Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izveidotu vaicājumu Access datora datu bāzēs

Ekrāna lasītāju un tastatūru var izmantot, lai izveidotu vaicājumu programmā Access. Izmantojot vaicājumu, var vieglāk skatīt, pievienot, dzēst vai mainīt Access datora datu bāzē esošus datus. Vaicājumi ir noderīgi, ja vēlaties ātri atrast konkrētus datus, aprēķināt vai apkopot datus vai automatizēt datu pārvaldības uzdevumus, piemēram, visjaunāko datu regulāru pārskatīšanu.

Piezīme.: Šajā tēmā tiek pieņemts, ka JAWS lietotāji ir izslēguši līdzekli Virtual Ribbon Menu.

Šajā tēmā

Vaicājumu veidi

Pareizi izveidotā datu bāzē dati, kurus vēlaties parādīt formā vai atskaitē, parasti atrodas vairākās tabulās. Vaicājums paņem informāciju no dažādām tabulām un kombinē to parādīšanai formā vai atskaitē. Ir divi galvenie vaicājumu veidi — atlases vaicājums un darbības vaicājums. Izveidojamā vaicājuma tips ir atkarīgs no veicamā uzdevuma.

Atlases vaicājums ir datu rezultātu pieprasījums. Atlases vaicājums palīdz iegūt tikai vajadzīgos datus datu lapas skatā. Izmantojiet atlases vaicājumu tālāk norādītajiem mērķiem

 • Datu pārskatīšana tikai no noteiktiem tabulas laukiem

 • Vairāku saistītu tabulu datu pārskatīšana vienlaikus

 • Datu pārskatīšana atbilstoši noteiktiem kritērijiem

 • Aprēķinu veikšana

 • Datu apvienošana no dažādām tabulām.

Piemēram, ja produktu tabulā ir vairāki lauki (kolonnas), varat izveidot atlases vaicājumu, lai iegūtu vienkāršu skatu, kurā ir tikai nepieciešamie lauki (kolonnas). Varat arī pievienot kritērijus, lai filtrētu atgriezto rindu skaitu un, piemēram, tiktu atgrieztas tikai rindas, kurās produkti, kas maksā vairāk par USD 10,00.

Darbības vaicājums ir darbības ar datiem pieprasījums. Izmantojiet darbības vaicājumu, lai datu bāzē pievienotu, mainītu vai izdzēstu datus. Katram uzdevumam, piemēram, datu pievienošanai vai izdzēšanai, ir konkrēta veida darbības vaicājums.

Atlases vaicājuma izveide

Varat izveidot atlases vaicājumu, izmantojot vaicājumu vedni vai vaicājuma noformētāju. Ja vēlaties veikt vienkāršu vaicājumu, izmantojiet vaicājumu vedni. Ja vēlaties savam vaicājumam pievienot kritērijus, izmantojiet vaicājuma noformētāju.

Vaicājumu vedņa izmantošana

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+C, Q+Z. Tiek atvērts logs Jauns vaicājums ar atlasītu vedni Vienkāršs vaicājums.

  Padomi.: 

  • Ja jums nav vēl saglabāta tabula, kurai vēlaties izveidot vaicājumu, jums tiks lūgts to izdarīt, pirms vaicājuma vednis tiek atvērts.

  • Var arī izmantot vaicājuma vedni, lai izveidotu citu veidu vaicājumus: krustvaicājumu, dublikātu atrašanas vaicājumu (lai atrastu ierakstus ar dublētām lauka vērtībām vienā tabulā) un neatbilstību atrašanas vaicājumu (lai atrastu ierakstus [rindas] tabulā, kuriem nav saistītu ierakstu citā tabulā).

 2. Nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts logs Vienkāršs vaicājums ar fokusu uz sarakstlodziņa Pieejamie lauki.

 3. Lai pārietu uz kombinēto rediģēšanas lodziņu Tabulas/vaicājumi, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+T vai Shift+Tab.

