Diagrammas asu rādīšanas mainīšana.

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Lielākajai daļai diagrammas tipu var parādīt vai paslēpt diagrammas asis. Lai diagrammas datus padarītu vieglāk saprotamus, varat arī mainīt veidu, kā tie izskatās.

Svarīgi    Šajā rakstā nav izklāstīta diagrammas ass mēroga maiņa. Informāciju par to, kā mainīt mērogu, skatiet:

Papildinformācija par asīm

Diagrammām parasti ir divas asis, kas tiek izmantotas, lai novērtētu un kārtotu datus: vertikālā ass (tiek dēvēta arī par vērtību asi vai y asi) un horizontālā ass (dēvēta arī par kategoriju asi vai x asi). Telpiskām stabiņu, telpiskām konusu un telpiskām piramīdas diagrammām ir trešā, dziļuma ass (dēvēta arī par sērijas asi vai z asi), lai datus varētu izvietot diagrammas dziļumā. Radara diagrammām nav horizontālo (kategoriju) asu, un sektoru un riņķu diagrammām vispār nav asu.

Diagramma, kurā parādīta horizontālā, vertikālā un dziļuma ass

1. remarka Vertikālās (vērtību) ass

remarka 2 Horizontālās (kategoriju) ass

solis 3 Dziļuma (sērijas) ass

Tālāk aprakstīts šādi, lai modificētu diagrammu pievienot ietekme un labāk izteiktu informāciju. Lai iegūtu papildinformāciju par asis ir un ar tiem rīkoties, skatiet visas par asīm.

 1. Noklikšķiniet jebkurā vietā diagrammā, kuras asis ir jāparāda vai jāpaslēpj.

  Tiek parādīta sadaļa Diagrammu rīki, pievienojot dizainsun Formatēšana .

 2. Cilnē noformējums noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas blakus pievienot diagrammas elementi un pēc tam novietojiet peles kursoru virs asis izlidojošās izvēlnes.

  Pievienot elementa sadaļu ar iezīmētu asīm

 3. Noklikšķiniet uz ass tipa, kuru vēlaties parādīt vai paslēpt.

 1. Diagrammā noklikšķiniet uz ass, kurā ir atzīmes un atzīmju etiķetes, kuras vēlaties pielāgot, vai rīkojieties šādi, lai atlasītu asis diagrammas elementu sarakstā:

  1. Noklikšķiniet jebkurā vietā diagrammā.

   Tiek parādīta sadaļa Diagrammu rīki, kurai tiek pievienotas cilnes noformējums un formāts .

  2. Cilnes Formāts grupā Pašreizējā atlase noklikšķiniet uz bultiņas lodziņā Diagrammas elementi un pēc tam noklikšķiniet uz ass, kuru vēlaties atlasīt.

   Pašreizējā atlase ar horizontālu asi, kas atlasīts

 2. Cilnes Formāts grupā Pašreizējā atlase noklikšķiniet uz Formatēt atlasi.

 3. Panelī ass opcijas sadaļā Atzīmēm, veiciet vienu vai vairākas no šīm darbībām:

  1. Lai mainītu galveno atzīmju rādīšanu, lodziņā Galvenās atzīmes tips noklikšķiniet uz vēlamās atzīmes pozīcijas.

   Atzīmju atzīmēt etiķetes sadaļu un formatēt asi panelis

  2. Lai mainītu mazāksvarīgo atzīmju rādīšanu, nolaižamajā sarakstlodziņā Mazāksvarīgās atzīmes tips noklikšķiniet uz vēlamās atzīmes pozīcijas.

  3. Lai mainītu etiķešu novietojumu, zem etiķetes, noklikšķiniet uz vajadzīgās opcijas.

   Padoms    Lai paslēptu atzīmes vai atzīmju etiķetes, lodziņā Ass etiķetes noklikšķiniet Nav.

   Paslēpjot atzīmēm, iestatot neviens etiķetes pozīciju

  Formatēt asi panelis

 1. Diagrammā noklikšķiniet uz horizontālās (katgegoriju) ass, kuru vēlaties mainīt, vai rīkojieties šādi, lai atlasītu asi diagrammas elementu sarakstā:

  1. Noklikšķiniet jebkurā vietā diagrammā.

   Tiek parādīta kontekstcilne Diagrammu rīki, kurā ir pievienotas cilnes Noformējums, Izkārtojums un Formāts.

