Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pievienotu, lasītu un dzēstu komentārus programmā Word

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pievienotu, lasītu un dzēstu komentārus programmā Word

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet Word 2016 ar tastatūru un iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai pievienotu komentārus Word 2016 dokumentiem. Komentāros varat ieteikt dokumentā veicamās izmaiņas vai atzīmēt problēmas, kam vēlaties sekot. Varat viegli izdzēst komentārus pēc to lasīšanas vai atbildēšanas.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Komentāra pievienošana

Varat pievienot komentāru Word 2016 dokumentā, piemēram, pārskatot citas personas darbu, ja vēlaties ierakstīt piezīmi savā dokumentā vai ja vēlaties sekot problēmām.

 1. Lai sāktu vienlaidu lasīšanu no pašreizējās atrašanās vietas dokumentā, nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+M.

 2. Lai apturētu Diktoru vietā, kur vēlaties ievietot komentāru, nospiediet taustiņu Ctrl.

  Padoms.: Ja vēlaties iezīmēt vairākus pamatteksta vārdus, lai tiem pievienotu komentāru, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+labā bultiņa. Tiek nolasīti atlasītie vārdi.

 3. Lai pievienotu jaunu komentāru, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+M. Tiek atskaņots “<User name>, comment, editing” (<Lietotājvārds>, komentārs, rediģēšana). JAWS atskaņo “Inserting comment <comment number> by <user name>” (Tiek ievietots komentārs <komentāra numurs>, ko rakstīja < lietotājvārds >).

 4. Ierakstiet komentāru. Lai aizvērtu komentāru rūti un atgrieztos vietā, kur pārtraucāt lasīt pamattekstu, nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+Shift+Insert vai taustiņu Esc.

Komentāru rādīšana dokumentā

Komentāru ievietošanas punkti ir iezīmēti dokumenta pamattekstā režīmā Visas atzīmes.

 1. Lai mainītu režīmu Visas atzīmes, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, TD. Tiek atskaņots “<the name of the markup currently selected>” (<pašlaik atlasītās atzīmes nosaukums>). JAWS atskaņo “Lower ribbon, tracking group box, <the name of the markup currently selected>” (Apakšējā lente, sekošanas grupas lodziņš, <pašlaik atlasītās atzīmes nosaukums>). Tiek atvērts saraksts ar četrām skata opcijām.

 2. Sarakstā nospiediet bultiņas, līdz tiek atskaņots “All Markup” (Visas atzīmes). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Fokuss atgriežas pamattekstā.

Pārvietošanās pa komentāriem

Diktors atskaņo komentārus, lasot pamattekstu. Faktiskais komentāra teksts un detalizēta informācija tiek rādīta komentāra lodziņā dokumenta piemalē. JAWS, lasot pamattekstu, nolasa komentāra tekstu un nosauc arī komentāra autoru. Tiek atskaņots “Comment, <comment text>, by <commentator>” (Komentārs, <komentāra teksts>, ko rakstīja <komentētājs>).

Pārvietošanās pa komentāriem un atgriešanās pamattekstā

 1. Pārliecinieties, vai esat atlasījis opciju Visas atzīmes, kā norādīts iepriekšējā sadaļā Komentāru rādīšana dokumentā.

 2. Lai sāktu vienlaidu lasīšanu, nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+M. Ļaujiet ekrāna lasītājam izlasīt pamattekstu, līdz tiek atskaņots komentārs.

 3. Lai pārietu uz piezīmēm, veiciet kādu no šīm darbībām (atkarībā no ekrāna lasītāja)

  • Diktorā: nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+Insert. Fokuss tiek pārvietots uz komentāru rūti piemalē. Lai atgrieztos vietā, kur pārtraucāt dokumenta rediģēšanu, nospiediet taustiņu Esc vai taustiņu kombināciju Caps Lock+Shift+Insert.

  • Lasītājā JAWS: nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Ctrl+apostrofs ('). Tiek atskaņots “Please wait, processing <number of comments> items, reviewer’s comments dialog” (Lūdzu, uzgaidiet, tiek apstrādāti <komentāru skaits> vienumi, pārskatītāja komentāru dialoglodziņš). Dialoglodziņā Pārskatītāja komentāri nospiediet lejup vai augšup vērsto bultiņu, lai noklausītos komentārus un informāciju par to autoru un pievienošanas laiku. Kad esat pabeidzis, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “OK button” (Poga Labi). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots komentārs, un fokuss atgriežas pamattekstā.

