Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote kārtotu piezīmju grāmatiņas, sadaļas un lapas

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote kārtotu piezīmju grāmatiņas, sadaļas un lapas

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet OneNote 2016 ar tastatūru Diktoru, iebūvēto Windows ekrāna lasītāju, lai organizētu informāciju piezīmju grāmatiņās, kuras satur lapas, sadaļas un sadaļu grupas. Varat pievienot lapas, sadaļas un papildu piezīmju grāmatiņas, ja tās ir nepieciešamas, kā arī tās pārdēvēt, pārvietot vai izdzēst.

Piezīmes : 

Šajā tēmā

OneNote atvēršana

Lai atvērtu OneNote, nospiediet taustiņu kombināciju Windows logotipa taustiņš+Shift+N.

Piezīmju grāmatiņas izveide

 1. Programmā OneNote nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+G, lai atvērtu piezīmju grāmatiņas navigāciju.

 2. Atkārtoti nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz atskan "Add Notebook button" (Poga Pievienot piezīmju grāmatiņu). Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atvērts jauns logs, kur jau ir atlasīta izvēlnes Fails cilne Jauna. Diktors paziņo "New tab item" (Cilne Jauna). Šajā cilnē varat atlasīt piezīmju grāmatiņas saglabāšanas vietu un nosaukumu.

 3. Vienreiz nospiediet labo bultiņu, lai pārietu uz atrašanās vietas atlases sadaļu cilnē Jauna. Pēc tam izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotos starp atrašanās vietām. Diktors nosauc atrašanās vietas, kad uz tām pārejat. Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu.

 4. Pēc tam, kad esat atlasījis atrašanās vietu, fokuss tiek pārvietots uz lauku Piezīmju grāmatiņas nosaukums. Ierakstiet piezīmju grāmatiņas nosaukumu un nospiediet taustiņu Enter. Tiek izveidota piezīmju grāmatiņa, un kursors ir novietots piezīmju grāmatiņas sadaļas Jaunu sadaļu 1 lapas virsraksta laukā.

  Piezīme : Ja saglabājat pakalpojumā OneDrive vai citā tiešsaistes atrašanās vietā, iespējams, jums ir jāpierakstās, ja neesat jau pierakstījies.

Sadaļas izveide

 1. Piezīmju grāmatiņā, lai izveidotu jaunu sadaļu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+T.

 2. Sadaļa tiek izveidota, kursors tiek novietots sadaļas cilnē, un varat ierakstīt sadaļas nosaukumu.

 3. Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Sadaļai tiek piešķirts nosaukums, un kursors tiek pārvietots uz lapas virsraksta lauku.

Sadaļu grupas izveide

Sadaļu grupas palīdz apvienot saistītās sadaļas.

 1. Lai piezīmju grāmatiņā atvērtu sadaļu navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+G.

 2. Lai atvērtu kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10.

 3. Atkārtoti nospiediet lejupvērsto bultiņu, līdz Diktors atskaņo “New Section Group menu item” (Izvēlnes elements Jauna sadaļu grupa). Lasītājā JAWS tiek atskaņots “New Section Group” (Jauna sadaļu grupa). Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu. Diktors atskaņo “New page created, OneNote window, editing, New Section Group” (Izveidota jauna lapa, OneNote logs, rediģēšana, Jauna sadaļu grupa).

 4. Ierakstiet sadaļu grupas nosaukumu un nospiediet taustiņu Enter.

  Sadaļu grupa ir izveidota, un tagad varat pievienot grupas sadaļas.

Lapas izveide

 1. Sadaļā, kurā vēlaties pievienot lapu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+N.

 2. Tiek izveidota jauna lapa, kursors tiek novietots lapas virsraksta laukā un jūs varat ierakstīt virsrakstu.

Piezīmju grāmatiņas pārdēvēšana

 1. Programmā OneNote nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+G, lai atvērtu piezīmju grāmatiņas navigāciju.

 2. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai naviģētu uz piezīmju grāmatiņu, ko vēlaties pārdēvēt.

