E-pasta ziņojuma nosūtīšana darbplūsmā

E-pasta ziņojuma nosūtīšana darbplūsmā

E-pasta ziņojuma sūtīšana, ja ir pievienots saraksta elements, dažās SharePoint versijās nozīmēja daudzu darbību veikšanu; tās ir aprakstītas tālāk. Taču, ja lietojat jaunāko SharePoint versiju, varat pievienot plūsmu tieši no sava saraksta. Microsoft Flow veidnē, kas paredzēta e-pasta ziņojuma sūtīšanai ar pievienotu saraksta vienumu, ir iekļautas pamatdarbības ātrai darba sākšanai.

E-pasta ziņojuma sūtīšana no darbplūsmas

Vienkārša e-pasta ziņojuma sūtīšana no darbplūsmas

Lietotājus vai grupu, kam jāsaņem ziņojums, dinamiska atlasīšana

Informācijas iekļaušana par pašreizējo vienumu

Statiskas hipersaites iekļaušana

Hipersaites uz pašreizējo vienumu iekļaušana

Attēla iekļaušana

Neatbalstītu iespēju identificēšana

Vienkārša e-pasta ziņojuma nosūtīšana no darbplūsmas

Jauns vienums, kas aktivizē darbplūsmu e-pasta ziņojuma nosūtīšanai

Izmantojot Darbplūsmas noformētāja darbību Sūtīt e-pasta ziņojumu, varat izveidot savu pielāgoto darbplūsmu, kā sūtīt e-pasta ziņojumus jums vai jebkuram citam norādītam lietotājam vai grupai. E-pasta ziņojumam pieejamie lauki ir šādi: Kam, Kopija, Tēma un Pamatteksts. Šajos laukos var būt gan statisks teksts, gan teksts, kas tiek dinamiski ģenerēts no darbplūsmas uzmeklētajiem vienumiem.

Darbību Sūtīt e-pasta ziņojumu varat izmantot, lai ģenerētu dažādu veidu ziņojumus, tostarp paziņojumus, kad darbplūsma sasniedz noteiktu posmu vai veic norādītas darbības (tostarp darbplūsmas kā tādas sākšanu un apturēšanu), un atgādinājumus par uzdevumiem, kuri nav izpildīti termiņā.

Piezīme.: Serverī ir jākonfigurē Izejošā e-pasta iestatījumi, un tikai pēc tam darbplūsma varat nosūtīt e-pasta ziņojumus. Ja neesat pārliecināts par servera pašreizējiem e-pasta iestatījumiem, vaicājiet servera administratoram. Sadaļā Skatiet arī ir pieejamas saites uz papildinformāciju par izejošā e-pasta iestatījumiem.

Šajā piemērā jūs iestatīsit darbplūsmu, lai tā nosūtītu e-pasta paziņojumu ikreiz, kad tā sāk darbu ar jaunu vienumu. Izmantojiet tādu SharePoint Designer versiju, kas atbilst jūsu SharePoint Server versijai. Piemēram, ja jums ir SharePoint Server 2010, izmantojiet SharePoint Designer 2010. Bet visām versijām, kas jaunākas par SharePoint Server 2010, tostarp SharePoint Server 2016 un SharePoint Online, izmantojiet SharePoint Designer 2013. Varat lejupielādēt SharePoint Designer 2013 no Microsoft lejupielādes centra un atrast papildinformāciju par to sadaļā Skatiet arī.

Atveriet SharePoint Designer 2013 un izveidojiet savienojumu ar SharePoint vietni

SharePoint Designer 2013 tiek instalēta kā Office 2013 lietojumprogramma. Lai atvērtu SharePoint Designer 2013 un izveidotu savienojumu ar SharePoint vietni, rīkojieties šādi:

 1. Atveriet SharePoint Designer 2013, to atlasot Izvēlnē Sākt. Noklikšķiniet uz ikonas Sākt, noklikšķiniet uz Visas programmas, noklikšķiniet uz Microsoft Office 2013 un pēc tam noklikšķiniet uz SharePoint Designer 2013.

 2. SharePoint Designer 2013 sākumlapā noklikšķiniet uz Atvērt vietni.

 3. Ievadiet SharePoint vietni, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu. Piemēram, http://www.contoso.com/vietnes/a-sharepoint-site.

 4. Noklikšķiniet uz Atvērt, lai atvērtu vietni.

 5. Ja tiek prasīts, ievadiet savus akreditācijas datus. (Ja drošība nav integrēta ar datoru, kurā esat pierakstījies, tad tiek prasīts ievadīt akreditācijas datus.) Noteikti izmantojiet tos akreditācijas datus, kam ir piekļuve SharePoint vietnei.

Izveidojiet saraksta darbplūsmu atbilstoši SharePoint darbplūsmas platformai

 1. Navigācijas rūtī noklikšķiniet uz Darbplūsmu mezgls.

 2. Cilnes DARBPLŪSMAS sadaļā Jauna noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes Saraksta darbplūsma.

 3. Atlasiet sarakstu, kuru saistīt ar jauno darbplūsmu.

 4. Dialoglodziņā Saraksta darbplūsmas izveide ievadiet darbplūsmas nosaukumu un aprakstu un pēc tam pārliecinieties, vai iestatījums Platformas tips ir SharePoint 2013 Workflow.

