Ekrāna lasītāja izmantošana, lai lasītu un rediģētu vēres un beigu vēres programmā Word 2016

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai lasītu un rediģētu vēres un beigu vēres programmā Word 2016

Svarīgi!:  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet tastatūru un Windows iebūvēto ekrāna lasītāju Diktors, lai programmā Word 2016 pārietu uz vērēm un beigu vērēm Word 2016 dokumentos. Varat arī pievienot jaunas vēres un beigu vēres, kā arī modificēt, konvertēt vai noņemt esošās. Parasti vēres tiek ievietotas lappuses apakšā, bet beigu vēres — dokumenta vai sadaļas beigās.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Vēres lasīšana

Kad lasāt dokumentu vai pārvietojaties pa to, vēres atsauces automātiski tiek nolasītas kopā ar tekstu. Varat arī ātri pārvietoties un izlasīt tikai dokumenta vēres.

 1. Atverot dokumentu, kurā ir vēres, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + S, lai atvērtu cilni atsauces .

 2. Lai atlasītu Nākamo vēri opciju, nospiediet taustiņu O N, lai pārietu uz nākamo vēres atsauces numura dokumentā.

  Padoms.: Lai pārietu uz iepriekšējo vēres atsauces numuru, nospiediet taustiņu P.

 3. Lai pārietu uz vēres tekstu lapas beigās, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S un pēc tam taustiņu H. Ja dokumentā ir vēres un beigu vēres, tiek atvērts logs Rādīt piezīmes. Nospiediet taustiņu Enter, lai pārietu uz vērēm.

 4. Lai lasītu vēres, nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+M.

 5. Lai atgrieztos pašreizējā vēres atsauces numura dokumenta pamatteksta, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + S, H.

Beigu vēres lasīšana

Kad lasāt dokumentu vai pārvietojaties pa to, beigu vēru atsauces automātiski tiek nolasītas kopā ar tekstu. Varat arī ātri pārvietoties un izlasīt tikai dokumenta beigu vēres.

 1. Atverot dokumentu, kurā ir beigu vēres, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + S, lai atvērtu cilni atsauces .

 2. Lai atlasītu Nākamo vēri opciju, nospiediet O, X, lai pārietu uz nākamo beigu vēres atsauces atzīmes dokumentā.

  Padoms.: Lai pārietu uz iepriekšējo beigu vēres atsauces atzīmi, nospiediet taustiņu V.

 3. Lai pārietu uz beigu vēres teksta dokumenta beigās, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + S un pēc tam H. Ja dokumentā ir gan vēres un beigu vēres, Rādīt piezīmes loga uznirst. Nospiediet taustiņu kombināciju Shift + Tab + lejupvērstā bultiņa, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai dotos uz beigu vēres.

 4. Lai lasītu beigu vēres, nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+M.

 5. Lai atgrieztos pašreizējā beigu vēres atsauces atzīmi dokumenta pamatteksta, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + S, H.

Pāriešana uz vēri vai beigu vēri

Lasot dokumentu ar Diktoru, varat pārvietoties no vēres uz beigu vēres atsauci.

 1. Atverot dokumentu, kurā ir vēres vai beigu vēres, novietojiet kursoru uz vēres vai beigu vēres atsauce. Diktors paziņo par: "Vēres atsauce" vai "Vēres atsauces".

 2. Lai pārietu pie vēres atsauces teksta attiecīgās lapas beigās, nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+Insert. Diktors atskaņo vēres vai beigu vēres atsauci, piemēram, “Footnote 1” (Vēre 1).

 3. Lai lasītu vēri vai beigu vēri, nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+M.

 4. Lai pārietu pie sākotnējās vēres vai beigu vēres atzīmes dokumenta pamattekstā, nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+Shift+Insert.

Vēres pievienošana

Word 2016 pamattekstā tekstā ievieto atsauces atzīmi un pievieno vēres atsauces teksts lapas apakšdaļā.

 1. Pēc dokumenta atvēršanas novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties ievietot vēri.

 2. Lai atvērtu cilni Atsauces, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S.

 3. Atlasiet opciju Ievietot vēri , nospiediet taustiņu F. diktors paziņo par atsauces numura vai atzīmēt pievienot tekstu un lapas apakšdaļā tiek sekots.

 4. Ierakstiet vēres atsauces tekstu.

 5. Kad esat pabeidzis ar atsauci tekstu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + S, ALT + H, lai atgrieztos ievietošanas punktu vēres atsauces atzīmi dokumenta pamatteksta.

Beigu vēres pievienošana

Word 2016 pamattekstā tekstā ievieto atsauces atzīmi un dokumenta beigās pievieno beigu vēres atsauces teksts.

 1. Pēc dokumenta atvēršanas novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties ievietot beigu vēri.

 2. Lai atvērtu cilni Atsauces, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S.

 3. Lai atlasītu opciju Ievietot beigu vēri, nospiediet taustiņu E. diktors paziņo par atsauces atzīmi vai tekstam pievienotu numuru, un fokuss tiek pārvietots uz dokumenta beigām.