 3. Lai atvērtu kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Diktors atskaņo “Menu” (Izvēlne).

 4. Atkārtoti nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots “Properties menu item” (Izvēlnes elements Rekvizīti). Lasītājā JAWS tiek atskaņots “Properties” (Rekvizīti). Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu.

 5. Tiek atvērts dialoglodziņš Piezīmju grāmatiņas rekvizīti, un fokuss atrodas laukā Parādāmais vārds. Ierakstiet jauno nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Piezīmju grāmatiņa ir pārdēvēta.

Sadaļas vai sadaļu grupas pārdēvēšana

 1. Lai atvērtu sadaļu navigāciju programmā OneNote, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+G.

 2. Izmantojiet labo un kreiso bulttaustiņu, lai naviģētu uz sadaļu vai sadaļu grupu, kuru vēlaties pārdēvēt.

 3. Lai atvērtu kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Diktors atskaņo “Rename menu item” (Izvēlnes elements Pārdēvēt). Lasītājā JAWS tiek atskaņots “Rename” (Pārdēvēt).

 4. Nospiediet atstarpes taustiņu. Diktors atskaņo “Editing” (Rediģēšana) un sadaļas nosaukumu. Lasītājs JAWS atskaņo sadaļas nosaukumu.

 5. Ierakstiet jauno nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Sadaļa ir pārdēvēta.

Lapas pārdēvēšana

 1. Lai piezīmju grāmatiņā atvērtu lapas navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+G.

 2. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai naviģētu uz lapu, ko vēlaties pārdēvēt.

 3. Lai atvērtu kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Diktors atskaņo “Rename menu item” (Izvēlnes elements Pārdēvēt). Lasītājā JAWS tiek atskaņots “Rename (Pārdēvēt).

 4. Nospiediet atstarpes taustiņu. Diktors atskaņo “Page title, editing” (Lapas virsraksts, rediģēšana). Lasītājā JAWS tiek atskaņots “Page title” (Lapas virsraksts).

 5. Ierakstiet jauno nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Lapa ir pārdēvēta.

Sadaļas pārvietošana vai kopēšana

 1. Lai piezīmju grāmatiņā pārietu uz sadaļu navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+G.

 2. Izmantojiet labo vai kreiso bulttaustiņu, lai naviģētu uz sadaļu, kuru vēlaties pārvietot vai kopēt. Diktors nosauc sadaļu nosaukumus, kad uz tām pārejat.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Diktors atskaņo “Rename menu item” (Izvēlnes elements Pārdēvēt). Lasītājā JAWS tiek atskaņots “Rename” (Pārdēvēt).

 4. Atkārtoti nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz Diktors atskaņo “Move or Copy menu item” (Izvēlnes elements Pārvietot vai kopēt). Lasītājā JAWS tiek atskaņots “Move or Copy” (Pārvietot vai kopēt). Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atvērts dialoglodziņš Sadaļas pārvietošana vai kopēšana.

 5. Fokuss atrodas meklēšanas laukā, kur varat sākt rakstīt tās piezīmju grāmatiņu, sadaļas vai sadaļu grupas nosaukumu, uz kuru vēlaties pārvietot vai kopēt sadaļu. Meklēšanas rezultāti tiek norādīti zemāk, kamēr rakstāt. Lai naviģētu pa rezultātiem, izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu. Diktors nosauc nosaukumus, kad uz tiem pārejat.

 6. Kad esat atradis vēlamo mērķi, nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai naviģētu uz dialoglodziņa pogām. Pirmā poga ir Pārvietot. Ja tā vietā vēlaties kopēt sadaļu, vēlreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai naviģētu uz pogu Kopēt. Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu. Sadaļa tiek pārvietota vai kopēta.

Lapas pārvietošana vai kopēšana

 1. Lai piezīmju grāmatiņā atvērtu lapas navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+G.

 2. Izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu, lai naviģētu uz lapu, ko vēlaties pārvietot vai kopēt. Diktors nosauc lapu nosaukumus, kad uz tiem pārejat.

 3. Nospiediet atstarpes taustiņu, lai atlasītu lapu, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+M. Tiek atvērts dialoglodziņš Lapu pārvietošana vai kopēšana.

