BGP kopienu izmantošana ExpressRoute darbam ar Office 365 scenārijos

Savienojuma izveide ar Office 365, izmantojot Azure ExpressRoute, pamatojas uz īpašo IP apakštīklu BGP reklāmām, kas attēlo tīklus, kuros tiek izvietoti Office 365 galapunkti. Office 365 ir globāls pakalpojums un Office 365 veido liels pakalpojumu skaits, tāpēc klientiem bieži nākas pārvaldīt savā tīklā akceptētās reklāmas. Samazinot IP apakštīklu skaitu, kas šī raksta atgādinājumā tiek dēvēti par IP prefiksiem, lai atbilstu BGP tīklu pārvaldības terminoloģijai, nodrošina klientiem šādus mērķus:

 • Akceptēto reklamēto IP prefiksu skaita pārvaldība. Klienti, kas izmanto tādu iekšējā tīkla infrastruktūru vai tīkla pakalpojumu sniedzēju, kas atbalsta tikai ierobežotu IP prefiksu skaitu, un klienti, kuri izmanto tādu tīkla pakalpojumu sniedzēju, kas iekasē maksu par akceptētajiem prefiksiem virs ierobežojuma, iespējams, vēlēsies novērtēt tīklā jau reklamēto kopējo prefiksu skaitu un atlasīt, kuras Office 365 programmas ir vispiemērotākās ExpressRoute.

 • Azure ExpressRoute shēmā nepieciešamā joslas platuma apjoma pārvaldība. Iespējams, klienti vēlēsies kontrolēt Office 365 pakalpojumu joslas platuma aploksni ExpressRoute ceļā salīdzinājumā ar interneta ceļu. Tā klienti var rezervēt ExpressRoute joslas platumu konkrētām programmām, piemēram, Skype darbam, un maršrutēt pārējās Office 365 programmas, izmantojot interneta ceļu.

Lai palīdzētu klientiem sasniegt šos mērķus, ExpressRoute reklamētie Office 365 IP prefiksi tiek atzīmēti ar pakalpojumam raksturīgām BGP kopienas vērtībām, kā tas ir parādīts piemērā tālāk.

Piezīme.: Kopienas vērtībā tiks iekļauts ar citām programmām saistīts tīkla trafiks. Tā ir paredzama darbība globālajam programmatūras pakalpojuma piedāvājumam ar koplietotajiem pakalpojumiem un datu centriem. Samazināšana ir veikta, izmantojot divus iepriekš norādītos mērķus un paturot prātā prefiksu un/vai joslas platuma pārvaldību.

Pakalpojums

BGP kopienas vērtība

Piezīmes

exchange*

12076:5010

Ietilpst Exchange un EOP pakalpojumi*

sharepoint*

12076:5020

SharePoint Online

skype darbam*

12076:5030

Skype darbam Online

citi Office 365 pakalpojumi*

12076:5100

Ietilpst Azure Active Directory (autentifikācijas un direktorija sinhronizācijas scenāriji), kā arī Office 365 portāla pakalpojumi

* ExpressRoute iekļauto pakalpojuma scenāriju apjoms ir dokumentēts rakstā Office 365 galapunkti.

**Nākotnē var tikt pievienoti papildu pakalpojumi un BGP kopienas vērtības. Skatiet pašreizējo BGP kopienu sarakstu.

Kādi ir visbiežāk sastopamie scenāriji BGP kopienu izmantošanai?

Klienti var izmantot BGP kopienas, lai regulētu viņu tīklu akceptētās IP prefiksu grupas, izmantojot Azure ExpressRoute; tā tiek ietekmēts kopējais IP prefiksu skaits un konkrētiem Office 365 pakalpojumiem paredzētā joslas platuma aploksne. Ir svarīgi izprast, ka visam Office 365 būs nepieciešams ar internetu saistīts trafiks neatkarīgi no Azure ExpressRoute vai BGP kopienu lietojuma. Visbiežāk šai funkcionalitātei tiek izmantoti trīs tālāk norādītie scenāriji.

Contoso Corporation ir uzņēmums ar 50 000 darbiniekiem un pašlaik izmanto Office 365 darbam ar Exchange Online un SharePoint Online. Pārskatot ExpressRoute prasības, Contoso konstatē, ka daudzās reģionālajās atrašanās vietās esošās tīkla ierīces nespēj apstrādāt maršrutēšanas tabulas, kurās ir vairāk par 100 papildu maršruta ierakstiem. Contoso pārskatīja kopējo IP prefiksu skaitu, kādu ExpressRoute reklamē pilnai Office 365 pakalpojumu kopai, un secināja, ka šis skaits pārsniedz 100. Lai skaits nepārsniegtu 100 papildu maršruta ierakstus, Contoso apkopo ExpressRoute pakalpojumam Office 365 izmantošanu tikai līdz SharePoint Online BGP kopienas vērtībai 12076:5020, kas saņemta ExpressRoute Microsoft vienādranga datu apmaiņā.