Pārvietošanās pa komentāriem

 1. Lai izskatītu visus komentārus dokumentā, veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai izskatītu visus komentārus, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, N. Fokuss pāriet uz nākamo komentāru. Lai pārietu pie iepriekšējā komentāra, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, V. Atkārtojiet darbību, līdz esat izskatījis visus komentārus vai atradis meklēto komentāru.

  • Lai izskatītu reģistrētās izmaiņas un komentārus, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, H. Fokuss pāriet uz nākamo labojumu. Lai pārietu pie iepriekšējā labojuma, nospiediet taustiņu kombināciju Alt R, F. Atkārtojiet darbību, līdz esat izskatījis visas izmaiņas vai komentārus vai atradis meklēto labojumu vai komentāru.

 2. Lai atskaņotu komentāru un informāciju par tā autoru un pievienošanas laiku, izmantojiet ekrāna lasītāja vienumu navigācijas komandas. Par Diktora komandām skatiet rakstā Diktora tastatūras komandas un skārienžesti. Par JAWS komandām skatiet rakstā JAWS taustiņsitieni.

Komentāru dzēšana

Varat dzēst komentārus pa vienam vai izdzēst vienlaikus visus komentārus dokumentā.

Dzēšana vai atbildēšana uz vienu komentāru

 1. Pārejiet pie komentāra, kuru vēlaties izdzēst vai atbildēt, kā tas ir norādīts sadaļā Navigācija pa komentāriem.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Tiek atvērta kontekstizvēlne.

 3. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai izdzēstu komentāru, kontekstizvēlnē nospiediet bultiņas, līdz tiek atskaņots “Delete Comment” (Dzēst komentāru), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Pašreizējais komentārs tiek izdzēsts. Pēc tam varat pāriet pie nākamā komentāra dokumentā.

  • Lai atbildētu uz komentāru, spiediet bultiņas, līdz tiek atskaņots “Reply to Comment” (Atbildēt uz komentāru). Uzrakstiet atbildi un pēc tam pārejiet pie nākamā komentāra.

  Padoms.: Vai arī atbildiet uz komentāru, atverot to un nospiežot taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+M.

Visu komentāru dzēšana

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, D, O.

Komentāru atrisināšana

Lai atrisinātu komentāru, atzīmējiet to kā gatavu. Atrisinātais komentārs tiek pelēkots piemalē, un tam vairs nevar pievienot papildu atbildes. Varat izdzēst vai atkal atvērt atrisinātu komentāru. Komentāra atrisināšana to neizdzēš.

 1. Pārejiet pie komentāra, kuru vēlaties atrisināt, kā tas ir norādīts sadaļā Navigācija pa komentāriem.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Tiek atvērta kontekstizvēlne.

 3. Spiediet lejup vai augšup vērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots “Resolve Comment” (Atrisināt komentāru), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Pašreizējais komentārs tiek pelēkots.

 4. Lai vēlreiz atvērtu atrisinātu komentāru, pārejiet pie komentāra un nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Kontekstizvēlnē spiediet augšup vai lejup vērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots “Reopen comment” (Vēlreiz atvērt komentāru). Komentāru var rediģēt vēlreiz.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word ievietotu un mainītu tekstu

Microsoft Word darbam ar Windows īsinājumtaustiņi

Ekrāna lasītāja izmantošana Word pamatuzdevumu izpildei

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Navigācija programmā Word, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet Word Mobile ar tastatūru un iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai pievienotu komentārus Word Mobile dokumentiem. Komentāros varat ieteikt dokumentā veicamās izmaiņas vai atzīmēt problēmas, kam vēlaties sekot. Varat viegli izdzēst komentārus pēc to lasīšanas vai atbildēšanas.

Piezīmes.: 

 • Office 365 abonentiem pakāpeniski tiek izlaisti jaunie Office 365 līdzekļi, tāpēc, iespējams, jūsu programmai šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunos līdzekļus, izlasiet rakstu Kad iegūšu jaunākos Office 2016 līdzekļus pakalpojumam Office 365?.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Darba sākšana ar līdzekli Diktors.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu Windows tālrunī. Izmantojot planšetdatoru vai PC datoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Navigācija uz cilni Pārskatīšana

Šajā tēmā aprakstītās komentāru funkcijas varat atrast cilnē Pārskatīšana.