Lai izveidotu darbplūsmu, atlasiet Labi.

Kad darbplūsma ir izveidota, to varat veidot tālāk, pievienojot darbības, nosacījumus, posmus, soļus un ciklus. Šie darbplūsmas komponenti ir pieejami SharePoint Designer 2013.

Piezīme.: Ja neredzat SharePoint 2013 darbplūsmu kā pieejamu platformas tipu, tad Darbplūsmas pārvaldnieks nav konfigurēts darbam ar SharePoint fermu. Skatiet rakstu Darbplūsmas pārvaldnieka konfigurēšana darbam ar SharePoint Server 2013 fermu.

Papildinformāciju par pieejamo darbplūsmas darbību sarakstu skatiet sadaļā Skatiet arī.

Darbības izveide e-pasta ziņojumu sūtīšanai

 1. Noklikšķiniet uz Darbības un pēc tam uz Sūtīt e-pasta ziņojumu

 2. Darbībā noklikšķiniet uz šiem lietotājiem

 3. Dialoglodziņā E-pasta ziņojuma definēšana atlasiet lietotājus no esošajiem lietotājiem un grupām vai ievadiet savu e-pasta adresi lodziņā Kam

  Piezīmes.: 

  • Lai nosūtītu e-pasta ziņojumu uz ārēju e-pasta adresi, jābūt iespējai izgūt informāciju no attiecīgā e-pasta servera.

  • Ziņojuma adrese Kam var būt konkrēta, statiska adrese (piemēram, NORTHWINDTRADERS\junmin vai junmin@northwindtraders.com) vai darbplūsmas uzmeklētā mainīgā informācija. Papildinformāciju par darbplūsmas uzmeklētā izmantošanu dinamiskai adrešu pievienošanai e-pasta ziņojumos, kas tiek sūtīti no darbplūsmas, statisko adrešu izmantošanas vietā, skatiet nākamajā sadaļā Dinamiska lietotāju vai grupu atlasīšana ziņojuma saņemšanai.

  • Atveidotā ziņojuma sūtītāja adrese vienmēr ir servera administratora e-pasta adrese, ja vien servera administrators nenomaina sūtītāja adresi pašreizējai tīmekļa lietojumprogrammai vai visām tīmekļa lietojumprogrammām. Papildinformāciju skatiet rakstā Izejošā e-pasta konfigurēšana noteiktai tīmekļa lietojumprogrammai.

 4. Lodziņā Tēma ierakstiet ziņojuma tēmu vai noklikšķiniet uz Display data binding Pogas attēls (Rādīto datu saistīšana) un definējiet, ka darbplūsma veic šeit ievietojamā teksta uzmeklēšanu

  Piezīme.: Lai darbplūsma sakomplektētos pareizi, ir jāveic ieraksts lodziņā Tēma.

 5. Lielajā lodziņā zem lodziņa Tēma ierakstiet vai ielīmējiet ziņojuma pamattekstu

 6. Atlasiet Labi

 7. Atlasiet Action (Darbība) > Go to stage (Uz posmu)

 8. Atlasiet Darbplūsmas beigas

 9. Noklikšķiniet uz Publicēt

Tālākajās sadaļās ir aprakstītas plašākas iespējas modificēt e-pasta ziņojumu saturu.

Uz lapas sākumu

Lietotājus vai grupu, kam jāsaņem ziņojums, dinamiska atlasīšana

Ja ziņojuma laukā Kam un Kopija norādāt statiskās adreses, tad ikreiz, kad jāmaina adresāti, darbplūsma ir jāatver Darbplūsmas noformētājā un manuāli jāveic izmaiņas. Ja adreses tiek mainītas bieži, laukos Kam un Kopija ieteicams labāk izmantot darbplūsmas uzmeklēto. Uzmeklēšana varat paņemt adreses no lauka pašreizējā vienumā, lauka cita saraksta vai bibliotēkas vienumā vai no darbplūsmas mainīgajiem.

Adresātu adrešu glabāšanai izmantojiet pielāgotu sarakstu

Ja adresāti periodiski mainās, bet ne pietiekami bieži, lai tie būtu jānorāda inicializēšanas veidlapā ikreiz, kad darbplūsma tiek sākta, varat izveidot pielāgotu adresātu sarakstu, kurā ir viens saraksta elements katrai darbplūsmai, uz kuru tas attiecas, un pēc tam izveidot kolonnas, kurās varat glabāt adreses, uz kurām visi e-pasta ziņojumi no katras darbplūsmas ir jānosūta. Mainoties darbplūsmas ziņojuma adresātiem, jums ir tikai jānomaina adreses šīs darbplūsmas saraksta elementa Adresāti attiecīgajā laukā.