Izmantotais BGP kopienas tags

Funkcionalitāte ir maršrutējama, izmantojot Azure ExpressRoute

Nepieciešamie interneta maršruti

SharePoint

(12076:5020)

SharePoint Online un OneDrive darbam

 • DNS, CRL un CDN pieprasījumi

 • Visi pārējie Office 365 pakalpojumi, kas nav īpaši atbalstīti, izmantojot Azure ExpressRoute

 • Visi pārējie Microsoft mākoņpakalpojumi

 • Office 365 portāls, Office 365 autentifikācija un Office Online

 • Exchange Online, Exchange Online Protection un Skype darbam Online

Piezīme.: Lai katram pakalpojumam sasniegtu zemāko prefiksu skaitu, pastāvēs minimālais pārklājuma apjoms starp pakalpojumiem. Tā ir paredzama darbība.

Liels multinacionāls uzņēmums Fabrikam Inc ar sadalītu heterogēno tīklu abonē daudzus Office 365 pakalpojumus, tostarp Exchange Online, SharePoint Online un Skype darbam Online. Fabrikam iekšējās maršrutēšanas infrastruktūra savās maršrutēšanas tabulās var apstrādāt tūkstošiem IP prefiksu, tomēr Fabrikam vēlas tikai nodrošināt ExpressRoute un iekšējās joslas platumu Office 365 programmām, kas visjutīgāk reaģē uz tīkla veiktspēju, un visām pārējām Office 365 programmām izmantot esošo interneta joslas platumu.

Šī iemesla dēļ Fabrikam apkopo Azure ExpressRoute joslas platumu tikai līdz Skype darbam Online BGP kopienas vērtībai 12076:5030, kas saņemta ar ExpressRoute Microsoft vienādranga datu apmaiņu. Atlikušais ar Office 365 saistītais tīkla trafiks turpina izmantot interneta izejas punktus.

Izmantotais BGP kopienas tags

Funkcionalitāte ir maršrutējama, izmantojot Azure ExpressRoute

Nepieciešamie interneta maršruti

Skype darbam

(12076:5030)

Skype SIP signalizēšana, lejupielādes, balss, video un darbvirsmas koplietošana

 • DNS, CRL un CDN pieprasījumi

 • Visi pārējie Office 365 pakalpojumi, kas nav īpaši atbalstīti, izmantojot Azure ExpressRoute

 • Visi pārējie Microsoft mākoņpakalpojumi

 • Office 365 portāls, Office 365 autentifikācija un Office Online

 • Skype darbam telemetrija, Skype klienta ātrie padomi, publiskā IM savienojamība

 • Exchange Online, Exchange Online Protection un SharePoint Online

Woodgrove Bank ir vairāku Microsoft mākoņpakalpojumu, tostarp Office 365, klients. Pēc tīkla jaudas un patēriņa novērtēšanas Woodgrove Bank izlemj izvietot Azure ExpressRoute kā vēlamo ceļu atbalstītajiem Office 365 pakalpojumiem. Maršrutēšanas tabulas var atbalstīt pilnu Office 365 IP prefiksu kopu un Azure ExpressRoute shēmas, kas nodrošinājušas atbalstu visām projektētā joslas platuma un latentuma vajadzībām.

Lai nodrošinātu tīkla trafiku, kas saistīts ar citiem Microsoft mākoņpakalpojumiem, nevis Office 365, Woodgrove Bank apkopo ExpressRoute pakalpojumam Office 365 lietojumu līdz visiem IP prefiksiem, kas atzīmēti ar Office 365 raksturīgām BGP kopienas vērtībām 12076:5010, 12076:5020, 12076:5030, 12076:5100.

Izmantotais BGP kopienas tags

Funkcionalitāte ir maršrutējama, izmantojot Azure ExpressRoute

Nepieciešamie interneta maršruti

Exchange, Skype darbam, SharePoint un citi pakalpojumi

(12076:5010, 12076:5020, 12076:5030, 12076:5100)

Exchange Online un Exchange Online Protection

SharePoint Online un OneDrive darbam

Skype SIP signalizēšana, lejupielādes, balss, video un darbvirsmas koplietošana

Office 365 portāls, Office 365 autentifikācija un Office Online

 • DNS, CRL un CDN pieprasījumi

 • Visi pārējie Office 365 pakalpojumi, kas nav īpaši atbalstīti, izmantojot Azure ExpressRoute

 • Visi pārējie Microsoft mākoņpakalpojumi

Galvenie plānošanas apsvērumi, izmantojot BGP kopienas

Klientiem, kas izvēlas izmantot CBGP kopienas priekšrocības, lai ietekmētu ExpressRoute reklamēšanas un izplatīšanas veidu, izmantojot klienta tīklu, ir jāņem vērā tālāk norādītie apsvērumi.

