Diagrammas virsrakstu pievienošana un noņemšana

Diagrammas virsrakstu pievienošana un noņemšana

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Lai padarītu diagrammu vieglāk saprotams, varat pievienot virsraksti, piemēram, diagrammas virsrakstu un asu virsraksti uz jebkuru diagrammas tipu. Asu virsraksti parasti ir pieejami visiem asis, kuras var attēlot diagrammā, tostarp dziļuma (sērijas) ass 3 d diagrammu. Atsevišķos diagrammu tipos (piemēram, radaru diagrammās) ir asis, bet tās nevar parādīt asu virsrakstus. Jūs nevarat pievienot asu virsrakstu pievienošana diagrammas, kas nav asu (piemēram, sektoru vai riņķa diagrammas).

izkaisītā diagramma ar asu virsrakstiem

Šajā izkaisītajā diagrammā parāda virsrakstu, kas ir centrēts virs diagrammas un ass virsraksts horizontālās un vertikālās ass.

Diagrammas un asu virsrakstus darblapa šūnās atbilstošo tekstu var saistīt, veidojot atsauci uz šīs šūnas. Saistīto virsraksti tiek automātiski atjauninātas diagrammā, mainoties atbilstošo tekstu darblapā. Ja vairs nevēlaties parādīt virsrakstus, tos var noņemt no diagrammas.

Diagrammas virsraksta pievienošana

Veidojot diagrammu, parādās lodziņš Diagrammas virsrakstu virs diagrammas. Varat vienkārši atzīmējiet šo rūtiņu un ierakstiet virsrakstu, formatējiet to tādā secībā, kādu vēlaties un pārvietojiet to uz citu vietu diagrammā.

 1. Noklikšķiniet uz lodziņa Diagrammas virsraksts un ierakstiet virsrakstu.

  Lai virsrakstā sāktu jaunu rindiņu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Enter.

 2. Lai mainītu virsraksta novietojumu, noklikšķiniet uz Diagrammas elementi poga poga diagrammas elementi diagrammas augšējā labajā stūrī.

 3. Noklikšķiniet uz bultiņas pie Diagrammas virsraksts un pēc tam uz Centrēts pārklājums vai Papildu opcijas, lai piekļūtu citām opcijām.

  Diagrammas virsrakstu izlidojošā izvēlne

  Varat arī vilkt virsraksta lodziņu uz nepieciešamo atrašanās vietu.

 4. Lai formatētu virsrakstu, noklikšķiniet uz tā ar peles labo pogu un noklikšķiniet uz Formatēt diagrammas virsrakstu, lai izvēlētos nepieciešamās formatēšanas opcijas.

Ass virsraksta pievienošana

 1. Noklikšķiniet diagrammā, kam vēlaties pievienot asu nosaukumus.

 2. Noklikšķiniet uz Diagrammas elementi poga poga diagrammas elementi diagrammas augšējā labajā stūrī.

 3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Asu virsraksti.

  Diagrammai tiek pievienoti primārās horizontālās un vertikālās ass virsraksti.

 4. Ja strādājat ar telpisku diagrammu vai diagrammu ar sekundārajām horizontālajām un vertikālajām asīm, noklikšķiniet uz bultiņas, kas atrodas blakus Asu virsraksti, un pēc tam uz Papildu opcijas, lai atlasītu dziļumu vai pievienojamos sekundāro asu virsrakstus.

  Asu virsrakstu izlidojošā izvēlne

 5. Noklikšķiniet uz katra diagrammā redzamā lodziņa Ass nosaukums un pēc tam ierakstiet nepieciešamo tekstu.

  Lai virsrakstā sāktu rakstīt jaunā rindiņā, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Enter.

 6. Lai formatētu asu virsrakstus, noklikšķiniet uz tiem ar peles labo pogu un pēc tam noklikšķiniet uz Formatēt ass nosaukumu, lai izvēlētos nepieciešamās formatēšanas opcijas.

Virsrakstu saistīšana ar darblapas tekstu

Ja asu virsrakstiem vēlaties izmantot darblapas tekstu, asu virsrakstus varat saistīt ar darblapas šūnām, kurās atrodas šis teksts. Veicot izmaiņas darblapas atbilstošajā tekstā, saistītie virsraksti diagrammā tiek automātiski atjaunināti.

