Automātiskās formatēšanas atsaukšana vai izslēgšana

Izmantojot automātisko formatēšanu, tekstam var ātri lietot formatējumu, piemēram, izveidot virsrakstus, sarakstus ar aizzīmēm vai numurētus sarakstus, apmales, numurus, simbolus un daļskaitļus.

Lūk, dažas lietas, kas jāņem vērā, strādājot ar automātiskās formatēšanas opcijēm:

 • Opcijas Automātiska formatēšana rakstot ir globālas opcijas, kas attiecas uz visiem programmas failiem.

 • Opcijas Automātiska formatēšana rakstot nevar lietot iepriekš uzrakstītam tekstam šādās Microsoft Office 2010 programmās: Outlook, PowerPoint, Excel, Publisher un Visio.

 • Lai programmai atspējotu visu automātisko formatēšanu, jānotīra visas šīs programmas opcijas Automātiska formatēšana rakstot.

Kuru Microsoft Office 2010 programmu lietojat?

Word

Automātiskās formatēšanas atsaukšana

Automātiskās formatēšanas opciju ieslēgšana vai izslēgšana

Ko nozīmē katra no šīm opcijām?

Rakstot tekstā aizstāt

Rakstot lietot

Rakstot automātiski

Outlook

Automātiskās formatēšanas atsaukšana

Automātiskās formatēšanas opciju ieslēgšana vai izslēgšana

Ko nozīmē katra no šīm opcijām?

Rakstot tekstā aizstāt

Rakstot lietot

Rakstot automātiski

Excel

Automātiskās formatēšanas atsaukšana

Automātiskās formatēšanas ieslēgšana vai izslēgšana

Ko nozīmē katra no šīm opcijām?

Rakstot tekstā aizstāt

Lietot strādājot

Automātiski strādājot

PowerPoint

Automātiskās formatēšanas atsaukšana

Automātiskās formatēšanas ieslēgšana vai izslēgšana

Ko nozīmē katra no šīm opcijām?

Rakstot tekstā aizstāt

Rakstot lietot

Publisher

Automātiskās formatēšanas atsaukšana

Automātiskās formatēšanas ieslēgšana vai izslēgšana

Ko nozīmē katra no šīm opcijām?

Rakstot tekstā aizstāt

Rakstot lietot

Visio

Automātiskās formatēšanas atsaukšana

Automātiskās formatēšanas ieslēgšana vai izslēgšana

Ko nozīmē katra no šīm opcijām?

Rakstot tekstā aizstāt

Word

Dokumentu var automātiski formatēt gan rakstot, gan pēc tā uzrakstīšanas. Abos gadījumos var kontrolēt, kādas automātiskās izmaiņas veic programma Word. Automātisko formatēšanu var arī izslēgt.

Automātiskās formatēšanas atsaukšana

Kad programma Word lieto automātisko formatēšanu, var noklikšķināt uz pogas Automātiskās koriģēšanas opcijas Pogas attēls, kas tiek parādīta, un izvēlēties:

 • Atsaukt formatēšanu (un pēc tam var atcelt atsaukšanu) tikai šai instancei.

 • Globāli mainīt noteiktas automātiskās formatēšanas opcijas, noklikšķinot uz opcijas pārtraukšanas, lai Word pārtrauktu veikt šādas izmaiņas.

 • Mainīt programmas Word opcijas, noklikšķinot uz Vadīt automātiskās formatēšanas opcijas.

Uz lapas sākumu

Automātiskās formatēšanas opciju ieslēgšana vai izslēgšana

Ja cilnē Automātiskā formatēšana rakstot iestatāt opcijas, programma Word var automātiski formatēt tekstu, kad rakstāt savu dokumentu. Piemēram, ja rakstāt kādu skaitli, pēc tam punktu vai pārnesumzīmi, pēc tam atstarpes vai tabulācijas rakstzīmi un tekstu, Word šo tekstu pārveido par numurētu sarakstu.