 1. Word Mobile dokumentā ar pirkstu pavelciet uz augšu vai uz leju, līdz tiek atskaņots “Items ” (Vienumi).

 2. Pēc tam ar pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “More Options button, collapsed, double-tap to expand” (Poga Papildu opcijas, sakļauta, veiciet dubultskārienu, lai izvērstu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek izvērsta izvēlne Papildu opcijas.

 3. Pavelciet ar pirkstu pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Home button, collapsed. Double-tap to expand” (Poga Sākums, sakļauta. Veiciet dubultskārienu, lai izvērstu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Home, <number of available tabs and the place of the current tab on the menu list>, selected” (Sākums, <pieejamo ciļņu skaits un pašreizējās cilnes vieta izvēļņu sarakstā>, atlasīts). Galvenā izvēlne tiek izvērsta.

 4. Izvēlnē ar vienu pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Review, <number of available tabs and the place of the current tab on the menu list>, double-tab to select” (Pārskatīšana, <pieejamo ciļņu skaits un pašreizējās cilnes vieta izvēļņu sarakstā>, veiciet dubultskārienu, lai atlasītu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Word window” (Word logs). Cilnes Pārskatīšana opcijas tagad ir pieejamas.

Komentāra pievienošana

Varat pievienot komentāru Word Mobile dokumentā, piemēram, pārskatot citas personas darbu, ja vēlaties ierakstīt piezīmi savā dokumentā vai ja vēlaties sekot problēmām.

 1. Lai sāktu vienlaidu lasīšanu no pašreizējās atrašanās vietas dokumentā, ar trim pirkstiem pavelciet uz leju.

 2. Lai apturētu Diktoru vietā, kur vēlaties ievietot komentāru, pieskarieties ekrānam.

 3. Pārejiet uz cilni Pārskatīšana, kā tas ir norādīts sadaļā Navigācija uz cilni Pārskatīšana.

 4. Cilnē Pārskatīšana pieskarieties ekrānam un pēc tam pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “New comment button, double-tap to activate” (Poga Jauns komentārs, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Comment pop out, editing” (Komentāru uznirstošais logs, rediģēšana). Tiek atvērta ekrāna tastatūra.

 5. Ierakstiet komentāru un, lai izietu no komentāra lodziņa, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Close button, double-tap to activate” (Poga Aizvērt, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Fokuss atgriežas satura galvenajā apgabalā. Tiek atskaņots “<Document name>.docx editing” (<Dokumenta nosaukums>.docx rediģēšana).

Navigācija uz komentāriem

Varat pāriet uz komentāru vai nu no pamatteksta, kad Diktors lasa dokumentu, vai izmantot lentes Pārskatīšana pogas Nākamais un Iepriekšējais, lai pārvietotos pa komentāriem.

Navigācija uz komentāru no pamatteksta

Diktors atskaņo ievietoto komentāru kopā ar pamattekstu. Kad vienlaidu lasīšanas režīmā tiek nosaukts komentāra orientieris, varat pārtraukt lasīšanu un pāriet uz komentāru.

 1. Lai sāktu vienlaidu lasīšanu no pašreizējās atrašanās vietas dokumentā, ar trim pirkstiem pavelciet uz leju. Ja Diktors atrod komentāru, tiek atskaņots “Comment, <comment insertion point in the text>. End comment” (Komentārs, <komentāra ievietošanas punkts tekstā>. Komentāra beigas).

 2. Lai pārtrauktu vienlaidu lasīšanu pie komentāra, ar diviem pirkstiem vienreiz pieskarieties ekrānam.

 3. Lai pārietu uz komentāra tekstu, ar pirkstu pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Comment hints, contains <number of comments> items, double-tap to activate” (Komentāru ieteikumi, satur <komentāru skaits> vienumus, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Pēc tam veiciet dubultskārienu. Tiek atvērta komentāru iesienmala.

 4. Ar vienu pirkstu pavelciet uz augšu vai uz leju, līdz tiek atskaņots “Landmarks and containers” (Orientieri un konteineri), un vienreiz ar pirkstu pieskarieties, lai atlasītu. Pēc tam ar pirkstu pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Comments gutter. Contains <number of comments> items” (Komentāru iesienmala. Satur <komentāru skaits> vienumus). Ar pirkstu vienreiz pieskarieties, lai atlasītu.

