Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un atvērtu uzdevumu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un atvērtu uzdevumu

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet To-Do darbam ar Windows 10 ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai izpētītu un pārvietotos pa dažādiem skatiem un pārvietotos starp tiem. Esam to pārbaudījuši ar diktoru un JAWS, taču tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējas pieejamības standartus un paņēmienus.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Pārvietošanās uz uzdevumu galveno skatu

To Do galvenajam skatam ir šādi elementi:

 • Sānjoslas izvēlne ekrāna kreisajā pusē, kurā ir iekļauta lietotāja izvēlne un meklēšana uzdevumu pogās, saraksts ar uzdevumu sarakstiem, kas ietver sarakstu mana diena, svarīga, plānota, uzdevumiun visi saraksti izveidots pats, kam seko poga Jauns saraksts .

 • Galvenais satura apgabals, kurā ir pašlaik atlasītais uzdevumu saraksts.

Lai pārvietotos galvenajā skatā, nospiediet tabulēšanas taustiņu (uz priekšu) vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš (atpakaļ). Lai veiktu navigāciju sānjoslas izvēlnē, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu. Lai atlasītu elementu, nospiediet taustiņu ENTER.

Lai piekļūtu To Do iestatījumiem, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "User menu Button" (poga lietotāja izvēlne), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "Settings" (iestatījumi), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Lai pārietu uz skatu Iestatījumi , nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš. Lai izietu no iestatījumu skata, spiediet taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz atskan "go back button" (poga atpakaļ), un nospiediet taustiņu ENTER.

Pārvietošanās uzdevumu sarakstā

Galvenā satura apgabalā To Do galvenajā skatā ir pašlaik atlasītais uzdevumu saraksts, vai nu iebūvēts saraksts, piemēram, mana diena, svarīga, plānota vai uzdevumi, vai saraksts, ko esat izveidojis pats. Papildinformāciju par sarakstiem skatiet rakstā ekrāna lasītāja izmantošana, lai strādātu ar sarakstiem programmā to-do.

Uzdevumu sarakstam galvenā satura apgabalā ir šādi elementi:

 • Pogas Pārdēvēt un Kopīgot saraksta (tikai lietotāja izveidotiem sarakstiem).

 • Poga šodien (tikai sarakstam mana diena ).

 • Poga Rediģēt sarakstu .

 • Uzdevumu saraksts, kam seko poga pabeigt un Atzīmēt kā svarīgu izvēles rūtiņu.

 • Poga pievienot uzdevumu .

Lai pārslēgtos starp elementiem, nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš. Lai atlasītu elementu, nospiediet taustiņu ENTER. Lai pārslēgtos starp uzdevumiem uzdevumu sarakstā, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots vajadzīgais BULTTAUSTIŅŠ. Lai atvērtu uzdevuma detalizēto skatu, nospiediet labo bultiņu. Lai pārietu detalizētas informācijas skatā, nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš. Lai izietu no detalizētās informācijas skata, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "noraidīt detalizētas informācijas skats", un nospiediet taustiņu ENTER.

Papildinformāciju par darbu ar uzdevumiem skatiet rakstā ekrāna lasītāja izmantošana darbam ar uzdevumiem programmā to-do.

Pārvietošanās ieteikumu sarakstā

Ieteikto uzdevumu sarakstā rūtī šodien ir saraksts ar ieteiktajiem uzdevumiem, kurus varat pievienot sarakstam mana diena . Papildinformāciju par ieteikumiem skatiet rakstā ekrāna lasītāja izmantošana, lai strādātu ar ieteikumiem programmā to-do.

Lai pārietu ieteikumu sarakstos, spiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots vajadzīgais BULTTAUSTIŅŠ. Nospiediet taustiņu ENTER, lai atvērtu uzdevuma detalizēto skatu.

Skatiet arī

Darbs ar sarakstiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Darbs ar uzdevumiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Darbs ar ieteikumiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā to-do pārvietotu uzdevumus starp sarakstiem vai starp tiem

Darbs ar vairākiem kontiem programmā to-do, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Izmantojiet To-Do darbam ar Android ar iebūvēto Android ekrāna lasītāju, lai izpētītu un pārvietotos pa dažādiem skatiem un pārvietotos starp tiem.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

Šajā tēmā

Skata mana diena navigācijā

Kad pirmo reizi atverat programmu To Do, redzams skats Mana diena. Lai pārslēgtos starp elementiem skatā mana diena , pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots vēlamais elements, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai to atlasītu.

Skats ieteikumi

Lai atvērtu ieteikumu skatu, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz dzirdams teksts "for today", un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Jūs dzirdat: "ieteikumi". Lai pārvietotos ieteikumu sarakstā, pavelciet pa kreisi vai pa labi. TalkBack paziņo katra sarakstā esošā vienuma statusu. Lai iegūtu papildinformāciju par to, ko varat izdarīt ar ieteikumiem, skatiet tēmu ekrāna lasītāja izmantošana darbam ar ieteikumiem programmā to-do.