 4. Lai atvērtu nolaižamo sarakstu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa. Nolaižamajā sarakstā, lai atlasītu tabulu, kurai vēlaties izpildīt vaicājumu, izmantojiet augšupvērsto bulttaustiņu un lejupvērsto bulttaustiņu.

 5. Lai pārietu uz sarakstlodziņu Pieejamie lauki, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Lai atlasītu lauku, kuram vēlaties izpildīt vaicājumu, izmantojiet lejupvērsto bulttaustiņu.

 6. Lai vaicājumam pievienotu lauku, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S. Fokuss tiek pārvietots uz sarakstlodziņu Atlasītie lauki.

 7. Nospiediet taustiņu Tab. Kad atskan “Greater than button” (Poga Lielāks par), nospiediet taustiņu Enter. Lai pievienotu visus laukus, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + S, veiciet tabulēšanas darbību, līdz atskan “Double Right Arrow button” (Dubultās labās bultiņas poga) un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  Lai vaicājumam pievienotu papildu tabulas, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+T. Fokuss tiek pārvietots uz rediģēšanas lauku Tabulas/vaicājumi. Atkārtojiet 4.-7. darbību pēc nepieciešamības.

 8. Kad esat pabeidzis ievadīt visas tabulas un laukus, lai pārietu uz nākamo vedņa lapu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N.

  Padoms.: Atkarībā no ievadītās informācijas, nākamā vedņa lapās var atšķirties. Piemēram, jums, iespējams, tiks lūgts atlasīt vaicājum detalizētas informācijas vai kopsavilkuma versiju. Veiciet atlasi un, lai pārietu uz nākamo vedņa lapu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N.

 9. Kad pārejat uz jaunu vedņa lapu un atskan “What title do you want for your query?” (Kādu nosaukumu vēlaties izmantot vaicājumam?), nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Tab. Fokuss tiek pārvietots virsraksta rediģēšanas lauku. Ierakstiet nosaukumu.

 10. Skatiet, modificējiet un saglabājiet savu vaicājumu.

  • Lai saglabātu vaicājumu un atvērtu to, lai skatītu informāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+O un Enter. Lai aizvērtu vaicājumu, nospiediet taustiņu F6.

  • Lai saglabātu vaicājumu un izietu no vedņa, neskatot vaicājuma rezultātus, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F. Pēc vedņa aizvēršanas vaicājums tiek parādīts jaunā cilnē, ar fokusu pirmajā šūnā

  • Lai modificētu vaicājuma noformējumu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+M, Enter. Vaicājums tiek atvērts noformējuma skatā.

Vaicājuma noformētāja izmantošana

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+C, Q+D. Tiek atvērts dialoglodziņš Tabulas rādīšana ar atlasītu cilni Tabulas un tiek atskaņots “Show table dialog” (Dialoglodziņš abulas rādīšana).

 2. Dialoglodziņā Tabulas rādīšana, lai atlasītu tabulu un to pievienotu vaicājumam, izmantojiet lejupvērsto bulttaustiņu un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Alt+A. Tabulas tiek ielīmēta darbvietā, virs noformējuma režģa.

 3. Lai aizvērtu dialoglodziņu Tabulas rādīšana, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+C.

 4. Fokuss ir noformējuma režģī, rediģēšanas lodziņā Rindas lauks. Atskan “Design, Autonumber, type and text.” (Noformējums, automātiskā numerācija, tips un teksts). (Rīkā diktors tiek atskaņots “Access, Row 1, Column 1.” (Access, 1. rinda, 1. kolonna). Lai pievienotu lauku noformējuma režģim, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa. Tiek atvērts nolaižamais pieejamo lauku saraksts.

 5. Lai pārietu uz nolaižamo sarakstu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+augšupvērstā bultiņa. (Rīkā diktors fokuss tiek automātiski pārvietots uz nolaižamo sarakstu.)