Svarīgi!: Kolonnas, kurās glabājat adreses darbplūsmas e-pasta ziņojumiem, var būt teksts vienā rindiņā, teksts vairākās rindiņās vai tās var būt personas vai grupas tipa kolonnas. Ja izmantojat personas vai grupas kolonnu, katrā laukā, kuru darbplūsma izmanto e-pasta adresēm, var būt tikai viens ieraksts. Veidojot kolonnu, sadaļā Atļaut vairākatlasi noteikti atlasiet . Ja šī tipa kolonnu vēlaties izmantot, lai norādītu vairākus adresātus, varat izveidot SharePoint grupu, kurā iekļauti tie lietotāji, kam darbplūsmai ir jāadresē e-pasta ziņojums, un pēc tam norādīt grupu šajā laukā. Veidojot kolonnu, sadaļā Atļaut šī objekta atlasi: noteikti atlasiet Personas un grupas. Papildinformāciju par sarakstu izveidi un kolonnu pievienošanu skatiet sadaļā Skatiet arī.

Piezīme.: Veidojot SharePoint grupas, raugieties, lai katrai grupai būtu vismaz vietnes lasīšanas atļaujas un lapas “Jauna grupa” apgabala Grupas iestatījumi sadaļā Kas var skatīt grupas dalību būtu atlasīts iestatījums Visi.

Lai izmantotu darbplūsmas uzmeklēto pielāgotā adresātu sarakstā:

 1. Pārlūkprogrammā izveidojiet pielāgotu sarakstu ar nosaukumu Adresāti un šādām trīs kolonnām:

  • Mainiet noklusējuma kolonnas Nosaukums nosaukumu uz Darbplūsmas nosaukumu. Pārējās opcijas atstājiet nemainītas. Saiti uz papildinformāciju par to, kā mainīt saraksta vai bibliotēkas kolonnas, atradīsit sadaļā Skatīt arī.

  • Pievienojiet personas vai grupas kolonnu ar nosaukumu Kam. Šajā kolonnā atļaujiet atlasīt gan lietotājus, gan grupas, bet neatļaujiet veikt vairākatlasi. Pārējās opcijas atstājiet nemainītas. Saiti uz papildinformāciju par to, kā izveidot saraksta vai bibliotēkas kolonnas, atradīsit sadaļā Skatīt arī.

  • Pievienojiet kolonnu, kurā teksts ir vienā rindiņā, ar nosaukumu Kopija. Pārējās opcijas atstājiet nemainītas.

 2. Adresātu sarakstā izveidojiet jaunu vienumu un pēc tam rīkojieties šādi:

  • Laukā Darbplūsmas nosaukums ierakstiet Dokumentu pārskatīšana, kas ir šeit izmantotās parauga darbplūsmas nosaukums.

  • Laukā Kam noklikšķiniet uz Adrešu grāmata Pogas attēls un pēc tam dialoglodziņā Personu un grupu atlase atlasiet vienu personu vai personu grupu, kam jāadresē ziņojumi.

  • Laukā Kopija ierakstiet to adresātu e-pasta adreses, kam jāadresē kopijas, adreses atdalot ar semikoliem.

 3. Jaunas darbplūsmas izveide

 4. Noklikšķiniet uz Darbības un pēc tam uz Sūtīt e-pasta ziņojumu.

 5. Darbībā noklikšķiniet uz šiem lietotājiem.

 6. Dialoglodziņā E-pasta ziņojuma definēšana, lodziņa Kam beigās noklikšķiniet uz Adrešu grāmata Pogas attēls .

 7. Dialoglodziņa Lietotāju atlasīšana sarakstā Vai atlasiet no esošajiem lietotājiem un grupām noklikšķiniet uz Darplūsmas uzmeklēšana par lietotāju... un pēc tam noklikšķiniet uz Pievienot.

 8. Dialoglodziņā Personas vai grupas uzmeklēšana izvēlieties šīs opcijas:

  • Datu avots: Adresāti vai jūsu pielāgotā saraksta nosaukums.

  • Lauks no avota: Kam vai lauks, kurā ir adrese, kas jāievada rindiņā Kam.

  • Atgriezt lauku kā: Pieteikšanās vārds; tas nosaka lauka “Kam” formātu e-pasta ziņojumā

  • Lauks: Adresāti: Darbplūsmas nosaukums

  • Vērtība: Ierakstiet Dokumentu pārskatīšana vai pašreizējās darbplūsmas nosaukumu.

   Šajā uzmeklēšanā teikts: “Adresātu sarakstā atlasiet lauka Kam vērtību, kurā Darbplūsmas nosaukums ir vienāds ar Dokumentu pārskatīšana.”

   Dialoglodziņa augšpusē ir norādīts saraksts un kolonna; apakšpusē ir norādīta rinda.