 5. Pavelciet uz augšu vai uz leju, līdz tiek atskaņots “Items ” (Vienumi). Ar pirkstu vienreiz pieskarieties, lai atlasītu. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Comment group, comment of <number of comments>” (Komentāru grupa, komentārs <komentāru skaits>). Pēc tam vienreiz pieskarieties, lai atlasītu.

 6. Pavelciet pa labi, lai ļautu Diktoram nolasīt komentāra lodziņu.

 7. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Next button, double-tab to activate” (Poga Nākamais, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Pēc tam veiciet dubultskārienu, lai pārietu pie nākamā komentāra.

Navigācija uz komentāru, izmantojot lenti Pārskatīšana

 1. Cilnē Pārskatīšana ar pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Comments group” (Komentāru grupa). Komentāru grupā pavelciet vēl, līdz tiek atskaņots “Next button, double-tap to activate” (Poga Nākamais, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Pēc tam ar pirkstu veiciet dubultskārienu pie vienuma.

 2. Ar pirkstu pavelciet uz augšu vai uz leju, līdz tiek atskaņots “Landmarks and containers” (Orientieri un konteineri). Ar pirkstu vienreiz pieskarieties, lai atlasītu.

 3. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Comment gutter, contains <number of items> items” (Komentāru iesienmala, satur <vienumu skaits> vienumus). Fokuss pāriet uz komentāru tekstlodziņu. Tiek parādīta komentāru izvēlne.

 4. Pavelciet uz augšu vai uz leju, līdz tiek atskaņots “Items ” (Vienumi). Ar pirkstu vienreiz pieskarieties, lai atlasītu. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Comment group, comment of <number of comments>” (Komentāru grupa, komentārs <komentāru skaits>). Pēc tam vienreiz pieskarieties, lai atlasītu komentāru.

 5. Pavelciet pa labi, lai ļautu Diktoram nolasīt komentāra lodziņu.

 6. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Next button, double-tab to activate” (Poga Nākamais, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai pārietu pie nākamā komentāra.

Atbildēšana uz komentāru

Varat atbildēt uz komentāru, ko ierakstījis kāds cits, lai katram būtu vieglāk sekot visai sarunai.

 1. Pārejiet pie komentāra, uz kuru vēlaties atbildēt, kā tas ir norādīts sadaļā Navigācija pa komentāriem.

 2. Pavelciet ar pirkstu pa kreisi, līdz tiek atskaņots “New comment button, double-tap to activate” (Poga Jauns komentārs, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “<User name>, comment, editing” (<Lietotājvārds>, komentārs, rediģēšana). Tiek atvērta ekrāna tastatūra.

 3. Ierakstiet komentāru un, lai izietu no komentāra, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Close button, double-tap to activate” (Poga Aizvērt, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Fokuss atgriežas satura galvenajā apgabalā. Tiek atskaņots “<Document name>.docx editing” (<Dokumenta nosaukums>.docx rediģēšana).

Komentāru dzēšana

Varat dzēst komentārus pa vienam vai izdzēst vienlaikus visus komentārus dokumentā.

Viena komentāra dzēšana

 1. Pārejiet pie komentāra, kuru vēlaties izdzēst, kā tas ir norādīts sadaļā Navigācija pa komentāriem.

 2. Pavelciet ar pirkstu pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Delete button, double-tap to activate” (Poga Dzēst, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pašreizējais komentārs tiek dzēsts, un fokuss pāriet uz nākamo komentāru dokumentā.

Visu komentāru dzēšana

 1. Cilnē Pārskatīšana ar pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Delete. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand” (Sakļauts, saliktā poga, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu, veiciet trīskāršo pieskārienu, lai izvērstu). Veiciet trīskāršo pieskārienu pie ekrāna. Ar vienu pirkstu pavelciet uz leju, līdz tiek atskaņots “Items ” (Vienumi). Pēc tam pieskarieties ekrānam. Tiek atskaņots “Delete button, double-tap to activate” (Poga Dzēst, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu).

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Delete All Comments in Document button, double-tap to activate” (Poga Dzēst visus komentārus dokumentā, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja lietošana, lai programmā Word ievietotu un mainītu tekstu

Ekrāna lasītāja izmantošana programmā Word, lai pārbaudītu pareizrakstību dokumentā

Ekrāna lasītāja izmantošana Word pamatuzdevumu izpildei

Navigācija programmā Word, izmantojot pieejamības līdzekļus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×