Diskusiju dēļa pielāgošana

Piezīme.:  Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā .

Diskusiju dēļi nodrošina vietnes dalībniekiem forumus, kur var apspriest dažādas tēmas. Lielākā daļa vietņu veidņu sniedz iespēju izveidot diskusiju dēli, un daudzām vietnēm un darbvietas vietnēm ir iebūvētais diskusiju dēlis Grupas diskusija. Ja esat vietnes īpašnieks, varat diskusiju dēļus pielāgot.

Šajā rakstā

Par pielāgošanu diskusiju dēļi.

Skata izveide

Skata rediģēšana

Skata dzēšana

Noklusējuma publiskā skata norādīšana

Diskusiju dēļu pielāgošana

Diskusiju dēļiem specifisku skatu un izturēšanās pielāgošanai ir pieejamas vairākas opcijas. Izveidojot jaunu diskusiju dēļa skatu, tam pamatā jābūt esošam skatam. Pēc noklusējuma tiek nodrošināti šādi skati:

 • Tēmas skats.    Šis skats ir pieejams tikai augšējā līmeņa mapē (diskusiju dēļa visaugstākais līmenis) un tiek lietots, lai skatītu diskusiju nosaukumus un citus metadatus atsevišķā diskusijā. Katras diskusijas nosaukums dēlī tiek parādīts kā saite kolonnā Tēma, uz kuras var noklikšķināt, lai pārietu uz zemāka līmeņa mapi, kur tiek parādītas konkrētās diskusijas atbildes.

  Piezīme.: Kaut gan augšējā līmeņa mapei ir iespējams lietot atšķirīgu skatu, piemēram, plaknes vai pavedienu skatu, tomēr to neiesakām. Tā vietā lietojiet tēmas skatu vai skatu, kas izveidots, par pamatu ņemot tēmas skatu.

 • Plaknes skats.    Pēc noklusējuma šis skats ir pieejams tikai diskusijas satura tipa mapēs. Tas nozīmē, kas tas nav pieejams augšējā līmeņa mapē. Šajā skatā diskusijas tēma, visas diskusijas atbildes un citas atbildes ir līdzinātas vienā malā.

 • Pavedienu skats.    Pēc noklusējuma šis skats ir pieejams tikai diskusijas satura tipa mapēs. Tas nozīmē, kas tas nav pieejams augstākā līmeņa mapē. Šajā skatā diskusijas tēma ir līdzināta vienā pusē, visas diskusijas atbildes tiek kārtotas ar nelielu atkāpi, bet visas atbildes uz iepriekšējām atbildēm tiek parādītas ar vēl lielāku atkāpi. Šis skats ļauj ātrāk noteikt, vai atbilde ir sniegta tieši uz diskusijas tēmu vai uz iepriekšējo atbildi.

Piezīme.: Izveidojot skatu, var norādīt to kā personisku vai publisku skatu. Jāņem vērā, ka personiskais skats ir pieejams tikai personai, kas to ir definējusi, bet publiskais skats ir pieejams ikvienam.

Šī tabula apraksta konfigurācijas opcijas, kuras var izvēlēties vietnes īpašnieki, veidojot diskusiju dēļa skatu. Lielākā daļa no šīm opcijām ir pieejamas, arī rediģējot esošos skatus.

Piezīme.: Lai pielāgotu lielāko daļu saraksta iestatījumu, ir jābūt atļaujai pārvaldīt vai mainīt sarakstus.

Konfigurācijas opcijas

Darbības

Nosaukums

Iestatiet šim skatam unikālu nosaukumu un norādiet, vai to izveidot par noklusējuma publisko skatu.

Piezīme.: Izvēles rūtiņa Izveidot šo skatu kā noklusēto attiecas tikai uz publiskajiem, bet ne personiskajiem skatiem.

Auditorija

Norādiet, vai tas ir personiskais vai publiskais skats.

Piezīme.: Šī opcija ir pieejama, tikai skatu izveidojot.

Kolonnas

Atlasiet šajā skatā nepieciešamās kolonnas un kārtību, kādā tās jāparāda.