 9. Dialoglodziņā Personas vai grupas uzmeklēšana noklikšķiniet uz Labi.

 10. Ziņojumā par unikālas uzmeklēšanas nodrošināšanu noklikšķiniet uz Labi.

 11. Vēlriez noklikšķiniet uz Labi, lai aizvērtu dialoglodziņu Lietotāju atlasīšana.

 12. Dialoglodziņā E-pasta ziņojuma definēšana, lodziņa Kopija beigās noklikšķiniet uz Adrešu grāmata Pogas attēls .

 13. Dialoglodziņa Lietotāju atlasīšana sarakstā Vai atlasiet no esošajiem lietotājiem un grupām noklikšķiniet uz Darplūsmas uzmeklēšana par lietotāju... un pēc tam noklikšķiniet uz Pievienot.

 14. Dialoglodziņā Darbplūsmas uzmeklēšanas definēšana izvēlieties šīs opcijas:

  • Datu avots: Adresāti vai jūsu pielāgotā saraksta nosaukums.

  • Lauks no avota: Kopija vai lauks, kurā ir adrese, kas jāievada rindiņā Kopija.

  • Atgriezt lauku kā:Pieteikšanās vārds; tas nosaka lauka “Kam” formātu e-pasta ziņojumā

  • Lauks: Adresāti: Darbplūsmas nosaukums

  • Vērtība: Ierakstiet Dokumentu pārskatīšana vai pašreizējās darbplūsmas nosaukumu.

   Šajā uzmeklēšanā teikts: “Adresātu sarakstā atlasiet lauka Kopija vērtību, kurā Darbplūsmas nosaukums ir vienāds ar Dokumentu pārskatīšana.”

 15. Noklikšķiniet uz Labi, vēlreiz uz Labi brīdinājuma ziņojumā un vēlreiz uz Labi, lai aizvērtu dialoglodziņu Lietotāju atlasīšana.

Kad darbplūsma nosūta šo e-pasta ziņojumu, tā to nosūta uz adresēm, kas norādītas pielāgotā adrešu saraksta elementa Dokumentu pārskatīšana laukā Kam un Kopija. Lai mainītu adresātus, vienkārši veiciet vajadzīgās izmaiņas saraksta elementā.

Viena darbplūsma var nosūtīt vairākus e-pasta ziņojumus, un ziņojumi var tikt nosūtīti dažādiem adresātiem. Lai saglabātu citas adreses vēl citiem šīs sūtītajiem ziņojumiem, varat sarakstā pievienot kolonnas, kurā jāglabā pārējās adreses. Šādā gadījumā kolonnām varat piešķirt tādus nosaukumus kā “Pirmā ziņojuma adresāts”, “Otrā ziņojuma adresāts” utt.

Vai — sarakstu varat noformēt tā, ka izveidojat vienu elementu katram darbplūsmas sūtītajam ziņojumam, nevis vienu elementu katrai darbplūsmai. Šajā gadījumā raugieties, lai katru ziņojumu apzīmējošais nosaukums būtu unikāls, jo tad uzmeklēšanas darbības, kas izgūst adreses, atgriezīs jums vajadzīgo unikālo vērtību.

Adresātu norādīšanai izmantojiet darbplūsmas inicializēšanas veidlapu

Ja vēlaties adresātus norādīt ikreiz, kad tiek manuāli sākta darbplūsma, varat pielāgot darbplūsmas sākšanas veidlapu, lai tiktu savāktas adreses no personas, kura sāk darbplūsmu. Tad darbplūsma var vienkārši uzreiz izmantot ievadītās adreses vai tās iekopēt pašreizējā vienuma laukos — tur tie joprojām būs pieejami izmantošanai pēc tam, kad darbplūsma būs pabeigusi aktuālo instanci. Ja darbplūsma ir iestatīta tā, lai tā arī tiek automātiski sākta, inicializēšanas veidlapā varat norādīt noklusējuma adreses katrai reizei, kad notiek automātiskā sākšana.

Uz lapas sākumu

Informācijas iekļaušana par pašreizējo vienumu

Tiktāl, parauga ziņojuma pamatteksts ir statisks: Ikreiz, kad darbplūsma izveido ziņojuma instanci, teksts ir identisks.

Taču varētu būt noderīgi iekļaut tekstu, kas mainās atbilstoši vienumam, kuru darbplūsma konkrētajā brīdī apstrādā. Piemēram, ziņojuma pamattekstā varētu būt noderīgi iekļaut tā dokumenta nosaukumu, kurš būtu jāpārskata. Lai ieļautu šāda veida dinamisko informāciju, jūs izmantojat darbplūsmas uzmeklēšanu. Uzmeklēšanā tiek izgūti dati no dažādiem datu avotiem, piemēram, sarakstiem, bibliotēkām un darbplūsmu datiem.

Lai ziņojuma tekstam pievienotu nosaukumu:

 1. Ierakstiet vai ielīmējiet statisko tekstu, kurā jāparādās uzmeklētajai informācijai.

 2. Ievietošanas punktu novietojiet vietā, kur uzmeklēšanai jāatrodas.

  Padoms.: Kad uzmeklēšana ir ievietota, to nevar vilkt uz jaunu atrašanās vietu. (Taču ir iespējams uzmeklēšanu “pārvietot”, velkot tekstu, kas ir ap to.) Tāpat nav iespējams izgriezt, kopēt un ielīmēt uzmeklēto vai tekstu, kurā ir uzmeklētais.