  2. Cilnes Formāts grupā Pašreizējā atlase noklikšķiniet uz bultiņas lodziņā Diagrammas elementi un pēc tam noklikšķiniet uz ass, kuru vēlaties atlasīt.

   Pašreizējā atlase ar horizontālu asi, kas atlasīts

 2. Cilnes Formāts grupā Pašreizējā atlase noklikšķiniet uz Formatēt atlasi.

 3. Sadaļā Ass opcijas veiciet vienu vai abas šīs darbības:

  1. Lai mainītu intervālu starp ass etiķetēm, sadaļā Intervāls starp etiķetēm, noklikšķiniet uz Norādīt intervāla vienību un pēc tam tekstlodziņā ierakstiet vēlamo skaitli.

   Ass intervālu un attālumu

   Padoms    Ierakstiet 1, lai parādītu etiķeti katrai kategorijai, ierakstiet 2, lai parādītu etiķeti katrai otrajai kategorijai, ierakstiet 3, lai parādītu etiķeti katrai trešajai kategorijai, utt.

  2. Lai mainītu ass etiķešu novietojumu, lodziņā Uzlīmju attālums no ass ierakstiet vēlamo skaitli numuru.

   Padoms    Lai etiķetes novietotu tuvāk asij, ierakstiet mazāku skaitli. Lai palielinātu attālumu starp etiķetēm un asi, ierakstiet lielāku skaitli.

Var mainīt asu etiķešu līdzinājumu gan horizontālajai (kategoriju), gan vertikālajai (vērtību) asij. Ja jūsu diagrammā ir vairāklīmeņu kategoriju etiķetes, varat mainīt visu etiķešu līmeņu līdzinājumu. Varat arī mainīt, cik daudz vietas jāatstāj starp etiķešu līmeņiem uz horizontālās (kategoriju) ass.

 1. Diagrammā noklikšķiniet uz ass, kurā ir atzīmju etiķetes, kuras vēlaties līdzināt savādāk, vai rīkojieties šādi, lai atlasītu asis diagrammas elementu sarakstā:

  1. Noklikšķiniet jebkurā vietā diagrammā.

   Tiek parādīta sadaļa Diagrammu rīki, kurai tiek pievienotas cilnes noformējums un formāts .

  2. Cilnes Formāts grupā Pašreizējā atlase noklikšķiniet uz bultiņas lodziņā Diagrammas elementi un pēc tam noklikšķiniet uz ass, kuru vēlaties atlasīt.

   Pašreizējā atlase ar horizontālu asi, kas atlasīts

 2. Cilnes Formāts grupā Pašreizējā atlase noklikšķiniet uz Formatēt atlasi.

 3. Dialoglodziņā Ass formatēšana noklikšķiniet uz Teksta opcijas.

 4. Sadaļā Tekstlodziņa, veiciet vienu vai vairākas no šīm darbībām:

  1. Lodziņā Vertikālais līdzinājums noklikšķiniet uz vēlamās vertikālā līdzinājuma pozīcijas.

  2. Lodziņā Teksta virziens noklikšķiniet uz vēlamās teksta orientācijas.

  3. Lodziņā Pielāgots leņķis atlasiet vajadzīgo pagriešanas pakāpi.

Padoms.    Varat arī mainīt asu etiķešu horizontālo līdzinājumu, noklikšķinot uz ass un pēc tam noklikšķiniet uz Līdzināt pa kreisi Pogas attēls , centra Pogas attēls vai Līdzināt pa labi Pogas attēls Sākums rīkjoslu.

Varat mainīt darblapas kategoriju etiķešu tekstu, vai arī tos mainīt tieši diagrammā.

Kategoriju etiķetes teksta maiņa darblapā

 1. Darblapā noklikšķiniet uz šūnas, kurā ietverts etiķetes nosaukums, kuru vēlaties mainīt.

 2. Ierakstiet jauno nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Piezīme    Darblapā veiktās izmaiņas tiek automātiski atjauninātas diagrammā.

Etiķetes teksta maiņa diagrammā

 1. Diagrammā noklikšķiniet uz horizontālās ass, vai rīkojieties šādi, lai atlasītu asi diagrammas elementu sarakstā:

  1. Noklikšķiniet jebkurā vietā diagrammā.

   Tiek parādīta sadaļa Diagrammu rīki, kurai tiek pievienotas cilnes noformējums un formāts .

