Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pakalpojumā SharePoint Online izveidotu pielāgotu dokumentu bibliotēkas skatu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pakalpojumā SharePoint Online izveidotu pielāgotu dokumentu bibliotēkas skatu

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet SharePoint Online ar tastatūru un ekrāna lasītāju, piemēram, JAWS vai iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai izveidotu pielāgotu dokumentu bibliotēkas skatu un attēlotu vienumus sev saprotamā veidā. Piemēram, varat pievienot kolonnas atlasīt kolonnas, kuras vēlaties parādīt, un sakārtot kolonnas vēlamajā secībā. Varat arī kārtot, filtrēt, grupēt vai dzēst vienumus, lai izveidotu skatu, kas atbilst jūsu vajadzībām. Kad esat pabeidzis, vienkārši piešķiriet skata nosaukumu un saglabājiet to. Saite uz pielāgoto skatu parādās tās dokumentu bibliotēkas lapas skata izvēlnē, kurā šis skats tika izveidots.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Īsinājumtaustiņus skatiet rakstā Īsinājumtaustiņi pakalpojumā SharePoint Online.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieminēta arī JAWS funkcionalitāte. Lai iegūtu papildinformāciju par JAWS darbam ar Windows, skatiet sadaļu JAWS darbam ar Windows īsā lietošanas pamācība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

 • Ja izmantojat SharePoint Online, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. SharePoint Online darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis SharePoint Online.

Šajā tēmā

Kolonnas pievienošana

 1. Pierakstieties savas organizācijas Office 365 kontā, startējiet lietojumprogrammu SharePoint un pēc tam atveriet dokumentu bibliotēku.

  Padoms.: Dokumentu bibliotēkām platformā SharePoint Online ir pieejami divi skati: klasiskā un SharePoint Online pieredze. Lielākajai daļai lietotāju noklusējuma pieredze ir SharePoint Online. Taču, ja dokumentu bibliotēkas izpētes laikā atskan “Check it out button” (Poga Izmēģināt), jūs izmantojat klasisko skatu. Lai skatītu SharePoint Online dokumentu bibliotēkas, kad atskan “Check it out button” (Poga Izmēģināt), nospiediet taustiņu Enter. Pēc dokumenta bibliotēkas skata maiņas uz SharePoint Online pieredzi un fokusa pārvietošanas no pogas Izmēģināt uz saiti Jauns dzirdēsit dokumentu bibliotēkas nosaukumu, kam sekos “New” (Jauns).

 2. Dodieties uz dokumentu bibliotēku, kurā vēlaties pievienot kolonnu.

 3. Saraksta skatā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Grid column headers, Use menus to sort, filter, or group by a column” (Režģa kolonnu galvenes, izmantot izvēlnes, lai kārtotu, filtrētu vai grupētu pēc kolonnas). (Rīkā Diktors tiek atskaņots “Table name” (Tabulas nosaukums) un nākamās kolonnas nosaukums.)

  Padoms.: Elementu skatā kolonnu galvenes nav redzamas pēc noklusējuma. Lai tās parādītu, spiedies tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Arrange, Enable filtering, sorting, and grouping on metadata value" (Sakārtot, iespējot filtrēšanu, kārtošanu un grupēšanu pēc metadatu vērtības), un nospiediet taustiņu Enter.

 4. Spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots “Add or change columns button menu” (Kolonnu pievienošanas vai maiņas pogu izvēlne), un nospiediet taustiņu Enter. (Rīkā Diktors tiek atskaņots “Button” (Poga).) Tiek atvērta apakšizvēlne un atskan “Menu” (Izvēlne). (Rīkā Diktors tiek atskaņota pirmā opcija “Single line of text” (Viena teksta rindiņa).)

 5. Lai pārvietotos pa opcijām (piemēram, Skaitlis, Persona, Datums un vēl), izmantojiet lejupvērsto bultiņu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts kolonnas izveides dialoglodziņš ar fokusu uz rediģēšanas lodziņu Kolonnas nosaukums. (Rīkā Diktors, lai aktivizētu rediģēšanas lodziņu Kolonnas nosaukums, nospiediet tabulēšanas taustiņu.)

 6. Ierakstiet kolonnas nosaukumu.

 7. Ar tabulēšanas taustiņu pārejiet līdz pogai Izveidot un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Kolonna tiek pievienota labajā pusē no esošajām kolonnām.

Kolonnu sakārtošana dokumentu bibliotēkā

 1. Pierakstieties savas organizācijas Office 365 kontā, startējiet lietojumprogrammu SharePoint un pēc tam atveriet dokumentu bibliotēku.