Kārtošana

Atlasiet primārās un sekundārās kolonnas, kuras ir jākārto, un to kārtošanu augošā vai dilstošā secībā.

Filtrēšana

Norādiet, vai šajā skatā parādīt visus elementus (diskusijas un atbildes) vai elementus filtrēt. Lai filtrētu vairāk nekā divās kolonnās, noklikšķiniet uz Rādīt papildu kolonnas.

Piezīme.: Ja izvēlaties elementus filtrēt, ātrākai lapas parādīšanai iesakām izvēlēties kolonnu, kas ir indeksēta pirmajai klauzulai.

Grupēt pēc

Norādiet, vai grupēt diskusijas atsevišķā kolonnā. Piemēram, var izvēlēties grupēt visas diskusijas, kuras izveidojis kāds noteikts lietotājs vai kuras izveidotas noteiktā dienā.

Kad diskusijas ir sagrupētas, tās tiek parādītas diskusiju dēļa galvenajā lapā koka skatā, kas tiek nosaukts tāpat kā kolonna, kurā tās sagrupētas. Varat izvēlēties, vai šis koka skats pēc noklusējuma tiek sakļauts vai paplašināts, un izvēlēties katrā lapā parādīto grupu skaitu.

Kopsummas

Norādiet kopsummas katrai atsevišķai kolonnai šai skatā. Atsevišķai kolonnai atlasot opciju Skaitlis:, tiek parādīts elementu skaits šajā kolonnā diskusiju dēļa galvenajā lapā. Dažām kolonnām ir opcijas Maksimums un Minimums, kas parāda attiecīgi maksimālās un minimālās vērtības šajā kolonnā.

Stils

Izvēlieties šim skatam vienu no vairākiem iepriekš definētiem stiliem.

Mapes

Lietojiet opcijas šajā sadaļā, lai veiktu tālāk minētās izvēles, ar kuru palīdzību skatiem var pievienot daudzas variācijas:

 • Izvēlēties, vai elementi tiek rādīti mapēs vai bez mapēm.

  Plaknes un pavedienu skatā, parādot elementus mapēs, tiek parādīta diskusijas tēma zemāka līmeņa mapju saraksta sākumā. Parādot elementus bez mapēm, tiek parādīts tas pats elementu saraksts bez tēmas saraksta sākumā.

  Piezīme.: Tēmas skatā elementu parādīšana mapēs ir noklusējuma un ieteicamais iestatījums.

 • Rādīt šo skatu visās mapēs, tikai augšējā līmeņa mapē vai noteikta atlasīta satura tipa mapēs.

  Piezīme.: Lielākā daļa skatu nav piemēroti vienlaikus gan augšējā līmeņa mapei, gan zemāka līmeņa mapēm. Tāpēc, pirmkārt, jāizvēlas izveidot skatus, kuru pamatā ir tēmas skats, kas ir pieejams tikai augšējā līmeņa mapē. Otrkārt, jāizvēlas izveidot skatus, kuru pamatā ir plaknes vai pavedienu skats, kas ir pieejami specifiska satura tipa mapēm.

Maksimālais elementu skaits

Norādiet rādāmo elementu skaitu šajā skatā. Varat noteikt skaita galējo ierobežojumu vai arī ļaut lietotājiem skatīt visus elementus sarakstā noteikta izmēra blokos.

Uz lapas sākumu

Skata izveidošana

Konkrētam diskusiju dēlim izveidotie skati ir pieejami visām diskusijām tajā.

 1. Ātrās palaišanas joslā noklikšķiniet uz tā diskusiju dēļa nosaukuma, kurā jāizveido skats.

  Ja netiek parādīta diskusiju dēļa nosaukuma, noklikšķiniet uz Skatīt visu vietnes saturuun pēc tam noklikšķiniet uz diskusiju dēļa nosaukuma.

 2. Izvēlnē Iestatījumi noklikšķiniet uz Izveidot skatu.

 3. Skata izveidošanas lapā sadaļā Sākt ar esošu skatu noklikšķiniet uz tā esoša skata nosaukuma, kuru, ņemot par pamatu, jāveido jaunais skats.

