E-pasta pakāpeniskā migrācija uz Office 365

Varat laika gaitā migrēt lietotāju pastkastu saturu no Exchange 2003 vai Exchange 2007 e-pasta uz Office 365, izmantojot pakāpenisko migrāciju.

Šajā rakstā ir aprakstīti uzdevumi, kas saistīti ar pakāpenisko e-pasta migrāciju. Rakstā Kas jāzina par pakāpenisko migrāciju uz Office 365 sniegts pārskats par migrācijas procesu. Kad esat iepazinies ar šī raksta saturu, izmantojiet šo informāciju, lai sāktu pastkastu migrēšanu no vienas e-pasta sistēmas uz citu.

Windows PowerShell darbības skatiet rakstā PowerShell izmantošana, lai veiktu pakāpenisko migrāciju uz Office 365.

Migrācijas uzdevumi

Šeit norādīti veicamie uzdevumi, kad esat gatavs sākt pakāpenisko migrāciju.

 1. Sagatavošanās pakāpeniskajai migrācijai

 2. Domēna īpašumtiesību pārbaude

 3. Direktorija sinhronizēšanas izmantošana, lai pakalpojumā Office 365 izveidotu lietotājus

 4. Migrēšanai paredzēto pastkastu saraksta izveide

 5. Office 365 savienošana ar jūsu e-pasta sistēmu

 6. Pastkastu migrēšana

 7. Pakāpeniskās migrācijas paketes sākšana

 8. Lokālo pastkastu pārvēršana par pasta lietotājiem

 9. E-pasta maršrutēšana tieši uz Office 365

 10. Pakāpeniskās migrācijas paketes dzēšana

 11. Pēcmigrācijas uzdevumu izpilde

Sagatavošanās pakāpeniskajai migrācijai

Pirms migrēt pastkastes uz Office 365, izmantojot pakāpenisko migrāciju, jums vispirms jāveic dažas izmaiņas savā Exchange Server vidē.

Sagatavošanās pakāpeniskajai migrācijai

 1. Lokāla Outlook Anywhere konfigurēšana Exchange Server     E-pasta migrēšanas pakalpojums izmanto Outlook Anywhere (zināms arī kā RPC pār HTTP), lai izveidotu savienojumu ar lokālo Exchange Server. Informāciju par Outlook Anywhere iestatīšanu Exchange 2007un Exchange 2003 skatiet šādās sadaļās:

  Svarīgi!: Jums jāizmanto uzticamas sertificēšanas iestādes (CA) izdots sertifikāts ar savu Outlook Anywhere konfigurāciju. Outlook Anywhere nevar konfigurēt ar pašparakstītu sertifikātu. Papildinformāciju skatiet rakstā Kā konfigurēt SSL līdzeklim Outlook Anywhere.

 2. Papildu: pārbaudiet, vai varat izveidot savienojumu ar savu Exchange organizāciju, izmantojot Outlook Anywhere     Izmēģiniet vienu no šīm metodēm, lai pārbaudītu savienojuma iestatījumus.

 3. Atļauju iestatīšana     Lokālajam lietotāja kontam, ko izmantojat, lai izveidotu savienojumu ar lokālo Exchange organizāciju (tiek dēvēts arī par migrācijas administratoru) jābūt nepieciešamajām atļaujām, lai piekļūtu lokālajām pastkastēm, kuras vēlaties migrēt uz Office 365. Šis lietotāja konts tiek izmantots, kad savienojat Office 365 ar savu e-pasta sistēmu vēlāk šajā procedūrā.

 4. Lai migrētu pastkastes, administratoram jābūt vienai no šīm atļauju kopām:

  • Jābūt piešķirtai FullAccess atļaujai katrai lokālajai pastkastei un WriteProperty atļaujai modificēt TargetAddress rekvizītu lokālajos lietotāju kontos.

   vai

  • Jābūt piešķirtai Receive As atļaujai lokālajā pastkastu datu bāzē, kur tiek glabātas lietotāju pastkastes, un WriteProperty atļaujai modificēt TargetAddress rekvizītu lokālajos lietotāju kontos.