  Padoms.: Dokumentu bibliotēkām platformā SharePoint Online ir pieejami divi skati: klasiskā un SharePoint Online pieredze. Lielākajai daļai lietotāju noklusējuma pieredze ir SharePoint Online. Taču, ja dokumentu bibliotēkas izpētes laikā atskan “Check it out button” (Poga Izmēģināt), jūs izmantojat klasisko skatu. Lai skatītu SharePoint Online dokumentu bibliotēkas, kad atskan “Check it out button” (Poga Izmēģināt), nospiediet taustiņu Enter. Pēc dokumenta bibliotēkas skata maiņas uz SharePoint Online pieredzi un fokusa pārvietošanas no pogas Izmēģināt uz saiti Jauns dzirdēsit dokumentu bibliotēkas nosaukumu, kam sekos “New” (Jauns).

 2. Dodieties uz dokumentu bibliotēku, kurā ir kolonnas, kuras vēlaties sakārtot.

 3. Saraksta skatā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Grid column headers, Use menus to sort, filter, or group by a column” (Režģa kolonnu galvenes, izmantot izvēlnes, lai kārtotu, filtrētu vai grupētu pēc kolonnas). (Rīkā Diktors tiek atskaņots “Table name” (Tabulas nosaukums) un nākamās kolonnas nosaukums.)

  Padoms.: Elementu skatā kolonnu galvenes nav redzamas pēc noklusējuma. Lai tās parādītu, spiedies tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Arrange, Enable filtering, sorting, and grouping on metadata value" (Sakārtot, iespējot filtrēšanu, kārtošanu un grupēšanu pēc metadatu vērtības), un nospiediet taustiņu Enter.

 4. Spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots “Add or change columns button menu” (Kolonnu pievienošanas vai maiņas pogu izvēlne), un nospiediet taustiņu Enter. (Rīkā Diktors tiek atskaņots “Button” (Poga).) Tiek atvērta apakšizvēlne un atskan “Menu” (Izvēlne). (Rīkā Diktors tiek atskaņota pirmā opcija “Single line of text” (Viena teksta rindiņa).)

 5. Nospiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots “Show/hide columns, Change which columns appear and reorder columns” (Rādīt/paslēpt kolonnas, mainīt, kuras kolonnas tiek rādītas un pārkārtot kolonnas), pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts skata kolonnu rediģēšanas dialoglodziņš un atskaņots “Dialog” (Dialoglodziņš). (Rīkā Diktors dialoglodziņa nosaukums netiek nolasīts.)

 6. Lai pārietu uz kolonnu sarakstu, vairākkārt nospiediet tabulēšanas taustiņu. Ekrāna lasītājs nolasa pirmās kolonnas galvenes nosaukumu no saraksta. Lai klausītos citu kolonnu nosaukumus, nospiediet lejupvērsto bultiņu.

 7. Kad tiek atskaņots vajadzīgās kolonnas nosaukums, kuru vēlaties pārvietot:

  • Lai pārvietotu kolonnu uz augšu sarakstā (pa kreisi dokumentu sarakstā), nospiediet labo bultiņu. Kad tiek atskaņots kolonnas nosaukums un “Move column up button” (Poga Pārvietot kolonnu uz augšu), nospiediet atstarpes taustiņu vai Enter. Atkārtojiet šo darbību, līdz kolonna ir vajadzīgajā pozīcijā.

  • Lai pārvietotu kolonnu uz leju sarakstā (pa kreisi dokumentu sarakstā), divreiz nospiediet labo bultiņu. Kad tiek atskaņots kolonnas nosaukums un “Move column down button” (Poga Pārvietot kolonnu uz leju), nospiediet atstarpes taustiņu vai Enter. Atkārtojiet šo darbību, līdz kolonna ir vajadzīgajā pozīcijā.

   Padoms.: Varat pārvietot tikai attēlotās kolonnas. Lai parādītu kolonnu, sarakstā atlasiet kolonnu un nospiediet atstarpes taustiņu.

 8. Lai pārbaudītu kolonnu izkārtojumu, spiediet augšupvērsto bultiņu, līdz tiek nosaukta pirmā kolonna sarakstā (pēc noklusējuma pirmās kolonnas galvene ir DocIcon), un pēc tam izmantojiet lejupvērsto bultiņu.

 9. Lai lietotu atlasi, spiediet tabulēšanas taustiņu līdz tiek atskaņots "Menu, Apply" (Izvēlne, Lietot), un nospiediet taustiņu Enter. (Rīkā Diktors tiek atskaņots "Apply" (Lietot).)

