Office
Pierakstīties

Diagrammas izveide no sākuma līdz beigām

Varat izveidot pamata diagrammu, atlasot jebkuru diapazona daļu, ko vēlaties attēlot diagrammā, pēc tam noklikšķiniet uz vēlamā diagrammas tipa cilnē Ievietošana lentes grupā Diagrammas. Vai vienkārši nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F1 programmā Excel, lai automātiski izveidotu vienkāršu stabiņu diagrammu. Šeit pieejamas vairākas opcijas, lai mainītu diagrammu atbilstoši jūsu vajadzībām.

Iespējamās darbības

Diagrammu apguve

Diagrammas izveide vai modificēšana

 1. Pamata diagrammas izveide

 2. Diagrammas izkārtojuma vai stila mainīšana

 3. Virsrakstu vai datu etiķešu pievienošana vai noņemšana

 4. Apzīmējumu rādīšana vai paslēpšana

 5. Diagrammas asu vai režģlīniju rādīšana vai paslēpšana

 6. Diagrammas pārvietošana un tās izmēru maiņa

 7. Diagrammas saglabāšana veidnes formā

Diagrammu pārskats

Diagrammas tiek lietotas skaitlisku datu sēriju attēlošanai grafiskā formātā, lai atvieglotu uztvert lielu datu daudzumu un saistības starp dažādām datu sērijām.

Lai programmā Excel izveidotu diagrammu, vispirms darblapa jāievada diagrammai nepieciešamos skaitliskos datus. Pēc tam šos datus var attēlot diagrammā, cilnes Ievietošana grupā Diagrammas atlasot nepieciešamo diagrammas tipu.

Darblapas dati un diagramma

1. Darblapas dati

2. No darblapas datiem izveidota diagramma

Programma Excel atbalsta daudzus diagrammu tipus, lai palīdzētu attēlot datus jūsu auditorijai saprotamā veidā. Veidojot diagrammu vai mainot jau esošu diagrammu, ir iespējams izvēlēties kādu no daudzajiem diagrammas tipiem (piemēram, stabiņu vai sektoru diagramma) un apakštipiem (piemēram, stabiņu grēdu diagramma un telpiska sektoru diagramma). Var izveidot arī kombinēto diagrammu, tajā izmantojot vairāk nekā vienu diagrammas tipu.

Kombinētā diagramma

Kombinētās diagrammas, kurā tiek izmantots kolonnu un grafika diagrammas tips, piemērs.

Lai iegūtu papildinformāciju par programmā Excel atlasāmajiem diagrammu tipiem skatiet sadaļu Pieejamie diagrammu tipi.

Iepazīšanās ar diagrammas elementiem

Diagrammā ir daudz elementu. Daži no šiem elementiem tiek attēloti pēc noklusējuma, citus var pievienot pēc nepieciešamības. Diagrammas elementu attēlojumu var mainīt, pārvietojot tos uz citu vietu diagrammā, mainot to izmērus vai formātu. Diagrammas elementus, kas nav jāattēlo, var arī noņemt.

Diagramma un tās elementi

1. diagrammas apgabals.

2. Diagrammas punktu apgabals.

3. Diagrammā attēloti datu sērijadatu punkti.

4. Horizontālā (kategorijas) un vertikālā (vērtību) ass, uz kurām diagrammā tiek attēloti dati.

5. Diagrammas apzīmējumi.

6. Diagrammā lietojami diagrammas un ass nosaukums.

7. datu etiķete, ko var lietot, lai datu sērijās identificētu datu punkta detalizēto informāciju.

Uz lapas sākumu

Pamata diagrammas modificēšana atbilstoši jūsu vajadzībām

Kad diagramma ir izveidota, var modificēt ikvienu tās elementu. Piemēram, iespējams, vēlēsities mainīt to, kā ir attēlota ass, pievienot diagrammas virsrakstu, pārvietot vai paslēpt apzīmējumus, vai arī attēlot papildu diagrammas elementus.

Lai modificētu diagrammu, veiciet vienu vai vairākas tālāk minētās darbības:

 • Diagrammas asu rādīšanas mainīšana.    Var norādīt asu mērogu un pielāgot parādīto vērtību vai kategoriju intervālu. Lai atvieglotu diagrammas lasīšanu, asij var pievienot arī atzīmes un norādīt intervālu, kādā tās tiks parādītas.

 • Virsrakstu un datu etiķešu pievienošana diagrammai.    Lai palīdzētu noskaidrot diagrammā redzamo informāciju, var pievienot diagrammas virsrakstu, asu nosaukumus un datu etiķetes.

 • Leģendas vai datu tabulas pievienošana.     Apzīmējumus var rādīt vai paslēpt, mainīt to atrašanās vietu vai modificēt apzīmējumu ierakstus. Dažās diagrammās var rādīt arī datu tabulu, kurā ir parādītas apzīmējumu atslēgas un diagrammā attēlotās vērtības.

 • Īpašu opciju lietošana katram diagrammas tipam.    Īpašas līnijas (piemēram, līnijas Augstākais/zemākais un tendenču līknes), joslas (piemēram, augšupvērstās/lejupvērstās joslas un kļūdu joslas), datu marķieri un citas opcijas ir pieejamas dažādiem diagrammu tipiem.

