Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pievienotu, lasītu un dzēstu komentārus programmā Word

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pievienotu, lasītu un dzēstu komentārus programmā Word

Piezīme.: Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā.

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet programmu Word, ar tastatūru un diktors iebūvēto Windows ekrāna lasītāju, lai komentāru pievienošana Word dokumentā. Ar komentāriem, varat ieteikt dokumentu modifikācijas vai atzīmēt problēmas ar sekojuma karodziņu. Varat viegli izdzēst komentārus pēc lasīšanas vai atbildētu uz komentāru.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Īsinājumtaustiņus skatiet rakstā Microsoft Word īsinājumtaustiņi sistēmā Windows.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Komentāra pievienošana

Varat pievienot komentāru programmā Word dokumentu, piemēram, ja vēlaties pārskatīt citas personas darbu, ja vēlaties rakstīt piezīmi savu dokumentu, vai ja vēlaties sekot problēmām ar sekojuma karodziņu.

 1. Lai sāktu vienlaidu lasīšanas jūsu pašreizējā atrašanās vietā dokumentā, nospiediet taustiņu kombināciju Caps lock + M.

 2. Lai apturētu Diktoru vietā, kur vēlaties ievietot komentāru, nospiediet taustiņu Ctrl.

  Padoms.: Lai atlasītu vairākus vārdus pamatteksta iezīmēta komentētās tekstā, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + Shift + labā bultiņa. Jūs dzirdēt atlasītos vārdus.

 3. Lai pievienotu jaunu komentāru, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+M. Tiek atskaņots “<User name>, comment, editing” (<Lietotājvārds>, komentārs, rediģēšana). JAWS atskaņo “Inserting comment <comment number> by <user name>” (Tiek ievietots komentārs <komentāra numurs>, ko rakstīja < lietotājvārds >).

 4. Ierakstiet savu komentāru. Lai izietu no komentāru rūti un atgrieztos vietas, kur pārtraucāt pamatteksta, nospiediet taustiņu Caps lock + Shift + Insert vai Esc.

Komentāru rādīšana dokumentā

Komentāru ievietošanas punkti ir iezīmēti dokumenta pamattekstā režīmā Visas atzīmes.

 1. Lai mainītu režīmu Visas atzīmes, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, TD. Tiek atskaņots “<the name of the markup currently selected>” (<pašlaik atlasītās atzīmes nosaukums>). JAWS atskaņo “Lower ribbon, tracking group box, <the name of the markup currently selected>” (Apakšējā lente, sekošanas grupas lodziņš, <pašlaik atlasītās atzīmes nosaukums>). Tiek atvērts saraksts ar četrām skata opcijām.

 2. Sarakstā nospiediet bultiņas, līdz tiek atskaņots “All Markup” (Visas atzīmes). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Fokuss atgriežas pamattekstā.

Pārvietošanās pa komentāriem

Diktors atskaņo komentārus, lasot pamattekstu. Faktiskais komentāra teksts un detalizēta informācija tiek rādīta komentāra lodziņā dokumenta piemalē. JAWS, lasot pamattekstu, nolasa komentāra tekstu un nosauc arī komentāra autoru. Tiek atskaņots “Comment, <comment text>, by <commentator>” (Komentārs, <komentāra teksts>, ko rakstīja <komentētājs>).

Pārvietošanās pa komentāriem un atgriešanās pamattekstā

 1. Pārliecinieties, vai esat atlasījis opciju Visas atzīmes, kā norādīts iepriekšējā sadaļā Komentāru rādīšana dokumentā.

 2. Lai sāktu vienlaidu lasīšanas, nospiediet taustiņu kombināciju Caps lock + M. Ļaujiet jūsu ekrāna lasītāju lasīt pamatteksta līdz atskan paziņots komentāru.

 3. Lai pārietu uz piezīmēm, veiciet kādu no šīm darbībām (atkarībā no ekrāna lasītāja)

  • Diktors, nospiediet Caps lock + ievietošana. Kursors fokuss tiek pārvietots uz komentāriem piemalē. Lai pārslēgtos atpakaļ uz vietas, kur pārtraucāt dokumenta rediģēšanas, nospiediet taustiņu Esc vai Caps lock + Shift + Insert.

