Drukāšana

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Programma Publisher 2010 galvenokārt tiek izmantota, lai radītu augstas kvalitātes drukas publikācijas. Tās var izdrukāt ar galda printeri, kopētavā vai izmantojot komercdrukāšanas pakalpojumus. Informāciju par to, kuru opciju labāk izvēlēties, skatiet rakstā Drukāšana: izvēle starp galda printeri, kopētavu un tipogrāfiju.

Piezīme : Priekšskatījuma logs var būt melnbalts, lai arī jūsu publikācijas ir krāsainas, ja atlasītais printeris neatbalsta krāsu drukāšanu vai ja atlasītais printeris atbalsta krāsas, bet jūs atlasījāt iestatījumu Kompozīts pelēktoņu.

Šajā rakstā

Kur ir drukāšanas komanda?

Drukas iestatījumus un drukas priekšskatījums

Publikācijas drukāšana

Kur ir drukāšanas komanda?

Komanda Drukāt tagad ir Backstage skatā. Lai dotos uz Backstage skatu, noklikšķiniet uz pogas fails augšējā kreisajā stūrī Publisher Pogas fails . Papildus drukāšanas Backstage skatā satur komandas saglabāšana, atvēršana, un aizvēršana failus, kā arī informāciju par pašreizējo publikāciju un koplietošanas publikācijas un Publisher opcijas. Detalizētāku informāciju skatiet rakstā Darba sākšana — kas ir jaunumi programmā Publisher 2010 un kas ir noticis ar izvēlni Fails? rakstus.

Uz lapas sākumu

Drukas iestatījumi un drukas priekšskatījums

Jaunais Backstage skats drukāšanai izskatās šādi: publisher drukas iestatījumu pārskats

Kreisajā pusē ir drukas iestatījumi un priekšskatījuma rūtī labajā pusē. Iestatījumi kreisajā pusē ietekmēs drukātās publikācijas, kamēr iestatījumi labajā pusē ietekmē tikai skatīt publikāciju.

Piezīme : Noteiktas vadīklas ir atkarīgas no citiem iestatījumiem, piemēram, krāsu vadīkla ir pieejama tikai tad, ja jūsu printeris var drukāt krāsainas izdrukas, un priekšējais/aizmugurējais caurspīdīguma slīdnis ir pieejams tikai tad, ja izvēlaties drukāt uz abās lapas pusēm.

Šie drukas iestatījumi ļauj konfigurēt tālāk uzskaitītos elementus.

drukas iestatījumi programmā publisher 2010

1. Drukāt.     Ievadiet drukas darba izdrukājamo eksemplāru skaitu un nospiediet Drukāt, lai šo darbu nosūtītu uz printeri.

2. Printeris.     Papildus atlasīšanai no pieejamo printeru saraksta, varat arī pievienot jaunu printeri, piekļūt iestatījumiem Papildu izvades iestatījumi un izdrukāt failā.

3. Iestatījumi.     Šajā iestatījumu sadaļā jūs varat kontrolēt tālāk uzskaitītos vienumus.

 • Lappuses.     Ļauj drukāšanai atlasīt noteiktas lappuses vai lappušu diapazonu.

 • Drukas izvietojums.     Šeit varat norādīt, kur uz papīra lapas drukāt jūsu publikāciju un kā papīra lapā izkārtot jūsu publikācijas lappuses.

 • Papīra izmēri.     Atlasiet papīra lappušu izmērus un stilu, ko izmantosit savas publikācijas drukāšanai.

 • Drukāšana uz vienas/abām lapas pusēm.     Izvēlieties, vai drukāt vienā lapas pusē, abās lapas pusēs un kuru malu izmantot lapas apgriešanai.

 • Krāsa.     Ja printeris atbalsta krāsas, šī vadīkla ļauj izvēlēties krāsu vai pelēktoņu drukāšanu.

 • Saglabāt iestatījumus kopā ar publikāciju.     Ja ir atzīmēta šī izvēles rūtiņa, kopā ar publikāciju tiek saglabātas arī atlases Iestatījumi.

Piezīme : Programmā Office Publisher papīra izmēri attiecas uz jūsu publikācijas darba zonu. Papīra vai loksnes izmēri ir drukāšanā izmantotā papīra izmēri. Papīra loksne var ietvert vairākas lapas, un lielu lapu var izvietot pa vairākām loksnēm.

Priekšskatījuma rūts mainās, attēlojot drukas iestatījumos veiktās izmaiņas. Tā arī ļauj veikt tālāk aprakstītās darbības.

