Datu bāzu noklusējuma iestatījumu pielāgošana

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Piezīme : Šis raksts neattiecas uz Access tīmekļa lietojumprogrammām — tādas datu bāzes paveidu, kas tiek izstrādāts, izmantojot programmu Access, un publicēta tiešsaistē. Papildinformāciju skatiet rakstā Access lietojumprogrammas izveide.

Varat pielāgot dažādus iestatījumus Access datora datu bāzēm, noklikšķinot uz Fails > Opcijas > Klienta iestatījumi. Iestatījumi, ko veicat šajā kategorijā attiecas uz visiem Access darbvirsmas datu bāzes failiem, kas atrodas jūsu datorā.

Iespējamās darbības

Kursora un taustiņu darbības pielāgošana

Līdzekļu attēlojuma opciju iestatīšana

Drukāšanas opciju mainīšana

Vispārīgu datu bāzes opciju iestatīšana

Lietojumprogrammas papildu opciju pielāgošana

Valodai raksturīga attēlojuma opciju iestatīšana

Kursora un taustiņu darbības pielāgošana

Izmantojiet šīs opcijas, lai iestatītu kursora darbību, kad izmantojat noteiktus taustiņus. Informāciju par to, kā iestatīt raksturīgās kursora režīmu, skatiet rakstā kursora virzība sadaļā pie valodai raksturīga attēlojuma opciju iestatīšana tālāk šajā rakstā.

Lai iestatītu kursora darbību, kas jāizpilda pēc taustiņa ENTER nospiešanas, rīkojieties šādi:

Opcija

Apraksts

Nepārvietot

Kursors paliek pašreizējā laukā.

Nākamais lauks

Kursors tiek pārvietots uz nākamo lauku. Pēc noklusējuma nākamais lauks atrodas pa labi vai pa kreisi no pašreizējā lauka atkarībā no iestatītā teksta virziena. Šis ir noklusējuma atlases iestatījums.

Nākamais ieraksts

Kursors tiek pārvietots uz nākamā ieraksta pašreizējo lauku. Ja tiek skatīti vairāki ieraksti, nākamais ieraksts atrodas tieši zem pašreizējā ieraksta.

Lai, izmantojot Bulttaustiņu darbībasopcijas, pielāgotu kursora darbību, kas jāizpilda pēc bulttaustiņu nospiešanas, rīkojieties šādi:

Bulttaustiņu virzības opciju fokusa skats

Opcija

Apraksts

Nākamais lauks

Pēc labā vai kreisā bulttaustiņa nospiešanas kursors tiek pārvietots uz nākamo vai iepriekšējo lauku saskaņā ar valodas iestatījumiem.

Nākamā rakstzīme

Pēc labā vai kreisā bulttaustiņa nospiešanas kursors tiek pārvietots uz lauka nākamo vai iepriekšējo rakstzīmi.

Kursors tiek apturēts pirmajā/pēdējā laukā

Ja šī opcija ir atlasīta, labā vai kreisā bulttaustiņa nospiešanas laikā tiek novērsta kursora pārvietošana no pēdējā vai pirmā lauka uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.

Lai iestatītu kursora darbību formās un datu lapās pēc taustiņa ENTER, TAB vai bulttaustiņu nospiešanas, atlasiet kādu no sadaļā Darbība, ieejot laukā pieejamām opcijām:

Opcija

Apraksts

Atlasīt visu lauku

Atlasa visu lauku, kad kursors tiek novietots laukā.

Doties uz lauka sākumu

Kad kursors tiek novietots laukā, tas tiek pārvietots uz lauka sākumu.

Doties uz lauka beigām

Kad kursors tiek novietots laukā, tas tiek pārvietots uz lauka beigām.

Uz lapas sākumu

Līdzekļu attēlojuma opciju iestatīšana

Sadaļas Rādīšana opcijās varat pielāgot šādus noderīgus līdzekļus, piemēram, animācijām un statusa joslām paredzētus iestatījumus.

Fokusēts attēlojuma iestatījumu opciju skats

Opcija

Apraksts

Rādīt šādu nesen lietoto dokumentu skaitu

Iestatiet vai izmainiet nesen lietoto failu skaitu, kuru nosaukumi tiek parādīti rūtī Pēdējā lietotā datu bāze.