  • Lasītājā JAWS: nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Ctrl+apostrofs ('). Tiek atskaņots “Please wait, processing <number of comments> items, reviewer’s comments dialog” (Lūdzu, uzgaidiet, tiek apstrādāti <komentāru skaits> vienumi, pārskatītāja komentāru dialoglodziņš). Dialoglodziņā Pārskatītāja komentāri nospiediet lejup vai augšup vērsto bultiņu, lai noklausītos komentārus un informāciju par to autoru un pievienošanas laiku. Kad esat pabeidzis, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “OK button” (Poga Labi). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots komentārs, un fokuss atgriežas pamattekstā.

Pārvietošanās pa komentāriem

 1. Lai izskatītu visus komentārus dokumentā, veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai izskatītu visus komentārus, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, N. Fokuss pāriet uz nākamo komentāru. Lai pārietu pie iepriekšējā komentāra, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, V. Atkārtojiet darbību, līdz esat izskatījis visus komentārus vai atradis meklēto komentāru.

  • Lai izskatītu reģistrētās izmaiņas un komentārus, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, H. Fokuss pāriet uz nākamo labojumu. Lai pārietu pie iepriekšējā labojuma, nospiediet taustiņu kombināciju Alt R, F. Atkārtojiet darbību, līdz esat izskatījis visas izmaiņas vai komentārus vai atradis meklēto labojumu vai komentāru.

 2. Lai atskaņotu komentāru un informāciju par tā autoru un pievienošanas laiku, izmantojiet ekrāna lasītāja vienumu navigācijas komandas. Par Diktora komandām skatiet rakstā Diktora tastatūras komandas un skārienžesti. Par JAWS komandām skatiet rakstā JAWS taustiņsitieni.

Komentāru dzēšana

Varat dzēst komentārus pa vienam vai izdzēst vienlaikus visus komentārus dokumentā.

Dzēšana vai atbildēšana uz vienu komentāru

 1. Pārejiet pie komentāra, kuru vēlaties izdzēst vai atbildēt, kā tas ir norādīts sadaļā Navigācija pa komentāriem.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Tiek atvērta kontekstizvēlne.

 3. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai izdzēstu komentāru, kontekstizvēlnē nospiediet bultiņas, līdz tiek atskaņots “Delete Comment” (Dzēst komentāru), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Pašreizējais komentārs tiek izdzēsts. Pēc tam varat pāriet pie nākamā komentāra dokumentā.

  • Lai atbildētu uz komentāru, spiediet bultiņas, līdz tiek atskaņots “Reply to Comment” (Atbildēt uz komentāru). Uzrakstiet atbildi un pēc tam pārejiet pie nākamā komentāra.

  Padoms.: Vai arī atbildiet uz komentāru, atverot to un nospiežot taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+M.

Visu komentāru dzēšana

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, D, O.

Komentāru atrisināšana

Lai atrisinātu komentāru, atzīmējiet to kā gatavu. Atrisinātais komentārs tiek pelēkots piemalē, un tam vairs nevar pievienot papildu atbildes. Varat izdzēst vai atkal atvērt atrisinātu komentāru. Komentāra atrisināšana to neizdzēš.

 1. Pārejiet pie komentāra, kuru vēlaties atrisināt, kā tas ir norādīts sadaļā Navigācija pa komentāriem.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Tiek atvērta kontekstizvēlne.

 3. Spiediet lejup vai augšup vērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots “Resolve Comment” (Atrisināt komentāru), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Pašreizējais komentārs tiek pelēkots.

 4. Lai vēlreiz atvērtu atrisinātu komentāru, pārejiet pie komentāra un nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Kontekstizvēlnē spiediet augšup vai lejup vērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots “Reopen comment” (Vēlreiz atvērt komentāru). Komentāru var rediģēt vēlreiz.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word ievietotu un mainītu tekstu

Microsoft Word darbam ar Windows īsinājumtaustiņi

Ekrāna lasītāja izmantošana Word pamatuzdevumu izpildei

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Navigācija programmā Word, izmantojot pieejamības līdzekļus

VoiceOver iebūvētā Android ekrāna lasītāju, izmantojiet Word dokumentā pievienot komentārus. Naviģējiet uz komentāriem dokumentā, ierakstiet atbildes un dzēst komentārus.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu Android tālrunī. Izmantojot Android planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Komentāra pievienošana

 1. Word dokumentā, pavelciet pa labi vai pa kreisi, lai naviģētu uz vietu, kuru vēlaties pievienot komentāru, un divreiz pieskarieties ekrānam.