 1. Noklikšķiniet uz cilnes Fails.

 2. Sadaļā Palīdzība noklikšķiniet uz Opcijas.

 3. Noklikšķiniet uz Koriģēšana.

 4. Sadaļā Automātiskās koriģēšanas opcijas noklikšķiniet uz Automātiskās koriģēšanas opcijas.

 5. Noklikšķiniet uz cilnes Automātiskā formatēšana rakstot.

 6. Atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņas pie opcijām, kuras vēlaties iespējot vai atspējot. Lai iegūtu papildinformāciju par opcijām, skatiet nākamo sadaļu.

Uz lapas sākumu

Ko nozīmē katra no šīm opcijām?

Rakstot tekstā aizstāt

 • "Taisnās pēdiņas" ar “figūrpēdiņām”    aizstāj taisnās pēdiņas ( " " ) un taisnos apostrofus ( ' ) ar liektām, sākuma un beigu pēdiņām ( ) un liektiem apostrofiem ( ).

 • Daļskaitļus (1/2) ar daļskaitļu simbolu (½)    aizstāj rakstītus daļskaitļus (1/2) ar vienas rakstzīmes daļskaitli (½).

  Piezīme    Šī opcija aizstāj tikai šādus rakstītus daļskaitļus: 1/4, 1/2 un 3/4.

 • *Treknrakstu* un _slīprakstu_ ar īstu formatējumu    lieto treknraksta fontu visam zvaigznītēs (*) iekļautajam tekstam; lieto slīpraksta fontu visam tekstam, kas iekļauts pasvītrās (_). Piemēram, *dators* tiek pārvērsts par dators, bet _dators_ — par dators.

 • Interneta un tīkla ceļus ar hipersaitēm    aizstāj ierakstītas interneta adreses, tīkla ceļus un e-pasta adreses ar hipersaitēm.

 • Kārtas skaitļus (1st) ar augšrakstu    aizstāj kārtas skaitļus, kas rāda relatīvo vienuma pozīciju konkrētajā secībā, (piemēram, 1st, 2nd vai 3rd), ar augšrakstu (1st augšrakstā).

 • Pārnesumzīmes (--) ar domuzīmi (—)    aizstāj dubulto pārnesumzīmi (--) ar domuzīmi (—); aizstāj vienu pārnesumzīmi ar atstarpi tās priekšā un aiz tās ( - ) ar defisi (–).

Rakstot lietot

 • Automātiski aizzīmētus sarakstus    izveido sarakstu ar aizzīmēm, ja rinda vai teksts sākas ar vienu no šīm rakstzīmēm *, - vai > un pēc tam tiek nospiests atstarpes vai tabulācijas taustiņš.

  Piezīme    Lai beigtu sarakstu ar aizzīmēm, divreiz nospiediet taustiņu ENTER.

 • Apmaļu līnijas    velk līniju, ja jaunā rindā uzrakstāt trīs secīgus eksemplārus ar šādām rakstzīmēm ~, #, *, -, _ vai = un pēc tam nospiežat taustiņu ENTER. Piemēram, rakstot jaunā rindā ~~~ un pēc tam nospiežot taustiņu ENTER, pāri visai lapai tiek uzzīmēta viļņota līnija.

 • Iebūvētos virsrakstu stilus    lieto virsrakstu stilus rindkopām, kas sastāv no pieciem vārdiem vai mazāk un kas nebeidzas ar pieturzīmi, kad divreiz nospiežat taustiņu ENTER. Lai iegūtu stilu Virsraksts 1, rakstiet jaunu rindu; lai iegūtu stilu Virsraksts 2, sāciet jaunu rindu ar tabulācijas rakstzīmi, lai iegūtu stilu Virsraksts 3, jauna rinda jāsāk ar divām tabulācijas rakstzīmēm.

