Diktora izmantošana, lai veiktu pamatuzdevumus programmā Word Mobile

Diktora izmantošana, lai veiktu pamatuzdevumus programmā Word Mobile

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet Word Mobile kopā ar Diktoru — iebūvēto Windows ekrāna lasītāju —, lai veiktu vienkāršus uzdevumus, piemēram, izveidotu, rediģētu un drukātu dokumentus.

Piezīmes : 

Šajā tēmā

Jauna dokumenta izveide

Kad startējat programmu Word Mobile, tā atver nesen atvērto dokumentu sarakstu. Lai izveidotu jaunu dokumentu:

 1. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “New button, double-tap to activate” (Poga Jauns, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu veidņu sarakstu.

 2. Ja vēlaties izveidot jaunu tukšu dokumentu, vienkārši veiciet dubultskārienu pie ekrāna pēc tam, kad tiek atskaņots “Blank document, 1 of 24” (Tukšs dokuments, 1. no 24). Ja vēlaties izveidot dokumentu, kura pamatā ir veidne, pavelciet pa labi, lai pārvietotos starp vienumiem, līdz tiek atskaņots vajadzīgās veidnes nosaukums, pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Esoša dokumenta atvēršana

Kad startējat programmu Word Mobile, tā atver nesen atvērto dokumentu sarakstu. Lai atvērtu kādu no tiem, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots vajadzīgā dokumenta nosaukums un tā atrašanās vieta. Lai atvērtu dokumentu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Padoms : Visus Word dokumentus saglabājiet vienā mapē. Tādējādi tos ir vieglāk atrast.

Ja meklētais dokuments nav nesen atvērto dokumentu sarakstā, varat to meklēt savā ierīcē vai pakalpojumā OneDrive.

Dokumenta atvēršana pakalpojumā OneDrive

 1. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Browse button, double-tap to activate” (Poga Pārlūkot, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu dialoglodziņu Programmas izvēle.

 2. Pavelciet pa labi, lai pārvietotos starp vienumiem, līdz tiek atskaņots “This device” (Šajā ierīcē), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa labi, līdz ekrāna lasītājs nosauc mapes nosaukumu un pēc tam nosauc to skaitu (piemēram, “pirmā no sešām”). Pavelciet vēl pa labi, lai pārvietotos starp vienumiem, līdz tiek atskaņots vajadzīgās mapes nosaukums, piemēram, “Documents” (Dokumenti). Lai atvērtu mapi, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Ekrāna lasītājs nosauc pirmā mapēs esošā vienuma nosaukumu un pēc tam nosauc to skaitu (piemēram, “pirmais no diviem”). Pavelciet pa labi, lai pārvietotos starp vienumiem, līdz tiek atskaņots vajadzīgā dokumenta nosaukums, pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai dokumentu atvērtu.

Dokumenta atvēršana ierīcē

 1. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Browse button, double-tap to activate” (Poga Pārlūkot, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu dialoglodziņu Programmas izvēle.

 2. Pavelciet pa labi, lai pārvietotos starp vienumiem, līdz tiek atskaņots “This device” (Šajā ierīcē), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa labi, līdz ekrāna lasītājs nosauc mapes nosaukumu un pēc tam nosauc to skaitu (piemēram, “pirmā no sešām”). Pavelciet vēl pa labi, lai pārvietotos starp vienumiem, līdz tiek atskaņots vajadzīgās mapes nosaukums, piemēram, “Documents” (Dokumenti). Lai atvērtu mapi, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Ekrāna lasītājs nosauc pirmā mapēs esošā vienuma nosaukumu un pēc tam nosauc to skaitu (piemēram, “pirmais no diviem”). Pavelciet pa labi, lai pārvietotos starp vienumiem, līdz tiek atskaņots vajadzīgā dokumenta nosaukums, pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai dokumentu atvērtu.