Vienumu kārtošana dokumentu bibliotēkā

 1. Pierakstieties savas organizācijas Office 365 kontā, startējiet lietojumprogrammu SharePoint un pēc tam atveriet dokumentu bibliotēku.

  Padoms.: Dokumentu bibliotēkām platformā SharePoint Online ir pieejami divi skati: klasiskā un SharePoint Online pieredze. Lielākajai daļai lietotāju noklusējuma pieredze ir SharePoint Online. Taču, ja dokumentu bibliotēkas izpētes laikā atskan “Check it out button” (Poga Izmēģināt), jūs izmantojat klasisko skatu. Lai skatītu SharePoint Online dokumentu bibliotēkas, kad atskan “Check it out button” (Poga Izmēģināt), nospiediet taustiņu Enter. Pēc dokumenta bibliotēkas skata maiņas uz SharePoint Online pieredzi un fokusa pārvietošanas no pogas Izmēģināt uz saiti Jauns dzirdēsit dokumentu bibliotēkas nosaukumu, kam sekos “New” (Jauns).

 2. Dodieties uz dokumentu bibliotēku, kurā ir kolonnas, kuras vēlaties kārtot.

 3. Saraksta skatā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Grid column headers, Use menus to sort, filter, or group by a column” (Režģa kolonnu galvenes, izmantot izvēlnes, lai kārtotu, filtrētu vai grupētu pēc kolonnas). (Rīkā Diktors tiek atskaņots “Table name” (Tabulas nosaukums) un nākamās kolonnas nosaukums.)

  Padoms.: Elementu skatā kolonnu galvenes nav redzamas pēc noklusējuma. Lai tās parādītu, spiedies tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Arrange, Enable filtering, sorting, and grouping on metadata value" (Sakārtot, iespējot filtrēšanu, kārtošanu un grupēšanu pēc metadatu vērtības), un nospiediet taustiņu Enter.

 4. Nospiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "Arrange by" (Kārtot pēc) kolonnas, pēc kuras vēlaties kārtot, nosaukums (piemēram, Nosaukums, Modificēšanas datums, Modificēja vai Skatīt komentārus) un "Column header" (Kolonnas galvene), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērta kontekstizvēlne un atskaņots "Context menu" (Kontekstizvēlne) un pirmā opcija sarakstā. Pieejamās opcijas ir atkarīgas no šajā kolonnā atrastā datu tipa, piemēram, No A līdz Z, No vecākā uz jaunāko vai No mazākā uz lielāko. Lai atlasītu kārtošanas opciju, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņota nepieciešamā opcija, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Kolonnu secība tiek mainīta un fokuss tiek pārvietots uz pirmo vienumu bibliotēkā.

Vienumu filtrēšana dokumentu bibliotēkā

 1. Pierakstieties savas organizācijas Office 365 kontā, startējiet lietojumprogrammu SharePoint un pēc tam atveriet dokumentu bibliotēku.

  Padoms.: Dokumentu bibliotēkām platformā SharePoint Online ir pieejami divi skati: klasiskā un SharePoint Online pieredze. Lielākajai daļai lietotāju noklusējuma pieredze ir SharePoint Online. Taču, ja dokumentu bibliotēkas izpētes laikā atskan “Check it out button” (Poga Izmēģināt), jūs izmantojat klasisko skatu. Lai skatītu SharePoint Online dokumentu bibliotēkas, kad atskan “Check it out button” (Poga Izmēģināt), nospiediet taustiņu Enter. Pēc dokumenta bibliotēkas skata maiņas uz SharePoint Online pieredzi un fokusa pārvietošanas no pogas Izmēģināt uz saiti Jauns dzirdēsit dokumentu bibliotēkas nosaukumu, kam sekos “New” (Jauns).

 2. Dodieties uz dokumentu bibliotēku, kurā ir kolonnas, kuras vēlaties filtrēt.

 3. Saraksta skatā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Grid column headers, Use menus to sort, filter, or group by a column” (Režģa kolonnu galvenes, izmantot izvēlnes, lai kārtotu, filtrētu vai grupētu pēc kolonnas). (Rīkā Diktors tiek atskaņots “Table name” (Tabulas nosaukums) un nākamās kolonnas nosaukums.)

  Padoms.: Elementu skatā kolonnu galvenes nav redzamas pēc noklusējuma. Lai tās parādītu, spiedies tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Arrange, Enable filtering, sorting, and grouping on metadata value" (Sakārtot, iespējot filtrēšanu, kārtošanu un grupēšanu pēc metadatu vērtības), un nospiediet taustiņu Enter.

