Diagrammas un citi vizualizācijas elementi līdzeklī Power View

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

SharePoint 2013 un Excel 2013 līdzeklī Power View varat ātri izveidot dažādus datu vizualizācijas elementus — sākot ar tabulām un matricām un beidzot ar joslu, stabiņu un burbuļu diagrammām un vairākvērtību diagrammu kopām. Veidojot jebkuru vizualizācijas elementu, vispirms ir jāsāk ar PowerView lapu, izveidojot tabulu, kuru pēc tam var ātri konvertēt par citiem vizualizācijas elementiem, lai izvēlētos datu attēlošanai piemērotāko.

Vizualizācijas izveide

 1. Power View lapā izveidojiet tabulu, lauku sarakstā atzīmējot tabulas vai lauka izvēles rūtiņu vai velkot lauku no lauku saraksta uz lapu. Power View zīmē lapā tabulu, parādot jūsu faktiskos datus un automātiski pievienojot kolonnu virsrakstus.

 2. Lai tabulu konvertētu par vizualizāciju, cilnē Noformējums izvēlieties vizualizācijas veidu. Atkarībā no tabulā iekļautajiem datiem ir pieejami dažādi vizualizācijas veidi, lai jūs varētu izvēlēties konkrētajiem datiem vispiemērotāko vizualizāciju.

  Padoms : Lai izveidotu citu vizualizāciju, pievienojiet vēl vienu tabulu, noklikšķinot uz tukšas lapas, un pēc tam lauku saraksta lauku sadaļā atlasiet laukus.

Šajā rakstā

Līdzeklī Power View pieejamo vizualizācijas elementu piemēri

Tabulas izveidošana

Diagrammas

Sektoru diagrammas

Izkaisīto punktu un burbuļu diagrammas

Līniju, joslu un stabiņu diagrammas

Joslu diagrammas

Stabiņu diagrammas

Līniju diagrammas

Kartes

Vairākvērtību diagrammas: diagrammu kopa ar kopējām asīm

Matricas

Kartes

Elementi

Papildinformācija

Līdzeklī Power View pieejamo vizualizācijas elementu piemēri

Crescent datu vizualizācijas elementi

 1. Datu griezums atskaites filtrēšanai pa maizītēm

 2. Mozaīkas elementu plūsmas navigācija — pašlaik ir atlasīts kruasāns

 3. Mozaīkas elementu konteinera karte, kas ir filtrēta atbilstoši pašreizējam mozaīkas elementam (kruasānam)

 4. Mozaīkas elementu konteinera līniju diagramma, kurā ir redzams patērētais un nodrošinātais daudzums, kas ir filtrēts atbilstoši kruasāniem un laikam no janvāra līdz decembrim

 5. Vairākvērtību diagrammas, kas ir filtrētas atbilstoši maizītēm un sakārtotas dilstošā secībā pēc nodrošinātā daudzuma

 6. Stabiņu diagramma, kas ir filtrēta atbilstoši maizītēm un kurā ir redzams nodrošinātais un patērētais daudzums

Tabulas izveidošana

Visu vizualizācijas elementu sākums ir tabula. Ir daudz dažādu veidu, kā izveidot tabulu līdzeklī Power View. Lasiet vairāk par tabulām sadaļā Tabulas līdzeklī Power View.

Power View tabulas izveide

 uz lapas sākumu

Diagrammas

Līdzeklī Power View ir pieejamas vairākas diagrammu opcijas: sektoru, stabiņu, joslu, līniju, izkaisīto punktu un burbuļu. Diagrammās var iekļaut vairākus skaitliskos laukus un vairākas sērijas. Diagrammā ir pieejamas vairākas noformējuma opcijas — varat slēpt un rādīt etiķetes, apzīmējumus un virsrakstus.