  Piezīme    Lai lietotu virsrakstu stilus automātiski, pēc iepriekšējās rindkopas beigām taustiņš ENTER jānospiež divreiz.

 • Automātiski numurētus sarakstus    izveido numurētu sarakstu, ja teksta rindu sāk ar ciparu 1 un punktu vai tabulācijas rakstzīmi.

  Piezīme    Lai beigtu numurētu sarakstu, divreiz nospiediet taustiņu ENTER.

 • Tabulas    izveido vienas rindas tabulu, ja ievietojat pluszīmju (+) un pārnesumzīmju (-) virkni teksta rindiņas sākumā un pēc tam nospiežat taustiņu ENTER. Virkne jāsāk un jābeidz ar pluszīmi. Piemēram, +---+---+------+ izveido vienas rindas tabulu ar trīs kolonnām. Kolonnu platums ir vienāds ar starp pluszīmēm ierakstīto pārnesumzīmju skaitu. Lai jebkurā tabulas vietā pievienotu rindas, novietojiet kursoru beigās tajā rindā, kur vēlaties ievietot jauno rindu, un spiediet taustiņu ENTER.

Rakstot automātiski

 • Formatēt saraksta sākuma vienumu tāpat kā vienumu pirms tā    formatē saraksta elementa ievada tekstu tāpat kā saraksta iepriekšējā elementa ievada tekstu. Ievada formatēšanu atkārto līdz pat saraksta elementa pirmajai pieturzīmei, parasti tas ir punkts, kols, pārnesumzīme, domuzīme, jautājuma zīme, izsaukuma zīme vai līdzīga rakstzīme.

  Piezīme    Nākamajam saraksta elementam atkārto tikai formatēšanu, kas attiecas uz visu ievada tekstu. Formatēšanu, kas attiecas tikai uz ievada teksta daļu, nākamā saraksta elementa ievada tekstā neatkārto.

 • Iestatīt kreiso un sākuma atkāpi ar tabulatoriem un atpakaļatkāpēm    — veidojiet atkāpi pirmajai rindkopas rindai, novietojot kursoru pirmās rindas priekšā un pēc tam nospiežot taustiņu TAB. Veidojiet atkāpi visas rindkopas priekšā, novietojot kursoru jebkuras rindkopas rindas priekšā (izņemot pirmo rindu) un pēc tam nospiežot taustiņu TAB. Lai noņemtu atkāpi, novietojiet kursoru rindkopas pirmās rindas priekšā un pēc tam nospiediet taustiņu BACKSPACE.

 • Definēt stilus, par pamatu izmantojot savu formatējumu    lieto iebūvēto stilu manuāli formatētam tekstam, ja tekstam ir tas pats formatējums kā iebūvētajam stilam.

Uz lapas sākumu

Outlook

Automātiskās formatēšanas atsaukšana

Kad programma Outlook lieto automātisko formatēšanu, var noklikšķināt uz pogas Automātiskās koriģēšanas opcijas Pogas attēls, kas tiek parādīta, un izvēlēties:

 • Atsaukt formatēšanu (un pēc tam var atcelt atsaukšanu) tikai šai instancei.

 • Globāli mainīt noteiktas automātiskās formatēšanas opcijas, noklikšķinot uz opcijas pārtraukšanas, lai Outlook pārtrauktu veikt šādas izmaiņas.

 • Mainīt programmas Outlook opcijas, noklikšķinot uz Vadīt automātiskās formatēšanas opcijas.

Uz lapas sākumu

Automātiskās formatēšanas opciju ieslēgšana vai izslēgšana

 1. Noklikšķiniet uz cilnes Fails.

 2. Sadaļā Palīdzība noklikšķiniet uz Opcijas.

 3. Noklikšķiniet uz Pasts.

 4. Zem Ziņojumu veidošana noklikšķiniet uz Redaktora opcijas.

 5. Zem Automātiskās koriģēšanas opcijas noklikšķiniet uz Automātiskās koriģēšanas opcijas.

 6. Noklikšķiniet uz cilnes Automātiskā formatēšana rakstot.

 7. Atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņas pie opcijām, kuras vēlaties iespējot vai atspējot. Lai iegūtu papildinformāciju par opcijām, skatiet nākamo sadaļu.