Drukas priekšskatījums programmā Publisher 2010

1. Pārvietošanās loksnē.     Pārvietojieties pa savas publikācijas loksnēm.

2. Pogas Priekšpuse un Aizmugure.     Šīs pogas ir pieejamas, drukājot abās lapas pusēs; noklikšķiniet uz tām, lai apskatītu lapas priekšpusi vai aizmuguri.

3. Tālummaiņas slīdnis.     Bīdiet pa kreisi, lai tālinātu savu publikāciju, un bīdiet pa labi, lai to tuvinātu.

4. Ietilpināt loksnē.     Ja apskatāt vairākas lapas, ar šo pogu tiek veikta tālummaiņa līdz vienas loksnes skatam.

5. Skatīt vairākas loksnes.     Ja publikāciju ir paredzēts drukāt uz vairākām loksnēm, ar šo pogu varat priekšskatīt vairākas loksnes vienlaicīgi.

6. Rādīt/paslēpt lappušu numurus.     Ar šo slīdni varat apskatīt uz papīra lapām izvietojamo lappušu secību. Tas ir īpaši noderīgs, ja drukājat publikāciju ar vairākām lappusēm vienā loksnē, piemēram, kā apsveikuma kartītē.

7. Rādīt/paslēpt mērjoslu:    rāda vai paslēpj mērjoslas augstuma un platuma pašlaik atlasītā papīra loksnes platumu. Ja maināt papīra formāta iestatījumus, attiecīgi tiks mainīts mērjoslas.

8. caurspīdīgu skatu slīdni:    , ja tiek drukātas lapas abās pusēs, šo slīdni ļaus skatīt uz otru pusi lapas, piemēram, turot izdrukāti papīra gaiši tabulai. Tas ļauj jums un pārliecinieties, ka publikācijas līniju uz augšu pareizi, uz abām lapas pusēm.

Uz lapas sākumu

Publikācijas drukāšana

 1. Lai atvērtu skatu Backstage, noklikšķiniet uz pogas Fails.

 2. Noklikšķiniet uz Drukāt, lai atvērtu drukas iestatījumu lapu.

  Iespējams, būs mazliet jāpagaida, līdz programma Publisher izveidos savienojumu ar printeri.

 3. Sadaļā Drukāt iestatiet drukājamo eksemplāru skaitu pie vienuma Drukas darba eksemplāri.

 4. Pārliecinieties, ka sadaļā Printeris ir atlasīts pareizais printeris.

  Neatkarīgi no tā, vai jūsu publikācijās ir krāsas, priekšskatījuma logs ir redzams melnbalts, ja vien nav atlasīts krāsu printeris.

 5. Sadaļā Iestatījumi.

  1. Pārliecinieties, ka ir atlasīta pareizā lapu vai sadaļu kopa.

  2. Atlasiet formātu, kādā lappuses ir jāizkārto loksnē.

  3. Iestatiet papīra izmērus.

  4. Iestatiet, vai drukāt uz vienas lapas puses vai uz abām un — ja drukājat uz abām lapas pusēm — vai papīra loksni apgriezt gareniski vai sāniski.

  5. Ja printeris spēj drukāt krāsainas izdrukas, izvēlieties — drukāt krāsaini vai pelēktoņos.

 6. Lai publikāciju sūtītu uz printeri, noklikšķiniet uz pogas Drukāt.

Vairāku publikācijas eksemplāru drukāšana

 1. Lai atvērtu skatu Backstage, noklikšķiniet uz pogas Fails.

 2. Noklikšķiniet uz Drukāt, lai atvērtu drukas iestatījumu lapu.

  Iespējams, būs mazliet jāpagaida, līdz programma Publisher izveidos savienojumu ar printeri.

 3. Sadaļā Drukāt iestatiet drukājamo eksemplāru skaitu pie vienuma Drukas darba eksemplāri.

 4. Lai publikāciju sūtītu uz printeri, noklikšķiniet uz pogas Drukāt.

Uz lapas sākumu

Atsevišķu publikācijas lappušu drukāšana

 1. Lai atvērtu skatu Backstage, noklikšķiniet uz pogas Fails.

 2. Noklikšķiniet uz Drukāt, lai atvērtu drukas iestatījumu lapu.

  Iespējams, būs mazliet jāpagaida, līdz programma Publisher izveidos savienojumu ar printeri.

 3. Sadaļā Iestatījumi noklikšķiniet tekstlodziņā Lappuses.

 4. Tekstlodziņā ievadiet pirmās drukājamās lappuses numuru, ievadiet pārnesumzīmi un pēc tam ierakstiet drukājamo lappušu diapazona pēdējās lappuses numuru, piemēram, 2-4.