 3. Noklikšķiniet uz Pievienot vai mainīt uzmeklēšanu.

 4. Dialoglodziņa Virknesuzmeklēšana lodziņā Datu avots atlasiet Pašreizējais vienums un lodziņā Lauks no avota — Vārds.

 5. Noklikšķiniet uz Labi.

 6. Ievietotais uzmeklētais vienums parādās ziņojuma pamattekstā.

 7. Noklikšķiniet uz Publicēt, lai publicētu darbplūsmu.

Kad darbplūsma darbojas un tiek ģenerēts ziņojums, uzmeklēto aizstāj dokumenta nosaukums.

Virsraksta ievietošana 5

Dokumenta nosaukuma iekļaušana ir noderīga, taču vēl noderīgāk varētu būt iekļaut hipersaiti, ar kuru var tieši nokļūt pašā dokumentā. Šajā nolūkā hipersaitē jānorāda uzmeklētais.

Uz lapas sākumu

Statiskas hipersaites iekļaušana

Sava darbplūsmas e-pasta ziņojuma pamattekstā varat iekļaut statisku hipersaiti (tādu, kas vienmēr ved uz vienu adresi vai atrašanās vietu), izmantojot pogu Rediģēt hipersaiti, kas atrodas formatēšanas rīku paneļa augšējā labajā stūrī, dialoglodziņā E-pasta ziņojuma definēšana.

 1. Ierakstiet vai ielīmējiet statisko tekstu, kurā saitei jāparādās.

 2. Atlasiet tekstu un noklikšķiniet uz Rediģēt hipersaiti.

 3. Dialoglodziņā Hipersaites rediģēšana ierakstiet tīmekļa vietnes adresi.

 4. Noklikšķiniet uz Labi.

  Ievietotā hipersaite parādās ziņojuma pamattekstā.

Piezīme.: Tekstuālajās e-pasta programmās hipersaite netiek atveidota.

To, kā izmantot darbplūsmas uzmeklēšanu, lai izveidotu dinamisku hipersaiti, kas norāda uz mainīgām adresēm atkarībā no vienuma, kuram darbplūsma pašlaik darbojas, skatiet sadaļā Hipersaites iekļaušana uz pašreizējo vienumu.

Uz lapas sākumu

Hipersaites uz pašreizējo vienumu iekļaušana

Iepriekšējās sadaļas Statiskas hipersaites iekļaušana piemēra hipersaites adresē nav iekļauta mainīga informācija: Ikreiz, kad darbplūsma nosūta e-pasta ziņojumu, hipersaite norāda uz to pašu lapu.

Taču, izmantojot darbplūsmas uzmeklēšanu, varat izveidot dinamisku saiti, kas, lai izlemtu, uz kuru vietrādi URL norādīt, izmanto informāciju par pašreizējo vienumu.

Ja pašreizējais vienums ir dokuments dokumentu bibliotēkā

Darbplūsmas sākuma paziņojuma piemērā varat mēģināt norādīt saiti uz pašu jauno dokumentu:

 1. Ierakstiet vai ielīmējiet statisko tekstu, kurā saitei jāparādās.

 2. Atlasiet tekstu un noklikšķiniet uz Rediģēt hipersaiti.

 3. Dialoglodziņā Hipersaites rediģēšana noklikšķiniet uz funkcijas (fx).

  Padoms.: Kad uzmeklēšana ir ievietota, to nevar vilkt uz jaunu atrašanās vietu. (Taču ir iespējams uzmeklēšanu “pārvietot”, velkot tekstu, kas ir ap to.) Tāpat nav iespējams izgriezt, kopēt un ielīmēt uzmeklēto vai tekstu, kurā ir uzmeklētais.

 4. Dialoglodziņā Virknes uzmeklēšana atlasiet Pašreizējais vienums (lodziņā Datuavots).

 5. Lodziņā Lauks no avota atlasiet Kodētais absolūtais vietrādis URL un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

  Hipersaites ievietošana pašreizējam elementam 1 Hipersaites ievietošana pašreizējam elementam 2 Hipersaites ievietošana pašreizējam elementam 3

Kad ziņojuma adresāts noklikšķina uz saites, dokuments tiek atvērts skatīšanai vai rediģēšanai.

Ja pašreizējais vienums ir saraksta elements

Izveidojot saiti uz saraksta elementu, piemēram, paziņojumu vai pasākumu kalendārā, varat izvēlēties, lai saite atvērtu saraksta elementa attēlojuma veidlapu (DispForm.aspx) vai rediģēšanas veidlapu (EditForm.aspx).