  Norādījumus par šo atļauju iestatīšanu skatiet sadaļā Exchange atļauju piešķiršana, lai migrētu pastkastes uz pakalpojumu Office 365.

 5. Vienotās ziņojumapmaiņas (UM) atspējošana     Ja UM ir ieslēgta lokālajās pastkastēs, kuras vēlaties migrēt, pirms migrācijas izslēdziet UM. Ieslēdziet UM pastkastēs, kad migrācija ir pabeigta. Lai uzzinātu, kā to izdarīt, skatiet sadaļu Vienotās ziņojumapmaiņas atspējošana.

Domēna īpašumtiesību pārbaude

Migrācijas laikā tiek izmantota katras lokālās pastkastes vienkāršā pasta pārsūtīšanas protokola (SMTP) adrese, lai izveidotu jaunas Office 365 pastkastes e-pasta adresi. Lai palaistu pakāpenisko migrāciju, lokālajam domēnam jābūt pārbaudītam kā domēnam, kas jums pieder jūsu Office 365 organizācijā.

Domēnu vedņa izmantošana, lai pārbaudītu lokālā domēna īpašumtiesības

 1. Piezīme.: Jums ir jābūt Office 365 globālajam administratoram, lai izpildītu šīs darbības.

  Pierakstieties pakalpojumā Office 365 ar savu darba vai skolas konts.

 2. Izvēlieties Iestatīšana > Domēni.

 3. Domēnu pārvaldības lapā noklikšķiniet uz Pievienot domēnu Ikona Pievienot , lai sāktu domēnu vedni.

 4. Lapā Domēna pievienošana pakalpojumam Office 365 izvēlieties Norādīt domēna nosaukumu un apstipriniet īpašumtiesības.

 5. Ierakstiet domēna nosaukumu (piemēram, Contoso.com), ko izmantojat savā lokālajā Exchange organizācijā, un pēc tam izvēlieties Tālāk.

 6. Lapā Apstipriniet, ka jums pieder <jūsu domēna nosaukums> sarakstā atlasiet savu domēna nosaukumu sistēmas (DNS) viesošanas pakalpojumu sniedzēju vai atlasiet Vispārīgi norādījumi, ja piemērojams.

 7. Izpildiet norādījumus savam DNS viesošanas pakalpojumu sniedzējam. Domēna īpašumtiesību pārbaudei parasti tiek izvēlēts TXT ieraksts.

  Varat arī atrast savam Office 365 nomniekam specifisko TXT vai MX vērtību, izpildot norādījumus sadaļā Informācijas apkopošana, kas nepieciešama pakalpojuma Office 365 DNS ierakstu izveidei.

  Kad esat pievienojis savu TXT vai MX ierakstu, uzgaidiet aptuveni 15 minūtes, pirms veikt nākamo darbību.

 8. Office 365 domēnu vednī izvēlieties gatavs; tagad pārbaudīt, un parādīsies pārbaudes lapa. Izvēlieties Pabeigt.

  Ja pārbaudes lapa nav redzama, uzgaidiet kādu brīdi un mēģiniet vēlreiz.

  Neturpiniet ar nākamo darbību domēnu vednī. Tagad esat apstiprinājis, ka jums pieder lokālās Exchange organizācijas domēns, un esat gatavs turpināt ar e-pasta migrāciju.

Direktorija sinhronizēšanas izmantošana, lai pakalpojumā Office 365 izveidotu lietotājus

Izmantojiet direktorija sinhronizēšanu, lai izveidotu visus lokālos lietotājus savā Office 365 organizācijā.

Pēc lietotāju izveides tie būs jālicencē. Pēc lietotāju izveides licences tiem ir jāpievieno 30 dienu laikā. Licenču pievienošanas darbības skatiet rakstā Pēcmigrācijas uzdevumu izpilde.