 4. Fokuss atrodas meklēšanas laukā, kur varat sākt rakstīt tās piezīmju grāmatiņu, sadaļas vai sadaļu grupas nosaukumu, uz kuru vēlaties pārvietot vai kopēt lapu. Meklēšanas rezultāti tiek norādīti zemāk, kamēr rakstāt. Lai naviģētu pa rezultātiem, izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu. Diktors nosauc nosaukumus, kad uz tiem pārejat.

 5. Kad esat atradis vēlamo mērķi, nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai naviģētu uz dialoglodziņa pogām. Pirmā poga ir Pārvietot. Ja tā vietā vēlaties kopēt lapu, vēlreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai naviģētu uz pogu Kopēt. Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu. Lapa tiek pārvietota vai kopēta.

Piezīmju grāmatiņas noņemšana

 1. Sistēmā Windows nospiediet Windows logotipa taustiņu un ierakstiet "Failu pārlūks". Nospiediet taustiņu Enter.

 2. Tiek atvērts failu pārlūka logs. Fokuss atrodas mapē Darbvirsma. Izmantojiet bulttaustiņus, lai naviģētu pa mapēm un vienumiem logā. Diktors nosauc elementus, uz kuriem pārejat. Lai atvērtu mapi, nospiediet taustiņu Enter.

  Padoms : Jūsu datorā noklusējuma atrašanās vieta piezīmju grāmatiņu saglabāšanai ir Dokumenti > OneNote piezīmju grāmatiņas.

 3. Kad izvēlēta nepieciešamā piezīmju grāmatiņa, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10, lai atvērtu kontekstizvēlni. Diktors paziņo “context menu” (kontekstizvēlne).

 4. Atkārtoti nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots “Delete menu item” (Izvēlnes elements Dzēst). Lasītājā JAWS tiek atskaņots “Delete” (Dzēst). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter. Piezīmju grāmatiņa ir noņemta.

Sadaļas vai sadaļu grupas noņemšana

 1. Lai piezīmju grāmatiņā pārietu uz sadaļu navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+G.

 2. Izmantojiet labo vai kreiso bulttaustiņu, lai pārietu uz sadaļu vai sadaļu grupu, kuru vēlaties noņemt.

 3. Lai atvērtu kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Diktors atskaņo “Rename menu item” (Izvēlnes elements Pārdēvēt). Lasītājā JAWS tiek atskaņots “Rename” (Pārdēvēt).

 4. Atkārtoti nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots “Delete menu item” (Izvēlnes elements Dzēst). Lasītājā JAWS tiek atskaņots “Delete” (Dzēst). Nospiediet taustiņu Enter.

 5. Tiek atvērts apstiprinājuma dialoglodziņš. Diktors atskaņo “Microsoft OneNote dialog, No button” (Microsoft OneNote dialoglodziņš, poga Nē). Vienreiz nospiediet kreiso bultiņu, lai pārietu uz pogu Jā, un nospiediet taustiņu Enter. Sadaļa vai sadaļu grupa tiek noņemta.

Lapas noņemšana

 1. Lai piezīmju grāmatiņā atvērtu lapas navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+G.

 2. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai naviģētu uz lapu, ko vēlaties noņemt.

 3. Lai atvērtu kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Diktors atskaņo “Rename menu item” (Izvēlnes elements Pārdēvēt). Lasītājā JAWS tiek atskaņots “Rename” (Pārdēvēt).

 4. Atkārtoti nospiediet lejupvērsto taustiņu, līdz atskan “Delete menu item” (Izvēlnes elements Dzēst), un nospiediet taustiņu Enter. Lapa tiek noņemta.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote koplietotu piezīmju grāmatiņas un kopīgi strādātu ar tām

Īsinājumtaustiņi programmā OneNote darbam ar Windows

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote veiktu pamatuzdevumus

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Kā naviģēt programmā OneNote, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet programmu OneNote darbam ar Windows 10 ar Diktoru, iebūvēto Windows ekrāna lasītāju, lai organizētu informāciju piezīmju grāmatiņās, kuras satur lapas, sadaļas un sadaļu grupas. Varat pievienot lapas, sadaļas un papildu piezīmju grāmatiņas, ja tās ir nepieciešamas, kā arī tās pārdēvēt, pārvietot vai izdzēst.

