Ekrāna lasītāja izmantošana, lai SharePoint Online dokumentu bibliotēkā pārvietotu vai kopētu mapi vai failu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai SharePoint Online dokumentu bibliotēkā pārvietotu vai kopētu mapi vai failu

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet SharePoint Online ar tastatūru un ekrāna lasītāju, piemēram, JAWS vai Diktoru, sistēmā Windows iebūvēto ekrāna lasītāju, lai pārvietotu vai kopētu vienu vai vairākas mapes vai failus no vienas atrašanās vietas uz citu atrašanās vietu tajā pašā dokumentu bibliotēkā.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Īsinājumtaustiņus skatiet rakstā Īsinājumtaustiņi pakalpojumā SharePoint Online.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieminēta arī JAWS funkcionalitāte. Lai iegūtu papildinformāciju par JAWS darbam ar Windows, skatiet sadaļu JAWS darbam ar Windows īsā lietošanas pamācība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

 • Ja izmantojat SharePoint Online, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. SharePoint Online darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis SharePoint Online.

Šajā tēmā

Mapju vai failu pārvietošana dokumentu bibliotēkā

 1. Pierakstieties savas organizācijas Office 365 kontā, startējiet lietojumprogrammu SharePoint un pēc tam atveriet dokumentu bibliotēku.

  Padoms.: Dokumentu bibliotēkām platformā SharePoint Online ir pieejami divi skati: klasiskā un SharePoint Online pieredze. Lielākajai daļai lietotāju noklusējuma pieredze ir SharePoint Online. Taču, ja dokumentu bibliotēkas izpētes laikā atskan “Check it out button” (Poga Izmēģināt), jūs izmantojat klasisko skatu. Lai skatītu SharePoint Online dokumentu bibliotēkas, kad atskan “Check it out button” (Poga Izmēģināt), nospiediet taustiņu Enter. Pēc dokumenta bibliotēkas skata maiņas uz SharePoint Online pieredzi un fokusa pārvietošanas no pogas Izmēģināt uz saiti Jauns dzirdēsit dokumentu bibliotēkas nosaukumu, kam sekos “New” (Jauns).

 2. Lai skatītu SharePoint Online dokumentu bibliotēkas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan “Check it out button” (Poga Izmēģināt). Nospiediet taustiņu Enter. Pēc dokumenta bibliotēkas skata maiņas uz SharePoint Online pieredzi un fokusa pārvietošanas no pogas Izmēģināt uz saiti Jauns dzirdēsit dokumentu bibliotēkas nosaukumu, kam sekos “New” (Jauns).

  Padoms.: Ja neatskan “Check it out button” (Poga Izmēģināt), jūs jau lietojat SharePoint Online pieredzi.

 3. Saraksta vai elementu skatā atlasiet failu vai mapi, kuru vēlaties pārvietot. Varat atlasīt vairākus vienumus.

 4. Nospiediet labo bultiņu, līdz atskan "Open context menu for selected item" (Atvērt atlasītā vienuma kontekstizvēlni), pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērta kontekstizvēlne un atskaņots "Open submenu" (Atvērt apakšizvēlni). (Rīkā Diktors tiek atskaņots "Open" (Atvērt).)

 5. Nospiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots “Move to” (Pārvietot uz), pēc tam nospiediet taustiņu Enter. (Rīkā Diktors tiek atskaņots “Move to, Menu item” (Pārvietot uz, izvēlnes elements).) Dialoglodziņš Pārvietot vienumu uz: tiek atvērts ar atlasītu cilni Pārvietot un fokusu uz pirmās dokumentu bibliotēkas sarakstā.

 6. Lai pārietu uz mērķu sarakstu, divreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu.

 7. Lai atlasītu mērķi, izmantojiet lejupvērsto taustiņu un nospiediet taustiņu Enter. Tiek aizvērts dialoglodziņš Pārvietot vienumu uz:, un vienums tiek pārvietots uz mērķi.

  Padomi.: Lai izveidotu jaunu mapi failiem:

  1. Dialoglodziņā Pārvietot vienumu uz: spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Move” (Pārvietot), un nospiediet labo bultiņu.

  2. Kad esat blakus “New folder, Menu item” (Jauna mape, izvēlnes vienums), nospiediet taustiņu Enter. Tiek izveidota jauna mape un fokuss pāriet uz dialoglodziņu Mapes nosaukums. Tiek atskaņots “Folder name, Editing” (Mapes nosaukums, rediģēšana).