Jaunu lietotāju izveide

 • Varat izmantot Microsoft Azure Active Directory sinhronizēšanas rīku vai Microsoft Azure Active Directory sinhronizēšanas pakalpojumus (AAD sinhronizēšana), lai sinhronizētu un veidotu jūsu lokālos lietotājus pakalpojumā Office 365. Pēc tam, kad pastkastes tiks migrētas uz Office 365, varēsit pārvaldīt lietotāju kontus jūsu lokālajā organizācijā, un tie tiks sinhronizēti ar jūsu Office 365 organizāciju. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu Direktorija integrācija .

Migrēšanai paredzēto pastkastu saraksta izveide

Kad esat identificējis lietotājus, kuru lokālās pastkastes vēlaties migrēt uz Office 365, izmantojiet komatatdalītu vērtību (CSV ) failu, lai izveidotu migrācijas paketi. Katra rinda CSV failā, ko Office 365 izmanto, lai veiktu migrēšanu, satur informāciju par lokālo pastkasti.

Piezīme.: Pastkastu skaits, ko varat migrēt uz Office 365, izmantojot pakāpenisko migrāciju, nav ierobežots. Migrācijas paketes CSV failā var būt ne vairāk kā 2000 rindu. Lai migrētu vairāk nekā 2000 pastkastu, izveidojiet papildu CSV failus un izmantojiet katru failu, lai izveidotu jaunu migrācijas paketi.

Atbalstītie atribūti

Pakāpeniskā migrācijas CSV fails atbalsta tālāk norādītos trīs atribūtus. Katra rinda CSV failā atbilst pastkastei, un tajā ir jābūt vērtībai katram no šiem atribūtiem.

Atribūts

Apraksts

Vai obligāts?

EmailAddress

Norāda primāro SMTP e-pasta adresi, piemēram, pilarp@contoso.com, lokālajām pastkastēm.

Izmantojiet primāro SMTP adresi lokālām pastkastēm, nevis lietotāju identifikatoriem no Office 365. Piemēram, ja lokālā domēna nosaukums ir contoso.com, bet Office 365 e-pasta domēna nosaukums — pakalpojums.contoso.com, e-pasta adresēm CSV failā izmantojiet domēna nosaukumu contoso.com.

Obligāts

Parole

Parole, kas jāiestata jaunajai Office 365 pastkastei. Paroles ierobežojumi, kas tiek lietoti jūsu Office 365 organizācijā, attiecas arī uz CSV failā iekļautajām parolēm.

Neobligāts

ForceChangePassword

Norāda, vai lietotājam ir jāmaina parole, kad viņš pirmoreiz pierakstās savā jaunajā Office 365 pastkastē. Šī parametra vērtībai izmantojiet True vai False.

Piezīme.: Ja esat ieviesis vienotās pierakstīšanās risinājumu, izvietojot Active Directory federācijas pakalpojums (AD FS) 2.0 (AD FS 2.0) vai jaunāku versiju savā lokālajā organizācijā, jums atribūta ForceChangePassword vērtībai ir jāizmanto False.

Neobligāts

CSV faila formāts

Tālāk ir CSV faila formāta piemērs. Šajā piemērā trīs lokālas pastkastes tiek migrētas uz Office 365.

CSV faila pirmajā jeb galvenes rindā tiek norādīti to atribūtu vai lauku nosaukumi, kas norādīti tālāk esošajās rindās. Katrs atribūta nosaukums ir atdalīts ar komatu.

EmailAddress,Password,ForceChangePassword 
pilarp@contoso.com,Pa$$w0rd,False
tobyn@contoso.com,Pa$$w0rd,False
briant@contoso.com,Pa$$w0rd,False

Katra rinda zem galvenes rindas atspoguļo vienu lietotāju un nodrošina informāciju, kas tiks izmantota, lai migrētu lietotāja pastkasti. Atribūtu vērtībām katrā rindā ir jābūt tādā pašā secībā kā atribūtu nosaukumiem galvenes rindā.