Piezīmes : 

Šajā tēmā

OneNote atvēršana

 1. Pārliecinieties, vai pierakstāties ar savu Microsoft kontu savā ierīcē.

 2. Lai atvērtu OneNote, nospiediet Windows logotipa taustiņu tips onenote. Pēc tam nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz jūs dzirdēt "OneNote. Uzticamu Microsoft Store programmu." Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Piezīmju grāmatiņas izveide

 1. Programmā OneNote nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+G, lai atvērtu piezīmju grāmatiņas navigāciju.

 2. Atkārtoti nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz atskan "New Notebook button" (Poga Jauna piezīmju grāmatiņa). Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu. Diktors atskaņo “New Notebook window. New Notebook name, editing” (Logs Jauna piezīmju grāmatiņa. Jaunās piezīmju grāmatiņas nosaukums, rediģēšana). Lasītājā JAWS tiek atskaņots “Pop-up. New notebook” (Uznirstošā izvēlne. Jauna piezīmju grāmatiņa).

 3. Ierakstiet piezīmju grāmatiņas nosaukumu. Pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots “Create notebook button” (Poga Izveidot jaunu piezīmju grāmatiņu). Nospiediet atstarpes taustiņu, lai izveidotu piezīmju grāmatiņu.

 4. Piezīmju grāmatiņa ir izveidota un atvērta. Jaunizveidotajā piezīmju grāmatiņā ir piezīmju grāmatiņas sadaļa Jauna sadaļa 1, kurā iekļauta tukša lapa bez nosaukuma.

  Piezīme : Piezīmju grāmatas tiek automātiski saglabātas pakalpojumā OneDrive.

Sadaļas izveide

 1. Piezīmju grāmatiņā, lai izveidotu jaunu sadaļu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+G un pēc tam Ctrl+T.

 2. Sadaļa tiek izveidota. Kursors tiek novietots sadaļas cilnē, un varat ierakstīt sadaļas nosaukumu.

 3. Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Sadaļai tiek piešķirts nosaukums.

 4. Lai atgrieztos lapas rediģēšanas režīmā, divreiz nospiediet taustiņu Enter. Kursors ir novietots lapas virsraksta laukā jaunizveidotās sadaļas tukšajā lapā bez nosaukuma.

Lapas izveide

 1. Sadaļā, kurā vēlaties pievienot lapu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+N.

 2. Tiek izveidota jauna nenosaukta lapa.

 3. Lai atgrieztos lapas rediģēšanas režīmā, nospiediet taustiņu Esc. Kursors tiek novietots lapas virsraksta laukā, un jūs varat ierakstīt virsrakstu.

Sadaļas pārdēvēšana

 1. Lai atvērtu sadaļu navigāciju programmā OneNote, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+G. Pēc tam spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots sadaļas nosaukums.

 2. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, lai naviģētu uz sadaļu grupu, kuru vēlaties pārdēvēt.

 3. Lai atvērtu kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Rename section button” (Poga Pārdēvēt sadaļu).

 4. Nospiediet atstarpes taustiņu. Diktors paziņo “Section name textbox” (Sadaļas nosaukuma tekstlodziņš) un sadaļas nosaukumu. Lasītājs JAWS paziņo sadaļas nosaukumu un "Section name textbox, edit" (Sadaļas nosaukuma tekstlodziņš, rediģēt).

 5. Ierakstiet jauno nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Sadaļa ir pārdēvēta.

Lapas pārdēvēšana

 1. Lai atvērtu sadaļu navigāciju programmā OneNote, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+G. Pēc tam spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots sadaļas nosaukums.

 2. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, lai naviģētu uz sadaļu, kurā ietilpst lapa, kuru vēlaties pārdēvēt.

 3. Lai atvērtu lapas navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+G. Tiek atskaņots lapas nosaukums.

 4. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai naviģētu uz lapu, ko vēlaties pārdēvēt.

 5. Lai atvērtu kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Rename page button" (Poga Pārdēvēt lapu).

 6. Nospiediet atstarpes taustiņu. Diktors atskaņo “Page title, editing” (Lapas virsraksts, rediģēšana). Lasītājā JAWS tiek atskaņots lapas nosaukums un “Page title” (Lapas virsraksts).