 1. Diagrammā noklikšķiniet uz diagrammas virsraksta vai ass nosaukuma, kuru vēlaties saistīt ar darblapas šūnu.

 2. Darblapā noklikšķiniet joslā formulu josla un ierakstiet vienādības zīmi (=).

 3. Atlasiet darblapas šūnu, kurā ir teksts, kuru vēlaties izmantot ass virsrakstā.

 4. Nospiediet taustiņu ENTER.

Noņemtu virsrakstu

Noklikšķiniet, lai atlasītu diagrammas virsraksta vai ass nosaukuma, kuru vēlaties izdzēst, un pēc tam nospiediet taustiņu DELETE. Vai rīkojieties šādi:

 1. Noklikšķiniet diagrammā, kam vēlaties pievienot asu nosaukumus.

 2. Noklikšķiniet uz Diagrammas elementi poga poga diagrammas elementi diagrammas augšējā labajā stūrī.

 3. Notīriet izvēles rūtiņu jebkuras īpašumtiesības, kuru vēlaties izdzēst.

Manuāla diagrammas virsraksta pievienošana

 1. Noklikšķiniet diagrammā, kurai vēlaties pievienot virsrakstu.

  Tiek parādīta sadaļa Diagrammu rīki, kurai tiek pievienotas cilnes Noformējums, Izkārtojums un Formāts.

 2. Cilnes Izkārtojums grupā Etiķetes noklikšķiniet uz Diagrammas virsraksts.

  Attēls, kurā redzama cilnes Skats izvēles rūtiņa Navigācijas rūts

 3. Noklikšķiniet uz Centrēts pārklājuma nosaukums vai Virs diagrammas.

 4. Noklikšķiniet diagrammā redzamajā tekstlodziņā Diagrammas virsraksts un pēc tam ierakstiet vēlamo tekstu.

  Lai sāktu jaunu rindiņu, nospiediet taustiņu ENTER. Lai ievietotu rindiņas pārtraukumu, noklikšķiniet, lai novietotu kursoru tur, kur jābūt rindiņas pārtraukumam, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 5. Lai formatētu tekstu lodziņā virsraksta, rīkojieties šādi:

  1. Noklikšķiniet uz lodziņa nosaukums un pēc tam atlasiet tekstu, kuru vēlaties formatēt.

  2. Mazajā rīkjoslā noklikšķiniet uz vēlamajām formatēšanas opcijām.

   Varat arī izmantot formatēšanas pogas lentē (cilnesSākums grupā Fonts ). Lai formatētu visu virsrakstu, varat ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tās, noklikšķiniet uz Formatēt diagrammas virsrakstuun pēc tam atlasiet nepieciešamās formatējuma opcijas.

 • Lodziņš nosaukums lielums pielāgojas automātiski, lai teksta lielumu. Lodziņš nosaukums nevar mainīt izmērus un tekstu var kļūt apcirsti, ja tas nav piemērots maksimālais lielums.

 • Varat pievienot tikai vienu virsrakstu pievienošana diagrammai. Ja vēlaties izmantot otro nosaukumu vai sub virsraksts, varat Zīmēt tekstlodziņu uz diagrammas un pārvietojiet to uz jauno atrašanās vietu (Diagrammu rīki, cilnes izkārtojums grupā IevietotTekstlodziņu).

 • Īpašumtiesības uz citu atrašanās vietu var pārvietot manuāli, velkot lodziņa virsraksts uz vēlamo vietu.

Manuāli pievienot asu virsrakstus

 1. Noklikšķiniet diagrammā, kam vēlaties pievienot asu nosaukumus.

  Tiek parādīta sadaļa Diagrammu rīki, kurai tiek pievienotas cilnes Noformējums, Izkārtojums un Formāts.

 2. Cilnes Izkārtojums grupā Etiķetes noklikšķiniet uz Asu nosaukumi.

  Attēls, kurā redzama cilnes Skats izvēles rūtiņa Navigācijas rūts

 3. Veiciet kādu no tālāk minētajām darbībām:

  • Lai pievienotu nosaukumu primārajai horizontālajai (kategoriju) asij, noklikšķiniet uz Primārās horizontālās ass nosaukums un pēc tam noklikšķiniet uz vēlamās opcijas.

   Ja diagrammai ir sekundārā horizontālā ass, var arī noklikšķināt uz Sekundārās horizontālās ass nosaukums.

  • Lai nosaukumu pievienotu primārajai vertikālajai (vērtību) asij, noklikšķiniet uz Primārās vertikālās ass nosaukums vai Sekundārās vertikālās ass nosaukumsun pēc tam noklikšķiniet uz vajadzīgās opcijas.