Lai izveidotu CSV failu, izmantojiet jebkuru teksta redaktoru vai tādu lietojumprogrammu kā Excel. Saglabājiet failu .csv vai .txt formātā.

Piezīme.: Ja CSV failā ir rakstzīmes, kas nav ASCII, vai speciālās rakstzīmes, saglabājiet CSV failu ar UTF-8 vai citu unikoda kodējumu. Atkarībā no lietojumprogrammas CSV faila saglabāšana ar UTF-8 vai citu unikoda kodējumu var būt vienkāršāka, ja datora sistēmas lokalizācija atbilst CSV failā izmantotajai valodai.

Office 365 savienošana ar jūsu e-pasta sistēmu

Migrācijas galapunkts satur iestatījumus un akreditācijas datus, kas nepieciešami, lai savienotu lokālo serveri, kurā tiek viesotas pastkastes, kuras migrējat ar Office 365. Pakāpeniskās migrācijas gadījumā izveidojiet Outlook Anywhere migrācijas galapunktu. Tiek izveidots viens migrācijas galapunkts, ko izmantot visām jūsu migrācijas paketēm.

Migrācijas galapunkta izveide

 1. Dodieties uz Exchange administrēšanas centru.

 2. Pakalpojumā Exchange administrēšanas centrs dodieties uz Adresāti > Migrācija.

 3. Izvēlieties Vēl Sarunas logs — poga Zvanīt > Migrācijas galapunkti.

  Atlasiet migrācijas galapunktu.
 4. Lapā Migrācijas galapunkti izvēlieties Jauns Ikona Jauns .

 5. Lapā Atlasiet migrācijas galapunkta tipu izvēlieties Outlook Anywhere > Tālāk.

 6. Lapā Ievadiet lokālā konta akreditācijas datus ievadiet šādu informāciju:

  • E-pasta adrese     Ierakstiet jebkura lokālās Exchange organizācijas lietotāja e-pasta adresi, kas tiks migrēta. Office 365 pārbaudīs savienojumu ar šī lietotāja pastkasti.

  • Konts ar privilēģijām     Ierakstiet lietotājvārdu (domēna\lietotājvārda formātā vai e-pasta adresi) kontam, kuram ir nepieciešamās administratīvās atļaujas lokālajā organizācijā. Office 365 izmantos šo kontu, lai noteiktu migrācijas galapunktu un pārbaudītu šim kontam piešķirtās atļaujas, mēģinot piekļūt pastkastei ar norādīto e-pasta adresi.

  • Konta ar privilēģijām parole     Ierakstiet paroli kontam ar privilēģijām, kas ir administratora konts.

 7. Izvēlieties Tālāk un pēc tam veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Ja Office 365 veiksmīgi izveido savienojumu ar avota serveri, tiek attēloti savienojuma iestatījumi. Izvēlieties Tālāk.

   Apstiprināts Outlook visur galapunkta savienojums.
  • Ja testa savienojums ar avota serveri nav veiksmīgs, nodrošiniet šādu informāciju:

   • Exchange serveris     Ierakstiet lokālā Exchange Serverpilno domēna nosaukumu (FQDN). Šis ir jūsu pastkastes servera resursdatora nosaukums. Piemēram, EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • RPC starpniekserveris     Ierakstiet Outlook Anywhere RPC starpniekservera pilno domēna nosaukumu. Parasti starpniekserveris ir tāds pats kā jūsu Outlook Web App vietrādis URL. Piemēram, mail.contoso.com, kas ir arī tā starpniekservera vietrādis URL, ko Outlook izmanto, lai izveidotu savienojumu ar Exchange Server.

 8. Lapā Ievadiet vispārīgu informāciju ierakstiet migrācijas galapunkta nosaukumu, piemēram, Test5-endpoint. Abus pārējos lodziņus atstājiet tukšus, lai izmantotu noklusējuma vērtības.