 2. Pavelciet pa labi vairākkārt, līdz atskan "jauns komentārs, pogu" un divreiz pieskarieties ekrānam.

 3. Izmantot ekrāntastatūru, ierakstiet savu komentāru. Kad pabeidzis, pieskarieties ekrānam un pavelciet pa kreisi. Jūs dzirdēt: "Kārtībā". Veiciet dubultpieskārienu ekrāna.

 4. Komentārs tiek pievienota dokumentu. Lai aizvērtu komentāru rūti un atgrieztos dokumentā, velciet uz kreiso pusi. Jūs dzirdēt: "Pogas Aizvērt,". Veiciet dubultpieskārienu ekrāna.

Pārvietošanās pa komentāriem

Katra komentāra Word dokumentā ir apzīmēts ar nelielu runas burbulis dokumenta labajā piemalē. Lai dzirdētu komentāru, vispirms dodieties uz komentāru rūts piemalē un pēc tam atveriet komentāra izcilnis.

 1. Lai pārietu uz rūti komentāra dokumenta piemalē, pavelciet pa labi vairākkārt, līdz atskan: "Komentāru, ieteikuma."

 2. Lai dotos uz pirmo komentāru, pavelciet pa labi vēlreiz, un divreiz pieskarieties ekrānam. Tiek atvērts komentāru izcilnis. Pavelciet pa labi, līdz jūs dzirdēt komentāru.

 3. Lai pārvietotos uz nākamo komentāru, velciet uz kreiso pusi, līdz jūs dzirdēt "Nākamo komentāru, pogas," un divreiz pieskarieties ekrānam. TalkBack lasa nākamais komentārs.

Atbildēšana uz komentāriem

 1. Lai atbildētu uz komentāru, vispirms dodieties uz komentāru, kā norādīts iepriekš Navigācija ar komentāriem .

 2. Pavelciet pa kreisi vairākkārt, līdz jūs dzirdēt "jauns komentārs, pogu" un divreiz pieskarieties ekrānam.

 3. Izmantot ekrāntastatūru, ierakstiet savu komentāru. Kad pabeidzis, pieskarieties ekrānam un pavelciet pa kreisi, līdz jūs dzirdēt "Pabeidzis, pogu", un divreiz pieskarieties ekrānam.

Komentāru dzēšana

 1. Lai izdzēstu komentāru, vispirms dodieties uz komentāru, kā norādīts iepriekš Navigācija ar komentāriem .

 2. Velciet uz kreiso pusi, vairākkārt, līdz jūs dzirdēt ", poga dzēst," un divreiz pieskarieties ekrānam. Komentārs tiek noņemts, bet fokuss atgriežas dokumenta pamattekstu.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word ievietotu un mainītu tekstu

Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā Word veicot pamatuzdevumus

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Navigācija programmā Word, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet Word Mobile ar tastatūru un iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai pievienotu komentārus Word Mobile dokumentiem. Komentāros varat ieteikt dokumentā veicamās izmaiņas vai atzīmēt problēmas, kam vēlaties sekot. Varat viegli izdzēst komentārus pēc to lasīšanas vai atbildēšanas.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu Windows tālrunī. Izmantojot planšetdatoru vai PC datoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Navigācija uz cilni Pārskatīšana

Šajā tēmā aprakstītās komentāru funkcijas varat atrast cilnē Pārskatīšana.

 1. Word Mobile dokumentā ar pirkstu pavelciet uz augšu vai uz leju, līdz tiek atskaņots “Items ” (Vienumi).

 2. Pēc tam ar pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “More Options button, collapsed, double-tap to expand” (Poga Papildu opcijas, sakļauta, veiciet dubultskārienu, lai izvērstu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek izvērsta izvēlne Papildu opcijas.

 3. Pavelciet ar pirkstu pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Home button, collapsed. Double-tap to expand” (Poga Sākums, sakļauta. Veiciet dubultskārienu, lai izvērstu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Home, <number of available tabs and the place of the current tab on the menu list>, selected” (Sākums, <pieejamo ciļņu skaits un pašreizējās cilnes vieta izvēļņu sarakstā>, atlasīts). Galvenā izvēlne tiek izvērsta.

