Attēla Web daļa

Attēla Web daļu var izmantot, lai Web daļas lapai pievienotu attēlu vai grafiku. Lai vienkāršāk koordinētu attēlu ar citām lapas Web daļām, attēla Web daļas iekšienē var kontrolēt vertikālo līdzinājumu, horizontālo līdzinājumu un fona krāsu, koplietotā skatā modificējot tās pielāgotos rekvizītus.

Šajā rakstā

Attēla tīmekļa daļas izmantošanas veidi

Attēla rādīšanas veidi

Attēla tīmekļa daļas savienošana ar citu tīmekļa daļu

Attēla tīmekļa daļas pielāgotie rekvizīti

Tīmekļa daļu kopējie rekvizīti

Attēla Web daļas izmantošanas veidi

Attēla Web daļu var izmantot šādos veidos:

 • Lapai var pievienot uzņēmuma vai projekta logotipu.

 • Var rādīt darbinieku vai produktu fotoattēlus.

 • Lapu var padarīt vizuāli pievilcīgāku.

Uz lapas sākumu

Attēla rādīšanas veidi

Attēlu var parādīt divos veidos:

 • Rekvizīta tekstlodziņā Attēla saite ievadiet attēla faila ceļu vai hipersaiti. Šajā gadījumā attēls ir statisks un nemainīgs (ja vien neveicat izmaiņas rekvizītā).

 • Savienojiet attēla Web daļu ar citu Web daļu, kas nodrošina faila ceļu vai hipersaiti. Šajā gadījumā attēls var būt dinamisks un darbības rezultātā otrajā Web daļā var mainīties, piemēram, ja lietotājs saraksta skata Web daļā atlasa rindu.

  Piemēram, saraksta skata Web daļu ar kontaktpersonām var savienot ar attēla Web daļu. Katru reizi, kad kontaktpersonu saraksta skata Web daļā atlasāt rindu, kurā ir kolonna ar hipersaiti uz failu ar kontaktpersonas attēlu, kontaktpersonas attēlu var redzēt attēla Web daļā.

Uz lapas sākumu

Attēla tīmekļa daļas savienošana ar citu tīmekļa daļu

 1. Izvēlnē Vietnes darbības Pogas attēls noklikšķiniet uz Vietnes iestatījumi.

 2. Noklikšķiniet uz tīmekļa daļas izvēlnes Tīmekļa daļas izvēlne un pēc tam norādiet uz Savienojumi.

 3. Norādiet uz Iegūt attēlu no un pēc tam noklikšķiniet uz tās Web daļas nosaukuma, ar kuru vēlaties izveidot saiti.

Piezīme.: Ja rekvizītam Attēla saite jau ir vērtība un attēla Web daļa tiek savienota ar citu Web daļu, rekvizīts Attēla saite tiek ignorēts. Ja attēla Web daļa jau ir savienota ar citu Web daļu un jūs vēlaties iestatīt rekvizīta Attēla saite vērtību, vispirms ir jānoņem savienojums.

Uz lapas sākumu

Attēla Web daļas pielāgotie rekvizīti

Attēla Web daļas pielāgotie rekvizīti ir aprakstīts šeit.

Piezīme.: Šos pielāgotos rekvizītus nevar skatīt vai rediģēt personiskajā skatā.

Rekvizīts

Apraksts

Attēla saite

Norāda faila ceļu vai hipersaiti uz attēlu, kuru vēlaties rādīt attēla Web daļā.

Atkarībā no izmantotās pārlūkprogrammas, pastāv šādi atbalstītie grafiku formāti.

Grafikas faila formāts

Faila tips

Windows bitkarte (BMP)

.bmp

Windows Enhanced metafails (EMF)

.emf

Grafikas apmaiņas formāts (GIF)

.gif

Apvienotā fotoekspertu grupa (JPEG)

.jpg, .jpeg

Portatīvā tīkla grafika (PNG)

.png

Rekvizīts Attēla saite var nebūt pieejams, jo attēla Web daļa ir savienota ar citu Web daļu, kas nodrošina attēlu.

Alternatīvais teksts

Norāda rādāmo tekstu, kad lietotājs novieto peles rādītāju uz attēla. Šis teksts tiek rādīts gadījumā, ja attēls nav pieejams.

Attēla vertikālais līdzinājums

Attēla Web daļā novieto attēlu vertikāli. Atlasiet vienu no šīm vērtībām: Augšdaļā, Vidusdaļā vai Apakšā. Noklusējuma vērtība ir Vidusdaļā.

