Bagātināta teksta lodziņa ievietošana

Ja vēlaties, lai lietotāji datu ievadnes laukā varētu ievietot formatētu tekstu, rindkopu pārtraukumus, tabulas, fotoattēlus vai klipkopu, varat izmantot bagātināta teksta lodziņu Microsoft Office InfoPath veidlapas veidnē.

Šajā rakstā

Kad izmantot bagātināta teksta lodziņu

Lietotāja pieredze

Savietojamības apsvērumi

Bagātināta teksta lodziņa ievietošana

Padomi par izkārtojumu

Kad izmantot bagātināta teksta lodziņu

Lietojiet bagātināta teksta lodziņu, ja vēlaties:

 • Iespējot lietotājus veidlapā ierakstītā testa marķēšanai, uzsvēršanai vai formatēšanai.

 • Iespējot lietotājus veidlapas tukšajā apgabalā ievietot tabulas vai attēlus

 • Rādīt bagātināta teksta informāciju, kas atrodas datu bāzē vai citā datu avotā.

 • Glabāt formatētos datus kā XHTML (Extensible Hypertext Markup Language - paplašināmās hiperteksta iezīmēšanas valoda formas veidnei pamatā esošajā datu avots.

Šajā ilustrācijā bagātināta teksta lodziņš tiek izmantots, lai no lietotājiem ievāktu detalizētas piezīmes.

Formatted text inside rich text box on form

Saistītās vadīklas

InfoPath iekļauj vadīklas, kuras ir līdzīgas bagātināta teksta lodziņiem, bet kalpo citiem mērķiem. Lai izlemtu, kuras no šīm vadīklām vislabāk darbojas jūsu veidlapas veidnē, skatiet šo sarakstu:

Tekstlodziņš.    Līdzīgi bagātināta teksta lodziņam, tekstlodziņš atļauj lietotājiem rakstīt, rediģēt vai skatīt tekstu. Atšķirībā no bagātināta teksta lodziņa, tekstlodziņš pēc noklusējuma rāda tikai vienu teksta rindu, un lietotāji tekstlodziņam nevar pievienot formatējuma elementus, piemēram, treknrakstu vai slīprakstu, attēlus vai tabulas.

Izteiksmes lodziņš.    Izteiksmes lodziņu parasti lieto, lai rādītu tikai lasāmu tekstu, rādītu citas vadīklas vērtību veidlapas veidnē vai izveidotu formula, kuras ir pamatotas uz Valoda XPath izteiksmēm. Atšķirībā no bagātināta teksta lodziņa, izteiksmes lodziņš neuzglabā un nesaglabā datus. Tāpēc izteiksmes lodziņš jālieto, ja nevēlaties saglabāt tā vērtību vai atsauci citā formulā.

Uz lapas sākumu

Lietotāja pieredze

Tāpat kā tekstlodziņš, bagātināta teksta lodziņš ir vienkārši vietturis veidlapā, piemēram, komentāru lodziņš, kurā lietotāji ievada tekstu. Rakstot tekstu bagātināta teksta lodziņā, lietotājiem ir piekļuve daudziem formatēšanas līdzekļiem, kuri ir pielāgoti izmantošanai citos Microsoft Office sistēmas dokumentos. Piemēram, lietotāji var bagātināta teksta lodziņā ievietot attēlu vai tabulu vai arī noteiktai teksta rindkopai lietot dzeltenu marķējumu.

Lai uzzinātu, vai tekstu var formatēt noteiktā veidlapas laukā, lietotāji kursoru novieto laukā vai atlasa laukā tekstu. Ja opcijas rīkjoslā Formatēšana ir aktīvas, nevis pelēkotas, lietotāji var formatēt tekstu tieši tāpat kā jebkurā citā Microsoft Office sistēmas dokumentā.

Uz lapas sākumu

Savietojamības apsvērumi

Veidojot programmā Infopath formas veidni, jūs varat izvēlēties noteiktu saderības režīmu, lai izveidotu veidlapas veidni, kas ir saderīga ar pārlūkprogrammu. Kad ar pārlūkprogrammu saderīga veidne tiek publicēta serverī, kur darbojas InfoPath Forms Services, un pēc tam iespējotas pārlūkprogrammai, veidlapas, kuru pamatā ir veidlapas veidne, var apskatīt ar Web pārlūkprogrammā. Kad veidojat pārlūkprogrammai derīgu veidlapas veidni, dažas vadīklas uzdevumrūtī Vadīklas nav pieejamas, jo tās nevar tikt parādītas Web pārlūkprogrammā.