 5. Lai publikāciju sūtītu uz printeri, noklikšķiniet uz pogas Drukāt.

Atsevišķu lappušu drukāšana

 1. Lai atvērtu skatu Backstage, noklikšķiniet uz pogas Fails.

 2. Noklikšķiniet uz Drukāt, lai atvērtu drukas iestatījumu lapu.

  Iespējams, būs mazliet jāpagaida, līdz programma Publisher izveidos savienojumu ar printeri.

 3. Sadaļā Iestatījumi noklikšķiniet tekstlodziņā Lappuses.

 4. Tekstlodziņā ievadiet pirmās drukājamās lappuses numuru, komatu, pēc tam ierakstiet nākamās drukājamās lappuses numuru. Atkārtojiet šīs darbības katrai drukājamai lappusei, piemēram, 2,4,6,8.

 5. Lai publikāciju sūtītu uz printeri, noklikšķiniet uz pogas Drukāt.

Uz lapas sākumu

Katras lappuses drukāšana vairākos eksemplāros

Ja drukājat etiķetes vai vizītkartes, noklusējuma opcija ir Vairāki eksemplāri loksnē, tā katras jūsu publikācijas lappuse tiek drukāta vairākos eksemplāros, katra lappušu kopa uz atsevišķām papīra loksnēm. Ja izvēlaties šo opciju, kļūst pieejama poga Izkārtojuma opcijas , ļaujot jums pielāgot piemales palīglīnijas, palielinot vai samazinot uz vienas papīra loksnes ietilpināmo publikācijas eksemplāru skaitu. Piemēram, ja vizītkaršu publikācijā ietilpst divas lappuses — katrā lappusē ir cita vizītkarte — un atlasāt Vairāki eksemplāri loksnē un 10 eksemplārus, tad kopā tiek izdrukāti 20 eksemplāri — abu dažādo vizītkaršu 10 eksemplāri — uz divām papīra loksnēm, uz katras loksnes pa lappusei.

 1. Lai atvērtu skatu Backstage, noklikšķiniet uz pogas Fails.

 2. Noklikšķiniet uz Drukāt, lai atvērtu drukas iestatījumu lapu.

  Iespējams, būs mazliet jāpagaida, līdz programma Publisher izveidos savienojumu ar printeri.

 3. Sadaļā Iestatījumi atlasiet Vairāki eksemplāri loksnē un atlasiet eksemplāru skaitu.

 4. Lai publikāciju sūtītu uz printeri, noklikšķiniet uz pogas Drukāt.

  Piezīmes : 

  • Ja noklikšķināt uz Viena lappuse loksnē, publikācija tiek izdrukāta papīra lapas centrā.

  • Ja vēlaties drukāt vienu publikācijas lappusi uz vienas papīra lapas konkrētā novietojumā, noklikšķiniet uz Vairāki eksemplāri loksnē, noklikšķiniet uz Izkārtojuma opcijas, pēc tam sadaļā Citas drukas opcijas mainiet publikācijas novietojumu lappusē, pielāgojot rindas opcijas, kolonnas opcijas, kā arī un horizontālās un vertikālās atstarpes. Šī opcija ir pieejama publikācijām, kuru lappušu izmēri ir mazāki nekā papīra izmēri, piemēram, Sludinājumi, Vizītkartes un Kartītes ar sveicieniem.

Vairāku lappušu drukāšana katrā loksnē

Ja vēlaties drukāt etiķetes, personas kartes vai vizītkartes, parasti visizdevīgāk ir veselu sēriju drukāt vienā loksnē. Programmā Publisher to var izdarīt no opcijas Vairākas lappuses loksnē, lapā Drukāt. Ja izvēlaties šo opciju, kļūst pieejama poga Izkārtojuma opcijas, ļaujot jums pielāgot piemales palīglīnijas, palielinot vai samazinot uz vienas papīra loksnes ietilpināmo publikācijas eksemplāru skaitu. Piemēram, ja ir 10 pastkartīšu kopa, katrā ir rakstīta dažāda informācija, un atlasāt Vairākas lappuses loksnē un vienu kopiju, visas desmit lappuses tiek izdrukātas uz vienas loksnes.

Piezīme : Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja publikācijas izmēri ir mazāki par loksni, uz kuras iestatāt drukāt šo publikāciju.

 1. Lai atvērtu skatu Backstage, noklikšķiniet uz pogas Fails.

 2. Noklikšķiniet uz Drukāt, lai atvērtu drukas iestatījumu lapu.

  Iespējams, būs mazliet jāpagaida, līdz programma Publisher izveidos savienojumu ar printeri.

 3. Sadaļā Iestatījumi atlasiet Vairākas lappuses loksnē un atlasiet eksemplāru skaitu.

 4. Lai publikāciju sūtītu uz printeri, noklikšķiniet uz pogas Drukāt.

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×