Atkārtojošās tabulas ievietošana

Ja vēlaties, lai lietotāji varētu tabulā ievadīt informāciju, atkārtojošos tabulu var pievienot Microsoft Office InfoPath veidlapas veidnei. Atkārtojošās tabulās parasti pēc noklusējuma tiek rādīta viena rinda. Aizpildot veidlapu, kas pamatota uz veidlapas veidnes, lietotāji tabulā pēc nepieciešamības var ievietot papildu rindas. Ja veidlapas veidne iekļauj datu savienojums ar ārēju datu avotu, piemēram, datu bāzi, varat izmantot atkārtojošos tabulu, lai veidlapā automātiski rādītu vairākus ierakstus.

Šajā rakstā

Kad izmantot atkārtojošās tabulas

Lietotāja pieredze

Atkārtojošās tabulas ievietošana

Padomi par izkārtojumu

Kad izmantot atkārtojošās tabulas

Lietojiet atkārtojošo tabulu, ja vēlaties:

 • Iespējot lietotājus ievadīt datus strukturētā, tabulārā formātā.

 • Apkopot rindas vienumus, skaitliskos datus un citus datu veidus, kuri vislabāk tiek parādīti tabulā.

 • Saglabāt vietu veidlapas veidnē, rādot rindu skaitu atbilstīgi reāliem datiem.

 • Rādīt veidlapas veidnes tabulā ierakstus no datu bāzes, Web pakalpojuma vai cita datu avota vai arī strādāt ar tiem.

Šajā attēlā atkārtojošā tabula tiek izmantota rindas vienumu apkopošanai izdevumu atskaites veidlapā.

.

Atkārtojošā tabulā ir trīs daļas:

 • Galvenes rinda.    Ievietojot atkārtojošos tabulu jaunā, tukšā veidlapas veidnē, pēc noklusējuma tiek parādīta galvenes rinda. Kolonnu virsrakstiem parasti tiek izmantota galvenes rinda. Ja nav vajadzīgi kolonnas virsraksti, dialoglodziņā Atkārtojošās tabulas rekvizīti notīriet izvēles rūtiņu Iekļaut galveni.

 • Datu rinda.    Datu rinda ir rinda, kuru veidlapā var atkārtot vajadzīgo reižu skaitu. Ievietojot atkārtojošos tabulu, jūs kā veidlapas veidnes izstrādātājs skatīsit tikai atsevišķu rindu noformējuma režīms. Tomēr persona, kura aizpilda uz jūsu veidlapas veidnes pamatoto veidlapu, var veidlapai pievienot vairākas rindas, nospiežot taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, noklikšķinot uz komandām īsinājumizvēlnē vai noklikšķinot uz Ievietot vienumu zem tabulas pēdējās rindas.

 • Kājenes rinda.    Kājenes rindu var izmantot, lai pievienotu tekstlodziņus vai izteiksmes lodziņus, kas summē vērtības kolonnā. Pēc noklusējuma kājenes rinda atkārtojošā tabulā netiek parādīta. Lai ieslēgtu kājenes rindu, dialoglodziņā Atkārtojošās tabulas rekvizīti atzīmējiet izvēles rūtiņu Iekļaut kājeni.

Saistītās vadīklas

InfoPath iekļauj citas vadīklas, kuras ir līdzīgas atkārtojošām tabulām, bet kalpo citiem mērķiem. Lai izlemtu, kuras no šīm vadīklām vislabāk darbojas jūsu veidlapas veidnē, skatiet šo sarakstu:

Atkārtojošā sadaļa.    Lai izmantotu mazāk strukturētu sadaļu, ko lietotāji veidlapā var ievietot vairākas reizes (piemēram, ierakstu datu bāzē), izmantojiet atkārtojošos sadaļu, nevis atkārtojošos tabulu.

Horizontāla atkārtojošā tabula.    Ja vēlaties, lai lietotāji tabulai varētu pievienot nevis papildu rindas, bet papildu kolonnas, varat izmantot nevis parastu atkārtojošos tabulu, bet horizontālu atkārtojošos tabulu.