 4. Izvēlnē ar vienu pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Review, <number of available tabs and the place of the current tab on the menu list>, double-tab to select” (Pārskatīšana, <pieejamo ciļņu skaits un pašreizējās cilnes vieta izvēļņu sarakstā>, veiciet dubultskārienu, lai atlasītu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Word window” (Word logs). Cilnes Pārskatīšana opcijas tagad ir pieejamas.

Komentāra pievienošana

Varat pievienot komentāru Word Mobile dokumentā, piemēram, pārskatot citas personas darbu, ja vēlaties ierakstīt piezīmi savā dokumentā vai ja vēlaties sekot problēmām.

 1. Lai sāktu vienlaidu lasīšanu no pašreizējās atrašanās vietas dokumentā, ar trim pirkstiem pavelciet uz leju.

 2. Lai apturētu Diktoru vietā, kur vēlaties ievietot komentāru, pieskarieties ekrānam.

 3. Pārejiet uz cilni Pārskatīšana, kā tas ir norādīts sadaļā Navigācija uz cilni Pārskatīšana.

 4. Cilnē Pārskatīšana pieskarieties ekrānam un pēc tam pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “New comment button, double-tap to activate” (Poga Jauns komentārs, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Comment pop out, editing” (Komentāru uznirstošais logs, rediģēšana). Tiek atvērta ekrāna tastatūra.

 5. Ierakstiet savu komentāru, un lai izietu no komentāra pop, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz jūs dzirdēt: "Aizvēršanas pogas, divreiz pieskarieties, lai aktivizētu." Veiciet dubultpieskārienu ekrāna. Fokuss atgriežas galvenā satura apgabalā. Jūs dzirdēt: "< dokumenta nosaukums >. docx rediģēšanas."

Navigācija uz komentāriem

Varat pāriet uz komentāru vai nu no pamatteksta, kad Diktors lasa dokumentu, vai izmantot lentes Pārskatīšana pogas Nākamais un Iepriekšējais, lai pārvietotos pa komentāriem.

Navigācija uz komentāru no pamatteksta

Diktors atskaņo ievietoto komentāru kopā ar pamattekstu. Kad vienlaidu lasīšanas režīmā tiek nosaukts komentāra orientieris, varat pārtraukt lasīšanu un pāriet uz komentāru.

 1. Lai sāktu vienlaidu lasīšanu no pašreizējās atrašanās vietas dokumentā, ar trim pirkstiem pavelciet uz leju. Ja Diktors atrod komentāru, tiek atskaņots “Comment, <comment insertion point in the text>. End comment” (Komentārs, <komentāra ievietošanas punkts tekstā>. Komentāra beigas).

 2. Lai pārtrauktu vienlaidu lasīšanu pie komentāra, ar diviem pirkstiem vienreiz pieskarieties ekrānam.

 3. Lai pārietu uz komentāra tekstu, ar pirkstu pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Comment hints, contains <number of comments> items, double-tap to activate” (Komentāru ieteikumi, satur <komentāru skaits> vienumus, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Pēc tam veiciet dubultskārienu. Tiek atvērta komentāru iesienmala.

 4. Ar vienu pirkstu pavelciet uz augšu vai uz leju, līdz tiek atskaņots “Landmarks and containers” (Orientieri un konteineri), un vienreiz ar pirkstu pieskarieties, lai atlasītu. Pēc tam ar pirkstu pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Comments gutter. Contains <number of comments> items” (Komentāru iesienmala. Satur <komentāru skaits> vienumus). Ar pirkstu vienreiz pieskarieties, lai atlasītu.

 5. Pavelciet uz augšu vai uz leju, līdz tiek atskaņots “Items ” (Vienumi). Ar pirkstu vienreiz pieskarieties, lai atlasītu. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Comment group, comment of <number of comments>” (Komentāru grupa, komentārs <komentāru skaits>). Pēc tam vienreiz pieskarieties, lai atlasītu.

 6. Pavelciet pa labi, lai ļautu Diktoram nolasīt komentāra lodziņu.

 7. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Next button, double-tab to activate” (Poga Nākamais, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Pēc tam veiciet dubultskārienu, lai pārietu pie nākamā komentāra.

Navigācija uz komentāru, izmantojot lenti Pārskatīšana

 1. Cilnē Pārskatīšana ar pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Comments group” (Komentāru grupa). Komentāru grupā pavelciet vēl, līdz tiek atskaņots “Next button, double-tap to activate” (Poga Nākamais, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Pēc tam ar pirkstu veiciet dubultskārienu pie vienuma.