Uz lapas sākumu

Iepriekš definēta diagrammas izkārtojuma un stila lietošana profesionāla noformējuma izveidei

Tā vietā, lai manuāli pievienotu vai mainītu diagrammas elementus vai formatētu diagrammu, tai var ātri lietot iepriekš definētu diagrammas izkārtojumu un diagrammas stilu. Programma Excel piedāvā daudzus noderīgus iepriekš iepriekš definētus izkārtojumus un stilus. Tomēr nepieciešamības gadījumā izkārtojumu vai stilu var uzlabot, veicot manuālas izmaiņas izkārtojumā un atsevišķu diagrammas elementu, piemēram, diagrammas apgabala, punktu apgabala, datu sēriju vai apzīmējumu, formātā.

Ja lietojat iepriekš definētu diagrammas izkārtojumu, diagrammā noteiktā kārtībā tiek attēlotas noteiktas diagrammas elementu (piemēram, virsrakstu, apzīmējumu, datu tabulas vai datu etiķešu) kopas. Varat izvēlēties no plašā izkārtojumu klāsta, kas nodrošināts katram diagrammas tipam.

Lietojot iepriekš definētu diagrammas stilu, diagramma tiek formatēta, pamatojoties uz lietoto dokumenta dizains, lai diagramma atbilstu uzņēmuma vai jūsu dizaina krāsas (krāsu kopai), dizaina fonti (virsraksta kopas un pamatteksta fontiem) un dizaina efekti (līniju kopai un aizpildījuma efektiem).

Jūs nevarat izveidot savus diagrammu izkārtojumus vai stilus, bet varat izveidot diagrammu veidnes, kas ietver vajadzīgo diagrammas izkārtojumu un formatējumu.

Uz lapas sākumu

Uzmanību piesaistoša formatējuma pievienošana diagrammai

Papildus iepriekš definēta diagrammas stila lietošanai atsevišķiem diagrammas elementiem, piemēram, datu marķieriem, diagrammas apgabalam, punktu apgabalam, cipariem un tekstam virsrakstos un etiķetēs, var vienkārši lietot formatējumu, lai diagrammai piešķirtu pielāgotu un uzmanību piesaistošu formatējumu. Var lietot arī īpašus formas un WordArt stilus, kā arī diagrammas elementu formas un tekstu var formatēt manuāli.

Lai pievienotu formatējumu, veiciet vienu vai vairākas tālāk minētās darbības:

 • Diagrammas elementu aizpildīšana.    Lai labāk piesaistītu uzmanību specifiskiem diagrammas elementiem, var izmantot krāsas, faktūras, attēlus un gradienta pildījumus.

 • Diagrammas elementu kontūras mainīšana.    Lai akcentētu diagrammas elementus, var izmantot krāsas, līniju stilus un līniju biezumu.

 • Īpašu efektu pievienošana diagrammas elementiem.    Diagrammas elementu formām var pievienot īpašus efektus, piemēram, ēnu, atspīdumu, svelmi, noapaļotas malas, slīpu griezumu un telpisku pagriešanu, kas piešķir diagrammai pabeigtu izskatu.

 • Teksta un skaitļu formatēšana.    Tekstu un skaitļus diagrammas nosaukumos, etiķetēs un tekstlodziņos var formatēt tāpat kā tekstu un skaitļus darblapā. Tekstu un skaitļu izcelšanai var izmantot arī WordArt stilus.

Uz lapas sākumu

Diagrammu atkārtota izmantošana, veidojot diagrammu veidnes

Lai atkārtoti izmantotu diagrammu, kas pielāgota atbilstoši jūsu vajadzībām, to var saglabāt kā diagrammas veidni (*.crtx) diagrammu veidņu mapē. Kad veidojat diagrammu, varat izmantot diagrammas veidni tieši tāpat, kā jūs lietotu jebkuru iebūvētu diagrammas tipu. Patiesībā diagrammu veidnes ir pielāgoti diagrammas tipi — tās var arī izmantot, lai mainītu jau esošas diagrammas tipu. Ja bieži lietojat kādu noteiktu diagrammas veidni, to var saglabāt kā noklusējuma diagrammas tipu.

Uz lapas sākumu

1. solis. Pamata diagrammas izveide

Vairākumam diagrammu, piemēram, stabiņu vai joslu diagrammām, darblapa diagrammā var attēlot rindās vai kolonnās sakārtotus datus.Tomēr dažu tipu diagrammās (piemēram, sektoru un burbuļu diagrammās) ir nepieciešams noteikts datu izkārtojums.

 1. Sakārtojiet darblapā datus, kurus skicēt diagrammā.

  Datus var izkārtot rindās vai kolonnās — programma Excel automātiski nosaka labāko veidu, kā datus attēlot diagrammā. Dažos diagrammas tipos (piemēram, sektoru un burbuļu diagrammās) ir nepieciešamas noteikts datu izkārtojums.

  Datu kārtošana darblapā

  Diagrammas tips

  Datu kārtojums

  Stabiņu, joslu, grafiku, laukumu, virsmas vai radara diagramma

  Joslu diagramma programmā Excel

  Kolonnās vai rindās šādi:

  Gads

  Āboli

  Apelsīni

  Banāni

  2013

  800

  600

  50

  2014

  600

  700

  550

  2015

  50

  90

  150

  Vai:

  Augļi

  2013

  2014

  2015

  Āboli

  800

  600

  50

  Apelsīni

  600

  700

  90

  Banāni

  50

  90

  150

  Sektoru vai riņķa diagrammā

  Vienai datu sērija vienā datu kolonnā vai rindā un vienā datu etiķešu kolonnā vai rindā šādi:

  A

  1

  B

  2

  C

  3

  Vai:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  Vairākām datu sērijām vairākās datu kolonnās vai rindās un vienā datu etiķešu kolonnā vai rindā šādi:

  A

  1

  2

  B

  3

  4

  C

  5

  6

  Vai:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  XY (izkaisītā) vai burbuļu diagramma

  Kolonnās ar x vērtībām pirmajā kolonnā un atbilstošajām y vērtībām un burbuļu lieluma vērtībām blakus esošajās kolonnās šādi:

  X

  Y

  Burbuļa lielums

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Akciju diagramma

  Kolonnās vai rindās, izmantojot nosaukumus vai datumus kā etiķetes, šādā secībā:

  augstākās vērtības, zemākās vērtības un slēgšanas vērtības.

