNote atvēršana

 1. Pārliecinieties, vai pierakstāties ar savu Microsoft kontu savā ierīcē.

 2. Lai atvērtu OneNote, nospiediet Windows logotipa taustiņu, ierakstiet "onenote". Pēc tam nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz jūs dzirdēt "OneNote. Uzticamu Microsoft Store programmu." Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Piezīmju grāmatiņas koplietošana

Kad izveidojat jaunu piezīmju grāmatiņu, programma OneNote darbam ar Windows 10 to automātiski saglabā pakalpojumā OneDrive, tāpēc vienkārši atlasiet piezīmju grāmatiņu, kuru vēlaties kopīgot, un uzaiciniet personas sadarboties.

 1. Pārliecinieties, vai piezīmju grāmatiņa, kuru vēlaties kopīgot, ir atvērta rediģēšanas režīmā.

 2. Lai atvērtu piezīmju grāmatiņu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+G, lai atvērtu piezīmju grāmatiņas navigāciju.

 3. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai naviģētu uz piezīmju grāmatiņu, ko vēlaties atvērt. Kad esat atradis vēlamo piezīmju grāmatiņu, nospiediet taustiņu Esc. Piezīmju grāmatiņa tiek atvērta.

 4. Lai kopīgotu piezīmju grāmatiņu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H. Diktors paziņo “Selected, Home tab item” (Atlasīta, cilne Sākums). JAWS atskaņo “Home tab” (Cilne Sākums). Pēc tam spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Share button” (Poga Kopīgot). Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atvērta cilne Koplietošana. Diktors atskaņo “Send a copy hyperlink” (Sūtīt kopijas hipersaiti). JAWS atskaņo “Send a copy link” (Sūtīt kopijas saiti).

 5. Lai uzaicinātu cilvēkus uz sadarbību, izmantojot e-pastu, spiediet tabulēšanas taustiņu un pēc tam augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots “This notebook” (Šī piezīmju grāmatiņa) un piezīmju grāmatiņas nosaukums. Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu.

 6. Nospiediet tabulēšanas taustiņu. Diktors atskaņo “Type email addresses, editing” (Ierakstiet e-pasta adreses, rediģēšana). JAWS atskaņo “Type email addresses, edit” (Ierakstiet e-pasta adreses, rediģēt). Type in text” (Parole, rediģēt. Ierakstiet tekstu).

 7. Ierakstiet tās personas e-pasta adresi, kuru vēlaties uzaicināt.

 8. Pēc noklusējuma uzaicinātie cilvēki var rediģēt jūsu piezīmju grāmatiņu. Ja vēlaties, lai piezīmju grāmatiņu varētu tikai skatīt, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Diktors atskaņo “Can edit” (Var rediģēt). JAWS atskaņo “Combo box. Can Edit” (Kombinētais lodziņš. Var rediģēt). Divreiz nospiediet lejupvērsto bultiņu. Tiek atskaņots “Can view” (Var skatīt). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 9. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Share button” (Poga Kopīgot), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu, lai kopīgotu piezīmju grāmatiņu.

 10. Lai pārtrauktu piezīmju grāmatiņas koplietošanu, cilnē Koplietošana spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots kāda līdzstrādnieka vārds. Pēc tam izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu, lai naviģētu līdz personai, ar kuru vēlaties pārtraukt koplietošanu. Nospiediet atstarpes taustiņu un pēc tam spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Stop sharing button” (Poga Pārtraukt koplietošanu). Nospiediet atstarpes taustiņu, lai pārtrauktu koplietošanu.

Lapas koplietošana

Dažreiz vēlaties kopīgot konkrētu piezīmju daļu. Lai to izdarītu, varat izveidot koplietošanas saiti uz piezīmju grāmatiņas lapu.

Piezīme : Ja izmantojat darba vai mācību iestādes kontu, iespējams, nevarat kopīgot lapu. Tā vietā izmantojiet Microsoft kontu.

 1. Pārliecinieties, vai lapa, kuru vēlaties kopīgot, ir aktīva. Varat izveidot koplietošanas saiti tikai pašreizējai piezīmju grāmatiņas lapai.

 2. Lai atvērtu konkrētu lapu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+G, lai pārietu uz sadaļu navigāciju. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots sadaļas nosaukums. Pēc tam izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, lai naviģētu uz sadaļu, kurā ietilpst lapa, kuru vēlaties kopīgot.

 3. Lai atvērtu lapas navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+G. Tiek atskaņots lapas nosaukums. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai naviģētu uz lapu, ko vēlaties kopīgot. Kad esat atradis vēlamo lapu, nospiediet atstarpes taustiņu, lai pārietu uz lapas rediģēšanas režīmu.