  3. Ierakstiet mapes nosaukumu.

  4. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz pogu Izveidot, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek izveidota jauna mape un fokuss pāriet uz mapi.

  5. Lai pārvietotu vienumu uz jauno mapi, nospiediet taustiņu Enter.

Mapju vai failu kopēšana dokumentu bibliotēkā

 1. Pierakstieties savas organizācijas Office 365 kontā, startējiet lietojumprogrammu SharePoint un pēc tam atveriet dokumentu bibliotēku.

  Padoms.: Dokumentu bibliotēkām platformā SharePoint Online ir pieejami divi skati: klasiskā un SharePoint Online pieredze. Lielākajai daļai lietotāju noklusējuma pieredze ir SharePoint Online. Taču, ja dokumentu bibliotēkas izpētes laikā atskan “Check it out button” (Poga Izmēģināt), jūs izmantojat klasisko skatu. Lai skatītu SharePoint Online dokumentu bibliotēkas, kad atskan “Check it out button” (Poga Izmēģināt), nospiediet taustiņu Enter. Pēc dokumenta bibliotēkas skata maiņas uz SharePoint Online pieredzi un fokusa pārvietošanas no pogas Izmēģināt uz saiti Jauns dzirdēsit dokumentu bibliotēkas nosaukumu, kam sekos “New” (Jauns).

 2. Lai skatītu SharePoint Online dokumentu bibliotēkas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan “Check it out button” (Poga Izmēģināt). Nospiediet taustiņu Enter. Pēc dokumenta bibliotēkas skata maiņas uz SharePoint Online pieredzi un fokusa pārvietošanas no pogas Izmēģināt uz saiti Jauns dzirdēsit dokumentu bibliotēkas nosaukumu, kam sekos “New” (Jauns).

  Padoms.: Ja neatskan “Check it out button” (Poga Izmēģināt), jūs jau lietojat SharePoint Online pieredzi.

 3. Saraksta vai elementu skatā atlasiet failu vai mapi, kuru vēlaties pārvietot. Varat atlasīt vairākus vienumus.

 4. Nospiediet labo bultiņu, līdz atskan "Open context menu for selected item" (Atvērt atlasītā vienuma kontekstizvēlni), pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērta kontekstizvēlne un atskaņots "Open submenu" (Atvērt apakšizvēlni). (Rīkā Diktors tiek atskaņots "Open" (Atvērt).)

 5. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan “Copy to, Menu item” (Kopēt uz, izvēlnes vienums), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. (Rīkā Diktors tiek atskaņots “Move to, Menu item” (Pārvietot uz, izvēlnes vienums).) Tiek atvērts dialoglodziņš Kopēt vienumu uz:.

 6. Lai atlasītu vienuma mērķi, izmantojiet lejupvērsto taustiņu un nospiediet taustiņu Enter. Tiek aizvērts dialoglodziņš Kopēt vienumu uz:, un vienums tiek kopēts uz mērķi.

  Padomi.: Lai izveidotu jaunu mapi, kur var ievietot kopēto failu:

  1. Dialoglodziņā Kopēt vienumu uz: spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Tab, Menu, Copy” (Cilne, izvēlne, kopēt), un nospiediet labo bultiņu.

  2. Kad esat blakus “New folder” (Jauna mape), nospiediet taustiņu Enter. Tiek izveidota jauna mape un fokuss pāriet uz dialoglodziņu Mapes nosaukums. Tiek atskaņots “Folder name, Edit” (Mapes nosaukums, rediģēt).

  3. Ierakstiet mapes nosaukumu.

  4. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz pogu Izveidot, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek izveidota jauna mape un fokuss pāriet uz mapi.

  5. Lai kopētu vienumu uz jauno mapi, nospiediet taustiņu Enter.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pakalpojumā SharePoint Online kopētu saiti uz failu vai mapi

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai SharePoint Online dokumentu bibliotēkā izveidotu mapi

Īsinājumtaustiņi programmā SharePoint Online

Darba sākšana mūsdienīgā SharePoint Online dokumentu bibliotēkā, izmantojot ekrāna lasītāju

Pieejamības līdzekļi pakalpojumā SharePoint Online

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×