  Piemēram:

  Datums

  Augstākā

  Zemākā

  Slēgšanas

  1.1.2002

  46,125

  42

  44,063

  Vai:

  Datums

  1.1.2002.

  Augstākā

  46,125

  Zemākā

  42

  Slēgšanas

  44,063

 2. Atlasiet jebkuru šūnu datu diapazonā, kuru vēlaties izmantot diagrammā.

  Padoms    Ja atlasāt tikai vienu šūnu, programma Excel automātiski skicē diagrammā visas datus saturošās šūnas, kas ir blakus šai šūnai. Ja šūnas, kuras vēlaties skicēt diagrammā, neatrodas nepārtrauktā diapazonā, var atlasīt blakus neesošas šūnas vai diapazonus, izmantojot taustiņu kombināciju Ctrl+kreisā bultiņa-klikšķis, ja vien atlase veido taisnstūri. Rindas vai kolonnas, kuras nevēlaties skicēt diagrammā, var paslēpt.

  Padoms.: Lai šūnu atlasi atceltu, noklikšķiniet uz jebkuras šūnas darblapā.

 3. Cilnes Ievietošana grupā Diagrammas veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Noklikšķiniet uz vajadzīgā diagrammas tipa un pēc tam uz apakštipa.

  • Lai apskatītu visus pieejamos diagrammu tipus, noklikšķiniet uz Pakāpeniskās metodes izmantošana, lai migrētu pastkastes uz Office 365 , palaižot dialoglodziņu Diagrammas ievietošana, un pēc tam noklikšķiniet uz bultiņas, lai ritinātu cauri diagrammu tipiem.

   Praktiskā nodarbība: PowerPoint 2010

   Padoms    Novietojot peles rādītāju uz jebkura no diagrammas tipiem vai apakštipiem, ekrāna padomā tiek parādīts diagrammas tipa nosaukums. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kādi diagrammu tipi ir pieejami, skatiet sadaļu Pieejamie diagrammu tipi(angļu valodā).

 4. Pēc noklusējuma diagramma tiek ievietota darblapā kā iegulta diagramma. Lai ievietotu diagrammu atsevišķā diagrammas lapa, tālāk aprakstītajā veidā jāmaina tās atrašanās vieta.

  1. Noklikšķiniet iegultajā diagrammā, lai to aktivizētu.

   Tiek parādīta sadaļa Diagrammu rīki, kurai tiek pievienotas cilnes Noformējums, Izkārtojums un Formāts.

  2. Cilnes Noformējums grupā Atrašanās vieta noklikšķiniet uz Diagrammas pārvietošana.

   Attēls, kurā redzama cilnes Skats izvēles rūtiņa Navigācijas rūts

  3. Sadaļā Izvēlieties, kur novietot diagrammu veiciet vienu no šīm darbībām:

   • Lai diagrammu parādītu diagrammas lapā, noklikšķiniet uz Jauna lapa.

    Padoms    Ja vēlaties aizstāt piedāvāto diagrammas nosaukumu, lodziņā Jauna lapa var ierakstīt jaunu nosaukumu.

   • Lai diagrammu parādītu darblapā kā iegultu diagrammu, noklikšķiniet uz Objekts šeit un lodziņā Objekts šeit noklikšķiniet uz darblapas.

 5. Programma Excel diagrammai automātiski piešķir nosaukumu, piemēram, Diagramma1, ja tā ir pirmā darblapā izveidota diagramma. Lai mainītu diagrammas nosaukumu, rīkojieties šādi:

  1. Noklikšķiniet uz diagrammas.

  2. Cilnes Izkārtojums grupā Rekvizīti noklikšķiniet uz tekstlodziņa Diagrammas nosaukums.

   Padoms    Ja nepieciešams, grupā Rekvizīti noklikšķiniet uz ikonas Rekvizīti, lai izvērstu grupu.

  3. Ievadiet jauno nosaukumu.

  4. Nospiediet taustiņu ENTER.

Piezīmes    

 • Lai ātri izveidotu diagrammu, kas balstīta uz diagrammas tipa, kas iestatīts pēc noklusējuma, atlasiet diagrammā izmantojamos datus un nospiediet taustiņu kombināciju ALT+F1 vai F11. Nospiežot taustiņu kombināciju ALT+F1, diagramma tiek parādīta kā iegulta diagramma, savukārt, nospiežot taustiņu F11, diagramma tiek parādīta atsevišķā diagrammas lapā.

 • Ja diagramma vairs nav nepieciešama, to var izdzēst. Noklikšķiniet uz diagrammas, lai to atlasītu, un pēc tam nospiediet taustiņu DELETE.

Uz lapas sākumu

2. solis. Diagrammas izkārtojuma vai stila maiņa

Izveidojot diagrammu, var uzreiz mainīt tās izskatu. Lai nebūtu manuāli jāpievieno vai jāmaina diagrammas elementi vai jāformatē tā, diagrammai var ātri izmantot iepriekš definētu izkārtojumu un stilu. Programma Excel piedāvā dažādus noderīgus iepriekš definētus izkārtojumus un stilus (vai ātros izkārtojumus un ātros stilus), no kuriem var atlasīt, tomēr izkārtojumu un stilu, ja nepieciešams, var pielāgot, manuāli mainot atsevišķu diagrammas elementu izkārtojumu un formātu.