Diagrammas ir interaktīvas. Klikšķinot uz vērtības kādā diagrammā:

 • šī vērtība tiek iezīmēta konkrētajā diagrammā;

 • visas atskaitē iekļautās tabulas, matricas un mozaīkas tiek filtrētas atbilstoši šai vērtībai;

 • šī vērtība tiek iezīmēta visās citās atskaitē iekļautajās diagrammās.

Papildinformāciju skatiet sadaļā Filtrēšana, iezīmēšana un datu griezumi līdzeklī Power View.

Diagrammas ir interaktīvas arī attēlošanas vidē, piemēram, SharePoint līdzekļa Power View lasīšanas vai pilnekrāna režīmos, Excel pakalpojumos saglabātas vai pakalpojumu komplektā Office 365 skatītas Excel darbgrāmatas Power View lapā.

Sektoru diagrammas

Līdzeklī Power View varat veidot gan vienkāršas, gan sarežģītas sektoru diagrammas. Varat izveidot tādu sektoru diagrammu, kurā pēc noklikšķināšanas uz sektora tiek rādīti detalizācijas līmeņi, vai tādu sektoru diagrammu, kurā apakšsektori tiek rādīti lielākos krāsu sektoros. Varat izvēlēties šķērsfiltrēt sektoru diagrammu ar citu diagrammu. Pieņemsim, ka noklikšķināt uz joslas joslu diagrammā. Tiek izcelta tā sektoru diagrammas daļa, kas attiecas uz konkrēto joslu, bet pārējā diagramma tiek pelēkota. Lasīt par sektoru diagrammām līdzeklī Power View.

Power View sektoru diagramma ar pārdošanas datiem pa kontinentiem; diagrammā ir atlasīti 2007. gada dati.

Izkaisīto punktu un burbuļu diagrammas

Izmantojot izkaisīto punktu un burbuļu diagrammas, varat vienā diagrammā ērti attēlot daudz saistītu datu. Izkaisīto punktu diagrammās uz X ass tiek rādīts viens skaitlisks lauks, bet uz Y ass — cits skaitlisks lauks, līdz ar to visiem diagrammā iekļautajiem vienumiem var ērti skatīt šo divu vērtību saistību.

Burbuļu diagrammā trešais skaitliskais lauks kontrolē datu punktu lielumu. Izkaisītajai vai burbuļu diagrammai varat arī pievienot demonstrēšanas asi, lai skatītu datu izmaiņas laika gaitā.

Papildinformācija par burbuļu un izkaisītajām diagrammām līdzeklī Power View.

Līniju, joslu un stabiņu diagrammas

Līniju, joslu un stabiņu diagrammas ir noderīgas, lai salīdzinātu datu punktus vienā vai vairākās datu sērijās. Līniju, joslu un stabiņu diagrammās x ass attēlo vienu lauku, bet y ass — citu. Tā ir vieglāk skatīt visu vienumu abu vērtību relāciju diagrammā.

Joslu diagrammas

Joslu diagrammā kategorijas tiek kārtotas uz vertikālās ass, bet vērtības — uz horizontālās ass. Apsveriet iespēju izmantot joslu diagrammu jebkurā no šiem gadījumiem:

 • ja vēlaties skicēt vienu vai vairākas datu sērijas;

 • datos ir ietvertas pozitīvas, negatīvas un nulles (0) vērtības;

 • jūs vēlaties salīdzināt vairāku kategoriju datus;

 • uz asīm esošās etiķetes ir garas.

Līdzeklī Power View varat izvēlēties kādu no trīs joslu diagrammas apakštipiem: kārtotās grēdās, kārtotās 100% grēdās un sagrupētās.

Stabiņu diagrammas

Stabiņu diagrammā var skicēt datus, kas ir sakārtoti darblapas kolonnās vai rindās. Stabiņu diagrammu var izmantot, lai rādītu noteiktā laika periodā datos veiktās izmaiņas vai vienumu salīdzinājumus. Stabiņu diagrammās kategorijas tiek kārtotas uz horizontālās ass, bet vērtības — uz vertikālās ass.