Pārvietošanās sānjoslas skatā

Lai pārietu uz sānjoslas skatu, skatā mana diena vai uzdevumu saraksts pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Sidebar" (sānjosla), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta izvēlne, kurā redzami visi jūsu uzdevumu saraksti. Lai pārvietotos izvēlnē, pavelciet pa kreisi vai pa labi. Lai atlasītu sarakstu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Lai pievienotu jaunu sarakstu, pavelciet pa labi līdz brīdim, līdz atskan "New list" (Jauns saraksts), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Papildinformāciju par sarakstiem skatiet rakstā Darbs ar sarakstiem programmā to-do, izmantojot ekrāna lasītāju.

Lai piekļūtu To Do iestatījumiem, pavelciet pa labi sānjoslā, līdz tiek atskaņots pašlaik atlasītā lietotāja konts, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Jūs dzirdat: "Manage accounts and Go to Settings" (iestatījumi). Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Settings" (iestatījumi), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Lai izietu no iestatījumu skata, velciet pa kreisi vai pa labi, līdz dzirdams teksts "navigāciju uz augšu", un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Pārvietošanās uzdevumu saraksta skatā

Lai pārietu uz skatu uzdevumu saraksts, skatā sānjosla pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots saraksts, kuru vēlaties rediģēt, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Lai pārvietotos uzdevumu saraksta uzdevumu sarakstā, pavelciet pa kreisi vai pa labi. TalkBack paziņo uzdevumus un to statusus. Lai atvērtu uzdevuma detalizēto skatu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Lai pārietu detalizētas informācijas skatā, pavelciet pa kreisi vai pa labi. Lai aizvērtu detalizēto skatu, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots "noraidīt detalizētas informācijas skats", un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. " Lai uzzinātu vairāk par uzdevumiem, skatiet sadaļu ekrāna lasītāja izmantošana darbam ar uzdevumiem programmā to-do.

Skatiet arī

Darbs ar sarakstiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Darbs ar uzdevumiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Darbs ar ieteikumiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā to-do pārvietotu uzdevumus starp sarakstiem vai starp tiem

Darbs ar vairākiem kontiem programmā to-do, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Izmantojiet To-Do darbam tīmekli ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai izpētītu un pārvietotos pa dažādiem skatiem un pārvietotos starp tiem. Esam to pārbaudījuši ar diktoru un JAWS, taču tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējas pieejamības standartus un paņēmienus.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

 • Ja izmantojat To-Do darbam tīmekli, izmantojot rīku diktors, iesakām izmantot Microsoft Edge kā tīmekļa pārlūkprogrammu.

Šajā tēmā

Skata mana diena navigācijā

Kad pirmo reizi atverat To Do, tiek rādīts skats mana diena pa labi no sānjoslas. Šeit redzami konkrētajā dienā izpildāmie uzdevumi. Lai pārvietotos starp sānjoslas elementiem un skata mana diena elementiem, nospiediet tabulēšanas taustiņu (uz priekšu) vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš (atpakaļ). Jūsu ekrāna lasītājs paziņo sarakstā esošos vienumus un to statusu. Lai atvērtu uzdevuma detalizēto skatu, nospiediet atstarpes taustiņu vai ENTER.

Ja jums ir, piemēram, uzdevumi, kas šodien vai ir palikuši no vakardienas, skata paziņojuma burbulis tiek parādīts lapas mana diena augšpusē. Lai pārbaudītu uzdevumus, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Review" (pārskatīšana), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Lai piekļūtu To Do iestatījumiem, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Settings Button" (poga Iestatījumi), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "to-do Settings" (uzdevumu iestatījumi), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Lai pārietu uz skatu Iestatījumi , nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš. Lai aizvērtu iestatījumu skatu, spiediet taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots "Close button" (poga slēgt), un nospiediet taustiņu ENTER.

Skats ieteikumi

Lai pārietu uz skatu ieteikumi, skatā mana diena spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams teksts "for today", un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Lai pārvietotos ieteikumu sarakstā, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Jūsu ekrāna lasītājs paziņo katra sarakstā esošā vienuma statusu. Lai iegūtu papildinformāciju par to, ko varat izdarīt ar ieteikumiem, skatiet tēmu ekrāna lasītāja izmantošana darbam ar ieteikumiem programmā to-do.

Pārvietošanās uzdevumu saraksta skatā

Lai pārietu uz skatu uzdevumu saraksts, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan to uzdevumu saraksta nosaukums, ko vēlaties rediģēt, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Lai pārvietotos sarakstā, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Jūsu ekrāna lasītājs paziņo sarakstā esošos vienumus un to statusu. Lai atvērtu uzdevuma detalizēto skatu, nospiediet atstarpes taustiņu vai taustiņu Enter. Lai uzzinātu vairāk par uzdevumiem, skatiet sadaļu ekrāna lasītāja izmantošana darbam ar uzdevumiem programmā to-do.

Detalizētās informācijas skata navigācijā

Lai atvērtu uzdevuma detalizēto skatu, uzdevumu saraksta skatā vai skatā mana diena pēc uzdevuma veikšanas nospiediet taustiņu ENTER. Skats tiek atvērts ekrāna labajā pusē. Šajā skatā varat, piemēram, iestatīt atgādinājumus vai rakstīt piezīmes par uzdevumu. Lai pārvietotos starp laukiem skatā, nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš. Lai aizvērtu detalizēto skatu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Paslēpt detalizēto skatu", un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Skatiet arī

Darbs ar sarakstiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Darbs ar uzdevumiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Darbs ar ieteikumiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā to-do pārvietotu uzdevumus starp sarakstiem vai starp tiem

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×