Iepriekš definēta diagrammas izkārtojuma lietošana

 1. Noklikšķiniet diagrammā, kura jāformatē, izmantojot iepriekš definētu diagrammas izkārtojumu.

  Tiek parādīta sadaļa Diagrammu rīki, kurai tiek pievienotas cilnes Noformējums, Izkārtojums un Formāts.

 2. Cilnes Noformējums grupā Diagrammas izkārtojumi noklikšķiniet uz vajadzīgā diagrammas izkārtojuma.

  Attēls, kurā redzama cilnes Skats izvēles rūtiņa Navigācijas rūts

  Piezīme    Kad programmas Excel loga lielums ir samazināts, diagrammu izkārtojumi būs pieejami grupas Diagrammu izkārtojumi galerijā Ātrie izkārtojumi.

  Padoms    Lai skatītu visus pieejamos izkārtojumus, noklikšķiniet uz Vēl Pogas attēls .

Uz lapas sākumu

Iepriekš definēta diagrammas stila lietošana

 1. Noklikšķiniet diagrammā, kura jāformatē, izmantojot iepriekš definētu diagrammas stilu.

  Tiek parādīta sadaļa Diagrammu rīki, kurai tiek pievienotas cilnes Noformējums, Izkārtojums un Formāts.

 2. Cilnes Noformējums grupā Diagrammu stili atlasiet diagrammas stilu, ko vēlaties izmantot.

  Attēls, kurā redzama cilnes Skats izvēles rūtiņa Navigācijas rūts

  Piezīme    Kad programmas Excel loga lielums ir samazināts, diagrammas stili ir pieejami grupas Diagrammas stili galerijā Diagrammas ātrie stili.

  Padoms    Lai skatītu visus iepriekš definētos diagrammu stilus, noklikšķiniet uz Vēl Pogas attēls .

Uz lapas sākumu

Diagrammas elementu izkārtojuma maiņa

 1. Noklikšķiniet uz diagrammas elementa, kam jāmaina izkārtojums, vai rīkojieties šādi, lai atlasītu to diagrammas elementu sarakstā:

  1. Lai atvērtu Diagrammu rīki, noklikšķiniet diagrammā.

  2. Cilnes Formāts grupā Pašreizējā atlase noklikšķiniet uz bultiņas lodziņā Diagrammas elementi un pēc tam noklikšķiniet uz vajadzīgā diagrammas elementa.

   Attēls, kurā redzama cilnes Skats izvēles rūtiņa Navigācijas rūts

 2. Cilnes Izkārtojums grupā Etiķetes, Ass vai Fons noklikšķiniet uz atlasītajam diagrammas elementam atbilstošas diagrammas elementa pogas un pēc tam noklikšķiniet uz nepieciešamās izkārtojuma opcijas.

  Attēls, kurā redzama cilnes Skats izvēles rūtiņa Navigācijas rūts

  Attēls, kurā redzama cilnes Skats izvēles rūtiņa Navigācijas rūts

  Attēls, kurā redzama cilnes Skats izvēles rūtiņa Navigācijas rūts

Piezīme    Atlasītās izkārtojuma opcijas tiek lietotas atlasītajam diagrammas elementam. Piemēram, ja ir atlasīta visa diagramma, visām datu sērija tiks lietotas datu etiķetes. Ja ir atlasīts viens datu punkts, datu etiķetes tiks lietotas tikai atlasītajām datu sērijām vai datu punktiem.

Uz lapas sākumu

Manuāla diagrammas elementu formāta maiņa

 1. Noklikšķiniet uz diagrammas elementa, kam jāmaina stils, vai rīkojieties šādi, lai atlasītu to diagrammas elementu sarakstā:

  1. Lai atvērtu Diagrammu rīki, noklikšķiniet diagrammā.

  2. Cilnes Formāts grupā Pašreizējā atlase noklikšķiniet uz bultiņas lodziņā Diagrammas elementi un pēc tam noklikšķiniet uz vajadzīgā diagrammas elementa.

   Attēls, kurā redzama cilnes Skats izvēles rūtiņa Navigācijas rūts

 2. Cilnē Formāts veiciet vienu vai vairākas tālāk minētās darbības:

  1. Lai formatētu jebkuru atlasīto diagrammas elementu, grupā Pašreizējā atlase noklikšķiniet uz Formatēt atlasi un pēc tam atlasiet vēlamās formatēšanas opcijas.

  2. Lai formatētu atlasītā diagrammas elementa formu, grupā Formu stili noklikšķiniet uz vēlamā stila vai noklikšķiniet uz Formas aizpildījums, Formas kontūra vai Formas efekti un pēc tam noklikšķiniet uz vēlamajām formatēšanas opcijām.

  3. Lai atlasītajā diagrammas elementā formatētu tekstu, lietojot WordArt, grupā WordArt stili noklikšķiniet uz vēlamā stila. Varat arī noklikšķināt uz Teksta aizpildījums, Teksta strukturējums vai Teksta efekti un pēc tam atlasīt vēlamās formatēšanas opcijas.

   Piezīme    Kad WordArt stils ir lietots, WordArt formātu var noņemt. Ja nevēlaties saglabāt lietoto WordArt stilu, var izvēlēties citu WordArt stilu vai ātrajā piekļuves rīkjoslā noklikšķiniet uz Atsaukt, lai atgrieztu iepriekšējo teksta formātu.