  Migrācijas galapunkta nosaukums.
 9. Izvēlieties Jauns, lai izveidotu migrācijas galapunktu.

  Lai apstiprinātu, ka ir izveidots Exchange Online savienojums ar lokālo serveri, varat izpildīt Test-MigrationServerAvailability 4. piemērā minēto komandu.

Pastkastu migrēšana

Varat izveidot un pēc tam palaist migrācijas paketi, lai migrētu pastkastes uz Office 365.

Pakāpeniskās migrācijas paketes izveide

Pakāpeniskās migrācijas gadījumā pastkastes tiek migrētas paketēs — viena pakete katram CSV failam, ko esat izveidojis.

Pakāpeniskās migrācijas paketes izveide

 1. Exchange administrēšanas centrs naviģējiet uz Adresāti > Migrācija.

 2. Izvēlieties Jauns Ikona Jauns > Migrēt uz Exchange Online.

  Atlasiet Migrēt uz Exchange Online
 3. Lapā Atlasiet migrācijas tipu izvēlieties Pakāpeniskā migrācija > Tālāk.

 4. Lapā Lietotāju atlase izvēlieties Pārlūkot un atlasiet CSV failu, ko izmantot šai migrācijas paketei.

  Pēc CSV faila atlases Office 365 pārbauda CSV failu, lai nodrošinātu, ka:

  • tas nav tukšs;

  • tajā izmantots komatatdalīts formatējums;

  • tajā nav vairāk par 2000 rindu;

  • tajā ietverta nepieciešamā kolonna EmailAddress galvenes rindā;

  • visas rindas ir ar tādu pašu kolonnu skaitu kā galvenes rindā.

  Ja kāda no šīm pārbaudēm neizdodas, tiek parādīta kļūda, kas apraksta kļūmes iemeslu. Šajā brīdī ir jānovērš visas kļūdas CSV failā un tas jāiesniedz atkārtoti, lai izveidotu migrācijas paketi. Kad CSV fails ir pārbaudīts, CSV failā norādīto lietotāju skaits tiek parādīts kā migrējamo pastkastu skaits.

 5. Izvēlieties Tālāk.

 6. Lapā Apstipriniet migrācijas galapunktu pārbaudiet norādīto migrācijas galapunkta informāciju un pēc tam izvēlieties Tālāk.

  Jauna migrācijas pakete ar apstiprinātu galapunktu.
 7. Lapā Pārvietošanas konfigurācija ierakstiet migrācijas paketes nosaukumu (bez atstarpēm vai speciālajām rakstzīmēm) un pēc tam izvēlieties Tālāk. Šis nosaukums ir redzams migrācijas pakešu sarakstā lapā Migrācija pēc migrācijas paketes izveides.

 8. Lapā Sākt paketi izvēlieties vienu no šīm opcijām:

  • Automātiski sākt paketi     Migrācijas pakete tiek sākta, tiklīdz saglabājat jauno migrācijas paketi. Pakete tiek startēta ar statusu Sinhronizē.

  • Manuāli sākt paketi vēlāk     Migrācijas pakete tiek izveidota, taču netiek sākta. Paketes statuss ir iestatīts kā Izveidota. Lai sāktu migrācijas paketi, atlasiet to migrācijas informācijas panelī un pēc tam izvēlieties Sākt.

 9. Izvēlieties Jauna, lai izveidotu migrācijas paketi.

  Jaunā migrācijas pakete ir redzama migrācijas informācijas panelī.

Pakāpeniskās migrācijas paketes sākšana

Ja esat izveidojis migrācijas paketi un konfigurējis manuālu sākšanu, varat to sākt, izmantojot Exchange administrēšanas centru.

