Ar SmartArt grafikām izmantotās teksta rūts pārskats

Teksta rūts ir rūts pa kreisi no SmartArt grafikas, kur var ievadīt un rediģēt tekstu, kas tiek parādīts SmartArt grafikā.

Iespējamās darbības

Iepazīšanās ar teksta rūti

Ko norāda aizzīmes teksta rūtī?

Teksta formatēšana teksta rūtī

Tastatūras saīsnes

Iepazīšanās ar teksta rūti

Izmantojot teksta rūti, varat koncentrēties uz ziņojumu, neraizējoties par iegūto SmartArt grafiku. Izveidojot SmartArt grafiku, SmartArt grafika un tās teksta rūts tiek aizpildīta ar viettura tekstu, kuru var rediģēt un aizstāt ar informāciju. Teksta rūts sākumā var rediģēt tekstu, kas tiks parādīts SmartArt grafikā. Teksta rūts lejasdaļā var skatīt papildu informāciju par SmartArt grafiku, piemēram, kāds informācijas tips tai ir vislabāk piemērots. Ja informācija teksta rūts lejasdaļā nav redzama, norādiet uz SmartArt grafikas nosaukumu teksta rūts lejasdaļā vai velciet teksta rūts apmali, lai to palielinātu.

Kaut arī teksta rūtī tekstu nevar vilkt, to var kopēt un ielīmēt teksta rūtī. Var arī kopēt no teksta rūts produkta Microsoft Office 2007. gada sistēma dokumentā vai no produkta Office 2007. gada laidiens dokumentiem teksta rūtī. Aizpildot saturu teksta rūtī, var izmēģināt dažādus izkārtojumus un pielāgot SmartArt grafiku.

Teksta rūts attēls, kas rāda 1. līmeņa un 2. līmeņa tekstu

Kopumā SmartArt grafikas vislabāk darbojas ar īsākiem teksta apjomiem. Lielāks teksta apjoms var deformēt SmartArt grafikas vizuālo pievilcību un apgrūtināt ziņojuma vizuālo izteikšanu. Tomēr daži izkārtojumi, piemēram, tipa Saraksts izkārtojums Trapeces saraksts, labi darbojas lielāka apjoma tekstos. Var arī iekļaut papildu informāciju ārpus SmartArt grafikas, bet Office 2007. gada laidiens dokumentā, vai arī informāciju var sniegt mutiski prezentācijas laikā.

Noteiktās SmartArt grafikās teksta rūtī tiek parādīta tikai daļa no teksta, jo SmartArt grafika satur fiksētu formu skaitu. Neparādītais teksts, attēli vai cits saturs, kas netiek parādīts, ir identificēts teksta rūtī ar sarkanu X. Neparādītais saturs joprojām ir pieejams, pārslēdzoties uz citu izkārtojumu, bet, ja paturat un aizverat šo pašu izkārtojumu, informācija netiek saglabāta, lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti.

Teksta rūts ar sarkaniem X

Ik reizi, noklikšķinot ārpus SmartArt grafikas, teksta rūts izzūd. Ja tā netiek paslēpta, noklikšķinot uz SmartArt grafikas, rūts atkal parādās. Lai aizvērtu teksta rūti, noklikšķiniet uz Aizvērt teksta rūts augšējā labajā stūrī. Lai rādītu teksta rūti, noklikšķiniet uz Teksta rūts vadīkla.

Teksta rūtī var pārbaudīt teksta pareizrakstību un mainīt teksta lielumu vai to pārvietot.

Uz lapas sākumu

Ko norāda aizzīmes teksta rūtī?

Teksta rūts darbojas kā kontūra vai aizzīmēts saraksts, kas kartē informāciju tieši SmartArt grafikā. Katra SmartArt grafika definē savu kartēšanu starp aizzīmēm teksta rūtī un formu kopu SmartArt grafikā.

Lai izveidotu jaunu aizzīmēta teksta rindiņu teksta rūtī, nospiediet taustiņu ENTER. Lai izveidotu atkāpi rindiņai teksta rūtī, atlasiet rindiņu, kurai jāizveido atkāpe, un pēc tam sadaļas SmartArt rīki cilnes Noformējums grupā Grafika izveidošana noklikšķiniet uz Paaugstināt. Lai rindiņai izveidotu negatīvu atkāpi, noklikšķiniet uz Pazemināt. Var arī teksta rūtī nospiest taustiņu TAB, lai izveidotu atkāpi, vai taustiņu kombināciju SHIFT+TAB, lai izveidotu negatīvu atkāpi. Šīs manipulācijas atjaunina kartēšanu starp aizzīmēm teksta rūtī un formām SmartArt grafikas izkārtojumā. Tekstu nevar pazemināt vairāk nekā par vienu līmeni no teksta, kas atrodas par rindiņu augstāk, ne arī var pazemināt augstākā līmeņa formu.

Piezīme : Atbilstīgi izvēlētās SmartArt grafikas izkārtojumam katra aizzīme teksta rūtī tiks attēlota SmartArt grafikā kā jauna forma vai kā aizzīme formā. Piemēram, ievērojiet, kā tas pats teksts tiek dažādi kartēts divās šajās SmartArt grafikās. Pirmajā piemērā apakšaizzīmes tiek attēlotas kā atsevišķas formas. Otrajā piemērā apakšaizzīmes tiek attēlotas kā aizzīmes formā.

Hierarhiju saraksta SmartArt grafika, kas rāda aizzīmes teksta rūtī, bet ne formās

Pamata procesa SmartArt grafika, kas rāda aizzīmes teksta rūtī kā aizzīmes formā.

Ja izmantojat organizācijas diagrammas izkārtojumu ar formu Palīgs, aizzīme ar pievienoto līniju norāda formu Palīgs.

Teksta rūts, kas rāda aizzīmes vadītāja, padotā un asistenta formām.

Uz lapas sākumu

Teksta formatēšana teksta rūtī

Kaut arī rakstzīmju formatēšanu, piemēram, fontu, fonta lielumu, treknrakstu, slīprakstu un pasvītrojumu, var lietot tekstam teksta rūtī, rakstzīmju formatēšana netiek rādīta teksta rūtī. Tomēr visas formatēšanas izmaiņas tiek atspoguļotas SmartArt grafikā.

Uz lapas sākumu

Tastatūras saīsnes

Lai to paveiktu

Nospiest

Izveidot tekstam atkāpi

TAB vai ALT+SHIFT+labā bultiņa

Izveidot tekstam negatīvu atkāpi

SHIFT+TAB vai ALT+SHIFT+kreisā bultiņa

Pievienot tabulēšanas rakstzīmi

CTRL+TAB

Izveidot jaunu teksta rindiņu

ENTER

Pārbaudīt teksta pareizrakstību

F7

Sapludināt divas teksta rindiņas

DELETE pirmās teksta rindiņas beigās

Rādīt īsinājumizvēlni

SHIFT+F10

Pārslēgties starp teksta rūts augšdaļu un saiti Papildinformācija par SmartArt grafikām lejasdaļā

CTRL+SHIFT+F1

Pārslēgties starp SmartArt grafiku un teksta rūti

CTRL+SHIFT+F2

Aizvērt teksta rūti

ALT+F4

Pārslēgt fokusu no rūts Teksts uz SmartArt grafikas apmali

ESC

Uz lapas sākumu

Vai šī informācija bija noderīga?

Kā mēs varam to uzlabot?

Kā mēs varam to uzlabot?

Lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti, lūdzu, atsauksmēs neiekļaujiet savu kontaktinformāciju. Pārskatīt mūsu konfidencialitātes politika.

Paldies par jūsu atsauksmēm!