   Padoms    Lai lietotu parasta teksta formatējumu teksta formatēšanai diagrammas elementos, var noklikšķināt ar peles labo pogu vai atlasīt tekstu un pēc tam mazajā rīkjoslā noklikšķināt uz vēlamajām formatēšanas opcijām. Var arī izmantot lentē esošās formatēšanas pogas (cilnes Sākums grupa Fonts).

Uz lapas sākumu

3. solis. Virsrakstu vai datu etiķešu pievienošana vai noņemšana

Lai diagrammu padarītu vieglāk saprotamu, var pievienot virsrakstus, piemēram, diagrammas virsrakstu un asu nosaukumus. Parasti asu nosaukumi ir pieejami visām asīm, ko var attēlot diagrammā, tajā skaitā dziļuma (sērijas) asij telpiskajās diagrammās. Dažu tipu diagrammās (piemēram, radaru diagrammās) ir asis, kurām nevar parādīt asu nosaukumus. Tādu tipu diagrammās, kur nav asu (piemēram, sektoru un riņķu diagrammās), arī nevar parādīt asu nosaukumus.

Diagrammām un asu nosaukumiem var izveidot saiti uz atbilstošu tekstu darblapa šūnās, izveidojot atsauci uz šīm šūnām. Nosaukumi, kuriem ir izveidota saite, diagrammās tiek automātiski atjaunināti, ja darblapā tiek mainīts attiecīgais teksts.

Lai diagrammā ātri identificētu datu sērija, var pievienot datu etiķetes diagrammas datu punkti. Pēc noklusējuma datu etiķetes ir saistītas ar darblapas vērtībām, un tās tiek automātiski atjauninātas, veicot šo vērtību izmaiņas.

Diagrammas virsraksta pievienošana

 1. Noklikšķiniet diagrammā, kurai vēlaties pievienot virsrakstu.

  Tiek parādīta sadaļa Diagrammu rīki, kurai tiek pievienotas cilnes Noformējums, Izkārtojums un Formāts.

 2. Cilnes Izkārtojums grupā Etiķetes noklikšķiniet uz Diagrammas virsraksts.

  Attēls, kurā redzama cilnes Skats izvēles rūtiņa Navigācijas rūts

 3. Noklikšķiniet uz Centrēts pārklājuma nosaukums vai Virs diagrammas.

 4. Noklikšķiniet diagrammā redzamajā tekstlodziņā Diagrammas virsraksts un pēc tam ierakstiet vēlamo tekstu.

  Padoms    Lai ievietotu rindiņas pārtraukumu, noklikšķiniet, novietojot rādītāju vietā, kur jāpārtrauc rindiņa, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 5. Lai formatētu tekstu, atlasiet to un pēc tam noklikšķiniet uz vēlamās formatējuma opcijas mazajā rīkjoslā.

  Padoms    Var arī izmantot lentē esošās formatēšanas pogas (cilnes Sākums grupa Fonts). Lai formatētu visu virsrakstu, noklikšķiniet uz to ar peles labo pogu, noklikšķiniet uz Formatēt diagrammas virsrakstu, un pēc tam atlasiet nepieciešamās formatēšanas opcijas.

Uz lapas sākumu

Nosaukumu pievienošana asīm

 1. Noklikšķiniet diagrammā, kam vēlaties pievienot asu nosaukumus.

  Tiek parādīta sadaļa Diagrammu rīki, kurai tiek pievienotas cilnes Noformējums, Izkārtojums un Formāts.

 2. Cilnes Izkārtojums grupā Etiķetes noklikšķiniet uz Asu nosaukumi.

  Attēls, kurā redzama cilnes Skats izvēles rūtiņa Navigācijas rūts

 3. Veiciet vienu vai vairākas no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu nosaukumu primārajai horizontālajai (kategoriju) asij, noklikšķiniet uz Primārās horizontālās ass nosaukums un pēc tam noklikšķiniet uz vēlamās opcijas.

   Padoms    Ja diagrammai ir sekundārā horizontālā ass, var arī noklikšķināt uz Sekundārās horizontālās ass nosaukums.

  • Lai nosaukumu pievienotu primārajai vertikālajai (vērtību) asij, noklikšķiniet uz Primārās vertikālās ass nosaukums un pēc tam uz nepieciešamās opcijas.

   Padoms    Ja diagrammai ir sekundārā vertikālā ass, noklikšķiniet uz Sekundārās vertikālās ass nosaukums.

  • Lai pievienotu nosaukumu dziļuma (sēriju) asij, noklikšķiniet uz Dziļuma ass nosaukums un pēc tam noklikšķiniet uz vēlamās opcijas.

   Piezīme    Šī opcija ir pieejama tikai, ja atlasītā diagramma ir telpiska diagramma, piemēram, telpiska stabiņu diagramma.

 4. Tekstlodziņā Ass nosaukums, kas parādās diagrammā, ierakstiet vajadzīgo tekstu.

  Padoms    Lai ievietotu rindiņas pārtraukumu, noklikšķiniet, novietojot rādītāju vietā, kur jāpārtrauc rindiņa, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 5. Lai formatētu tekstu, atlasiet to un pēc tam noklikšķiniet uz vēlamās formatējuma opcijas mazajā rīkjoslā.

  Padoms    Var arī izmantot lentē esošās formatēšanas pogas (cilnes Sākums grupa Fonts). Lai formatētu visu nosaukumu, noklikšķiniet uz tā ar peles labo pogu, noklikšķiniet uz Formatēt ass nosaukumu un pēc tam atlasiet nepieciešamās formatēšanas opcijas.