 2. Ar pirkstu pavelciet uz augšu vai uz leju, līdz tiek atskaņots “Landmarks and containers” (Orientieri un konteineri). Ar pirkstu vienreiz pieskarieties, lai atlasītu.

 3. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Comment gutter, contains <number of items> items” (Komentāru iesienmala, satur <vienumu skaits> vienumus). Fokuss pāriet uz komentāru tekstlodziņu. Tiek parādīta komentāru izvēlne.

 4. Pavelciet uz augšu vai uz leju, līdz tiek atskaņots “Items ” (Vienumi). Ar pirkstu vienreiz pieskarieties, lai atlasītu. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Comment group, comment of <number of comments>” (Komentāru grupa, komentārs <komentāru skaits>). Pēc tam vienreiz pieskarieties, lai atlasītu komentāru.

 5. Pavelciet pa labi, lai ļautu Diktoram nolasīt komentāra lodziņu.

 6. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Next button, double-tab to activate” (Poga Nākamais, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai pārietu pie nākamā komentāra.

Atbildēšana uz komentāru

Varat atbildēt uz komentāru, ko ierakstījis kāds cits, lai katram būtu vieglāk sekot visai sarunai.

 1. Pārejiet pie komentāra, uz kuru vēlaties atbildēt, kā tas ir norādīts sadaļā Navigācija pa komentāriem.

 2. Pavelciet ar pirkstu pa kreisi, līdz tiek atskaņots “New comment button, double-tap to activate” (Poga Jauns komentārs, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “<User name>, comment, editing” (<Lietotājvārds>, komentārs, rediģēšana). Tiek atvērta ekrāna tastatūra.

 3. Ierakstiet komentāru un, lai izietu no komentāra, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Close button, double-tap to activate” (Poga Aizvērt, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Fokuss atgriežas satura galvenajā apgabalā. Tiek atskaņots “<Document name>.docx editing” (<Dokumenta nosaukums>.docx rediģēšana).

Komentāru dzēšana

Varat dzēst komentārus pa vienam vai izdzēst vienlaikus visus komentārus dokumentā.

Viena komentāra dzēšana

 1. Pārejiet pie komentāra, kuru vēlaties izdzēst, kā tas ir norādīts sadaļā Navigācija pa komentāriem.

 2. Pavelciet ar pirkstu pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Delete button, double-tap to activate” (Poga Dzēst, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pašreizējais komentārs tiek dzēsts, un fokuss pāriet uz nākamo komentāru dokumentā.

Visu komentāru dzēšana

 1. Cilnē Pārskatīšana ar pirkstu pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Delete. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand” (Sakļauts, saliktā poga, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu, veiciet trīskāršo pieskārienu, lai izvērstu). Veiciet trīskāršo pieskārienu pie ekrāna. Ar vienu pirkstu pavelciet uz leju, līdz tiek atskaņots “Items ” (Vienumi). Pēc tam pieskarieties ekrānam. Tiek atskaņots “Delete button, double-tap to activate” (Poga Dzēst, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu).

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Delete All Comments in Document button, double-tap to activate” (Poga Dzēst visus komentārus dokumentā, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja lietošana, lai programmā Word ievietotu un mainītu tekstu

Ekrāna lasītāja izmantošana programmā Word, lai pārbaudītu pareizrakstību dokumentā

Ekrāna lasītāja izmantošana Word pamatuzdevumu izpildei

Navigācija programmā Word, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet līdzekli diktors, iebūvēto Windows ekrāna lasītāju, Word dokumentā pievienot komentārus. Dokumentu un ierakstiet atbildes atrast esošus komentārus. Kad esat beidzis darbu, varat atzīmēt atrisināt komentārus vai izdzēsiet tos.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai uzzinātu īsinājumtaustiņus, skatiet rakstu Īsinājumtaustiņi programmā Word Online.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

 • Tā kā Word Online darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, īsinājumtaustiņi ir citādi nekā datora programmā. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt) attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis Word Online.

Šajā tēmā

Komentāra pievienošana

 1. Dodieties uz Word Online pārlūkprogrammā un atveriet dokumentu, kuru vēlaties komentēt. Norādījumus skatiet atvērt Word Onlineun sākt jaunu dokumentu.

