Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pakalpojumā SharePoint Online rediģētu pielāgotu dokumentu bibliotēkas skatu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pakalpojumā SharePoint Online rediģētu pielāgotu dokumentu bibliotēkas skatu

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet SharePoint Online ar tastatūru un ekrāna lasītāju, piemēram, JAWS vai iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai rediģētu pielāgotu dokumentu bibliotēkas skatu un norādītu informāciju, kas tiek attēlota par vienumiem šajā bibliotēkā. Izvēlieties, kā skatīt un mijiedarboties ar dokumentu bibliotēkām pakalpojumā SharePoint Online un padarīt tās pieejamākas.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Īsinājumtaustiņus skatiet rakstā Īsinājumtaustiņi pakalpojumā SharePoint Online.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieminēta arī JAWS funkcionalitāte. Lai iegūtu papildinformāciju par JAWS darbam ar Windows, skatiet sadaļu JAWS darbam ar Windows īsā lietošanas pamācība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

 • Ja izmantojat SharePoint Online, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. SharePoint Online darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis SharePoint Online.

Pielāgota dokumentu bibliotēkas skata rediģēšana

 1. Pierakstieties savas organizācijas Office 365 kontā, startējiet lietojumprogrammu SharePoint un pēc tam atveriet dokumentu bibliotēku.

  Padoms.: Dokumentu bibliotēkām platformā SharePoint Online ir pieejami divi skati: klasiskā un SharePoint Online pieredze. Lielākajai daļai lietotāju noklusējuma pieredze ir SharePoint Online. Taču, ja dokumentu bibliotēkas izpētes laikā atskan “Check it out button” (Poga Izmēģināt), jūs izmantojat klasisko skatu. Lai skatītu SharePoint Online dokumentu bibliotēkas, kad atskan “Check it out button” (Poga Izmēģināt), nospiediet taustiņu Enter. Pēc dokumenta bibliotēkas skata maiņas uz SharePoint Online pieredzi un fokusa pārvietošanas no pogas Izmēģināt uz saiti Jauns dzirdēsit dokumentu bibliotēkas nosaukumu, kam sekos “New” (Jauns).

 2. Lai skatītu SharePoint Online dokumentu bibliotēkas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan “Check it out button” (Poga Izmēģināt). Nospiediet taustiņu Enter. Pēc dokumenta bibliotēkas skata maiņas uz SharePoint Online pieredzi un fokusa pārvietošanas no pogas Izmēģināt uz saiti Jauns dzirdēsit dokumentu bibliotēkas nosaukumu, kam sekos “New” (Jauns).

  Padoms.: Ja neatskan “Check it out button” (Poga Izmēģināt), jūs jau lietojat SharePoint Online pieredzi.

 3. Ja fokuss nav uz pogas Jauns, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots bibliotēkas nosaukumu un "New. Create a new folder or Office document in this location.” (Jauns. Izveidot jaunu mapi vai Office dokumentu šajā atrašanās vietā).

 4. Spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots “View menu” (Skata izvēlne) un atlasītais skats ir, piemēram, “All documents” (Visi dokumenti).

 5. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam nospiediet lejupvērsto bultiņu. Kad tiek atskaņots “Manage views” (Pārvaldīt skatus), nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērta dokumentu bibliotēkas iestatījumu lapa, un fokuss tiek pārvietots uz pirmo saiti vispārīgo iestatījumu apgabalā. Tiek atskaņots “List name, Description and navigation” (Saraksta nosaukums, apraksts un navigācija). Sadaļā Vispārīgie iestatījumi ir norādīti kolonnas iestatījumi, kam seko skatu opcijas.

 6. Lai pārietu uz skatu iestatījumiem, atkārtoti spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “All documents, Link” (Visi dokumenti, saite). Šis ir noklusējuma pirmais skats sarakstā. Tālāk norādīti pielāgoti skati. Ja ir definēti pielāgoti skati, tiek atskaņots "Create view. Link” (Izveidot skatu. Saite). Papildinformāciju skatiet rakstā Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izveidotu pielāgotu dokumentu bibliotēkas skatu.

 7. Izmantojiet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz rediģējamo skatu, un nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots “Edit view” (Rediģēt skatu) un skata nosaukums. Fokuss ir vērsts uz lodziņu Skata nosaukums.