 6. Lai nolaižamajā sarakstā atlasītu lauku, izmantojiet lejupvērsto bulttaustiņu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Atlasītais lauks tiek parādīts kolonnā. Fokuss tiek automātiski pārvietots uz nākamo kolonnu.

 7. Lai vaicājumam pievienotu papildu lauku, atkārtojiet 4.-6. darbību.

 8. Lai laukam pievienotu kritēriju, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Lauka, kuram vēlaties pievienot kritēriju, kolonnā nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan “Criteria.”(Kritēriji). (Rīkā Diktors tiek atskaņots “Row 11, Column 1.”(11. rinda, 1. kolonna.)

  2. Kritēriju ievadīšana. Piemēram, cenu laukam tabulā Produkti varat ievadīt > = 10, lai parādītu to produktu sarakstu, kuru cena ir lielāka vai vienāda ar 10,00 EUR.

 9. Lai skatītu vaicājuma rezultātus, nospiediet taustiņu kombināciju Alt, J+Q un pēc tam taustiņu G.

 10. Lai saglabātu vaicājumu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+S. Dialoglodziņā Saglabāt kā ievadiet vaicājuma nosaukumu un nospiediet taustiņu Enter.

Piezīme.: Vaicājumu noformētāju var izmantot, lai vienlaikus pārskatītu datus vairākās saistītās tabulās. Piemēram, ja jums ir datu bāze ar tabulu Klienti un Pasūtījumi un katrā tabulā ir lauks Klienta ID, kas tiek izmantots kā pamats relācijai viens pret daudziem starp divām tabulām, varat izveidot vaicājumu, kas atgriež klientu pasūtījumus noteiktā pilsētā . Lai izveidotu vaicājumu, kas vienlaikus pārskata datus no vairākām tabulām, veiciet šeit norādītās darbības, bet atkārtojiet 2.– 8. darbību, lai vaicājumā pievienotu papildu tabulas, laukus un kritērijus.

Parametru vaicājuma izveide

Ja bieži jāizpilda noteikta vaicājuma variācijas, apsveriet iespēju izmantot parametru vaicājumu. Izpildot parametru vaicājumu, vaicājumā tiek parādīts aicinājums ievadīt lauku vērtības, kuras pēc tam tiek izmantotas, lai izveidotu vaicājuma kritērijus.

 1. Navigācijas rūtī atlasiet vaicājumu, uz kuru vēlaties balstīt savu parametru vaicājumu.

 2. Nospiediet lietojumprogrammas taustiņu (parasti atrodas tastatūras lejasdaļā pa labi) vai nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Tiek atvērta īsinājumizvēlne un atskan “Open, O.” (Atvērt, O).

 3. Nospiediet taustiņu D. Vaicājums tiek atvērts noformējuma skatā ar fokusu vaicājuma noformējuma režģa pirmā lauka pirmajā rindā.

 4. Lai atlasītu lauku, kuram vēlaties izpildīt vaicājumu, izmantojiet lejupvērsto bulttaustiņu.

 5. Lai pārietu uz rindu Kritēriji, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan “Criteria.”(Kritēriji). (Rīkā Diktors tiek atskaņots “Row 11, Column 1.”(11. rinda, 1. kolonna.)

 6. Šūnā izdzēsiet esošo informāciju un ievadiet parametra virkni. Piemēram, ja vēlaties izveidot parametru vaicājumu vaicājumam, lai atrastu klientus Rīgā, izdzēsiet "Rīga" un ievadiet [ievadiet pilsētas nosaukumu]. Parametra uzvednē nedrīkst lietot ne punktu (.), ne izsaukuma zīmi (!).

  Virkne [Ievadiet pilsētas nosaukumu] ir parametra uzvedne. Iekavas nozīmē, ka vēlaties, lai vaicājumā tiktu parādīts ievades aicinājums, un teksts (šajā gadījumā Ievadiet pilsētas nosaukumu) ir frāze, kas tiek parādīta parametra vaicājumā.