 4. Nospiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "Arrange by" (Kārtot pēc) kolonnas, pēc kuras vēlaties filtrēt, nosaukums (piemēram, Nosaukums, Modificēšanas datums, Modificēja vai Skatīt komentārus) un "Column header" (Kolonnas galvene), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērta kontekstizvēlne un atskaņots "Context menu" (Kontekstizvēlne) un pirmā opcija sarakstā. Pieejamās opcijas ir atkarīgas no šajā kolonnā atrastā datu tipa, piemēram, No A līdz Z, No vecākā uz jaunāko vai No mazākā uz lielāko.

 5. Nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan "Filter by submenu" (Apakšizvēlne Filtrēt pēc), un pēc tam nospiediet labo bultiņu. (Rīkā Diktors tiek atskaņots "Filter by, Menu item" (Filtrēt pēc, izvēlnes vienums).) Tiek atvērta apakšizvēlne.

 6. Spiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņota nepieciešamā kolonnas filtrēšanas vērtība. Pieejamās vērtības ir atkarīgas no šīs kolonnas datiem. Piemēram, ja filtrējat kolonnu Modificēts, varat atlasīt datumu.

 7. Nospiediet taustiņu Enter. Sarakstā tiek parādīti tikai tie vienumi, kas atbilst vērtībai, ko esat izvēlējies.

Piezīme.: Lai noņemtu filtru, pārejiet uz kolonnas kontekstizvēlni, spiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots “Clear filter” (Notīrīt filtru), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Vienumu grupēšana dokumentu bibliotēkā

 1. Pierakstieties savas organizācijas Office 365 kontā, startējiet lietojumprogrammu SharePoint un pēc tam atveriet dokumentu bibliotēku.

  Padoms.: Dokumentu bibliotēkām platformā SharePoint Online ir pieejami divi skati: klasiskā un SharePoint Online pieredze. Lielākajai daļai lietotāju noklusējuma pieredze ir SharePoint Online. Taču, ja dokumentu bibliotēkas izpētes laikā atskan “Check it out button” (Poga Izmēģināt), jūs izmantojat klasisko skatu. Lai skatītu SharePoint Online dokumentu bibliotēkas, kad atskan “Check it out button” (Poga Izmēģināt), nospiediet taustiņu Enter. Pēc dokumenta bibliotēkas skata maiņas uz SharePoint Online pieredzi un fokusa pārvietošanas no pogas Izmēģināt uz saiti Jauns dzirdēsit dokumentu bibliotēkas nosaukumu, kam sekos “New” (Jauns).

 2. Dodieties uz dokumentu bibliotēku, kurā ir kolonnas, kuras vēlaties grupēt.

 3. Saraksta skatā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Grid column headers, Use menus to sort, filter, or group by a column” (Režģa kolonnu galvenes, izmantot izvēlnes, lai kārtotu, filtrētu vai grupētu pēc kolonnas). (Rīkā Diktors tiek atskaņots “Table name” (Tabulas nosaukums) un nākamās kolonnas nosaukums.)

  Padoms.: Elementu skatā kolonnu galvenes nav redzamas pēc noklusējuma. Lai tās parādītu, spiedies tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Arrange, Enable filtering, sorting, and grouping on metadata value" (Sakārtot, iespējot filtrēšanu, kārtošanu un grupēšanu pēc metadatu vērtības), un nospiediet taustiņu Enter.

 4. Nospiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "Arrange by" (Kārtot pēc) kolonnas, kurā vēlaties grupēt vienumus, nosaukums (piemēram, Nosaukums, Modificēšanas datums, Modificēja vai Skatīt komentārus) un "Column header" (Kolonnas galvene), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērta kontekstizvēlne un atskaņota un pirmā opcija sarakstā. Pieejamās opcijas ir atkarīgas no šajā kolonnā atrastā datu tipa, piemēram, No A līdz Z, No vecākā uz jaunāko vai No mazākā uz lielāko.

 5. Spiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots “Group by” (Grupēt pēc) un kolonnas nosaukums, pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Dokumenti jūsu bibliotēkā tiek grupēti pēc atlasītās vērtības. Piemēram, vienumi kolonnā Modificēts tiek grupēti pēc datuma, kad tie tika mainīti.

Vienuma dzēšana dokumentu bibliotēkā

 1. Pierakstieties savas organizācijas Office 365 kontā, startējiet lietojumprogrammu SharePoint un pēc tam atveriet dokumentu bibliotēku.

