Aprēķinu formulu izveide pievienojumprogrammā Power Pivot

Svarīgi!:  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Šajā rakstā aplūkosim pamatinformācija par gan aprēķinu formulu izveidi aprēķinātās kolonnas un Power Pivotpasākumu . Ja esat iesācējs darbā ar DAX, noteikti pārbaudiet īsā pamācība: DAX pamatfunkciju apguve 30 minūtēs.

Pamatformulas

Pievienojumprogrammā Power Pivot ir pieejama valoda Data Analysis Expressions (DAX), kas tiek izmantota pielāgotu aprēķinu izveidei Power Pivot tabulās un Excel rakurstabulās. Valodā DAX ir ietvertas dažas Excel formulās lietotās funkcijas un papildu funkcijas, kas ir paredzētas relāciju datu apstrādei un dinamiskai apkopošanai.

Tālāk ir norādītas dažas pamatformulas, ko varat izmantot aprēķinātajā kolonnā.

vienādojums

Apraksts

=TODAY()

Katrā kolonnas rindā tiek ievietots šodienas datums.

=3

Katrā kolonnas rindā tiek ievietota 3. vērtība.

=[Column1] + [Column2]

Vienai un tai pašai kolonnas [Kolonna1] un [Kolonna2] rindai tiek pievienotas vērtības, un rezultāti tiek norādīti tajā pašā aprēķinātās kolonnas rindā.

Pievienojumprogrammā Power Pivotaprēķināto kolonnu formulas ir izveidojamas līdzīgi kā programmā Microsoft Excel.

Izveidojot formulu, rīkojoties, kā aprakstīts tālāk.

 • Katrai formulai ir jāsākas ar vienādības zīmi.

 • Ierakstiet vai atlasiet funkcijas nosaukumu vai ierakstiet izteiksmi.

 • Ierakstiet nepieciešamās funkcijas vai nosaukuma pirmos burtus, un pēc tam, izmantojot automātiskās pabeigšanas līdzekli, sarakstā tiek parādītas pieejamās funkcijas, tabulas un kolonnas. Nospiediet taustiņu TAB, lai formulai pievienotu kādu no automātiskās pabeigšanas sarakstā pieejamajiem vienumiem.

 • Noklikšķiniet uz pogas Fx, lai skatītu pieejamo funkciju sarakstu. Ja vēlaties atlasīt funkciju nolaižamajā sarakstā, vienuma iezīmēšanai izmantojiet bulttaustiņus un pēc tam noklikšķiniet uz Labi, lai pievienotu funkciju formulai.

 • Funkcijā norādiet argumentus, atlasot tos iespējamo tabulu un kolonnu nolaižamajā sarakstā vai arī ierakstot vērtības vai citu funkciju.

 • Pārliecinieties, vai sintaksē nav kļūdu, piemēram, vai ir norādītas abas apaļās iekavas, vai kolonnu, tabulu un vērtību atsauces ir norādītas pareizi utt.

 • Nospiediet taustiņu ENTER, lai apstiprinātu formulu.

Piezīme.: Aprēķinātajā kolonnā, tiklīdz akceptētu formulu, tiek ievietota kolonnā vērtības. Izmēru, nospiežot taustiņu ENTER saglabā pasākuma definīcija.

Vienkāršas formulas izveide

Aprēķinātās kolonnas izveide, izmantojot vienkāršu formulu

SalesDate

Subcategory

Produkts

Pārdošana

Daudzums

1/5/2009

Accessories

Carrying Case

254995

68

1/5/2009

Accessories

Mini Battery Charger

1099.56

44

1/5/2009

Digital

Slim Digital

6512

44

1/6/2009

Accessories

Telephoto Conversion Lens

1662.5

18

1/6/2009

Accessories

Tripod

938.34

18

1/6/2009

Accessories

USB Cable

1230.25

26

 1. Iepriekš norādītajā tabulā atlasiet un kopējiet datus, tostarp tabulas virsrakstus.

 2. Pievienojumprogrammā Power Pivot noklikšķiniet uz Sākums> Ielīmēt.

 3. Dialoglodziņā Ielīmēšanas priekšskatījums noklikšķiniet uz Labi.

 4. Noklikšķiniet uz noformējums> kolonnas> pievienot.

 5. Virs tabulas redzamajā formulu joslā ierakstiet tālāk norādīto formulu.

  = [Sales] / [daudzums]