Lai izveidotu saiti, kas atver saraksta elementu:

 1. Pārlūkprogrammā naviģējiet uz sarakstu, kuram vēlaties izveidot šo darbplūsmu

 2. Atveriet jebkura bibliotēkā esoša dokumenta saraksta elementu, izmantojot Skatīt vienumu (lai tiktu atvērta attēlojuma veidlapa) vai Rediģēt vienumu (lai tiktu atvērta rediģēšanas veidlapa)

 3. Adrešu joslā iekopējiet adresi, sākot no sākuma http: vai https: līdz pirmajai vienādības zīmei (=)

  Hipersaites ievietošana saraksta elementam 1

 4. Teksts ? ID = ir vaicājuma virknes parametrs, kas instruē lapu rādīt tā vienuma veidlapu, kuram pašreizējā sarakstā vai bibliotēkā ir tas saraksta ID, kurš ir aiz vienādības zīmes (=),— un šajā piemērā ir tas ir pašreizējā vienuma saraksta ID, kā to apzīmē darbplūsmas uzmeklēšana.

  Piezīme.: Ja pašreizējais vienums ir uzdevums, ko izveidojusi viena no trim darbplūsmas uzdevuma darbībām, un ja vēlaties, lai saite atvērtu pielāgoto uzdevuma veidlapu (nevis saraksta “Uzdevumi” noklusējuma vai rediģēšanas veidlapu), skatiet pēdējo sadaļu Ja pašreizējais vienums ir pielāgota uzdevumu veidlapa. Uzdevumiem, ko nav izveidojusi darbplūsmas uzdevumu darbība, un pat to uzdevumu, kurus uzveidojusi kāda no darbplūsmas uzdevumu darbībām, attēlojuma formām pašreizējā procedūra ir viss, kas nepieciešams.

 5. Dialoglodziņā E-pasta ziņojuma definēšana ierakstiet vai ielīmējiet statisko tekstu, kurā jāparādās saitei (piemēram: Lai skatītu saraksta elementu, noklikšķiniet šeit).

 6. Atlasiet tekstu un noklikšķiniet uz Rediģēt hipersaiti

 7. Sadaļā Rediģēt hipersaiti atlasiet Virkņu veidotājuadreses laukam 

 8. Ielīmējiet adresi dialoglodziņā Virkņu veidotājs.

 9. Novietojiet peles rādītāju tieši aiz vienādības zīmes (=) un pēc tam noklikšķiniet uz Pievienot vai mainīt uzmeklēšanu.

 10. Dialoglodziņa Virknes uzmeklēšana lodziņā Avots atlasiet Pašreizējais vienums un lodziņā Lauks no avota — Lauks.

  Hipersaites ievietošana saraksta elementam 3

 11. Noklikšķiniet uz Labi.

  Virkņu veidotāja pēdējai virknei būtu jāsākas ar http:// vai https://, bet jābeidzas ar [%Current Item:ID%] Hipersaites ievietošana saraksta elementam 4

  Svarīgi!: Pašreizējā vienuma ID uzmeklēšana noder, veidojot saites uz pašreizējo saraksta vienumu, bet tālāk norādītās uzmeklēšanas var radīt kļūdas atveidotajā ceļā, tāpēc tās nav ieteicams iekļaut e-pasta ziņojumu saitēs: ceļš, servera relatīvais URL, avota URL un URL ceļš.

 12. Divas reizes atlasiet Labi

Jūsu saites e-pasta ziņojumā tiks rādītas zilā krāsā ar pasvītrojumu.

Hipersaites ievietošana saraksta elementam 5

Ja plānojat saiti izmantot vairākkārt, pārejiet uz nākamo sadaļu.

Saraksta vienuma adreses kā darbplūsmas mainīgā saglabāšana

Saraksta vienuma attēlojamās veidlapas vai rediģēšanas veidlapas URL varat saglabāt darbplūsmas mainīgajā, lai to varētu izmantot vienas darbplūsmas vairākās vietās.

 1. Logā Darbplūsmas noformētājs noklikšķiniet uz Darbības un pēc tam uz Izvilkt apakšvirkni no virknes indeksa

  Mainīgais 1

 2. Posmā noklikšķiniet uz virknes un noklikšķiniet uz daudzpunktes pogas [...]

 3. Dialoglodziņā Virkņu veidotājs ielīmējiet vietrāža URL nemainīgo teksta daļu (bet ne pašreizējā vienuma ID uzmeklēšanu)

  Mainīgais 2

 4. Novietojiet peles rādītāju aiz vienādības zīmes (=) un pēc tam noklikšķiniet uz Pievienot vai mainīt uzmeklēšanu.

 5. Dialoglodziņa Virknes uzmeklēšana lodziņā Datu avots atlasiet Pašreizējais vienums un lodziņā Lauks no avota — ID

  Mainīgais 3

 6. Noklikšķiniet uz Labi

  Uzmeklēšana tiek pievienota tekstam dialoglodziņā

  Mainīgais 4

 7. Noklikšķiniet uz Labi, lai aizvērtu dialoglodziņu Virkņu veidotājs

 8. Sadaļā “Sākot no 0” noklikšķiniet uz 0 un aizstājiet to ar 1.

  Piezīme.: Kad vērtība Sākot no ir lielāka par 1, pēdējā virknē tiks noņemtas rakstzīmes.