 4. Skata izveidošanas lapā sadaļā Nosaukums ievadiet unikālu šī skata nosaukumu un norādiet, vai to padarīt par noklusējuma publisko skatu.

 5. Sadaļā Auditorija norādiet, vai tas ir personiskais vai publiskais skats.

 6. Sadaļā Kolonnas atlasiet kolonnas un vietu, kur tās jāparāda šajā skatā.

 7. Sadaļā Kārtošana atlasiet pirmo un otro kolonnu, kādās ir jākārto šajā skatā.

  Ja nevēlaties atlasīt kolonnas kārtošanai, izvēlieties Nevienu.

 8. Sadaļā Filtrēšana izvēlieties šī skata filtrēšanas opcijas.

 9. Sadaļā Mapes izvēlieties šī skata mapes opcijas.

  Papildinformāciju par pieejamām opcijām skata izveidošanas lapā skatiet iepriekšējā tabulā.

 10. Pabeidzot atlasīšanu, noklikšķiniet uz Labi.

Uz lapas sākumu

Skata rediģēšana

 1. Ātrās palaišanas joslā noklikšķiniet uz diskusiju dēļa nosaukuma, kurā jārediģē skats.

  Ja netiek parādīta diskusiju dēļa nosaukuma, noklikšķiniet uz Skatīt visu vietnes saturuun pēc tam noklikšķiniet uz diskusiju dēļa nosaukuma.

 2. Izpildiet vienu no šīm darbībām:

  • Ja jārediģē skats, kas ir parādīts augstākā līmeņa mapē, izvēlieties rediģējamo skatu no izvēlnes Skats.

  • Ja jārediģē skats ziņām, noklikšķiniet uz jebkuras diskusijas nosaukuma un pēc tam izvēlieties rediģējamo skatu no izvēlnes Skats.

 3. Izvēlnē Skats noklikšķiniet uz Modificēt šo skatu.

 4. Veiciet vajadzīgās izmaiņas skata rediģēšanas lapā un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

  Papildinformāciju par skata rediģēšanas lapā pieejamām opcijām skatiet iepriekšējā tabulā.

Uz lapas sākumu

Skata dzēšana

 1. Ātrās palaišanas joslā noklikšķiniet uz diskusiju dēļa nosaukuma, kurā jādzēš skats.

  Ja netiek parādīta diskusiju dēļa nosaukuma, noklikšķiniet uz Skatīt visu vietnes saturuun pēc tam noklikšķiniet uz diskusiju dēļa nosaukuma.

 2. Izvēlnē Iestatījumi noklikšķiniet uz Diskusiju dēļa iestatījumi.

 3. Lapas pielāgošana diskusiju dēļa nosaukuma diskusiju sadaļā skati noklikšķiniet uz skata nosaukuma, kuru vēlaties dzēst.

 4. Skata rediģēšanas lapā noklikšķiniet uz Dzēst un pēc tam, lai apstiprinātu, noklikšķiniet uz Labi.

Uz lapas sākumu

Noklusējuma publiskā skata norādīšana

Varat norādīt noklusējuma skatu diskusijām un citu noklusējuma skatu atbildēm.

 1. Ātrās palaišanas joslā noklikšķiniet uz diskusiju dēļa nosaukuma, kurā jānorāda noklusējuma publiskais skats.

  Ja netiek parādīta diskusiju dēļa nosaukuma, noklikšķiniet uz Skatīt visu vietnes saturuun pēc tam noklikšķiniet uz diskusiju dēļa nosaukuma.

 2. Izvēlnē Iestatījumi noklikšķiniet uz Diskusiju dēļa iestatījumi.

 3. Lapas pielāgošana diskusiju dēļa nosaukuma diskusiju sadaļā skati noklikšķiniet uz skata nosaukuma, kuru vēlaties padarīt par noklusējuma skatu.

 4. Skata rediģēšanas lapā sadaļā Nosaukums atzīmējiet izvēles rūtiņu Izveidot šo skatu kā noklusēto un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×