 7. Lai izpildītu vaicājumu, nospiediet taustiņu kombināciju ALT+J+Q un pēc tam G. Tiek atvērts logs Ievadiet parametra vērtību ar fokusu rediģēšanas laukā. Ievadiet vērtību, piemēram, Rīga.

 8. Ar tabulēšanas taustiņu pārejiet līdz pogai Labi un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Šajā piemērā tiek parādīti Rīgā esošo klientu pasūtījumi.

Parametru datu tipu norādīšana

Varat arī norādīt, kurš datu tips parametram jāakceptē. Datu tipu var iestatīt jebkuram parametram, tomēr īpaši svarīgi ir norādīt skaitlisko, valūtas vai datuma/laika datu tipu. Ja norādīsit datu tipu, kas parametram jāakceptē, lietotājiem ievadot nepareiza tipa datus, piemēram, tekstu valūtas vietā, tiks rādīti noderīgāki kļūdu ziņojumi.

Piezīme.: Ja parametrs ir iestatīts, lai akceptētu teksta datus, visas ievadnes tiek interpretētas kā teksts, un netiek parādīts neviens kļūdas ziņojums.

Lai norādītu vaicājuma parametru datu tipu:

 1. Atveriet parametru vaicājumu. Lai pārslēgtos uz noformējuma skatu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, W un pēc tam D. Tiek atvērts noformējuma režģis.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT+J+Q un pēc tam S+P. Tiek atvērts dialoglodziņš Vaicājuma parametri ar fokusu kolonnā Parametri.

 3. Ierakstiet uzvedni katram parametram, kuram vēlaties norādīt datu tipu. Pārliecinieties, vai visi parametri atbilst uzvednei, kas izmantota vaicājuma noformēšanas režģa rindā Kritēriji. Piemēram, ja esat ievadījis [ievadiet pilsētas nosaukumu], ievadiet šo pašu uzvedni dialoglodziņā Vaicājuma parametri.

 4. Lai pārietu uz kolonnu Datu tips, nospiediet tabulēšanas taustiņu.

 5. Lai atvērtu nolaižamo sarakstu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa.

 6. Lai atlasītu parametru datu tipu, izmantojiet lejupvērsto bultiņu.

 7. Lai saglabātu un aizvērtu dialoglodziņu, nospiediet taustiņu Enter.

Papildinformācija par parametru izmantošanu, lai, izpildot vaicājumu, tiktu peasīta ievade.

Krustvaicājuma izveide

Ja vēlaties pārstrukturēt kopsavilkuma datus, lai tie būtu vieglāk lasāmi un saprotami, izmantojiet krustvaicājumu. Krustvaicājumā tiek aprēķināta summa, vidējā vērtība vai izmantota cita apkopošanas funkcija, bet rezultāti pēc tam tiek grupēti divās vērtību kopās — viena datu lapas malā, bet otra — augšdaļā. Varat izmantot vaicājumu vedni, lai ātri izveidotu krustvaicājumu.

Krustvaicājuma vednī kā krustvaicājuma ierakstu avots ir jāizvēlas viena tabula vai vaicājums. Ja kādā tabulā nav visu datu, kurus vēlaties iekļaut krustvaicājumā, vispirms izveidojiet atlases vaicājumu, kas atgriež vajadzīgos datus.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+C, Q+Z. Tiek atvērts dialoglodziņš Jauns vaicājums ar atlasītu vedni Vienkāršs vaicājums.

  Padoms.: Ja jums nav vēl saglabāta tabula, kurai vēlaties izveidot vaicājumu, jums tiks lūgts to izdarīt, pirms vaicājuma vednis tiek atvērts.

 2. Nospiediet lejupvērsto bultiņu. Tiek atskaņots “Crosstab Query Wizard.”(Krustvaicājuma vednis).

 3. Nospiediet taustiņu Enter vai taustiņu kombināciju Alt+N. Tiek atvērts Krustvaicājuma vednis ar atlasītu radiopogu Tabulas un fokusu tabulas sarakstlodziņā.