 4. Lai kopīgotu lapu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H. Diktors paziņo “Selected, Home tab item” (Atlasīta, cilne Sākums). JAWS atskaņo “Home tab” (Cilne Sākums). Pēc tam spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Share button” (Poga Kopīgot). Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atvērta cilne Koplietošana. Diktors atskaņo “Send a copy hyperlink” (Sūtīt kopijas hipersaiti). JAWS atskaņo “Send a copy link” (Sūtīt kopijas saiti).

 5. Lai izveidotu koplietošanas saiti uz lapu, nospiediet tabulēšanas taustiņu un pēc tam izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu, līdz atskan “This page” (Šī lapa) un lapas virsraksts. Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu.

 6. Nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots “Create button” (Poga Izveidot). Nospiediet atstarpes taustiņu, lai izveidotu saiti.

 7. Lai kopētu saiti, atkārtoti spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Copy button” (Poga Kopēt). Nospiediet atstarpes taustiņu, lai kopētu.

  Piezīme : Cilvēki, kas saņems šo saiti, varēs tikai skatīt lapu.

 8. Lai pārtrauktu lapas koplietošanu, cilnē Koplietošana spiediet tabulēšanas cilni, līdz tiek atskaņots “Anyone with the link can view the page” (Ikviens, kam ir saite, var skatīt lapu). Nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atskaņots “Stop sharing button” (Poga Pārtraukt koplietošanu). Pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu, lai atlasītu.

Kopijas nosūtīšana pa e-pastu

Izmantojot OneNote darbam ar Windows 10, varat viegli nosūtīt piezīmju kopiju pa e-pastu.

 1. Pārliecinieties, vai lapa, kuru vēlaties kopīgot, ir aktīva rediģēšanas režīmā.

 2. Lai nosūtītu lapas kopiju, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H. Diktors atskaņo "Selected, Home tab item" (Atlasīts, cilne Sākums). JAWS atskaņo “Home tab” (Cilne Sākums). Pēc tam spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Share button” (Poga Kopīgot). Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atvērta cilne Koplietošana. Diktors atskaņo “Send a copy hyperlink” (Sūtīt kopijas hipersaiti). JAWS atskaņo “Send a copy link” (Sūtīt kopijas saiti).

 3. Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu. Diktors atskaņo “Share window” (Koplietošanas logs). JAWS atskaņo “Share, app list” (Koplietošana, programmu saraksts).

 4. Lai nosūtītu kopiju pa e-pastu, atkārtoti nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots “Mail” (Pasts). Pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu, lai atlasītu.

 5. Tiek atvērta programma Pasts darbam ar Windows 10, kurā fokuss atrodas laukā Kam, kur varat ierakstīt to cilvēku e-pasta adreses, kuriem vēlaties nosūtīt kopiju. Lai uzzinātu, kā sūtīt e-pasta ziņojumus, izmantojot ekrāna lasītāju, skatiet rakstā Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Pasts darbam ar Windows 10 rakstītu un sūtītu jaunu e-pasta ziņojumu.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote 2016 kārtotu piezīmju grāmatiņas, sadaļas un lapas

Īsinājumtaustiņi programmā OneNote darbam ar Windows 10

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote veiktu pamatuzdevumus

Kā naviģēt programmā OneNote, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet OneNote Online kopā ar tastatūru un iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai koplietotu piezīmju grāmatiņas un sadarbotos ar kolēģiem.

Piezīmes : 

 • Office 365 abonentiem pakāpeniski tiek izlaisti jaunie Office 365 līdzekļi, tāpēc, iespējams, jūsu programmai šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunos līdzekļus, izlasiet rakstu Kad iegūšu jaunākos Office 2016 līdzekļus pakalpojumam Office 365?.

 • Lai uzzinātu īsinājumtaustiņus, dodieties uz sadaļu Īsinājumtaustiņi programmā OneNote Online.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Darba sākšana ar līdzekli Diktors.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

 • Ja izmantojat OneNote Online, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. OneNote Online darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis OneNote Online.

Šajā tēmā

Piezīmju grāmatiņas koplietošana

Atlasiet piezīmju grāmatiņu, kuru vēlaties kopīgot, un uzaiciniet personas sadarboties.

 1. Pārliecinieties, vai programmā OneNote Online ir atvērta piezīmju grāmatiņa, kuru vēlaties kopīgot.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6. Tiek atskaņots “List of Microsoft services button” (Poga Microsoft pakalpojumi).

 3. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Share button” (Poga Kopīgot), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots "Dialog share" (Koplietošanas dialoglodziņš), kam seko konta nosaukums un "Focus on Enter names or email addresses, editing" (Fokuss uz Ievadiet vārdus vai e-pasta adreses, rediģēšana).