 8. Lapā Rediģēt skatu atlasiet opcijas, kuras vēlaties savā pielāgotajā skatā. Opcijas tiek grupētas šādi:

  • Nosaukums. Lodziņā Skata nosaukums ierakstiet šī dokumentu bibliotēkas skata nosaukumu.

  • Kolonnas. Tabulā izvēlieties kolonnas ar informāciju, ko vēlaties parādīt. Lai parādītu vai paslēptu kolonnas savā pielāgotajā skatā, atzīmējiet vai notīriet kolonnas izvēles rūtiņu. Kolonnu nosaukumi ir norādīti secībā, kādā tie parādās pielāgotajā skatā, un jūs varat to norādīt. Piemēram, lai parādītu vienuma faila lielumu pielāgotā skata trešajā kolonnā, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “File Size, Check box” (Faila lielums, izvēles rūtiņa). Lai atzīmētu izvēles rūtiņu, nospiediet atstarpes taustiņu. Lai norādītu kolonnu secību, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz nokļūstat pie lodziņa Pozīcija no kreisās malas, un, lai palielinātu vai samazinātu skaitli līdz 3, nospiediet bulttaustiņu.

  • Kārtot. Lai noteiktu, kādā secībā vienumi tiek parādīti skatā, atlasiet līdz divas kolonnas. Kad, izmantojot tabulēšanas taustiņu, pārejat uz lodziņu Vispirms kārtot pēc kolonnas, tiek atskaņots pašreiz atlasītā elementa nosaukums. Izvēlieties vienu no divām kārtošanas secības opcijām (augošā vai dilstošā secībā), atlasiet kolonnu, pēc kuras kārtot, un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu. Atkārtojiet šo darbību lodziņā Pēc tam kārtot pēc kolonnas.

  • Filtrs. Izveidojiet nosacījuma skatu. Atlasiet opciju Rādīt vienumus tikai tad, ja šis ir patiess un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots “Column to filter combo box” (Filtrējamās kolonnas kombinētais lodziņš) un pašreiz atlasītais elements. Atlasiet kolonnu. Izmantojiet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz operatora lodziņu, un atlasiet vērtību “Is equal to” (Ir vienāds ar). Izmantojiet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz vērtības lodziņu, un ierakstiet vērtību, pēc kuras veikt filtrēšanu. Ar tabulēšanas taustiņu pārejiet uz opciju And vai Or un izvēlieties nākamā nosacījuma operatoru. Ar tabulēšanas taustiņu pārejiet uz nākamo filtrēšanas nosacījumu kopu un atkārtojiet.

  • Tabulārais skats. Atlasiet šo opciju, lai parādītu izvēles rūtiņas atsevišķiem vienumiem un varētu veikt lielapjoma darbības vairākās atlasēs.

  • Grupēt pēc. Izveidojiet grupas un apakšgrupas līdz pat divām kolonnām. Pirmajā Grupēt pēc kolonnas lodziņā atlasiet kolonnu un pēc tam izvēlieties vienu no divām kārtošanas secības opcijām (augošā vai dilstošā secībā). Atkārtojiet šo darbību lodziņā Pēc tam grupēt pēc kolonnas.

  • Kopsummas. Parādiet nepieciešamo vienumu kolonnu kopsummas.

  • Stils. Izvēlieties savam skatam vēlamo izskatu, piemēram, vienkārša tabula, dokumenta informācija, biļetens, ēnots un priekšskatījuma rūts.

  • Mapes. Izvēlieties, vai parādīt vienumus mapēs vai visus vienkopus (plakanā hierarhijā bez mapēm).

  • Vienuma ierobežojums. Ierobežojiet skatā parādīto vienumu skaitu.

 9. Pēc izmaiņu veikšanas nospiediet taustiņu kombināciju Alt+O. Fokuss atgriežas dokumentu bibliotēkā, kurā redzamas skatā veiktās izmaiņas.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pakalpojumā SharePoint Online izveidotu pielāgotu dokumentu bibliotēkas skatu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai SharePoint Online dokumentu bibliotēkā atlasītu parādāmās kolonnas

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai SharePoint Online dokumentu bibliotēkā izceltu failu vai mapi

Īsinājumtaustiņi programmā SharePoint Online

Darba sākšana mūsdienīgā SharePoint Online dokumentu bibliotēkā, izmantojot ekrāna lasītāju

Pieejamības līdzekļi pakalpojumā SharePoint Online

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×