 4. Atlasiet objektus, kurus vēlaties izmantot krustvaicājuma izveidei.

  • Lai atlasītu tabulu, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu.

  • Lai atlasītu vaicājumu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Q. Kad atskan “Queries radio button checked” (Vaicājumu radiopoga atzīmēta), lai pārietu uz sarakstlodziņu, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Tab, un pēc tam, lai atlasītu vaicājumu, izmantojiet lejupvērsto bulttaustiņu.

  • Lai atlasītu tabulas un vaicājumus, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+O. Kad atskan “Both radio button checked” (Atzīmēta radiopoga Abi), lai pārietu uz sarakstlodziņu, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Tab, un pēc tam, lai atlasītu tabulas un vaicājumus, izmantojiet lejupvērsto bulttaustiņu.

 5. Lai pārvietotos uz nākamo lapu, nospiediet taustiņu Enter vai kombināciju Alt+N.

 6. Tiek atvērta nākamā lapa ar fokusu uz sarakstlodziņa Pieejamie lauki. Lai atlasītu lauku, kurā iekļautas vērtības, kuras vēlaties izmantot kā rindu virsrakstus, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu.

 7. Lai pievienotu atlasīto lauku, nospiediet taustiņu Tab un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Atkārtojiet šo darbību katram laukam, kuru vēlaties pievienot.

  Padomi.: 

  • Par rindu virsrakstu avotiem var izvēlēties trīs laukus, tomēr, jo mazāk rindu virsrakstu izmantosit, jo uzskatāmāka būs krustvaicājuma datu lapa.

  • Ja rindu virsrakstu ievadei izvēlēsities vairākus laukus, to izvēles secība noteiks rezultātu kārtošanas noklusējuma secību.

 8. Lai pārvietotos uz nākamo vedņa lapu, nospiediet taustiņu Enter vai kombināciju Alt+N.

 9. Nākamajā lapā, lai atlasītu lauku, kurā iekļautas vērtības, kuras vēlaties izmantot kā kolonnu virsrakstus, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu.

  Padoms.: Lai rezultāti būtu attēloti uzskatāmi, vienmēr jāizvēlas lauks, kurā ir maz vērtību. Piemēram, vairāk ieteicams izmantot lauku, kurā ir tikai dažas iespējamās vērtības (piemēram, dzimums), nekā lauku, kurā var būt daudz dažādu vērtību (piemēram, vecums).

 10. Ja kolonnu virsrakstiem izraudzītajam laukam ir piešķirts datuma/laika datu tips, vednis pievieno darbību, kurā var datumus grupēt intervālos Varat norādīt gadu, ceturksni, mēnesi, datumu vai datumu/laiku. Ja kolonnu virsrakstiem neizvēlaties lauku Datums/laiks, vednis izlaiž šo lapu.

 11. Lai pārvietotos uz nākamo lapu, nospiediet taustiņu Enter vai kombināciju Alt+N. Atverot lapu, pirmais lauks tiek atlasīts sarakstlodziņā Lauki un fokuss ir sarakstlodziņā Funkcijas.

 12. Lai pārietu uz lauku sarakstlodziņu, atlasot citu lauku, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Tab. Tiek atskaņots “Fields, Colon, List box” (Lauki, kols, sarakstlodziņš) un pirmā lauka nosaukums. (Diktors atskaņo “Fields, Selected”(Atlasīti lauki).)

 13. Lai atlasītu lauku, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu.

 14. Lai pārietu uz lodziņu Funkciju saraksts, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots “Functions, Colon, List box” (Funkcijas, kols, sarakstlodziņš) un pirmās funkcijas nosaukums. (Diktors atskaņo “Functions, Selected”(Atlasītas funkcijas).)