 4. Ierakstiet to personu vārdus vai e-pasta adreses, kuras vēlaties uzaicināt, atdalot ar komatu, ja šīs personas ir vairākas.

 5. Nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots “Can edit, editable combo box” (Var rediģēt, rediģējams kombinētais lodziņš). Ja vēlaties, lai līdzstrādnieki varētu tikai skatīt piezīmju grāmatiņu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa, pēc tam atkal lejupvērsto bultiņu, līdz atskan “Can view” (Var skatīt). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 6. Nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots "Include a personal message with this invitation (Optional), dot, edit" (Iekļaujiet uzaicinājumā personisku vēstījumu (neobligāti), punkts, rediģēt). Ja vēlaties nosūtīt ziņojumu kopā ar uzaicinājumu, uzrakstiet to.

 7. Lai kopīgotu piezīmju grāmatiņu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S.

Piezīmju grāmatiņas saites iegūšana

Tā vietā, lai nosūtītu uzaicinājumus no OneNote Online, varat arī nosūtīt saiti saviem kolēģiem, izmantojot e-pastu vai tūlītējo ziņojumu.

 1. Pārliecinieties, vai programmā OneNote Online ir atvērta piezīmju grāmatiņa, kuru vēlaties kopīgot.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6. Tiek atskaņots “List of Microsoft services button” (Poga Microsoft pakalpojumi).

 3. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Share button” (Poga Kopīgot), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots "Dialog share" (Koplietošanas dialoglodziņš), kam seko konta nosaukums un "Focus on Enter names or email addresses, editing" (Fokuss uz Ievadiet vārdus vai e-pasta adreses, rediģēšana).

 4. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Get a link, link” (Iegūt saiti, saite), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 5. Tiek atskaņots "Edit link - account in your organization required" (Rediģēt saiti - nepieciešams organizācijas konts). Ja vēlaties mainīt saiti uz ierobežotas pieejas saiti vai tikai skatīšanas saiti, nospiediet taustiņu Enter, izmantojiet lejupvērsto vai augšupvērsto bultiņu, lai atrastu vēlamo opciju, pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai apstiprinātu izvēli.

  Padoms : Rediģēšanas un skatīšanas saites var atvērt ikviena persona, kurai ir konts jūsu organizācijā. Ierobežotas piekļuves saites var atvērt tikai konkrētas personas.

 6. Nospiediet tabulēšanas taustiņu. Jūsu ekrāna lasītājs nolasa saites adresi. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+C, lai kopētu saiti starpliktuvē, un pēc tam iekopējiet to e-pasta ziņojumā vai tūlītējā ziņojumā, ko sūtāt līdzstrādniekiem.

 7. Pēc saites kopēšanas nospiediet taustiņu kombināciju Alt+C, lai aizvērtu dialoglodziņu.

Līdzstrādnieka klātbūtnes informācijas skatīšana

Programma OneNote Online ļauj jums pārbaudīt, vai citi cilvēki arī strādā ar piezīmju grāmatiņu vienlaikus ar jums.

 1. Skatot koplietojamu piezīmju grāmatiņu programmā OneNote Online, spiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots “Home tab item” (Sākuma cilnes vienums).

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Give feedback to Microsoft, button” (Sniegt atsauksmes korporācijai Microsoft, poga), un pēc tam vienreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai uzzinātu, vai jūsu līdzautori pašreiz pārskata piezīmju grāmatiņu.

  • Ja līdzstrādnieks skata piezīmju grāmatiņu, tiek atskaņots viņa vārds, kam seko "Is also here, button collapsed" (Arī atrodas šeit, poga sakļauta). Ja nospiežat taustiņu Enter, ekrāna lasītājs pasaka, kuru daļu skata jūsu līdzautors, piemēram, "This page" (Šī lapa).

  • Ja neviens cits neskatās piezīmju grāmatiņu, tiek atskaņots "It's just you here now, button collapsed, disabled" (Šobrīd šeit esat tikai jūs, poga sakļauta, atspējota).

 3. Lai atgrieztos piezīmju grāmatiņas teksta apgabalā, spiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots "Editing area, editing" (Rediģēšanas apgabals, rediģēšana).

Padoms : Lai parādītu autora informāciju teksta apgabalā, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz atskan "Home tab item" (Cilne Sākums), un pēc tam nospiediet taustiņu W. Tiek atskaņots “Selected, View tab item” (Atlasīts, cilne Skats). Nospiediet taustiņu S, lai parādītu informāciju par autoru.

Skatiet arī

Tuvināšana un tālināšana piezīmēs programmā OneNote Online

Īsinājumtaustiņi programmā OneNote Online

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote veiktu pamatuzdevumus

Kā naviģēt programmā OneNote, izmantojot pieejamības līdzekļus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×