 6. Nospiediet taustiņu ENTER, lai apstiprinātu formulu.

Pēc tam vērtības tiek parādītas katrā jaunās aprēķinātās kolonnas rindā.

Automātiskās pabeigšanas lietošanas padomi

 • Formulu automātisko pabeigšanu var lietot jau esošā formulā ar ligzdotām funkcijām. Pirms ievietošanas punkta esošais teksts tiek izmantots nolaižamā saraksta vērtību parādīšanai, savukārt teksts, kas atrodas aiz ievietošanas punkta, netiek mainīts.

 • Pievienojumprogrammā Power Pivot netiek pievienota funkciju noslēdzošā iekava un netiek automātiski noteikta iekavu atbilstība. Pārliecinieties, vai sintakse visās funkcijās ir norādīta pareizi, pretējā gadījumā nevarēsit saglabāt vai izmantot formulu. Pievienojumprogrammā  Power Pivot tiek iezīmētas apaļās iekavas, tādējādi varat ērtāk pārbaudīt, vai visas apaļās iekavas ir norādītas pareizi.

Tabulu un kolonnu izmantošana

Pēc izskata Power Pivot tabulas ir līdzīgas Excel tabulām, taču veids, kādā šajās tabulās tiek izmantoti dati un formulas, atšķiras.

 • Formulas pievienojumprogrammā Power Pivot var izmantot tikai tabulās un kolonnās, nevis atsevišķās šūnās, diapazonu atsaucēs vai masīvos.

 • Formulās var izmantot relācijas, lai iegūtu vērtības no saistītajām tabulām. Izgūstamās vērtības vienmēr tiek saistītas ar pašreizējās rindas vērtību.

 • Power Pivot formulas nevar ielīmēt Excel darbgrāmatās un otrādi.

 • Formulās nedrīkst izmantot neregulāros datus vai “trūkstošos” datus, ko izmantojat Excel darbgrāmatās. Katrā tabulas rindā ir jābūt vienādam kolonnu skaitam. Tomēr atsevišķu kolonnu vērtības var būt tukšas. Excel datu tabulas un Power Pivot datu tabulas nav savstarpēji aizstājamas, taču varat saistīt Excel tabulas ar tabulām pievienojumprogrammā Power Pivot un ielīmēt Excel datus pievienojumprogrammā Power Pivot. Papildinformāciju skatiet tēmā Darblapas datu pievienošana datu modelim, izmantojot saistītu tabulu un Rindu kopēšana un ielīmēšana datu modelī pievienojumprogrammā PowerPivot.

Tabulu un kolonnu atsauču izveide formulās un izteiksmēs

Jūs varat izveidot atsauci uz jebkuru tabulu vai kolonnu, izmantojot tās nosaukumu. Piemēram, tālāk redzamajā formulā ir parādīts, kā izveidot atsauci uz kolonnām divās tabulās, izmantojot pilnībā derīgu nosaukumu:

= SUM ("jauna Sales'[Amount]) + SUM('Past Sales'[Amount])

Novērtējot formulu, pievienojumprogrammā Power Pivot vispirms tiek pārbaudīta vispārējā sintakse, pēc tam norādīto kolonnu un tabulu nosaukumi tiek salīdzināti ar iespējamajām kolonnām un tabulām pašreizējā kontekstā. Ja nosaukums nav viennozīmīgs vai arī kolonnu vai tabulu nevar atrast, formulā tiek parādīta kļūda (attiecīgajā šūnā, kur ir kļūda, datu vērtības vietā tiks parādīta virkne #KĻŪDA). Papildinformāciju par tabulu, kolonnu un citu objektu nosaukumdošanas prasībām skatiet apakšsadaļā Nosaukumdošanas prasības, kas ir pieejama sadaļā DAX sintakses specifikācija pievienojumprogrammai Power Pivot.