Piezīmes    

 • Ja pārslēdzat citu diagrammas tipu, kas neatbalsta ass virsrakstus (piemēram, sektoru diagramma), asu nosaukumi vairs netiks rādīti. Virsraksti tiks parādīti atkal, ja pārslēgsit diagrammas tipu, kas atbalsta asu virsrakstus.

 • Pārslēdzot diagrammas tipu, kas neatbalsta sekundāro asu virsrakstus, sekundāro asu virsraksti tiks zaudēti.

Uz lapas sākumu

Saites izveidošana nosaukumam ar darblapas šūnu

 1. Diagrammā noklikšķiniet uz diagrammas virsraksta vai ass nosaukuma, kam jāizveido saite ar darblapas šūnu.

 2. Darblapā noklikšķiniet formulu josla un pēc tam ierakstiet vienādības zīmi (=).

 3. Atlasiet darblapas šūnu, kurā iekļauti dati vai teksts, kas ir jārāda diagrammā.

  Padoms    Atsauci uz darblapas šūnu var ierakstīt arī formulu joslā. Iekļaujiet vienādības zīmi, lapas nosaukumu, kam seko izsaukuma zīme, piemēram, =Lapa1!F2.

 4. Nospiediet taustiņu ENTER.

Uz lapas sākumu

Datu etiķešu pievienošana

 1. Diagrammā veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu datu etiķeti visu datu sēriju visiem datu punktiem, noklikšķiniet uz diagrammas apgabals.

  • Lai datu etiķeti pievienotu visiem datu sērijas datu punktiem, datu sērijā noklikšķiniet tur, kur jābūt etiķetei.

  • Lai datu etiķeti pievienotu atsevišķam datu punktam datu sērijā, noklikšķiniet uz datu sērijas, kurā ir datu punkts, kam jāpievieno etiķete, un pēc tam noklikšķiniet uz datu punktam, kam jāpievieno etiķete.

   Tiek parādīta sadaļa Diagrammu rīki, kurai tiek pievienotas cilnes Noformējums, Izkārtojums un Formāts.

 2. Cilnes Izkārtojums grupā Etiķetes noklikšķiniet uz Datu etiķetes un pēc tam noklikšķiniet uz vajadzīgās opcijas.

  Attēls, kurā redzama cilnes Skats izvēles rūtiņa Navigācijas rūts

  Piezīme    Atkarībā no izmantotās diagrammas tipa, būs pieejamas dažādas datu etiķešu opcijas.

Uz lapas sākumu

Virsrakstu vai datu etiķešu noņemšana no diagrammas

 1. Noklikšķiniet uz diagrammas.

  Tiek parādīta sadaļa Diagrammu rīki, kurai tiek pievienotas cilnes Noformējums, Izkārtojums un Formāts.

 2. Cilnes Izkārtojums grupā Etiķetes rīkojieties šādi:

  • Lai noņemtu diagrammas virsrakstu, noklikšķiniet uz Diagrammas virsraksts un pēc tam uz Nav.

  • Lai noņemtu ass nosaukumu, noklikšķiniet uz Ass nosaukums, noklikšķiniet uz noņemamā ass nosaukuma tipa un pēc tam noklikšķiniet uz Nav.

  • Lai noņemtu datu etiķetes, noklikšķiniet uz Datu etiķetes un pēc tam uz Nav.

   Attēls, kurā redzama cilnes Skats izvēles rūtiņa Navigācijas rūts

Padoms    Lai virsrakstu vai datu etiķeti noņemtu ātri, noklikšķiniet uz tās un pēc tam nospiediet taustiņu DELETE.

Uz lapas sākumu

4. solis. Apzīmējumu rādīšana vai paslēpšana

Veidojot diagrammu, tiek parādīti apzīmējumi, bet, kad diagrammas izveide ir pabeigta, tos var paslēpt vai mainīt to atrašanās vietu.

 1. Noklikšķiniet uz diagrammas, kurā vēlaties rādīt vai paslēpt apzīmējumus.

  Tiek parādīta sadaļa Diagrammu rīki, kurai tiek pievienotas cilnes Noformējums, Izkārtojums un Formāts.

 2. Cilnes Izkārtojums grupā Etiķetes noklikšķiniet uz Apzīmējumi.

  Attēls, kurā redzama cilnes Skats izvēles rūtiņa Navigācijas rūts

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai apzīmējumus paslēptu, noklikšķiniet uz Nav.

   Padoms    Lai apzīmējumus vai apzīmējumu ierakstu no diagrammas noņemtu ātri, tos var atlasīt un pēc tam nospiest taustiņu DELETE. Var arī ar peles labo pogu noklikšķināt uz apzīmējumiem vai apzīmējumu ieraksta un pēc tam noklikšķināt uz Dzēst.

  • Lai apzīmējumus rādītu, noklikšķiniet uz nepieciešamās attēlošanas opcijas.

   Piezīme    Noklikšķinot uz kādas no atainošanas opcijām, apzīmējumi pārvietojas, un punktu apgabals automātiski pielāgojas, lai apzīmējumiem pietiktu vietas. Ja apzīmējumus pārvietojat vai maināt to lielumu, izmantojot peli, punktu apgabals netiek pielāgots automātiski.

  • Papildu opcijas pieejamas, noklikšķinot uz Apzīmējumu papildu opcijas un pēc tam atlasot nepieciešamo attēlošanas opciju.