  2. Cilnes Formāts grupā Pašreizējā atlase noklikšķiniet uz bultiņas lodziņā Diagrammas elementi un pēc tam noklikšķiniet uz horizontālās (kategoriju) ass.

   Pašreizējā atlase ar horizontālu asi, kas atlasīts

 2. Cilnes Noformējums grupā Dati noklikšķiniet uz Atlasīt datus.

  excel lentes attēls

 3. Dialoglodziņa Datu avota atlasīšana sadaļā Horizontālās (kategoriju) ass etiķetes noklikšķiniet uz Rediģēt.

 4. Lodziņā Asu etiķešu diapazons veiciet kādu no šīm darbībām:

  1. Norādiet darblapas diapazonu, kuru vēlaties izmantot kā kategoriju ass etiķetes.

  2. Ierakstiet etiķetes, kuras vēlaties izmantot, atdalot tās ar komatu, piemēram, Nodaļa A, Nodaļa B, Nodaļa C.

   Piezīme    Ierakstot etiķetes tekstu lodziņā Asu etiķešu diapazons, kategoriju ass etiķešu teksts vairs nav saistīts ar darblapas šūnu.

 5. Noklikšķiniet uz Labi.

Varat mainīt kategoriju ass etiķešu teksta vai vērtību ass skaitļu formātu.

Teksta formatēšana

 1. Diagrammā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ass, kas rāda etiķetes, kuras vēlaties formatēt.

 2. Sākums rīkjoslānoklikšķiniet uz vajadzīgās formatēšanas opcijas.

Padoms    Varat arī atlasīt asi, kas parāda etiķetes, un pēc tam izmantot formatēšanas pogas cilnes Sākums grupā Fonts.

Skaitļu formatēšana

 1. Diagrammā noklikšķiniet uz ass, kas rāda skaitļus, ko vēlaties formatēt, vai rīkojieties šādi, lai atlasītu asi diagrammas elementu sarakstā:

  • Noklikšķiniet jebkurā vietā diagrammā.

   Tiek parādīta sadaļa Diagrammu rīki, kurai tiek pievienotas cilnes noformējums un formāts .

  • Cilnes Formāts grupā Pašreizējā atlase noklikšķiniet uz bultiņas lodziņā Diagrammas elementi un pēc tam noklikšķiniet uz ass, kuru vēlaties atlasīt.

   Pašreizējā atlase ar horizontālu asi, kas atlasīts

 2. Cilnes Formāts grupā Pašreizējā atlase noklikšķiniet uz Formatēt atlasi.

 3. Sadaļā Ass opcijas noklikšķiniet uz numura, un pēc tam lodziņā Kategorija atlasiet vajadzīgo skaitļu formātu.

  Padoms    Ja atlasītais skaitļu formāts attēlo decimāldaļu vietas, tās varat norādīt lodziņā Decimāldaļu vietas.

 4. Lai paturētu ar darblapas šūnām saistītos skaitļus, atzīmējiet izvēles rūtiņu Saistīts ar avotu.

Skaitļu formatēšana sadaļā Ass opcijas

Piezīme    pirms formatēt skaitļus kā procentus, pārliecinieties, vai skaitļi diagrammā ir aprēķināti kā procentuālas vērtības avota datos un tiek rādīti decimālformātā. Procentuālās vērtības tiek aprēķinātas darblapā, izmantojot vienādojumu summa / kopsumma = procentuālā vērtība. Piemēram, ja tiek aprēķināts 10 / 100 = 0,1 un pēc tam 0,1 formatēts kā procentuāla vērtība, skaitlis tiks pareizi parādīts kā 10 %.

 1. Noklikšķiniet jebkurā vietā diagrammā, kuras asis ir jāparāda vai jāpaslēpj.

  Tiek parādīta kontekstcilne Diagrammu rīki, kurā ir pievienotas cilnes Noformējums, Izkārtojums un Formāts.