Uz lapas sākumu

Ko nozīmē katra no šīm opcijām?

Rakstot tekstā aizstāt

 • "Taisnās pēdiņas" ar “figūrpēdiņām”    aizstāj taisnās pēdiņas ( " " ) un taisnos apostrofus ( ' ) ar liektām, sākuma un beigu pēdiņām ( ) un liektiem apostrofiem ( ).

 • Daļskaitļus (1/2) ar daļskaitļu simbolu (½)    aizstāj rakstītus daļskaitļus (1/2) ar vienas rakstzīmes daļskaitli (½).

  Piezīme    Šī opcija aizstāj tikai šādus rakstītus daļskaitļus: 1/4, 1/2 un 3/4.

 • *Treknrakstu* un _slīprakstu_ ar īstu formatējumu    lieto treknraksta fontu visam zvaigznītēs (*) iekļautajam tekstam; lieto slīpraksta fontu visam tekstam, kas iekļauts pasvītrās (_). Piemēram, *dators* tiek pārvērsts par dators, bet _dators_ — par dators.

 • Interneta un tīkla ceļus ar hipersaitēm    aizstāj ierakstītas interneta adreses, tīkla ceļus un e-pasta adreses ar hipersaitēm.

 • Kārtas skaitļus (1st) ar augšrakstu    aizstāj kārtas skaitļus, kas rāda relatīvo vienuma pozīciju konkrētajā secībā, (piemēram, 1st, 2nd vai 3rd), ar augšrakstu (1st augšrakstā).

 • Pārnesumzīmes (--) ar domuzīmi (—)    aizstāj dubulto pārnesumzīmi (--) ar domuzīmi (—); aizstāj vienu pārnesumzīmi ar atstarpi tās priekšā un aiz tās ( - ) ar defisi (–).

Rakstot lietot

 • Automātiski aizzīmētus sarakstus    izveido sarakstu ar aizzīmēm, ja rinda vai teksts sākas ar vienu no šīm rakstzīmēm *, - vai > un pēc tam tiek nospiests atstarpes vai tabulācijas taustiņš.

  Piezīme    Lai beigtu sarakstu ar aizzīmēm, divreiz nospiediet taustiņu ENTER.

 • Apmaļu līnijas    velk līniju, ja jaunā rindā uzrakstāt trīs secīgus eksemplārus ar šādām rakstzīmēm ~, #, *, -, _ vai = un pēc tam nospiežat taustiņu ENTER. Piemēram, rakstot jaunā rindā ~~~ un pēc tam nospiežot taustiņu ENTER, pāri visai lapai tiek uzzīmēta viļņota līnija.

 • Iebūvētos virsrakstu stilus    lieto virsrakstu stilus rindkopām, kas sastāv no pieciem vārdiem vai mazāk un kas nebeidzas ar pieturzīmi, kad divreiz nospiežat taustiņu ENTER. Lai iegūtu stilu Virsraksts 1, rakstiet jaunu rindu; lai iegūtu stilu Virsraksts 2, sāciet jaunu rindu ar tabulācijas rakstzīmi, lai iegūtu stilu Virsraksts 3, jauna rinda jāsāk ar divām tabulācijas rakstzīmēm.

  Piezīme    Lai lietotu virsrakstu stilus automātiski, pēc iepriekšējās rindkopas beigām taustiņš ENTER jānospiež divreiz.

 • Automātiski numurētus sarakstus    izveido numurētu sarakstu, ja teksta rindu sāk ar ciparu 1 un punktu vai tabulācijas rakstzīmi.