Pakāpeniskās migrācijas paketes sākšana

 1. Exchange administrēšanas centrs dodieties uz Adresāti > Migrācija.

 2. Migrācijas informācijas panelī atlasiet paketi un pēc tam izvēlieties Sākt.

 3. Ja migrācijas pakete tiek sākta veiksmīgi, tās statuss migrācijas informācijas panelī mainās uz Sinhronizē....

  Notiek migrācijas paketes sinhronizēšana

Kā pārbaudīt, vai migrācijas darbība ir izdevusies

Jūs varēsit izsekot sinhronizācijas statusam migrācijas informācijas panelī. Ja radusies problēma, varat skatīt žurnālfailu, kurā sniegta papildinformācija par kļūdām.

Varat arī pārbaudīt, vai Office 365 administrēšanas centrs tiek izveidoti lietotāji migrācijas procesā.

Lokālo pastkastu pārvēršana par pasta lietotājiem, lai migrētie lietotāji varētu piekļūt savam e-pastam

Kad esat sekmīgi migrējis pastkastu paketi, ir jābūt veidam, kā ļaut lietotājiem piekļūt savam pastam. Lietotājam, kura pastkaste ir migrēta, tagad ir gan lokāla, gan Office 365 pastkaste. Lietotāji, kuriem pastkaste ir Office 365, vairs nesaņems jaunus pasta ziņojumus savā lokālajā pastkastē.

Tā kā neesat pabeidzis migrāciju, vēl neesat gatavs novirzīt visus lietotājus uz Office 365, lai viņi izmantotu savu e-pastu. Kā rīkoties to lietotāju gadījumā, kuriem ir abas pastkastes? Varat mainīt lokālās pastkastes, kuras jau esat migrējis, uz pasta lietotājiem. Mainot no pastkastes uz pasta lietotāju, varat lietotāju e-pasta izmantošanai novirzīt uz Office 365, nevis uz viņa lokālo pastkasti.

Vēl viens svarīgs iemesls, lai lokālās pastkastes pārvērstu par pasta lietotājiem, ir, lai saglabātu starpniekserveru adreses no Exchange Online pastkastēm, kopējot starpniekserveru adreses uz pasta lietotājiem. Tas ļauj pārvaldīt mākoņa lietotājus no jūsu lokālās organizācijas, izmantojot Active Directory. Turklāt, ja izlemsit pārraukt savas lokālās Exchange organizācijas ekspluatāciju pēc visu pastkastu migrēšanas uz Exchange Online, starpniekserveru adreses, ko esat nokopējis uz pasta lietotājiem, paliks jūsu lokālajā Active Directory.

Lai iegūtu papildinformāciju un lejupielādētu skriptus, kurus varat izpildīt, lai pastkastes pārvērstu par pasta lietotājiem, skatiet tālāk norādīto informāciju:

Neobligāti: migrācijas darbību atkārtošana

Paketes varat palaist vienlaikus vai pa vienai. Rīkojieties atbilstoši savām iespējām, lai palīdzētu lietotājiem, kad viņi pabeidz migrāciju. Atcerieties, ka katrai migrācijas paketei ir 2000 pastkastu ierobežojums.

Kad esat pabeidzis visu lietotāju migrēšanu uz Office 365, esat gatavs sākt e-pasta sūtīšanu tieši uz Office 365 un vecās e-pasta sistēmas ekspluatācijas pārtraukšanu.

Neobligāti: e-pasta kavējumu samazināšana

Jums nav jāveic šis uzdevums, bet, ja izlaižat šo uzdevumu, iespējams, būs nepieciešams ilgāks laiks, līdz e-pasta ziņojumi sāk parādīties jaunajās Office 365 pastkastēs.