 2. Nospiediet taustiņu TAB, līdz jūs dzirdēt "Rediģēt dokumentu, pogu" un nospiediet taustiņu Enter.

 3. Nospiediet taustiņu Tab, līdz atskan "rediģēt pārlūkprogrammā. Izmaiņas ātrās labajā šeit, izmantojot Word Online"un nospiediet taustiņu Enter. Jūsu dokuments tiek atvērts rediģēšanas skatā.

 4. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + F6, līdz tiek sasniegta dokumenta pamattekstu. Lai sāktu lasīšanas, nospiediet taustiņu kombināciju Caps lock + M.

 5. Kad būs sasniegta teksta, kuram vēlaties pievienot komentāru daļu, nospiediet taustiņu Ctrl, lai apturētu līdzekli diktors.

 6. Lai pievienotu komentāru, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + Alt + M. Tiek atvērta rūts komentāri un varat ierakstiet savu komentāru. Kad pabeidzis, nospiediet taustiņu Tab, līdz atskan: "Ziņu, pogu". Nospiediet taustiņu Enter, lai dokumentam pievienotu komentāru.

 7. Lai aizvērtu komentāru rūti un atgrieztos dokumenta pamattekstā tekstu, nospiediet taustiņu Esc.

Pārvietošanās pa komentāriem

Katra komentāra Word Online dokumentā ir apzīmēts ar nelielu runas burbulis dokumenta labajā piemalē. Lasot dokumentu, diktors paziņo, kad ir izveidots komentārs, un to var atvērt komentāru rūti, lai noklausītos komentāru.

 1. Pārliecinieties, vai dokuments tiek atvērts rediģēšanas skatā. Norādījumus par to, kā, lai to atvērtu rediģēšanas skatā, skatiet sadaļā Pievienot komentāru iepriekš.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + F6, līdz tiek sasniegta dokumenta pamattekstu. Lai sāktu lasīšanas, nospiediet taustiņu kombināciju Caps lock + M.

 3. Kad atskan "Attēlu, noklikšķiniet, lai skatītu šo komentāru", dokuments ir izveidots komentārs. Lai atvērtu komentāru, nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērta rūts komentāri un Diktors lasa nosaukumu lietotājam, kurš ir pievienojis komentāru, kad tika pievienots komentārs un komentāra tekstu.

 4. Varat naviģēt, izmantojot komentārus komentāru rūtī. Lai varētu klausīties uz nākamo komentāru, nospiediet taustiņu TAB. Lai varētu klausīties uz iepriekšējo komentāru, atkārtoti spiediet taustiņu kombināciju Shift + Tab. Lai aizvērtu komentāru rūti un atgrieztos dokumentā, nospiediet taustiņu Esc.

Atbildēšana uz komentāriem

 1. Atrodiet un atveriet komentāra, uz kuru vēlaties atbildēt. Norādījumus skatiet sadaļā Navigācija, izmantojot komentārus iepriekš.

 2. Nospiediet taustiņu Tab. Jūs dzirdēt: "Atbildi, pogu". Nospiediet taustiņu Enter un ierakstiet savu atbildi.

 3. Kad pabeidzis, nospiediet taustiņu Tab. Jūs dzirdēt: "Ziņu, pogu". Nospiediet taustiņu Enter, lai pievienotu atbildi.

Komentāru atrisināšana

Ja komentāra ir novērsta, tas ir atzīmēts kā gatavs un komentāru rūtī pelēkota, bet tā netiek noņemta.

 1. Atrodiet un atveriet komentāru, kuru vēlaties novērst. Norādījumus skatiet sadaļā Navigācija, izmantojot komentārus iepriekš.

 2. Nospiediet taustiņu Tab, līdz jūs dzirdēt "Poga Atzīmēt kā gatavs,", un nospiediet taustiņu Enter. Komentārs tiek novērsta.

Komentāru dzēšana

 1. Atrodiet un atveriet komentāra, kuru vēlaties izdzēst. Norādījumus skatiet sadaļā Navigācija, izmantojot komentārus iepriekš.

 2. Nospiediet taustiņu Tab, līdz jūs dzirdēt ", poga dzēst," un nospiediet taustiņu Enter. Komentārs tiek noņemts.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja lietošana, lai programmā Word ievietotu un mainītu tekstu

Īsinājumtaustiņi programmā Word Online

Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā Word veicot pamatuzdevumus

Navigācija programmā Word, izmantojot pieejamības līdzekļus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×