Office
Pierakstīties

Direktorija atribūtu sagatavošana sinhronizēšanai ar Office 365, izmantojot rīku IdFix

Šajā tēmā ir sniegti detalizēti norādījumi par rīka palaišanu, bieži izplatītajām kļūdām, ieteicamajiem labojumiem, piemēriem un labāko praksi, kā rīkoties, ja radies liels skaits kļūdu.

Kļūdu labošana jūsu direktorijā, izmantojot IdFix GUI

Palaidiet Office 365 rīku IdFix, lai meklētu problēmas jūsu direktorijā un pēc tam labotu kļūdas GUI, kā aprakstīts šajā tēmā. Ja rīks atgriež tukšu tabulu, kļūdas netika atklātas. Ja jūsu direktorijā ir daudz problēmu, rīks var atgriezt ārkārtīgi daudz kļūdu. Viens veids, kā to risināt, ir vispirms novērst visas viena tipa kļūdas un pēc tam pāriet pie nākamā tipa.

 1. Pirms sākat veikt izmaiņas, skatiet rīka IdFix sniegtos ieteikumus.

  Pārskatiet IdFix atgriezto kļūdu sarakstu. Varat kārtot kļūdas pēc kļūdas tipa, noklikšķinot uz KĻŪDA tās kolonnas augšpusē, kur norādīti kļūdu tipi. Ja vairākas kļūdas ir saistītas ar vienu atribūtu, kļūdas tiek apvienotās vienā rindā. Ja iespējams, IdFix piedāvā ieteikumu labojumam kolonnā ATJAUNINĀJUMS. Labojuma pamatā ir citu ar objektu saistīto atribūtu pārbaude. Lai gan tie parasti ir labāki nekā tie, kas jau ir direktorijā, tikai jūs varat izlemt, kas tiešām ir precīzi.

  Ja IdFix ir labojuma ieteikums dublikāta kļūdai, labojums tiek identificēts ar kādu no trīs atzīmēm vērtības sākumā kolonnā ATJAUNINĀJUMS, piemēram, [E]john.doe@contoso.com. Ja akceptējat ieteikumu, kad veicat izmaiņas, atzīme netiek ievietota direktorijā. Tiks lietota tikai vērtība, kas seko ieteikuma atzīmei, piemēram, john.doe@contoso.com. Ja vēlaties akceptēt ieteikumu, atlasiet atbilstošo darbību kolonnā DARBĪBA. Atzīmes norāda darbības šādi:

  • [C]    Ieteiktā darbība PABEIGT. Vērtība nav jārediģē.

  • [E]    Ieteiktā darbība REDIĢĒT. Vērtību ir ieteicams mainīt, lai nepieļautu konfliktu ar citu vērtību direktorijā.

  • [R]    Ieteiktā darbība NOŅEMT. Vērtība ir SMTP starpniekserveris objektā, kam nav iespējots pasts, un to, visticamāk, var droši noņemt.

 2. Kad esat izlasījis un sapratis kļūdas, atjauniniet ievadi kolonnā ATJAUNINĀJUMS ar jūsu veiktajām izmaiņām un pēc tam kolonnā DARBĪBA atlasiet, kas IdFix jādara, lai ieviestu izmaiņas. Piemēram, diviem lietotājiem var būt proxyAddress, kas identificēts kā dublikāts. Tikai viens lietotājs var izmantot proxyAddress pasta piegādei. Lai novērstu šo problēmu, atzīmējiet kolonnu DARBĪBA ar PABEIGT lietotājam ar pareizo vērtību un atzīmējiet kolonnu DARBĪBA ar NOŅEMT otram lietotājam. Tādējādi tiek noņemts proxyAddress atribūts no lietotāja, kam šis proxyAddress nepieder, un netiek veiktas izmaiņas lietotājam, kam šis proxyAddress ir pareizs.

 3. Nākamajā tabulā ir aprakstītas kļūdas, ko ir noteicis IdFix, nodrošināti visbiežāk ieteiktie labojumi no rīka un dažos gadījumos sniegti piemēri, kā tās novērst.

  Biežākās kļūdas un risinājumi, ko nosaka IdFix

  KĻŪDA

  Kļūdas tipa apraksts

  Ieteiktais labojums

  Piemērs

  rakstzīme

  Nederīgas rakstzīmes. Vērtībā ir rakstzīme, kas nav derīga.

  Ieteiktais labojums kolonnā ATJAUNINĀJUMS parādītajai kļūdai rāda vērtību ar noņemtu nederīgo vērtību.

  Atstarpe derīgas e-pasta adreses beigās ir neatļauta rakstzīme, piemēram:

  "user@contoso.com "

  Atstarpe derīgas e-pasta adreses sākumā ir neatļauta rakstzīme, piemēram:

  " user@contoso.com"

  ú rakstzīme ir neatļauta rakstzīme.

  duplicate

  Ieraksta dublikāts. Vērtībai ir dublikāts vaicājuma ietvaros. Visi vērtību dublikāti tiks parādīti kā kļūdas.