Attēla horizontālais līdzinājums

Attēla Web daļā novieto attēlu horizontāli. Atlasiet vienu no šīm vērtībām: Pa kreisi, Centrā vai Pa labi. Noklusējuma vērtība ir Centrā.

Web daļas fona krāsa

Nosaka attēla Web daļas loga krāsu aiz attēla. Noklusējuma krāsa ir pašreizējā dizaina fona krāsa.

Lai norādītu krāsu, noklikšķiniet Pogas attēls pa labi no tekstlodziņa un pēc tam veiciet vienu no šīm darbībām:

 • Atlasiet krāsu no krāsu režģa.

 • Ierakstiet HTML krāsas nosaukumu.

 • Ierakstiet RGB krāsas vērtību.

Lai fona krāsa būtu tāda pati kā vietnes dizains, dialoglodziņā Web daļas fona krāsa noklikšķiniet uz Caurspīdīgs.

Uz lapas sākumu

Tīmekļa daļu kopējie rekvizīti

Katrai tīmekļa daļai ir vispārēja rekvizītu kopa, kas nosaka to izskatu, izkārtojumu un papildu īpašības.

Piezīme.: Rīku rūtī redzamie tīmekļa daļu kopējie rekvizīti var atšķirties no šajā sadaļā raksturotajiem rekvizītiem, un tam ir vairāki iemesli

 • Lai rīku rūtī skatītu sadaļu Papildu, nepieciešama atbilstoša atļauja.

 • Iespējams, konkrētas tīmekļa daļas izstrādātājs ir izvēlējies neparādīt vienu vai vairākus vispārējos rekvizītus vai ir izvēlējies izveidot un parādīt papildu rekvizītus, kas nav norādīti rīku joslas sadaļā Izskats, Izkārtojums vai Papildu.

 • Iespējams, tīmekļa daļas rekvizītus atspējo vai paslēpj atsevišķi atļauju un rekvizītu iestatījumi.

Izskats

Rekvizīts

Apraksts

Virsraksts

Norāda tīmekļa daļas virsrakstu, kas redzams tīmekļa daļas virsrakstjoslā.

Augstums

Norāda tīmekļa daļas augstumu.

Platums

Norāda tīmekļa daļas platumu.

Papildelementu stāvoklis

Norāda, vai, lietotājam atverot tīmekļa daļas lapu, lapā tiek parādīta visa tīmekļa daļa. Pēc noklusējuma papildelementu stāvoklis ir iestatīts uz Parasts, un tiek parādīta visa tīmekļa daļa. Ja statuss ir iestatīts uz Minimizēts, tiek parādīta tikai virsrakstjosla.

Papildelementu tips

Norāda, vai tiks parādīta tīmekļa daļas virsrakstjosla un ietvara apmale.

Izkārtojums

Rekvizīts

Apraksts

Slēpts

Norāda, vai tīmekļa daļa ir redzama, lietotājam atverot tīmekļa daļas lapu. Ja šī izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tīmekļa daļa ir redzama tikai tad, ja lietotājs izstrādā lapas noformējumu un virsrakstam ir pievienots sufikss (Slēpts).

Tīmekļa daļu var paslēpt, ja to vēlaties izmantot datu nodrošināšanai citas tīmekļa daļas vajadzībām, izmantojot tīmekļa daļu savienojumu, bet pašu tīmekļa daļu nevēlaties parādīt.

Virziens

Norāda teksta virzienu tīmekļa daļas saturā. Piemēram, arābu valoda ir ar rakstību no labās puses uz kreiso, angļu valoda un lielākā daļa citu Eiropas valodu ir ar rakstību no kreisās uz labo. Šis iestatījums var nebūt pieejamas visām tīmekļa daļām.

Zona

Tīmekļa daļas lapā norāda zonu, kurā atrodas tīmekļa daļa.

Piezīme.:  Ja jums nav atļauju modificēt zonu, tīmekļa daļu lapā esošās zonas nav norādītas sarakstlodziņā.

Zonas indekss

Norāda tīmekļa daļas pozīciju zonā, ja zonā ir vairāk par vienu tīmekļa daļu.

Lai norādītu secību, tekstlodziņā ievadiet pozitīvu veselu skaitli.

Ja zonā esošās tīmekļa daļas ir sakārtotas no augšas uz leju, vērtība 1 nozīmē, ka tīmekļa daļa tiek parādīta zonas augšdaļā. Ja zonās esošās tīmekļa daļas ir sakārtotas no kreisās uz labo pusi, vērtība 1 nozīmē, ka tīmekļa daļa tiek parādīta zonas kreisajā pusē.