 7. Ierakstiet jauno nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Lapa ir pārdēvēta.

Sadaļas pārvietošana vai kopēšana

 1. Lai piezīmju grāmatiņā pārietu uz sadaļu navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+G. Pēc tam spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots sadaļas nosaukums.

 2. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, lai naviģētu uz sadaļu, ko vēlaties pārvietot vai kopēt. Diktors nosauc sadaļu nosaukumus, kad uz tām pārejat.

 3. Lai atvērtu kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Pēc tam spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Move slash copy button” (Poga Pārvietot slīpsvītra kopēt). Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atvērts dialoglodziņš Sadaļas pārvietošana/kopēšana.

 4. Nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots atvērtās piezīmju grāmatiņas nosaukums.

 5. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, lai naviģētu uz piezīmju grāmatiņu, uz kuru ko vēlaties pārvietot sadaļu. Diktors nosauc piezīmju grāmatiņu nosaukumus, kad uz tām pārejat.

 6. Kad esat atradis vēlamo mērķi, nospiediet atstarpes taustiņu, lai atlasītu. Pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai naviģētu uz dialoglodziņa pogām. Pirmā poga ir Pārvietot. Ja tā vietā vēlaties kopēt sadaļu, vēlreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai naviģētu uz pogu Kopēt. Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu. Sadaļa tiek pārvietota vai kopēta.

Lapas pārvietošana vai kopēšana

 1. Lai atvērtu sadaļu navigāciju programmā OneNote, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+G. Pēc tam spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots sadaļas nosaukums.

 2. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, lai naviģētu uz sadaļu, kurā ietilpst lapa, kuru vēlaties pārdēvēt.

 3. Lai atvērtu lapas navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+G. Tiek atskaņots lapas nosaukums.

 4. Izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu, lai naviģētu uz lapu, ko vēlaties pārvietot vai kopēt. Diktors nosauc lapu nosaukumus, kad uz tiem pārejat.

 5. Lai atvērtu kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Pēc tam spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Move slash copy button” (Poga Pārvietot slīpsvītra kopēt). Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atvērts dialoglodziņš Lapas pārvietošana/kopēšana.

 6. Lai atlasītu piezīmju grāmatiņu, kurā vēlaties kopēt vai pārvietot lapu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Back button” (Poga Atpakaļ). Nospiediet atstarpes taustiņu. Pēc tam izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai naviģētu uz piezīmju grāmatiņu, kuru vēlaties pārvietot vai kopēt. Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu.

  Piezīme : Pārliecinieties, vai programmā OneNote ir atvērta piezīmju grāmatiņu, kurā vēlaties pārvietot vai kopēt lapu.

 7. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, lai naviģētu uz sadaļu, ko vēlaties pārvietot vai kopēt. Diktors nosauc sadaļu nosaukumus, kad uz tām pārejat.

 8. Kad esat atradis vēlamo mērķi, nospiediet atstarpes taustiņu, lai atlasītu sadaļu. Pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai naviģētu uz dialoglodziņa pogām. Pirmā poga ir Pārvietot. Ja tā vietā vēlaties kopēt lapu, vēlreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai naviģētu uz pogu Kopēt. Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu. Lapa tiek pārvietota vai kopēta.

Piezīmju grāmatiņas aizvēršana

 1. Programmā OneNote nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+G, lai atvērtu piezīmju grāmatiņas navigāciju.

 2. Atkārtoti nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz ekrāna lasītājs atskaņo piezīmju grāmatiņas nosaukumu.

 3. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai naviģētu uz piezīmju grāmatiņu, ko vēlaties aizvērt.

 4. Lai atvērtu kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Pēc tam spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Close this notebook button” (Poga Aizvērt šo piezīmju grāmatiņu).

 5. Nospiediet atstarpes taustiņu, lai aizvērtu piezīmju grāmatiņu.

Sadaļas noņemšana

 1. Lai piezīmju grāmatiņā pārietu uz sadaļu navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+G. Pēc tam spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots sadaļas nosaukums.