Līdzeklī Power View varat izvēlēties kādu no trīs stabiņu diagrammas apakštipiem: kārtotās grēdās, kārtotās 100% grēdās un sagrupētās.

Līniju diagrammas

Līniju diagrammās kategoriju dati tiek vienmērīgi izkliedēti uz horizontālās (kategoriju) ass, bet visas skaitliskās vērtības tiek izkliedētas uz vertikālās (vērtību) ass.

Līniju diagramma līdzeklī Power View

Izmantojiet līniju diagrammu ar laika skalu, kas norādīta uz horizontālās ass. Līniju diagrammas parāda datus hronoloģiskā secībā noteiktos intervālos vai pamatvienībās (piemēram, dienu, mēnešu vai gadu skaits), pat ja datumi darblapā nav secīgi vai nav vienādās pamatvienībās.

Izveidojiet līniju diagrammu līdzeklī Power View.

Uz lapas sākumu

Kartes

Līdzeklī Power View pieejamajās kartēs tiek izmantots Bing karšu mozaīkas skats, lai Power View kartēs lietotu tālummaiņas un panorāmas līdzekļus tāpat kā citās Bing kartēs. Pievienojot atrašanās vietas un laukus, kartē tiek ievietoti punkti. Jo lielāka ir vērtība, jo lielāks ir punkts. Ja tiek pievienotas vairākvērtību sērijas, kartē tiek ievietotas sektoru diagrammas, kuru lielums atbilst kopsummai. Lasiet vairāk par kartēm līdzeklī Power View.

ASV karte ar sektoru diagrammām līdzeklī Power View

Uz lapas sākumu

Vairākvērtību diagrammas: diagrammu kopa ar kopējām asīm

Izmantojot vairākvērtību diagrammas, varat izveidot diagrammu sērijas ar identiskām X un Y asīm un sakārtot tās vienu otrai blakus. Tā ir vieglāk vienlaikus salīdzināt daudz dažādas vērtības. Vairākvērtību diagrammas dažreiz dēvē par slīprežģa diagrammām.

Papildinformācija par Power View vairākvērtību vizualizācijām

Uz lapas sākumu

Matricas

Matrica ir līdzīga tabulai, jo ir veidota no rindām un kolonnām. Tomēr matrica piedāvā tādas iespējas, kādu nav tabulā:

 • parādīt datus bez atkārtotajām vērtībām;

 • parādīt kopsummas un starpsummas pēc rindas un kolonnas;

 • izmantojot hierarhiju, var rādīt vispārīgi/izklāsta veidā;

 • sakļaut un izvērst attēlojumu.

Papildinformācija par darbu ar matricu līdzeklī Power View

Uz lapas sākumu

Kartes

Tabulu var konvertēt par karšu sēriju, kurā katras tabulas rindas dati tiek rādīti kartes formātā, kas līdzinās kartotēkas kartītei.

Kartītes ar atzīmes attēliem līdzeklī Power View

Papildinformācija par kartēm līdzeklī Power View.

Uz lapas sākumu

Elementi

Tabulu vai matricu var konvertēt par mozaīku, lai tabulveida datus attēlotu interaktīvā veidā. Mozaīkas ir konteineri ar dinamisku navigācijas virkni. Mozaīkas darbojas kā filtri — tās filtrē mozaīkā esošo saturu līdz cilnes virknē atlasītajai vērtībai. Mozaīkai varat pievienot vairāk nekā vienu vizualizāciju, un tās visas tiks filtrētas pēc tās pašas vērtības. Kā cilnes varat izmantot tekstu vai attēlus. Papildinformācija par mozaīkām līdzeklī Power View.

Šajā attēlā tiek rādīts medaļu skaits, kādu valstis ir ieguvušas ātrslidošanas sacensībās.

Mozaīkas elementu konteiners ar sporta disciplīnas attēlu līdzeklī Power View

Uz lapas sākumu

Papildinformācija

Power View: datu izpēte, vizualizācija un prezentācija

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×