Uz lapas sākumu

Lietotāja pieredze

Ja lietotāji pārvieto rādītāju pār atkārtojošās tabulas rindu, tiek parādīta īsinājumizvēlnes poga. Lietotāji noklikšķina uz pogas, lai skatītu komandu īsinājumizvēlni un ievietotu vai noņemtu rindu.

Shortcut menu for repeating table

Lietotāji var arī ievietot jaunu rindu, noklikšķinot uz teksta Ievietot vienumu, kas tiek parādīts veidlapā zem atkārtojošās tabulas. Šo tekstu var pielāgot vai noņemt, veidojot veidlapas veidni.

Uz lapas sākumu

Atkārtojošās tabulas ievietošana

Atkārtojošās tabulas ievietošanas process ir nedaudz atšķirīgs atkarībā no tā, vai tiek veidota jauna, tukša veidlapas veidne vai arī veidlapas veidnes noformējums tiek veidots uz datu bāzes vai cita ārēja datu avota pamata.

Šajā ilustrācijā rādīts, kā noformējuma režīmā izskatās atkārtojošā tabula.

Repeating table in design mode

Vadīklas var būt saistītas vai nesaistītas. Ja vadīkla ir saistīta, tā ir savienota ar lauku vai grupu datu avotā, tā, ka vadīklā ievadītie dati tiek saglabāti pamatā esošajā formas (.xml) failā. Ja vadīkla ir nesaistīta, tā nav savienota ar lauku vai grupu, un vadīklā ievadītie dati netiek saglabāti. Kad atlasiet vadīklu vai novietojat virs tās peles norādi, vadīklas augšējā labajā stūrī parādās teksts un saistīšanas ikona. Teksts norāda grupu vai lauku datu avotā, ar kuru ir saistīta vadīkla. Ikona norāda, vai vadīkla ir pareizi saistīta ar šo grupu vai lauku. Ja saistīšana ir notikusi pareizi, ir redzama zaļa ikona. Ja ar saistīšanu ir kādas problēmas, tās vietā būs redzama zila vai sarkana ikona.

Veidlapas veidnes datu avots sastāv no laukiem un grupām, kas uzdevumrūtī Datu avots ir redzami hierarhiskā skatā. Atkārtojošās tabulas parasti ir piesaistītas veidlapas veidnes datu avota atkārtota grupa, kaut gan tās var būt piesaistītas arī atkārtots lauks.

Šajā piemērā tabula Izdevumu vienumi veidlapā ir piesaistīta vienumu atkārtojošai grupai uzdevumrūtī Datu avots. Tekstlodziņa vadīklas tabulā — Datums, Apraksts, Kategorija un Izmaksas — ir piesaistītas laukiem, kuri ir daļa no vienumu atkārtojošās grupas.

Relationship between repeating table on form template and repeating group in data source

Atkārtojošās tabulas ievietošana jaunā, tukšā veidlapas veidnē

Veidojot jaunu, tukšu formas veidni, izvēles rūtiņa Automātiski izveidot datu avotu, kura atrodas uzdevumrūtī Vadīklas, pēc noklusējuma ir atzīmēta. Šī iemesla dēļ InfoPath var automātiski izveidot datu avotā laukus un grupas, kamēr jūs pievienojat formas veidnei vadīklas. Šos laukus un grupas apzīmē mapju un failu ikonas uzdevumrūtī Datu avots.

 1. Formas veidnē novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties ievietot vadīklu.

 2. Ja uzdevumrūts Vadīklas nav redzama, noklikšķiniet izvēlnē Ievietot uz Citas vadīklas vai nospiediet taustiņu kombināciju ALT+I, C.

 3. Sadaļā Vadīklu ievietošana noklikšķiniet uz Atkārtojošā tabula.

 4. Lodziņā Kolonnu skaits ievadiet tabulas vajadzīgo kolonnu skaitu.

 5. Atkārtojošā tabula tiek izveidota ar tekstlodziņu katrā kolonnā. Lai tekstlodziņu konvertētu uz citu vadīklas veidu, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tekstlodziņa, īsinājumizvēlnē norādiet uz Mainīt uz un pēc tam noklikšķiniet uz vajadzīgās vadīklas.