Statusa josla

Access loga lejasdaļā parāda statusa joslu.

Rādīt animācijas

Ieslēdz animētus līdzekļus, piemēram, animētu jaunu kolonnu ievietošanu datu lapās.

Uz lapas sākumu

Drukāšanas opciju mainīšana

Noklusējuma piemales varat iestatīt, izmantojot sadaļā Drukāšana pieejamās opcijas. Lappuses iestatīšanas un drukāšanas opcijas varat pielāgot arī pirms atskaites vai datu lapas drukāšanas.

Opcija

Apraksts

Kreisā piemale

Maina noklusējuma kreiso piemali lapās, moduļi, un jaunas formas un atskaites. Varat izmantot vērtības no nulles, lai izdrukātā lappusē augstumu vai platumu. Lai mainītu piemales esošas formas un atskaites, noklikšķiniet uz cilnes Fails . noklikšķiniet uz Drukāt, vēlreiz noklikšķiniet uz Drukāt un pēc tam iestatiet drukas opcijas dialoglodziņā.

Labā piemale

Maina noklusējuma labā piemale lapās, moduļi, un jaunas formas un atskaites. Varat izmantot vērtības no nulles, lai izdrukātā lappusē augstumu vai platumu. Lai mainītu esošu formās un atskaitēs piemales, noklikšķiniet uz cilnes Fails ., noklikšķiniet uz Drukāt, vēlreiz noklikšķiniet uz Drukāt un pēc tam noklikšķiniet uz Lappuses iestatīšana dialoglodziņā Drukāšana .

Augšējā piemale

Maina noklusējuma augšējās piemales lapās, moduļi, un jaunas formas un atskaites. Varat izmantot vērtības no nulles, lai drukātās lappuses augstumu vai platumu. Lai mainītu esošu formās un atskaitēs piemales, noklikšķiniet uz Fails TAB noklikšķiniet uz Drukāt, vēlreiz noklikšķiniet uz Drukāt un pēc tam noklikšķiniet uz Lappuses iestatīšana dialoglodziņā Drukāšana .

Apakšējā piemale

Maina noklusējuma apakšējā piemale lapās, moduļi, un jaunas formas un atskaites. Varat izmantot vērtības no nulles, lai drukātās lappuses augstumu vai platumu. Lai mainītu esošu formās un atskaitēs piemales, noklikšķiniet uz tab Fails noklikšķiniet uz Drukāt, vēlreiz noklikšķiniet uz Drukāt un pēc tam noklikšķiniet uz Lappuses iestatīšana dialoglodziņā Drukāšana .

Uz lapas sākumu

Vispārīgu datu bāzes opciju iestatīšana

Lai pielāgotu programmas Access darbību bieži veicamu uzdevumu izpildes laikā, izmantojiet jebkuru no šīm opcijām:

Opcija

Apraksts

Rādīt pievienojumprogrammu lietotāja interfeisa kļūdas

Šī opcija atrodas zem sadaļas Vispārīgi un var būt noderīga, ja esat izstrādātājs. Atlasiet šo opciju, lai Access parādītu lietotāja interfeisa pielāgošanas kodā esošās kļūdas.

Reaģēt ar skaņu

Atskaņo pieejamās skaņas, kas saistītas ar programmas Microsoft Office notikumiem, piemēram, failu atvēršanu, saglabāšanu un drukāšanu, kā arī kļūdas ziņojumu parādīšanu. Atsevišķiem notikumiem piešķirtās skaņas var mainīt Windows vadības paneļa dialoglodziņā Skaņu rekvizīti. Ja izvēles rūtiņu Reaģēt ar skaņu atzīmējat vai notīrāt vienā Office programmā, skaņa tiek ieslēgta vai izslēgta arī citās Office programmās. Lai mainītu ar notikumu saistīto skaņu, Windows vadības panelī atveriet mapi Skaņas. Lai atskaņotu lielāko daļu skaņu, datorā jābūt skaņas kartei.