Kad lietotāji ārpus jūsu organizācijas sūta jums e-pasta ziņojumu, viņu e-pasta sistēmas katru reizi neveic atkārtotu pārbaudi, kur nosūtīt šo e-pasta ziņojumu. Tā vietā viņu sistēmas saglabā jūsu e-pasta sistēmas atrašanās vietu, izmantojot jūsu DNS servera iestatījumu, kas tiek dēvēts par dzīvlaiku (TTL). Ja maināt savas e-pasta sistēmas atrašanās vietu pirms beidzas TTL, viņu sistēmas mēģina nosūtīt e-pasta ziņojumu uz veco atrašanās vietu, pirms noteikt, ka atrašanās vieta ir mainīta. Tas var izraisīt pasta piegādes kavējumus. Viens paņēmiens, kā no tā izvairīties, ir samazināt TTL, ko jūsu DNS serveris piešķir serveriem ārpus jūsu organizācijas. Tādējādi citas organizācijas biežāk atsvaidzinās jūsu e-pasta sistēmas atrašanās vietu.

Ja iestatīts īss intervāls, piemēram, 3600 sekundes (viena stunda) vai mazāk, tas nozīmē, ka lielākā daļa e-pasta sistēmu pieprasīs atjauninātu atrašanās vietu ik pēc stundas. Ieteicams iestatīt intervālu vismaz šādu, pirms sākt e-pasta migrēšanu. Šis iestatījums nodrošina visām sistēmām, kas sūta jums e-pastu, pietiekami daudz laika, lai apstrādātu izmaiņu. Pēc tam, kad esat pabeidzis pilnīgu pāreju uz Office 365, varat mainīt TTL atpakaļ uz ilgāku intervālu.

TTL iestatījumu varat mainīt savas e-pasta sistēmas pasta apmaiņas ierakstā, kas tiek dēvēts arī par MX ierakstu. Tas atrodas jūsu publiskajā DNS sistēmā. Ja jums ir vairāki MX ieraksti, katra ieraksta vērtība jāmaina uz 3600 sekundēm vai mazāk.

Ja nepieciešama palīdzība par DNS iestatījumu konfigurēšanu, skatiet mūsu Office 365 DNS rokasgrāmatu.

E-pasta maršrutēšana tieši uz Office 365

E-pasta sistēmas izmanto DNS ierakstu, ko sauc par MX ierakstu, lai uzzinātu, kur piegādāt e-pasta ziņojumus. E-pasta migrēšanas procesa laikā MX ieraksts norādīja uz jūsu lokālo e-pasta sistēmu. Tagad, kad e-pasta migrēšana uz Office 365 ir pabeigta visiem jūsu lietotājiem, pienācis laiks norādīt jūsu MX ierakstu uz Office 365. Tas palīdz nodrošināt, ka ienākošais e-pasts tiek piegādāts uz jūsu Office 365 pastkastēm. Pārvietojot MX ierakstu, varēsit arī izslēgt savu veco e-pasta sistēmu, kad būsit gatavs.

Daudzi DNS pakalpojumu sniedzējiem mums ir specifiski norādījumi par to, kā mainīt MX ierakstu. Ja jūsu DNS pakalpojumu sniedzējs nav ietverts, vai arī vēlaties uzzināt vispārīgus norādījumus, esam nodrošinājuši arī vispārīgus MX ierakstu norādījumus.

Tas var ilgt līdz pat 72 stundas, līdz jūsu klientu un partneru e-pasta sistēmas atpazīs mainīto MX ierakstu. Uzgaidiet vismaz 72 stundas, pirms turpināt ar nākamo uzdevumu.

Pakāpeniskās migrācijas paketes dzēšana

Kad esat nomainījis MX ierakstu un pārbaudījis, vai viss e-pasts tiek maršrutēts uz Office 365 pastkastēm, varat izdzēst pakāpeniskās migrācijas paketes. Pirms dzēšat migrācijas paketi, pārbaudiet šādu informāciju:

 • Visi lietotāji paketē izmanto savas Office 365 pastkastes. Kad pakete ir izdzēsta, uz pastkastēm sūtītie e-pasta ziņojumi lokālajā Exchange Server netiek kopēti atbilstošajās Office 365 pastkastēs.