 2. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, lai naviģētu uz sadaļu, ko vēlaties noņemt.

 3. Lai atvērtu kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Tiek atskaņots “Delete section button” (Poga Dzēst sadaļu). Pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

 4. Tiek atvērts apstiprinājuma dialoglodziņš. Tiek atskaņots “Delete section button” (Poga Dzēst sadaļu). Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet atstarpes taustiņu. Sadaļa ir noņemta.

Lapas noņemšana

 1. Lai atvērtu sadaļu navigāciju programmā OneNote, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+G. Pēc tam spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots sadaļas nosaukums.

 2. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, lai naviģētu uz sadaļu, kurā ietilpst lapa, kuru vēlaties noņemt.

 3. Lai atvērtu lapas navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+G. Tiek atskaņots lapas nosaukums.

 4. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai naviģētu uz lapu, ko vēlaties noņemt.

 5. Lai atvērtu kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Tiek atskaņots “Delete page button” (Poga Dzēst lapu).

 6. Nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atvērts apstiprinājuma dialoglodziņš. Tiek atskaņots “Delete page button” (Poga Dzēst lapu). Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet atstarpes taustiņu. Lapa tiek noņemta.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote koplietotu piezīmju grāmatiņas un kopīgi strādātu ar tām

Īsinājumtaustiņi programmā OneNote darbam ar Windows 10

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote veiktu pamatuzdevumus

Kā naviģēt programmā OneNote, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet programmu OneNote Online ar Diktoru, iebūvēto Windows ekrāna lasītāju, lai organizētu informāciju piezīmju grāmatiņās, kuras satur lapas un sadaļas. Varat pievienot lapas, sadaļas un papildu piezīmju grāmatiņas, ja tās ir nepieciešamas.

Piezīmes : 

 • Office 365 abonentiem pakāpeniski tiek izlaisti jaunie Office 365 līdzekļi, tāpēc, iespējams, jūsu programmai šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunos līdzekļus, izlasiet rakstu Kad iegūšu jaunākos Office 2016 līdzekļus pakalpojumam Office 365?.

 • Lai uzzinātu īsinājumtaustiņus, dodieties uz sadaļu Īsinājumtaustiņi programmā OneNote Online.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Darba sākšana ar līdzekli Diktors.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

 • Ja izmantojat OneNote Online, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. OneNote Online darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis OneNote Online.

Šajā tēmā

OneNote Online atvēršana

 1. Izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu, dodieties uz tīmekļa vietni www.onenote.com.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz pierakstīšanās sadaļu. Tiek atskaņots “Sign in, link” (Pierakstīties, saite). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 3. Ja pierakstāties, izmantojot savu Microsoft kontu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārlūkotu līdz opcijai Pierakstīties ar Microsoft kontu. Ja pierakstāties, izmantojot organizācijas kontu, pārlūkojiet līdz Pierakstīties ar darba vai mācību kontu. Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 4. Tiek atvērta pierakstīšanās lapa. Tiek atskaņots “Email, phone, or Skype name, editing” (E-pasts, tālrunis vai Skype vārds, rediģēšana).

 5. Ierakstiet savu e-pasta adresi un nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots “Password, editing” (Parole, rediģēšana).

 6. Ierakstiet savu paroli un nospiediet taustiņu Enter.

  Piezīme : Ja izmantojat organizācijas kontu, pierakstīšanās darbības var nedaudz atšķirties. Piemēram, jāizmanto PIN kods vai viedkarte.

 7. Programmā OneNote Online tiek atvērta piezīmju grāmatiņas navigācija, kurā norādītas visas piezīmju grāmatiņas, kas saistītas ar jūsu kontu.

Piezīmju grāmatiņas izveide

 1. Piezīmju grāmatiņas navigācijā spiediet tabulēšanas cilni, līdz tiek atskaņots “New” (Jauna), pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 2. Tiek atvērts dialoglodziņš Jaunas piezīmju grāmatiņas izveide, kurā fokuss atrodas laukā Piezīmju grāmatiņas nosaukums.