Startējot Access, atvērt pēdējo lietoto datu bāzi

Ja atzīmēta šī izvēles rūtiņa, Access atver pēdējo lietoto datu bāzi, nevis parāda Microsoft Access lapu. Pastāv divi pēdējās lietotās datu bāzes atvēršanas režīmi. Režīmā Koplietojama pēdējā lietotā datu bāze tiek atvērta koplietošanas režīmā. Šis ir noklusējuma iestatījums. Režīmā Ekskluzīvi pēdējā lietotā datu bāze tiek atvērta ekskluzīvai lietošanai vienam lietotājam.

Kursors tiek apturēts pie pirmā/pēdējā lauka

Nav atslēgu. Atstāj visus ierakstus atvērtus rediģēšanas režīmā.

Visi ieraksti. Bloķē visus atvērtās formas vai datu lapas ierakstus, kā arī bloķē visu pamatā esošo tabulu ierakstus. Ieraksti ir bloķēti, kamēr ir atvērts kāds objekts.

Rediģētais ieraksts. Bloķē tikai pašlaik rediģēto ierakstu.

Izmantot četrciparu gadskaitļu formatējumu

Šī datu bāze. Pašlaik atvērtajā datu bāzē iestata noklusējuma gadskaitļa formātu ar četriem cipariem (gggg).

Piezīme : Šis iestatījums pašlaik atvērtajā datu bāzē aizstāj iestatījumu Visas datu bāzes.

Visas datu bāzes. Visās datu bāzēs iestata noklusējuma gadskaitļa formātu ar četriem cipariem (gggg).

Uz lapas sākumu

Atrašanas un aizstāšanas darbību opciju iestatīšana

Iestatiet atrašanas/aizstāšanas darbību, izmantojot šādas opcijas:

Opcija

Apraksts

Ātrā meklēšana

Meklē pašreizējā laukā un saskaņo visu lauku ar meklējamo virkni.

Vispārīgā meklēšana

Meklē visos laukos un saskaņo jebkuru lauka daļu.

Lauku mekl&ēšanas sākums

Meklē pašreizējā laukā un saskaņo lauka sākuma rakstzīmes.

Uz lapas sākumu

Apstiprinājuma ziņojumu attēlošanas opciju iestatīšana

Izmantojiet šīs opcijas, lai iestatītu ziņojumu, kas jāparāda, ja tiek pabeigta noteiktu darbību izpilde.

Opcija

Apraksts

Ierakstīt izmaiņas

Veicot izmaiņas ierakstā, tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums.

Dokumentu izdzēšana

Dzēšot datu bāzes objektu, tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums.

Vaicājumi par darbībām

Palaižot, pievienojot, atjauninot, dzēšot vai veicot tabulas darbības vaicājumu Access datu bāzē, tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums.

Uz lapas sākumu

Lietojumprogrammas papildu opciju pielāgošana

Opcija

Apraksts

Atvērt datu bāzes, izmantojot ieraksta līmeņa bloķēšanu

Izveido ieraksta līmeņa bloķēšanu par pašlaik atvērtās datu bāzes noklusējumu. Notīrot šo izvēles rūtiņu, par atvērtās datu bāzes noklusējumu kļūst lapas līmeņa bloķēšana. Veiktā izvēle tiek lietota formu, datu lapu un kodu datiem, kas lieto ierakstkopu objektu, lai ierakstos izveidotu cikliskumu. Šī opcija netiek lietota darbības vaicājumiem vai kodam, kas veic tukšas operācijas, izmantojot SQL priekšrakstus.

OLE/DDE taimauts (sek.). Nosaka intervālu, pēc kura Access mēģina atkārtoti izpildīt OLE vai DDE. Derīgās vērtības: 0–300. Noklusējuma vērtība: 30.

Atsvaidzināšanas intervāls (sek.). Sekunžu skaits, pēc kura Access automātiski atjaunina ierakstus datu lapas vai formas skatā. Derīgās vērtības: 0–32 766. Noklusējuma vērtība: 60. Vērtība 0 nepieļauj atjaunināšanu.

Atjaunināšanas mēģinājumu skaits. Programmas Access mēģinājumu skaits saglabāt izmainītu ierakstu, kuru bloķējis cits lietotājs. Derīgās vērtības: 0–10. Noklusējuma vērtība: 2.