Atkārtojošās tabulas ievietošana veidlapas veidnē, kura ir pamatota esošā datu avotā

Ja, veidojot veidlapas veidni, izmantojat esošu XML (Extensible Markup Language - paplašināmās iezīmēšanas valoda) failu, datubāzi vai Web pakalpojumu, programma InfoPath laukus un grupas uzdevumu rūtī Datu avots iegūst no šī esošā datu avota. Šajā scenārijā var ievietot atkārtojošos tabulu, velkot atkārtojošos grupu no uzdevumrūts Datu avots veidlapas veidnē vai ievietojot atkārtojošos tabulu no uzdevumrūts Vadīklas, kā aprakstīts šajā procedūrā:

 1. Formas veidnē novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties ievietot vadīklu.

 2. Ja uzdevumrūts Vadīklas nav redzama, noklikšķiniet izvēlnē Ievietot uz Citas vadīklas vai nospiediet taustiņu kombināciju ALT+I, C.

 3. Sadaļā Vadīklu ievietošana noklikšķiniet uz Atkārtojošā tabula.

 4. Atkārtojošās tabulas saistījuma vedņa pirmajā lapā noklikšķiniet uz datu avota, kas jāizmanto sarakstā Datu avots, un pēc tam noklikšķiniet uz atkārtojošās grupas Ikonas attēls , kurai jāpiesaista tabulas rindas.

  Padoms : Lai izveidotu jaunu atkārtojošos grupu, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz grupas, kurai jāpievieno atkārtojošā grupa, īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Pievienot un pēc tam dialoglodziņā Lauka vai grupas pievienošana norādiet atkārtojošās grupas rekvizītus.

 5. Noklikšķiniet uz Tālāk.

 6. Atkārtojošās tabulas saistījuma vedņa otrajā lapā sarakstā Datu saistījums veiciet dubultklikšķi uz laukiem, kuri tabulai jāpievieno kā kolonnas.

  Padoms : Lai sarakstā Datu saistījums izveidotu jaunu lauku, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz grupas, kurai piesaistīta atkārtojošā tabula, īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Pievienot un pēc tam dialoglodziņā Lauka vai grupas pievienošana norādiet lauka rekvizītus.

 7. Lai pārkārtotu kolonnas, atlasiet kolonnu sarakstā Kolonnas tabulā un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvietot augšup vai Pārvietot lejup.

Uz lapas sākumu

Padomi par izkārtojumu

Lai atkārtojošā tabulā uzlabotu vadīklu izskatu, lielumu un citus aspektus, izmantojiet šādus padomus:

 • Lai vienlaikus mainītu vairāku tekstlodziņu lielumu, izvēlnē Formāts atlasiet tekstlodziņus, kuru lielumi jāmaina, noklikšķiniet uz Rekvizīti un pēc tam cilnē Lielums veiciet vajadzīgos pielāgojumus.

 • Veidlapas veidnē mainiet tekstlodziņu lielumu, lai pielāgotu teksta garumu, kuru lietotājiem ir paredzēts ierakstīt lodziņos.

 • Lai mainītu atkārtojošās tabulas vadīklu apmali vai krāsu, atlasiet tekstlodziņus, kurus vēlaties mainīt, izvēlnē Formāts noklikšķiniet uz Apmales un ēnojums, uz cilnes Apmales un pēc tam veiciet vajadzīgos pielāgojumus.

 • Lai pielāgotu tekstu, kas tiek parādīts atkārtojošās tabulas tekstlodziņā, rīkjoslā Formatēšana izmantojiet lodziņus Fonts un Fonta lielums. Lai vienlaikus mainītu fontu un fonta lielumu visiem veidlapas veidnes tekstlodziņiem, atlasiet tekstlodziņu, kurā ir vajadzīgais formatējums, un pēc tam izvēlnē Formāts noklikšķiniet uz Lietot fontu visām tekstlodziņa vadīklām.

 • Lai redzētu, kā izskatīsies tekstlodziņi ar tajos ievadītu reālu tekstu, izvēlnē Skats noklikšķiniet uz Datu paraugs. Tas palīdz saprast, kā izskatīsies uz veidlapas veidnes pamatotā veidlapa, kad lietotāji to būs aizpildījuši.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×