Teksta pievienošana, rediģēšana vai formatēšana

Papildus teksta rakstīšanai programmā Word Mobile varat arī to formatēt, piemēram, pievienojot sarakstu ar aizzīmēm. Ja pievienojat tekstu vai formatējumu tam, varat pavilkt uz augšu vai leju, lai mainītu Diktora skatīšanas režīmu no vienumiem (kas ir parastais navigācijas režīms) uz vārdiem, rindkopām vai rindiņām. Kad šajos režīmos pavelkat pa labi vai pa kreisi, Diktors nolasa atlasīto teksta apjomu.

Rakstīšana dokumentā

Pirms sākat rakstīt, ir jāatrod pareizā vieta dokumentā:

 1. Kad atverat dokumentu, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Editable text, double tap to edit” (Rediģējams teksts, lai rediģētu, veiciet dubultskārienu). Tas norāda, ka atrodaties rakstīšanas apgabalā. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai sāktu rakstīt tekstu.

  • Ja sākat jaunu tukšu dokumentu, vienkārši sāciet rakstīt, izmantojot tastatūru vai diktēšanu.

  • Ja dokumentā vai veidnē jau ir teksts, izmantojiet ekrāna lasītāja komandas, lai nolasītu rindkopu, rindiņu vai vārdu, un jums būtu vieglāk atrast pareizo vietu, kur turpināt rakstīt, pēc tam sāciet rakstīt, izmantojot tastatūru vai diktēšanu.

Padoms : Ja izmantojat diktēšanu, īsa pauze tekstā ievieto pieturzīmi.

Teksta formatēšana

Vienkāršu tekstu varat ne tikai pievienot, bet arī dažādi formatēt.

 1. Atrodoties rakstīšanas apgabalā un pēc formatējamā vārda, rindkopas vai rindiņas atrašanas izmantojot ekrāna lasītāja komandas, trīsreiz pieskarieties ekrānam, lai pārietu uz atlasīšanas režīmu. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu tekstu, kuru vēlaties formatēt, un pēc tam trīsreiz pieskarieties ekrānam, lai veiktu atlasīšanu.

 2. Lai piekļūtu formatēšanas opcijām, pavelciet uz augšu vai uz leju, līdz Diktors atrodas skatīšanas režīmā Vienumi, pēc tam pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots vajadzīgās formatēšanas opcijas nosaukums, piemēram, treknraksts, slīpraksts , pasvītrojums, aizzīmes vai numerācija. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītajam tekstam opciju ieslēgtu vai izslēgtu.

Padoms : Ja vēlaties tikai vienai rindkopai pievienot aizzīmes vai numerāciju, nav jāatlasa viss teksts. Vienkārši pirms formatējuma lietošanas pārvietojiet Diktora fokusu citur šajā rindkopā.

Dokumenta rediģēšanas pārtraukšana

Lai pārtrauktu teksta pievienošanu vai formatēšanu:

 1. Pavelciet uz augšu, lai Diktoru pārslēgtu uz skatīšanas režīmu “Orientieri un konteineri”, pēc tam pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “App bar” (Programmas josla).

 2. Pavelciet uz leju vienreiz, pēc tam pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Back, button collapsed, double-tap to activate, triple-tap to expand” (Atpakaļ, poga sakļauta, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu, trīsreiz pieskarieties, lai izvērstu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atgrieztos Word Mobile galvenajā skatā.

Dokumenta saglabāšana

Word Mobile automātiski saglabā jūsu darbu, taču varat mainīt saglabāšanas vietu un faila nosaukumu.

Dokumenta kopijas saglabāšana

Ja vēlaties veikt izmaiņas failā, bet paturēt oriģināla kopiju, saglabājiet dokumentu ar jaunu nosaukumu.