 2. Cilnes Izkārtojums grupā Asis noklikšķiniet uz Asis.

  Attēls, kurā redzama cilnes Skats izvēles rūtiņa Navigācijas rūts

 3. Noklikšķiniet uz ass tipa, kuru vēlaties parādīt vai paslēpt, un pēc tam noklikšķiniet uz vajadzīgās opcijas.

 1. Diagrammā noklikšķiniet uz ass, kurā ir atzīmes un atzīmju etiķetes, kuras vēlaties pielāgot, vai rīkojieties šādi, lai atlasītu asis diagrammas elementu sarakstā:

  1. Noklikšķiniet jebkurā vietā diagrammā.

   Tiek parādīta kontekstcilne Diagrammu rīki, kurā ir pievienotas cilnes Noformējums, Izkārtojums un Formāts.

  2. Cilnes Formāts grupā Pašreizējā atlase noklikšķiniet uz bultiņas lodziņā Diagrammas elementi un pēc tam noklikšķiniet uz ass, kuru vēlaties atlasīt.

   Attēls, kurā redzama cilnes Skats izvēles rūtiņa Navigācijas rūts

 2. Cilnes Formāts grupā Pašreizējā atlase noklikšķiniet uz Formatēt atlasi.

 3. Sadaļā Ass opcijas veiciet vienu vai vairākas no šīm darbībām:

  1. Lai mainītu galveno atzīmju rādīšanu, lodziņā Galvenās atzīmes tips noklikšķiniet uz vēlamās atzīmes pozīcijas.

  2. Lai mainītu mazāksvarīgo atzīmju rādīšanu, nolaižamajā sarakstlodziņā Mazāksvarīgās atzīmes tips noklikšķiniet uz vēlamās atzīmes pozīcijas.

  3. Lai mainītu etiķešu novietojumu, lodziņā Ass etiķetes tekstlodziņu, noklikšķiniet uz vajadzīgās opcijas.

   Padoms    Lai paslēptu atzīmes vai atzīmju etiķetes, lodziņā Ass etiķetes noklikšķiniet Nav.

 1. Diagrammā noklikšķiniet uz horizontālās (katgegoriju) ass, kuru vēlaties mainīt, vai rīkojieties šādi, lai atlasītu asi diagrammas elementu sarakstā:

  1. Noklikšķiniet jebkurā vietā diagrammā.

   Tiek parādīta kontekstcilne Diagrammu rīki, kurā ir pievienotas cilnes Noformējums, Izkārtojums un Formāts.

  2. Cilnes Formāts grupā Pašreizējā atlase noklikšķiniet uz bultiņas lodziņā Diagrammas elementi un pēc tam noklikšķiniet uz ass, kuru vēlaties atlasīt.

   Attēls, kurā redzama cilnes Skats izvēles rūtiņa Navigācijas rūts

 2. Cilnes Formāts grupā Pašreizējā atlase noklikšķiniet uz Formatēt atlasi.

 3. Sadaļā Ass opcijas veiciet vienu vai abas šīs darbības:

  1. Lai mainītu intervālu starp ass etiķetēm, sadaļā Intervāls starp etiķetēm, noklikšķiniet uz Norādīt intervāla vienību un pēc tam tekstlodziņā ierakstiet vēlamo skaitli.

   Padoms    Ierakstiet 1, lai parādītu etiķeti katrai kategorijai, ierakstiet 2, lai parādītu etiķeti katrai otrajai kategorijai, ierakstiet 3, lai parādītu etiķeti katrai trešajai kategorijai, utt.

  2. Lai mainītu ass etiķešu novietojumu, lodziņā Uzlīmju attālums no ass ierakstiet vēlamo skaitli numuru.

   Padoms    Lai etiķetes novietotu tuvāk asij, ierakstiet mazāku skaitli. Lai palielinātu attālumu starp etiķetēm un asi, ierakstiet lielāku skaitli.

Var mainīt asu etiķešu līdzinājumu gan horizontālajai (kategoriju), gan vertikālajai (vērtību) asij. Ja jūsu diagrammā ir vairāklīmeņu kategoriju etiķetes, varat mainīt visu etiķešu līmeņu līdzinājumu. Varat arī mainīt, cik daudz vietas jāatstāj starp etiķešu līmeņiem uz horizontālās (kategoriju) ass.

 1. Diagrammā noklikšķiniet uz ass, kurā ir atzīmju etiķetes, kuras vēlaties līdzināt savādāk, vai rīkojieties šādi, lai atlasītu asis diagrammas elementu sarakstā:

  1. Noklikšķiniet jebkurā vietā diagrammā.

   Tiek parādīta kontekstcilne Diagrammu rīki, kurā ir pievienotas cilnes Noformējums, Izkārtojums un Formāts.