  Rediģējiet vai noņemiet vērtības, lai novērstu dublēšanos. Rīks nenodrošinās ieteicamo labojumu dublikātiem. Tā vietā jums ir jāizvēlas, kurš no diviem vai vairākiem dublikātiem ir pareizais, un jāizdzēš ieraksta vai ierakstu dublikāts(i).

  format

  Formatēšanas kļūda. Vērtība pārkāpj atribūtu lietojuma formāta prasības.

  Ieteiktais atjauninājums rādīs vērtību ar noņemtām nederīgajām vērtībām. Ja nederīgu rakstzīmju nav, opcijas Atjauninājums un Vērtība būs vienādas. Jums ir jānosaka, ko tiešām vēlaties sadaļā Atjauninājums. Rīks nenodrošinās ieteicamo labojumu visām formatējuma kļūdām.

  Piemēram, SMTP adresēm ir jāatbilst RFC 2822 un mailNickName sākumā vai beigās nedrīkst būt punkts. Papildinformāciju par direktorija atribūtu formāta prasībām skatiet sadaļā “Direktorija objektu un atribūtu sagatavošana” rakstā Gatavošanās lietotāju nodrošināšanai, izmantojot direktorija sinhronizēšanu pakalpojumā Office 365.

  topleveldomain

  Augstākā līmeņa domēns. Tas attiecas uz vērtībām, uz kurām attiecas RFC 2822 formatējums. Ja augstākā līmeņa domēns nav internetā maršrutējams, tā tiks identificēta kā kļūda. Piemēram SMTP adrese, kas beidzas ar .local, nav internetā maršrutējama un izraisīs šādu kļūdu.

  Mainiet vērtību uz internetā maršrutējamu domēnu, piemēram, .com vai .net.

  Mainiet myaddress@fourthcoffee.local uz fourthcoffee.com vai citu internetā maršrutējamu domēnu.

  Norādījumus skatiet rakstā Kā sagatavot nemaršrutējamu domēnu (piemēram, .local domēnu) direktorija sinhronizēšanai.

  domainpart

  Domēna daļas kļūda. Tas attiecas uz vērtībām, uz kurām attiecas RFC 2822 formatējums. Ja vērtības domēna daļa nav derīga un neatbilst RFC 2822, tā tiks ģenerēta.

  Mainiet vērtību uz tādu, kas atbilst RFC 2822. Piemēram, pārliecinieties, vai tajā nav atstarpes vai neatļautas rakstzīmes.

  Mainiet myaddress@fourth coffee.com uz myaddress@fourthcoffee.com.

  domainpart_localpart

  Lokālās daļas kļūda. Tas attiecas uz vērtībām, uz kurām attiecas RFC 2822 formatējums. Ja vērtības lokālā daļa nav derīga un neatbilst RFC 2822, tā tiks ģenerēta.

  Mainiet vērtību uz tādu, kas atbilst RFC 2822. Piemēram, pārliecinieties, vai tajā nav atstarpes vai neatļautas rakstzīmes.

  Mainiet my”work”address@fourthcoffee.com uz myworkaddress@fourthcoffee.com.

  length

  Garuma kļūda. Vērtība pārkāpj atribūta garuma ierobežojumu. Tā visbiežāk rodas, ja ir mainīta direktorija shēma.

  IdFix ieteiktais atjauninājums saīsinās vērtību līdz pieņemamam garumam.

  Ņemiet vērā, ka tas var radīt nevēlamus rezultātus. Pārskatiet ieteikto labojumu un mainīt to, ja nepieciešams, pirms noklikšķināt uz Lietot.

  blank

  Tukša jeb nulles kļūda. Vērtība pārkāpj null ierobežojumu sinhronizējamajiem atribūtiem. Tikai dažos atribūtos ir jābūt vērtībai.

  Ja iespējams, ieteiktais atjauninājums izmantos citas atribūta vērtības, lai ģenerētu iespējamu aizstājēju.

  mailmatch

  Attiecas tikai uz Office 365 Dedicated. Vērtība neatbilst pasta atribūtam.

  Ieteiktais atjauninājums būs pasta atribūta vērtība ar prefiksu “SMTP:”.

 4. Lai novērstu kļūdu, atlasiet opciju nolaižamajā sarakstā DARBĪBA.

  Tālāk esošajā tabulā ir aprakstītas opcijas DARBĪBA darbības, kuras varat veikt atribūtiem, izmantojot rīku IdFix. Ja atstājat kolonnu DARBĪBA tukšu, rīks IdFix neveiks nekādas darbības ar norādīto kļūdu direktorijā.

  Darbības, ko varat veikt, izmantojot IdFix

  DARBĪBA

  Darbības apraksts

  Piemērs

  PABEIGT

  Sākotnējā vērtība ir pieņemama, un to nav ieteicams mainīt, neskatoties uz to, ka tā tiek identificēta kā kļūda.