Piemēram, pievienojot tīmekļa daļu tukšai zonai, kas izkārtota no augšas uz leju, zonas indekss ir 0. Pievienojot otro tīmekļa daļu zonas apakšā, tās zonas indekss būs 1. Lai pārvietotu otro tīmekļa daļu uz zonas augšpusi, ierakstiet 0 un pēc tam ierakstiet 1 pirmajai tīmekļa daļai.

Piezīme.: Katrai zonā esošajai tīmekļa daļai ir nepieciešama unikāla zonas indeksa vērtība. Tāpēc, mainot pašreizējās tīmekļa daļas zonas indeksa vērtību, var tikt mainīta arī citu zonā iekļauto tīmekļa daļu zonas indeksa vērtība.

Papildu

Rekvizīts

Apraksts

Minimizēšanas atļaušana

Norāda, vai tīmekļa daļu var minimizēt.

Aizvēršanas atļaušana

Norāda, vai tīmekļa daļu var noņemt no tīmekļa daļas lapas.

Paslēpšanas atļaušana

Norāda, vai tīmekļa daļa var būt slēpta.

Zonas maiņas atļaušana

Norāda, vai tīmekļa daļu var pārvietot uz citu zonu.

Savienojumu atļaušana

Norāda, vai tīmekļa daļa var piedalīties savienojumos ar citām tīmekļa daļām.

Rediģēšanas personiskajā skatā atļaušana

Norāda, vai personiskajā skatā var modificēt tīmekļa daļas rekvizītus.

Eksportēšanas režīms

Norāda datu līmeni, ko atļauts eksportēt no šīs tīmekļa daļas. Atkarībā no konfigurācijas šis iestatījums var nebūt pieejams.

Virsraksta URL

Norāda URL failam, kas satur papildu informāciju par tīmekļa daļu. Noklikšķinot uz tīmekļa daļas virsraksta, fails tiek parādīts atsevišķā pārlūkprogrammas logā.

Apraksts

Norāda ekrāna padomu, kas tiek parādīts, novietojot peles rādītāju uz tīmekļa daļas virsraksta vai tīmekļa daļas ikonas. Šī rekvizīta vērtību lieto, kad tiek meklētas tīmekļa daļas, izmantojot rīku rūts izvēlnes Atrast tīmekļa daļas komandu Meklēt šādās tīmekļa daļas galerijās: vietnē, virtuālajā serverī un tīmekļa daļas lapā.

Palīdzības URL

Norāda tā faila atrašanās vietu, kas satur palīdzības informāciju par tīmekļa daļu. Tīmekļa daļas izvēlnē noklikšķinot uz komandas Palīdzība, palīdzības informācija tiek parādīta atsevišķā pārlūkprogrammas logā.

Palīdzības režīms

Norāda, kā pārlūkprogramma parādīs tīmekļa daļas palīdzības saturu.

Atlasiet vienu no šīm opcijām.

 • Modāls. Atver atsevišķu pārlūkprogrammas logu, ja pārlūkprogrammai ir šī iespēja. Lai atgrieztos tīmekļa lapa, lietotājam ir jāaizver šis logs.

 • Nemodāls. Atver atsevišķu pārlūkprogrammas logu, ja pārlūkprogrammai ir šī iespēja. Lai atgrieztos tīmekļa lapa, lietotājam šis logs nav jāaizver. Šī ir noklusējuma vērtība.

 • Naviģēt. Atver tīmekļa lapu esošajā pārlūkprogrammas logā.

Piezīme.: Arī tad, ja pielāgotajās Microsoft ASP.NET tīmekļa daļās šāds rekvizīts tiek atbalstīts, noklusējuma Windows SharePoint Services 3.0 palīdzības tēmas tiek atvērtas tikai atsevišķā pārlūkprogrammas logā.

Kataloga ikonas attēla URL

Norāda tā faila atrašanās vietu, kurā atrodas attēls, kas tīmekļa daļu sarakstā ir lietojams kā tīmekļa daļas ikona. Attēla lielumam ir jābūt 16x16 pikseļi.

Virsraksta ikonas attēla URL

Norāda tā faila atrašanās vietu, kurā atrodas attēls, ko lietot tīmekļa daļas virsrakstjoslā. Attēla lielumam ir jābūt 16x16 pikseļi.

Importēšanas kļūdas ziņojums

Norāda ziņojumu, kas tiek parādīts, ja, importējot tīmekļa daļu, rodas problēma.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×