 15. Lai atlasītu funkciju kopsavilkuma vērtību aprēķināšanai, izmantojiet lejupvērsto bulttaustiņu. Pieejamās funkcijas ir atkarīgas no atlasītā lauka datu tipa.

 16. Kad esat pabeidzis atlasīšanu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz nonākat pie izvēles rūtiņas Jā, iekļaut rindu summas un atzīmējiet vai notīriet to.

  Ja iekļausit rindu summas, krustvaicājumā tiks iekļauts papildu rindas virsraksts, kurā kā laika vērtība tiks izmantots tas pats lauks un funkcija. Ja iekļausit rindas summu, tiks ievietota papildu kolonna, kurā tiks summētas pārējās kolonnas. Piemēram, ja krustvaicājumā tiek aprēķināts vidējais vecums pēc atrašanās vietas un dzimuma (ar dzimumu nosaukumiem kolonnu virsrakstos), papildu kolonnā tiek aprēķināts visu dzimumu vidējais vecums pēc atrašanās vietas.

  Padoms.: Funkciju, kura tiek izmantota, lai aprēķinātu rindu summas, var mainīt, rediģējot krustvaicājumu noformējuma skatā.

 17. Lai pārvietotos uz nākamo vedņa lapu, nospiediet taustiņu Enter vai kombināciju Alt+N.

 18. Nākamajā lapā, lai vaicājumam piešķirtu nosaukumu, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Tab un pēc tam ievadiet nosaukumu. Noklusējuma nosaukumā ir ietverts sufikss "_crosstab".

 19. Skatiet, modificējiet un saglabājiet savu vaicājumu.

  • Lai skatītu krustvaicājumu, nospiediet taustiņu Enter.

  • Lai modificētu vaicājuma noformējumu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+M, Enter.

  • Lai saglabātu vaicājumu un izietu no vedņa, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F.

Dzēšanas vaicājuma izveide

Ja vēlaties vienlaicīgi noņemt veselus ierakstus (rindas) no tabulas vai divām saistītām tabulām, izmantojiet dzēšanas vaicājumu. Dzēšanas vaicājums ir noderīgs, jo tas ļauj norādīt kritērijus ātrai datu atrašanai un izdzēšanai. Tas var arī ietaupīt laiku, jo saglabātu vaicājumu var izmantot atkārtoti.

Piezīmes.: 

 • Pirms datu dzēšanas vai dzēšanas vaicājuma izpildes pārliecinieties, vai esat izveidojis savas Access datu bāzes dublējumkopiju. Dzēšanas vaicājums sniedz iespēju pirms dzēšanas pārskatīt izdzēšamās rindas.

 • Ja vēlaties izdzēst tikai dažus ierakstus, jums nav vajadzīgs vaicājums. Atveriet tabulu datu lapas skatā, atlasiet dzēšamos laukus (kolonnas) vai ierakstus (rindas) un nospiediet taustiņu Delete. Tiks lūgts apstiprināt neatgriezenisku dzēšanu.

Dzēšanas vaicājuma izveide

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+C, Q+D. Tiek atvērts dialoglodziņš Tabulas rādīšana.

 2. Lai atlasītu tabulu, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+A. Atkārtojiet šo darbību katrai tabulai, no kuras vēlaties dzēst ierakstus.

 3. Lai aizvērtu dialoglodziņu Tabulas rādīšana, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+C. Tabula tiek parādīta kā logs vaicājuma noformējuma režģa augšmalā pa kreisi ar uzskaitītiem visiem laukiem.

 4. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J+Q un pēc tam taustiņu X. Tiek atvērts noformējuma režģis ar fokusu pirmajā laukā. Noformējuma režģī vairs nav pieejamas rindas Kārtot un Rādīt, bet tagad ir pieejama rinda Dzēst.

 5. Kad tiek atskaņots “Autonumber, Row 1, Type and text” (Automātiskā numerācija, 1. rinda, tips un teksts), lai atvērtu nolaižamo sarakstu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa.