  Piezīme    Lai beigtu numurētu sarakstu, divreiz nospiediet taustiņu ENTER.

 • Tabulas    izveido vienas rindas tabulu, ja ievietojat pluszīmju (+) un pārnesumzīmju (-) virkni teksta rindiņas sākumā un pēc tam nospiežat taustiņu ENTER. Virkne jāsāk un jābeidz ar pluszīmi. Piemēram, +---+---+------+ izveido vienas rindas tabulu ar trīs kolonnām. Kolonnu platums ir vienāds ar starp pluszīmēm ierakstīto pārnesumzīmju skaitu. Lai jebkurā tabulas vietā pievienotu rindas, novietojiet kursoru beigās tajā rindā, kur vēlaties ievietot jauno rindu, un spiediet taustiņu ENTER.

Rakstot automātiski

 • Formatēt saraksta sākuma vienumu tāpat kā vienumu pirms tā    formatē saraksta elementa ievada tekstu tāpat kā saraksta iepriekšējā elementa ievada tekstu. Ievada formatēšanu atkārto līdz pat saraksta elementa pirmajai pieturzīmei, parasti tas ir punkts, kols, pārnesumzīme, domuzīme, jautājuma zīme, izsaukuma zīme vai līdzīga rakstzīme.

  Piezīme    Nākamajam saraksta elementam atkārto tikai formatēšanu, kas attiecas uz visu ievada tekstu. Formatēšanu, kas attiecas tikai uz ievada teksta daļu, nākamā saraksta elementa ievada tekstā neatkārto.

 • Iestatīt kreiso un sākuma atkāpi ar tabulatoriem un atpakaļatkāpēm    — veidojiet atkāpi pirmajai rindkopas rindai, novietojot kursoru pirmās rindas priekšā un pēc tam nospiežot taustiņu TAB. Veidojiet atkāpi visas rindkopas priekšā, novietojot kursoru jebkuras rindkopas rindas priekšā (izņemot pirmo rindu) un pēc tam nospiežot taustiņu TAB. Lai noņemtu atkāpi, novietojiet kursoru rindkopas pirmās rindas priekšā un pēc tam nospiediet taustiņu BACKSPACE.

 • Definēt stilus, par pamatu izmantojot savu formatējumu    lieto iebūvēto stilu manuāli formatētam tekstam, ja tekstam ir tas pats formatējums kā iebūvētajam stilam.

Uz lapas sākumu

Excel

Automātiskās formatēšanas atsaukšana

Kad programma Excel lieto automātisko formatēšanu, var noklikšķināt uz pogas Automātiskās koriģēšanas opcijas Pogas attēls, kas tiek parādīta, un izvēlēties:

 • Atsaukt formatēšanu (un pēc tam var atcelt atsaukšanu) tikai šai instancei.

 • Globāli mainīt noteiktas automātiskās formatēšanas opcijas, noklikšķinot uz opcijas pārtraukšanas, lai Excel pārtrauktu veikt šādas izmaiņas.

 • Mainīt programmas Excel opcijas, noklikšķinot uz Vadīt automātiskās formatēšanas opcijas.

Uz lapas sākumu

Automātiskās formatēšanas ieslēgšana vai izslēgšana

Ja cilnē Automātiskā formatēšana rakstot iestatāt opcijas, programma Excel var automātiski formatēt tekstu, kad rakstāt savu dokumentu.

 1. Noklikšķiniet uz cilnes Fails.

 2. Sadaļā Palīdzība noklikšķiniet uz Opcijas.

 3. Noklikšķiniet uz Koriģēšana.

 4. Zem Automātiskās koriģēšanas opcijas noklikšķiniet uz Automātiskās koriģēšanas opcijas.

 5. Noklikšķiniet uz cilnes Automātiskā formatēšana rakstot.

 6. Atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņas pie opcijām, kuras vēlaties iespējot vai atspējot. Lai iegūtu papildinformāciju par opcijām, skatiet nākamo sadaļu.