  Padoms.: Dokumentu bibliotēkām platformā SharePoint Online ir pieejami divi skati: klasiskā un SharePoint Online pieredze. Lielākajai daļai lietotāju noklusējuma pieredze ir SharePoint Online. Taču, ja dokumentu bibliotēkas izpētes laikā atskan “Check it out button” (Poga Izmēģināt), jūs izmantojat klasisko skatu. Lai skatītu SharePoint Online dokumentu bibliotēkas, kad atskan “Check it out button” (Poga Izmēģināt), nospiediet taustiņu Enter. Pēc dokumenta bibliotēkas skata maiņas uz SharePoint Online pieredzi un fokusa pārvietošanas no pogas Izmēģināt uz saiti Jauns dzirdēsit dokumentu bibliotēkas nosaukumu, kam sekos “New” (Jauns).

 2. Dodieties uz dokumentu bibliotēku, kurā ir vienums, kuru vēlaties izdzēst.

 3. Atlasiet vienumu, kuru vēlaties izdzēst (piemēram, failu, mapi, OneNote piezīmju grāmatiņu, saiti vai kolonnu).

 4. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Open” (Atvērt).

 5. Spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots “Delete” (Dzēst), un nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts dzēšanas dialoglodziņš ar fokusu uz pogu Atcelt un atskaņots “Delete? Are you sure you want to send the item(s) to the Recycle Bin?” (Vai izdzēst? Vai tiešām vēlaties pārvietot vienumus uz atkritni?).

 6. Lai pārietu uz pogu Dzēst, nospiediet tabulēšanas taustiņu.

 7. Nospiediet taustiņu Enter. Fails tiek pārvietots uz atkritni, un fokuss atgriežas bibliotēkas sarakstā.

Pielāgota skata nosaukšana un saglabāšana dokumentu bibliotēkā

Pēc pielāgota skata izveides, lai norādītu, ka skats ir modificēts, dokumentu bibliotēkas lapas augšējā labajā malā blakus skata nosaukumam skata izvēlnē parādās zvaigznīte. Piemēram, ja esat veicis izmaiņas skatā Visi dokumenti, izvēlnē tas būs redzams kā Visi dokumenti*. Lai saglabātu izmaiņas:

 1. Pārliecinieties, vai dokumentu bibliotēkā nav atlasīts neviens vienums. Poga Jauns un izvēlne Skats ir pieejamas tikai tad, ja nav atlasīts neviens vienums.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “New, Create a new folder” (Jauns, izveidot jaunu mapi).

 3. Spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots “View menu” (Izvēlne Skats), un nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērta kontekstizvēlne un atskan “Context menu, List” (Kontekstizvēlne, saraksts).

 4. Spiediet lejupvērsto bultiņu, līdz atskan "Save changes or create a new view" (Saglabāt izmaiņas vai izveidot jaunu skatu), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts dialoglodziņš Saglabāt kā ar fokusu uz rediģēšanas lodziņu Saglabājiet pašreizējo skatu vai ierakstiet jaunu nosaukumu.

 5. Ierakstiet skata nosaukumu, ar tabulēšanas taustiņu pārejiet līdz pogai Saglabāt un nospiediet taustiņu Enter. Tās bibliotēkas, kurā izveidojāt skatu, izvēlnē Skats tiek pievienota saite uz jūsu pielāgoto skatu, un zvaigznīte aiz skata nosaukuma tiek noņemta.

Dokumentu bibliotēkas noklusējuma skata iestatīšana

Lai iestatītu dokumentu bibliotēkas noklusējuma skatu, jābūt bibliotēkas īpašnieka vai administratora atļaujai. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet tēmu Skatu iestatījumi.

Pielāgota dokumentu bibliotēkas skata dzēšana

Lai izdzēstu dokumentu bibliotēkas pielāgotu skatu, jābūt bibliotēkas īpašnieka vai administratora atļaujai. Lai uzzinātu, kā izdzēst dokumentu bibliotēkas pielāgotu skatu, skatiet tēmu Skata dzēšana.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pakalpojumā SharePoint Online rediģētu pielāgotu dokumentu bibliotēkas skatu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai SharePoint Online dokumentu bibliotēkā atlasītu parādāmās kolonnas

Īsinājumtaustiņi programmā SharePoint Online

Darba sākšana mūsdienīgā SharePoint Online dokumentu bibliotēkā, izmantojot ekrāna lasītāju

Pieejamības līdzekļi pakalpojumā SharePoint Online

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×