 6. Lai izdzēstu visas tukšas rindas tabulā vai laukā, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Izmantojiet lejupvērsto bulttaustiņu, lai atlasītu lauku tabulā, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Fokuss tiek pārvietots uz nākamo kolonnu.

  2. Lai pārietu uz iepriekšējo kolonnu, nospiediet kreiso bulttaustiņu.

  3. Lai pārietu uz Dzēst rindu, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu. Kad tiek atskaņots “Delete colon” (Dzēst, kols), lai atvērtu nolaižamo sarakstu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa.

  4. Lai atlasītu Kur, nospiediet augšupvērsto bulttaustiņu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Fokuss tiek pārvietots uz nākamo kolonnu.

  5. Lai pārietu uz iepriekšējo kolonnu, nospiediet kreiso bulttaustiņu.

  6. Lai pārietu uz rindu Kritēriji, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu.

  7. Kad tiek atskaņots “Criteria” (Kritēriji) vai “Row 11, Column 1” (11. rinda, 1. kolonna), tips ir Null.

 7. Noteiktu kritēriju izmantošana dzēšanas vaicājumā

  1. a) Lai atlasītu lauku ar kritērijiem, kurus vēlaties dzēšanai, izmantojiet lejupvērsto bultiņu un nospiediet taustiņu Enter.

  2. b) Lai pārietu uz Dzēst rindu, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa, un pēc tam, lai atlasītu Kur, nospiediet augšupvērsto bulttaustiņu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Fokuss tiek pārvietots uz nākamo kolonnu.

  3. c) Lai pārietu uz iepriekšējo kolonnu, nospiediet kreiso bulttaustiņu.

  4. d) Lai pārietu uz rindu Kritēriji, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu.

  5. e) Ievadiet kritērijus. Vaicājumos izmantojamo kritēriju paraugu sarakstu skatiet sadaļā Dzēšanas vaicājuma izveide un izpilde.

  6. f) Lai pārietu uz rindu Rādīt, nospiediet augšupvērsto bulttaustiņu.

  7. g) Notīriet katra kritērija izvēles rūtiņu Rādīt.

 8. Lai pārbaudītu, vai vaicājums atgriež ierakstus, kurus vēlaties dzēst, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, W un pēc tam taustiņu H.

 9. Lai izpildītu vaicājumu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Pārslēdzieties uz noformējuma skatu, nospiežot taustiņu kombināciju Alt+H, W un pēc tam D

  2. Noformējuma skatā nospiediet taustiņu kombināciju ALT+J+Q un pēc tam G. Tiek atvērts apstiprinājuma logs, lūdzot apstiprināt rindu skaita x dzēšanu.

  3. Lai izdzēstu rindas, nospiediet taustiņu Enter.

 10. Lai saglabātu vaicājumu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+S. Dialoglodziņā Saglabāt kā ierakstiet nosaukumu un nospiediet taustiņu Enter.

Datu bāzes dublēšana

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F+A. Tiek atvērta lapa Saglabāt kā ar atlasītu opciju Saglabāt datu bāzi kā.

 2. Lai dublētu datu bāzi, nospiediet taustiņus B, Enter. Tiek atvērts dialoglodziņš Saglabāt kā, kurā atlasīts rediģēšanas lodziņš Faila nosaukums. Ja vēlaties, ierakstiet jauno datu bāzes nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Ja izmantojat tikai lasāmu failu vai datu bāzi, kas izveidota vecākā programmas Access versijā, iespējams, tiks parādīts ziņojums, ka datu bāzes dublējumu nav iespējams izveidot.

Lai atgrieztos pie dublējuma, aizveriet un pārdēvējiet oriģinālo failu, lai dublējumkopijā varētu izmantot oriģinālās versijas nosaukumu. Dublējumkopijai piešķiriet oriģinālās versijas nosaukumu un atveriet pārdēvēto dublējumkopiju programmā Access.

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×