  2. Cilnes Formāts grupā Pašreizējā atlase noklikšķiniet uz bultiņas lodziņā Diagrammas elementi un pēc tam noklikšķiniet uz ass, kuru vēlaties atlasīt.

   Attēls, kurā redzama cilnes Skats izvēles rūtiņa Navigācijas rūts

 2. Cilnes Formāts grupā Pašreizējā atlase noklikšķiniet uz Formatēt atlasi.

 3. Dialoglodziņā Ass formatēšana noklikšķiniet uz Līdzinājums.

 4. Sadaļā Teksta izkārtojums, veiciet vienu vai vairākas no šīm darbībām:

  1. Lodziņā Vertikālais līdzinājums noklikšķiniet uz vēlamās vertikālā līdzinājuma pozīcijas.

  2. Lodziņā Teksta virziens noklikšķiniet uz vēlamās teksta orientācijas.

  3. Lodziņā Pielāgots leņķis atlasiet vajadzīgo pagriešanas pakāpi.

Padoms.    Varat arī mainīt asu etiķešu horizontālo līdzinājumu, ar peles labo pogu noklikšķinot uz ass un pēc tam noklikšķiniet uz Līdzināt pa kreisi Pogas attēls , centra Pogas attēls vai Līdzināt pa labi Pogas attēls mazajā rīkjoslā.

Varat mainīt darblapas kategoriju etiķešu tekstu, vai arī tos mainīt tieši diagrammā.

Kategoriju etiķetes teksta maiņa darblapā

 1. Darblapā noklikšķiniet uz šūnas, kurā ietverts etiķetes nosaukums, kuru vēlaties mainīt.

 2. Ierakstiet jauno nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Piezīme    Darblapā veiktās izmaiņas tiek automātiski atjauninātas diagrammā.

Etiķetes teksta maiņa diagrammā

 1. Diagrammā noklikšķiniet uz horizontālās ass, vai rīkojieties šādi, lai atlasītu asi diagrammas elementu sarakstā:

  1. Noklikšķiniet jebkurā vietā diagrammā.

   Tiek parādīta kontekstcilne Diagrammu rīki, kurā ir pievienotas cilnes Noformējums, Izkārtojums un Formāts.

  2. Cilnes Formāts grupā Pašreizējā atlase noklikšķiniet uz bultiņas lodziņā Diagrammas elementi un pēc tam noklikšķiniet uz horizontālās (kategoriju) ass.

   Attēls, kurā redzama cilnes Skats izvēles rūtiņa Navigācijas rūts

 2. Cilnes Noformējums grupā Dati noklikšķiniet uz Atlasīt datus.

  excel lentes attēls

 3. Dialoglodziņa Datu avota atlasīšana sadaļā Horizontālās (kategoriju) ass etiķetes noklikšķiniet uz Rediģēt.

 4. Lodziņā Asu etiķešu diapazons veiciet kādu no šīm darbībām:

  1. Norādiet darblapas diapazonu, kuru vēlaties izmantot kā kategoriju ass etiķetes.

   Padoms.    Varat arī noklikšķināt uz pogas Sakļaut dialoglodziņu Programma Vietnes pastkaste un pēc tam atlasiet diapazonu, kuru vēlaties izmantot darblapā. Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz pogas Izvērst dialoglodziņš .

  2. Ierakstiet etiķetes, kuras vēlaties izmantot, atdalot tās ar komatu, piemēram, Nodaļa A, Nodaļa B, Nodaļa C.

   Piezīme    Ierakstot etiķetes tekstu lodziņā Asu etiķešu diapazons, kategoriju ass etiķešu teksts vairs nav saistīts ar darblapas šūnu.

 5. Noklikšķiniet uz Labi.

Varat mainīt kategoriju ass etiķešu teksta vai vērtību ass skaitļu formātu.

Teksta formatēšana

 1. Diagrammā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ass, kas rāda etiķetes, kuras vēlaties formatēt.

 2. Mazajā rīkjoslā noklikšķiniet uz vēlamajām formatēšanas opcijām.

Padoms    Varat arī atlasīt asi, kas parāda etiķetes, un pēc tam izmantot formatēšanas pogas cilnes Sākums grupā Fonts.