Uz lapas sākumu

Ko nozīmē katra no šīm opcijām?

Rakstot tekstā aizstāt

Interneta un tīkla ceļus ar hipersaitēm    aizstāj ierakstītas interneta adreses, tīkla ceļus un e-pasta adreses ar hipersaitēm.

Lietot strādājot

Jaunās rindas un kolonnas iekļaut tabulā    pievieno esošajai tabulai jaunu rindu vai kolonnu, kad ievadāt datus blakus esošā rindā vai kolonnā. Piemēram, ja ir divu kolonnu tabula kolonnās A un B un tad jūs ievadāt datus blakus šūnā kolonnā C, kolonna C automātiski tiek formatēta kā daļa no esošās tabulas.

Automātiski strādājot

Aizpildīt formulas tabulās, lai izveidotu aprēķinātās kolonnas    lieto vienu formulu visām kādas kolonnas tabulas šūnām. Formula automātiski tiek pielāgota, lai ietvertu visas šīs kolonnas tabulas šūnas.

Uz lapas sākumu

PowerPoint

Automātiskās formatēšanas atsaukšana

Kad programma PowerPoint lieto automātisko formatēšanu, var noklikšķināt uz pogas Automātiskās koriģēšanas opcijas Pogas attēls, kas tiek parādīta, un izvēlēties:

 • Atsaukt formatēšanu (un pēc tam var atcelt atsaukšanu) tikai šai instancei.

 • Globāli mainīt noteiktas automātiskās formatēšanas opcijas, noklikšķinot uz opcijas pārtraukšanas, lai PowerPoint pārtrauktu veikt šādas izmaiņas.

 • Mainīt programmas PowerPoint opcijas, noklikšķinot uz Vadīt automātiskās formatēšanas opcijas.

Uz lapas sākumu

Automātiskās formatēšanas ieslēgšana vai izslēgšana

 1. Noklikšķiniet uz cilnes Fails.

 2. Sadaļā Palīdzība noklikšķiniet uz Opcijas.

 3. Noklikšķiniet uz Koriģēšana.

 4. Zem Automātiskās koriģēšanas opcijas noklikšķiniet uz Automātiskās koriģēšanas opcijas.

 5. Noklikšķiniet uz cilnes Automātiskā formatēšana rakstot.

 6. Atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņas pie opcijām, kuras vēlaties iespējot vai atspējot. Lai iegūtu papildinformāciju par opcijām, skatiet nākamo sadaļu.

Uz lapas sākumu

Ko nozīmē katra no šīm opcijām?

Rakstot tekstā aizstāt

 • "Taisnās pēdiņas" ar “figūrpēdiņām”    aizstāj taisnās pēdiņas ( " " ) un taisnos apostrofus ( ' ) ar liektām, sākuma un beigu pēdiņām ( ) un liektiem apostrofiem ( ).

 • Daļskaitļus (1/2) ar daļskaitļu simbolu (½)    aizstāj rakstītus daļskaitļus (1/2) ar vienas rakstzīmes daļskaitli (½).

  Piezīme    Šī opcija aizstāj tikai šādus rakstītus daļskaitļus: 1/4, 1/2 un 3/4.

 • Kārtas skaitļus (1st) ar augšrakstu    aizstāj kārtas skaitļus, kas rāda relatīvo vienuma pozīciju konkrētajā secībā, (piemēram, 1st, 2nd vai 3rd), ar augšrakstu (1st augšrakstā).

 • Pārnesumzīmes (--) ar domuzīmi (—)    aizstāj dubulto pārnesumzīmi (--) ar domuzīmi (—); aizstāj vienu pārnesumzīmi ar atstarpi tās priekšā un aiz tās ( - ) ar defisi (–).

 • Smaidošas sejas :-) un bultas ==> ar speciālajiem simboliem aizstāj rakstītās smaidošās sejas un bultas ar ekvivalentiem rakstzīmju simboliem.