ODBC atsvaidzināšanas intervāls (sek.). Intervāls, pēc kura Access automātiski atsvaidzina datus, kas tiek apkopoti, izmantojot ODBC savienojumu. Šis iestatījums ir spēkā, ja datu bāze tiek koplietota tīklā. Derīgās vērtības: 0–32 766. Noklusējuma vērtība: 1500. Nulles vērtība nepieļauj atjaunināšanu.

Atjaunināšanas mēģinājumu intervāls (msek.). Milisekunžu skaits, pēc kura Access mēģina saglabāt izmainītu ierakstu, kuru bloķējis cits lietotājs. Derīgās vērtības: 0–1000. Noklusējuma vērtība: 250.

DDE operācijas

Opcija Ignorēt DDE pieprasījumus iespējo programmu Access ignorēt citu programmu DDE pieprasījumus.

Opcija Iespējot DDE atsvaidzināšanu iespējo programmu Access atjaunināt DDE saites lodziņā Atsvaidzināšanas intervāls (sek.) norādītajā intervālā.

Komandrindas argumenti

Ievadiet argumentus, kas tiek palaisti, startējot Access vai atverot Access datu bāzi.

Uz lapas sākumu

Valodai raksturīga attēlojuma opciju iestatīšana

Opcija

Apraksts

Noklusējuma virziens

No kreisās uz labo. Iestata jaunu objektu parādīšanu no kreisās puses uz labo, kā pieņemts lietotājiem, kuri izmanto latviešu vai kādu citu Eiropas valodu. Piemēram, izmantojot šo iestatījumu, tabulas pirmais lauks tiek parādīts kreisajā malējā kolonnā un jauni lauki tiek pievienoti šīs kolonnas labajā pusē, bet ieraksta numura lodziņš un navigācijas pogas datu lapas skatā tiek novietotas apakšējā kreisajā stūrī.

No labās uz kreiso. Iestata jaunu objektu parādīšanu no labās puses uz kreiso, kā pieņemts lietotājiem, kuri izmanto kādu no Tuvo Austrumu valodām. Piemēram, izmantojot šo iestatījumu, tabulas pirmais lauks tiek parādīts labajā malējā kolonnā un jauni lauki tiek pievienoti šīs kolonnas kreisajā pusē, bet ieraksta numura lodziņš un navigācijas pogas tabulas datu lapas skatā tiek novietotas apakšējā labajā stūrī.

Izmantot Hidžras kalendāru

Kad tas ir pieejams, šo opciju var atlasīt, lai pamatā esošo datu atsaucē izmantotu Mēness kalendāru. Ja šī opcija nav atlasīta, datu bāzē tiek izmantots Gregora kalendārs.

Piezīme : Programmā Access ieteicams izvēlēties kalendāra tipu pirmajā datu bāzes izveides reizē un pēc tam nemainīt šo iestatījumu.

Kursora virzība

Vizuāla. Iestata kursora virzību tā, lai tekstā, kas rakstīts abos virzienos, kursora virzība notiktu uz nākamo blakus esošo vizuālo rakstzīmi. Piemēram, ar bulttaustiņiem pārvietojoties no labās puses uz kreiso teikumā, kas rakstīts arābu valodā un pēc tam latviešu valodā, ievietošanas punkts pārvietojas virzienā no labās puses uz kreiso pa tekstu arābu valodā un pēc tam turpina savu virzību no malējās rakstzīmes, kas atrodas latviešu valodas vārda labajā pusē, uz priekšu virzienā no labās puses uz kreiso.

Loģiska. Iestata kursora virzību tā, lai tekstā, kas rakstīts abos virzienos, kursora virzība notiktu saskaņā ar konkrēto valodu. Piemēram, ar bulttaustiņiem pārvietojoties teikumā, kas rakstīts arābu valodā un pēc tam latviešu valodā, ievietošanas punkts pārvietojas virzienā no labās puses uz kreiso pa tekstu arābu valodā un pēc tam sāk savu virzību no malējās rakstzīmes, kas atrodas latviešu valodas vārda kreisajā pusē, un turpina virzību no kreisās puses uz labo.

Noklusējuma dizains

Lai atlasītu datu bāzes noklusējuma dizainu, fonta dizainu vai krāsas, noklikšķiniet uz Pārlūkot.

Uz lapas sākumu

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×