Skaitļu formatēšana

 1. Diagrammā noklikšķiniet uz ass, kas rāda skaitļus, ko vēlaties formatēt, vai rīkojieties šādi, lai atlasītu asi diagrammas elementu sarakstā:

  • Noklikšķiniet jebkurā vietā diagrammā.

   Tiek parādīta kontekstcilne Diagrammu rīki, kurā ir pievienotas cilnes Noformējums, Izkārtojums un Formāts.

  • Cilnes Formāts grupā Pašreizējā atlase noklikšķiniet uz bultiņas lodziņā Diagrammas elementi un pēc tam noklikšķiniet uz ass, kuru vēlaties atlasīt.

   Attēls, kurā redzama cilnes Skats izvēles rūtiņa Navigācijas rūts

 2. Cilnes Formāts grupā Pašreizējā atlase noklikšķiniet uz Formatēt atlasi.

 3. Noklikšķiniet uz Skaitlis un pēc tam lodziņā Kategorija atlasiet vajadzīgo skaitļu formātu.

  Padoms    Ja atlasītais skaitļu formāts attēlo decimāldaļu vietas, tās varat norādīt lodziņā Decimāldaļu vietas.

 4. Lai paturētu ar darblapas šūnām saistītos skaitļus, atzīmējiet izvēles rūtiņu Saistīts ar avotu.

Piezīme    pirms formatēt skaitļus kā procentus, pārliecinieties, vai skaitļi diagrammā ir aprēķināti kā procentuālas vērtības avota datos un tiek rādīti decimālformātā. Procentuālās vērtības tiek aprēķinātas darblapā, izmantojot vienādojumu summa / kopsumma = procentuālā vērtība. Piemēram, ja tiek aprēķināts 10 / 100 = 0,1 un pēc tam 0,1 formatēts kā procentuāla vērtība, skaitlis tiks pareizi parādīts kā 10 %.

Viss par asīm

Ne visās diagrammās asis tiek parādītas vienādi. Piemēram, xy (izkaisītajās) diagrammās un burbuļu diagrammās tiek rādītas skaitliskās vērtības gan uz horizontālās ass, gan vertikālās ass. Piemēram, kā nokrišņu collas tiek parādītas attiecībā pret atmosfēras spiedienu. Abiem šiem vienumiem ir skaitliskas vērtības, un datu punkti ir izvietoti uz x un y asīm attiecībā pret to skaitliskajām vērtībām. Vērtību asis nodrošina dažādas opcijas, piemēram, logaritmiskās skalas iestatīšanu.

Citos diagrammu tipos, piemēram, stabiņu, līniju un laukumu diagrammās, skaitliskās vērtības tiek rādītas tikai uz vertikālās (vērtību) ass un teksta grupējumi (jeb kategorijas) tiek rādīti uz horizontālās ass. Piemēram, kā nokrišņu collas tiek parādītas attiecībā pret ģeogrāfiskajiem reģioniem. Šajā piemērā ģeogrāfiskie reģioni ir datu, kas attēloti uz horizontālās (kategoriju) ass, teksta kategorijas. Ģeogrāfiskie reģioni ir izvietoti vienmērīgi, jo tie ir teksts, nevis vērtības, kuras var izmērīt. Atlasot diagrammas tipu, ņemiet vērā šo atšķirību, jo opcijas ir atšķirīgas vērtību un kategoriju asīm. Saistībā ar to jāpiebilst, ka dziļuma (sērijas) ass ir kategoriju ass cita forma.

Veidojot diagrammu, atzīmes un etiķetes uz asīm tiek rādītas pēc noklusējuma. Varat pielāgot to attēlošanas veidu, izmantojot galvenās un mazāksvarīgās atzīmes un etiķetes. Lai novērstu jucekli diagrammā, varat parādīt mazāku ass etiķešu vai atzīmju skaitu uz horizontālās (kategoriju) ass, norādot intervālu, ar kādu kategorijas ir jāatzīmē ar etiķetēm, vai norādot kategoriju skaitu, kādu vēlaties parādīt starp atzīmēm.

Varat arī mainīt etiķešu līdzinājumu un orientāciju, un mainīt vai formatēt tekstu un skaitļus, lai tie tiktu rādīti, piemēram, lai parādītu skaitli kā procentus.

Skatiet arī

Sekundārās ass pievienošana vai noņemšana no diagrammas

Diagrammas krāsu vai stila mainīšana

Diagrammas izveide no sākuma līdz beigām

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×