 • Tīkla noformējumā izmantojot BGP kopienas, ir svarīgi turpināt maršruta simetrijas uzturēšanu. Dažos gadījumos BGP kopienu papildināšana vai noņemšana var radīt situāciju, kad tiek bojāta simetriskā maršrutēšana, tāpēc ir jāatjaunina maršrutēšanas konfigurācija, lai atkārtoti izveidotu simetrisku maršrutēšanu.

 • Azure ExpressRoute tvēruma izveide ar BGP kopienas vērtībām ir klienta darbība. Microsoft reklamēs visus ar vienādranga datu apmaiņas relāciju saistītos IP prefiksus neatkarīgi no klienta konfigurētās tvēruma izveides.

 • Azure ExpressRoute neatbalsta Microsoft tīklā veiktās darbības, kuru pamatā ir klienta piešķirtās BGP kopienas.

 • Office 365 izmantotie IP prefiksi ir atzīmēti tikai ar pakalpojumam raksturīgām BGP kopienas vērtībām, atrašanās vietām raksturīgas BGP kopienas nav atbalstītas. Office 365 pakalpojumi ir globāla rakstura, prefiksu filtrēšana, pamatojoties uz nomnieka atrašanās vietu vai datiem Office 365 mākonī nav atbalstīta. Ieteicamā pieeja ir konfigurēt tīklu, lai konfigurētu īsāko vai ieteicamāko tīkla ceļu no lietotāja tīkla atrašanās vietas Microsoft globālajā tīklā neatkarīgi no Office 365 pakalpojuma IP adreses fiziskās atrašanās vietas, kas tiek pieprasīta.

 • Katrā BGP kopienas vērtībā iekļautie IP prefiksi attēlo apakštīklu, kurā ir ietvertas ar vērtību saistītās Office 365 programmas IP adreses. Dažos gadījumos apakštīklā vairāk nekā vienai Office 365 programmai ir IP adreses, tāpēc IP prefikss pastāv vairāk nekā vienā kopienas vērtībā. Tā ir (reti) paredzēta darbība, ko izraisa sadales fragmentācija un kas neietekmē prefiksu skaitu vai joslas platuma pārvaldības mērķus. Lai samazinātu efektu, izmantojot Office 365 BGP kopienas priekšrocības, klienti tiek mudināti izmantot pieeju “atļaut, kas nepieciešams” pretēji pieejai “noraidīt, kas nav nepieciešams”.

 • Izmantojot BGP kopienas, netiek mainītas pamatā esošās tīkla savienojamības prasības vai konfigurācija, kas nepieciešama Office 365 lietošanai. Ja klienti vēlas piekļūt Office 365, joprojām ir nepieciešams savienojums ar internetu.

 • Azure ExpressRoute tvēruma izveide ar BGP kopienām ietekmē tikai tos maršrutus, kurus iekšējais tīkls var redzēt, izmantojot Microsoft vienādranga datu apmaiņas relāciju. Saistībā ar apkopoto maršrutēšanu, iespējams, būs jāveic papildu programmas līmeņa konfigurācijas, piemēram, PAC vai WPAD konfigurācijas izmantošana.

 • Papildus Microsoft piešķirto BGP kopienu izmantošanai klienti var izvēlēties piešķirt savas BGP kopienas Office 365 IP prefiksiem, kas iegūti, izmantojot Azure ExpressRoute, lai ietekmētu starptautisko maršrutēšanu. Iecienīts lietošanas gadījums piešķir ar atrašanās vietu saistītu BGP kopienu visiem maršrutiem, kas iegūti, izmantojot katru norādīto ExpressRoute vienādranga datu apmaiņas atrašanās vietu; pēc tam šī informācija tiek izmantota klienta tīklā, lai koordinētu īsāko vai ieteicamāko tīkla ceļu Microsoft tīklā. Klienta piešķirto BGP kopienu izmantošana ar ExpressRoute pakalpojumam Office 365 scenārijiem ir ārpus Microsoft kontroles vai redzamības jomas.

Lai atgrieztos, izmantojiet šādu īso saiti: https://aka.ms/bgpexpressroute365.

Saistītās tēmas

Tīkla savienojamība ar Office 365
Azure ExpressRoute pakalpojumam Office 365
Pakalpojuma Office 365 savienojamības ExpressRoute pārvaldība
Maršrutēšana ar ExpressRoute pakalpojumam Office 365
Tīkla plānošana ar ExpressRoute pakalpojumam Office 365
Multivides kvalitāte un tīkla savienojamības veiktspēja pakalpojumā Skype darbam Online
ExpressRoute un QoS pakalpojumā Skype darbam Online
Zvanu plūsma, izmantojot ExpressRoute
ExpressRoute ieviešana pakalpojumam Office 365
BGP kopienu atbalsts
Office 365 veiktspējas uzlabošana, izmantojot bāzlīnijas un veiktspējas vēsturi
Veiktspējas problēmu novēršanas plāns pakalpojumam Office 365
Azure ExpressRoute pakalpojuma Office 365 apmācībai

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×