 4. Ierakstiet beigu vēres atsauces tekstu.

 5. Kad esat pabeidzis ar atsauci tekstu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + S, ALT + H, lai atgrieztos ievietošanas punktu beigu vēres atsauces atzīmi dokumenta pamatteksta.

Vēru un beigu vēru pielāgošana

Jūs varat mainīt veidu, kā vēres un beigu vēres tiek parādītas jūsu dokumentā. Piemēram, varat mainīt skaitļu formātu vai vietu, kur atsauces teksts tiek rādīts dokumentā.

 1. Atverot dokumentu, kurā ir vēres vai beigu vēres, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + S, lai atvērtu cilni atsauces .

 2. Lai atvērtu dialoglodziņu Vēre un beigu vēre, nospiediet taustiņu Q.

 3. Dialoglodziņā varat atlasīt, piemēram:

  • Kur dokumentā parādīsies vēri vai beigu vēri.

  • Numerācijas formātu, kas jāizmanto katram.

  • Skaitlis, kuru vēlaties sākt.

  • Vai izmantojiet nepārtrauktu numerāciju visam dokumentam vai to restartējat katrā sadaļā.

  • Vai noteiktu izmaiņas tiek lietotas visā dokumentā vai tikai sadaļu, kurā pašlaik atrodaties.

  Lai pārvietotos starp dialoglodziņa lauki un pogas, nospiediet taustiņu Tab. Izmantojiet bulttaustiņus, lai iet cauri opcijas laukā un nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu opciju.

 4. Lai izmaiņas lietotu dokumentu ar esošu vēres vai beigu vēres, nospiediet taustiņu TAB, līdz jūs dzirdēt diktors paziņot pogas lietot . Nospiediet atstarpes taustiņu, lai dokumentam lietotu veiktās izmaiņas un aizveriet dialogu.

  Lai lietotu dokumentu bez esošo vēres vai beigu vēres iestatījumus, nospiediet taustiņu TAB, līdz jūs dzirdēt diktors paziņot pogas Ievietot . Nospiediet atstarpes taustiņu, lai ievietotu vēres vai beigu vēres uz dokumentu un aizveriet dialogu.

Visu vēru vai beigu vēru konvertēšana

Varat pārvērst vēres par beigu vērēm un pretēji.

 1. Atverot dokumentu, kurā ir vēres vai beigu vēres, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + S, lai atvērtu cilni atsauces .

 2. Lai atvērtu dialoglodziņu Vēre un beigu vēre, nospiediet taustiņu Q.

 3. Nospiediet taustiņu TAB, līdz brīdim, kad atskan diktors paziņot Convert pogu, pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu, lai to atlasītu. Atver dialoglodziņu Konvertēt piezīmes .

 4. Dialoglodziņā Konvertēt piezīmes izmantojiet bulttaustiņus, lai mainītu atlasi, līdz tiek atlasīts vajadzīgās opcijas. Nospiediet taustiņu Tab, lai pārietu uz pogu Labi , un nospiediet atstarpes taustiņu, lai to atlasītu. Aizver dialoglodziņu Konvertēt piezīmes un fokuss atgriežas dialoglodziņu Vēre un beigu vēre .

 5. Dialoglodziņā tiek atlasīta poga Ievietot. Nospiediet atstarpes taustiņu, lai veiktu konvertēšanu un aizvērtu dialoglodziņu.

Vēru vai beigu vēru dzēšana

Ja vēlaties noņemt vēres vai beigu vēres, dzēst atsauces numura vai atzīmes pamattekstā teksts, nevis vēres vai beigu vēres atsauces lapas, sadaļas vai dokumenta beigās. Ja noņemat atsauces teksts, atsauces numura vai atzīmēt paliek dokumentā. Kad noņemat atsauces numura vai zīmi, piezīmes tiek pilnībā noņemts un atlikušo atsauces numuriem vai atzīmes tiek atjauninātas attiecīgi.

 1. Atverot dokumentu, kurā ir vēres vai beigu vēres, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + S, lai atvērtu cilni atsauces .

 2. Lai atlasītu vēres vai beigu vēres, nospiediet taustiņu O, un izmantojiet augšup vai lejup vērsto bultiņu, lai pārvietotos pa opcijām. Diktors nosauc vienumu taustiņus, kad uz tiem pārejat.

 3. Lai atlasītu vēres vai beigu vēres, nospiediet atbilstošo taustiņu, piemēram, N Nākamo vēri. Tagad kursors ir novietots pirms pamatteksta vēres vai beigu vēres atsauces atzīmi.

 4. Lai noņemtu atsauci, divreiz nospiediet taustiņu Delete (Diktors atskaņo “Delete” (Dzēst)).

  Ja izmantojat ekrāna lasītāju JAWS, nospiediet taustiņu Delete (JAWS atskaņo “Selected blank space” (Atlasīta atstarpe)) un pēc tam vēlreiz nospiediet taustiņu Delete. Vēre vai beigu vēre tiek noņemta.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word ievietotu un mainītu tekstu

Microsoft Word darbam ar Windows īsinājumtaustiņi

Ekrāna lasītāja izmantošana Word pamatuzdevumu izpildei

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Navigācija programmā Word, izmantojot pieejamības līdzekļus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme.: Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×