   Padoms    Pēc noklusējuma apzīmējumi ar diagrammu nepārklājas. Ja ir vietas ierobežojumi, diagrammas lielumu var samazināt, notīrot izvēles rūtiņu Rādīt apzīmējumus, nepārklājot diagrammu.

Padoms    Ja diagrammā ir redzami apzīmējumi, var modificēt atsevišķas apzīmējumu ievadnes, darblapā rediģējot atbilstošos datus. Lai izmantotu papildu rediģēšanas opcijas vai lai modificētu apzīmējumu ievadnes, neietekmējot darblapas datus, apzīmējumu ievadnes var mainīt dialoglodziņā Datu avota atlasīšana (cilnes Noformējums grupas Dati poga Atlasīt datus).

Uz lapas sākumu

5. solis. Diagrammas asu vai režģlīniju rādīšana vai paslēpšana

Veidojot diagrammu, vairākumam diagrammu tipu tiek rādītas primārās asis. Tās pēc vajadzības var ieslēgt vai izslēgt. Pievienojot asis, var norādīt nepieciešamo asu detalizētības līmeni. Dziļuma ass tiek rādīta, ja tiek izveidota telpiska diagramma.

Ja diagrammā datu sērija vērtības ļoti atšķiras vai lietojat dažādu tipu datus (piemēram, cenu un daudzumu), vienu vai vairākas datu sērijas var attēlot uz sekundārās vertikālās (vērtības) ass. Sekundārās vertikālās ass mērogs atspoguļo saistīto datu sēriju vērtības. Pēc tam diagrammai pievienojiet sekundāro horizontālo (kategoriju) asi, kas ir noderīga xy (izkaisītajai) vai burbuļu diagrammai.

Lai diagramma būtu vieglāk nolasāma, var rādīt vai paslēpt horizontālās un vertikālās diagrammas režģlīnijas, kas redzamas no horizontālās un vertikālās ass visā diagrammas punktu apgabals.

Primāro asu parādīšana vai slēpšana

 1. Noklikšķiniet uz diagrammas, kuras asis ir jāparāda vai jāpaslēpj.

  Tiek parādīta sadaļa Diagrammu rīki, kurai tiek pievienotas cilnes Noformējums, Izkārtojums un Formāts.

 2. Cilnes Izkārtojums grupā Asis noklikšķiniet uz Asis un rīkojieties šādi:

  • Lai parādītu asi, noklikšķiniet uz Primārā horizontālā ass, Primārā vertikālā ass vai Dziļuma ass (telpiskā diagrammā) un pēc tam noklikšķiniet uz nepieciešamās ass attēlojuma opcijas.

  • Lai asi paslēptu, noklikšķiniet uz Primārā horizontālā ass, Primārā vertikālā ass vai Dziļuma ass (telpiskā diagrammā) un pēc tam noklikšķiniet uz Nav.

  • Lai norādītu detalizētas ass attēlojuma un mērogošanas opcijas, noklikšķiniet uz Primārā horizontālā ass, Primārā vertikālā ass vai Dziļuma ass (telpiskā diagrammā) un pēc tam noklikšķiniet uz Primārās horizontālās ass papildu opcijas, Primārās vertikālās ass papildu opcijas vai Dziļuma ass papildu opcijas.

   Attēls, kurā redzama cilnes Skats izvēles rūtiņa Navigācijas rūts

Uz lapas sākumu

Sekundāro asu rādīšana vai paslēpšana

 1. Diagrammā noklikšķiniet uz datu sērijām, kuras jāattēlo uz sekundārās vertikālās ass, vai diagrammas elementu sarakstā atlasiet datu sērijas, rīkojoties šādi:

  1. Noklikšķiniet uz diagrammas.

   Tiek parādīta sadaļa Diagrammu rīki, kurai tiek pievienotas cilnes Noformējums, Izkārtojums un Formāts.

  2. Cilnes Formāts grupā Pašreizējā atlase noklikšķiniet uz bultiņas lodziņā Diagrammu elementi un pēc tam noklikšķiniet uz datu sērijas, kas jāattēlo uz sekundārās vertikālās ass.

   Attēls, kurā redzama cilnes Skats izvēles rūtiņa Navigācijas rūts

 2. Cilnes Formāts grupā Pašreizējā atlase noklikšķiniet uz Formatēt atlasi.

 3. Ja Sērijas opcijas vēl nav atlasīts, noklikšķiniet uz tā un pēc tam sadaļā Skicēt sēriju uz noklikšķiniet uz Sekundārā ass un pēc tam uz Aizvērt.

 4. Cilnes Izkārtojums grupā Asis noklikšķiniet uz Asis.

  Attēls, kurā redzama cilnes Skats izvēles rūtiņa Navigācijas rūts

 5. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai parādītu sekundāro vertikālo asi, noklikšķiniet uz Sekundārā vertikālā ass un pēc tam noklikšķiniet uz nepieciešamās attēlojuma opcijas.

   Padoms    Lai palīdzētu izcelt sekundāro vertikālo asi, diagrammas tipu var mainīt tikai vienai datu sērijai. Piemēram, mainiet vienu datu sēriju uz līniju diagrammu.

 6. Lai parādītu sekundāro horizontālo asi, noklikšķiniet uz Sekundārā horizontālā ass un pēc tam uz nepieciešamās attēlojuma opcijas.

  Piezīme.    Šī opcija ir pieejama tikai pēc tam, kad ir parādīta sekundārā vertikālā ass.

 7. Lai sekundāro asi paslēptu, noklikšķiniet uz Sekundārā vertikālā ass vai Sekundārā horizontālā ass un pēc tam uz Nav.

Padoms.    Varat arī noklikšķināt uz dzēšamās sekundārās ass un pēc tam nospiest taustiņu DELETE.

