Ar SmartArt grafikām izmantotās teksta rūts pārskats

Teksta rūts ir pa kreisi no SmartArt grafikas. Šajā rūtī varat ievadīt un rediģēt tekstu, kas tiek parādīts jūsu SmartArt grafikā. Informāciju par skaitļu vai aizzīmju pievienošanu slaidiem vai dokumentiem programmā Microsoft Office PowerPoint 2007 vai Microsoft Office Word 2007, skatiet rakstu Aizzīmju vai skaitļu pievienošana tekstam un Aizzīmēta vai numurēta saraksta izveide. Palīdzību saistībā ar SmartArt grafikas izveidi skatiet rakstā SmartArt grafikas izveide.

Iespējamās darbības

Teksta rūts: ievads

Ko norāda aizzīmes teksta rūtī?

Teksta formatēšana teksta rūtī

Tastatūras īsinājumtaustiņi

Teksta rūts: ievads

Izmantojot teksta rūti, varat koncentrēties uz ziņojumu, neraizējoties par iegūto SmartArt grafiku. Izveidojot SmartArt grafiku, SmartArt grafika un tās teksta rūts tiek aizpildīta ar viettura tekstu, kuru var rediģēt un aizstāt ar informāciju. Teksta rūts augšdaļā var rediģēt tekstu, kas tiks parādīts SmartArt grafikā. Teksta rūts lejasdaļā var skatīt papildu informāciju par SmartArt grafiku, piemēram, kāds informācijas tips tai ir vislabāk piemērots. Ja informācija teksta rūts lejasdaļā nav redzama, norādiet uz SmartArt grafikas nosaukumu teksta rūts lejasdaļā vai velciet teksta rūts apmali, lai to palielinātu.

Kaut arī teksta rūtī tekstu nevar vilkt, to var kopēt un ielīmēt teksta rūtī. Var arī kopēt saturu no teksta rūts programmas Microsoft Office 2007. gada sistēma dokumentā vai no Office 2007. gada laidiens dokumentiem teksta rūtī. Aizpildot saturu teksta rūtī, var izmēģināt dažādus izkārtojumus un pielāgot SmartArt grafiku.

teksta rūts attēls, kas rāda 1. līmeņa un 2. līmeņa tekstu

Kopumā SmartArt grafikas vislabāk piemērotas maziem teksta apjomiem. Lielāks teksta apjoms var deformēt SmartArt grafikas vizuālo pievilcību un apgrūtināt ziņojuma vizuālo paudumu. Tomēr daži izkārtojumi, piemēram, tipa Saraksts izkārtojumsTrapecveida saraksts, ir piemērots lielāka apjoma tekstiem. Var arī iekļaut papildu informāciju ārpus SmartArt grafikas, bet Office 2007. gada laidiens dokumenta robežās, vai arī informāciju var sniegt mutiski prezentācijas laikā.

Noteiktās SmartArt grafikās teksta rūtī tiek parādīta tikai daļa no teksta, jo SmartArt grafika satur fiksētu formu skaitu. Teksts, attēli vai cits saturs, kas netiek parādīts, ir identificēts teksta rūtī ar sarkanu X. Neparādītais saturs joprojām ir pieejams, pārslēdzoties uz citu izkārtojumu, bet, ja paturat un aizverat šo pašu izkārtojumu, informācija netiek saglabāta, lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti.

Teksta rūts ar sarkaniem X

Ik reizi, noklikšķinot ārpus SmartArt grafikas, teksta rūts izzūd. Ja tā netiek paslēpta, noklikšķinot uz SmartArt grafikas, rūts atkal parādās. Lai aizvērtu teksta rūti, noklikšķiniet uz Aizvērt teksta rūts augšējā labajā stūrī. Lai rādītu teksta rūti, noklikšķiniet uz tura pa kreisi no SmartArt grafikas.

Teksta rūts vadīkla

Teksta rūtī var pārbaudīt teksta pareizrakstību un mainīt teksta lielumu vai to pārvietot.