 • Interneta un tīkla ceļus ar hipersaitēm    aizstāj ierakstītas interneta adreses, tīkla ceļus un e-pasta adreses ar hipersaitēm.

Rakstot lietot

 • Automātiski aizzīmētus sarakstus    izveido sarakstu ar aizzīmēm, ja rinda vai teksts sākas ar vienu no šīm rakstzīmēm *, - vai > un pēc tam tiek nospiests atstarpes vai tabulācijas taustiņš.

  Piezīme    Lai beigtu sarakstu ar aizzīmēm, divreiz nospiediet taustiņu ENTER.

 • Automātiski ietilpināt virsraksta tekstu vietturī samazina virsraksta teksta fonta lielumu, lai teksts ietilptu definētajā virsraksta teksta vietturī.

  Piezīme    Virsraksta teksts automātiski samazinās tikai par vienu fonta lieluma pieauguma vērtību, piemēram, no 44 kļūst par 40, pamatojoties uz fonta iebūvētajiem fonta lielumiem. Ja vēlaties samazināt fonta lielumu vēl vairāk, atlasiet šo virsraksta tekstu un sarakstā Fonta lielums atlasiet mazāku iebūvēto fonta lielumu vai ierakstiet nepieciešamo fonta lielumu.

 • Automātiski ietilpināt pamattekstu vietturī samazina pamatteksta fonta lielumu, lai teksts ietilptu definētajā pamatteksta vietturī.

Uz lapas sākumu

Publisher

Automātiskās formatēšanas atsaukšana

Kad programma Publisher lieto automātisko formatēšanu, var noklikšķināt uz pogas Automātiskās koriģēšanas opcijas Pogas attēls, kas tiek parādīta, un izvēlēties:

 • Atsaukt formatēšanu (un pēc tam var atcelt atsaukšanu) tikai šai instancei.

 • Globāli mainīt noteiktas automātiskās formatēšanas opcijas, noklikšķinot uz opcijas pārtraukšanas, lai Publisher pārtrauktu veikt šādas izmaiņas.

 • Mainīt programmas Publisher opcijas, noklikšķinot uz Vadīt automātiskās formatēšanas opcijas.

Uz lapas sākumu

Automātiskās formatēšanas ieslēgšana vai izslēgšana

 1. Programmā Publisher atveriet kādu failu vai izveidojiet jaunu failu.

 2. Noklikšķiniet uz cilnes Fails.

 3. Sadaļā Palīdzība noklikšķiniet uz Opcijas.

 4. Noklikšķiniet uz Koriģēšana.

 5. Zem Automātiskās koriģēšanas opcijas noklikšķiniet uz Automātiskās koriģēšanas opcijas.

 6. Noklikšķiniet uz cilnes Automātiskā formatēšana rakstot.

 7. Atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņas pie opcijām, kuras vēlaties iespējot vai atspējot. Lai iegūtu papildinformāciju par opcijām, skatiet nākamo sadaļu.

Uz lapas sākumu

Ko nozīmē katra no šīm opcijām?

Rakstot tekstā aizstāt

 • "Taisnās pēdiņas" ar “figūrpēdiņām”    aizstāj taisnās pēdiņas ( " " ) un taisnos apostrofus ( ' ) ar liektām, sākuma un beigu pēdiņām ( ) un liektiem apostrofiem ( ).

 • Pārnesumzīmes (--) ar domuzīmi (—)    aizstāj dubulto pārnesumzīmi (--) ar domuzīmi (—); aizstāj vienu pārnesumzīmi ar atstarpi tās priekšā un aiz tās ( - ) ar defisi (–).

Rakstot lietot

 • Automātiski aizzīmētus sarakstus    izveido sarakstu ar aizzīmēm, ja rinda vai teksts sākas ar vienu no šīm rakstzīmēm *, - vai > un pēc tam tiek nospiests atstarpes vai tabulācijas taustiņš.