 • Office 365 pastkastes tika sinhronizētas vismaz vienreiz, kad uz tām tika tieši nosūtīti e-pasta ziņojumi. Lai to izdarītu, pārliecinieties, vai migrācijas paketes lodziņa Pēdējās sinhronizācijas laiks vērtība ir jaunāka par laiku, kad tika uzsākta tieša pasta maršrutēšana uz Office 365 pastkastēm.

Dzēšot pakāpeniskā migrācijas paketi, migrācijas pakalpojums notīra visus ierakstus, kas saistīti ar migrācijas paketi, un pēc tam dzēš migrācijas paketi. Pakete tiek noņemta no migrācijas pakešu saraksta migrācijas informācijas panelī.

Pakāpeniskās migrācijas paketes dzēšana

 1. Pakalpojumā Exchange administrēšanas centrs dodieties uz Adresāti > Migrācija.

 2. Migrācijas informācijas panelī atlasiet paketi un pēc tam izvēlieties Dzēst.

  Paketes dzēšana var ilgt dažas minūtes.

 3. Pakalpojumā Exchange administrēšanas centrs dodieties uz Adresāti > Migrācija.

 4. Pārliecinieties, vai migrācijas pakete vairs nav norādīta migrācijas informācijas panelī.

Pēcmigrācijas uzdevumu izpilde

Pēc pastkastu migrēšanas uz Office 365 ir jāizpilda vairāki pēcmigrācijas uzdevumi.

Pēcmigrācijas uzdevumu izpildei veicamās darbības

 1. Aktivizējiet Office 365 lietotāju kontus migrētajos kontos, piešķirot licences.    Ja nepiešķirat licenci, pastkaste tiek atspējota pēc pagarinājuma perioda (30 dienas) beigām. Kā piešķirt licenci vietnē Office 365 administrēšanas centrs, skatiet rakstu Licenču piešķiršana lietotājiem pakalpojumā Office 365 darbam.

 2. Izveidojiet automātiskās noteikšanas DNS ierakstu, lai lietotāji var viegli piekļūt savām pastkastēm.    Kad visas lokālās pastkastes ir migrētas uz Office 365, varat konfigurēt automātiskās noteikšanas DNS ierakstu savai Office 365 organizācijai, lai sniegtu iespēju lietotājiem viegli izveidot savienojumu ar jaunajām Office 365 pastkastēm, izmantojot Outlook mobilos klientus. Šajā jaunajā automātiskās noteikšanas DNS ierakstā ir jāizmanto tā pati nosaukumvieta, ko izmantojat savai Office 365 organizācijai. Piemēram, ja jūsu mākoņa nosaukumvieta ir cloud.contoso.com, jums jāizveido automātiskās noteikšanas DNS ieraksts autodiscover.cloud.contoso.com.

  Office 365 izmanto CNAME ierakstu, lai ieviestu automātiskās noteikšanas pakalpojumu Outlook un mobilajiem klientiem. Automātiskās noteikšanas CNAME ierakstā jābūt ietvertai šādai informācijai:

  • Aizstājvārds:autodiscover

  • Mērķis:autodiscover.outlook.com

  Papildinformāciju skatiet rakstā DNS ierakstu izveide pakalpojumam Office 365, ja pats pārvaldāt savus DNS ierakstus.

 3. Pārtrauciet lokālo Exchange serveru ekspluatāciju.    Kad esat pārbaudījis, vai viss e-pasts tiek maršrutēts uz Office 365 pastkastēm, esat pabeidzis migrāciju, kā arī jums vairs nav jāuztur lokālā e-pasta organizācija, varat atinstalēt Exchange.

  Papildinformāciju skatiet šeit:

  Piezīme.: Exchange ekspluatācijas pārtraukšanai var būt neparedzētas sekas. Pirms lokālās Exchange organizācijas ekspluatācijas pārtraukšanas iesakām sazināties ar Microsoft atbalsta dienestu.

Skatiet arī

Kas jāzina par pakāpenisko e-pasta migrēšanu uz Office 365

Kā migrēt e-pastu uz Office 365

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×