 1. Atrodoties rakstīšanas apgabalā, pavelciet pa labi skatīšanas režīmā “Vienumi”, līdz tiek atskaņots “File button, double-tap to activate” (poga Fails, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu izvēlni Fails.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Save button, double-tap to activate” (Poga Saglabāt, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu dialogu Saglabāšana.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Save a copy of this file button, double-tap to activate” (Poga Saglabāt šī faila kopiju, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Ekrāna lasītājs nolasa “Choose an app popup, This Device” (Izvēlieties lietojumprogrammu, Šajā ierīcē). Taču, ja vēlaties saglabāt pakalpojumā OneDrive, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “OneDrive”. Kad esat atlasījis saglabāšanas vietu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Velciet pirkstu pa ekrāna augšdaļu, līdz ekrāna lasītājs nosauc mapes nosaukumu, pēc tam pavelciet pa labi vai pa kreisi, lai pārvietotos starp vienumiem, līdz tiek atskaņots vajadzīgās mapes nosaukums, piemēram, “Documents” (Dokumeni) vai “Folder: Documents” (Mape Dokumenti). Lai atvērtu mapi, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 6. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Next, app bar button, double-tap to activate” (Programmas joslas poga Tālāk, veiciet dubultskārienu pie ekrāna).

 7. Velciet pirkstu pa ekrāna augšdaļu, līdz tiek atskaņots “File name, editable text” (Faila nosaukums, rediģējams teksts), kam seko pašreizējā faila nosaukums. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, pēc tam izmantojiet tastatūru vai diktēšanu, lai failam uzrakstītu jaunu nosaukumu.

 8. Pavelciet uz augšu, lai Diktoru pārslēgtu uz skatīšanas režīmu “Orientieri un konteineri”, pēc tam pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “App bar” (Programmas josla). Pavelciet uz leju vienreiz, pēc tam pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Save a copy app bar button, double-tap to activate” (Saglabāt kopiju, programmas joslas poga, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai saglabātu kopiju.

Tagad strādājat ar tikko saglabātā dokumenta kopiju, nevis sākotnējo failu.

Dokumenta pārdēvēšana

Ja sākāt strādāt ar faila darba nosaukumu, iespējams, failu vēlāk vēlaties pārdēvēt.

 1. Atrodoties rakstīšanas apgabalā, pavelciet pa labi skatīšanas režīmā “Vienumi”, līdz tiek atskaņots “File button, double-tap to activate” (poga Fails, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu izvēlni Fails.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Save button, double-tap to activate” (Poga Saglabāt, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu dialogu Saglabāšana.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Rename this file button, double-tap to activate” (Poga Pārdēvēt šo failu, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Izmantojot tastatūru vai diktēšanu, uzrakstiet jaunu faila nosaukumu. Lai pabeigt rakstīt nosaukumu, pavelciet uz augšu, lai Diktoru pārslēgtu uz skatīšanas režīmu “Orientieri un konteineri” pavelciet pa labi, pēc tam pavelciet uz leju, lai mainītu atpakaļ uz režīmu “Vienumi”. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots: “Enter” (Poga Enter), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Back, button collapsed, double-tap to activate, triple-tap to expand” (Atpakaļ, poga sakļauta, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu, trīsreiz pieskarieties, lai izvērstu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atgrieztos dokumentā.

Dokumenta drukāšana

Iespējams, dokuments ir jāizdrukā, lai to parādītu citiem.

 1. Atrodoties rakstīšanas apgabalā, pavelciet pa labi skatīšanas režīmā “Vienumi”, līdz tiek atskaņots “File button, double-tap to activate” (poga Fails, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu izvēlni Fails.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Print button, double-tap to activate” (Poga Drukāt, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu dialogu Drukāšana.

 3. Pārbaudiet, vai ir atlasīts pareizais printeris, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Printer, combo box, double-tap to expand, collapsed” (Printeris, kombinētais lodziņš, veiciet dubultskārienu, lai izvērstu, sakļauts). Kad veicat dubultskārienu pie ekrāna, ekrāna lasītājs nolasa atlasītā printera nosaukumu un norāda, cik tajā ir opcijas (piemēram, “pirmā no piecām”). Lai atlasītu printeri, pavelciet pa labi vai kreisi, līdz tiek atskaņots vajadzīgā printera nosaukums, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Lai dokumentu drukātu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Print button, double-tap to activate” (Poga Drukāt, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai dokumentu nosūtītu uz printeri.

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word ievietotu un mainītu tekstu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmas Word dokumentā pārbaudītu pareizrakstību

Uzziniet, kā naviģēt programmā Word, izmantojot pieejamības līdzekļus

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×