  Diviem lietotājiem starpniekservera adrese ir identificēta kā dublikāts. Tikai viens var izmantot vērtību pasta piegādei. Atzīmējiet lietotāju ar pareizo vērtību kā PABEIGT.

  NOŅEMT

  Atribūta vērtība tiks dzēsta no avota objekta. Vairāku vērtību atribūta gadījumā, piemēram, proxyAddresses, tikai atsevišķā parādītā vērtība tiks izdzēsta.

  Diviem lietotājiem starpniekservera adrese ir identificēta kā dublikāts. Tikai viens var izmantot vērtību pasta piegādei. Atzīmējiet lietotāju ar vērtības dublikātu kā NOŅEMT.

  REDIĢĒT

  Informācija kolonnā ATJAUNINĀJUMS tiks izmantota, lai modificētu atribūta vērtību. Ja rīks IdFix ir ieteicis derīgu vērtību ATJAUNINĀJUMS, kolonnā DARBĪBA atlasiet REDIĢĒT un pārejiet pie nākamās kļūdas. Ja jums ieteikums nepatīk, ierakstiet jaunu kolonnā ATJAUNINĀJUMS un pēc tam kolonnā DARBĪBA atlasiet REDIĢĒT.

  ATSAUKT

  Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja esat veicis atjaunošanu no transakciju žurnāla. Atlasot ATSAUKT, atribūta vērtība tiks atjaunota uz sākotnējo vērtību.

  NEIZDEVĀS

  Šī vērtība tiek atgriezta tikai tad, ja vērtībai ATJAUNINĀJUMS ir nezināms konflikts ar AD DS kārtulām. Šādā gadījumā varat rediģēt vērtību kolonnā ATJAUNINĀJUMS vēlreiz, ja zināt, kāda kļūme ir. Var būt nepieciešams analizēt objekta vērtības, izmantojot ADSI rediģēšanu. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu ADSI rediģēšana (adsiedit.msc).

 5. Kad esat izvēlējies DARBĪBA kļūdai vai kļūdu partijai, noklikšķiniet uz Lietot. Kad noklikšķināt uz Lietot, rīks veic izmaiņas direktorijā. Varat nodrošināt labojumus vairākām kļūdām, pirms noklikšķināt uz Lietot, un IdFix mainīs tās visas vienlaikus.

 6. Vēlreiz palaidiet IdFix, lai nodrošinātu, jūsu veiktie labojumi nav radījuši jaunas kļūdas. Varat atkārtot šīs darbības neierobežotu reižu skaitu. Ieteicams veikt šo procesu vairākas reizes pirms sinhronizēšanas.

IdFix izmantotās kārtulu kopas mainīšana

Pēc noklusējuma IdFix izmanto vairāku nomnieku kārtulu kopu, kas pārbauda direktorija ierakstus. Šī ir pareizā kārtulu kopa lielākajai daļai Office 365 klientu. Taču, ja esat Office 365 Dedicated vai ITAR (International Traffic in Arms Regulations – Starptautiskie ieroču pārvadāšanas noteikumi) klients, varat konfigurēt IdFix, lai tā vietā izmantotu Dedicated kārtulu kopu. Ja neesat pārliecināts, kāda veida klients esat, varat droši izlaist šo darbību. Lai iestatītu kārtulu kopu kā Dedicated, noklikšķiniet uz zobrata ikonas izvēļņu joslā un pēc tam noklikšķiniet uz Dedicated.

IdFix izmantotā meklēšanas tvēruma mainīšana

Pēc noklusējuma IdFix meklē visā direktorijā. Ja vēlaties, varat konfigurēt rīku, lai tas meklētu konkrētu apakškoku. Lai to izdarītu, izvēļņu joslā noklikšķiniet uz ikonas Filtrs un ievadiet derīgu apakškoku.

Jūsu veikto izmaiņu atritināšana, izmantojot IdFix GUI

Ikreiz, kad noklikšķināt uz Lietot, lai veiktu izmaiņas, rīks IdFix izveido atsevišķu failu ar nosaukumu transakciju žurnāls, kurā tiek uzskaitītas jūsu tikko veiktās izmaiņas. Transakciju žurnālu varat izmantot, lai atritinātu tikai tās izmaiņas, kuras ir visjaunākajā žurnālā, ja pieļaujat kļūdu. Ja pieļaujat kļūdu atjaunināšanas laikā, varat atsaukt pēdējās veiktās izmaiņas, noklikšķinot uz Atsaukt. Noklikšķinot uz Atsaukt, IdFix izmanto transakciju žurnālu, lai atritinātu tikai tās izmaiņas, kuras ir visjaunākajā transakciju žurnālā. Lai iegūtu papildinformāciju par transakciju žurnālu, skatiet rakstu Atsauce: Office 365 IdFix transakciju žurnāls.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×