 3. Ierakstiet piezīmju grāmatiņas nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai izveidotu piezīmju grāmatiņu.

 4. Jaunā piezīmju grāmatiņa tiek atvērta programmā OneNote Online, un kursors ir novietots sadaļas Ātrās piezīmes lapas virsraksta laukā. Tiek atskaņots jaunās piezīmju grāmatiņas nosaukums un "Microsoft OneNote Online, editable text" (Microsoft OneNote Online, rediģējams teksts).

  Tikko izveidotā piezīmju grāmatiņa tiek saglabāta dokumentu mapē pakalpojumā OneDrive.

Sadaļas izveide

 1. Atvērtā piezīmju grāmatiņā, lai izveidotu jaunu sadaļu, spiediet taustiņu kombināciju Control+F6, līdz atskan sadaļas nosaukums.

  Piezīme : Ja nospiežot Ctrl+F6, OneNote Online komandas netiek pārlūkotas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņota komanda. Pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, lai pārlūkotu.

 2. Spiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+kreisā bultiņa, līdz atskan “New section button” (Poga Jauna sadaļa), un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+Enter.

 3. Ierakstiet sadaļas nosaukumu un nospiediet taustiņu Enter.

 4. Tiek izveidota sadaļa, un kursors ir novietots jaunizveidotās sadaļas lapas virsraksta laukā.

Lapas izveide

 1. Piezīmju grāmatiņā spiediet taustiņu kombināciju Control+F6, līdz tiek atskaņots sadaļas nosaukums.

 2. Lai naviģētu pa sadaļām, spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš. Sadaļu nosaukumi tiek atskaņoti, uz tiem pārejot. Pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu sadaļu, kurā vēlaties izveidot jaunu lapu.

 3. Spiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+kreisā bultiņa, līdz atskan “New page button” (Poga Jauna lapa), un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+Enter.

 4. Tiek izveidota jauna lapa. Kursors tiek novietots lapas virsraksta laukā, un jūs varat ierakstīt virsrakstu.

Piezīmju grāmatiņas pārdēvēšana

Varat izmantot OneNote Online, lai pārietu tieši uz pakalpojumu OneDrive, kur varat pārdēvēt piezīmju grāmatiņu.

 1. Programmā OneNote Online atvērtā piezīmju grāmatiņā nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots “List of Microsoft services button” (Poga Microsoft pakalpojumi). Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “OneDrive”, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 2. Pakalpojums OneDrive (onedrive.live.com) tiek atvērts pārlūkprogrammā.

 3. Izmantojiet bultiņu taustiņus, lai naviģētu uz piezīmju grāmatiņas failu, ko vēlaties pārdēvēt. Failu nosaukumi tiek atskaņoti, uz tiem pārejot.

 4. Kad atlasīts vēlamais fails, nospiediet taustiņu F2. Tiek atvērts dialoglodziņš Pārdēvēšana. Tiek atskaņots “Enter your new name” (Ievadiet jauno nosaukumu).

 5. Ierakstiet jauno nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Piezīmju grāmatiņa ir pārdēvēta.

 6. Lai atgrieztos piezīmju grāmatiņā programmā OneNote Online, kad tikko pārdēvētā piezīmju grāmatiņa ir atlasīta, nospiediet taustiņu Enter.

Sadaļas pārdēvēšana

 1. Lai piezīmju grāmatiņā atvērtu sadaļu navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Control+F6. Tiek atskaņots sadaļas nosaukums.

 2. Nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz atskan tās sadaļas nosaukums, kuru vēlaties pārdēvēt.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Tiek atskaņots “Rename menu item” (Izvēlnes elements Pārdēvēt). Tiek atvērta kontekstizvēlne. Fokuss ir vērsts uz opciju Pārdēvēt.

 4. Nospiediet taustiņu Enter. Ierakstiet jauno sadaļas nosaukumu.

 5. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “OK button” (Poga Labi), un nospiediet taustiņu Enter. Fokuss atgriežas sadaļu sarakstā uz tikko pārdēvēto sadaļu.