Kaut arī bagātināta teksta lodziņi ir pieejami, veidojot ar pārlūkprogrammu saderīgu veidlapas veidni, ievērojiet šādus ierobežojumus:

 • Bagātināta teksta lodziņa pārlūkprogrammas versijā daļēja bagātinātā teksta formatēšana netiek atbalstīta. Ja uzdevumrūtī Noformējuma pārbaudītājs redzat nesaderīgu bagātinātā teksta iestatījumu kļūdu, dialoglodziņā Bagātināta teksta lodziņa rekvizīti atzīmējiet izvēles rūtiņu Iespējot tikai ar pārlūkprogrammu saderīgus iestatījumus. Ar šo darbību tiek automātiski atlasīti pareizi bagātināta teksta iestatījumi.

 • datu validācija nav iespējota bagātināta teksta lodziņiem, ja veidlapa, kas pamatota uz veidlapas veidnes, tiek skatīta Web pārlūkprogrammā.

 • Bagātināta teksta lodziņi tiek pilnīgi atbalstīti tikai Windows Internet Explorer Web pārlūkprogrammās. Citās pārlūkprogrammās bagātināta teksta lodziņi tiek parādīti tikai kā lasāmi. Ja lietotāji vēlas rediģēt bagātināta teksta lodziņus, viņi to var izdarīt, bet viss formatējums tiks atmests.

 • Saistītos attēlus bagātināta teksta lodziņam var iespējot ar pārlūkprogrammu saistītā veidlapas veidnē. Tomēr iegultie attēli netiek atbalstīti.

Uz lapas sākumu

Bagātināta teksta lodziņa ievietošana

Bagātināta teksta lodziņa ievietošanas process ir nedaudz atšķirīgs atkarībā no tā, vai tiek veidota jauna, tukša veidlapas veidne vai arī veidlapas veidnes noformējums tiek pamatots uz datu bāzes vai cita ārēja datu avots.

Šī ilustrācija rāda, kā izskatās bagātināta teksta lodziņš, ja tas atlasīts noformējuma režīms.

Rich text box selected in design mode

Vadīklas var būt saistītas vai nesaistītas. Ja vadīkla ir saistīta, tā ir savienota ar lauku vai grupu datu avotā, tā, ka vadīklā ievadītie dati tiek saglabāti pamatā esošajā formas (.xml) failā. Ja vadīkla ir nesaistīta, tā nav savienota ar lauku vai grupu, un vadīklā ievadītie dati netiek saglabāti. Kad atlasiet vadīklu vai novietojat virs tās peles norādi, vadīklas augšējā labajā stūrī parādās teksts un saistīšanas ikona. Teksts norāda grupu vai lauku datu avotā, ar kuru ir saistīta vadīkla. Ikona norāda, vai vadīkla ir pareizi saistīta ar šo grupu vai lauku. Ja saistīšana ir notikusi pareizi, ir redzama zaļa ikona. Ja ar saistīšanu ir kādas problēmas, tās vietā būs redzama zila vai sarkana ikona.

Veidlapas veidnes datu avots sastāv no laukiem un grupām, kas uzdevumrūtī Datu avots ir redzami hierarhiskā skatā. Bagātināta teksta lodziņi vienmēr ir piesaistīti lauks. Šajā piemērā veidlapas lodziņš Piezīmes ir piesaistīts uzdevumrūts Datu avots laukam discussionItemNotes.

Relationship between rich text box on form template and corresponding field in data source

Bagātināta teksta lodziņa ievietošana jaunā, tukšā veidlapas veidnē

Veidojot jaunu, tukšu formas veidni, izvēles rūtiņa Automātiski izveidot datu avotu, kura atrodas uzdevumrūtī Vadīklas, pēc noklusējuma ir atzīmēta. Šī iemesla dēļ InfoPath var automātiski izveidot datu avotā laukus un grupas, kamēr jūs pievienojat formas veidnei vadīklas. Šos laukus un grupas apzīmē mapju un failu ikonas uzdevumrūtī Datu avots.

 1. Formas veidnē novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties ievietot vadīklu.

 2. Ja uzdevumrūts Vadīklas nav redzama, noklikšķiniet izvēlnē Ievietot uz Citas vadīklas vai nospiediet taustiņu kombināciju ALT+I, C.

 3. Sadaļā Vadīklu ievietošana noklikšķiniet uz Bagātināta teksta lodziņš.

 4. Lai norādītu bagātināta teksta veidu, kuru lietotāji var ievadīt, veiciet dubultklikšķi uz bagātināta teksta lodziņa, kas tika ievietots veidlapas veidnē, noklikšķiniet uz cilnes Parādīt un pēc tam sadaļā Pieejamais formatējums atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņas.