Uz lapas sākumu

Režģlīniju rādīšana vai paslēpšana

 1. Noklikšķiniet uz diagrammas, kurai jārāda vai jāslēpj diagrammas režģlīnijas.

  Tiek parādīta kontekstcilne Diagrammu rīki, kurā ir pievienotas cilnes Noformējums, Izkārtojums un Formāts.

 2. Cilnes Izkārtojums grupā Asis noklikšķiniet uz Režģlīnijas.

  Attēls, kurā redzama cilnes Skats izvēles rūtiņa Navigācijas rūts

 3. Rīkojieties šādi:

  • Lai diagrammai pievienotu horizontālās režģlīnijas, norādiet uz Primārās horizontālās režģlīnijas un noklikšķiniet uz vēlamās opcijas. Ja diagrammai ir sekundārā horizontālā ass, var noklikšķināt uz Sekundārās horizontālās ass režģlīnijas.

  • Lai diagrammai pievienotu vertikālās režģlīnijas, norādiet uz Primārās vertikālās režģlīnijas un noklikšķiniet uz vēlamās opcijas. Ja diagrammai ir sekundārā vertikālā ass, var noklikšķināt uz Sekundārās vertikālās ass režģlīnijas.

  • Lai telpiskai diagrammai pievienotu dziļuma režģlīnijas, norādiet uz Dziļuma režģlīnijas un noklikšķiniet uz vēlamās opcijas. Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja atlasītā diagramma ir telpiska diagramma, piemēram, telpiska stabiņu diagramma.

  • Lai paslēptu diagrammas režģlīnijas, norādiet uz Primārās horizontālās režģlīnijas, Primārās vertikālās režģlīnijas vai Dziļuma režģlīnijas (telpiskā diagrammā) un noklikšķiniet uz Nav. Ja diagrammai ir sekundārās asis, noklikšķiniet uz Sekundārās horizontālās ass režģlīnijas vai Sekundārās vertikālās ass režģlīnijas un pēc tam uz Nav.

  • Lai ātri noņemtu diagrammas režģlīnijas, atlasiet tās un nospiediet taustiņu Delete.

Uz lapas sākumu

6. solis. Diagrammas pārvietošana vai tās lieluma maiņa

Diagrammu var pārvietot uz jebkuru atrašanās vietu darblapa vai arī uz jaunu vai jau esošu darblapu. Pēc vajadzības var arī mainīt diagrammas lielumu.

Diagrammas pārvietošana

 • Lai pārvietotu diagrammu, velciet to uz vēlamo vietu.

Uz lapas sākumu

Diagrammas lieluma maiņa

Lai mainītu diagrammas lielumu, rīkojieties šādi:

 • Noklikšķiniet uz diagrammas un pēc tam velciet izmēru maiņas turi līdz vēlamajam lielumam.

 • Cilnes Formāts grupas Lielums lodziņā Formas augstums un Formas platums ievadiet vēlamos lielumus.

  Attēls, kurā redzama cilnes Skats izvēles rūtiņa Navigācijas rūts

Padoms    Papildu lieluma maiņas opcijas ir pieejamas cilnes Formatēšana grupā Izmēri, noklikšķinot uz pogas Pakāpeniskās metodes izmantošana, lai migrētu pastkastes uz Office 365 , lai atvērtu dialoglodziņu Diagrammas apgabala formatēšana. Cilnē Lielums var atlasīt diagrammas lieluma, pagriešanas vai mērogošanas opcijas. Cilnē Rekvizīti var norādīt, kā diagrammai jāpārvietojas vai jāmaina lielums saskaņā ar šūnām darblapā.

Uz lapas sākumu

7. solis. Diagrammas saglabāšana veidnes formā

Ja vēlaties izveidot vēl vienu tādu pašu diagrammu, varat saglabāt diagrammu kā veidni, ko izmantot, lai izveidotu citas diagrammas.

 1. Noklikšķiniet uz diagrammas, kura jāsaglabā kā veidne.

 2. Cilnes Noformējums grupā Tips noklikšķiniet uz Saglabāt kā veidni.

  excel lentes attēls

 3. Lodziņā Faila nosaukums ievadiet veidnes nosaukumu.

  Padoms.    Ja nenorādīsit citu mapi, veidnes fails (.crtx) tiks saglabāts mapē Diagrammas un veidne būs pieejama gan dialoglodziņa Diagrammas ievietošana (cilnes Ievietot grupas Diagrammasdialoglodziņa ikona Pakāpeniskās metodes izmantošana, lai migrētu pastkastes uz Office 365 ), gan dialoglodziņa Diagrammas tipa mainīšana (cilnes Noformējums grupas Tips opcija Mainīt diagrammas tipu) sadaļā Veidnes.

Piezīme.    Diagrammas veidnē ir ietverts diagrammas formatējums, un tajā tiek glabātas krāsas, kas izmantotas brīdī, kad diagramma tiek saglabāta kā veidne. Ja diagrammas veidne tiek izmantota, lai izveidotu diagrammu citā darbgrāmatā, jaunajā diagrammā tiek izmantotas diagrammas veidnes krāsas — nevis darbgrāmatā lietotās dokumenta dizaina krāsas. Lai diagrammas veidnes krāsu vietā izmantotu dokumenta dizaina krāsas, ar peles labo pogu noklikšķiniet diagrammas apgabalā un pēc tam noklikšķiniet uz Atiestatīt uz atbilstošo stilu.

Uz lapas sākumu

Skatiet arī

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×