 9. Sadaļā Izvade uz mainīgo: apakšvirkne atlasiet Mainīgais: apakšvirkne vai Mainīgais: apakšvirkne1

 10. Sarakstā noklikšķiniet uz Izveidot jaunu mainīgo un pēc tam dialoglodziņā Mainīgā rediģēšana ierakstiet jaunā mainīgā nosaukumu

 11. Pārliecinieties, vai Tips ir iestatīts uz Virkne, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi Mainīgais 5

 12. Zemāk noklikšķiniet uz tikko izveidotās darbības un darbību Sūtīt e-pasta ziņojumu pievienojiet Darbībām, bet pēc tam darbībā noklikšķiniet uz šiem lietotājiem. Mainīgais 6

 13. Lai jauno mainīgo izmantotu dialoglodziņā E-pasta ziņojuma definēšana, ierakstiet vai ielīmējiet tekstu, kurā saitei ir jāparādās ziņojuma pamattekstā. Atlasiet tekstu un formatēšanas izvēlnē noklikšķiniet uz Rediģēt hipersaiti. Noklikšķiniet uz pogas [fx] vai daudzpunktes pogas [...] un pēc tam uz Pievienot vai mainīt uzmeklēšanu

 14. Dialoglodziņa Virknes uzmeklēšana sarakstlodziņāDatu avots atlasiet Darbplūsmas mainīgie un parametri

 15. Sarakstā Lauksno avota atlasiet Mainīgais: mainīgā nosaukums, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi un nākamajā lodziņā — uz Labi

  Mainīgais 7 Definēt e-pasta ziņojuma ekrānu pēc mainīgā ievietošanas

Tagad šo mainīgo varat ievietot jebkur, kur vēlaties pašreizējā darbplūsmā.

Uz lapas sākumu

Attēla iekļaušana

Ziņojumā varat iekļaut grafiku — izveidojiet mainīgo un izmantojiet HTML attēla atzīmi <img/>, lai izveidotu saiti uz attēlu, kas tiek glabāts kā JPEG (.jpg) fails un augšupielādēts jūsu vietnes attēlu bibliotēkā.

 1. Logā Darbplūsmas noformētājs noklikšķiniet uz Darbības un pēc tam uz Iestatīt darbplūsmas mainīgo.

 2. Noklikšķiniet uz darbplūsmas mainīgā un atlasiet Izveidot jaunu mainīgo...

 3. Dialoglodziņā Mainīgā rediģēšana ierakstiet jaunā mainīgā nosaukumu un raugieties, lai Tips būtu Virkne; pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 4. Noklikšķiniet uz value un uz daudzpunktes pogas [...], kā arī logā Virkņu veidotājs, pievienojiet tipu vai ielīmējiet JPEG attēla faila URL HTML atzīmes formātā — <img src ="URL"/> Virkņu veidotājs attēlam

 5. Noklikšķiniet uz Labi.

 6. Šādi tiek parādīta ievietotā darbība. Mainīgā iestatīšana attēla ievietošanai

 7. Zemāk noklikšķiniet uz tikko izveidotās darbības un darbību Sūtīt e-pasta ziņojumu pievienojiet darbībām, bet pēc tam darbībā noklikšķiniet uz Šiem lietotājiem. E-pasta nosūtīšanas darbības ievietošana

 8. Dialoglodziņā E-pasta ziņojuma definēšana noklikšķiniet uz Pievienot vai mainīt uzmeklēšanu.

 9. Dialoglodziņa Virknes uzmeklēšana sarakstā Datu avots atlasiet Darbplūsmas mainīgie un parametri.

 10. Sarakstā Lauks no avota atlasiet Mainīgais: mainīgā nosaukums un atlasiet Labi. E-pasta virkne attēla darbplūsmā Darbplūsmas e-pasta ziņojuma pamatteksts ar attēlu

 11. Vēlreiz atlasiet Labi, lai aizvērtu logu E-pasta ziņojuma definēšana un publicētu darbplūsmu.

 Kad ziņojums ir nosūtīts, saites atzīmes vietā tiek rādīts JPEG faila attēls.

Uz lapas sākumu

Neatbalstītu iespēju identificēšana

Darbības E-pasta ziņojuma sūtīšana pašreizējā versija neatbalsta šādas iespējas:

 • Adreses norādīšana rindiņā No. (Darbplūsmas sūtīto e-pasta ziņojumu rindiņā No vienmēr rāda e-pasta adresi, ko norādījis servera administrators. Tikai servera administrators var to mainīt, un to var mainīt tikai visos pašreizējās tīmekļa lietojumprogrammas paziņojumos, bet darbplūsmās).

 • Iegultas kaskadētas stila lapas (CSS) izmantošana ziņojuma satura formatēšanai. Tekstu var formatēt, izmantojot atribūtu Stils, bet atzīmju <style> un CSS klases netiek atbalstītas.

 • Darbplūsmas uzmeklēšanas izmantošana lodziņā Kam vai Kopija, kas izmanto kolonnu ar tipu Persona vai Grupa ar vairākām vērtībām tajā.