 5. Lai pievienotu vadīklai etiķeti, ievadiet tekstu virs vadīklas vai pa kreisi no tās, beigās liekot kolu (:).

Bagātināta teksta lodziņa ievietošana veidlapas veidnē, kura ir pamatota esošā datu avotā

Ja, veidojot veidlapas veidni, izmantojat esošu XML (Extensible Markup Language - paplašināmās iezīmēšanas valoda) failu, datubāzi vai Web pakalpojumu, programma InfoPath laukus un grupas uzdevumu rūtī Datu avots iegūst no šī esošā datu avota. Šajā scenārijā var ievietot bagātināta teksta lodziņu, velkot lauku no uzdevumrūts Datu avots veidlapas veidnē vai ievietojot bagātināta teksta lodziņu no uzdevumrūts Vadīklas, kā aprakstīts šajā procedūrā:

 1. Formas veidnē novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties ievietot vadīklu.

 2. Ja uzdevumrūts Vadīklas nav redzama, noklikšķiniet izvēlnē Ievietot uz Citas vadīklas vai nospiediet taustiņu kombināciju ALT+I, C.

 3. Sadaļā Vadīklu ievietošana noklikšķiniet uz Bagātināta teksta lodziņš.

 4. Dialoglodziņā Bagātināta teksta lodziņš atlasiet lauku, kurā jāglabā bagātināta teksta lodziņa dati, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 5. Lai norādītu tāda bagātināta teksta veidu, kuru lietotāji var ievadīt, veiciet dubultklikšķi uz bagātināta teksta lodziņa, kas tika ievietots veidlapas veidnē, noklikšķiniet uz cilnes Parādīt un pēc tam sadaļā Pieejamais formatējums atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņas.

 6. InfoPath izmanto lauka vai grupas nosaukumu kā vadīklas etiķeti. Ja nepieciešams, mainiet etiķetes tekstu.

  Padoms : Lai ievietotu vadīklas, var izmantot arī uzdevumrūti Datu avots. Uzdevumrūtī Datu avots ar peles labo pogu noklikšķiniet uz lauka, kuram jāpiesaista bagātināta teksta lodziņš, un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Bagātināta teksta lodziņš.

Uz lapas sākumu

Padomi par izkārtojumu

Lai uzlabotu bagātināta teksta lodziņa izskatu, lielumu un citus aspektus, izmantojiet šādus padomus:

 • Lai vienlaikus mainītu vairāku bagātināta teksta lodziņu lielumu, izvēlnē Formāts atlasiet bagātināta teksta lodziņus, kuru lielumi jāmaina, noklikšķiniet uz Rekvizīti un uz cilnes Lielums, un pēc tam veiciet vajadzīgos pielāgojumus.

 • Lai samazinātu noklusēto platumu, kurā InfoPath ievieto bagātināta teksta lodziņus, izvēlnē Skats noklikšķiniet uz Skata rekvizīti. Cilnē Vispārīgi atzīmējiet izvēles rūtiņu Šai veidlapas veidnei lietot pielāgotu izkārtojuma platumu un pēc tam lodziņā Pielāgot izkārtojuma platumu ierakstiet mazāku skaitu.

 • Lai vienlaikus mainītu vairāku bagātināta teksta lodziņu apmali vai krāsu, atlasiet maināmos bagātināta teksta lodziņus, izvēlnē Formāts noklikšķiniet uz Apmales un ēnojums, uz cilnes Apmales un pēc tam veiciet vajadzīgos pielāgojumus.

 • Lai pielāgotu tekstu, kas tiek parādīts bagātināta teksta lodziņā, rīkjoslā Formatēšana izmantojiet lodziņus Fonts un Fonta lielums. Lai vienlaikus mainītu fontu un fonta lielumu visiem veidlapas veidnes bagātināta teksta lodziņiem, atlasiet bagātināta teksta lodziņu, kurā ir vajadzīgais formatējums, un pēc tam izvēlnē Formāts noklikšķiniet uz Lietot fontu visām bagātināta teksta lodziņa vadīklām.

 • Lai redzētu, kā izskatīsies bagātināta teksta lodziņi ar ievadītu reālu tekstu, izvēlnē Skats noklikšķiniet uz Datu paraugs. Tā var labāk saprast, kā izskatīsies veidlapa, kad lietotāji to aizpildīs.

 • Lai noregulētu atstarpi ap bagātināta teksta lodziņu, izmantojiet apmales. Lai pielāgotu atstarpi ap tekstu bagātināta teksta lodziņā, izmantojiet papildinājumus.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×