Piezīme.: Konteksts ir svarīgs Power Pivot datu modeļu līdzeklis, kas nodrošina iespēju izveidot dinamiskas formulas. Kontekstu nosaka datu modelī ietvertās tabulas, tabulu relācija, kā arī lietotie filtri. Papildinformāciju skatiet sadaļā DAX formulās lietotais konteksts.

Tabulu relācijas

Jūs varat saistīt tabulas ar citām tabulām. Izveidojot relācijas, varat skatīt citā tabulā esošus datus un izmantot saistītās vērtības, lai veiktu sarežģītus aprēķinus. Piemēram, varat izmantot aprēķināto kolonnu, lai skatītu visus ierakstus par nosūtīšanas izmaksām saistībā ar pašreizējo tālākpārdevēju, un pēc tam summēt ar katru tālākpārdevēju saistītās nosūtīšanas izmaksas. Rezultātā katrā pašreizējās tabulas rindā varat aprēķināt citu summu — līdzīgi kā gadījumā, kad izmantojat parametru vaicājumu.

Daudzām DAX funkcijām ir nepieciešams, lai starp tabulām vai vairākām tabulām būtu relācija — tas tāpēc, lai varētu atrast kolonnas, uz kurām jūs izveidojāt atsauci, un atgrieztu jēgpilnus ziņojumus. Citas funkcijas mēģinās identificēt relāciju; tomēr, lai iegūtu precīzus rezultātus, centieties izveidot relāciju pēc iespējas biežāk.

Ja izmantojat rakurstabulas, īpaši svarīgi ir savienot visas rakurstabulā izmantotās tabulas, lai kopsavilkuma dati būtu pareizi. Papildinformāciju skatiet sadaļā Relāciju izmantošana rakurstabulās.

Kļūdu novēršana formulās

Ja, definējot aprēķināto kolonnu, tiek parādīts kļūdas ziņojums, formulā, iespējams, ir sintakses kļūda vai semantiska kļūda.

Sintakses kļūdas ir novēršamas visvieglāk. Parasti tās rodas trūkstošās apaļās iekavas vai komata dēļ. Lai iegūtu palīdzību sintakses kļūdu novēršanā vai atsevišķu funkciju izmantošanā, skatiet sadaļu Uzziņas par DAX funkcijām.

Cita veida kļūdas rodas, kad sintakse ir pareiza, taču vērtība vai kolonna, uz kuru ir izveidota atsauce, nav derīga formulā. Šādas semantiskas kļūdas var rasties kādas no tālāk norādīto problēmu dēļ.

 • Formulā ir ietverta atsauce uz neesošu kolonnu, tabulu vai funkciju.

 • Formula ir pareiza, taču, pievienojumprogrammai Power Pivot izgūstot datus, ir konstatēta tipu nesaderība, kā rezultātā veidojas kļūda.

 • Funkcijas formulā norādītais parametru skaits vai tips nav pareizs.

 • Formulā ir iekļauta atsauce uz citu kolonnu, kurā ir kļūda, tāpēc kolonnas vērtības nav derīgas.

 • Formulā ir ietverta atsauce uz neapstrādātu kolonnu. Tas var notikt, ja darbgrāmatas atjaunināšanas režīms tika mainīts uz manuālo un tika ieviestas izmaiņas, taču dati netika atsvaidzināti vai aprēķini netika atjaunināti.

Pirmos četros gadījumos ar DAX karodziņiem tiek iezīmēta visa kolonna, kurā ir ietverta nederīga formula. Pēdējā gadījumā DAX pelēko kolonnu, šādi norādot, ka kolonna nav apstrādāta.

Piezīme.: Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×