Lappuses sākums

Ko norāda aizzīmes teksta rūtī?

Teksta rūts darbojas kā kontūra vai aizzīmēts saraksts, kas kartē informāciju tieši SmartArt grafikā. Katra SmartArt grafika definē savu kartēšanu starp aizzīmēm teksta rūtī un formu kopu SmartArt grafikā.

Lai izveidotu jaunu aizzīmēta teksta rindiņu teksta rūtī, nospiediet taustiņu ENTER. Lai izveidotu atkāpi rindiņai teksta rūtī, atlasiet rindiņu, kurai jāizveido atkāpe, un pēc tam sadaļas SmartArt rīki cilnes Noformējums grupā Grafika izveidošana noklikšķiniet uz Paaugstināt. Lai rindiņai izveidotu negatīvu atkāpi, noklikšķiniet uz Pazemināt. Var arī teksta rūtī nospiest tabulācijas taustiņu, lai izveidotu atkāpi, vai taustiņu kombināciju SHIFT+tabulācijas taustiņš, lai izveidotu negatīvu atkāpi. Šīs manipulācijas atjaunina kartēšanu starp aizzīmēm teksta rūtī un formām SmartArt grafikas izkārtojumā. Tekstu nevar pazemināt vairāk nekā par vienu līmeni no teksta, kas atrodas par rindiņu augstāk, un nevar pazemināt augstākā līmeņa formu.

Piezīme : Atbilstoši izvēlētās SmartArt grafikas izkārtojumam katra aizzīme teksta rūtī tiks attēlota SmartArt grafikā kā jauna forma vai kā aizzīme formā. Piemēram, tālāk redzamajās divās SmartArt grafikās viens teksts ir kartēts dažādi. Pirmajā piemērā apakšaizzīmes tiek attēlotas kā atsevišķas formas. Otrajā piemērā apakšaizzīmes tiek attēlotas kā aizzīmes formā.

hierarhiju saraksta smartart grafika, kas rāda aizzīmes teksta rūtī, bet ne formās

pamata procesa smartart grafika, kas rāda aizzīmes teksta rūtī kā aizzīmes formā.

Ja izmantojat organizācijas diagrammas izkārtojumu ar formu Palīgs, aizzīme ar pievienoto līniju norāda formu Palīgs.

Teksta rūts, kas rāda aizzīmes vadītāja, padotā un asistenta formām.

Lappuses sākums

Teksta formatēšana teksta rūtī

Kaut arī rakstzīmju formatēšanu, piemēram, fontu, fonta lielumu, treknrakstu, slīprakstu un pasvītrojumu, var lietot tekstam teksta rūtī, rakstzīmju formatēšana netiek rādīta teksta rūtī. Tomēr visas formatēšanas izmaiņas tiek atspoguļotas SmartArt grafikā.

Lappuses sākums

Tastatūras īsinājumtaustiņi

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Izveidot tekstam atkāpi

TAB vai ALT+SHIFT+labā bultiņa

Izveidot tekstam negatīvu atkāpi

SHIFT+TAB vai ALT+SHIFT+kreisā bultiņa

Pievienot tabulēšanas rakstzīmi

CTRL+tabulēšanas taustiņš

Izveidot jaunu teksta rindiņu

ENTER

Pārbaudīt teksta pareizrakstību

F7

Sapludināt divas teksta rindiņas

DELETE pirmās teksta rindiņas beigās

Rādīt īsinājumizvēlni

SHIFT+F10

Pārslēgties starp teksta rūts augšdaļu un saiti Papildinformācija par SmartArt grafikām lejasdaļā

CTRL+SHIFT+F1

Pārslēgties starp SmartArt grafiku un teksta rūti

CTRL+SHIFT+F2

Aizvērt teksta rūti

ALT+F4

Pārslēgt fokusu no rūts Teksts uz SmartArt grafikas apmali

ESC

Lappuses sākums

Vai šī informācija bija noderīga?

Lieliski! Vai ir vēl kādas atsauksmes?

Kā mēs varam to uzlabot?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×