Lapas pārdēvēšana

 1. Lai piezīmju grāmatiņā atvērtu sadaļu navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Control+F6. Tiek atskaņots sadaļas nosaukums.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots tās sadaļas nosaukums, kas satur lapu, kuru vēlaties pārdēvēt, pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 3. Spiediet taustiņu kombināciju Control+F6, līdz tiek atskaņots lapas nosaukums. Spiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+kreisā bultiņa, līdz tiek atskaņots tās lapas nosaukums, kuru vēlaties pārdēvēt. Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 4. Kursors tiek pārvietots uz lapas virsraksta lauku. Lai dzēstu iepriekšējo virsrakstu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+A un pēc tam atpakaļatkāpes taustiņu.

 5. Ierakstiet jauno lapas nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Kursors tiek pārvietots uz lapu, un varat ievadīt vai rediģēt piezīmes.

  Padoms : Lai ātri pārietu no lapas apgabala uz lapas virsraksta apgabalu, nospiediet taustiņu Page Up.

Piezīmju grāmatiņas noņemšana

Ja esat pārliecināts, ka konkrētā piezīmju grāmatiņa vairs nav vajadzīga, varat to izdzēst no sava OneDrive konta. Ja koplietojat piezīmju grāmatiņu, pārliecinieties, vai informējat kolēģus par piezīmju grāmatiņas dzēšanu.

 1. Programmā OneNote Online atvērtā piezīmju grāmatiņā nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots “List of Microsoft services button” (Poga Microsoft pakalpojumi). Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "OneDrive", un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 2. Pakalpojums OneDrive (onedrive.live.com) tiek atvērts pārlūkprogrammā.

 3. Izmantojiet bultiņu taustiņus, lai naviģētu uz piezīmju grāmatiņu, ko vēlaties izdzēst. Failu nosaukumi tiek atskaņoti, uz tiem pārejot.

 4. Kad atlasīts vēlamais fails, nospiediet taustiņu Delete. Lai apstiprinātu dialoglodziņu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Delete button" (Poga Dzēst), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Piezīmju grāmatiņa tiek izdzēsta, un fokuss tiek pārvietots uz blakus failu.

  Padoms : Ja vēlaties atjaunot izdzēstu piezīmju grāmatiņu, varat to paveikt OneDrive atkritnē. Lai pārietu uz atkritni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz atskan "Group" (Grupēt). Pēc tam izmantojiet lejupvērsto bultiņu, lai naviģētu uz atkritni.

Sadaļas noņemšana

 1. Lai piezīmju grāmatiņā atvērtu sadaļu navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Control+F6. Tiek atskaņots sadaļas nosaukums.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz atskan tās sadaļas nosaukums, kuru vēlaties noņemt.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Tiek atskaņots “Rename menu item” (Izvēlnes elements Pārdēvēt). Tiek atvērta kontekstizvēlne.

 4. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan “Delete, menu item” (Dzēst, izvēlnes vienums), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 5. Lai apstiprinātu dialoglodziņu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Yes button" (Poga Jā), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Lapas noņemšana

 1. Lai piezīmju grāmatiņā atvērtu sadaļu navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Control+F6. Tiek atskaņots sadaļas nosaukums.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots tās sadaļas nosaukums, kas satur lapu, kuru vēlaties noņemt, pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 3. Spiediet taustiņu kombināciju Control+F6, līdz tiek atskaņots lapas nosaukums. Spiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+kreisā bultiņa, līdz tiek atskaņots tās lapas nosaukums, kuru vēlaties noņemt.

 4. Lai neatgriezeniski noņemtu lapu, nospiediet taustiņu Delete. Lai apstiprinātu dialoglodziņu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Yes button" (Poga Jā), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  Ja vēlaties pārvietot lapu uz sadaļu Izdzēstās piezīmes, kur vēlāk varat to izgūt, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Tiek atskaņots “Rename menu item” (Izvēlnes elements Pārdēvēt). Tiek atvērta kontekstizvēlne. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan “Delete, menu item” (Dzēst, izvēlnes vienums), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote koplietotu piezīmju grāmatiņas un kopīgi strādātu ar tām

Īsinājumtaustiņi programmā OneNote Online

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote veiktu pamatuzdevumus

Kā naviģēt programmā OneNote, izmantojot pieejamības līdzekļus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×