  Piezīme    Lai beigtu sarakstu ar aizzīmēm, divreiz nospiediet taustiņu ENTER.

 • Automātiski numurētus sarakstus    izveido numurētu sarakstu, ja teksta rindu sāk ar ciparu 1 un punktu vai tabulācijas rakstzīmi.

  Piezīme    Lai beigtu numurētu sarakstu, divreiz nospiediet taustiņu ENTER.

Uz lapas sākumu

Visio

Automātiskās formatēšanas atsaukšana

Kad programma Visio lieto automātisko formatēšanu, var noklikšķināt uz pogas Automātiskās koriģēšanas opcijas Pogas attēls, kas tiek parādīta, un izvēlēties:

 • Atsaukt formatēšanu (un pēc tam var atcelt atsaukšanu) tikai šai instancei.

 • Globāli mainīt noteiktas automātiskās formatēšanas opcijas, noklikšķinot uz opcijas pārtraukšanas, lai Visio pārtrauktu veikt šādas izmaiņas.

 • Mainīt programmas Visio opcijas, noklikšķinot uz Vadīt automātiskās formatēšanas opcijas.

Uz lapas sākumu

Automātiskās formatēšanas ieslēgšana vai izslēgšana

 1. Noklikšķiniet uz cilnes Fails.

 2. Sadaļā Palīdzība noklikšķiniet uz Opcijas.

 3. Noklikšķiniet uz Koriģēšana.

 4. Zem Automātiskās koriģēšanas opcijas noklikšķiniet uz Automātiskās koriģēšanas opcijas.

 5. Noklikšķiniet uz cilnes Automātiskā formatēšana rakstot.

 6. Atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņas pie opcijām, kuras vēlaties iespējot vai atspējot. Lai iegūtu papildinformāciju par opcijām, skatiet nākamo sadaļu.

Uz lapas sākumu

Ko nozīmē katra no šīm opcijām?

Rakstot tekstā aizstāt

 • "Taisnās pēdiņas" ar “figūrpēdiņām”    aizstāj taisnās pēdiņas ( " " ) un taisnos apostrofus ( ' ) ar liektām, sākuma un beigu pēdiņām ( ) un liektiem apostrofiem ( ).

 • Daļskaitļus (1/2) ar daļskaitļu simbolu (½)    aizstāj rakstītus daļskaitļus (1/2) ar vienas rakstzīmes daļskaitli (½).

  Piezīme    Šī opcija aizstāj tikai šādus rakstītus daļskaitļus: 1/4, 1/2 un 3/4.

 • Kārtas skaitļus (1st) ar augšrakstu    aizstāj kārtas skaitļus, kas rāda relatīvo vienuma pozīciju konkrētajā secībā, (piemēram, 1st, 2nd vai 3rd), ar augšrakstu (1st augšrakstā).

 • Pārnesumzīmes (--) ar domuzīmi (—)    aizstāj dubulto pārnesumzīmi (--) ar domuzīmi (—); aizstāj vienu pārnesumzīmi ar atstarpi tās priekšā un aiz tās ( - ) ar defisi (–).

 • Smaidošas sejas :-) un bultas ==> ar speciālajiem simboliem aizstāj rakstītās smaidošās sejas un bultas ar ekvivalentiem rakstzīmju simboliem.

Uz lapas sākumu

Attiecas uz: Visio Premium 2010, Publisher 2010, Word 2010, Visio Standard 2010, Excel 2010, Visio 2010, PowerPoint 2010, Outlook 2010Vai šī informācija bija noderīga?

Kā mēs varam to uzlabot?

255 atlikušais rakstzīmju skaits

Lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti, lūdzu, atsauksmēs neiekļaujiet savu kontaktinformāciju. Pārskatīt mūsu konfidencialitātes politika.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Mainīt valodu