   Ja diagrammai ir sekundārā vertikālā ass, noklikšķiniet uz Sekundārās vertikālās ass nosaukums.

  • Lai pievienotu nosaukumu dziļuma (sēriju) asij, noklikšķiniet uz Dziļuma ass nosaukums un pēc tam noklikšķiniet uz vēlamās opcijas.

   Šī opcija ir pieejama tikai, ja atlasītā diagramma ir telpiska diagramma, piemēram, telpiska stabiņu diagramma.

 4. Tekstlodziņā Ass nosaukums, kas parādās diagrammā, ierakstiet vajadzīgo tekstu.

  Lai sāktu jaunu rindiņu, nospiediet taustiņu ENTER. Lai ievietotu rindiņas pārtraukumu, noklikšķiniet, lai novietotu kursoru tur, kur jābūt rindiņas pārtraukumam, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 5. Lai formatētu tekstu lodziņā virsraksta, rīkojieties šādi:

  1. Noklikšķiniet uz lodziņa nosaukums un pēc tam atlasiet tekstu, kuru vēlaties formatēt.

  2. Mazajā rīkjoslā noklikšķiniet uz vēlamajām formatēšanas opcijām.

   Varat arī izmantot formatēšanas pogas lentē (cilnesSākums grupā Fonts . Lai formatētu visu virsrakstu, varat ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tās, noklikšķiniet uz Formatēt ass nosaukumuun pēc tam atlasiet nepieciešamās formatējuma opcijas.

   Piezīmes : 

   • Ja pārslēdzat citu diagrammas tipu, kas neatbalsta ass virsrakstus (piemēram, sektoru diagramma), asu nosaukumi vairs netiks rādīti. Virsraksti tiks parādīti atkal, ja pārslēgsit diagrammas tipu, kas atbalsta asu virsrakstus.

   • Pārslēdzot diagrammas tipu, kas neatbalsta sekundāro asu virsrakstus, sekundāro asu virsraksti tiks zaudēti.

Saites izveidošana starp diagrammas vai ass virsrakstu ar darblapas šūnu

 1. Diagrammā noklikšķiniet uz diagrammas virsraksta vai ass nosaukuma, kam jāizveido saite ar darblapas šūnu.

 2. Darblapā noklikšķiniet formulu josla un pēc tam ierakstiet vienādības zīmi (=).

 3. Atlasiet darblapas šūnu, kurā iekļauti dati vai teksts, kas ir jārāda diagrammā.

  Atsauci uz darblapas šūnu var ierakstīt arī formulu joslā. Iekļaujiet vienādības zīmi, lapas nosaukumu, kam seko izsaukuma zīme, piemēram, =Lapa1!F2.

 4. Nospiediet taustiņu ENTER.

Diagrammas virsraksta vai ass nosaukuma noņemšana no diagrammas

 1. Noklikšķiniet jebkurā vietā diagrammā.

  Tiek parādīta kontekstcilne Diagrammu rīki, kurā ir pievienotas cilnes Noformējums, Izkārtojums un Formāts.

 2. Izpildiet vienu no šīm darbībām:

  • Lai noņemtu diagrammas virsrakstu, cilnes izkārtojums grupā etiķetes , noklikšķiniet uz Diagrammas virsrakstsun pēc tam noklikšķiniet uz nav.

   Attēls, kurā redzama cilnes Skats izvēles rūtiņa Navigācijas rūts

  • Lai noņemtu ass virsrakstu, cilnes izkārtojums grupā etiķetes , noklikšķiniet uz Ass nosaukums, noklikšķiniet uz vajadzīgā veida ass nosaukums, kuru vēlaties noņemt, un pēc tam noklikšķiniet uz nav.

  • Lai ātri noņemtu diagrammas vai ass virsrakstu, noklikšķiniet uz virsraksta un pēc tam nospiediet taustiņu DELETE. Varat arī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz diagrammas virsraksta vai ass nosaukuma un pēc tam noklikšķiniet uz Dzēst.

  • Lai noņemtu diagrammas vai asu virsrakstu uzreiz pēc pievienošanas, varat noklikšķināt uz AtsauktĀtrās piekļuves rīkjoslaivai varat nospiest taustiņu kombināciju CTRL + Z.

Skatiet arī

Mainītu novietojumu virsrakstu pievienošana diagrammai

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×