 • Diskrētās kopijas adresātu norādīšana ziņojumam

 • Cita faila iekļaušana ziņojumā pielikuma veidā.

 • Iegults attēls vai grafikas faili ziņojumā. Tā vietā Iekļaujiet attēlu.

Uz lapas sākumu

Skatiet arī

SharePoint 2013 soli pa solim: Izejošā e-pasta iestatījumu sagatavošana

Iepazīšanās ar SharePoint Designer

Izejošā e-pasta konfigurēšana konkrētai tīmekļa lietojumprogrammai

Darbplūsmas pārvaldnieka konfigurēšana darbam ar SharePoint Server 2013 fermu

Darbplūsmas darbību ātrās uzziņas

Saraksta izveide SharePoint vidē

Kolonnas izveide SharePoint sarakstā vai bibliotēkā

Kolonnas maiņa sarakstā vai bibliotēkā

Brīdinājuma vai RSS plūsmas abonementa izveide pakalpojumā SharePoint Online, SharePoint 2016 un SharePoint 2013

Brīdinājuma vai RSS plūsmas abonementa izveide SharePoint 2010 vidē

Vienkāršas problēmu novēršanas ieteikumi 

Šis jautājumu saraksts var palīdzēt noteikt darbplūsmas veidošanas problēmas cēloni:

 1. Vai var izveidot jebkura cita veida darbplūsmu tam pašam sarakstam? Piemēram, mēģiniet izveidot apstiprinājuma darbplūsmu

 2. Vai varat izveidot to pašu darbplūsmu:

  • citā sarakstā tajā pašā vietnē?

  • citā vietnē tajā pašā vietņu kolekcijā?

  • citā vietņu kolekcijā tajā pašā tīmekļa lietojumprogrammā?

  • citā tīmekļa lietojumprogrammā?

  • pierakstoties ar citu kontu?

  • izmantojot citu datoru?

 Izvērsti problēmu novēršanas ieteikumi

Ja neviens no vienkāršās problēmu novēršanas ieteikumiem nepalīdz noteikt darbplūsmas problēmas cēloni, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Pārliecinieties, vai jums ir nepieciešamās atļaujas vietnes un darbplūsmas līmenī. Dodieties uz Vietnes iestatījumi > Vietnes atļaujas > Pārbaudīt atļaujas/Saraksta iestatījumi > Atļaujas šim sarakstam un pārbaudiet, vai darbības Pārbaudīt atļaujas rezultāti atbilst tālāk norādītajam:

  1. Minimālās atļaujas noformēt darbplūsmu (saglabāt un publicēt):

   1. SharePoint vietnei: Noformēt

   2. SharePoint sarakstam: Rediģēt

  2. Minimālās atļaujas sākt darbplūsmu:

   1. SharePoint vietnei: Tikai skatīt/Lasīt

   2. SharePoint sarakstam: Līdzdalība

 2. Pārliecinieties, vai izejošā e-pasta iestatījumi ir norādīti pareizajam Exchange serverim.

  1. Kā administrators atveriet logu Komandu uzvedne

  2. Palaidiet nslookup <Exchange servera adrese>. Piemēram: nslookup exch.contoso.com

  3. Rezultātā būtu jāparādās Exchange servera atrisinātajai IP adresei. Pretējā gadījumā sazinieties ar Exchange administratoru un lūdziet pareizo Exchange pilno kvalificēto domēna nosaukumu (FDQN).

 3. Izpildot tālāk norādītās darbības, nosūtiet e-pasta ziņojumu tai pašai personai, izmantojot funkciju SendEmail, ko piedāvā klase SPUtilitySharePoint pārvaldības čaulā.

  1. Atveriet SharePoint pārvaldības čaulu kā administrators. (Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz SharePoint pārvaldības čaula > Palaist kā administratoram)

  2. Palaidiet tālāk norādīto skriptu. Ja skripts atbild ar True un lietotājs saņem e-pasta ziņojumu no SharePoint, SharePoint vidē SMTP ir konfigurēts pareizi.

  $Site = "Your Site Name"
  $Email = "User to whom you are sending an email through the workflow"
  $Subject = "Subject Line with the email"
  $Body = "Test Email Body"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
  
  # Below is the same script with sample data       
  $Site = "http://sp/"
  $Email = "User1@contoso.com"
  $Subject = "Test Email from SharePoint"
  $Body = "This is a Test Email"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
 4. Nosūtiet e-pasta ziņojumu tam pašam lietotājam no SharePoint servera, izmantojot SMTP funkcionalitāti. Izpildiet darbības, kas norādītas sadaļā Telnet izmantošana, lai pārbaudīti SMTP saziņu.

Piezīme.: SharePoint pēc noklusējuma neveido žurnāla ierakstus par izejošajiem e-pasta ziņojumiem. SharePoint nekad nesūta e-pasta ziņojumus tieši. E-pasta ziņojumi tiek izlaisti caur SMTP (Exchange) serveri, kas konfigurēts Centrālā administrēšana. Lai novērstu problēmas šāda veida darbplūsmā, izpildiet iepriekš minētās darbības.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×